česky deutsch

Pro prvňáčky

Úvod » Aktuality » Pro prvňáčky

Co mohu udělat pro svoje dítě, aby byl pro něj nástup do školy radostí

 

 1. Řeč:
  • s dítětem si prohlížet knížky, ptát se, co je na obrázku, kdo tam je, co dělá…
  • nenásilnou formou podporovat dítě v tom, aby mluvilo v celých větách, používalo jednotné i množné číslo, budoucí a minulý čas, zdrobněliny a znalo protiklady
  • nevhodné jsou knihy ALBI s tužkou, kde sice kniha na dítě mluví, ale nenutí, aby dítě samo mluvilo (stejné jako tablety a telefony)
  • hodně s dětmi zpívejte, vytleskávejte a říkejte si básničky (některé děti mají problémy najít rýmy: kos-nos, babička-jablíčka…..)
  • čtěte dětem 15-20 minut pohádky před spaním

 

 1. Sluchové rozlišování – nutné pro správné psaní:
  • dítě by mělo poznat první hlásku ve slově a poslední souhlásku
  • hrajte slovní fotbal na poslední slabiku, na poslední hlásku
  • říkejte si, co nejvíce slov, které začínají na určitou hlásku

 

 1. Sluchová paměť:
  • hrajte hru: „Přijela babička z Ameriky a přivezla mi:………….“ (rodič říká: Přijela babička z Ameriky a přivezla mi čepici. Dítě opakuje celou větu a přidá další slovo do řady, např. šálu, další opakuje celou větu – Přijela babička z Ameriky a přivezla mi čepici, šálu a kalhoty. Postupně se dodává další a další slovo). Dítě jdoucí do 1. třídy by si mělo zapamatovat 6-7 slov jdoucích po sobě). Je dobré volit okruhy – oblečení, jídlo, zvířata, rostliny…….
  • hrajte hru Na posluchače – předem se domluvíte na pohádce, kterou budete číst, např. O Budulínkovi a slovu, na které se bude dítě soustředit – např. liška (ve všech tvarech – liščí, liška, liščátkou……). Následně čtete danou pohádku a dítě musí tlesknout nebo udělat dřep nebo udělat tužkou čárku na papír, jakmile dané slovo uslyší. Touto činností skvěle trénujete sluchovou pozornost, kterou děti ve škole nutně potřebují.

 

 1. Pravolevá orientace a předmatematické pojmy -  oblasti, které jsou velmi důležité pro psaní, čtení a počítání
  • říkejte s dítětem, kde má pravou a levou ruku, pravé oko, levé ucho……
  • při každodenních činnostech procvičujte orientaci na ploše, např. dítě sedí u stolu a rodič mu říká: dej tužku do pravého horního rohu, dej penál do dolního levého horu…..
  • na obrázku ať dítě popisuje, co je před domem, za domem, vedle plotu, nad stromem, pod oknem
  • co je první v řadě, poslední v řadě, co je hned před, hned za
  • společně s dítětem vytvářejte skupiny, kde je více/méně/stejně prvků

 

 1.  Zrakové rozlišování – důležité pro správné rozlišování písmen a číslic
  • ideální je puzzle, pexeso, dob
  • ble

 

 1. Motorika - důležité pro čtení, psaní, mluvení
  • děti by měly být co nejvíce venku – skákat, běhat, jezdit na kole, přelézat překážky, chytat a házet míč apod. Hrubá motorika úzce souvisí s jemnou motorikou (navlékání korálků, práce s legem, stříhání, lepení……), oromotorikou (pohyby orgánů podílejících se na mluvení), vizuomotorikou (sledování ruky při psaní), grafomotorikou (pohyby ruky při kreslení a psaní). Pokud dítě nemá dostatek pohybu, mohou vznikat potiže, které vypadají jako specifické poruchy učení, příčina je však v oslabené motorice (pohybových dovednostech).

 

 1. Pracovní předpoklady, návyky
  • naučte děti pozdravit, poprosit a poděkovat  
 2. dítě by mělo umět dodržovat pravidla chování, podřídit se pokynům dospělého, i když je to pro něj nepříjemné
 3. naučte dítě vázat si tkaničky, dbát na svoje věci

 

 1. Nedávejte dětem ke hře tablety, chytré telefony, neučte je trávit volný čas na počítači, x-boxech apod.
  • nemusíte vaše děti neustále něčím zabavovat, je dobré, když se děti nudí, nutí je to přemýšlet a rozvíjí to jejich kreativitu a představivost
  • ideální činnost je ta činnost, kterou děti budou dělat společně s vámi (vaření, úklid, práce na zahradě ….), společnou činností s vámi přirozeně rozvinou všechny výše uvedené dovednosti
  • telefony by děti měly mít pouze za nějakým účelem – dát o sobě vědět, když přecházím do nějakého kroužku, nebo jedu domů sám apod.
  • nadměrné užívání PC (hraní her), tabletů, chytrých telefonů, x-boxů…. vede k poruchám spánku, poruchám pozornosti a soustředění, vzniku obezity, cukrovky, vadám zraku atd.

 

Přejeme krásné a klidné léto a v září se těšíme na viděnou!

Za celý tým Eva Dousková

 

DOPORUČENÁ LITERATURA:

 • Matějček Zdeněk – Prvních 6 let ve vývoji a výchově dítěte. Grada.
 • Matějček Zdeněk – Po dobrém nebo po zlém? Portál.
 • Matějček Zdeněk – Co, kdy a jak ve výchově dětí. Portál.
 • Matějček Zdeněk – Rodičů na nejhezčí cestu.
 • Prekopová Jiřina – Prvorozené dítě. Portál.
 • Prekopová Jiřina – Děti jsou hosté, kteří hledají cestu. Portál.
 • Prekopová Jiřina – I rodiče by měli dělat chyby. Portál.
 • Prekopová Jiřina – Když dítě nechce spát. Portál.
 • Prekopová Jiřina – Neklidné dítě. Portál.
 • Prekopová Jiřina – Malý tyran. Portál.
 • Pekařová Lidmila – Jak žít a nezbláznit se.
 • Goetz Michal, Uhlíková Petra – ADHD, Porucha pozornosti s aktivitou.
 • Jucovičová Drahomíra, Žáčková Hana – Jak se učit s dítětem se specifickou poruchou učení a s poruchou pozornosti? Nakl. D+H
 • Jucovičová Drahomíra, Žáčková Hana – Děti s odkladem školní docházky  a jejich úspěšný start ve škole. Nakl. D+H
 • Jucovičová Drahomíra, Žáčková Hana - Metody práce s dětmi s ADHD především pro rodiče. Nakl. D+H

 

Zpět na výpis