česky deutsch

9.B

Úvod » Třídy » 9.B

ROZVRH PRO NOVÝ ŠKOLNÍ ROK 2016/2017

 

Rozvrh třídy 9.B pro školní rok 2016/2017
  1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
od:
do:
7:55
8:40
8:50
9:35
10:05
10:50
11:00
11:45
11:55
12:40
12:50
13:35
13:40
14:25
14:35
15:20
15:30
16:15
Pondělí TH NJ/AJ MA FY Nj/Aj   PŘD VV  
Úterý MA AJ/NJ ZEM AJ/NJ ČJ   Vv/Pč/Pč Vv/Pč/Pč  
Středa ČJ OV AJ/NJ MA Aj/Nj FY      
Čtvrtek MA CHE ČJ PŘD DĚJ   HV ZEM  
Pátek ČJ AJ/NJ OV CHE Tv Tv      
  • Úterní hodiny VV - lichý týden, Pč - sudý týden - rozděleno na 2 skupiny (vaření, digitální technologie) - výměna v pololetí

 

Týden začínáme společně.
 
V třídním kolektivu se spolužáky tráví děti významnou část dne. Role každého z nich v takové skupině je nesmírně důležitá a formuje do života jejich další postoje. Záleží na tom, jak se děti cítí během dne, zda mají mezi spolužáky někoho, komu důvěřují a s kým sdílí své zážitky. Proto a nejen proto, jsme se rozhodli začínat týden společně. Třídnická hodina je nejen dějištěm upevňování třídních kolektivů a poznávání se, ale i příležitostí řešit společně řadu problémů, které nás všechny tíží.
 
Od dětí víme, že se jim takto společně strávený čas líbí, po víkendu se na něj řada z nich těší a cítí, že jim pomáhá startovat pracovní den. Vzhledem k tomu, že to není zcela standardní způsob, dovolili jsme si pro vás, vážení rodiče, připravit pár otázek na toto téma a prosíme vás o chvilku času nad jejich zodpovězením. Pro nás je důležitý pohled každého z vás.
 
Předem velmi děkuji,
Mgr. Blanka Lukeš Reindlová,
 
 

 

Vážení rodiče,

Od nového školního roku zavádíme novinku v podobě pravidelných třídnických hodin. Důvodem pro jejich zavedení je především péče o klima třídy, udržování vztahu mezi pedagogy a třídou, budeme se na nich věnovat skrytému životu třídy a jeho odkrývání a například i nastavení třídních rituálů. Smyslem těchto hodin je především předejití problémům ve vztazích ve třídě, řešení konfliktů a to jak mezi žáky navzájem, tak i mezi žáky a pedagogy a v neposlední řadě se jedná o účinnou prevenci problematického chování dětí, včetně šikany.


S pozdravem

VAŠE TŘÍDNÍ UČITELKA

 


kontakt na třídní učitelku: holasovaivana@seznam.cz

konzultační hodiny: středa 11:55-12:40 po dohodě možné i jindy


 

                     

Týden 29. 5. - 2. 6. 2017

středa 31. 5. - exkurze na PřFUK Praha

 

Týden 5. 6. - 9. 6. 2017

CYKLISTICKÝ KURZ

UPOZORŇUJI, ŽE K ÚČASTI NA KURZU JE NEZBYTNÁ PLATNÁ ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOST VYSTAVENÁ OŠETŘUJÍCÍM LÉKAŘEM - DOSUD ODEVZDALO POUZE 8 ŽÁKŮ!!!

 

Týden 12. 6. - 16. 6. 2017

čtvrtek 15. 6. + pátek 16. 6. - školní výlet - kemp Svitačka v Troskovicích

 

Týden 19. 6. - 23. 6. 2017

pondělí 19. 6. - nácvik na prezentace závěrečných prací

úterý 20. 6. - prezentace závěrečných prací

pátek 23. 6. - Galerie Lázně 14:00 slavnostní předání pamětních certifikátů - srdečně zveme všechny rodiče

 


 

 

ELEKTRONICKÁ ŽÁKOVSKÁ KNÍŽKA

Prosím o kontrolu známek na Bakalářích (na rodičovské heslo !!!)  minimálně jednou za měsíc. Děkuji.

 

PRÁZDNINY

Ředitelské volno               24. a 25. 10. 2016 - z důvodu dalšího vzdělávání ped. pracovníků

Podzimní prázdniny          26. a 27. 10. 2016

Vánoční prázdniny            23. 12. 2016 – 2. 1. 2017

Pololetní prázdniny           3. 2. 2017

Jarní prázdniny                 20. 2.  – 26. 2. 2017

Ředitelské volno               10. až 12. 4. 2017 - z důvodu dalšího vzdělávání ped. pracovníků

Velikonoční prázdniny       13. 4. 2017

Hlavní prázdniny             1. 7.  – 3. 9. 2017

TŘÍDNÍ SCHŮZKY

29. 9. 2016

24. 11. 2016

6. 4. 2017

18. 5. 2017


Předpokládané výdaje na začátku školního roku 2016/2017                               

  • ŽÁKOVSKÝ ZÁPISNÍK 10, -
  • M pracovní sešity  150,- 
  • ČJ pracovní sešity  80,- 
  • VV - čtvrtky 100,-
  • balík papírů A4

pro zájemce

  • příprava na přijímací zkoušky - ČJ ... 600,-Kč ... Mgr. Hyšková
  • příprava na přijímací zkoušky - M ... 600,-Kč ... Mgr. Holasová

         

                                                                                       

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ

Žádáte-li o uvolnění z výuky na více než 3 dny, vyplňte prosím oficiální žádost, kterou najdete na webu školy (Naše škola - dokumenty) a podepsanou ji pošlete po žákovi. Žádost musí být zaevidována.

Děkuji za spolupráci