česky deutsch

7.A

Úvod » Třídy » 7.A

 

Vítejte na nástěnce třídy 7.A

Školní rok 2017/2018

 

 

Rozvrh třídy 7.A pro školní rok 2017/2018

  1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
od:
do:
7:55
8:40
8:50
9:35
10:05
10:50
11:00
11:45
11:55
12:40
12:50
13:35
13:40
14:25
14:35
15:20
15:30
16:15
Pondělí TH ČjL Aj/Aj Ma Tv Tv      
Úterý Aj/Aj Zem Nj/Nj/Fj ČjL Ma        Vv Vv  
Středa Hv Nj/Nj/Fj Fy Ov ČjL Děj      
Čtvrtek Nj/Nj/Fj ČjL Aj/Aj Ma Zem Pč 1.sk Pč 2.sk    
Pátek Nj/Nj/Fj Fy Aj/Aj Ma Děj Přd      

Pč - skupiny se v pololetí vymění

  Vv - začátek 13:15, konec 14:45 hod

 

HURÁ, PŘED NÁMI JE NOVÝ ŠKOLNÍ ROK . POJĎME SPOLEČNĚ VYKROČIT TOU SPRÁVNOU NOHOU......... KLUCI A HOLKY, TĚŠÍM SE NA VÁS.Jarka Pastuchová

 

 

Kontaktní údaje

jarka.pastuchova@seznam.cz

tel: 777180261

KONZULTAČNÍ HODINY - pondělí, 7.00 - 7.45 hod

 

 

MLÉKO A OVOCE DO ŠKOL

Od pátku 15.9. budou děti každý týden v pátek dostávat mléko a ovoce.....

 

 

POZOR, POZOR

Vážení rodiče, děti byly poučeny o školním řádu, prosím o Vaše podpisy v žákovském záznamníku. Zítra přibude žádost o umožnění opuštění areálu školy mezi dopo a odpo vyučováním.

Velmi prosím o kontrolu údajů na kartě žáka, pokud došlo ke změnám, prosím nahlaste mi je. To samé platí i pro hesla rodičů ke vstupu na elektronickou ŽK. Děkuji Jarka Pastuchová

 

ORGANIZACE ZAČÁTKU ŠKOLNÍHO ROKU

4. září - 1. - 2. vyuč. hod. ( Th )

5. září - 1. - 2. vyuč. hod. Th

              3. - 5. vyuč. hod. dle rozvrhu

6. - 8. září - výuka dle rozvrhu bez odpoledního vyučování

 

ZÁJMOVÉ KROUŽKY

-do zájmových kroužků je nutno přihlásit se co nejdříve (elektronicky ), do 20.září by mělo přijít potvrzení o zařazení, pak prosíme provést platbu. Provoz bude zahájen 25.září. Volejbalový kroužek bude zahájen po 9. září. Bude-li vyčerpána kapacita, rozhoduje datum zaslání přihlášky.

Dovolujeme si vás upozornit, že škola přes prázdniny změnila své bankovní spojení. Nové číslo účtu u České spořitelny je - 5470722/0800.

 

PŘEDPOKLÁDANÉ VÝDAJE

Pracovní sešit Ma - 144.-Kč

Pracovní sešity Čj - 85,- Kč

Pomůcky Vv - 100,-Kč

Lyžařský kurz - 3500,- Kč

Časopis Aj ( 1krát měsíčně ) - 220,- Kč

Prosím přinést balík papírů A4 a papírových ubrousků

Žákovský záznamník - 10,-Kč

TŘÍDNÍ SCHŮZKY

5. října

23. listopadu - konzultační

11. ledna - konzultační na objednání

22. března - konzultační

17. května

 

PRÁZDNINY

PODZIMNÍ - 26. - 27. října

VÁNOČNÍ - 23.prosince - 2.ledna

POLOLETNÍ - 2. února

JARNÍ - 26. února - 4. března

VELIKONOČNÍ - 29. - 30. března

HLAVNÍ - 1. července - 31. srpna

TRIPARTITA

je individuální schůzka ve složení ŽÁK - RODIČ - TŘÍDNÍ UČITEL.

Nabízím rodičům v případě potřeby setkání ve třech.

 

Opus karta

Pokud někdo doposud neměl kartu na vstup do školy, je bezpodmínečně nutné si ji obstarat (opuscard nebo v sekretariátu zakoupit za 50,- Kč kartu jen na vstup). Žáci mají vstup umožněn v průběhu celého školního dne, tedy i např. při příchodu od lékaře.

 

Uvolňování z výuky a zdravotní způsobilost

 

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ!
Žádáte-li o uvolnění z výuky na více než 2 dny, vyplňte prosím oficiální žádost, kterou najdete na webu školy (Naše škola - dokumenty), a podepsanou ji pošlete po žákovi. Žádost musí být zaevidována.


Zdravotní způsobilost je platná jen jeden rok, měla by být aktualizována pro výjezdy do ciziny a školní kurzy! Pokud vám brzy způsobilost vyprší, myslete na to, že bude třeba ji aktualizovat.

 

 

 

 

 

Vážení rodiče,

obracím se na Vás s prosbou o pochopení následujících opatření. Pod vlivem událostí posledních dní a v návaznosti na apel ministra školství a krajského úřadu jsem se rozhodla učinit zásadní rozhodnutí k vytvoření potřebné bezpečnosti vašich dětí. Tragická událost ve Ždáru byla tím poslední  impulzem vedoucím k následnému rozhodnutí.

Počínaje pondělkem 20. října 2014 je přístup do školní budovy výrazně omezen.  Do budovy školy je umožněn  vstup pouze žákům školy a zaměstnancům. Pohyb rodičů po škole se z důvodu bezpečnosti  nedovoluje. Rodiče a zákonní zástupci doprovázející své ratolesti do školy nebo  ze školy se pohybují výhradně ve vestibulu školy. Vstup do šaten je zakázán. Po ohlášení (zazvonění, popř. otevření si kartou) vejdou do vestibulu hlavního vchodu,  použijí místní telefon a požádají o odchod svého  dítěte.  Žák se odebere do šatny, kde se samostatně převlékne a opustí prostor šaten přes vestibul školy.  NENÍ DOVOLENO POUŽÍVAT ZADNÍ VCHOD.

Opatření, jež je důsledkem stále se zvyšujícího   ohrožování bezpečnosti dětí, vede zároveň i k výchově samo obslužnosti,  samostatnosti a odpovědnosti dětí.  Jistě se projeví za nějaký čas i ve schopnostech dětí řešit problémy a situace každodenního života.

Pro komunikaci veřejnosti a rodičů se  zaměstnanci školy je výhradně určen boční vchod, kterým se dostanete k sekretariátu školy, kde vám  bude zprostředkován kontakt s žádaným zaměstnancem. Doporučujeme sjednat schůzku předem v konzultačních hodinách, abyste nemuseli dlouho čekat. Samovolný pohyb cizích osob mimo žáky a zaměstnance bez doprovodu je po škole přísně  zakázán. Je posuzován jako neoprávněné vniknutí do budovy školy.

Doprovázení a vyzvedávání dětí ve třídách, školní družině či jídelně se  nedovoluje.

Příchod dětí do ranní školní družiny je omezen od 6:30 hod. do 7:20 hod. Ruší se výjimka příchodu dětí zadním vchodem po této době.

Vstup dětí do školy je umožněn od 7:35 do 7:55. Ani v tuto dobu rodiče či doprovázející osoby  NEVSTUPUJÍ  do prostoru šaten či tříd. Vstup je umožněn pouze do vestibulu, který je otevřen od 7:20 hod.

Jsem si vědoma velmi radikálního zásahu do dosud realizovaného provozu školy. Po zralé úvaze jsme však přesvědčeni, že toto možná v první fázi nepopulární opatření, bude posléze přijato s pochopením a uznáním činu vedoucímu k vytvoření bezpečnosti a klidného klimatu ve škole.

Děkuji Vám všem za pochopení!

                                                                      Mgr. Blanka Reindlová, ředitelka školy