česky deutsch

7.B

Úvod » Třídy » 7.B

Vítejte na nástěnce třídy 7.B

Školní rok 2016/2017

 

Rozvrh třídy 7.B pro školní rok 2016/2017
  1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
od:
do:
7:55
8:40
8:50
9:35
10:05
10:50
11:00
11:45
11:55
12:40
12:50
13:35
13:40
14:25
14:35
15:20
15:30
16:15
Pondělí TH AJ Zem Ma Tv Tv      
Úterý Čj Ma Nj Fy Aj    Pč      1. skup.    Pč      2. skup.    
Středa Fy Ma Čj Aj Ov      
Čtvrtek Čj Ma Nj Aj   Vv Vv  
Pátek Čj Aj Zem Hv Nj Děj      

 
 

TH = třídnická hodina

Pč - skupiny se v pololetí vymění - myslete na to při zařizování kroužků, tréninků atd. !!!!!!!!!

Vv odpolední vyučování 13:15 - 14:45

Změny rozvrhu možné.

 

Milí sedmáci, vítám vás v novém školním roce a doufám, že jste načerpali přes prázdniny spoustu nových sil. Moc se na vás těším. Vítám také vaše rodiče a doufám, že budeme pokračovat ve skvělé spolupráci.

R.Šebestová

 

Kontaktní údaje - třídní učitelka:

konzultační hodiny: středa 11:55 - 12:40 

(Prosím kontaktujte mě alespoň den dopředu, abyste se ujistili, že nebudu třeba muset suplovat, po domluvě je samozřejmě možný i jiný termín konzultace - stačí zavolat nebo napsat a domluvíme se dle vašich potřeb)

e-mail: renata.sebestova@husovaliberec.cz nebo renda.o@volny.cz

telefon: 603 228 718

 

Důležité informace

Milí sedmáci a milé sedmačky ze 7.B,

máme tu zase konec školního roku a já vám i vašim rodičům přeji krásné léto plné spousty zážitků a odpočinku.

Těším se nejen na vás, ale i na spolupráci s vašimi rodiči v novém školním roce - pro vás už velmi důležitém! Takže v osmičce na viděnou. :-)

R. Šebestová

 

V pátek dostaly děti kromě vysvědčení také obálku s penězi, které vracím z výletu a z třídního fondu. V novém školním roce začneme s novým třídním fondem s ohledem na změnu počtu žáků.

R. Š.

 

 

Informace ke konci školního roku

26. - 27. 6. školní výlet, v pondělí sraz na nádraží v 7:50, návrat v úterý 15:29, na nádraží rozchod

28. 6. výjezd do Drážďan - nezapomenout platný cestovní doklad, sraz 8:00, návrat 18:24, poté rozchod

Na všechny 3 dny obědy odhlášeny.

28. 6. sběr papíru

29. 6. rozdávání učebnic, vyklízení třídy, skříněk, boxů (na prázdniny musí být vše vyklizené), konec 12:40

Kdo ještě nepřinesl peníze na foty, nezapomene donést ve čtvrtek!!!

30. 6. vysvědčení

 

 

 

 

Opus karta

Pokud někdo doposud neměl kartu na vstup do školy, je bezpodmínečně nutné si ji obstarat (opuscard nebo v sekretariátu zakoupit za 50,- Kč kartu jen na vstup). Žáci mají vstup umožněn v průběhu celého školního dne, tedy i např. při příchodu od lékaře.

 

Uvolňování z výuky a zdravotní způsobilost

 

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ!
Žádáte-li o uvolnění z výuky na více než 2 dny, vyplňte prosím oficiální žádost, kterou najdete na webu školy (Naše škola - dokumenty), a podepsanou ji pošlete po žákovi. Žádost musí být zaevidována.


Zdravotní způsobilost je platná jen jeden rok, měla by být aktualizována pro výjezdy do ciziny a školní kurzy! Pokud vám brzy způsobilost vyprší, myslete na to, že bude třeba ji aktualizovat.

Předpokládané výdaje do konce školního roku


lyžařský kurz ....... 3500,-  (termín 11. - 17. 2. 2017)

školní výlet

 

 

Organizace školního roku 2016/2017

Prázdniny a státní svátky:

Státní svátky: 28. 9. středa + 17. 11. čtvrtek

Podzimní prázdniny: 26. 10 – 27.10 + státní svátek – středa až pátek

Ředitelské volno: 24. – 25. 10.  z důvodu dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP)

Vánoční prázdniny: 23. 12 (pátek) – 2. 1. 2017

Pololetí končí 31. ledna 2017

Pololetní prázdniny: 3. 2. 2017

Jarní prázdniny 20. 2. – 26. 2. 2017

Ředitelské volno: 10. 4. – 12. 4. 2017 – z důvodu DVPP

Velikonoční prázdniny: čtvrtek 13. 4. 2017 a státní svátek pátek 14. 4. 2017, pondělí 17. 4. 2017

Konec školního roku 30. 6. (pátek)

 

Schůzky SRPŠ:

29. 9. 2016    klasické od 17:30

24. 11. 2016  konzultační od 16:00

6. 4. 2017 konzultační

18. 5. 2017 klasické

  

Omlouvání žáků

Při nemoci:

  • ihned email třídní učitelce (případně zanechat vzkaz na sekretariátu školy) - info o nepřítomnosti
  • po nemoci písemně v žákovském zápisníku, v den nástupu do školy odevzdat třídní učitelce
  • omluvenka se píše i na jednu zameškanou hodinu (např. návštěva lékaře)!

Pro uvolnění během vyučování:

  • písemně před odchodem - v žákovském zápisníku (informace stačí vyučujícímu učiteli, s omluvenkou v žákovském zápisníku, potom za třídním učitelem)

Pro dlouhodobější uvolnění z výuky (rodinné důvody, sport):

  • vyplnit žádost o uvolnění (ke stažení v dokumentech školy), odevzdat třídní učitelce

 

Kontakty

 

Škola:                                     Základní škola s rozšířenou výukou jazyků, Liberec

Adresa:                                  Základní škola s rozšířenou výukou jazyků, Liberec, Husova 142/44, 460 01

E-mail:                                    info@zskola.cz

Telefon ředitelna:                731 632 396

Telefon kancelář:                 731 632 396

Jídelna:                                  485 102 945

Družina:                                 739 334 394

Telefon sborovna 1. st.:      725 088 832

Ředitelka:                              Mgr. Blanka Reindlová    

Třídní učitel:                          Mgr. Renata Šebestová 
 

Důležité upozornění:

Pro vstup do školy je nutné, aby každý žák  využíval výhradně  vlastní aktivovanou OPUS kartu ( popř. ISIC). Aktivace karty může být udělena na žádost i rodičům.

Pro případ nevyužívání karty OPUS pro další účely (jízdné, knihovna apod) je možné zakoupit si jednoúčelovou kartu pouze pro vstup do budovy v sekretariátu školy.

Z technickoorganizačních důvodů není možné pravidelně zajišťovat okamžitý vstup do budovy na zazvonění.

 

Aktivace karty je provedena v tyto časy:

Ranní školní družina - 6:30 – 7:20

Žák školy - 7:20 – 16:00

Vstup v 7:20 – 7:35 je umožněn do vestibulu budovy

Rodiče - 7:20 – 16:00 - pouze do vestibulu