česky deutsch

8.B

Úvod » Třídy » 8.B

ROZVRH PRO NOVÝ ŠKOLNÍ ROK 2016/2017

 

Rozvrh třídy 8.B pro školní rok 2016/2017
  1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
od:
do:
7:55
8:40
8:50
9:35
10:05
10:50
11:00
11:45
11:55
12:40
12:50
13:35
13:40
14:25
14:35
15:20
15:30
16:15
Pondělí TH OV AJ/AJ NJ/NJ ČJ FY      
Úterý ČJ NJ/NJ DĚJ MA HV  

OV

 
Středa AJ/AJ MA FY CHE PŘD VV      
Čtvrtek AJ/AJ MA NJ/NJ DĚJ ČJ   TV TV  
Pátek MA CHE ČJ ZEM AJ /AJ PŘD      

TH = TŘÍDNICKÁ HODINA

Vážení rodiče,
o
d nového školního roku zavádíme novinku v podobě pravidelných třídnických hodin. Důvodem pro jejich zavedení je především péče o klima třídy, udržování vztahu mezi pedagogy a třídou, budeme se na nich věnovat skrytému životu třídy a jeho odkrývání a například i nastavení třídních rituálů. Smyslem těchto hodin je především předejít problémům ve vztazích ve třídě, řešení konfliktů a to jak mezi žáky navzájem, tak i mezi žáky a pedagogy a v neposlední řadě se jedná o účinnou prevenci problematického chování dětí.


 


 

Vážení rodiče, milí žáci,
vítám vás opět na  naší nástěnce, kde se po celý následující školní rok   budete dozvídat důležité informace týkající se výuky a školních akcí.  Věřím, že jste si prázdniny užili, odpočinuli si a nabrali spoustu sil, abychom se mohli s plným nasazením pustit do osmého ročníku. Přeji všem úspěšný a pohodový rok.  Marta Hyšková

kontakt na mě: marta.hyskova@husovaliberec.cz

 

28. 6. 2017

Výsledky testování Scio -  zprávu z testování najdou děti ve svém profilu po přihlášení na adrese testovani.scio.cz (stejné přihlašovací údaje, jaké použili při testování). Ti, co jsi objednali testy, si je zítra vyzvednou.  

   

29.6. - rozdání učebnic 9. ročníku
          - loučení s "deváťáky", vyklízení skříněk, úklid třídy- konec mezi 12:00 - 12:40


30.6. - rozdání vysvědčení

 

Elektronická žákovská knížka - prosím o kontrolu funkčnosti hesel, které pro přístup na ŽK používáte, abychom případné nedostatky odstranili hned na začátku školního roku. Dále prosím o kontrolu známek alespoň jednou za měsíc, nejlépe s použitím hesla rodičů. Moc děkuji.

 

Předpokládané výdaje:

Pracovní sešity na matematiku - 135 Kč
Pracovní sešity na český jazyk - 80 Kč
Anglický jazyk (učebnice + pracovní sešit) - cca 400 Kč                                                                                                                        Poplatek za čtvrtky - 50 Kč
Žákovský zápisník ( na omluvenky a sdělení) - 10 Kč
Třídní fond - navrhuji 300 Kč (domluvíme se na prvních třídních schůzkách 29.9.2016)

Balení papíru A4
Vodácký kurz 1 600 Kč (předpokládaný termín 12.6. - 16.6.2017)

 

Prázdniny

Podzimní prázdniny: 26.10. - 27.10. 2016    

Ředitelské volno: 24.10. - 25.10. 2016 (z důvodu DVPP)
                                    

Vánoční prázdniny: 23.12. 2016 - 2.1. 2017      

Pololetní prázdniny: 3. 2. 2017    

Jarní prázdniny: 20. 2. - 26. 2. 2017             

Velikonoční prázdniny: 13. 4. 2017 

Ředitelské volno: 10. 4. - 12. 4. 2017

Konec školního roku: 30. 6. 2017

Hlavní prázdniny: 1. 7. - 3. 9. 2017 

        


Schůzky SRPŠ

 

 

 


 

Školní výlet

Počasí nám přálo, a tak jsme si užili od každého něco - výletování, kultury, sportování i koupání.

ZOO Žitava

Společně s 1. B jsme navštívili Zoo v Žitavě, kde malé děti plnily úkoly a velké děti jim pomáhaly a byly jejich průvodci.

Den dětí

1. června jsme společně s 1. B oslavili Den dětí. Připravili jsme pro ně bojovou hru v lesoparku na Králově Háji a užili si to malí i velcí.

IQLANDIA

V pátek 5. 5. proběhl projektový den v IQLANDII. Společně jsme praIIcovali v laboratořích a samostatně si děti prohlédly expozice. Jak se nám bádání dařilo, si můžete prohlédnout na fotografiích.

Hádejte, kdo je kdo! - V rámci třídnické hodiny děti tvořily autoportréty, do kterých musely zakomponovat:  ovoce/zeleninu, číslo, zvíře, rostlinu a počasí. Všichni se s tímto úkolem poprali výborně, jak můžete vidět. Bohužel někteří chyběli, a tak je pouze 18 obrázků.

V rámci výtvarné výchovy děti vytvořily krásný kalendář, který nám zdobí třídu.

Valentinské srdce - výroba valentinského srdce se nám nedařila úplně podle našich představ, ale i přes různá úskalí jsme to zvládli. Ponaučení, které jsme si odnesli, je, že nebudeme věci nechávat na poslední chvíli.

Vánoční besídka

Ve čtvrtek 22. 12. jsme si společně užili vánoční besídku. Za krásný stromeček, pod kterým byla i spousta dárků, děkujeme Sabče a jejímu tatínkovi. Celou besídkou nás provázely dvě úžasné moderátorky - Pája a Anička Horová. Vánoční atmosféra na nás dýchla z hudebních čísel Janči, Verunky, Honzy a Klárky. Svoji šikovnost jsme vyzkoušeli s Kájou, která nás učila vázat mašle. Svůj postřeh a znalosti jsme prověříli při pohádkové hře, kterou připravila Kristýnka, a při Chcete být milionářem od Zuzky, vánoční křížovku pro nás vytvořil  Dan a osmisměrku Soňa. Víva prověřila naši fantazii a schopnost dedukce Černými historkami. Obratnost jsme otestovali při hře Šimona a Šimona, další hru jsme si zahráli s  Terezkou Balčákovou.  Terezka Jagerová pro nás připravila testík. Vánoční atmosféru nám vykouzlil nejen stromeček, ale i vánoční cukroví od maminek.

Vánoční exkurze

ve středu 21. 12. jsme navštívili Muzeum Českého ráje v Turnově. Prošli jsme si výstavu s názvem Stezka kamene, kde děti plnili na 11 stanovištích úkoly. Odpoledne jsme vyzkoušeli svou zručnost při tvoření perličkových vánočních ozdob. Všichni jsme si tento předvánoční výlet užili.

Moc děkujeme Kristýnce za krásný adventní kalendář, který nám zpříjemní čekání na Vánoce, i za adventní věnec na stůl a Klárce za velmi pěkný adventní věnec na dveře. Už to u nás ve třídě začíná dýchat vánoční atmosférou.

 

 

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ!


ŽÁCI BYLI ZNOVU POUČENI, ŽE CENNÉ PŘEDMĚTY A PENÍZE MAJÍ PO DOBU VÝUKY USCHOVAT V UZAMYKATELNÝCH BOXECH A SKŘÍŇKÁCH !!!Žádáte-li o uvolnění z výuky na více než 3 dny, vyplňte prosím oficiální žádost, kterou najdete na webu školy (Naše škola - dokumenty), a podepsanou ji pošlete po žákovi. Žádost musí být zaevidována.


Zdravotní způsobilost je platná jen jeden rok, měla by být aktualizována pro výjezdy do ciziny a školní kurzy!

DLABÁNÍ DÝNĚ - V pondělí 31. 10. jsme se v rámci celoškolní soutěže pustili do dlabání a vyřezávání dýně. Nejdříve děti na tabuli nakreslily návrhy, pak bylo nutné dýni vydlabat a poté vyřezat. Dětem se dýně Šklíba velmi povedla a byla oceněna jako nejlepší dýně 2. stupně. Měli jsme všichni velkou radost.

(Ne)spaní ve škole - v pátek 4. 11. jsme se sešli na školním hřišti, abychom společně přespali ve škole. Hned na začátku nás moc příjemně překvapila naše bývalá třídní, paní Kotrmanová, která s námí zůstala 2 hodiny. Součástí programu byla i soutěž v maskách, kterou vyhrály Pája Nevyhoštěná a Zuzka Škorpilová, ale i ostatní masky byly zajímavé a zaslouží velkou pochvalu. Nechyběla ani trocha strachu, kterou nám zajistila procházka po škole za svitu svíček a strašidelných zvuků, kterou pro nás pomohla připravit paní zástupkyně Iva Kutrová. K pozdní večeři jsme si objednali pizzu, což byl pochopitelně jeden z nejlepších nápadů ohledně jídla. Sice jsme toho moc nenaspali, ale za všechny můžeme říct, že to byla velmi povedená akce, která se, doufejme, bude opakovat.

                                                                                                                                       Janča a spol.

 

Karel IV. na zakázané stezce

Ve středu 9. 11. jsme šli v rámci výtvarné výchovy do galerie, kde jsme navštívili výstavu "Karel IV. na zakázané stezce". Stezkou a dobou Karla IV. nás provedla velmi příjemná průvodkyně. Pak jsme zamířili do ateliéru, kde byla na výběr spousta aktivit - malování madon, skládání slepé mapy, napodobování gotického písma, skládání vitráží. Na této stezce jsme se dozvěděli spoustu zajímavých informací, a proto doufáme, že se v budoucnu zúčastníme něčeho podobného.

                                                                                                                              Sabča a Terka J.

 

Etiketa a stolování

V pondělí 14. 11. jsme navštívili Střední odbornou školu gastronomie a služeb v Liberci na Králově Háji, kde pro nás připravili ukázku slavnostní tabule k Valentinu. Připomněli jsme si zásady slušného chování v restauraci, dozvěděli jsme se spoustu zajímavostí z oblasti gastronomie např. o existenci speciální lžičky na grapefruit, názvy skleniček a jak prostřít slavnostní tabuli. Vyzkoušeli jsme svou zručnost při skládání ubrousků i nandávání studeného občerstvení ze švédského stolu.