česky deutsch

8.A

Úvod » Třídy » 8.A

Školní rok 2018/2019

Rozvrh třídy 8.A pro školní rok 2018/2019
  1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
od:
do:
7:55
8:40
8:50
9:35
10:05
10:50

11:00

:45

11:55
12:40
12:50
13:35
13:40
14:25
14:35
15:20
15:30
16:15
Pondělí Th Ma Aj/Aj ČjL Přd Hv      
Úterý Ma Aj/Aj Nj/Nj/Fj Děj ČjL   Ov  
Středa Fy Nj/Nj/Fj ČjL Ma Ov Děj      
Čtvrtek Nj/Nj/Fj Aj/Aj Ch Ma Vv   Tv Tv  
Pátek ČjL Nj/Nj/Fj Přd Fy Ch Zem      
 
 
 
Úterý - začátek odpoledního vyučování 13:15, konec 14:50 hodin

Čtvrtek - začátek odpoledního vyučování 13:15, konec 14:45 hodin

 

MILÉ DĚTI, VÁŽENÍ RODIČE, VÍTÁM VÁS V NOVÉM ŠKOLNÍM ROCE. BUDU TU PRO VÁS, S VÁMI A TĚŠÍM SE NA SPOLEČNOU CESTU OSMOU TŘÍDOU...

                                                                                                                                                                        Jarka Pastuchová

 

kontakt - jarka.pastuchova@seznam.cz

               777180261

konzultační hodiny - PO, 7:00 - 7:45 hod.

 

 

 

EDUCA

Ve čtvrtek 11.10. se žáci 8. tříd zúčastní veletrhu EDUCA v Home Credit Aréně, odchod společně  ve 13:00, konec cca 14.30 hodin, rozchod indiv. 

 

UPOZORNĚNÍ !!!

Máme za sebou první měsíc školního roku a oznamuji, Vám rodičům, že někteří Vaši potomci dosáhli i 9 kázeňských bodů, převážně za zapomínání pomůcek a domácích úkolů z matematiky. Prosím o DOMLUVU. Děkuji

 

PODĚKOVÁNÍ RODIČŮM A DĚTEM

V rámci projektu Evropský den jazyků děkuji všem dětem a rodičům, kteří se ochotně do projektu zapojili obstaráním potravin, které se staly ochutnávkou pro porotu. Moc děkuji. Jarka Pastuchová

 

FILMOVÁ NOC (PASCH - NACHT)

proběhne ze středy na čtvrtek - 26. - 27.září. Veškeré informace posílám po dětech a prosím o včasné potvrzení návratek. 

 

INFORMACE Z TŘÍDNÍCH SCHŮZEK

- schválen členský příspěvek za dítě - 500,- Kč

- pravidla hodnocení - v předmětech je potřeba 75% docházky a 75% známek, ve výchovách - to samé!!!!

  možnost - používat mínus v hodnocení 

- náplň třídnických hodin - Osobnostní a sociální výchova, zařazeno do ŠVP

- projekty školy a třídy, info vždy včas naleznete na webu třídy

- akce třídy - spaní ve škole, vánoční besídka, vodácký kurz, školní výlet

- ovoce a mléko do škol - vždy ve středu

- výdaje na školní rok 

-  EDUCA , nabídka škol, s učitelem v rámci PČ, říjen

- Trénink na přijímačky - test ČJ, M , OSP - 130,-Kč, květen, jde o nabídku pro žáky 8. tříd, kteří mají prostřednictvím testu možnost ověřit si své vědomosti a dostat doporučení,kde přidat

 

Žákovské záznamníky

Údaje na poslední straně žákovského záznamníku, prosím, vyplňte s dětmi dle vlastního uvážení 

 

 

Připomenutí

13.září - třídní schůzky, prezentační, 17:00 - 18:00 hod.

 

MČR DRAČÍCH LODÍ

Děti 8.A mají možnost fandit našim veslařům, kteří se zúčastní MČR dračích lodí dne 7. září na veslařském kanálu v Račicích. INFO bylo předáno zájemcům, účast je nutno potvrdit návratkou do zítřejšího dne, kdy proběhne losování z řad zájemců, protože počet účastníků je omezený. 

 

HURÁ, HURÁ, HURÁ

Netuším, co jste, milí rodiče, provedli se svými dětmi, ale již dnes , druhý den školy, jsem obdržela 4 čtenářské deníky... neuvěřitelné, mám velkou radost ...jen tak dál !!!!

 

ORGANIZACE PRVNÍHO VYUČOVACÍHO TÝDNE

3.9. - zahájení školního roku, konec - 9:30

4.9. - 1. - 3. hodina s třídním učitelem, 4. a 5. hodina dle rozvrhu

5. - 7.9. vyučování dle rozvrhu, 5 vyučovacích hodin

 

TŘÍDNÍ SCHŮZKY

13.9.2018 - prezentační, 17:00 - 18:00

15.11.2018 - konzultační, pouze na objednání, 16:00 - 18:00

17.1.2019 - konzultační, pouze na objednání, 16:00 - 18:00

21.3.2019 - konzultační, pouze na objednání, 16:00 - 18:00

23.5.2019 - prezentační, 17:00 - 18:00

 

PRÁZDNINY

PODZIMNÍ - 29. - 30.10.2018

VÁNOČNÍ - 22.12.2018 - 2.1.2019

ŘEDITELSKÉ VOLNO - 3. - 4.1.2019

POLOLETNÍ PRÁZDNINY - 1.2.2019

JARNÍ - 4. - 10.3.2019

VELIKONOČNÍ - 18.4.2019

KONEC ŠKOLNÍHO ROKU - 28.6.2019

 

PŘEDPOKLÁDANÉ VÝDAJE

balík papírů

papírové utěrky a kapesníky

Ma, pracovní sešit - 150,-

Čj, pracovní sešity - 82,-

Žákovský záznamník - 10,-

Časopis - 220,-

Fj, učebnice a pracovní sešit ( do konce 9.třídy) - 625,-

Vv, pomůcky - 50,-

Vodácký kurz - 1800,- (10.- 14.6.2019)

Příspěvek SRPŠ - 500,-

další výdaje během školního roku

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dovolujeme si vás upozornit, že škola přes prázdniny změnila své bankovní spojení. Nové číslo účtu u České spořitelny je následující:     

5470722/0800

Veškeré platby směrujte prosím na nový bankovní účet.

  1.  

Vážení  rodiče,

obracím se na Vás s prosbou o pochopení následujících opatření. Pod vlivem událostí posledních dní a v návaznosti na apel ministra školství a krajského úřadu jsem se rozhodla učinit zásadní rozhodnutí k vytvoření potřebné bezpečnosti vašich dětí. Tragická událost ve Ždáru byla tím poslední  impulzem vedoucím k následnému rozhodnutí.

Počínaje pondělkem 20. října 2014 je přístup do školní budovy výrazně omezen.  Do budovy školy je umožněn  vstup pouze žákům školy a zaměstnancům. Pohyb rodičů po škole se z důvodu bezpečnosti  nedovoluje. Rodiče a zákonní zástupci doprovázející své ratolesti do školy nebo  ze školy se pohybují výhradně ve vestibulu školy. Vstup do šaten je zakázán. Po ohlášení (zazvonění, popř. otevření si kartou) vejdou do vestibulu hlavního vchodu,  použijí místní telefon a požádají o odchod svého  dítěte.  Žák se odebere do šatny, kde se samostatně převlékne a opustí prostor šaten přes vestibul školy.  NENÍ DOVOLENO POUŽÍVAT ZADNÍ VCHOD.

Opatření, jež je důsledkem stále se zvyšujícího   ohrožování bezpečnosti dětí, vede zároveň i k výchově samo obslužnosti,  samostatnosti a odpovědnosti dětí.  Jistě se projeví za nějaký čas i ve schopnostech dětí řešit problémy a situace každodenního života.

Pro komunikaci veřejnosti a rodičů se  zaměstnanci školy je výhradně určen boční vchod, kterým se dostanete k sekretariátu školy, kde vám  bude zprostředkován kontakt s žádaným zaměstnancem. Doporučujeme sjednat schůzku předem v konzultačních hodinách, abyste nemuseli dlouho čekat. Samovolný pohyb cizích osob mimo žáky a zaměstnance bez doprovodu je po škole přísně  zakázán. Je posuzován jako neoprávněné vniknutí do budovy školy.

Doprovázení a vyzvedávání dětí ve třídách, školní družině či jídelně se  nedovoluje.

Příchod dětí do ranní školní družiny je omezen od 6:30 hod. do 7:20 hod. Ruší se výjimka příchodu dětí zadním vchodem po této době.

Vstup dětí do školy je umožněn od 7:35 do 7:55. Ani v tuto dobu rodiče či doprovázející osoby  NEVSTUPUJÍ  do prostoru šaten či tříd. Vstup je umožněn pouze do vestibulu, který je otevřen od 7:20 hod.

Jsem si vědoma velmi radikálního zásahu do dosud realizovaného provozu školy. Po zralé úvaze jsme však přesvědčeni, že toto možná v první fázi nepopulární opatření, bude posléze přijato s pochopením a uznáním činu vedoucímu k vytvoření bezpečnosti a klidného klimatu ve škole.

Děkuji Vám všem za pochopení!

Mgr. Blanka Reindlová, ředitelka školy