česky deutsch

Informace k návratu 1. a 2. tříd do školních lavic

Úvod » Aktuality » Informace k návratu 1. a 2. tříd do školních lavic

Informace k návratu 1. a 2. tříd do školních lavic

ve středu 18. listopadu očekáváme návrat našich nejmladších do školních lavic a moc se na ně těšíme.  Školní vyučování bude pro oba ročníky jednotné, a to v rozsahu čtyř vyučovacích hodin. Zařazení předmětů bude vycházet ze základního rozvrhu hodin a s jeho úpravami vás seznámí třídní učitelka na nástěnkách třídy. Do výuky bude již v plném rozsahu zařazen cizí jazyk včetně CLILových hodin v nejazykových předmětech. Hodiny hudební a tělesné výchovy budou vypuštěny. Během celého dne musí žáci používat roušky, proto je nutné, aby dítě mělo minimálně 2 i více roušek na den (záleží na době pobytu ve škole). Uvítali bychom i poučení dětí, jak s rouškou zacházet.

Školní družina bude otevřena od 6:30 hod. – vstup bočním vchodem. Provoz družiny je po dobu souběžné distanční výuky zkrácen do 16:30 hod. I zde platí ve vnitřních prostorech povinnost nosit roušku.

Obědy jsou zajištěny pro děti jako na počátku školního roku. Do jídelen doprovodí děti učitelka a vychovatelka. Plán pobytu žáka ve školní družině je nutné sdělit při nástupu do školy, tj. ihned 18. 11. 2020 včetně označení doprovodu při odchodu.

Ostatní třídy čeká i nadále distanční vzdělávání formou online hodin. Pro všechny se vrací začátky vyučovacích bloků na celou hodinu, tedy v 8; 9; 10; 11; 12; 13 hodin.  Úpravy rozvrhu sdělí třídní učitel na nástěnkách tříd v tabulce rozvrhu. V případě zájmu je možné si objednat oběd, který si vyzvednete v zataveném obalu u výdejového okénka (3. – 6. ročník – SPŠ textilní, 7. - 9. ročník – ZŠ 5. května) v čase od 13:00 – 14:00 hodin za dodržování hygienických podmínek. Cena oběda se nemění.

Žáci by neměli zapomínat na povinnost distančního vzdělávání a v případě neúčasti na online hodinách by si měli co nejdříve doplnit úkoly/téma a omluvit se.

Zpět na výpis