česky deutsch

7.B

Úvod » Třídy » 7.B

Vítejte na nástěnce třídy 7.B

Školní rok 2016/2017

 

Rozvrh třídy 7.B pro školní rok 2016/2017
  1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
od:
do:
7:55
8:40
8:50
9:35
10:05
10:50
11:00
11:45
11:55
12:40
12:50
13:35
13:40
14:25
14:35
15:20
15:30
16:15
Pondělí TH AJ Zem Ma Tv Tv      
Úterý Čj Ma Nj Fy Aj    Pč      1. skup.    Pč      2. skup.    
Středa Fy Ma Čj Aj Ov      
Čtvrtek Čj Ma Nj Aj   Vv Vv  
Pátek Čj Aj Zem Hv Nj Děj      

 

Týden začínáme společně.
 
V třídním kolektivu se spolužáky tráví děti významnou část dne. Role každého z nich v takové skupině je nesmírně důležitá a formuje do života jejich další postoje. Záleží na tom, jak se děti cítí během dne, zda mají mezi spolužáky někoho, komu důvěřují a s kým sdílí své zážitky. Proto a nejen proto, jsme se rozhodli začínat týden společně. Třídnická hodina je nejen dějištěm upevňování třídních kolektivů a poznávání se, ale i příležitostí řešit společně řadu problémů, které nás všechny tíží.
 
Od dětí víme, že se jim takto společně strávený čas líbí, po víkendu se na něj řada z nich těší a cítí, že jim pomáhá startovat pracovní den. Vzhledem k tomu, že to není zcela standardní způsob, dovolili jsme si pro vás, vážení rodiče, připravit pár otázek na toto téma a prosíme vás o chvilku času nad jejich zodpovězením. Pro nás je důležitý pohled každého z vás.
 
Předem velmi děkuji,
Mgr. Blanka Lukeš Reindlová,
 
 

TH = třídnická hodina

Pč - skupiny se v pololetí vymění - myslete na to při zařizování kroužků, tréninků atd. !!!!!!!!!

Vv odpolední vyučování 13:15 - 14:45

Změny rozvrhu možné.

 

Milí sedmáci, vítám vás v novém školním roce a doufám, že jste načerpali přes prázdniny spoustu nových sil. Moc se na vás těším. Vítám také vaše rodiče a doufám, že budeme pokračovat ve skvělé spolupráci.

R.Šebestová

 

Kontaktní údaje - třídní učitelka:

konzultační hodiny: středa 11:55 - 12:40 

(Prosím kontaktujte mě alespoň den dopředu, abyste se ujistili, že nebudu třeba muset suplovat, po domluvě je samozřejmě možný i jiný termín konzultace - stačí zavolat nebo napsat a domluvíme se dle vašich potřeb)

e-mail: renata.sebestova@husovaliberec.cz nebo renda.o@volny.cz

telefon: 603 228 718

 

Důležité informace

Informace ze dne 19. 5.

V pondělí 22. 5. není třídnická hodina. Začátek vyučování v 8:50. Pokud někdo potřebuje přijet dříve, může na čekání využít vestibul školy.

Spaní ve škole: 25. - 26. 5. Sraz v 18:00.

Informace ze dne 14. 5.

V pondělí 15. 5. se fotíme - děti byly informovány již ve čtvrtek.

Ve čtvrtek 18. 5. třídní schůzy: 17:00 - 17:40 s třídní učitelkou, poté individuální konzultace - konec 19:00. Budeme řešit školní výlet a další akce, pokud tedy bude ve vašich silách, prosím o účast pokud možno všechny rodiče.

 

 

 

Výjezd do Německa - projekt s Herrnhutem

Z třídního fondu jsem dětem zaplatila pojištění. Na každou akci, kterou pořádáme v zahraničí, děti pojišťujeme - cena na žáka 21,- Děti, které v Německu nebyly, dostanou zase 21,- Kč z třídního fondu zpět.

 

Informace ze dne 7. 4.

Ve středu 26. 4. projektový den s partnerskou školou v Německu - výjezd do Herrnhutu - došlo na poslední chvíli ke změně termínu, děti dnes dostaly info a návratku. Zítra přinést 100,- a návratku. Nutný pas.

Obědy jsem odhlásila celé třídě najednou. 

 

Momentálně řešíme technický problém se zápisem známek z některých předmětů - jakmile bude vyřešeno, budu vás informovat. Pokud by řešení mělo trvat delší dobu, budou děti dostávat známky v písemné podobě na lístečku domů. U nás se jedná o zeměpis.

 

Informace ze dne 7. 4.

Příští týden ředitelské volno (z důvodu dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků školy) a na to navazující velikonoční prázdniny. Užijte si volné dny a v úterý 18. 4. na viděnou.

 

Zadání domácího úkolu z ČJ:

prac. seš. 18/2,3       19/4, 5    26/3, 4, 5   27/7

učebnice 99 / 1 písemně do sešitu na domácí úkoly

Informace na týden 27. - 31. 3.

 

Celý týden projekt Škola mladých konstruktérů - pro vylosované žáky - 1. a 2. hodina vždy dle rozvrhu, poté projekt, konec výuky každý den kolem 13:00.

Ti, kteří se projektu neúčastní, se normálně učí dle našeho rozvrhu, ale ten bude upraven tak, že konec bude každý den ve 13:35.

 

29. 3. sběr papíru

 

Ve čtvrtek 30. 3. promítání v Koloseu - odchod po 3. hodině, konec a rozchod na místě v cca 13:00. Obědy si děti případně odhlašují samy.

Co nás čeká v následujících týdnech

29. 3. sběr papíru

6. 4. konzultační třídní schůzky

Důležité informace k týdnu 13. 3. - 17. 3. 2017

V úterý 14. 3. je třeba mít s sebou na hodinu PČ materiály a info na projekt ZOO - budou se dávat na nástěnku před třídu přírodopisu.

Důležité informace k týdnu 6. 3. - 10. 3. 2017

Ve středu 8. 3. odpadá 6. hodina. Konec výuky ve 12:40. Prosím o podpis do ŽK.

 

SBÍRKA  PRO OPUŠTĚNÁ ZVÍŘÁTKA

Pod záštitou žákovského parlamentu se koná sbirka, která  pomůže opuštěným psům a kočičkám v útulku Azyl pes. Sbírka se netýká pouze žrádla, ale je možné přispět hračkami, dekami, obojky, vodítky, miskami na žrádlo - vše může být i použité. Předem děkujeme za vstřícnost a empatii s opuštěnými zvířaty.

 

 

 

Zájemci o přijímací zkoušky se informují u paní učitelky Hyškové (výchovná poradkyně).

- vzorové přijímací testy Cermatu zde

 

Informace ze dne 5. 1. 2017

Lyžařský kurz

Odkaz na informace k lyžařskému kurzu zde.

Nezapomeňte dětem zařídit potvrzení od lékaře - ta potvrzení, která jsme použili na turisťák, již nejsou platná.

 

 

 

Opus karta

Pokud někdo doposud neměl kartu na vstup do školy, je bezpodmínečně nutné si ji obstarat (opuscard nebo v sekretariátu zakoupit za 50,- Kč kartu jen na vstup). Žáci mají vstup umožněn v průběhu celého školního dne, tedy i např. při příchodu od lékaře.

 

Uvolňování z výuky a zdravotní způsobilost

 

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ!
Žádáte-li o uvolnění z výuky na více než 2 dny, vyplňte prosím oficiální žádost, kterou najdete na webu školy (Naše škola - dokumenty), a podepsanou ji pošlete po žákovi. Žádost musí být zaevidována.


Zdravotní způsobilost je platná jen jeden rok, měla by být aktualizována pro výjezdy do ciziny a školní kurzy! Pokud vám brzy způsobilost vyprší, myslete na to, že bude třeba ji aktualizovat.

Předpokládané výdaje do konce školního roku


lyžařský kurz ....... 3500,-  (termín 11. - 17. 2. 2017)

školní výlet

 

 

Organizace školního roku 2016/2017

Prázdniny a státní svátky:

Státní svátky: 28. 9. středa + 17. 11. čtvrtek

Podzimní prázdniny: 26. 10 – 27.10 + státní svátek – středa až pátek

Ředitelské volno: 24. – 25. 10.  z důvodu dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP)

Vánoční prázdniny: 23. 12 (pátek) – 2. 1. 2017

Pololetí končí 31. ledna 2017

Pololetní prázdniny: 3. 2. 2017

Jarní prázdniny 20. 2. – 26. 2. 2017

Ředitelské volno: 10. 4. – 12. 4. 2017 – z důvodu DVPP

Velikonoční prázdniny: čtvrtek 13. 4. 2017 a státní svátek pátek 14. 4. 2017, pondělí 17. 4. 2017

Konec školního roku 30. 6. (pátek)

 

Schůzky SRPŠ:

29. 9. 2016    klasické od 17:30

24. 11. 2016  konzultační od 16:00

6. 4. 2017 konzultační

18. 5. 2017 klasické

  

Omlouvání žáků

Při nemoci:

  • ihned email třídní učitelce (případně zanechat vzkaz na sekretariátu školy) - info o nepřítomnosti
  • po nemoci písemně v žákovském zápisníku, v den nástupu do školy odevzdat třídní učitelce
  • omluvenka se píše i na jednu zameškanou hodinu (např. návštěva lékaře)!

Pro uvolnění během vyučování:

  • písemně před odchodem - v žákovském zápisníku (informace stačí vyučujícímu učiteli, s omluvenkou v žákovském zápisníku, potom za třídním učitelem)

Pro dlouhodobější uvolnění z výuky (rodinné důvody, sport):

  • vyplnit žádost o uvolnění (ke stažení v dokumentech školy), odevzdat třídní učitelce

 

Kontakty

 

Škola:                                     Základní škola s rozšířenou výukou jazyků, Liberec

Adresa:                                  Základní škola s rozšířenou výukou jazyků, Liberec, Husova 142/44, 460 01

E-mail:                                    info@zskola.cz

Telefon ředitelna:                731 632 396

Telefon kancelář:                 731 632 396

Jídelna:                                  485 102 945

Družina:                                 739 334 394

Telefon sborovna 1. st.:      725 088 832

Ředitelka:                              Mgr. Blanka Reindlová    

Třídní učitel:                          Mgr. Renata Šebestová 
 

Důležité upozornění:

Pro vstup do školy je nutné, aby každý žák  využíval výhradně  vlastní aktivovanou OPUS kartu ( popř. ISIC). Aktivace karty může být udělena na žádost i rodičům.

Pro případ nevyužívání karty OPUS pro další účely (jízdné, knihovna apod) je možné zakoupit si jednoúčelovou kartu pouze pro vstup do budovy v sekretariátu školy.

Z technickoorganizačních důvodů není možné pravidelně zajišťovat okamžitý vstup do budovy na zazvonění.

 

Aktivace karty je provedena v tyto časy:

Ranní školní družina - 6:30 – 7:20

Žák školy - 7:20 – 16:00

Vstup v 7:20 – 7:35 je umožněn do vestibulu budovy

Rodiče - 7:20 – 16:00 - pouze do vestibulu