česky deutsch

Informace k provozu školy od 12.4.2021

Úvod » Aktuality » Informace k provozu školy od 12.4.2021

Vážení rodiče,

V návaznosti na rozhodnutí vlády ČR a MŠMT a MZd se obnovuje od 12.března 2021 prezenční výuka žáků 1.stupně ve třídách s rozšířenou výukou angličtiny ( 1.A; 2.A; 3.A; 3.B; 4.A a 5.A) v týdenních cyklech v kombinaci s distanční výukou ( lichý týden prezenční; sudý týden distanční výuka). Žáci 1. stupně s výukou němčiny se k prezenční výuce dostaví v sudých týdnech, v lichých týdnech je čeká distanční výuka.

Rozvrh bude upřesněn na třídních nástěnkách. Při prezenční výuce jsou zařazovány předměty výtvarné výchovy a pracovních činností.

Z rozhodnutí MZd a nařízení vlády musí mít žáci po celou dobu pobytu ve škole zakrytá ústa zdravotnickou obličejovou maskou splňující standardy MO MZd ( NE látková) nebo respirátorem. Pro pobyt žáka ve škole je třeba ho vybavit min. dvěma rouškami na den + sáčkem na odkládání.

 

Příchod dětí výhradně hlavním vchodem, a to v čase nahlášeném třídnímu učiteli (nejdříve od 6:30 ).

Žáci po přezutí vstupují do označených tříd v bezprostřední blízkosti třídy kmenové, kde na ně čeká určený pedagogický pracovník. Šatní skříňku žáci 1. – 3. tříd najdou u své třídy, žáci 4.- 5. tříd v suterénu budovy v prostoru šaten (žádná změna od posledního pobytu žáků ve škole nenastala).

V označené třídě se každý žák v pondělí a čtvrtek podrobí antigennímu testování (výtěr z přední části nosu). S testováním může pomoci jeden zákonný zástupce, v takovém případě je umožněn vstup doprovázející dospělé osobě do 7:30 hod. V případě pozitivního výsledku testu je rodič bezprostředně kontaktován a žák se musí podrobit PCR testu. Pokud by došlo k potvrzení nákazou Covid ve čtvrtek, vztahuje se na celý kolektiv karanténní opatření.  Testování se prování v oba dny v týdnu při ranním vstupu do školy.                                                                                  

Režim ve škole se řídí pokyny ředitelky školy se zvýšenými hygienickými opatřeními.

Příchod žáka po 8:00 hodině je umožněn výhradně bočním vchodem ( pondělí;čtvrtek bude test proveden v sekretariátu školy).

Obědy pro žáky jsou zajištěny v naší nové jídelně. Je nutné mít zaplacené zálohy.!!!!! Od pondělí budou v nabídce zpravidla dvě jídla. Všem žákům s uhrazenou zálohou bude automaticky při prezenční výuce objednán oběd – varianta 1 (pro případ opomenutí, aby nebyl žák bez oběda). Odhlášení nebo změnu varianty/ jídla na 2 je nutné provést prostřednictvím Vašeho účtu – přihlašovací údaje vám byly zaslány.

V pondělí 12.dubna (příp.19.4) budou aktivovány karty, popřípadě čipy na obědy žákům 3. – 5. tříd. Každý žák musí mít funkční svou kartu (OPUS nebo bílou), popřípadě si může zakoupit v sekretariátu čip – cena 120Kč. Čip lze též aktivovat na vstup místo karty.

Odpolední provoz školní družiny – školního klubu je omezen do 16:30hod. Upozorňuji - k využívání školní družiny či dětského klubu se váže měsíční poplatek 150 Kč splatný do konce dubna 2021.

Konkrétní dotazy a upřesnění vám podá váš třídní učitel nebo vychovatelka.

V případě nepřijetí režimových podmínek vydaných MZd a MŠMT se žák vzdělává individuálně bez osobní přítomnosti ve škole. Z organizačních důvodů není možné pro něj zajistit plnohodnotnou distanční výuku.

Mgr. Blanka Lukeš Reindlová

Zpět na výpis