česky deutsch

7.B

Úvod » Třídy » 7.B

   Vítejte na nástěnce třídy 7.B

Školní rok 2017/2018

 

Rozvrh třídy 7.B pro školní rok 2017/2018
  1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
od:
do:
7:55
8:40
8:50
9:35
10:05
10:50
11:00
11:45
11:55
12:40
12:50
13:35
13:40
14:25
14:35
15:20
15:30
16:15
Pondělí TH Ma ČjL Nj Tv Tv      
Úterý Aj ČjL Zem Ma Děj    Pč      1. skup.    Pč      2. skup.    
Středa ČjL Nj Aj Fy Vv Vv      
Čtvrtek Nj Přd Ma Zem Aj   Hv Ov  
Pátek Nj Ma Fy ČjL Aj Děj      

 
 

TH = třídnická hodina

Pč - skupiny se v pololetí vymění - myslete na to při zařizování kroužků, tréninků atd. !!!!!!!!!

 

 

Moji milí sedmáci,

vítám všechny v novém školním roce a doufám, že jste odpočatí a plni nových očekávání. Moc se na vás těším. Přeji vám i vašim rodičům poklidný začátek nového školního roku.

Kamila Panušková

 

 

Kontaktní údaje - třídní učitelka:

e-mail: kamila.hodkovice@gmail.com

telefon: 770 118 315

konzultační hodiny: středa 13:45 - 14:30 

(Prosím kontaktujte mě alespoň den dopředu, po domluvě je samozřejmě možný i jiný termín konzultace - stačí zavolat nebo napsat a domluvíme se dle vašich potřeb)

 

Informace k organizaci konce školního roku:

 

 Je nutné vyklidit boxy a šatní skříňky, o prázdninách budou vytřeny a vydezinfikovány. Co v boxech zůstane, bude na začátku září zlikvidováno!!!

 Věci, které žáci ztratili tento rok a které jsou k nahlédnutí ve vestibulu, budou odstraněny na začátku prázdnin, POSLEDNÍ MOŽNOST K VYZVEDNUTÍ!!!!!!!!!!

 

 

st 27.6.                   sběr papíru 

čt 28.6.                   rozdávání učebnic,  od 9:00 loučení s deváťáky

pá 29.6.                  vysvědčení

OD 21.6. KONČÍ VÝUKA NA DRUHÉM STUPNI NEJDÉLE V 12:40

Vážení rodiče,

děkuji všem za spolupráci během školního roku. Závěrečné výlety jsme si s dětmi užili, dobroty na piknik se vám opět vydařily. Velké díky všem, kteří přispěli pro kolektivní prožitky.

Přeji celým vašim rodinám poklidné léto a budu se těšit na setkání s dětmi v září. 

Kamila Panušková.

 

 

 

 

 

ELEKTRONICKÁ ŽÁKOVSKÁ KNÍŽKA

Prosím o kontrolu známek na Bakalářích (na rodičovské heslo !!!)  minimálně jednou za měsíc. Děkuji.

 

 

 

 

 

Po domluvě v rámci naší třídy níže uvádím přístup na náš společný Google disk:  https://goo.gl/FijuNM                                                  Jéňo, díky moc!

 

 

TŘÍDNÍ SCHŮZKY

5. října

23. listopadu - konzultační

11. ledna - konzultační na objednání

22. března - konzultační

17. května

 

PRÁZDNINY

PODZIMNÍ - 26. - 27. října

VÁNOČNÍ - 23.prosince - 2.ledna

POLOLETNÍ - 2. února

JARNÍ - 26. února - 4. března

VELIKONOČNÍ - 29. - 30. března

HLAVNÍ - 1. července - 31. srpna

 

TRIPARTITA

je individuální schůzka ve složení ŽÁK - RODIČ - TŘÍDNÍ UČITEL.

Nabízím rodičům v případě potřeby setkání ve třech.

 

 

 

PŘEDPOKLÁDANÉ VÝDAJE

Pracovní sešit Ma - 150.-Kč

Pracovní sešity Čj - 90,- Kč

Pomůcky Vv - 100,-Kč

Časopis na AJ - 220,-

Lyžařský kurz - 3500,- Kč

Prosím přinést balík papírů A4 a papírových ubrousků

 

 

Opus karta

Pokud někdo doposud neměl kartu na vstup do školy, je bezpodmínečně nutné si ji obstarat (opuscard nebo v sekretariátu zakoupit za 50,- Kč kartu jen na vstup). Žáci mají vstup umožněn v průběhu celého školního dne, tedy i např. při příchodu od lékaře.

 

Uvolňování z výuky a zdravotní způsobilost

 

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ!
Žádáte-li o uvolnění z výuky na více než 2 dny, vyplňte prosím oficiální žádost, kterou najdete na webu školy (Naše škola - dokumenty), a podepsanou ji pošlete po žákovi. Žádost musí být zaevidována.


Zdravotní způsobilost je platná jen jeden rok, měla by být aktualizována pro výjezdy do ciziny a školní kurzy! Pokud vám brzy způsobilost vyprší, myslete na to, že bude třeba ji aktualizovat.

Omlouvání žáků

Při nemoci:

  • ihned email třídní učitelce (případně zanechat vzkaz na sekretariátu školy) - info o nepřítomnosti
  • po nemoci písemně v žákovském zápisníku, v den nástupu do školy odevzdat třídní učitelce
  • omluvenka se píše i na jednu zameškanou hodinu (např. návštěva lékaře)!

Pro uvolnění během vyučování:

  • písemně před odchodem - v žákovském zápisníku (informace stačí vyučujícímu učiteli, s omluvenkou v žákovském zápisníku, potom za třídním učitelem)

Pro dlouhodobější uvolnění z výuky (rodinné důvody, sport):

  • vyplnit žádost o uvolnění (ke stažení v dokumentech školy), odevzdat třídní učitelce

 

Kontakty

 

Škola:                                     Základní škola s rozšířenou výukou jazyků, Liberec

Adresa:                                  Základní škola s rozšířenou výukou jazyků, Liberec, Husova 142/44, 460 01

E-mail:                                    info@zskola.cz

Telefon ředitelna:                731 632 396

Telefon kancelář:                 731 632 396

Jídelna:                                  485 102 945

Družina:                                 739 334 394

Telefon sborovna 1. st.:      725 088 832

Ředitelka:                              Mgr. Blanka Reindlová    

Třídní učitel:                          Mgr. Kamila Panušková
 

Důležité upozornění:

Pro vstup do školy je nutné, aby každý žák  využíval výhradně  vlastní aktivovanou OPUS kartu ( popř. ISIC). Aktivace karty může být udělena na žádost i rodičům.

Pro případ nevyužívání karty OPUS pro další účely (jízdné, knihovna apod) je možné zakoupit si jednoúčelovou kartu pouze pro vstup do budovy v sekretariátu školy.

Z technickoorganizačních důvodů není možné pravidelně zajišťovat okamžitý vstup do budovy na zazvonění.

 

Aktivace karty je provedena v tyto časy:

Ranní školní družina - 6:30 – 7:20

Žák školy - 7:20 – 16:00

Vstup v 7:20 – 7:35 je umožněn do vestibulu budovy

Rodiče - 7:20 – 16:00 - pouze do vestibulu