česky deutsch

Družina

Úvod » Družina

Informace k Dětskému klubu Husova

Dětský klub Husova (DKH) pokračuje i ve školním roce 2020/21. Z kapacitních důvodu jsou tam zařazeni žáci 3. - 5. třídy. Realizace DKH je financována z projektu (CZ.03.1.51/0.0/0.0/17_077/0007928) z Operačního programu Zaměstnanost. S tímto souvisí  doložení potřebných dokumentů pro projekt: 1. Přihláška do DKH, 2. Potvrzení vazby na trh práce (potvrzení zaměstnavatele o pracovním poměru, pro OSVČ – potvrzení ČSSZ, nezaměstnaný – potvrzení z úřadu práce, osoby v procesu vzdělávání – potvrzení o studiu případně potvrzení o účasti na rekvalifikačním kurzu). Dokumenty si můžete stáhnout z web. stránek školy (sekce třídy), případně vyzvednout na sekretariátu školy. Moc vám všem děkuji za spolupráci a v případě nejasnosti se prosím obraťte na sekretariát školy (kontaktní osoba Zuzana Kounková)

Provozní doba DKH: 6:00 – 18:00

Dovolujeme si vás upozornit, že škola změnila své bankovní spojení. Nové číslo účtu u České spořitelny je následující:

5470722/0800

Veškeré platby směrujte prosím na nový bankovní účet.

 

 

Vychovatelky školní družina:

 

1.A Lucie Jírů

1.B Petra Adamová

2.A Eva Hrůzová

2.B Kateřina Matrasová

3.C Kateřina Fanta

 

 

                                                                                 

                                                                                           

 

 

Vychovatelky/ vychovatel Dětský klub Husova:

 

3.A, 5.B Denisa Könnyüová

3.B Bc Cecílie Klásková

4.A, 4.B, 5.A Jan Pastuch, Pavlína Houdová

koutek: Kamila Hoisová 

 

 

Školní družina a Dětský klub Husova

Škola získala podporu MPSV v oblasti podpory zaměstnanosti. V rámci něj zřizuje od 1.9.2018 do 30.6.2021 Dětský klub Husova pro žáky 3. – 5. tříd. Do školní družiny budou přijímáni žáci 1. – 2. tříd.

Pro zařazení do Dětského klubu Husova budou platit nové žádosti vyhovující administraci projektu.

Činnost školní družiny a Dětského klubu Husova se nebude zásadně lišit. Způsoby provozu vám budou vysvětleny na shromáždění zákonných zástupců počátkem září ( přesný termín bude zveřejněn v posledním srpnovém týdnu)

Provozní doba zařízení je 6.00 – 7:35 a dále bezprostředně navazuje na konec vyučování dané třídy a je prodloužen do 18:00 hod.

Poplatek je stanoven pro Školní družinu a Dětský klub Husova jednotně na 150,-Kč měsíčně. Zvýhodnění poplatku za využívání jen částečných služeb bylo zrušeno.

 

 

Organizace provozu školní družiny a Dětského klubu Husova

školní rok 2019/2020

Pro zajištění závazného naplnění školního vzdělávacího programu školní družiny a Dětského klubu bude vyčleněn čas denně mezi 13 – 15 hodinou. V tuto dobu nebude možné zajistit odchod dětí ze školní družiny a klubu. Děti přihlášené k pravidelné docházce opouští dle ohlášení  po vyučování do 13. hod. nebo následně po 15. hod. Popřípadě po odpoledním vyučování tedy po 6. či 7. vyučovací hodině.

Zájmové kroužky organizované při škole budou plně dodržovat tento rytmus.

Individuálním případům nebude vzhledem k nutnosti zajištění organizace ŠD a plnění výchovných cílů vyhověno.

Pro děti, které budou potřebovat opustit školu mezi 13 - 15 hod., zřídí škola zvláštní oddělení – mimo ŠD i klub, kde děti budou moci trávit čas do jejich odchodu za přítomnosti dohledu. Dětem budou k dispozici hry, popřípadě si budou moci dělat domácí přípravu. Činnost nebude nijak řízena, nebudou vázáni programem. Vzhledem k organizaci a prostorám, které škola k tomuto účelu může poskytnout, bude nutné, aby děti měly jasně rodiči určen čas odchodu a to mezi 13. a 15. hodinou, tzn. odchází samostatně (nelze spojit s telefonem).

Tato služba bude sloužit výhradně pro děti ŠD a klubu a nebude dále zpoplatněna. Jde především o snahu vyhovět rodičům, kteří mají ve škole více dětí a mladšího sourozence vyzvedává starší, mající delší vyučování a také pro děti využívající programů ZUŠ.

Placení školní družiny a klubu

Provozní poplatek je stanoven ve výši 150,-Kč měsíčně. Úhrada je splatná předem, zpravidla ve dvou splátkách, za období září až prosinec částkou 600,-Kč do 12.10. a za období leden až červen částkou 900,-Kč do 10.2. 

Škola přijímá platby v hotovosti v sekretariátu školy od 7:30 do 15:00 nebo převodem na účet č: 5470722/0800, do zprávy pro příjemce uveďte jméno dítěte, třídu a ŠD nebo DKH.

Telefonní číslo ŠD: 739 334 394

 


 

Provoz školní družiny a klubu v době prázdnin a ředitelského volna

 

 

Podzimní prázdniny: 

Vánoční prázdniny: 

Pololetní prázdniny: 

Jarní prázdniny: 

Velikonoční prázdniny: 

Ředitelské volno: 

Hlavní prázdniny:

 

 

Aktivity ŠD

Solná jeskyně:

1. třídy: 

2.třídy: 

Permanentka 450,-Kč / 10 vstupů

 

Plavání:

2. třídy: 

                          

                            

Naše ZOO
 
Celý leden jsme s dětmi 2. a 3. tříd tvořili ZOO. Děti si samy namalovaly podklad, na který postupně vlepovaly vyrobená zvířata z papíru. Někteří skládali origami, jiní zase muchlali nebo jen malovali. Výsledkem je NAŠE ZOO, která nám zdobí družinu.
 
ZOO (1)ZOO (2)ZOO (3)ZOO (4)ZOO (5)ZOO (6)
 

 

 

Vánoční jarmark

 

 

V úterý 10. prosince již tradičně školní družina pořádala významnou akci Vánoční jarmark. Zde si každý může zakoupit drobný dárek, přáníčko, dekoraci nebo cukroví, díky šikovným dětem a vychovatelkám. K dispozici jsou i dílničky, kde si přijdou na své zejména všichni s kreativní duší a chutí vytvořit si svůj dárek.

Děti se s nadšením a zodpovědností zapojují do projektu malováním plakátů, vyráběním, vánoční výzdobou a v závěru se stanou prodavačem zboží nebo pomocníky na tvořivých dílničkách.

 

Část výtěžku putuje každoročně pro dobrou věc. 

 

Klidné a pohodové svátky.

Kolektiv ŠD

 

ŽŽŽ JARMARK2019 (5)ŽŽŽ JARMARK2019 (4)ŽŽŽ JARMARK2019 (2)ŽŽŽ JARMARK2019 (1)ŽŽŽ JARMARK2019 (3)

 

Adventní setkání

Školní družina již tradičně uspořádala na naší škole v sobotu 30. listopadu adventní setkání.

Rodiče s dětmi měli možnost využít nejrůznější dekorace, aby si vytvořili své originální adventní věnce a vyzdobit si tak své domovy.

Drakiáda

Ve středu 6. listopadu jsme s dětmi z družiny a dětského klubu ze třetích tříd na výstavišti vypustili naše draky.
Draky jsme s dětmi vyráběli z igelitových pytlů v předchozích dvou týdnech.
Všichni jsme si to náramně užili, hlavně proto, že žádný drak nezůstal ležet na zemi a ani žádný neodletěl pryč.
 
DRAKIÁDA2019 (6)DRAKIÁDA2019 (5)DRAKIÁDA2019 (4)DRAKIÁDA2019 (3)DRAKIÁDA2019 (2)DRAKIÁDA2019 (1)
 
 

Podzimní tvoření v ŠD

Podzim byl velmi slunečný, s dětmi jsme chodili hlavně ven, ale i tak jsme v ŠD vytvořili mnoho výtvarných dílen: listy, stromy jehličnaté a listanaté, houby, ježky, dýňové panáčky... Snad vám pár obrázků z naší ŠD udělá radost před nadcházející zimou. 

TVOŘENÍ (1)TVOŘENÍ (2)TVOŘENÍ (3)TVOŘENÍ (4)TVOŘENÍ (5)TVOŘENÍ (6)

 

Městská policie ve školní družině

V říjnu ve všech odděleních družiny a klubu proběhlo setkání se zástupci městské policie.

Děti se dozvěděly, jak se správně chovat na silnici a na přechodu. Jaké používáme reflexní prvky, abychom byli dobře vidět nebo jak se správně poutáme v autosedačce.

Starší žáci si vyzkoušeli, jak se mají zachovat, když je na ulici osloví cizí člověk, co dělat, když najdou injekční stříkačku. Ujasnili si příznaky šikany a jak ji poznají.

Vyzkoušeli si situace, kdy je někdo cizí kontaktuje a jak mají reagovat.

Setkání se zástupci městské policie bylo velmi poučné a zajímavé.

Evropský týden mobility

Na náměstí E. Beneše se naši druháčci zúčastnili hlavního programu Evropského týdne mobility.

Děti si vyzkoušely jízdu zručnosti na kole a koloběžce, dozvěděly se, jak bezpečně cestovat v městské hromadné dopravě, prohlédly si speciálně vybavené policejní auto. Zaujala je ukázka 1. pomoci i vystoupení taneční skupiny a mladých parkouristů.

Za svůj výkon a znalosti získaly děti hodnotné ceny.

Školní družina a Dětský klub Husova 2018 - 2019

Projektový den ve ŠD

Školní družina spolu se zdravotní sestrou uspořádala projektový den na téma 1. pomoc při úrazech a nehodách.

Děti si nacvičily, jak správně volat záchranný tým, jak se zachovat při požáru, popálení, tonutí a krvácení. Vyzkoušely si masáž srdce při zástavě a jak správně ovázat zraněnou končetinu.

Z ukázek a nácviku jsme všichni byli nadšení, do budoucna by se nám mohly získané vědomosti hodit.