česky deutsch

9.B

Úvod » Třídy » 9.B

ROZVRH PRO NOVÝ ŠKOLNÍ ROK 2018/2019


Rozvrh třídy 9.B pro školní rok 2018/2019
  1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
od:
do:
7:55
8:40
8:50
9:35
10:05
10:50
11:00
11:45
11:55
12:40
12:50
13:35
13:40
14:25
14:35
15:20
15:30
16:15
Pondělí TH NJ AJ ČJL M   D HV  
Úterý CH M AJ FY   Z OV  
Středa M ČJL AJ OV NJ VV      
Čtvrtek CH FY Z ČJL NJ   PČ/PČ/VV PČ/PČ/VV  
Pátek ČJL M NJ TV TV      

 

 • Čtvrteční hodiny VV - sudý týden, Pč - lichý týden - Pč bude rozděleno na 2 skupiny (vaření, digitální technologie) - výměna v pololetí
 • odpolední vyučování v ÚT a ve ČT bude posunuto - začátek 13:30, konec v úterý 15:05, ve čtvrtek v 15:00
 • odpolední vyučování v PO zůstává časově dle rozvrhu

 

Ve středu nultá hodina od 7:00 příprava na přijímací zkoušky z matematiky.

V pátek od 7:00 příprava z češtiny.


TH - třídnická hodina

Vážení rodiče,

v  letošním školním roce budeme pokračovat  v pravidelných třídnických hodinách. Důvodem  je především péče o klima třídy, udržování vztahu mezi pedagogy a třídou, budeme se na nich věnovat skrytému životu třídy a jeho odkrývání a například i nastavení třídních rituálů. Smyslem těchto hodin je především předejití problémům ve vztazích ve třídě, řešení konfliktů a to jak mezi žáky navzájem, tak i mezi žáky a pedagogy a v neposlední řadě se jedná o účinnou prevenci problematického chování dětí, včetně šikany
 

 

Milí deváťáci!!!

Vítám vás v novém školním roce a doufám, že jste načerpali přes prázdniny spoustu energie. Moc se na vás těším. Vítám také vaše rodiče a doufám, že budeme pokračovat ve skvělé spolupráci.

R.Šebestová

 

Kontaktní údaje - třídní učitelka:

konzultační hodiny pro školní rok 2018/19:  středa 13:30 - 14:00

(Prosím kontaktujte mě alespoň den dopředu, abyste se ujistili, že nebudu mimo školu např. z důvodu výjezdu se žáky a pod., po domluvě je samozřejmě možný i jiný termín konzultace - stačí zavolat nebo napsat a domluvíme se dle vašich potřeb)

e-mail: renata.sebestova@husovaliberec.cz

telefon: 603 228 718

 

 

 

Informace ze dne 29. 3. 2019

V pondělí 1. 4. odpadá HV, D se přesouvá na 1. hodinu. Konec vyučování tedy ve 12:40.

Informace ze dne 21. 3. 2019

V pátek 22. 3. končí kluci s TV ve 13:00.

V pondělí 25. 3. odpadá třídnická hodina. Jsem v pondělí a v úterý na konferenci v Bratislavě. Omluvenky a jakékoliv třídnické věci mohou děti řešit s paní učitelkou Machovou.

V úterý 26. 3. odpadá OV.

Informace ze dne 18. 3. 2019

Připomínám termín konzultačních třídních schůzek 21. 3. (16 - 18 hod.) V případě, že potřebujete s některým z vyučujících mluvit, přihlaste se na volný termín. Odkaz k přihlašování jako vždy v aktualitách na úvodní stránce školního webu.

Ve čtvrtek 21. 3. - ponožkový den ( připomeneme si s dětmi Světový den Downova syndromu  a symbolicky podpoříme takto postižené lidi výraznými a nestejnými ponožkami na nohách).

 

Informace ze dne 18. 2. 2019

nabídka třídních mikin: http://skoly.kubyx.cz/

Informace ze dne 9. 2. 2019

Připomínám odevzdávání přihlášek. Termín pro odevzdání třídní učitelce je 13. 2. Já poté zkontroluji zapsané známky, doplním průměr, předám výchovné poradkyni. Ta přihlášku dokontroluje a nechá podepsat paní ředitelkou. Poté se přihláška vrátí k dětem.

 

Změny rozvrhu v příštím týdnu (nepřítomnost učitelů, kteří jsou na lyžařském kurzu):

Pondělí 11. 2. odpadá hudební výchova. Konec vyučování ve 14:25

Středa 13. 2. odpadá příprava na přijímací zkoušky z matematiky - tedy nultá hodina.

Čtvrtek 14. 2. odpadá digi, konec ve 12:40. Skupina vaření normálně probíhá.

Pátek 15. 2. odpadá TV, konec ve 12:40.

Prosím v pondělí o podpis v žákovském zápisníku.

 

Velká gratulace:

Elis s Vojtou se ve čtvrtek účastnili okresního kola olympiády v NJ. Vojta vybojoval krásné 4. místo a Elis se umístila na 2. místě, což pro ni znamená postup do krajského kola, které se koná 26. 2. Moc gratulujeme a děkujeme za skvělou reprezentaci školy.

 

Důležité upozornění

Vzhledem k posledním událostem z tohoto týdne znovu upozorňuji na omlouvání dětí z vyučování. Není možné, aby děti opustily školu bez řádné omluvenky či vašeho osobního vyzvednutí!!!

Pokud potřebujete děti uvolnit třeba z důvodu návštěvy Dne otevřených dveří, víte o tom určitě minimálně den dopředu. Proto je nutné mít písemnou omluvenku a tu ukázat mně nebo v případě mé nepřítomnosti učiteli, z jehož hodiny dítě odchází. Opravdu nestačí zaslání SMS. Pokud vám na SMS neodpovím (nemám telefon u sebe, nebo třeba vůbec nejsem ve škole), tak není možné, aby dítě odešlo ze školy!!! Děkuji za dodržování tohoto pravidla. Jde o bezpečnost vašich dětí!!!

 

Informace ze dne 3. 2. 2019

Přijímací řízení 2019

Přihlášky (správně vyplněné a potvrzené) musí být doručeny na vybrané střední školy do 1. března 2019

Zkontrolujte si požadavky k přijímacímu řízení na webových stránkách středních škol (počet vysvědčení, potvrzení lékaře, školní přijímací zkouška).

Přihláška

·        růžový formulář (možno stáhnout z www.edulk.cz, www.cermat.cz, webové stránky středních škol)

·        tiskněte oboustranně

·        může být vytištěna černobíle

·        přihlášky musí být vyplněny stejně (pořadí středních škol je na obou přihláškách stejné!)

·        na přední stranu vyplňte přesně název a adresu střední školy, kód a název oboru (lze psát pouze jeden obor!)

·        nevyplňujte datum přijímací zkoušky! (na první školu se žák dostaví ke státní přijímací zkoušce 12. 4., na druhou školu 15. 4.)

·        nezapomeňte vyplnit kolonky datum narození zákonného zástupce, jméno zákonného zástupce a podpis zákonného zástupce

·        na zadní stranu vyplňte – chování a školní předměty podle vysvědčení (bez OSV), nevyplňujte průměr (doplní paní učitelka třídní)

·        nezapomeňte vyplnit úspěchy v okresním a krajském kole olympiád (je nutné doložit kopií diplomu)

·        IZO školy 102 241 040

Řádně vyplněné přihlášky odevzdejte své paní učitelce třídní do 13. února 2019.

V případě nejasností mě můžete kontaktovat e-mailem – marta.hyskova@husovaliberec.cz.

Děkuji za spolupráci. Marta Hyšková

 

Informace ze dne 28. 1. 2019

Dle aktualizace údajů ohledně topení je ve škole kolem 20 stupňů. Vyučování tedy probíhá normálně. Odpolední výuka zůstává tento týden zrušena.

Setkání s rodiči ve středu 30.1. proběhne normálně - od 17 hodin v aule.

Vzhledem k mé nepřítomnosti dochází k těmto změnám v rozvrhu:

Ve středu 30. 1. budou mít děti místo NJ dějepis (náhrada za odpadlou pondělní hodinu - mají jen 1 hodinu týdně).

Ve čtvrtek 31. 1. dostanou děti vysvědčení již během spojené hodiny NJ - tedy 5. hodinu - konec ve 12:40. Prosím podpis v žákovském zápisníku. (Dnes si to děti měly zapsat). Pokud někdo nebyl ve škole, prosím zapište si. Děkuji za spolupráci.

Informace ze dne 27. 1. 2019

Vzhledem k havárii topení (viz info od paní ředitelky v aktualitách či nahoře na naší nástěnce) dochází ve škole v příštím týdnu k těmto změnám:

Pondělí 26. 1. se ruší třídnická hodina (důvodem je moje nepřítomnost) a dále se ruší odpoledí vyučování (havárie topení). Výuka končí 12:40. Prosíme, vybavte děti teplým oblečením, protože netušíme, jak teplo/zima ve škole v pondělí bude.

Odpolední vyučování odpadá celý týden, tedy i v úterý a ve čtvrtek (ve čtvrtek z důvodu rozdávání vysvědčení).

Pondělní prezentace k přijímacím zkouškám se ruší, bude přesunuta na jiný termín. O konání či zrušení této prezentace pro rodiče ve středu 30. 1. vás budu informovat zítra. Stejně tak o způsobu řešení výuky v dalších dnech.

Prosím o zápis do žákovského zápisníku:

V týdnu od 28. 1. - 1. 2. odpadá odpolední vyučování. Konec vždy ve 12:40.

 

Informace ze dne 25. 1. 2019

Velká gratulace!!!

Vojta a Elis postoupili do okresního kola olympiády v německém jazyce. Držíme jim palce, aby postoupili i dál.

Elis se dnes navíc podařilo získat 1. místo ve školním kole olympiády v angličtině. Takže i tam postupuje do okresního kola. Obrovská gratulace. Milá Elis, doufám, že se zadaří i tam a že už tě téma "cestování" ani náhodou nerozhodí. Už máš bohatě natrénováno. :-)

V pondělí 28.1. proběhne během první vyučovací hodiny prezentace pro děti týkající se přihlášek, přijímacích zkoušek atd.

Připomínám ve středu 30. 1. schůzku na stejné téma pro rodiče - účast nutná (resp. byla bych velmi ráda, kdyby se vás zúčastnilo co nejvíce. Doposud jsem řešila přihlášky se třemi dětmi a ani s jedním to nebylo bez nějakých chyb či problémů. Ráda bych tedy, abyste si informace vyslechli i vy rodiče, protože to evidentně jen prostřednictvím dětí nefunguje. Informace vám nepředají úplně apod.) Předem moc děkuji za spolupráci.

 

Ve čtvrtek 31. 1. změna rozvrhu. 1. - 5. hodiny dle rozvrhu, 6. hodina rozdávání vysvědčení. Odpolední vyučování odpadá, konec ve 13:35.

Pátek 1. 2. pololetní prázdniny.

 

V sobotu 23. 2. proběhne Den otevřených dveří. Pokud máte v rodině či svém okolí nějakého předškoláka, jste srdečně zváni. Moc děkujeme Elis za tvorbu Večerníčka na plakát Dne otevřenách dveří. Celé třídě pak děkujeme za tvorbu výzdoby na tento den v podobě obrázků k nejrůznějším večerníčkům.

 

Přeji hezký zimní víkend

R. Šebestová

 

Informace ze dne 15. 1. 2019

Vážení rodiče,

informativní schůzka k přijímacímu řízení na střední školy s výchovnou poradkyní se bude konat ve středu 30. ledna od 17:00 hod. v aule naší školy.  Dozvíte se důležité termíny, jak správně vyplnit přihlášku, co je to zápisový lístek a jak ho použít.

Nezapomeňte průběžně sledovat webové stránky vámi vybraných středních škol a termíny dnů otevřených dveří.

Budu se těšit na vaši účast. Mgr. Marta Hyšková

 

Informace ze dne 10. 1. 2019

Ve čtvrtek 17. 1. se konají konzultační třídní schůzky. Možnost přihlášení opět na úvodní stránce školního webu nebo zde.

 

Dobrá zpráva!!!

Veliká gratulace našim přijatým na umělecké školy. Nezapomeňte včas odevzdat na vaší budoucí škole zápisový lístek, popř. podat odvolání. Mám z vás radost, že se to povedlo. Doufám, že nepřestanete ve škole fungovat, protože by vám to pak chybělo v prvním ročníku!!!

Informace ze dne 4. 1. 2019

Vzhledem k nepřítomnosti paní učitelky Červinkové se příští týden výjimečně příprava z matematiky přesouvá ze středy na čtvrtek. Nebude tedy ve středu 9. 1. ale až ve čtvrtek 10. 1.

Informace ze dne 22. 12. 2018

Projekt 100 let repubiky

Moc děkuji všem, kteří se aktivně podíleli na přípravě prezentace ke 100 letům republiky. Téměř všichni se zhostili tohoto úkolu se ctí, někteří se velmi dobře na celé téma připravili, donesli si hotové materiály, převleky, knihy, .... a velmi aktivně pracovali celé tři dny. Moc jim za to zapálení děkuji - vypíchnout musím zejména aktivitu a skvělou práci Elis a Kláry.

Prezentace samotná se také vydařila, i když někteří bojovali s nervozitou či nezkušeností - práce s mikrofonem není nic snadného. Ale i přes všechny tyto překážky zvládli prezentaci na jedničku. Díky práci naší třídy budou moci ostatní třídy propojit svá témata v rámci celé školy - celá prezentace v podobě časové osy bude viset vedle naší třídy.

Gratulace - soutěž Mladý chemik ČR

Gratulujeme Elis a Vojtovi za účast v krajském kole soutěže Mladý chemik ČR. Oba dosáhli velmi dobrých výsledků. Vojta si dokonce svým 22. místem vybojoval postup do regionálního kola, které proběhne 17. ledna v Pradubicích. Držme mu tedy palce, ať se i tam vše podaří co nejlépe. Během vánoční besídky nám Vojta předvedl svůj um při dvou chemických pokusech se skvělými komentáři. Děkujeme.

Připomínám - ve škole se sejdeme 7. 1. 2018. Zároveň připomínám vzkaz od paní učitelky Novotné, aby děti nezapomněly na domácí úkol z českého jazyka, který dostaly na prázdniny.

Všem, které čekají v lednu první přijímačky - talentové zkoušky, držím moc palce. Tfuj, tfuj - ať se vše zadaří!!!

Ve škole se sejdeme opět v pondělí 7. ledna 2019.

Přeji všem krásné prožití vánočních svátků plných klidu a pohody. Do nového roku hlavně hodně zdraví a našim dětem velkou dávku štěstí na jejich další cestě životem.

R. Šebestová

 

Informace ze dne 16. 12. 2018

Informace k projektovému předvánočnímu týdnu

Pondělí 17. 12. - středa 19. 12. příprava prezentací ke 100 letům republiky - každá třída má zadané specifické téma - naše třída má osobnosti (spisovatele, hudebníky, politiky, vědce a vynálezce).

Ve čtvrtek 20. 12. proběhne prezentace projektů v prostorách ZUŠ. Sraz ráno před ZUŠ v 8:40, rozchod tamtéž v cca 12 - 12:30. (Obědy si děti odhlašují samostatně).

V pátek 21. 12. vánoční besídka s turnajem ve vybíjené. Předpokládaný konec během 5. vyučovací hodiny (tedy v rozmezí 12:00 - 12:40).

Moc děkujeme tatínkovi Kuby Poplužníka za stromeček, v pondělí si ho společně ozdobíme a celý týden si ho užijeme. Stejně tak děkujeme za adventní věnec mamince Sama Hochmana.

Přeji všem krásné prožití vánočních svátků plných klidu a pohody. Do nového roku hlavně hodně zdraví a našim dětem velkou dávku štěstí. R. Šebestová

 

 

Informace ze dne 9. 12. 2018

 

Moc chválím všechny děti za skvěle připravenou a realizovanou akci "Mikuláš ve škole". Malé děti z prvního stupně si den krásně užily a jejich třídní učitelky si naše velké děti moc chválily. Zaslouží si za to velkou pochvalu. I podle reakcí našich deváťáků se celý den opravdu vydařil.

 

Informace ze dne 4. 12. 2018

Nové informace nejen k matematice a českému jazyku

Vzhledem k dlouhodobému přístupu většiny dětí se paní učitelky rozhodly změnit zavedený režim. Domácí úkoly vyplněné od rodičů, či opsané od spolužáků nebo nevypracované nikomu nepomohou (i když mají v podstatě všichni představu, že chtějí jít na nějaký maturitní obor).

Pro nás všechny je velmi nepříjemné neustále s dětmi řešit, že něco nemají, že se něco nenaučily apod. Proto dochází v ČJ a M ke změně. Práce navíc se do určité míry ruší.

V matematice mají po domluvě s paní učitelkou někteří žáci možnost si od paní učitelky i nadále domácí úkoly brát a nechat opravit - bez známky. Nabídnuto to ovšem bylo jen těm, kteří skutečně něco navíc dělat chtějí, protože si jsou vědomi toho, že se přijímačky blíží a chtějí být co nejlépe připraveni. V těchto úkolech jde o procvičování již probrané látky - tedy prostě další příklady navíc.

V českém jazyce paní učitelka přestává úkoly vybírat a hodnotit. Zadávat je bude pouze zájemcům, kteří je budou poctivě dělat. Vybírat se nebudou. Po týdnu jim paní učitelka dá k dipozici řešení (bude vyvěšeno ve třídě, kde mají ČJ). Oni si sami překontrolují popř. opraví chyby.

Pro vaši informaci dnes např. dost žáků nebylo připraveno na hodinu angličtiny a občanské výchovy. Opisováním od spolužáků si skutečně nepomohou, tím se ještě nikdo nikdy nic nenaučil. Taková práce je naprosto zbytečná.

Já doufám, že se situace výrazně zlepší. Mám opravdu velké obavy, že přijímačky budou pro mnohé velmi náročné, pokud ne nad jejich síly, resp.momentální nastavení a přístup k práci.

 

Připomínám zároveň, že někteří ještě nebyli u svého konzultanta závěrečné práce, i když termín první konzultace je již dávno za námi.

 

 

Informace ze dne 28. 11. 2018

Již nějakou dobu dostávají děti na týden jeden pracovní list z matematiky, jako opakování látky, na kterou pak následně navazují v hodinách. Práce je známkována - váha 2.

Totéž platí ode deška i z českého jazyka. Pracovní list musí být odevzdán příští středu - i když bude akce Mikuláš!!!

Děti se nám ještě nějak nevzpamatovaly z toho, že už začal školní rok (samozřejmě ne všichni, ale bohužel většina). Prosím dohlédněte (i když už jsou to deváťáci) na jejich domácí přípravu. Jak čeština, tak matika je pro ně důležitá na přijímací zkoušky. Zatím to ale vypadá, že je jim to úplně jedno!!! Při hodinách by nejraději diskutovaly, povídaly si apod. místo práce. Domácí příprava také velmi pokulhává. Dnes přineslo z 20 dětí pouze 5 dětí domácí úkol z ČJ. Takhle se těžko připraví na přijímačky tak, aby mohly uspět na škole, kam opravdu chtějí. Na úřadu práce v pondělí u mnohých z nich zaznělo, že dle výsledků z testů je nepochopitelné, proč mají trojky, že mají na víc, jen musí něco dělat. S tím naprosto souhlasím. Snad si to všichni uvědomí včas.

Děkujeme za spolupráci

Informace ze dne 15. 11. 2018

Co nás čeká:

V pondělí 26. 11. jdeme na úřad práce. Sraz před úřadem práce v 7:50, návrat do školy cca ve 12 hodin. Odpolední vyučování probíhá normálně. Prosím podpis v žákovském zápisníku.

Pondělí 3. 12 - alternativní vyučování: 8.a 9. třídy film "Z Paříže do Paříže" Sraz ve škole ve třídě, návrat do školy na oběd ve 12 hodin. Poté konec vyučování. Odpolední výuka odpadá. Prosím o podpis na návratce. Krátké video k filmu zde: https://www.youtube.com/watch?v=2HZCqTlTd1Q

5. 12. Mikuláš - žáci 9. tříd připravují pro 1. stupeň návštěvu Mikuláše, andělů a čertů. Je zakázáno cokoliv házet po dětech či chodbách (žádná mouka, žádná rýže ani nic jiného). Dále zákaz někoho nebo něco mazat černou barvou či jinak špinit. Na převlecích se děti domluví v pondělí ráno první hodinu. Naše třída má na starosti německé třídy, tedy 1.C, 2. - 4. B.

 

Informace ze dne 14. 11. 2018

Důležité informace k vyplňování přihlášek:

Ten, kdo má zájem o obor, na který se dělají talentové zkoušky (sportovci, umělci), musí odevzdat co nejdříve vyplněnou přihlášku. Pokud chcete dvě školy, je třeba donést dvě naprosto identické přihlášky (na obou přihláškách je pořadí uvedených škol stejné). Přihlášky tiskněte oboustranně!!! Je třeba si na škole ověřit, zda požadují lékařskou prohlídku.

Na zadní straně vyplňujete známky - zapsat předměty (včetně chování) v pořadí z vysvědčení, napsat známky - průměr nevyplňovat!!! Ten vyplním já. Nezapomenout podpis zákonného zástupce.

Přihlášky musí projít přes třídní učitelku, výchovnou poradkyni až k podpisu paní ředitelky. Nenechávejte to tedy prosím na poslední chvíli. Přihlášku vám pak výchovná poradkyně Mgr. Marta Hyšková vrátí i se zápisovým lístkem a vy ji dodáte na danou školu nejpozději 30. 11..

Termín odevzdání třídní učitelce do pátku 16. 11.!!!!!!!!

 

Informace ze dne 12. 11. 2018

V úterý 13. 11. se mění výuka. Konec vyučování po zeměpise.

 

Informace ze dne 9. 11. 2018

Připomínám:

Ve čtvrtek 15. listopadu budou ve škole od 16 do 18 hodin probíhat konzultační třídní schůzky. Pro přhlášení prosím použijte tento odkaz.

V pondělí 12. 11. beseda v knihovně na téma Arnošt Lustig. Sraz před knihovnou v 7:45, návrat do školy na 3. vyučovací hodinu. (viz návratka)

 

Informace k matematice

Děti dostávají pravidelně pracovní list na týden, je vždy zaměřen na nějaké již probrané téma - jako příprava na přijímací zkoušky. Tento pracovní list je hdnocen známkou s váhou 2. Děti mohou samozřejmě v rámci domácí přípravy využít všechny dostupné materiály (staré sešity, pracovní sešity, internet, ...) a mají tak šanci si velmi jednoduše zlepšit známku.

 

Zameškané hodiny a včasné příchody na odpolední vyučování

U některých dětí se nám hromadí zameškané hodiny! S ohledem na to, co mi děti někdy sdělí jako důvod, se domnívám, že některé omlouvání z rodinných důvodů není natolik nutné (např.společný rodinný oběd či výlet). Dochází pak totiž k tomu, že klesá procentuálně účast na nějakém předmětu. Hrozí tak v některých (ojedinělých) případech, že bude muset dojít v pololetí k přezkoušení. Myslím si, že je to pro děti zbytečná zátěž.

Připomínám začátky odpoledního vyučování:

PO - začátek 13:40

ÚT a ČT - začátek ve 13:30

Na odpolední vyučování je nutné chodit včas, jinak budu nucena vyžadovat omluvenky od rodičů.

 

 

Informace ze dne 26. 10. 2018

Ve čtvrtek 1. 11. beseda na téma "kyberšikana" - začátek ve 13:30 - předpokládaný konec besedy v 15:00, konec tedy normálně po odpoledním vyučování. S ohledem na nedávnou situaci ve třídě je účast povinná.

Připomínám, že s účinností od 1. 11. dochází ke změně časů odpoledního vyučování - viz níže.

V pátek 2. 11. odpadá tělesná výchova - pouze dívky. Konce v 11:45. Prosím podpis v žákovském zápisníku.

 

Informace ze dne 19. 10. 2018

 

Ve středu 24. 10. 2018 (za nepříznivého počasí bude zvolen náhradní termín - 25. 10.) se budeme fotit u příležitosti 100. výročí republiky a posílat v podobě balónků přání České republice. Text na přáníčko budeme vymýšlet v pondělí - každý žák své přáníčko - přání/vzkaz České republice do dlaších 100 let.

Na akci samotnou potřebuje naše třída bílé oblečení přes venkovní oděv (větší bílé tričko, bílý plášť, bílé prostěradlo, bílou bundu - prostě něco bílého, čím překryjeme oblečení, abychom spolu s dalšími žáky vytvořili barevně správnou část vlajky…)

29.  - 30. 10. podzimní prázdniny (hezky si je užijte, načerpejte novou energii)

S účinností od 1. 11. (tedy po podzimních prázdninách) se mění časy odpoledního vyučování. Pondělí se nám nemění. Úterý a čtvrtek začátek odpoledního vyučování ve 13:30. Konec v úterý 15:05, ve čtvrtek 15:00. Ke změně dochází s ohledem na čas, který děti potřebují na zvládnutí oběda (s frontou ve školní jídelně či řešením oběda mimo školu).

7. 11. - sběr papíru

 

Informace ze dne 15. 10. 2018

Ve středu 17. 10. odpadá 6. vyučovací hodina (VV). Konec ve 12:40.

Ve čtvrtek 18. 10. výstava "za historií rodiny Liebigů". Odchod 13:15 od školy. Rozchod 14:45 v Resslově ulici (bývalá slévárna).

 

 

Týden od 8. do 12. října

Ve čtvrtek 11. 10. odpadá odpolední vyučování - skupina DIGI (p. učitel Junek).

V pátek 12. 10. odpadá klukům tělocvik (5.a 6. hodina), konec 11:45.

 

V pondělí 15. 10. odpadá první vyučovací hodina. Začátek vyučování v 8:50.

 

Týden od 1. do 5. října

Informace k přijímacícm zkouškám

Zájemci o umělecké obory vyžadující talentové zkoušky, mohou podávat dvě přihlášky na uměleckou školu a později pak případně dvě přihlášky na normální školu. Termín podávání přihlášek je listopad.

Doporučujeme navštívit veletrh Educa: https://www.educaliberec.cz/oteviraci-doba/

Pro více informací se můžete také obrátit na výchovnou poradkyni Mgr. Hyškovou:  604 899 800   marta.hyskova@husovaliberec.cz

 

Využijte také možnosti navšívit vybrané školy - zajímejte se na webových stránkách jednotlivých škol o dny otevřených dveří.

 

Týden od 24. do 28. září

 

Platby v hotovosti za přípravu na ČJ a M jsem předala za třídu paní sekretářce (takže ti, kteří platili na třídních schůzkách či posílali po dětech, mají uhrazeno).

 

Týden od 17. do 21. září

 

Platba za kroužky (příprava na přijímací zkoušky z Čj a M) probíhá od 24.9.2018 na účet 5470722/0800 ( v poznámce uveďte prosím účel platby a jméno dítěte).

 

 

Týden od 3. do 7. září

3. září - do 9:35

4. září - 1. hodina chemie 2. - 4. hodina - s třídní učitelkou, 5. hodina dle rozvrhu (konec ve 12:40)

5. až 7. září - dle rozvrhu 5 vyučovacích hodin (konec v 12:40)

 

Předpokládané výdaje ve školním roce 2018/2019  

Začátek školního roku - nejlépe do 14. 9. 2018

 • VV - čtvrtky a jiný materiál na VV 100,-
 • ČJ pracovní sešity  90,- 
 • M pracovní sešity  150,-
 • časopis AJ  220,-
 • třídní fond - 240,- (použijeme na divadla a jiné školní akce)
 • žákovský zápisník - 10,-
 • celkem tedy budu vybírat  800,- (VV, ČJ, M, AJ, TF) - bude možné uhradit na třídních schůzkách (13. 9.)
 • balík papírů A4
 • papírové utěrky - nejlépe skládané, na VV
 • kapesníky (v boxu nebo balíčkové)

       dále budou ostatní vyučující v průběhu září vybírat:

 • příprava na přijímací zkoušky (pro zájemce, říjen - duben) - Čj - 750,- Kč   Ma - 750,- Kč (bude probíhat jako nultá hodina od 7 hodin ráno ve středu a v pátek)

       Další výdaje v průběhu roku

 • cyklistický kurz cca 1700,-
 • exkurze na přírodovědovědeckou fakultu do Prahy - platba za BUS cca 300,- až 350,-
 • školní výlet - červen 2018

 

Organizace školního roku 2018/2019

 

Schůzky SRPŠ:

13. září - prezenční od 17 hodin ve třídě 304 - bude možné uhradit veškeré platby (viz výše)

15. listopadu - konzultační na objednání (16:00 - 18:00)

17. ledna - konzultační na objednání (16:00 - 18:00)

21. března - konzultační na objednání (16:00 - 18:00)

23. května - prezenční od 17 hodin ve třídě 304

 

Prázdniny a státní svátky

Podzimní prázdniny: 29. - 30. října

Vánoční prázdniny: 22.prosince - 2.ledna + ŘEDITELSKÉ VOLNO - 3. a 4. ledna

Pololetní prázdniny: 1. února

Jarní prázdniny: 4. - 8. března

Velikonoční prázdniny: 18. a 19. dubna

Konec školního roku: 28. 6. 2019

Hlavní prázdniny: 29. června - 1. září

 

Státní svátky (pouze dny, které spadají v průběhu školního roku na pracovní dny):

pátek 28. 9. Den české státnosti

středa 1. 5. Svátek práce

středa 8. 5. Den vítězství

 

 

Uvolňování z výuky a zdravotní způsobilost

 

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ!
Žádáte-li o uvolnění z výuky na více než 2 dny, vyplňte prosím oficiální žádost, kterou najdete na webu školy (Naše škola - dokumenty), a podepsanou ji pošlete po žákovi. Žádost musí být zaevidována.


Zdravotní způsobilost je platná jen jeden rok, měla by být aktualizována pro výjezdy do ciziny a školní kurzy!

 

Omlouvání žáků

Při nemoci:

 • ihned email třídní učitelce (případně zanechat vzkaz na sekretariátu školy) - info o nepřítomnosti
 • po nemoci písemně v žákovském zápisníku, v den nástupu do školy odevzdat třídní učitelce
 • omluvenka se píše i na jednu zameškanou hodinu (např. návštěva lékaře)!

Pro uvolnění během vyučování:

 • písemně před odchodem - v žákovském zápisníku (informace stačí vyučujícímu učiteli, s omluvenkou v žákovském zápisníku, potom za třídním učitelem)

Pro dlouhodobější uvolnění z výuky (rodinné důvody, sport):

 • vyplnit žádost o uvolnění (ke stažení v dokumentech školy), odevzdat třídní učitelce

 

Kontakty

 

Škola:                                    Základní škola s rozšířenou výukou jazyků, Liberec

Adresa:                                  Základní škola s rozšířenou výukou jazyků, Liberec, Husova 142/44, 460 01

E-mail:                                    info@husovaliberec.cz

Telefon ředitelna:                  731 632 396

Telefon kancelář:                  731 632 396

Jídelna:                                  485 102 945

Družina:                                 739 334 394

Telefon sborovna 1. st.:          725 088 832

Ředitelka:                              Mgr. Blanka Lukeš Reindlová    

Třídní učitel:                          Mgr. Renata Šebestová 
 

Důležité upozornění:

Pro vstup do školy je nutné, aby každý žák  využíval výhradně  vlastní aktivovanou OPUS kartu ( popř. ISIC). Aktivace karty může být udělena na žádost i rodičům.

Pro případ nevyužívání karty OPUS pro další účely (jízdné, knihovna apod) je možné zakoupit si jednoúčelovou kartu pouze pro vstup do budovy v sekretariátu školy.

Z technickoorganizačních důvodů není možné pravidelně zajišťovat okamžitý vstup do budovy na zazvonění.

 

Aktivace karty je provedena v tyto časy:

Ranní školní družina - 6:30 – 7:20

Žák školy - 7:20 – 16:00

Vstup v 7:20 – 7:35 je umožněn do vestibulu budovy

Rodiče - 7:20 – 16:00 - pouze do vestibulu