česky deutsch

9.B

Úvod » Třídy » 9.B

Chřipková epidemie

 

Vzhledem k celostátní chřipkové epidemii a velmi vysoké nemocnosti žáků naší školy Vás zdvořile žádám, abyste zvážili zdravotní stav svého dítěte. V případě počínajících příznaků onemocnění nechali své ratolesti v domácím ošetření. Pomůžete tak snížení šíření nemoci.

Děkuji za pochopení,

Blanka Lukeš Reindlová.

 

Vítejte na nástěnce třídy 9.B

školní rok 2019 / 2020 

 

Rozvrh pro školní rok 2019/2020

  1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
od:
do:
7:55
8:40
8:50
9:35
10:05
10:50
11:00
11:45
11:55
12:40
12:50
13:35
13:40
14:25
14:35
15:20
15:30
16:15
Pondělí OSV NJ MA PŘD AJ   OV ZEM  
Úterý FY MA NJ AJ ČJL   PŘD HV  
Středa CH MA ČJL NJ FY DĚJ      
Čtvrtek OV AJ ZEM ČJL MA   PČ/VV PČ/VV  
Pátek ČJL CH AJ NJ TV TV      

Informace ze dne 24.2. 2020

ZÍTRA KONČÍ VÝUKA VE 13:35, ODPADÁ ODPOLEDNÍ VYUČOVÁNÍ - JEDNA HODINA SE POSOUVÁ....

 

Přijímací řízení 2020

 

Přihlášky (správně vyplněné a potvrzené) musí být doručeny na vybrané střední školy 

do 1. března 2020.

 

Zkontrolujte si požadavky k přijímacímu řízení na webových stránkách středních škol (počet vysvědčení, potvrzení lékaře, školní přijímací zkouška).

 

Přihláška 

růžový formulář (možno stáhnout z www.edulk.cz, www.cermat.cz, webové stránky středních škol)

tiskněte oboustranně

může být vytištěna černobíle 

přihlášky musí být vyplněny stejně (pořadí středních škol!)

na přední stranu vyplňte přesně název a adresu střední školy, kód a název oboru (lze psát pouze jeden obor!)

nevyplňujte datum státní přijímací zkoušky! (na první školu se žák dostaví ke státní přijímací zkoušce 14. 4., na druhou školu 15. 4.)

nezapomeňte vyplnit kolonky datum narození zákonného zástupce, jméno zákonného zástupce a podpis zákonného zástupce

na zadní stranu vyplňte – chování a školní předměty podle vysvědčení (bez OSV), nevyplňujte průměr (doplní škola)

nezapomeňte vyplnit úspěchy v okresním a krajském kole olympiád (je nutné doložit kopií diplomu)

IZO školy 102 241 040

 

Řádně vyplněné přihlášky odevzdejte výchovné poradkyni Martě Hyškové 

do 14. února 2020.

 

V případě nejasností mě můžete kontaktovat e-mailem – marta.hyskova@husovaliberec.cz.

Děkuji za spolupráci. Marta Hyšková

 

 

 

 

 

 

 

 DĚTEM BYL ROZDÁN ATLAS ŠKOLSTVÍ V LIBERECKÉM KRAJI S PŘEHLEDEM STŘEDNÍCH ŠKOL A UČILIŠŤ V LIB. KRAJI

16.12. NÁVŠTĚVA ÚŘADU PRÁCE

 

proběhly volby do školské rady

souhlas rodičů s účastí dítěte na nepovinném předmětu OSV

seznámení rodičů s tím, že děti byly poučeni o bezpečném a vhodném chování žáků ve škole, se školním řádem a pravidly hodnocení

SRPŠ odsouhlasil příspěvek ve výši 500,- Kč na žáka

plánované akce: návštěva Úřadu práce,  exkurze do Terezína, cyklokurz

dále budu vybírat příspěvek do třídního fondu ve výši 300,- Kč (do konce listopadu)

 

 

Pokud uvažujete o umělecké škole, prosím sledujte  www.edulk.cz, www.cermat.cz, www.infoabsolvent.cz

 

 

PŘÍPRAVA K PŘIJÍMACÍM ZKOUŠKÁM

Začíná 2. října. Probíhat bude vždy ve středu od 7:00 Ma, v pátek od 7:00 Čj. Přihlášené dítě je třeba v případě nepřítomnosti omluvit, vyučující daného předmětu si vedou docházku (kdykoliv k nahlédnutí).

Dále škola nabízí ke koupi cvičebnice s ukázkovými testy z češtiny a matematiky za sníženou cenu po 150,- Kč.

 

 

 

  

 

Vážení rodiče,

vítám Vás na stránkách třídy 9. B.

Jmenuji se Jana Flossmannová a Vaše děti budu provázet posledním ročníkem základní školy. Těším se na vzájemnou spolupráci a přeji Vám i  Vašim dětem hodně elánu do následujícího školního roku. V případě dotazů mne prosím kontaktujte. 

Kontaktní údaje: email  -  jana.flossmannova@husovaliberec.cz                           telefon  -  731 632 396

Organizace 1. školního týdne

2.9.2019 - 1. - 2. vyučovací hod., třídnické hodiny

3.9.2019 - 1. - 2. vyučovací hod. třídnické hodiny, 3. - 5. vyuč. hod. dle rozvrhu, konec výuky ve 12:40 hod.

4.9. - 6.9. 2019 - výuka dle rozvrhu, konec výuky ve 13:35 hod.

 

Organizace školního roku

Začátek školního roku - 2.9.2019

 

Podzimní prázdniny - 29.10.2019 - 30.10.2019

 

Vánoční prázdniny - 21.12.2019 - 5.1.2020

 

Pololetní prázdniny - 31.1.2020

 

Jarní prázdniny - 9.3.2020 - 15.3.2020

 

Velikonoční prázdniny - 9.4.2020

 

Ředitelské volno - 29.6.2020 - 30.6.2020

 

Hlavní prázdniny - 1.7.2020 - 31.8.2020

 

Začátek školního roku - 1.9.2020

 

 

 

Třídní schůzky

3.10.2019 (prezenční) - 17:00 - 18:30 hod.

 

28.11.2019 (konzultační) - 16:00 - 18:00 hod.

 

9.1.2020               - // -

 

2.4.2020               - // -

 

21.5.2020 (prezenční) - 17:00 - 18:30 hod.

 

 

 

PŘEDPOKLÁDANÉ VÝDAJE

Třídní fond - 300 Kč (vybereme v průběhu listopadu)

 

Pracovní sešit Ma - 150 Kč

 

Pracovní sešity Čj - 90 Kč

 

Příprava na přijímací zkoušky  ČJ  - 750 Kč

 

Příprava na přijímací zkoušky Ma - 750 Kč

 

Pomůcky Vv - 50 Kč

 

Časopis na AJ - 220 Kč

 

Cyklistický kurz - cca 2 200 Kč

 

Žákovský zápisník - 15 Kč

 

V září budu vybírat 500 Kč na pomůcky a učebnice (viz výše), popř. 2000 Kč (zahrnuje částky za přípravu na př. zkoušky) dle zájmu

 

Prosím přinést balík papírů A4 a dvě role ubrousků do konce září!!!

 

Omlouvání žáků

Při nemoci:

ihned emailem  třídní učitelce (případně zanechat vzkaz na sekretariátu školy) - info o nepřítomnosti

po nemoci písemně v žákovském zápisníku, v den nástupu do školy odevzdat třídní učitelce

omluvenka se píše i na jednu zameškanou hodinu (např. návštěva lékaře)!

Pro uvolnění během vyučování:

písemně před odchodem - v žákovském zápisníku (informace stačí vyučujícímu učiteli, s omluvenkou v žákovském zápisníku, potom za třídním učitelem)

Pro dlouhodobější uvolnění z výuky (rodinné důvody, sport):

vyplnit žádost o uvolnění (ke stažení v dokumentech školy), odevzdat třídní učitelce

Uvolňování z výuky a zdravotní způsobilost

Žádáte-li o uvolnění z výuky na více než 3 dny, vyplňte prosím oficiální žádost, kterou najdete na webu školy (Naše škola - dokumenty), a podepsanou ji pošlete po žákovi. Žádost musí být zaevidována.

Zdravotní způsobilost je platná dva roky, měla by být aktualizována pro výjezdy do ciziny a školní kurzy! Pokud vám brzy způsobilost vyprší, myslete na to, že bude třeba ji aktualizovat.

 

Důležité upozornění:

Pro vstup do školy je nutné, aby každý žák  využíval výhradně  vlastní aktivovanou OPUS kartu ( popř. ISIC). Aktivace karty může být udělena na žádost i rodičům.

Pro případ nevyužívání karty OPUS pro další účely (jízdné, knihovna apod) je možné zakoupit si jednoúčelovou kartu pouze pro vstup do budovy v sekretariátu školy.

Z technickoorganizačních důvodů není možné pravidelně zajišťovat okamžitý vstup do budovy na zazvonění.

Opus karta

Pokud někdo doposud neměl kartu na vstup do školy, je bezpodmínečně nutné si ji obstarat (opuscard nebo v sekretariátu zakoupit za 50,- Kč kartu jen na vstup). Žáci mají vstup umožněn v průběhu celého školního dne, tedy i např. při příchodu od lékaře.

Aktivace karty je provedena v tyto časy:

Žák školy - 7:20 – 16:00

Vstup v 7:20 – 7:35 je umožněn do vestibulu budovy

Rodiče - 7:20 – 16:00 - pouze do vestibulu