česky deutsch

9.A

Úvod » Třídy » 9.A

 

Vítejte na nástěnce třídy 9.A

školní rok 2019 / 2020 

 

Rozvrh pro školní rok 2019/2020

  1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
od:
do:
7:55
8:40
8:50
9:35
10:05
10:50
11:00
11:45
11:55
12:40
12:50
13:35
13:40
14:25
14:35
15:20
15:30
16:15
Pondělí Osv Fy Aj/Aj ČjL Nj/Nj/Fj   Zem Ov  
Úterý ČjL Nj/Nj/Fj Aj/Aj Přd Ma   Hv Děj  
Středa Nj/Nj/Fj Ch Aj/Aj Ma ČjL Fy      
Čtvrtek Aj/Aj Zem Ma Přd Ov   Vv/Pč/Pč Vv/Pč/Pč  
Pátek Nj/Nj/Fj Ma ČjL Ch Tv Tv      

 

Vv - liché týdny, začátek hodiny 13:30 - 15:00

Pondělí - začátek odpoledního vyučování ve 13:30 (Zem, 5 min přestávka, Ov )

Úterý - začátek odpoledního vyučování ve 13:30 - konec  15:05

 

VÁŽENÍ RODIČE, MILÉ DĚTI,

POJĎME OPĚT VYKROČIT TOU SPRÁVNOU NOHOU V PLNÉM NASAZENÍ DO NOVÉHO ŠKOLNÍHO ROKU. SPOLEČNĚ ZVLÁDNEME VŠE, CO NÁS ČEKÁ...

                                                                                                     Jarka Pastuchová

Email: jaroslava.pastuchova@husovaliberec.cz

Telefon: 777 180 261

 

DVA VOLNÉ TERMÍNY 17.ŘÍJNA.......

TERMÍNY KONZULTACÍ PRO RODIČE A DĚTI ( TESTOVÁNÍ KAR. PORADENSTVÍ )

VÁŽENÍ RODIČE, DNEŠNÍ DOPOLEDNE PROBĚHLO TESTOVÁNÍ ROZUMOVÝCH SCHOPNOSTÍ A DOVEDNOSTÍ....PANÍ BRADÁČOVÁ NAVRHUJE TYTO TERMÍNY PRO SETKÁNÍ S VÁMI. KDO SE DŘÍVE PO DĚTECH PŘIHLÁSÍ, TERMÍN BUDE JEHO. 

17.října   

22. října -   

5. listopadu -  15:00, 16:00, 16:30, 

Postupně mažu zaplněné termíny....

 

INFORMACE Z TŘÍDNÍCH SCHŮZEK

- proběhly volby do ŠKOLSKÉ RADY

- souhlas rodičů s účastí dítěte na nepovinném předmětu OSV

- petice požadující zahájení realizace projektu rekonstrukce školni kuchyně a jídelny ve škole

- seznámení rodičů s tím, že děti byly poučeny o bezpečném a vhodném chování ve škole, se školním řádem, pravidly hodnocení..

- příspěvek rodičů 500,-Kč

- informace výchovné poradkyně o přijetí na umělecké školy, www.edulk.cz, www.cermat.cz, www.infoabsolvent.cz

- akce : karierové poradenství, Úřad práce, závěrečné práce, start příprav na přijímací zkoušky z ČJ a M

- cyklistický kurz červen

ZAPOMNĚLA JSEM VÁS INFORMOVAT O MOŽNOSTI USPOŘÁDAT NA ŠKOLE SEMINÁŘ, KTERÝ JE NAMÍŘEN NA BEZPEČNÉ UŽÍVÁNÍ MOBILŮ A SOCIÁLNÍCH SÍTÍ. NA KONCI LISTOPADU SE SEMINÁŘ KONÁ POD ZÁŠTITOU KÚ PRO JEJICH ZAMĚSTNANCE. PŘÍPADNÉ ZÁJEMCE PROSÍM O KONTAKT.  OMLOUVÁM SE ZA SVOU ZAPOMNĚTLIVOST.

 

 

UPOZORNĚNÍ

Třídní schůzky - 3. října, čas - 17:00 - 18:00 hod, společné, informace výchovné poradkyně, doplňující volby do ŠKOLSKÉ RADY

Karierní poradenství ( testování ) - 7.10., čas - 8:45 - 10:50 hod. ve škole, prosím zájemce o platbu 400,-Kč

 

PŘÍPRAVA K PŘIJÍMACÍM ZKOUŠKÁM

začíná  2. října.Probíhat bude vždy  ve středu od 7:00 ČJ, v pátek od 7:00 Ma. Pokud se děti přihlásily a rodiče hodiny zaplatí, bude učiteli vedena docházka (kdykoliv k nahlédnutí). Neúčast, prosím rodiče, je potřeba omluvit. 

Dále škola nabízí ke koupi cvičebnice s ukázkovými testy z češtiny a matematiky za sníženou cenu po 150,-Kč.

 

KARIERNÍ PORADENSTVÍ - DOPORUČUJI

Pro děti 9.A je objednáno na 7. října testování jejich rozumových schopností a znalostí, jejichž výsledky by měly poukázat na případný výběr budoucí školy. DOPORUČUJI VŠEM. Následného rozboru a doporučení se pak účastní i rodiče.        Cena 400,-Kč

 

 

 

Předpokládané výdaje

Pracovní sešit ČJ     90 Kč

Pracovní sešit MAT 150 Kč

Pomůcky na VV        50 Kč

Časopisy na AJ      220 Kč

Příprava k přijímacím zkouškám ČJ 750 Kč

Příprava k přijímacím zkouškám M 750 Kč

Cyklistický kurz        2 200 Kč

Žákovský zápisník    15 Kč

Papírové utěrky

Papír na kopírování

 

Omlouvání žáků

 Při nemoci:

  • ihned SMS třídní učitelce (případně zanechat vzkaz na sekretariátu školy) - info o nepřítomnosti
  • po nemoci písemně v žákovském zápisníku, v den nástupu do školy odevzdat třídní učitelce
  • omluvenka se píše i na jednu zameškanou hodinu (např. návštěva lékaře)!

Pro uvolnění během vyučování:

  • písemně před odchodem - v žákovském zápisníku (informace stačí vyučujícímu učiteli, s omluvenkou v žákovském zápisníku, potom za třídním učitelem)

Pro dlouhodobější uvolnění z výuky (rodinné důvody, sport):

  • vyplnit žádost o uvolnění (ke stažení v dokumentech školy), odevzdat třídní učitelce

 

Organizace prvního týdne

2. 9. 2019 - 7:55 - 9:35 - zahájení školního roku 

3. 9. 2019 - 7:55 - 12:40 - první dvě hodiny třídnické, dále tři hodiny dle rozvrhu

4. 9. 2019 - dle rozvrhu

5. 9. 2019 - dle rozvrhu bez odpoledního vyučování

6. 9. 2019 - dle rozvrhu

 

Třídní schůzky

3. 10. 2019 - společné 17:00 - 18:30

28.11. 2019 - konzultační 16:00 - 18:00

9. 1. 2020 - konzultační 16:00 - 18:00

2. 4. 2020 - konzultační 16:00 - 18:00

21. 5. 2020 - společné 17:00 - 18:30

 

Harmonogram školního roku

2. 9. 2019 - zahájení školního roku

28. 10 - 30. 10. 2019 - podzimní prázdniny a Den vzniku samostatného československého státu

21. 12. 2019 - 5. 1. 2020 - vánoční prázdniny

31. 1. 2020 - pololetní prázdniny

9. 3. - 15. 3. 2020 - jarní prázdniny

9. 4. - 10. 4. 2020 - velikonoční prázdniny

29. 6. a 30. 6. 2020 - ředitelské volno

1. 7. - 31. 8. 2020 - letní prázdniny