česky deutsch

9.A

Úvod » Třídy » 9.A

Poslední výzva

Žádáme rodiče žáků školy, kteří doposud neodevzdali potvrzení o očkování svých dětí nebo návratku o uskutečněném odběru krve u svého lékaře, aby tak učinili nejpozději do čtvrtka 12.12.2019 do 9:00 hod spolu s požadavkem na očkování. Pozdější dodání neumožňuje objednání potřebného množství vakcíny. Oddalování návštěvy lékaře a odběrů krve znemožňuje plné protiepidemické opatření a ohrožuje samotného žáka i ostatní.

Děkuji za Váš vstřícný postoj a spolupráci.

Obracíme se na vás s žádostí, abyste se vzhledem k výskytu virového zánětu jater (žloutenky) typu A řídili níže přiloženými pokyny Krajské hygienické stanice. Žáci (chlapci) prokáží očkování proti VHA doloženým očkováním. Ostatní chlapci se dostaví co nejdříve v ranních hodinách nalačno ke svému ošetřujícímu lékaři, který provede vyšetření včetně odběru krve. Žádanka je součástí níže přiložených pokynů.

 

Prosíme rodiče, aby žáky na pondělí vybavili informacemi o tom, u kterého dětského lékaře jsou přihlášení. Zároveň pokud bylo kterékoli z dětí v minulosti očkováno proti žloutence typu A, tak prosíme o doložení očkování.

 

Plánované přerušení dodávek proudu

 

Upozorňujeme vás, že dne 31. 10. dojde k plánovanému přerušení dodávek elektrického proudu. Mimo provoz bude školní jídelna, vybavte prosím děti větší svačinou a teplým oblečením.

Vyučování začíná v 8:50 (2. vyučovací hodina). Odpolední vyučování odpadá. Kurz plavání pro žáky 3. A proběhne standardně. Odchod žáků od školy je v 7:30.

 

 

Vítejte na nástěnce třídy 9.A

školní rok 2019 / 2020 

 

Rozvrh pro školní rok 2019/2020

  1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
od:
do:
7:55
8:40
8:50
9:35
10:05
10:50
11:00
11:45
11:55
12:40
12:50
13:35
13:40
14:25
14:35
15:20
15:30
16:15
Pondělí Osv Fy Aj/Aj ČjL Nj/Nj/Fj   Zem Ov  
Úterý ČjL Nj/Nj/Fj Aj/Aj Přd Ma   Hv Děj  
Středa Nj/Nj/Fj Ch Aj/Aj Ma ČjL Fy      
Čtvrtek Aj/Aj Zem Ma Přd Ov   Vv/Pč/Pč Vv/Pč/Pč  
Pátek Nj/Nj/Fj Ma ČjL Ch Tv Tv      

 

Vv - liché týdny, začátek hodiny 13:30 - 15:00

Pondělí - začátek odpoledního vyučování ve 13:30 (Zem, 5 min přestávka, Ov )

Úterý - začátek odpoledního vyučování ve 13:30 - konec  15:05

 

VÁŽENÍ RODIČE, MILÉ DĚTI,

POJĎME OPĚT VYKROČIT TOU SPRÁVNOU NOHOU V PLNÉM NASAZENÍ DO NOVÉHO ŠKOLNÍHO ROKU. SPOLEČNĚ ZVLÁDNEME VŠE, CO NÁS ČEKÁ...

                                                                                                     Jarka Pastuchová

Email: jaroslava.pastuchova@husovaliberec.cz

Telefon: 777 180 261

 

 

ÚŘAD PRÁCE

9.prosince, 8:00 - 12:00 hodin, sraz v 7:50 před ÚŘADEM PRÁCE, návrat do školy na odpolední vyučování.

 

UPOZORNĚNÍ 

Třídní schůzky 28. listopadu od 16:00 do 18:00 hodin,- konzultace, možnost přihlásit se - tabulka účasti na nástěnkách školy

 

 

PROJEKTOVÉ DNY 17.LISTOPAD 1989

Ve dnech 14. - 15.listopadu se uskuteční práce na projektu, který přiblíží revoluční dny 17.listopadu 1989.Činnosti žáků budou ukončeny v obou dnech ve 12:40 hodin.

 

 

UPOZORNĚNÍ

Ve třídě se vyskytly vši, prosím prohlédněte dětem vlasy. Děkuji J. Pastuchová

 

 

Přijímací řízení do oborů vzdělávání s talentovou zkouškou – umělci a sportovci

 

Přihlášky (správně vyplněné a potvrzené) musí být doručeny na vybrané střední školy

do 30. listopadu 2019

 

Zkontrolujte si požadavky k přijímacímu řízení na webových stránkách středních škol (počet vysvědčení, potvrzení lékaře, školní přijímací zkouška - datum).

 

Přihláška

 • modrý formulář, možno stáhnout z www.edulk.cz– POZOR letos opět došlo ke změně a je nový formulář

 • Tiskněte oboustranně.
 • Přihláška může být vytištěna černobíle.
 • Pokud budete podávat dvě přihlášky, musí být vyplněny stejně, pořadí středních škol nelze měnit!

 

SBĚR PAPÍRU - 6. LISTOPADU

 

TERMÍNY KONZULTACÍ PRO RODIČE A DĚTI ( TESTOVÁNÍ KAR. PORADENSTVÍ )

VÁŽENÍ RODIČE, DNEŠNÍ DOPOLEDNE PROBĚHLO TESTOVÁNÍ ROZUMOVÝCH SCHOPNOSTÍ A DOVEDNOSTÍ....PANÍ BRADÁČOVÁ NAVRHUJE TYTO TERMÍNY PRO SETKÁNÍ S VÁMI. KDO SE DŘÍVE PO DĚTECH PŘIHLÁSÍ, TERMÍN BUDE JEHO. 

17.října   

22. října   

5. listopadu 

Postupně mažu zaplněné termíny....

 

INFORMACE Z TŘÍDNÍCH SCHŮZEK

- proběhly volby do ŠKOLSKÉ RADY

- souhlas rodičů s účastí dítěte na nepovinném předmětu OSV

- petice požadující zahájení realizace projektu rekonstrukce školni kuchyně a jídelny ve škole

- seznámení rodičů s tím, že děti byly poučeny o bezpečném a vhodném chování ve škole, se školním řádem, pravidly hodnocení..

- příspěvek rodičů 500,-Kč

- informace výchovné poradkyně o přijetí na umělecké školy, www.edulk.cz, www.cermat.cz, www.infoabsolvent.cz

- akce : karierové poradenství, Úřad práce, závěrečné práce, start příprav na přijímací zkoušky z ČJ a M

- cyklistický kurz červen

ZAPOMNĚLA JSEM VÁS INFORMOVAT O MOŽNOSTI USPOŘÁDAT NA ŠKOLE SEMINÁŘ, KTERÝ JE NAMÍŘEN NA BEZPEČNÉ UŽÍVÁNÍ MOBILŮ A SOCIÁLNÍCH SÍTÍ. NA KONCI LISTOPADU SE SEMINÁŘ KONÁ POD ZÁŠTITOU KÚ PRO JEJICH ZAMĚSTNANCE. PŘÍPADNÉ ZÁJEMCE PROSÍM O KONTAKT.  OMLOUVÁM SE ZA SVOU ZAPOMNĚTLIVOST.

 

 

UPOZORNĚNÍ

Třídní schůzky - 3. října, čas - 17:00 - 18:00 hod, společné, informace výchovné poradkyně, doplňující volby do ŠKOLSKÉ RADY

Karierní poradenství ( testování ) - 7.10., čas - 8:45 - 10:50 hod. ve škole, prosím zájemce o platbu 400,-Kč

 

PŘÍPRAVA K PŘIJÍMACÍM ZKOUŠKÁM

začíná  2. října.Probíhat bude vždy  ve středu od 7:00 ČJ, v pátek od 7:00 Ma. Pokud se děti přihlásily a rodiče hodiny zaplatí, bude učiteli vedena docházka (kdykoliv k nahlédnutí). Neúčast, prosím rodiče, je potřeba omluvit. 

Dále škola nabízí ke koupi cvičebnice s ukázkovými testy z češtiny a matematiky za sníženou cenu po 150,-Kč.

 

KARIERNÍ PORADENSTVÍ - DOPORUČUJI

Pro děti 9.A je objednáno na 7. října testování jejich rozumových schopností a znalostí, jejichž výsledky by měly poukázat na případný výběr budoucí školy. DOPORUČUJI VŠEM. Následného rozboru a doporučení se pak účastní i rodiče.        Cena 400,-Kč

 

 

 

Předpokládané výdaje

Pracovní sešit ČJ     90 Kč

Pracovní sešit MAT 150 Kč

Pomůcky na VV        50 Kč

Časopisy na AJ      220 Kč

Příprava k přijímacím zkouškám ČJ 750 Kč

Příprava k přijímacím zkouškám M 750 Kč

Cyklistický kurz        2 200 Kč

Žákovský zápisník    15 Kč

Papírové utěrky

Papír na kopírování

 

Omlouvání žáků

 Při nemoci:

 • ihned SMS třídní učitelce (případně zanechat vzkaz na sekretariátu školy) - info o nepřítomnosti
 • po nemoci písemně v žákovském zápisníku, v den nástupu do školy odevzdat třídní učitelce
 • omluvenka se píše i na jednu zameškanou hodinu (např. návštěva lékaře)!

Pro uvolnění během vyučování:

 • písemně před odchodem - v žákovském zápisníku (informace stačí vyučujícímu učiteli, s omluvenkou v žákovském zápisníku, potom za třídním učitelem)

Pro dlouhodobější uvolnění z výuky (rodinné důvody, sport):

 • vyplnit žádost o uvolnění (ke stažení v dokumentech školy), odevzdat třídní učitelce

 

Organizace prvního týdne

2. 9. 2019 - 7:55 - 9:35 - zahájení školního roku 

3. 9. 2019 - 7:55 - 12:40 - první dvě hodiny třídnické, dále tři hodiny dle rozvrhu

4. 9. 2019 - dle rozvrhu

5. 9. 2019 - dle rozvrhu bez odpoledního vyučování

6. 9. 2019 - dle rozvrhu

 

Třídní schůzky

3. 10. 2019 - společné 17:00 - 18:30

28.11. 2019 - konzultační 16:00 - 18:00

9. 1. 2020 - konzultační 16:00 - 18:00

2. 4. 2020 - konzultační 16:00 - 18:00

21. 5. 2020 - společné 17:00 - 18:30

 

Harmonogram školního roku

2. 9. 2019 - zahájení školního roku

28. 10 - 30. 10. 2019 - podzimní prázdniny a Den vzniku samostatného československého státu

21. 12. 2019 - 5. 1. 2020 - vánoční prázdniny

31. 1. 2020 - pololetní prázdniny

9. 3. - 15. 3. 2020 - jarní prázdniny

9. 4. - 10. 4. 2020 - velikonoční prázdniny

29. 6. a 30. 6. 2020 - ředitelské volno

1. 7. - 31. 8. 2020 - letní prázdniny

 

 

Přijímací řízení do oborů vzdělávání s talentovou zkouškou – umělci a sportovci

 

Přihlášky (správně vyplněné a potvrzené) musí být doručeny na vybrané střední školy

do 30. listopadu 2019

 

Zkontrolujte si požadavky k přijímacímu řízení na webových stránkách středních škol (počet vysvědčení, potvrzení lékaře, školní přijímací zkouška - datum).

 

Přihláška

 • modrý formulář, možno stáhnout z www.edulk.cz– POZOR letos opět došlo ke změně a je nový formulář

 • Tiskněte oboustranně.
 • Přihláška může být vytištěna černobíle.
 • Pokud budete podávat dvě přihlášky, musí být vyplněny stejně, pořadí středních škol nelze měnit!