česky deutsch

Zkušenost je nejlepším učitelem

Úvod » Projekty » Zkušenost je nejlepším učitelem

 

  logosbeneficaireserasmusrightfunded (1)

NÁZEV PROJEKTU: “ Zkušenost je nejlepším učitelem“

 REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU:2016-CZ01-KA101-023236

 OBDOBÍ REALIZACE:1. 9. 2016 – 31. 8. 2018

 CÍL PROJEKTU:

Cílem projektu je : - rozvoj cizojazyčných nebo metodických kompetencí pedagogických pracovníků školy (získání certifikátu o jazykové úrovni, certifikát o absolvování metodického semináře)

- tvorba výukových materiálů

- uskutečnění následných workshopů pro ostatní zájemce z řad našeho pedagogického sboru

- zlepšení profilu školy - zařazením CLILu na 2. stupeň

- prohloubení spolupráce v rámci mezipředmětových vztahů

 Tento program je financován z prostředků Evropské unie