česky deutsch

7.B

Úvod » Třídy » 7.B

 

Vítejte na nástěnce třídy 7.B

školní rok 2019 / 2020 

 

Rozvrh pro školní rok 2019/2020

  1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
od:
do:
7:55
8:40
8:50
9:35
10:05
10:50
11:00
11:45
11:55
12:40
12:50
13:35
13:40
14:25
14:35
15:20
15:30
16:15
Pondělí OSV Ma ČjL Aj Fy Děj      
Úterý Ma ČjL Děj Nj Aj   Tv * Tv *  
Středa Ma ČjL Hv Nj Přd Ov      
Čtvrtek ČjL Fy Nj Aj Zem Pč 1** Pč 2**    
Pátek Nj Zem Ma Aj      Vv      Vv      

 

* Tv - začátek výuky ve 13:35 hod., konec výuky v 15:05 hod.

** Pč - rozdělení dle jazykových skupin, ve 2. pololetí se pořadí skupin vymění

 

Vážení rodiče, milé děti, 

vítám Vás na stránkách naší třídy. Doufám, že jste všichni prožili krásné prázdniny,  jste plní zážitků z cest, táborů a soustředění. Také doufám, že jste si odpočinuli a nabrali síly na nový školní rok. Již se na vás na všechny moc těším!!!

Petra Novotná

petra.novotna@husovaliberec.cz

 

 

Vážení rodiče,

děkuji za Vaši hojnou účast na třídních schůzkách. Příspěvek SRPŠ (500,- Kč na žáka) zaplatím z třídního fondu, jak bylo přítomnými rodiči na schůzkách odhlasováno. Pokud by s tím někdo nesouhlasil, kontaktujte mě, prosím.

Děti byly na hodině OSV poučeny o nebezpečí nákazy infekční hepatitidou typu A. 

Dále připomínám spaní ve škole tento týden, návratku s informacemi děti dostaly, od většiny již mám zpět.

Přeji pohodový týden!

 

Prosím důležité!!!

Vážení rodiče,
obracím se na Vás s velikou prosbou o spolupráci.
Většina dětí jede ještě v prázdninovém režimu. Ráno jsou unavené, ospalé, nesoustředěné.  
Moc prosím o návrat do školního režimu.

Děkuji!!!


Důležité!

Ve třídě se vyskytly vši, prosím o kontrolu hlav.

Děkuji!

 

Organizace školního roku

Začátek školního roku - 2.9.2019

Podzimní prázdniny - 29.10.2019 - 30.10.2019

Vánoční prázdniny - 21.12.2019 - 5.1.2020

Pololetní prázdniny - 31.1.2020

Jarní prázdniny - 9.3.2020 - 15.3.2020

Velikonoční prázdniny - 9.4.2020

Ředitelské volno - 29.6.2020 - 30.6.2020

Hlavní prázdniny - 1.7.2020 - 31.8.2020

Začátek školního roku - 1.9.2020

 

Třídní schůzky

3.10.2019 (prezenční) - 17:00 - 18:30 hod.

28.11.2019 (konzultační) - 16:00 - 18:00 hod.

9.1.2020               - // - 

2.4.2020               - // - 

21.5.2020 (prezenční) - 17:00 - 18:30 hod.

 

PŘEDPOKLÁDANÉ VÝDAJE

Třídní fond - 

Pracovní sešit Ma - 150 Kč

Pracovní sešity Čj - 90 Kč

Pomůcky Vv - 100 Kč

Časopis na AJ - 220 Kč

Učebnice a prac. sešit na AJ - 470 Kč - 2. pololetí

Lyžařský kurz - 3500 Kč

Prosím přinést balík papírů A4 a dvě role ubrousků do konce září!!!

Omlouvání žáků

Při nemoci:

  • ihned mailem třídní učitelce (případně zanechat vzkaz na sekretariátu školy) - info o nepřítomnosti
  • po nemoci písemně v žákovském zápisníku, v den nástupu do školy odevzdat třídní učitelce
  • omluvenka se píše i na jednu zameškanou hodinu (např. návštěva lékaře)!

Pro uvolnění během vyučování:

  • písemně před odchodem - v žákovském zápisníku (informace stačí vyučujícímu učiteli, s omluvenkou v žákovském zápisníku, potom za třídním učitelem)

Pro dlouhodobější uvolnění z výuky (rodinné důvody, sport):

  • vyplnit žádost o uvolnění (ke stažení v dokumentech školy), odevzdat třídní učitelce

Uvolňování z výuky a zdravotní způsobilost

Žádáte-li o uvolnění z výuky na více než 3 dny, vyplňte prosím oficiální žádost, kterou najdete na webu školy (Naše škola - dokumenty), a podepsanou ji pošlete po žákovi. Žádost musí být zaevidována.


Zdravotní způsobilost je platná 2 roky, měla by být aktualizována pro výjezdy do ciziny a školní kurzy! Pokud vám brzy způsobilost vyprší, myslete na to, že bude třeba ji aktualizovat.


Důležité upozornění:

Pro vstup do školy je nutné, aby každý žák  využíval výhradně  vlastní aktivovanou OPUS kartu ( popř. ISIC). Aktivace karty může být udělena na žádost i rodičům.

Pro případ nevyužívání karty OPUS pro další účely (jízdné, knihovna apod) je možné zakoupit si jednoúčelovou kartu pouze pro vstup do budovy v sekretariátu školy.

Z technickoorganizačních důvodů není možné pravidelně zajišťovat okamžitý vstup do budovy na zazvonění.

Opus karta

Pokud někdo doposud neměl kartu na vstup do školy, je bezpodmínečně nutné si ji obstarat (opuscard nebo v sekretariátu zakoupit za 50,- Kč kartu jen na vstup). Žáci mají vstup umožněn v průběhu celého školního dne, tedy i např. při příchodu od lékaře.

Aktivace karty je provedena v tyto časy:

Ranní školní družina - 6:30 – 7:20

Žák školy - 7:20 – 16:00

Vstup v 7:20 – 7:35 je umožněn do vestibulu budovy

Rodiče - 7:20 – 16:00 - pouze do vestibulu