česky deutsch

9.A

Úvod » Třídy » 9.A

Chřipková epidemie

 

Vzhledem k celostátní chřipkové epidemii a velmi vysoké nemocnosti žáků naší školy Vás zdvořile žádám, abyste zvážili zdravotní stav svého dítěte. V případě počínajících příznaků onemocnění nechali své ratolesti v domácím ošetření. Pomůžete tak snížení šíření nemoci.

Děkuji za pochopení,

Blanka Lukeš Reindlová.

 

Vítejte na nástěnce třídy 9.A

školní rok 2019 / 2020 

 

Rozvrh pro školní rok 2019/2020

  1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
od:
do:
7:55
8:40
8:50
9:35
10:05
10:50
11:00
11:45
11:55
12:40
12:50
13:35
13:40
14:25
14:35
15:20
15:30
16:15
Pondělí Osv Fy Aj/Aj ČjL Nj/Nj/Fj   Zem Ov  
Úterý ČjL Nj/Nj/Fj Aj/Aj Přd Ma   Hv Děj  
Středa Nj/Nj/Fj Ch Aj/Aj Ma ČjL Fy      
Čtvrtek Aj/Aj Zem Ma Přd Ov   Vv/Pč/Pč Vv/Pč/Pč  
Pátek Nj/Nj/Fj Ma ČjL Ch Tv Tv      

 

Vv - liché týdny, začátek hodiny 13:30 - 15:00

Pondělí - začátek odpoledního vyučování ve 13:30 (Zem, 5 min přestávka, Ov )

Úterý - začátek odpoledního vyučování ve 13:30 - konec  15:05

 

VÁŽENÍ RODIČE, MILÉ DĚTI,

POJĎME OPĚT VYKROČIT TOU SPRÁVNOU NOHOU V PLNÉM NASAZENÍ DO NOVÉHO ŠKOLNÍHO ROKU. SPOLEČNĚ ZVLÁDNEME VŠE, CO NÁS ČEKÁ...

                                                                                                     Jarka Pastuchová

Email: jaroslava.pastuchova@husovaliberec.cz

Telefon: 777 180 261

 

 

FINIŠUJEME

Vážení rodiče, před Vašimi dětmi je první těžká zkouška. Vnímám ve třídě nervozitu, ale na druhé straně také chuť dohnat, co se dá..  Pojďme děti podpořit milým slovem, úsměvem a pomocí. Věřím jim..

 

 

Přijímací řízení 2020

 

Přihlášky (správně vyplněné a potvrzené) musí být doručeny na vybrané střední školy

do 1. března 2020.

 

Zkontrolujte si požadavky k přijímacímu řízení na webových stránkách středních škol (počet vysvědčení, potvrzení lékaře, školní přijímací zkouška).

 

Přihláška

růžový formulář (možno stáhnout z www.edulk.cz, www.cermat.cz, webové stránky středních škol)

tiskněte oboustranně

může být vytištěna černobíle

přihlášky musí být vyplněny stejně (pořadí středních škol!)

na přední stranu vyplňte přesně název a adresu střední školy, kód a název oboru (lze psát pouze jeden obor!)

nevyplňujte datum státní přijímací zkoušky! (na první školu se žák dostaví ke státní přijímací zkoušce 14. 4., na druhou školu 15. 4.)

nezapomeňte vyplnit kolonky datum narození zákonného zástupce, jméno zákonného zástupce a podpis zákonného zástupce

na zadní stranu vyplňte – chování a školní předměty podle vysvědčení (bez OSV), nevyplňujte průměr (doplní škola)

nezapomeňte vyplnit úspěchy v okresním a krajském kole olympiád (je nutné doložit kopií diplomu)

IZO školy 102 241 040

 

Řádně vyplněné přihlášky odevzdejte výchovné poradkyni Martě Hyškové

do 14. února 2020.

 

V případě nejasností mě můžete kontaktovat e-mailem – marta.hyskova@husovaliberec.cz.

Děkuji za spolupráci. Marta Hyšková

 

 

 

DŮLEŽITÉ !

Z důvodu nadměrné absence dětí ve škole se ruší školní diskotéka a talentmánie. Ve čtvrtek se bude učit dle rozvrhu 1. - 4. hodina,   5. hodina - třídní učitel, vysvědčení. Konec vyučování ve 12:40 hodin. 

 

 

ORGANIZACE DNE 30.ledna 2020

1. - 3.vyuč. hodina - dle rozvrhu

4. vyuč. hodina - vysvědčení

5. - 6. vyuč. hodina - Husovka má talent

 

KONCERT BEATLES

pondělí 20. ledna, 5. vyuč. hodina, vstup - 40,- Kč

 

ŠKOLNÍ DISKOTÉKA 

29. ledna, aula, 19:00 - 22:00 hodin, návratky, 20,-Kč

 

 

Vážení rodiče,

informativní schůzka k přijímacímu řízení na střední školy s výchovnou poradkyní se bude konat ve čtvrtek 9. ledna od 17:00 hod.( v rámci konzultačních schůzek ) v aule školy. Dozvíte se důležité termíny, jak správně vyplnit přihlášku, co je to zápisový lístek a jak ho použít. 

Nezapomeňte průběžně sledovat webové stránky Vámi vybraných středních škol a termíny dnů otevřených dveří.

Budu se těšit na Vaši účast. Mgr. Marta Hyšková

 

 

 

PŘEJI VŠEM POHODOVÉ VÁNOČNÍ SVÁTKY A DO NOVÉHO ROKU ŠTĚSTÍ, ZDRAVÍ A SPLNĚNÍ VŠECH PŘÁNÍ...

                                                                                                                                        Jarka Pastuchová

 

HURÁ HURÁ, VYHRÁLI JSME VE VÁNOČNÍM TURNAJI VE VYBÍJENÉ.

 

Žáci byli poučeni o vhodném a bezpečném chování během vánočních prázdnin, o pohybu na veřejnosti a v silničním provozu, o pohybu na sociálních sítích a styku s neznámými osobami, o nebezpečí používíní zábavné pyrotechniky. Vzhledem ke zvýšenému výskytu žloutenky typu A, byli žáci poučeni o prevenci proti žloutence, o potřebě zvýšené hygieny a o správném mytí rukou. 

 

UPOZORNĚNÍ

Třídní schůzky 9. ledna 2020 - komzultační, 16:00 - 18:00, tabulka web

 

 

ÚŘAD PRÁCE

9.prosince, 8:00 - 12:00 hodin, sraz v 7:50 před ÚŘADEM PRÁCE, návrat do školy na odpolední vyučování.

 

UPOZORNĚNÍ 

Třídní schůzky 28. listopadu od 16:00 do 18:00 hodin,- konzultace, možnost přihlásit se - tabulka účasti na nástěnkách školy

 

 

PROJEKTOVÉ DNY 17.LISTOPAD 1989

Ve dnech 14. - 15.listopadu se uskuteční práce na projektu, který přiblíží revoluční dny 17.listopadu 1989.Činnosti žáků budou ukončeny v obou dnech ve 12:40 hodin.

 

 

UPOZORNĚNÍ

Ve třídě se vyskytly vši, prosím prohlédněte dětem vlasy. Děkuji J. Pastuchová

 

 

Přijímací řízení do oborů vzdělávání s talentovou zkouškou – umělci a sportovci

 

Přihlášky (správně vyplněné a potvrzené) musí být doručeny na vybrané střední školy

do 30. listopadu 2019

 

Zkontrolujte si požadavky k přijímacímu řízení na webových stránkách středních škol (počet vysvědčení, potvrzení lékaře, školní přijímací zkouška - datum).

 

Přihláška

 • modrý formulář, možno stáhnout z www.edulk.cz– POZOR letos opět došlo ke změně a je nový formulář

 • Tiskněte oboustranně.
 • Přihláška může být vytištěna černobíle.
 • Pokud budete podávat dvě přihlášky, musí být vyplněny stejně, pořadí středních škol nelze měnit!

 

SBĚR PAPÍRU - 6. LISTOPADU

 

TERMÍNY KONZULTACÍ PRO RODIČE A DĚTI ( TESTOVÁNÍ KAR. PORADENSTVÍ )

VÁŽENÍ RODIČE, DNEŠNÍ DOPOLEDNE PROBĚHLO TESTOVÁNÍ ROZUMOVÝCH SCHOPNOSTÍ A DOVEDNOSTÍ....PANÍ BRADÁČOVÁ NAVRHUJE TYTO TERMÍNY PRO SETKÁNÍ S VÁMI. KDO SE DŘÍVE PO DĚTECH PŘIHLÁSÍ, TERMÍN BUDE JEHO. 

17.října   

22. října   

5. listopadu 

Postupně mažu zaplněné termíny....

 

INFORMACE Z TŘÍDNÍCH SCHŮZEK

- proběhly volby do ŠKOLSKÉ RADY

- souhlas rodičů s účastí dítěte na nepovinném předmětu OSV

- petice požadující zahájení realizace projektu rekonstrukce školni kuchyně a jídelny ve škole

- seznámení rodičů s tím, že děti byly poučeny o bezpečném a vhodném chování ve škole, se školním řádem, pravidly hodnocení..

- příspěvek rodičů 500,-Kč

- informace výchovné poradkyně o přijetí na umělecké školy, www.edulk.cz, www.cermat.cz, www.infoabsolvent.cz

- akce : karierové poradenství, Úřad práce, závěrečné práce, start příprav na přijímací zkoušky z ČJ a M

- cyklistický kurz červen

ZAPOMNĚLA JSEM VÁS INFORMOVAT O MOŽNOSTI USPOŘÁDAT NA ŠKOLE SEMINÁŘ, KTERÝ JE NAMÍŘEN NA BEZPEČNÉ UŽÍVÁNÍ MOBILŮ A SOCIÁLNÍCH SÍTÍ. NA KONCI LISTOPADU SE SEMINÁŘ KONÁ POD ZÁŠTITOU KÚ PRO JEJICH ZAMĚSTNANCE. PŘÍPADNÉ ZÁJEMCE PROSÍM O KONTAKT.  OMLOUVÁM SE ZA SVOU ZAPOMNĚTLIVOST.

 

 

UPOZORNĚNÍ

Třídní schůzky - 3. října, čas - 17:00 - 18:00 hod, společné, informace výchovné poradkyně, doplňující volby do ŠKOLSKÉ RADY

Karierní poradenství ( testování ) - 7.10., čas - 8:45 - 10:50 hod. ve škole, prosím zájemce o platbu 400,-Kč

 

PŘÍPRAVA K PŘIJÍMACÍM ZKOUŠKÁM

začíná  2. října.Probíhat bude vždy  ve středu od 7:00 ČJ, v pátek od 7:00 Ma. Pokud se děti přihlásily a rodiče hodiny zaplatí, bude učiteli vedena docházka (kdykoliv k nahlédnutí). Neúčast, prosím rodiče, je potřeba omluvit. 

Dále škola nabízí ke koupi cvičebnice s ukázkovými testy z češtiny a matematiky za sníženou cenu po 150,-Kč.

 

KARIERNÍ PORADENSTVÍ - DOPORUČUJI

Pro děti 9.A je objednáno na 7. října testování jejich rozumových schopností a znalostí, jejichž výsledky by měly poukázat na případný výběr budoucí školy. DOPORUČUJI VŠEM. Následného rozboru a doporučení se pak účastní i rodiče.        Cena 400,-Kč

 

 

 

Předpokládané výdaje

Pracovní sešit ČJ     90 Kč

Pracovní sešit MAT 150 Kč

Pomůcky na VV        50 Kč

Časopisy na AJ      220 Kč

Příprava k přijímacím zkouškám ČJ 750 Kč

Příprava k přijímacím zkouškám M 750 Kč

Cyklistický kurz        2 200 Kč

Žákovský zápisník    15 Kč

Papírové utěrky

Papír na kopírování

 

Omlouvání žáků

 Při nemoci:

 • ihned SMS třídní učitelce (případně zanechat vzkaz na sekretariátu školy) - info o nepřítomnosti
 • po nemoci písemně v žákovském zápisníku, v den nástupu do školy odevzdat třídní učitelce
 • omluvenka se píše i na jednu zameškanou hodinu (např. návštěva lékaře)!

Pro uvolnění během vyučování:

 • písemně před odchodem - v žákovském zápisníku (informace stačí vyučujícímu učiteli, s omluvenkou v žákovském zápisníku, potom za třídním učitelem)

Pro dlouhodobější uvolnění z výuky (rodinné důvody, sport):

 • vyplnit žádost o uvolnění (ke stažení v dokumentech školy), odevzdat třídní učitelce

 

Organizace prvního týdne

2. 9. 2019 - 7:55 - 9:35 - zahájení školního roku 

3. 9. 2019 - 7:55 - 12:40 - první dvě hodiny třídnické, dále tři hodiny dle rozvrhu

4. 9. 2019 - dle rozvrhu

5. 9. 2019 - dle rozvrhu bez odpoledního vyučování

6. 9. 2019 - dle rozvrhu

 

Třídní schůzky

3. 10. 2019 - společné 17:00 - 18:30

28.11. 2019 - konzultační 16:00 - 18:00

9. 1. 2020 - konzultační 16:00 - 18:00

2. 4. 2020 - konzultační 16:00 - 18:00

21. 5. 2020 - společné 17:00 - 18:30

 

Harmonogram školního roku

2. 9. 2019 - zahájení školního roku

28. 10 - 30. 10. 2019 - podzimní prázdniny a Den vzniku samostatného československého státu

21. 12. 2019 - 5. 1. 2020 - vánoční prázdniny

31. 1. 2020 - pololetní prázdniny

9. 3. - 15. 3. 2020 - jarní prázdniny

9. 4. - 10. 4. 2020 - velikonoční prázdniny

29. 6. a 30. 6. 2020 - ředitelské volno

1. 7. - 31. 8. 2020 - letní prázdniny

 

 

Přijímací řízení do oborů vzdělávání s talentovou zkouškou – umělci a sportovci

 

Přihlášky (správně vyplněné a potvrzené) musí být doručeny na vybrané střední školy

do 30. listopadu 2019

 

Zkontrolujte si požadavky k přijímacímu řízení na webových stránkách středních škol (počet vysvědčení, potvrzení lékaře, školní přijímací zkouška - datum).

 

Přihláška

 • modrý formulář, možno stáhnout z www.edulk.cz– POZOR letos opět došlo ke změně a je nový formulář

 • Tiskněte oboustranně.
 • Přihláška může být vytištěna černobíle.
 • Pokud budete podávat dvě přihlášky, musí být vyplněny stejně, pořadí středních škol nelze měnit!