česky deutsch

9.A

Úvod » Třídy » 9.A

Dne 15. listopadu budou ve škole od 16 hodin probíhat konzultační třídní schůzky. Pro přhlášení prosím použijte tento odkaz.

Rozvrh třídy 9.A pro školní rok 2018/2019
  1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. ú9.
od:
do:
7:55
8:40
8:50
9:35
10:05
10:50
11:00
11:45
11:55
12:40
12:50
13:35
13:40
14:25
14:35
15:20
15:30
16:15
Pondělí Th ČjL Vv Ma Nj   Hv Děj  
Úterý Fy Ch Ma Aj Přd                Ov Zem  
Středa ČjL Aj Ma Nj Fy Zem                   
Čtvrtek Ov Ma ČjL Aj Ch   Vv/Pč * Vv/Pč *  
Pátek Přd Aj Nj ČjL Tv Tv      
 
* Čtvrtek lichý týden Vv, sudý týden PčP

Info ze dne 13.12.

17.12-19.12. PROJEKTOVÝ TÝDEN 100. výročí republiky

Téma naší třídy : Významné sportovní události a významní sportovci 

Po-st konec výuky 12:40h

Ve čtvrtek prezentujeme svoji práci v ZUŠ, sraz 8:40 před ZUŠ 

Info ze dne 28.11.

Děti dostávají již téměř měsích velké domácí úkoly z matematiky, které je mají zároveň lépe připravit na přijímací zkoušky tím, že procvičují látku. 

Tento týden se přidaly i úkoly z českého jazyka.

Oba mají váhu 2 a jsou tedy hodnocené..Na úkoly mají týden.

AKCE

V pondělí 3.12. jdeme do kina na film Z Paříže do Paříže. Návratky mám již téměř všechny odevzdané.

Ve středu 5,12, budou děti po nulté hodině ,tedy během 1 a 2. hodiny, dělat dětem z prvního stupně ČERTA a MIKULÁŠE  

V pondělí 10.12. jdeme na PRACOVNÍ ÚŘAD, akce volba povolání.Děti se budou vracet na odpolední vyučování.

Ve čtvrtek 20,12. spíme ve škole.

 

Info z 6.11.

Dne 15.11. se konají konzultační třídní schůzky od 16 do 18h.

prosím o objednání, viz odkaz nad rozrhem.

Dne 12.11. jdeme do knihovny na besedu o Arnoštu Lustigovi.

Sraz 7:45 před KVK Liberec, výuka pokračuje 3.vyučovací hodinou.

Info z 23.10 

 
Ve čtvrtek  24. 10. 2018  se budeme fotit u příležitosti 100. výročí republiky a posílat v podobě balónků přání České republice. Text na přáníčko jsme vymysleli na pondělní třídnické hodině- přání/vzkaz České republice do dalších 100 let.

Na akci samotnou potřebuje naše třída červené oblečení přes venkovní oděv (větší červené tričko, červený plášť, červenou bundu - prostě něco červeného, čím překryjeme oblečení, abychom spolu s dalšími žáky vytvořili barevně správnou část vlajky…)

29.  - 30. 10. 

S účinností od 1. 11. (tedy po podzimních prázdninách) se mění časy odpoledního vyučování. Pondělí se nám nemění. Úterý a čtvrtek začátek odpoledního vyučování ve 13:30. Konec v úterý 15:05, ve čtvrtek 15:00. Ke změně dochází s ohledem na čas, který děti potřebují na zvládnutí oběda (s frontou ve školní jídelně či řešením oběda mimo školu).

7. 11. - sběr papíru
 

Informace k přijímacícm zkouškám

 

Zájemci o umělecké obory vyžadující talentové zkoušky, mohou podávat dvě přihlášky na uměleckou školu a později pak případně dvě přihlášky na normální školu. Termín podávání přihlášek je listopad.

Doporučujeme navštívit veletrh Educa: https://www.educaliberec.cz/oteviraci-doba/

Pro více informací se můžete také obrátit na výchovnou poradkyni Mgr. Hyškovou:  604 899 800   marta.hyskova@husovaliberec.cz

 

Info ze dne 21.9

Děti dnes dostaly info a návratky k akci Filmová noc.

Akce se koná ve středu 26.9., sraz 18:15-18:30 u zadního vchodu školy, promítání začíná 19:00.

Poté možnost přespání ve škole.

Prosím donést návratky v pondělí na třídnickou hodinu.

Čtvrtek 27.9. projektový den, info nad návratkou.

Info ze dne 18.9. 

Ve čtvrtek 20.9. odpadá odpolední vyučování, konec 12:40.
Vybírám 500 Kč na SRPŠ
Nezapomeňte se přihlásit na kroužky!! Příprava z matematiky a českého jazyka.
27.9.projektový den. Den jazyků.
 

Organizace školního roku:

Podzimní prázdniny  29.- 30.10 2018

Vánoční prázdniny       22.12.-2.1.                                     

Pololetní prázdniny     1.2.2019    

Jarní prázdniny        4.- 10.3. 2019    

Velikonoční prázdniny 18.4.2019

Ředitelské volno 3.- 4.1. 2019

Třídní schůzky:

13.9. 17.h  Prezenční schůzky

15.11. 16-18.h Pouze na objednání

17.1 . 16-18.h Pouze na objednání

21.3 16-18.h .Pouze na objednání

23.5. 17.h  Prezenční schůzky

Organizace prvního týdne

3.9. první 2 vyučovací hodiny, konec 9:35

4.9.1.-3. hodina s třídním učitelem, dále dle rorvrhu. Konec 12:40

5.9.-7.9. Dle rozvrhu, konec 12:40

Předpokládané výdaje za učebnice a pomůcky

pracovní sešity Ma - 150,- Kč
pracovní sešity Čj - 90,- Kč
žákovský zápisník - 10,- Kč
Vv - 100,- Kč
časopis Aj - 220,- Kč
příprava na přijímací zkoušky (pro zájemce, říjen - duben) - Čj - 750,- Kč                                                                                                                                                                                                 Ma - 750,- Kč 

balík papírů A4 do kopírky

Cyklistický kurz 1800 Kč . 

Zájemci o testování, kteří ještě nezaplatili...400Kč. testování proběhne 18.9. 1-3.vyučovací hodinu.

Během května nebo června se bude konat exkurze na přírodovědeckou fakultu do  Prahy. Děti si hradí pouze autobus, cena cca 300-350 Kč

Omlouvání žáků

Při nemoci:

ihned SMS zprávou třídní učitelce (případně zanechat vzkaz na sekretariátu školy) - info o nepřítomnosti
po nemoci písemně v žákovském zápisníku, v den nástupu do školy odevzdat třídní učitelce
omluvenka se píše i na jednu zameškanou hodinu (např. návštěva lékaře)!

Pro uvolnění během vyučování:

písemně před odchodem - v žákovském zápisníku (informace stačí vyučujícímu učiteli, s omluvenkou v žákovském zápisníku, potom za třídním učitelem)
Pro dlouhodobější uvolnění z výuky (rodinné důvody, sport):

vyplnit žádost o uvolnění (ke stažení v dokumentech školy), odevzdat třídní učitelce

Důležité upozornění:

Pro vstup do školy je nutné, aby každý žák  využíval výhradně  vlastní aktivovanou OPUS kartu ( popř. ISIC). Aktivace karty může být udělena na žádost i rodičům.

Pro případ nevyužívání karty OPUS pro další účely (jízdné, knihovna apod) je možné zakoupit si jednoúčelovou kartu pouze pro vstup do budovy v sekretariátu školy.

Z technickoorganizačních důvodů není možné pravidelně zajišťovat okamžitý vstup do budovy na zazvonění.

Aktivace karty je provedena v tyto časy:

Ranní školní družina - 6:30 – 7:20

Žák školy - 7:20 – 14:00

Vstup v 7:20 – 7:35 je umožněn do vestibulu budovy

Rodiče - 6:30 – 7:20, 12:00 – 13:00, 15:00 – 17:00

 

 

Kontakt na mne:

Mgr. Hana Červinková
hana.cervinkova@husovaliberec.cz

 Vstup do školy

 

Vážení  rodiče,

obracím se na Vás s prosbou o pochopení následujících opatření. Pod vlivem událostí posledních dní a v návaznosti na apel ministra školství a krajského úřadu jsem se rozhodla učinit zásadní rozhodnutí k vytvoření potřebné bezpečnosti vašich dětí. Tragická událost ve Ždáru byla tím poslední  impulzem vedoucím k následnému rozhodnutí.

Počínaje pondělkem 20. října 2014 je přístup do školní budovy výrazně omezen.  Do budovy školy je umožněn  vstup pouze žákům školy a zaměstnancům. Pohyb rodičů po škole se z důvodu bezpečnosti  nedovoluje. Rodiče a zákonní zástupci doprovázející své ratolesti do školy nebo  ze školy se pohybují výhradně ve vestibulu školy. Vstup do šaten je zakázán. Po ohlášení (zazvonění, popř. otevření si kartou) vejdou do vestibulu hlavního vchodu,  použijí místní telefon a požádají o odchod svého  dítěte.  Žák se odebere do šatny, kde se samostatně převlékne a opustí prostor šaten přes vestibul školy.  NENÍ DOVOLENO POUŽÍVAT ZADNÍ VCHOD.

Opatření, jež je důsledkem stále se zvyšujícího   ohrožování bezpečnosti dětí, vede zároveň i k výchově samo obslužnosti,  samostatnosti a odpovědnosti dětí.  Jistě se projeví za nějaký čas i ve schopnostech dětí řešit problémy a situace každodenního života.

Pro komunikaci veřejnosti a rodičů se  zaměstnanci školy je výhradně určen boční vchod, kterým se dostanete k sekretariátu školy, kde vám  bude zprostředkován kontakt s žádaným zaměstnancem. Doporučujeme sjednat schůzku předem v konzultačních hodinách, abyste nemuseli dlouho čekat. Samovolný pohyb cizích osob mimo žáky a zaměstnance bez doprovodu je po škole přísně  zakázán. Je posuzován jako neoprávněné vniknutí do budovy školy.

Doprovázení a vyzvedávání dětí ve třídách, školní družině či jídelně se  nedovoluje.

Příchod dětí do ranní školní družiny je omezen od 6:30 hod. do 7:20 hod. Ruší se výjimka příchodu dětí zadním vchodem po této době.

Vstup dětí do školy je umožněn od 7:35 do 7:55. Ani v tuto dobu rodiče či doprovázející osoby  NEVSTUPUJÍ  do prostoru šaten či tříd. Vstup je umožněn pouze do vestibulu, který je otevřen od 7:20 hod.

Jsem si vědoma velmi radikálního zásahu do dosud realizovaného provozu školy. Po zralé úvaze jsme však přesvědčeni, že toto možná v první fázi nepopulární opatření, bude posléze přijato s pochopením a uznáním činu vedoucímu k vytvoření bezpečnosti a klidného klimatu ve škole.

Děkuji Vám všem za pochopení!

Mgr. Blanka Reindlová, ředitelka školy