česky deutsch

Začátek nového roku 2021

Úvod » Aktuality » Začátek nového roku 2021

Vážení a milí rodiče, drazí žáci,

končí rok s magickým datem, který lze také pojmout jako rok velké zkoušky. Za svůj život jsem jich prožila několik, ale tahle byla pro mě naprosto zásadní. Vnímám rok 2020 jako rok výzvy k obezřetnosti a pokoře ke všemu kolem nás. Za zásadní považuji právě význam vzdělávání. Nejde o to, zda stihneme děti naučit vyjmenovaná slova nebo Ohmův zákon, ale o to, že jsme ztratili s našimi žáky osobní kontakt, kterým je vedeme k režimu, odpovědnosti a systému, které budou ve svém životě potřebovat. Právě zde je ten základ pro život, který nespočívá ve znalostech, ale ve schopnosti přijmout pravidla, která každodennost přináší. Nikdo a nic jim to nemůže vrátit či vynahradit. Budou se s tím muset vyrovnat sami a víme dobře, že to bude hodně bolet.

I přes velké otazníky i vykřičníky zároveň si dovolím říci, že jsme to v mezích možností zvládli, a to díky vám všem, žákům, rodičům i učitelům. Patří vám za to uznání a obrovský dík!!!!

Nový rok začneme opět z větší části na dálku. Snad ne nadlouho. Žáci 3. – 9. tříd se budou řídit rozvrhem distanční výuky, který vám upřesní třídní učitelé. Všechny výukové bloky budou začínat v celou hodinu a budou trvat 30 min., dalších 30 min mohou děti individuálně využít ke konzultacím s učitelem, k dovysvětlení látky či vyřešení osobních problémů.

Pokud budete někteří z vás opět potřebovat zapůjčit techniku, můžete si tablety vyzvednout hned0 4. ledna 2021 od 8 hodin ráno.

Přítomnost dětí na online hodinách je povinná, nicméně je samozřejmé, že ne vždy je reálná, ať už z jakýchkoli důvodů, kterými může být i neschopnost se soustředit u mladších žáků.  K omluvení stačí kontaktovat třídního učitele, nebo učitele daného předmětu e-mailem. Všechny kontakty naleznete na webových stránkách školy v sekci naše škola/zaměstnanci.

Obědy můžete pro žáky objednat prostřednictvím systému (žákům 3. - 9. tříd byly automaticky odhlášeny). K vyzvednutí budou formou balíčku, a to v čase od 13 – 14 hod. v běžných výdejnách (3. -6. roč. SPŠTex a 7. – 9. roč. ZŠ 5. květen)

Děti 1. - 2. tříd se budou vzdělávat prezenčně. Školní družina a dětský klub budou pro děti k dispozici dle běžného režimu. Od 6 hod. ráno do 7 hod bude dětem sloužit dětský klub – příchod bočním vchodem. Od 7 hod ráno mohou děti přicházet do svých tříd. Odpolední režim bude zajištěn do 17 hod. V případě zájmu o využití dětského klubu po 17. hodině informujte třídního učitele.

Věřím, že společně zvládneme i první dny nového roku a postupně opět nastavíme náš běžný život, ve kterém se budeme cítit bezpečně a šťastně.

Úspěšný rok 2021 v pevném zdraví všem přeje,

Blanka Lukeš Reindlová a celý kolektiv ZŠ s RVJ Husova.

Zpět na výpis