česky deutsch

7.B

Úvod » Třídy » 7.B

Chřipková epidemie

 

Vzhledem k celostátní chřipkové epidemii a velmi vysoké nemocnosti žáků naší školy Vás zdvořile žádám, abyste zvážili zdravotní stav svého dítěte. V případě počínajících příznaků onemocnění nechali své ratolesti v domácím ošetření. Pomůžete tak snížení šíření nemoci.

Děkuji za pochopení,

Blanka Lukeš Reindlová.

Registrace – Jazykový kurz York 

Vážení rodiče,

na základě předběžného průzkumu vás žádáme o online přihlášení vašeho dítěte do systému cestovní kanceláře Kristof. 

Odkaz:
https://prihlaseni.kristof-jazyky.cz/cs/zajezdy/4064df57-3b0c-4780-bdaa-d7178be9da54/

Po přihlášení do systému si můžete prostudovat program zájezdu, smluvní podmínky, cestovní pojištění, informace pro účastníky a rozpis plateb do tří záloh. 

Přihlášení provedete jako přidání účastníka (dole vpravo), vyplníte údaje a odešlete. Na základě toho vám přijde potvrzovací email a v něm bude odkaz na vytvoření hesla. Heslo je potřeba pro komunikaci s CK po celou dobu – nezapomeňte ho. Pokud mail ztratíte nebo smažete, už se do systému nebudete moci přihlásit a neuvidíte průběžné informace. Ve fomátu PDF je na nástěnce třídy k dispozici manuál pro rodiče

Vzhledem k velkému zájmu je nutné se přihlásit co nejdříve!!!

Děkujeme za spolupráci.  Iva Kutrová a Marta Hyšková

 

Vítejte na nástěnce třídy 7.B

školní rok 2019 / 2020 

 

Rozvrh pro školní rok 2019/2020

  1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
od:
do:
7:55
8:40
8:50
9:35
10:05
10:50
11:00
11:45
11:55
12:40
12:50
13:35
13:40
14:25
14:35
15:20
15:30
16:15
Pondělí OSV Ma ČjL Aj Fy Děj      
Úterý Ma ČjL Děj Nj Aj   Tv * Tv *  
Středa Ma ČjL Hv Nj Přd Ov      
Čtvrtek ČjL Fy Nj Aj Zem Pč 1** Pč 2**    
Pátek Nj Zem Ma Aj      Vv      Vv      

 

* Tv - začátek výuky ve 13:35 hod., konec výuky v 15:05 hod.

** Pč - rozdělení dle jazykových skupin, ve 2. pololetí se pořadí skupin vymění

 

Vážení rodiče, milé děti, 

vítám Vás na stránkách naší třídy. Naleznete zde všechny důležité informace ohledně organizace školního roku, různých akcí, změn v rozvrhu apod.
Sledujte proto, prosím, stránky pravidelně.
Děkuji za spolupráci.

Petra Novotná

petra.novotna@husovaliberec.cz

 

Lyžařský kurz

Milí rodiče, 

sněhové podmínky v Krkonoších budou v době našeho pobytu na lyžařském kurzu dostatečné. Dojde zřejmě k úpravě programu, na sjezdovky budeme jezdit (či chodit) do Harrachova, jiné změny by však nastat neměly. 
Vybavte, prosím, děti vším potřebným ze seznamu. Vzhledem k délce pobytu je nutné odevzdat i zdravotní způsobilost (stačí kopie). Děkujeme.

S pozdravem

Libor Junek, Petra Novotná
 


Vážení rodiče,

na 2. pololetí budeme na Aj kupovat nové učebnice English Plus 1, předpokládaná cena je 510,- Kč. Pokud souhlasíte, zaplatím je z třídního fondu. 

Vážení rodiče,

děkuji za Vaši hojnou účast na třídních schůzkách. Příspěvek SRPŠ (500,- Kč na žáka) zaplatím z třídního fondu, jak bylo přítomnými rodiči na schůzkách odhlasováno. Pokud by s tím někdo nesouhlasil, kontaktujte mě, prosím.

Děti byly na hodině OSV poučeny o nebezpečí nákazy infekční hepatitidou typu A. 

 

 

Organizace školního roku

Začátek školního roku - 2.9.2019

Podzimní prázdniny - 29.10.2019 - 30.10.2019

Vánoční prázdniny - 21.12.2019 - 5.1.2020

Pololetní prázdniny - 31.1.2020

Jarní prázdniny - 9.3.2020 - 15.3.2020

Velikonoční prázdniny - 9.4.2020

Ředitelské volno - 29.6.2020 - 30.6.2020

Hlavní prázdniny - 1.7.2020 - 31.8.2020

Začátek školního roku - 1.9.2020

 

Třídní schůzky

3.10.2019 (prezenční) - 17:00 - 18:30 hod.

28.11.2019 (konzultační) - 16:00 - 18:00 hod.

9.1.2020               - // - 

2.4.2020               - // - 

21.5.2020 (prezenční) - 17:00 - 18:30 hod.

 

PŘEDPOKLÁDANÉ VÝDAJE

Třídní fond - 

Pracovní sešit Ma - 150 Kč

Pracovní sešity Čj - 90 Kč

Pomůcky Vv - 100 Kč

Časopis na AJ - 220 Kč

Učebnice a prac. sešit na AJ - 470 Kč - 2. pololetí

Lyžařský kurz - 3500 Kč

Prosím přinést balík papírů A4 a dvě role ubrousků do konce září!!!

Omlouvání žáků

Při nemoci:

  • ihned mailem třídní učitelce (případně zanechat vzkaz na sekretariátu školy) - info o nepřítomnosti
  • po nemoci písemně v žákovském zápisníku, v den nástupu do školy odevzdat třídní učitelce
  • omluvenka se píše i na jednu zameškanou hodinu (např. návštěva lékaře)!

Pro uvolnění během vyučování:

  • písemně před odchodem - v žákovském zápisníku (informace stačí vyučujícímu učiteli, s omluvenkou v žákovském zápisníku, potom za třídním učitelem)

Pro dlouhodobější uvolnění z výuky (rodinné důvody, sport):

  • vyplnit žádost o uvolnění (ke stažení v dokumentech školy), odevzdat třídní učitelce

Uvolňování z výuky a zdravotní způsobilost

Žádáte-li o uvolnění z výuky na více než 3 dny, vyplňte prosím oficiální žádost, kterou najdete na webu školy (Naše škola - dokumenty), a podepsanou ji pošlete po žákovi. Žádost musí být zaevidována.


Zdravotní způsobilost je platná 2 roky, měla by být aktualizována pro výjezdy do ciziny a školní kurzy! Pokud vám brzy způsobilost vyprší, myslete na to, že bude třeba ji aktualizovat.


Důležité upozornění:

Pro vstup do školy je nutné, aby každý žák  využíval výhradně  vlastní aktivovanou OPUS kartu ( popř. ISIC). Aktivace karty může být udělena na žádost i rodičům.

Pro případ nevyužívání karty OPUS pro další účely (jízdné, knihovna apod) je možné zakoupit si jednoúčelovou kartu pouze pro vstup do budovy v sekretariátu školy.

Z technickoorganizačních důvodů není možné pravidelně zajišťovat okamžitý vstup do budovy na zazvonění.

Opus karta

Pokud někdo doposud neměl kartu na vstup do školy, je bezpodmínečně nutné si ji obstarat (opuscard nebo v sekretariátu zakoupit za 50,- Kč kartu jen na vstup). Žáci mají vstup umožněn v průběhu celého školního dne, tedy i např. při příchodu od lékaře.

Aktivace karty je provedena v tyto časy:

Ranní školní družina - 6:30 – 7:20

Žák školy - 7:20 – 16:00

Vstup v 7:20 – 7:35 je umožněn do vestibulu budovy

Rodiče - 7:20 – 16:00 - pouze do vestibulu