česky deutsch

Družina

Úvod » Družina

Placení školní družiny

Provozní poplatek je stanoven ve výši 200,- Kč měsíčně. Úhrada je splatná předem, zpravidla ve dvou splátkách, za období září až prosinec částkou 800,- Kč do 12.10 a za  období leden až červen částkou 1200,- Kč do 10.2. Škola přijímá platby v hotovosti  v sekretariátu školy od 7:30 do 15:00, nebo převodem na účet č. 5470722/0800, do zprávy pro příjemce uveďte jméno dítěte, třídu a ŠD.

Placení klubu

Provozní poplatek je stanoven ve výši 200,- Kč měsíčně. Úhrada je splatná předem na celý školní rok částkou 2000,- Kč. Škola přijímá platby v hotovosti v sekretariátu školy od 7:30 do 15:00, nebo převodem na účet č. 5470722/0800, do zprávy pro příjemce uveďte jméno dítěte, třídu a DKH.

 

 

Školní družina t.č 739 334 394

Informace k Dětskému klubu Husova

Dětský klub Husova (DKH) pokračuje i ve školním roce 2021/22. Z kapacitních důvodu jsou tam zařazeni žáci 3. - 5. třídy. Realizace DKH je financována z projektu (CZ.03.1.51/0.0/0.0/17_077/0007928) z Operačního programu Zaměstnanost. S tímto souvisí  doložení potřebných dokumentů pro projekt: 1. Přihláška do DKH, 2. Potvrzení vazby na trh práce (potvrzení zaměstnavatele o pracovním poměru, pro OSVČ – potvrzení ČSSZ, nezaměstnaný – potvrzení z úřadu práce, osoby v procesu vzdělávání – potvrzení o studiu případně potvrzení o účasti na rekvalifikačním kurzu). Dokumenty si můžete stáhnout z web. stránek školy (sekce třídy), případně vyzvednout na sekretariátu školy. Moc vám všem děkuji za spolupráci a v případě nejasnosti se prosím obraťte na sekretariát školy (kontaktní osoba Zuzana Kounková)

Provozní doba DKH: 6:00 – 18:00

Dovolujeme si vás upozornit, že škola změnila své bankovní spojení. Nové číslo účtu u České spořitelny je následující:

5470722/0800

Veškeré platby směrujte prosím na nový bankovní účet.

 

 

Vychovatelky školní družina:

 

1.A Kateřina Fanta

1.B Eva Hrůzová

2.A Lucie Jírů

2.B Petra Adamová

3.B Kateřina Matrasová

Bc. Jakub Hrůza

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                 

                                                                                           

 

 

Vychovatelky/ vychovatel Dětský klub Husova:

 

3.A Bc. Lenka Hrůzová

4.A, 5.A Bc. Simona Křikavová

4.B, 5.B Pavlína Houdová

4.C Jan Pastuch 

koutek: Kamila Hoisová 

 

 

 

 

Organizace provozu školní družiny a Dětského klubu Husova

školní rok 2021/2022

Pro zajištění závazného naplnění školního vzdělávacího programu školní družiny a Dětského klubu bude vyčleněn čas denně mezi 13 – 15 hodinou. V tuto dobu nebude možné zajistit odchod dětí ze školní družiny a klubu. Děti přihlášené k pravidelné docházce opouští dle ohlášení  po vyučování do 13. hod. nebo následně po 15. hod. Popřípadě po odpoledním vyučování tedy po 6. či 7. vyučovací hodině.

Zájmové kroužky organizované při škole budou plně dodržovat tento rytmus.

Individuálním případům nebude vzhledem k nutnosti zajištění organizace ŠD a plnění výchovných cílů vyhověno.

Pro děti, které budou potřebovat opustit školu mezi 13 - 15 hod., zřídí škola zvláštní oddělení – mimo ŠD i klub, kde děti budou moci trávit čas do jejich odchodu za přítomnosti dohledu. Dětem budou k dispozici hry, popřípadě si budou moci dělat domácí přípravu. Činnost nebude nijak řízena, nebudou vázáni programem. Vzhledem k organizaci a prostorám, které škola k tomuto účelu může poskytnout, bude nutné, aby děti měly jasně rodiči určen čas odchodu a to mezi 13. a 15. hodinou, tzn. odchází samostatně (nelze spojit s telefonem).

Tato služba bude sloužit výhradně pro děti ŠD a klubu a nebude dále zpoplatněna. Jde především o snahu vyhovět rodičům, kteří mají ve škole více dětí a mladšího sourozence vyzvedává starší, mající delší vyučování a také pro děti využívající programů ZUŠ.

Placení školní družiny 

Provozní poplatek je stanoven ve výši 200,-Kč měsíčně. Úhrada je splatná předem, zpravidla ve dvou splátkách, za období září až prosinec částkou 800,-Kč do 12.10. a za období leden až červen částkou 1200,-Kč do 10.2. 

Škola přijímá platby v hotovosti v sekretariátu školy od 7:30 do 15:00 nebo převodem na účet č: 5470722/0800, do zprávy pro příjemce uveďte jméno dítěte, třídu a ŠD nebo DKH.

Telefonní číslo ŠD: 739 334 394

 


 

Provoz školní družiny a klubu v době prázdnin a ředitelského volna

 

 

Podzimní prázdniny: 

Vánoční prázdniny: 

Pololetní prázdniny: 

Jarní prázdniny: 

Velikonoční prázdniny: 

Ředitelské volno: 

Hlavní prázdniny:

 

 

Aktivity ŠD

Solná jeskyně:

 

 

Plavání:

1. třídy: 

                          

                            

Fotbalový turnaj 

26.5. se na našem hřišti konal velkolepý fotbalový turnaj. Týmy čtvrtých tříd bojovaly o poháry a odměny. Skvělé a nepřeslechnutelné publikum roztančily úžasné roztleskávačky za hudby DJ REPRA. Nechyběla ani talentovaná sportovní moderátorka. Těšíme se na video záznam a na další turnaj! Všem účastníkům děkujeme za úsilí, podporu a nadšení!

 

 

Den dětí ve družině

V úterý 31.května družina uspořádala Den dětí na školním hřišti.  Odpoledne plné zábavy, soutěží a tance si děti, vychovatelky a DJ Repro užili.

Pyžamová párty

Ve středu 20.dubna si děti užily v aule dětskou pyžamovou párty. Odpoledne plné tance, soutěží a zábavy si všichni moc užili.  

VELIKONOČNÍ TVOŘENÍ

V období před Velikonocemi si děti v jednotlivých odděleních užily velikonoční tvoření. Vyzkoušeli jsme si práci s proutím, pletli jsme pomlázky, sázeli osení, barvili květináče nebo různými technikami zdobili velikonoční vajíčka. Výrobky si děti odnášejí domů, aby si i tam mohly udělat sváteční výzdobu. Přejeme všem krásné Velikonoce!

VELIKONOČNÍ TVOŘENÍ 2022 (1) (JPG)VELIKONOČNÍ TVOŘENÍ 2022 (2) (JPG)VELIKONOČNÍ TVOŘENÍ 2022 (3) (JPG)VELIKONOČNÍ TVOŘENÍ 2022 (4) (JPG)VELIKONOČNÍ TVOŘENÍ 2022 (5) (JPG)VELIKONOČNÍ TVOŘENÍ 2022 (6) (JPG)VELIKONOČNÍ TVOŘENÍ 2022 (7) (JPG)VELIKONOČNÍ TVOŘENÍ 2022 (8) (JPG)

 

KARAOKE

Další úterý jsme si zpestřili karaoke zpíváním. České i zahraniční písně zněly po celém druhém patře. Naše hudební odpoledne se vydařilo, musíme ho brzy zopakovat.

KARAOKE 2022 (1) (JPG)KARAOKE 2022 (3) (JPG)KARAOKE 2022 (2) (JPG)KARAOKE 2022 (4) (JPG)

 

X FACTOR

Konec března jsme zakončili soutěží X Factor. Děti předvedly své různorodé talenty, byla to velká show! Hudební, taneční i gymnastická vystoupení, divadelní představení, cirkusové a dokonce i kouzelnické. Bylo nesmírně těžké vybrat výherce, protože naše/vaše děti jsou úžasné!

X FACTRO 2022 (JPG)XFACTOR 2022 (1) (JPG)XFACTOR 2022 (2) (JPG)XFACTOR 2022 (3) (JPG)XFACTOR 2022 (4) (JPG)

 

KARNEVAL

Dětí z prvních tříd si užily karneval v naší aule. K tanci a soutěžím nám hrál náš milý pan vychovatel Jan Pastuch alias DJ Repro 🕺💃🤩

A1TŘÍDY (3) (JPG)A1TŘÍDY (2) (JPG)A1TŘÍDY (1) (JPG)A1TŘÍDY (4) (JPG)

 

HAIR DAY

22.2. jsme z auly (družiny 4. tříd) udělali salón krásy. Super účesy, kreativní líčení, barevné nehty i vlasy, ručně vyráběné kabelky a doplňky. Stali se z nás profi stylisté i zákazníci. Moc jsme si to užili, kluci se nenechali ,,zahambit´´ a dali svým vlasům barevný vzhled. Po umytí a odlíčení jsme to zase my a těšíme se na další akci! Děkujeme za spolupráci a nové zážitky!

HAIR 2022 (1) (jpg)HAIR 2022 (2) (jpg)HAIR 2022 (3) (jpg)

 

TURNAJ V KOSTIČKOVANÉ 2022

Máme za sebou již několikátý turnaj v kostičkované, kam se přihlásily snad všechny děti z družiny 4. tříd. Ze základní skupiny se ti nejlepší probojovávali až do finalé, které bylo mimořádně napínavé. Třídy si navzájem fandily svými pokřiky a děti si turnaj užily. Výherci byli obdarováni cenami. Těšíme se na další!  

kostičkovaná2022 (1) (jpg)kostičkovaná2022 (2) (jpg)kostičkovaná2022 (3) (jpg)

 

VÁNOČNÍ JARMARK V DRUŽINĚ 2021

Ve čtvrtek 16.12. proběhl ve školní družině náš tradiční VÁNOČNÍ JARMARK. Děti si mohly nejen zakoupit dárečky, ale také si vyzkoušet jaký to je být prodejcem. Výtěžek opět putuje na dobročinnou věc. Děkujeme všem za účast a spolupráci.

JARMARK2021 (1) (jpg)JARMARK2021 (2) (jpg)JARMARK2021 (4) (jpg)JARMARK2021 (3) (jpg)JARMARK2021 (5) (jpg)

 

FASHION SHOW

Tento týden se u nás konala módní přehlídka! Není možné Vám popsat skvělou atmosféru, která nás všechny obklopovala. Kreativní pohyby a nápadité návrhářské kousky modelů, skvělá práce fotografa a kameramana. To vše za potlesku skvělého publika, hodnocení poroty a hudebního umění legendárního DJ Repra! Moc vám děkujeme za parádní zážitek!

MODNÍ PŘEHLÍDKA (1) (jpg)MODNÍ PŘEHLÍDKA (2) (jpg)MODNÍ PŘEHLÍDKA (3) (jpg)MODNÍ PŘEHLÍDKA (4) (jpg)MODNÍ PŘEHLÍDKA (5) (jpg)MODNÍ PŘEHLÍDKA (6) (jpg)MODNÍ PŘEHLÍDKA (7) (jpg)

MUZEUM

V listopadu děti ze 4.B navštívily Severočeské muzeum v Liberci. Výstava se jim moc líbila. 

MUZEUM 2021 (1) (jpg)MUZEUM 2021 (2) (jpg)MUZEUM 2021 (2) (jpg)MUZEUM 2021 (5) (jpg)

 

HAPPY HALLOWEEN!

V úterý 26.10. jsme oslavili Halloween. Po několik dní jsme chystali vše potřebné, abychom si to co nejvíce užili. Nechyběly strašidelné dekorace, jedlé i nejedlé, kostýmy, soutěže, tanec a samozřejmě koledování. Byla to velká párty a my vám za to děkujeme!

HALLOWEEN2021 (1) (jpg)HALLOWEEN2021 (2) (jpg)HALLOWEEN2021 (3) (jpg)HALLOWEEN2021 (4) (jpg)HALLOWEEN2021 (5) (jpg)HALLOWEEN2021 (6) (jpg)

 

Družinový blešák

Ve čtvrtek 21.10. se v družině uskutečnil první ročník blešáku. Děti čtvrtých tříd se dobrovolně ujaly prodeje tak, aby výtěžek mohl putovat na charitativní akci. Dětem se akce moc líbila a nezbylo téměř nic. Děkujeme! 

BLEŠÁK 2021 (1) (jpg)BLEŠÁK 2021 (2) (jpg)BLEŠÁK 2021 (3) (jpg)BLEŠÁK 2021 (5) (jpg)BLEŠÁK 2021 (4) (jpg)

 

Dětský odpadový den

Dne 15.9.2021 jsme navštívili se školním klubem odpadový den. Děti si mohly na vlastní kůži vyzkoušet třídění odpadu a přitom se naučit, co se s tříděným odpadem poté děje. Děti si zasoutěžily o zajímavé ceny.  

POPOLÁŘ (1) (jpg)POPOLÁŘ (2) (jpg)POPOLÁŘ (3) (jpg)POPOLÁŘ (4) (jpg)POPOLÁŘ (5) (jpg)POPOLÁŘ (6) (jpg)

 

Návštěva Muzea

V pondělí 17. 5. jsme se s dětmi ze 3. tříd vypravili prozkoumat nově otevřené Severočeské muzeum u nás v Liberci, jehož vstupné je po celou dobu měsíce května zdarma.
I přesto, že jsme přišli v pondělí, kdy bývají muzea obvykle zavřená, se nad námi paní muzejnice slitovala a pustila nás dovnitř. Uvnitř si to děti náramně užili, nejvíce různé interaktivní expozice, ať už se týkaly historické proměny Liberce nebo přírodovědné expozice s všelijakými zvířaty či umění a tvorby od starověku až po současnost. Každý si našel něco, co se mu velice líbilo a stálo to za to.

MUZEUM 2021 (1) (jpg)MUZEUM 2021 (2) (jpg)MUZEUM 2021 (3) (jpg)MUZEUM 2021 (4) (jpg)MUZEUM 2021 (5) (jpg)

 

Zimní radovánky

Naši nejmenší si užívají sněhovou nadílku.

Mikuláš 

4.12. proběhl na prvním stupni Mikuláš. O nadílku se postarali hodní andělé v doprovodu čertů.

mikuláš2020 (1) (jpg)mikuláš2020 (2) (jpg)mikuláš2020 (3) (jpg)

 

Adventní setkání

Jelikož jsme letos nemohli pozvat rodiče na tradiční adventní setkání, vyrobili naši šikovní druháci společně s vychovatelkami krásné věnce, které zdobí stoly v ředitelně a na sektetariátu školy.