česky deutsch

9.B

Úvod » Třídy » 9.B

ROZVRH PRO NOVÝ ŠKOLNÍ ROK 2018/2019

 


Rozvrh třídy 9.B pro školní rok 2018/2019
  1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
od:
do:
7:55
8:40
8:50
9:35
10:05
10:50
11:00
11:45
11:55
12:40
12:50
13:35
13:40
14:25
14:35
15:20
15:30
16:15
Pondělí TH NJ AJ ČJL M   D HV  
Úterý CH M AJ FY   Z OV  
Středa M ČJL AJ OV NJ VV      
Čtvrtek CH FY Z ČJL NJ   PČ/PČ/VV PČ/PČ/VV  
Pátek ČJL M NJ TV TV      

 

 • Čtvrteční hodiny VV - sudý týden, Pč - lichý týden - Pč bude rozděleno na 2 skupiny (vaření, digitální technologie) - výměna v pololetí
 • odpolední vyučování v ÚT a ve ČT bude posunuto - začátek 13:15, konec v úterý 14:50, ve čtvrtek ve 14:45
 • odpolední vyučování v PO zůstává časově dle rozvrhu

 

Ve středu nultá hodina od 7:00 příprava na přijímací zkoušky z matematiky.

V pátek od 7:00 příprava z češtiny.


TH - třídnická hodina

Vážení rodiče,

v  letošním školním roce budeme pokračovat  v pravidelných třídnických hodinách. Důvodem  je především péče o klima třídy, udržování vztahu mezi pedagogy a třídou, budeme se na nich věnovat skrytému životu třídy a jeho odkrývání a například i nastavení třídních rituálů. Smyslem těchto hodin je především předejití problémům ve vztazích ve třídě, řešení konfliktů a to jak mezi žáky navzájem, tak i mezi žáky a pedagogy a v neposlední řadě se jedná o účinnou prevenci problematického chování dětí, včetně šikany
 

 

Milí deváťáci!!!

Vítám vás v novém školním roce a doufám, že jste načerpali přes prázdniny spoustu energie. Moc se na vás těším. Vítám také vaše rodiče a doufám, že budeme pokračovat ve skvělé spolupráci.

R.Šebestová

 

Kontaktní údaje - třídní učitelka:

konzultační hodiny pro školní rok 2018/19:  středa 13:30 - 14:00

(Prosím kontaktujte mě alespoň den dopředu, abyste se ujistili, že nebudu mimo školu např. z důvodu výjezdu se žáky a pod., po domluvě je samozřejmě možný i jiný termín konzultace - stačí zavolat nebo napsat a domluvíme se dle vašich potřeb)

e-mail: renata.sebestova@husovaliberec.cz nebo renda.o@volny.cz

telefon: 603 228 718

Informace ze dne 15. 10. 2018

Ve středu 17. 10. odpadá 6. vyučovací hodina (VV). Konec ve 12:40.

Ve čtvrtek 18. 10. výstava "za historií rodiny Liebigů". Odchod 13:15 od školy. Rozchod 14:45 v Resslově ulici (bývalá slévárna).

 

 

Týden od 8. do 12. října

Ve čtvrtek 11. 10. odpadá odpolední vyučování - skupina DIGI (p. učitel Junek).

V pátek 12. 10. odpadá klukům tělocvik (5.a 6. hodina), konec 11:45.

 

V pondělí 15. 10. odpadá první vyučovací hodina. Začátek vyučování v 8:50.

 

Týden od 1. do 5. října

Informace k přijímacícm zkouškám

Zájemci o umělecké obory vyžadující talentové zkoušky, mohou podávat dvě přihlášky na uměleckou školu a později pak případně dvě přihlášky na normální školu. Termín podávání přihlášek je listopad.

Doporučujeme navštívit veletrh Educa: https://www.educaliberec.cz/oteviraci-doba/

Pro více informací se můžete také obrátit na výchovnou poradkyni Mgr. Hyškovou:  604 899 800   marta.hyskova@husovaliberec.cz

 

Využijte také možnosti navšívit vybrané školy - zajímejte se na webových stránkách jednotlivých škol o dny otevřených dveří.

 

Týden od 24. do 28. září

 

Platby v hotovosti za přípravu na ČJ a M jsem předala za třídu paní sekretářce (takže ti, kteří platili na třídních schůzkách či posílali po dětech, mají uhrazeno).

 

Týden od 17. do 21. září

 

Platba za kroužky (příprava na přijímací zkoušky z Čj a M) probíhá od 24.9.2018 na účet 5470722/0800 ( v poznámce uveďte prosím účel platby a jméno dítěte).

 

 

Týden od 3. do 7. září

3. září - do 9:35

4. září - 1. hodina chemie 2. - 4. hodina - s třídní učitelkou, 5. hodina dle rozvrhu (konec ve 12:40)

5. až 7. září - dle rozvrhu 5 vyučovacích hodin (konec v 12:40)

 

Předpokládané výdaje ve školním roce 2018/2019  

Začátek školního roku - nejlépe do 14. 9. 2018

 • VV - čtvrtky a jiný materiál na VV 100,-
 • ČJ pracovní sešity  90,- 
 • M pracovní sešity  150,-
 • časopis AJ  220,-
 • třídní fond - 240,- (použijeme na divadla a jiné školní akce)
 • žákovský zápisník - 10,-
 • celkem tedy budu vybírat  800,- (VV, ČJ, M, AJ, TF) - bude možné uhradit na třídních schůzkách (13. 9.)
 • balík papírů A4
 • papírové utěrky - nejlépe skládané, na VV
 • kapesníky (v boxu nebo balíčkové)

       dále budou ostatní vyučující v průběhu září vybírat:

 • příprava na přijímací zkoušky (pro zájemce, říjen - duben) - Čj - 750,- Kč   Ma - 750,- Kč (bude probíhat jako nultá hodina od 7 hodin ráno ve středu a v pátek)

       Další výdaje v průběhu roku

 • cyklistický kurz cca 1700,-
 • exkurze na přírodovědovědeckou fakultu do Prahy - platba za BUS cca 300,- až 350,-
 • školní výlet - červen 2018

 

Organizace školního roku 2018/2019

 

Schůzky SRPŠ:

13. září - prezenční od 17 hodin ve třídě 304 - bude možné uhradit veškeré platby (viz výše)

15. listopadu - konzultační na objednání (16:00 - 18:00)

17. ledna - konzultační na objednání (16:00 - 18:00)

21. března - konzultační na objednání (16:00 - 18:00)

23. května - prezenční od 17 hodin ve třídě 304

 

Prázdniny a státní svátky

Podzimní prázdniny: 29. - 30. října

Vánoční prázdniny: 22.prosince - 2.ledna + ŘEDITELSKÉ VOLNO - 3. a 4. ledna

Pololetní prázdniny: 1. února

Jarní prázdniny: 4. - 8. března

Velikonoční prázdniny: 18. a 19. dubna

Konec školního roku: 28. 6. 2019

Hlavní prázdniny: 29. června - 1. září

 

Státní svátky (pouze dny, které spadají v průběhu školního roku na pracovní dny):

pátek 28. 9. Den české státnosti

středa 1. 5. Svátek práce

středa 8. 5. Den vítězství

 

 

Uvolňování z výuky a zdravotní způsobilost

 

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ!
Žádáte-li o uvolnění z výuky na více než 2 dny, vyplňte prosím oficiální žádost, kterou najdete na webu školy (Naše škola - dokumenty), a podepsanou ji pošlete po žákovi. Žádost musí být zaevidována.


Zdravotní způsobilost je platná jen jeden rok, měla by být aktualizována pro výjezdy do ciziny a školní kurzy!

 

Omlouvání žáků

Při nemoci:

 • ihned email třídní učitelce (případně zanechat vzkaz na sekretariátu školy) - info o nepřítomnosti
 • po nemoci písemně v žákovském zápisníku, v den nástupu do školy odevzdat třídní učitelce
 • omluvenka se píše i na jednu zameškanou hodinu (např. návštěva lékaře)!

Pro uvolnění během vyučování:

 • písemně před odchodem - v žákovském zápisníku (informace stačí vyučujícímu učiteli, s omluvenkou v žákovském zápisníku, potom za třídním učitelem)

Pro dlouhodobější uvolnění z výuky (rodinné důvody, sport):

 • vyplnit žádost o uvolnění (ke stažení v dokumentech školy), odevzdat třídní učitelce

 

Kontakty

 

Škola:                                    Základní škola s rozšířenou výukou jazyků, Liberec

Adresa:                                  Základní škola s rozšířenou výukou jazyků, Liberec, Husova 142/44, 460 01

E-mail:                                    info@husovaliberec.cz

Telefon ředitelna:                  731 632 396

Telefon kancelář:                  731 632 396

Jídelna:                                  485 102 945

Družina:                                 739 334 394

Telefon sborovna 1. st.:          725 088 832

Ředitelka:                              Mgr. Blanka Lukeš Reindlová    

Třídní učitel:                          Mgr. Renata Šebestová 
 

Důležité upozornění:

Pro vstup do školy je nutné, aby každý žák  využíval výhradně  vlastní aktivovanou OPUS kartu ( popř. ISIC). Aktivace karty může být udělena na žádost i rodičům.

Pro případ nevyužívání karty OPUS pro další účely (jízdné, knihovna apod) je možné zakoupit si jednoúčelovou kartu pouze pro vstup do budovy v sekretariátu školy.

Z technickoorganizačních důvodů není možné pravidelně zajišťovat okamžitý vstup do budovy na zazvonění.

 

Aktivace karty je provedena v tyto časy:

Ranní školní družina - 6:30 – 7:20

Žák školy - 7:20 – 16:00

Vstup v 7:20 – 7:35 je umožněn do vestibulu budovy

Rodiče - 7:20 – 16:00 - pouze do vestibulu