česky deutsch

Výsledky voleb do rady školy - 25. 6. 2021

Úvod » Aktuality » Výsledky voleb do rady školy - 25. 6. 2021

 

V termínu od 21. 6. do 24. 6. 2021 se uskutečnily volby do Rady školy na Základní škole s rozšířenou výukou jazyků Liberec, Husova 142/44

 

Volební komise ve složení:

Libor Junek, Ondřej Červinka, Petra Telekesová

 

Komise sečetla hlasy a konstatuje, že:

1) voleb z řad pedagogů se zúčastnilo 38 právoplatných voličů.

Bylo odevzdáno 38 platných volebních lístků.

 

Do Rady školy byli z řad pedagogů zvoleni Mgr. Jan Konfršt a Mgr. Iva Kutrová

 

2) voleb z řad oprávněných osob se zúčastnilo 103 právoplatných voličů.

Bylo odevzdáno 99 platných volebních lístků a 1 neplatný.

Kandidát Ing. Ondřej Lutovský získal celkem 94 platných volebních lístků.

Kandidátka Marie Sokolová získala celkem 90 platných volebních lístků.

 

Do Rady školy byli z řad oprávněných osob zvoleni Marie Sokolová a Ing. Ondřej Lutovský

 

Volební komise konstatuje, že volby proběhly v souladu s volebním řádem a nebyly zjištěny žádné nedostatky.

Zapsal Libor Junek

V Liberci dne 25. 6. 2021

Zpět na výpis