česky deutsch

7.B

Úvod » Třídy » 7.B

Vítejte na nástěnce třídy 7.B

Školní rok 2017/2018

Dne 15. listopadu budou ve škole od 16 hodin probíhat konzultační třídní schůzky. Pro přhlášení prosím použijte tento odkaz.

Rozvrh třídy 7.B pro školní rok 2018/2019
  1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
od:
do:
7:55
8:40
8:50
9:35
10:05
10:50
11:00
11:45
11:55
12:40
12:50
13:35
13:40
14:25
14:35
15:20
15:30
16:15
Pondělí TH ČJ NJ M AJ Pč/1.sk Pč/2.sk    
Úterý NJ M OV ČJ Vv   Tv Tv  
Středa NJ D ČJ AJ Fy      
Čtvrtek Vv Z M ČJ AJ Hv      
Pátek M AJ Fy Z NJ D      

 
 

TH = třídnická hodina

TV - bude začínat vždy ve 13:15 a končit v 14:45.

Pč - bude jen jedna hodina týdně, nejdříve bude mít první skupina Pč 6. hodinu a v pololetí se to vymění. Proto je důležité, aby žáci neměli kroužek v čase výuky!!!

V letošním školním roce dojde k novému rozdělení žáků do jazykových skupin dle dosažené jazykové úrovně.

 

ELEKTRONICKÁ ŽÁKOVSKÁ KNÍŽKA

Prosím o kontrolu známek na Bakalářích (na rodičovské heslo !!!) minimálně jednou za měsíc. Děkuji.

 

 

Týden 17. - 21. 12. 2018

Projekt 100 let České republiky - naše třída zpracovává téma VĚDA A TECHNIKA

pondělí - středa - konec výuky 12:30

vyrábíme plakáty a chystáme jejich prezentaci na dané téma

čtvrtek - prezentace výsledku před ostatními třídami v budově ZUŠ

sraz 8:40 před budovou ZUŠ, rozchod mezi 12:00 a 12:30 tamtéž

pátek

1. + 2. hodina - turnaj ve vybíjené

3. - 5. hodina - VÁNOČNÍ BESÍDKA - konec 12:30

 

ORGANIZACE ŠKONÍHO ROKU 2018/19 A KONTAKTY

TŘÍDNÍ SCHŮZKY

13. září - prezenční od 17 hodin

15. listopadu - konzultační na objednání (16:00 - 18:00)

17. ledna - konzultační na objednání (16:00 - 18:00)

21. března - konzultační na objednání (16:00 - 18:00)

23. května - prezenční od 17 hodin

 

PRÁZDNINY

PODZIMNÍ - 29. - 30. října

VÁNOČNÍ - 22.prosince - 2.ledna

ŘEDITELSKÉ VOLNO - 3. a 4. ledna

POLOLETNÍ - 1. února

JARNÍ - 4. - 8. března

VELIKONOČNÍ - 18. a 19. dubna

HLAVNÍ -  29. června - 1. září

 

TRIPARTITA

je individuální schůzka ve složení ŽÁK - RODIČ - TŘÍDNÍ UČITEL.

Nabízím rodičům v případě potřeby setkání ve třech.

 

KONTAKTY

Škola:                                  Základní škola s rozšířenou výukou jazyků, Liberec

Adresa:                                Základní škola s rozšířenou výukou jazyků, Liberec, Husova 142/44, 460 01

E-mail:                                  info@zskola.cz

Telefon ředitelna:                731 632 396

Telefon kancelář:                731 632 396

Jídelna:                                485 102 945

Ředitelka:                              Mgr. Blanka Lukeš Reindlová    

Třídní učitel:                          Ing. Klára Plosová           klara.plosova@centrum.cz      tel. :  775 30 61 30

 

PŘEDPOKLÁDANÉ VÝDAJE

Třídní fond - 300 Kč (z něj zaplatím žákovský zápisník)

Pracovní sešit Ma - 150 Kč

Pracovní sešity Čj - 90 Kč

Pomůcky Vv - 50 Kč

Časopis na AJ - 220 Kč

Učebnice a prac. sešit na AJ - 470 Kč

Lyžařský kurz - 3500 Kč

Prosím přinést balík papírů A4 a dvě role ubrousků do konce září!!!

Omlouvání žáků

Při nemoci:

  • ihned SMS třídní učitelce (případně zanechat vzkaz na sekretariátu školy) - info o nepřítomnosti
  • po nemoci písemně v žákovském zápisníku, v den nástupu do školy odevzdat třídní učitelce
  • omluvenka se píše i na jednu zameškanou hodinu (např. návštěva lékaře)!

Pro uvolnění během vyučování:

  • písemně před odchodem - v žákovském zápisníku (informace stačí vyučujícímu učiteli, s omluvenkou v žákovském zápisníku, potom za třídním učitelem)

Pro dlouhodobější uvolnění z výuky (rodinné důvody, sport):

  • vyplnit žádost o uvolnění (ke stažení v dokumentech školy), odevzdat třídní učitelce

Uvolňování z výuky a zdravotní způsobilost

Žádáte-li o uvolnění z výuky na více než 2 dny, vyplňte prosím oficiální žádost, kterou najdete na webu školy (Naše škola - dokumenty), a podepsanou ji pošlete po žákovi. Žádost musí být zaevidována.


Zdravotní způsobilost je platná jen jeden rok, měla by být aktualizována pro výjezdy do ciziny a školní kurzy! Pokud vám brzy způsobilost vyprší, myslete na to, že bude třeba ji aktualizovat.


Důležité upozornění:

Pro vstup do školy je nutné, aby každý žák  využíval výhradně  vlastní aktivovanou OPUS kartu ( popř. ISIC). Aktivace karty může být udělena na žádost i rodičům.

Pro případ nevyužívání karty OPUS pro další účely (jízdné, knihovna apod) je možné zakoupit si jednoúčelovou kartu pouze pro vstup do budovy v sekretariátu školy.

Z technickoorganizačních důvodů není možné pravidelně zajišťovat okamžitý vstup do budovy na zazvonění.

Opus karta

Pokud někdo doposud neměl kartu na vstup do školy, je bezpodmínečně nutné si ji obstarat (opuscard nebo v sekretariátu zakoupit za 50,- Kč kartu jen na vstup). Žáci mají vstup umožněn v průběhu celého školního dne, tedy i např. při příchodu od lékaře.

Aktivace karty je provedena v tyto časy:

Ranní školní družina - 6:30 – 7:20

Žák školy - 7:20 – 16:00

Vstup v 7:20 – 7:35 je umožněn do vestibulu budovy

Rodiče - 7:20 – 16:00 - pouze do vestibulu