česky deutsch

Nová opatření – organizace výuky

Úvod » Aktuality » Nová opatření – organizace výuky

Na základě rozhodnutí MŠMT a MZ se v následujících týdnech mění organizace výuky na naší škole takto:

1.stupeň 

výuka dle rozvrhu prezenční formu. Zrušeny jsou hodiny plavání.  Nedochází k žádným  dalším omezením a opatřením. Děti používají roušku ve společných prostorech a při aktivitách, kde dochází k mísení kolektivů.

Školní družina i DKH v plném provozu. Omezeny jsou pouze další zájmové kroužky a to sportovní (sportovní ; florbal). Ve vnitřních prostorách děti z různých tříd používají roušky během činnosti.

2.stupeň 

42.týden – 12.-16.10.2020

6.A; 7.A; 8.A; 9.B – prezenční výuka v plném rozsahu dle rozvrhu (možné změny v rámci suplování)

6.B; 7.B; 8.B; 9.A – distanční výuka – online prostřednictvím gooogle meet dle rozvrhu – začátek hodin 8:00; 9:00; 10:00; 11:00; 12:00; 13:00 (upřesní třídní učitel).

 

43.týden – 19.- 23.10.2020

6.B; 7.B; 8.B; 9.A – prezenční výuka v plném rozsahu dle rozvrhu (možné změny v rámci suplování)

6.A; 7.A; 8.A; 9.b – distanční výuka – online prostřednictvím gooogle meet dle rozvrhu – začátek hodin 8:00; 9:00; 10:00; 11:00; 12:00; 13:00 (upřesní třídní učitel).

 

Obědy pro žáky 6. tříd v distančním vzdělávání budou i nadále zajištěny na SPŠtextilní. V případě potřeby je nutné oběd odhlásit!!!

Obědy pro žáky 7. – 9. tříd v distančním vzdělávání budou odhlášeny automaticky. Z provozních důvodů nelze pro tyto žáky obědy zajistit.

 

 44.týden -  26. – 30.10. 2020

z rozhodnutí MŠMT volné dny a podzimní prázdniny.

Školní družina a DKH v provozu 7:00 – 16:00 hod. dle zájmu (písemná přihláška bude rozdána dětem během příštího týdne)

Zpět na výpis