česky deutsch

8.B

Úvod » Třídy » 8.B

ROZVRH PRO ŠKOLNÍ ROK 2018/2019

Dne 15. listopadu budou ve škole od 16 hodin probíhat konzultační třídní schůzky. Pro přhlášení prosím použijte tento odkaz.

Rozvrh třídy 8.B pro školní rok 2018/2019
  1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
od:
do:
7:55
8:40
8:50
9:35
10:05
10:50
11:00
11:45
11:55
12:40
12:50
13:35
13:40
14:25
14:35
15:20
15:30
16:15
Pondělí Th ČjL Ma Ch Nj Vv      
Úterý Děj ČjL Přd Nj Aj   Ov  
Středa ČjL Ma Fy Přd Aj Hv      
Čtvrtek Ma Nj Děj Aj Ch   Tv Tv  
Pátek Zem Ov ČjL Ma Aj Fy      

Odpolední vyučování v úterý se posouvá: Ov 13:30-14:15, Pč 14:20-15:05

Odpolední vyučování ve čtvrtek se přesouvá: Tv 13:30-15:00


 

Moji milí osmáci,

vítám vás všechny v novém školním roce. Věřím, že jste si užili letní teplíčko a přeji vám i vašim rodičům poklidný začátek nového školního roku.

 Moc se na vás těším.

 

Kamila Panušková

 

 

Kontaktní údaje - třídní učitelka:

konzultační hodiny pro školní rok 2018/19:  čtvrtek 8:00 - 8:45

(Prosím kontaktujte mě alespoň den dopředu, abyste se ujistili, že nebudu mimo školu např. z důvodu výjezdu se žáky a pod., po domluvě je samozřejmě možný i jiný termín konzultace - stačí zavolat nebo napsat a domluvíme se dle vašich potřeb)

e-mail: kamila.panuskova@husovaliberec.cz

telefon: 770 118 315

Čertovské spaní ve škole:

Čtvrteční nocování ve škole se nám vydařilo. Chci pochválit děti za příjemnou zábavu, kterou si třída připravila. Velmi děkuji Jasmínce a Adélce za skvělé palačinky pro všechny zúčastněné. Holky jsou šikulky!!!

Dále chci poděkovat tatínkovi Káji Kubešové za nádherný stromeček. Už je vyzdobený a svítí.

 

Organizace předvánočního týdne:

17. - 19. 12. projektové vyučování, konec 12:40

20.12. prezentace v ZUŠ Frýdlantská ul., sraz u ZUŠ v 8:40, konec 12:00 - 12:30 tamtéž

21. 12. vánoční besídka a turnaj ve vybíjené, konec během 5. vyuč. hodiny

V předvánoční týden proběhne projektové vyučování na téma 100 let založení Československa. Příprava bude probíhat od pondělí do středy 1. - 5. vyučovací hodinu. Ve čtvrtek budeme hotové projekty prezentovat v budově ZUŠ.

Naše třída bude pracovat s tématem móda a hudba. Děti si budou připravovat módní přehlídku.

Chtěla bych moc poprosit rodiče a ostatní příbuzné či přátele, zda by nás podpořili zapůjčením oděvů typických pro danou dobu. My jsme toto století rozdělili na tato období:  

                 - 1. republika

                 - 2. světová válka         

                 - léta poválečná

                 - 70. - 80. léta

                 - 1990 - 2000

                 - 21. století

Děti mohou oblečení nosit do školy již nyní, abychom se předpřipravili.

Jménem celé třídy děkuji za pomoc a podporu.

 

Ráda bych popřála všem dětem, rodičům a celým rodinám poklidný a radostný adventní čas. Přeji dny plné úsměvů a děkuji za spolupráci. Kamila Panušková

 

 

Od 1. listopadu dochází ke změně začátku odpoledního vyučování, posouvá se o 15 minut déle. Začátek v úterý i ve čtvrtek v 13:30.

 

 

 

INFORMACE Z TŘÍDNÍCH SCHŮZEK

- schválen členský příspěvek SRPŠ za dítě - 500,- Kč

- pravidla hodnocení - v předmětech je potřeba 75% docházky a 75% známek, ve výchovách - to samé!!!!

  možnost - používat mínus v hodnocení 

- náplň třídnických hodin - Osobnostní a sociální výchova, zařazeno do ŠVP

- projekty školy a třídy, info vždy včas naleznete na webu třídy

- akce třídy - spaní ve škole, vánoční besídka, vodácký kurz, školní výlet

- ovoce a mléko do škol - vždy ve středu

- výdaje na školní rok 

-  EDUCA , nabídka škol, s učitelem v rámci PČ, říjen

- Trénink na přijímačky - test ČJ, M , OSP - 130,-Kč, květen, jde o nabídku pro žáky 8. tříd, kteří mají prostřednictvím testu možnost ověřit si své vědomosti a dostat doporučení,kde přidat

 

Žákovské záznamníky

Údaje na poslední straně žákovského záznamníku, prosím, vyplňte s dětmi dle vlastního uvážení

 

Organizace prvního týdne:

3. září: zahájení, přivítání 1. + 2. vyuč. hodina

4. září: 1. - 3. hodina s třídní učitelkou, 4. a 5. hodina dle rozvrhu

5. až 7. září: 1. - 5. hodina dle rozvrhu 

     Třídní schůzky:

13. září - prezenční od 17 hodin

15. listopadu - konzultační, pouze na objednání (16:00 - 18:00)

17. ledna - konzultační, pouze na objednání (16:00 - 18:00)

21. března - konzultační, pouze na objednání (16:00 - 18:00)

23. května - prezenční od 17 hodin

     Prázdniny:

PODZIMNÍ: 29. - 30. října

VÁNOČNÍ: 22.prosince - 2.ledna

ŘEDITELSKÉ VOLNO: 3. a 4. ledna

POLOLETNÍ: 1. února

JARNÍ: 4. - 8. března

VELIKONOČNÍ: 18. a 19. dubna

HLAVNÍ -  29. června - 1. září

Předpokládané výdaje ve školním roce 2018/2019  

Začátek školního roku (do 15. 9.)                           

 • třídní fond - 300,- (použijeme na divadla a jiné školní akce) + VV - čtvrtky a jiný materiál na VV 100,-  celkem tedy budu vybírat 400,-
 • balík papírů A4
 • papírové utěrky - nejlépe skládané, na VV

       dále budou ostatní vyučující v průběhu září vybírat:

 • ČJ pracovní sešity  82,- 
 • M pracovní sešity  150,-
 • časopis AJ  220,-
 • NJ - komplet uč. + PS cca 420,- (cenu platby upřesníme)   

       Další výdaje v průběhu roku  

 • vodácký kurz cca 1800,-      termín  10. - 14. 6. 2019

 

 

Uvolňování z výuky a zdravotní způsobilost

 

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ!
Žádáte-li o uvolnění z výuky na více než 2 dny, vyplňte prosím oficiální žádost, kterou najdete na webu školy (Naše škola - dokumenty), a podepsanou ji pošlete po žákovi. Žádost musí být zaevidována.


Zdravotní způsobilost je platná jen jeden rok, měla by být aktualizována pro výjezdy do ciziny a školní kurzy! Pokud vám brzy způsobilost vyprší, myslete na to, že bude třeba ji aktualizovat. 

Omlouvání žáků

Při nemoci:

 • ihned email třídní učitelce (případně zanechat vzkaz na sekretariátu školy) - info o nepřítomnosti
 • po nemoci písemně v žákovském zápisníku, v den nástupu do školy odevzdat třídní učitelce
 • omluvenka se píše i na jednu zameškanou hodinu (např. návštěva lékaře)!

Pro uvolnění během vyučování:

 • písemně před odchodem - v žákovském zápisníku (informace stačí vyučujícímu učiteli, s omluvenkou v žákovském zápisníku, potom za třídním učitelem)

Pro dlouhodobější uvolnění z výuky (rodinné důvody, sport):

 • vyplnit žádost o uvolnění (ke stažení v dokumentech školy), odevzdat třídní učitelce

 

Kontakty

 

Škola:                                    Základní škola s rozšířenou výukou jazyků, Liberec

Adresa:                                  Základní škola s rozšířenou výukou jazyků, Liberec, Husova 142/44, 460 01

E-mail:                                    info@zskola.cz

Telefon ředitelna:                  731 632 396

Telefon kancelář:                  731 632 396

Jídelna:                                  485 102 945

Družina:                                 739 334 394

Telefon sborovna 1. st.:          725 088 832

Ředitelka:                              Mgr. Blanka Lukeš Reindlová    

Třídní učitel:                          Mgr. Kamila Panušková 
 

Důležité upozornění:

Pro vstup do školy je nutné, aby každý žák  využíval výhradně  vlastní aktivovanou OPUS kartu ( popř. ISIC). Aktivace karty může být udělena na žádost i rodičům.

Pro případ nevyužívání karty OPUS pro další účely (jízdné, knihovna apod) je možné zakoupit si jednoúčelovou kartu pouze pro vstup do budovy v sekretariátu školy.

Z technickoorganizačních důvodů není možné pravidelně zajišťovat okamžitý vstup do budovy na zazvonění.

 

Aktivace karty je provedena v tyto časy:

Ranní školní družina - 6:30 – 7:20

Žák školy - 7:20 – 16:00

Vstup v 7:20 – 7:35 je umožněn do vestibulu budovy

Rodiče - 7:20 – 16:00 - pouze do vestibulu