česky deutsch

9.B

Úvod » Třídy » 9.B

ROZVRH PRO NOVÝ ŠKOLNÍ ROK 2017/2018

 

Rozvrh třídy 9.B pro školní rok 2017/2018
  1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
od:
do:
7:55
8:40
8:50
9:35
10:05
10:50
11:00
11:45
11:55
12:40
12:50
13:35
13:40
14:25
14:35
15:20
15:30
16:15
Pondělí TH ČJ NJ/NJ FY DĚJ   VV/PČ VV/PČ  
Úterý MA AJ/AJ CH VV   ZEM HV  
Středa ČJ AJ/AJ NJ/NJ MA FY      
Čtvrtek AJ/AJ NJ/NJ CH MA ČJ   OV OV  
Pátek MA ČJ ZEM NJ/NJ TV TV      
 • Pondělní hodiny VV - lichý týden, Pč - sudý týden - rozděleno na 2 skupiny (vaření, digitální technologie) - výměna v pololetí
 • TH - třídnická hodina
 • Odpolední vyučování - pondělí liché týdny VV - od 13:15 do 14:45 hod
 •                                      čtvrtek každý týden OV - od 13:15 do 14:45 hod

 

Prosíme zákonné zástupce žáků, aby v rámci konzultačních třídních schůzek v rozmezí mezi 16:00 až 18:00 přišli zvolit svého zástupce do školské rady na období 2018 – 2020 do třídy u třídního učitele.

 

Vážení rodiče,

v  letošním školním roce budeme pokračovat  v pravidelných třídnických hodinách. Důvodem  je především péče o klima třídy, udržování vztahu mezi pedagogy a třídou, budeme se na nich věnovat skrytému životu třídy a jeho odkrývání a například i nastavení třídních rituálů. Smyslem těchto hodin je především předejití problémům ve vztazích ve třídě, řešení konfliktů a to jak mezi žáky navzájem, tak i mezi žáky a pedagogy a v neposlední řadě se jedná o účinnou prevenci problematického chování dětí, včetně šikany
 

 

Vážení rodiče a moji milí žáci

opět vás vítám na naší nástěnce, která bude i v letošním roce zdrojem důležitých zpráv a informací. Prázdniny nám utekly jako voda a nový školní rok už klepe na dveře. Věřím, že jste prožili nádherné prázdniny, dostatečně jste si odpočinuli a načerpali spoustu sil, abychom se mohli společně pustit do zdolávání posledního stupínku základního vzdělání a dobře se připravit na přijímací zkoušky. Čeká nás spousta práce, ale společně ji určitě zvládneme. Přeji nám všem úspěšný a pohodový školní rok.

Vaše paní učitelka třídní

 

Kontakt na mě: e-mail:  marta.hyskova@husovaliberec.cz

                         telefon: 604 899 800

                                 

 

 

 

13. 11. - 17. 11.

POZOR!

Ve čtvrtek 16. 11. projektový den - konec vyučování ve 12:45 hod.

Nezapomeňte na podpis v žákovském zápisníku.

 

Připomínám příspěvek SRPŠ - 500,- Kč a třídní fond 300,- Kč. Prosím zaplatit do konce října. Nezapomeňte na balík papíru na kopírování, kdo ještě nepřinesl.

 

!POZOR!  Umělci a sportovci

PŘIJÍMÁNÍ DO OBORŮ S TALENTOVOU ZKOUŠKOU V TERMÍNECH (§ 62 ŠKOLSKÉHO ZÁKONA)

do 18. listopadu – žáci odevzdají 2 identicky vyplněné přihlášky třídní učitelce (modrý formulář – ke stažení na www.edulk.cznebo na stránkách středních škol) - pokud se budete hlásit na 2 střední školy popř. na 2 obory na jedné škole

předměty včetně chování vyplňujete i se známkami podle vysvědčení, nevyplňujte průměr, nezapomeňte na podpisy uchazeče a zákonného zástupce

do 30. listopadu- uchazeči odevzdají přihlášky (až 2, modré) řediteli střední školy

do 30. listopadu - uchazeči, kteří jsou žáky ZŠ obdrží v základní škole zápisový lístek

od 2. ledna do 15. ledna - talentová zkouška v případě umělecky zaměřených oborů vzdělání, termíny (2) stanoví ředitel školy

od 2. ledna do 15. února - talentová zkouška pro sportovní gymnázium, termíny (2) stanoví ředitel školy

do 20. ledna - sdělení o výsledku talentové zkoušky (umělecky zaměřené obory)

do 20. února - sdělení o výsledku talentové zkoušky (sportovní gymnázia)

od 5. února do 15. února - zveřejnění seznamu přijatých, nepřijatým odeslání rozhodnutí, obory umělecky zaměřené

sportovní gymnázium - výsledky do 2 pracovních dnů po zpřístupnění hodnocení uchazeče v rámci jednotných zkoušek - uchazeči konají jednotnou zkoušku v termínech 12. dubna a 16. dubna.

 

 

ČASOVÝ HARMONOGRAM ZÁVĚREČNÝCH PRACÍ

 • ZÁŘÍ - nahlášení tématu konzultantovi, 1. povinná konzultace - výběr tématu, zaměření práce a osnova

 • LISTOPAD - 2. povinná konzultace - první koncept práce (co mám uděláno)

 • LEDEN - 3. povinná konzultace - opravený koncept práce

 • ÚNOR a BŘEZEN - 4. povinná konzultace - finální verze práce

 • BŘEZEN - odevzdání práce do 31. března (práce odevzdaná po tomto termínu má od konzultanta dvě hodnocení - první stupněm 5 a druhé podle kvality práce)

 • DUBEN - konzultant hodnotí odevzdané práce

 • KVĚTEN - obhajoby prací a závěrečné vyhodnocení

Děti obdržely podrobné instrukce ke psaní závěrečné práce v tištěné podobě.

 

 

 

 

POZOR!! probíhá příprava na přijímací zkoušky z českého jazyka (středa 7:00 hod) a z matematiky (pátek 7:00 hod)

 

 

ELEKTRONICKÁ ŽÁKOVSKÁ KNÍŽKA

Prosím o kontrolu známek na Bakalářích (na rodičovské heslo !!!)  minimálně jednou za měsíc. Děkuji.

 

Prázdniny

Podzimní -   26. - 27. 10. 2017

Vánoční  -    23. 12. - 2. 1. 2018  (vyučování začíná ve středu 3. 1. 2018)

Pololetní -    2. 2. 2018

Jarní       -    26. 2. - 4. 3. 2018

Velikonoční - 29. 3. - 30. 3. 2018

Hlavní        -  1. 7. - 31. 8. 2018

 

Třídní schůzky

5. 10.  2017   společné

23. 11. 2017   konzultační

11. 1. 2018     konzultační na objednání

22. 3. 2018    konzultační

17. 5. 2018    společné

 


Předpokládané výdaje na začátku školního roku 2017/2018                              

 • ŽÁKOVSKÝ ZÁPISNÍK 10, - (zaplatím všem z třídního fondu)
 • třídní fond  300,- (opět domluvíme na prvních třídních schůzkách)
 • M pracovní sešity  150,- 
 • ČJ pracovní sešity  85,-
 • AJ učebnice + pracovní sešit  450,-
 • AJ časopis 220,-
 • pracovní sešity Nj - 2 díly - 344,- (učebnice dostanou děti zdarma)
 • VV - čtvrtky 100,-
 • balík papírů A4

pro zájemce

 • příprava na přijímací zkoušky - ČJ ... 600,-Kč ... Mgr. Hyšková
 • příprava na přijímací zkoušky - M ... 600,-Kč ... Mgr. Holasová

_______________________________________________________________________________________________________


Zdravotní způsobilost je platná jen jeden rok, měla by být aktualizována pro výjezdy do ciziny a školní kurzy! Pokud vám brzy způsobilost vyprší, myslete na to, že bude třeba ji aktualizovat.

 

Omlouvání žáků

Při nemoci:

 • ihned email třídní učitelce (případně zanechat vzkaz na sekretariátu školy) - info o nepřítomnosti
 • po nemoci písemně v žákovském zápisníku, v den nástupu do školy odevzdat třídní učitelce
 • omluvenka se píše i na jednu zameškanou hodinu (např. návštěva lékaře)!

Pro uvolnění během vyučování:

 • písemně před odchodem - v žákovském zápisníku (informace stačí vyučujícímu učiteli, s omluvenkou v žákovském zápisníku, potom za třídním učitelem)

Pro dlouhodobější uvolnění z výuky (rodinné důvody, sport):

 • Žádáte-li o uvolnění z výuky na více než 3 dny, vyplňte prosím oficiální žádost, kterou najdete na webu školy (Naše škola - dokumenty), a podepsanou ji pošlete po žákovi. Žádost musí být zaevidována.

___________________________________________________________________________________________________________

Kontakty

Škola:                                     Základní škola s rozšířenou výukou jazyků, Liberec

Adresa:                                  Základní škola s rozšířenou výukou jazyků, Liberec, Husova 142/44, 460 01

E-mail:                                    info@zskola.cz

Telefon ředitelna:                731 632 396

Telefon kancelář:                 731 632 396

Jídelna:                                  485 102 945

Ředitelka školy:                   Mgr. Blanka Lukeš Reindlová