česky deutsch

Aktuality

Úvod » Aktuality
« < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 > »
18/09
2020

Informace k aktuálnímu režimu ve škole

Vážení a milí rodiče, milí žáci, již začátek školního roku nebyl úplně v běžném režimu. Denně upravujeme chod školy tak, abychom vyhověli povinným  opatřením, ale zároveň našim...

12/09
2020

Výzkum připravenosti k on-line výuce pro školní rok 2020 / 2021

Prosíme o vyplnění dotazníku na této adrese. Na konci dotazníku prosíme nezapomeňte formulář dokončit tlačítkem "Odeslat".

09/09
2020

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ – POVINNOST ROUŠEK

Na základě rozhodnutí ministerstva zdravotnictví se od zítra zavádí povinnost nošení roušek ve všech vnitřních prostorách. Týká se samozřejmě i školy. Děti budou vstupovat do budovy se zakrytými...

08/09
2020

Vyúčtování obědů Školní jídelna Chmurčiaková

Vracení přeplatků za obědy loňského školního roku bylo vypořádáno v měsících květen, červen, červenec. Pokud jste platbu nedohledali, prosím, obracejte se emailem...

04/09
2020

Vstup bez roušky není veřejnosti povolen

Upozornění: žádáme rodiče a veřejnost, aby do školy vstupovali výhradně s rouškou, a to i do vestibulu budovy!  

02/09
2020

Informace k rannímu vstupu do školy – důležité

Vzhledem k velice stísněným prostorám v šatnách (omezení stavbou) je vstup do vestibulu i šaten regulován pracovníky školy. Z tohoto důvodu bylo již jasně stanoveno...

02/09
2020

Logická olympiáda 2020

Logická olympiáda 2020 Logická olympiáda je určena všem žákům mateřských a základních škol (a odpovídajícím ročníkům víceletých gymnázií) a studentům středních škol. Na stránkách...

02/09
2020

Přihlašování na kroužky

Pro přihlášení na kroužky použijte formulář na této adrese.

28/08
2020

Upozornění při volbě oběda

Následující informace platí pro žáky 2. – 9. tříd: K volbě oběda využíváte webové stránky www.strava.cz, kde si zvolíte kód výdejny. Po výběru jídla je nutné potvrdit volbu tlačítkem odeslat. V...

27/08
2020

Čipy do externí jídelny

Pro přístup k obědům v externí jídelně postačí stávající čipová karta vydaná školou. Opus kartu lze rovněž použít, není zapotřebí zajišťovat si jiné čipové karty.

26/08
2020

Organizační zajištění chodu školy od 1.9.2020

Organizační zajištění chodu školy od 1.9.2020 Vjezd vozidel i vstup osob do areálu školy je s ohledem na STAVBU přísně zakázán. Výjimku mají někteří zaměstnanci, kteří byli řádně poučeni o...

09/08
2020

Jazykový pobyt v Anglii

Vážení rodiče, vzhledem k blížícímu se termínu našeho zájezdu jsme se tento týden obrátily na cestovní kancelář Kristof s žádostí o bližší informace. Bylo nám sděleno, že během příštího týdne...

29/06
2020

Smutná zpráva

Smutná zpráva. S hlubokým zármutkem oznamujeme všem bývalým žákům, učitelům, rodičům a přátelům školy, že dnes 26. června 2020 vyhasl úsměv naší drahé kolegyně, kamarádky a vynikající...

26/06
2020

Poděkování všem

Vyjádřit slova díků je velmi těžké, stejně jako bylo prožité období. Jsem si vědoma toho, že jsme společně prožili čas nezapomenutelný a jehož momenty jsou neopakovatelné. Děkuji všem svým kolegům,...

17/06
2020

Literární exkurze - Po stopách Karolíny Světlé

Literární exkurze – Po stopách Karoliny Světlé Žáci 8. tříd se zúčastnili literární exkurze, při které se seznámili s  dílem naší významné regionální autorky, Karoliny Světlé. Dozvěděli se...

09/06
2020

Biologická olympiáda - národní kolo

Biologická olympiáda – národní kolo – online – 7. 6. 2020 Biologická olympiáda pro mimořádný průběh školního roku byla původně zrušena. Ovšem organizátoři se nevzdali a pro postupující ze školních...

31/05
2020

Čestné prohlášení – nástup do školy

Dokument ke stažení: Čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění.  

30/05
2020

Červen u nás ve škole – dopis rodičům a žákům

Milí žáci, vážení rodiče, jsou tomu již téměř tři měsíce, kdy celá naše společnost vstoupila do nestandardního režimu. První týdny znamenaly pro všechny zásadní změnu života, a to veřejného i...

15/05
2020

Zeměpisná olympiáda - krajské kolo

Žákyně 9. ročníku Petra Filousová se zúčastnila on-line krajského kola zeměpisné olympiády, kde obsadila skvělé 3. místo. Pétě děkujeme za skvělou reprezentaci školy a přejeme úspěšné zvládnutí...

14/05
2020

Informace k placení ŠD, DKH a kroužků

Změna v placení kroužků, ŠD, DKH za 2. pololetí 2020 Vážení rodiče, vzhledem k dané situaci se platba za ŠD, DKH a kroužky za 2. pololetí 2020 upravuje následovně:...

07/05
2020

Informace pro žáky devátých ročníků k prezenčním konzultacím věnovaným přípravě na přijímací řízení na střední školu

Konzultace se uskuteční od 11. května 2020 v odpoledních blocích od 13 hod, a to pravidelně pro třídu 9.A v pondělí a středu; pro třídu 9.B v úterý a čtvrtek ve dvou po sobě navazujících 70min...

03/05
2020

Návrat do školy – dopis rodičům i dětem

Dopis rodičům s nástinem organizace návratu dětí do školy a vyjádřením osobního pohledu ke klasifikaci   Vážení rodiče, naši milí žáci, již dva měsíce spolu komunikujeme netradičním...

28/04
2020

Informace o účasti na distančním vzdělávání

Rodiče se mohou seznámit s přístupem svých dětí k distančnímu vzdělávání v elektronické žákovské knížce (platí pro 5. – 9. třídy). Pro vstup využijte odkaz na našich...

14/04
2020

Poděkování za zpětnou vazbu

Vážení a milí rodiče,   jménem všech kolegů bych vám všem chtěla velice poděkovat za zpětnou vazbu, kterou jste nám prostřednictvím on-line dotazníku poskytli. Velice si vážíme všech vašich...

02/04
2020

Biologická olympiáda - další informace

Biologická olympiáda - další informace Téma ročníku zůstává v platnosti pro příští rok. Vstupní...

01/04
2020

ZÁPIS DO PRVNÍCH TŘÍD

ZÁPIS DO PRVNÍCH TŘÍD Vážení rodiče našich budoucích prvňáčků, příjem  žádostí o přijetí...

30/03
2020

Biologická olympiáda - zrušeno

Ústředí Biologické olympiády rozhodlo o definitivním zrušení tohoto ročníku.  Toto rozhodnutí vyplývá z...

28/03
2020

Přímý kontakt s žáky – začínáme na APRÍLA

Pro žáky 2. stupně jsme připravili on-line vyučování prostřednictvím platformy Google Meet. Od 1. 4. 2020 se rozběhne dle rozvrhu hodin on-line výuky...

« < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 > »