česky deutsch

7.A

Úvod » Třídy » 7.A

 

Vítejte na nástěnce třídy 7.A

Školní rok 2017/2018

 

 

Rozvrh třídy 7.A pro školní rok 2017/2018

  1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
od:
do:
7:55
8:40
8:50
9:35
10:05
10:50
11:00
11:45
11:55
12:40
12:50
13:35
13:40
14:25
14:35
15:20
15:30
16:15
Pondělí TH ČjL Aj/Aj Ma Tv Tv      
Úterý Aj/Aj Zem Nj/Nj/Fj ČjL Ma        Vv Vv  
Středa Hv Nj/Nj/Fj Fy Ov ČjL Děj      
Čtvrtek Nj/Nj/Fj ČjL Aj/Aj Ma Zem Pč 1.sk Pč 2.sk    
Pátek Nj/Nj/Fj Fy Aj/Aj Ma Děj Přd      

Pč - skupiny se v pololetí vymění

  Vv - začátek 13:15, konec 14:45 hod

 

HURÁ, PŘED NÁMI JE NOVÝ ŠKOLNÍ ROK . POJĎME SPOLEČNĚ VYKROČIT TOU SPRÁVNOU NOHOU......... KLUCI A HOLKY, TĚŠÍM SE NA VÁS.Jarka Pastuchová

 

 

Kontaktní údaje

jarka.pastuchova@seznam.cz

tel: 777180261

KONZULTAČNÍ HODINY - pondělí, 7.00 - 7.45 hod

 

 

VOLBY DO ŠKOLSKÉ RADY

Vážení rodiče, ve čtvrtek 23. listopadu se konají konzultační třídní schůzky. Zároveň se konají volby do ŠKOLSKÉ RADY na období 2018 - 2020. Prosíme zákonné zástupce dětí, aby přišli zvolit zástupce z řad zákonných zástupců ke třídním učitelům v době od 16:00 - 18:00 hodin do učebny č. 210. 

 

 

Přírodovědná soutěž MOTÝLI

Julie Sokolová a Zojka Čálková obstály se svými znalostmi o motýlím světě na výbornou. Svými vědomostmi budou reprezentovat školu 22. listopadu v Českém Dubu. Držíme palce.....

 

 

AFRIKA

14.prosince, dokument Afrika, 25,- Kč

 

 

 

PROJEKTOVÝ DEN -  STÁTNÍ SVÁTKY A VÝZNAMNÉ DNY

- čtvrtek 16.11., konec projektu - 12:40 hod., práce ve skupinách, cíl - plakát jednotlivých skupin s informacemi o významných dnech, kreativní zpracování, součást projektového dne je shlédnutí dokumentu 17. listopad, prosím o dohlédnutí zaslání podkladů na projektový den v případě nemoci, děkuji 

 

 

 

PŘEJI VŠEM POHODOVÉ PODZIMNÍ PRÁZDNINY..A DÁVEJTE NA SEBE POZOR !

 

 

Soutěž o nejlépe vyzdobenou třídu

V rámci akcí žákovského parlamentu se v úterý 31.10. koná soutěž o nejlépe a nejkreativněji vyzdobenou třídu v duchu halloweenu. Děti tentokrát reagovaly bleskurychle a nosily materiál k výzdobě. Přesto by bylo fajn, kdyby se přidal i zbytek.. Děkuji

 

 

UPOZORNĚNÍ

Na začátku sedmé třídy dostaly děti pokyny k samostatné práci v kulturním deníku. Termín odevzdání je 31. října - úterý po podzimních prázdninách. Zápis v deníku - 1 přečtená kniha a 1 kulturní zážitek (kino, divadlo, koncert......). Samozřejmě 2 přečtené knihy jsou nejlepší volbou. Děkuji za kontrolu.

 

 

Výjezd Anglie

- děti obdržely v pondělí přihlášky do Anglie, je potřeba vyplnit a odevzdat do tohoto pátku.Prosím o kontrolu platnosti pasu - minimálně do listopadu 2018. Děkuji

 

SBĚR PAPÍRU

- poslední sběr papíru v tomto kalendářním roce - 1. listopadu

 

 

Informace z třídních schůzek 5. října

1. seznamení rodičů s poučením jejich dětí se školním řádem, omlouváním dětí v době nemoci, s uvolňováním z rodinných důvodů - pouze jednou za rok, neplatí pro sportovní a umělecké akce, se zákazem používání mobilních telefonů, s používáním boxů, šatních skříněk a vstupními kartami

2. POZOR na používání sociálních sítí dětmi - jejich zneužívání vede k šikaně....

3. Povinnost rodičů - minimálně jednou za měsíc navštívit elektronickou žákovskou knížku a seznámit se s hodnocením

4. Pamlsková vyhláška - v rámci odměn dětí ve škole - sladké ano - ne ?

5. Volné hodina mezi dopo a odpo vyučováním - třída určená k jejich pobytu, hřiště s dozorem, opouštění školy

6. Vstup do školy pro veřejnost - pouze přes sekretariát školy - bezpečnost !!

7. Rodilí mluvčí v jazycích

8. Stravování - problematika jídelny, plánována přestavba, možnost pro rodiče kdykoliv přijít ochutnat oběd, POZOR - opět někteří KLUCI platí stravenky, ale na obědy nechodí !!!

9. Obměna PC učebny - důvod zastaralá technika

10. Třídnické hodiny - program, který má za cíl vytvořit příjemné motivační prostředí pro všechny s efektivním výsledkem vzdělávání a návyky, které si dítě odnese do života.Řeší vrstevnické vztahy a třídní kolektiv. 

11. Výjezd do Anglie - 19. - 26.5.2018, program lehce pozměněn - pobyt v Londýně z bezpečnostních důvodů jeden den,závazné přihlášky dostanou děti do konce října,splátky - 3 krát - listopad, leden, březen, převodem CK, kapesné cca 35 - 40 liber, 

12. Volby do školské rady 23. listopadu, je možné navrhnout kandidáty, instrukce na webových stránkách.

13. Lyžařský výcvik - 10. - 16.února, Studenov,podrobné informace děti dostanou..

14. Chování kluků ve třídě - opakované vyrušování při hodinách je nutno řešit. Rodiče navrhli řešení, které spočívá v okamžitém nahlášení přestupků rodičům - prostřednictvím žákovských záznamníků. Za jejich vstřícnost moc děkuji. 

 

 

KULTURNÍ DENÍK

Na začátku sedmé třídy jsme zavedli kulturní deník, který budou děti odevzdávat vždy ke konci měsíce ke kontrole ( začínáme říjnem). Podrobnější informace deti sdělí samy ( literární sešit ). Děkuji za Vaši podporu.

 

 

TŘÍDNÍ SCHŮZKY

5. října, 17.00 - 17.30 hodin, učebna 210

 

 

ELEKTRONICKÁ ŽÁKOVSKÁ KNÍŽKA

Prosím rodiče o kontrolu známek minimálně jednou za měsíc. Děkuji

 

 

MLÉKO A OVOCE DO ŠKOL

Od pátku 15.9. budou děti každý týden v pátek dostávat mléko a ovoce.....

 

 

POZOR, POZOR

Vážení rodiče, děti byly poučeny o školním řádu, prosím o Vaše podpisy v žákovském záznamníku. Zítra přibude žádost o umožnění opuštění areálu školy mezi dopo a odpo vyučováním.

Velmi prosím o kontrolu údajů na kartě žáka, pokud došlo ke změnám, prosím nahlaste mi je. To samé platí i pro hesla rodičů ke vstupu na elektronickou ŽK. Děkuji Jarka Pastuchová

 

ORGANIZACE ZAČÁTKU ŠKOLNÍHO ROKU

4. září - 1. - 2. vyuč. hod. ( Th )

5. září - 1. - 2. vyuč. hod. Th

              3. - 5. vyuč. hod. dle rozvrhu

6. - 8. září - výuka dle rozvrhu bez odpoledního vyučování

 

ZÁJMOVÉ KROUŽKY

-do zájmových kroužků je nutno přihlásit se co nejdříve (elektronicky ), do 20.září by mělo přijít potvrzení o zařazení, pak prosíme provést platbu. Provoz bude zahájen 25.září. Volejbalový kroužek bude zahájen po 9. září. Bude-li vyčerpána kapacita, rozhoduje datum zaslání přihlášky.

Dovolujeme si vás upozornit, že škola přes prázdniny změnila své bankovní spojení. Nové číslo účtu u České spořitelny je - 5470722/0800.

 

PŘEDPOKLÁDANÉ VÝDAJE

Pracovní sešit Ma - 144.-Kč

Pracovní sešity Čj - 85,- Kč

Pomůcky Vv - 100,-Kč

Lyžařský kurz - 3500,- Kč

Časopis Aj ( 1krát měsíčně ) - 220,- Kč

Prosím přinést balík papírů A4 a papírových ubrousků

Žákovský záznamník - 10,-Kč

TŘÍDNÍ SCHŮZKY

5. října - 17.00 - 17.30

23. listopadu - konzultační, 16:00 - 18:00

11. ledna - konzultační na objednání

22. března - konzultační

17. května

 

PRÁZDNINY

PODZIMNÍ - 26. - 27. října

VÁNOČNÍ - 23.prosince - 2.ledna

POLOLETNÍ - 2. února

JARNÍ - 26. února - 4. března

VELIKONOČNÍ - 29. - 30. března

HLAVNÍ - 1. července - 31. srpna

TRIPARTITA

je individuální schůzka ve složení ŽÁK - RODIČ - TŘÍDNÍ UČITEL.

Nabízím rodičům v případě potřeby setkání ve třech.

 

Opus karta

Pokud někdo doposud neměl kartu na vstup do školy, je bezpodmínečně nutné si ji obstarat (opuscard nebo v sekretariátu zakoupit za 50,- Kč kartu jen na vstup). Žáci mají vstup umožněn v průběhu celého školního dne, tedy i např. při příchodu od lékaře.

 

Uvolňování z výuky a zdravotní způsobilost

 

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ!
Žádáte-li o uvolnění z výuky na více než 2 dny, vyplňte prosím oficiální žádost, kterou najdete na webu školy (Naše škola - dokumenty), a podepsanou ji pošlete po žákovi. Žádost musí být zaevidována.


Zdravotní způsobilost je platná jen jeden rok, měla by být aktualizována pro výjezdy do ciziny a školní kurzy! Pokud vám brzy způsobilost vyprší, myslete na to, že bude třeba ji aktualizovat.

 

 

 

 

 

Vážení rodiče,

obracím se na Vás s prosbou o pochopení následujících opatření. Pod vlivem událostí posledních dní a v návaznosti na apel ministra školství a krajského úřadu jsem se rozhodla učinit zásadní rozhodnutí k vytvoření potřebné bezpečnosti vašich dětí. Tragická událost ve Ždáru byla tím poslední  impulzem vedoucím k následnému rozhodnutí.

Počínaje pondělkem 20. října 2014 je přístup do školní budovy výrazně omezen.  Do budovy školy je umožněn  vstup pouze žákům školy a zaměstnancům. Pohyb rodičů po škole se z důvodu bezpečnosti  nedovoluje. Rodiče a zákonní zástupci doprovázející své ratolesti do školy nebo  ze školy se pohybují výhradně ve vestibulu školy. Vstup do šaten je zakázán. Po ohlášení (zazvonění, popř. otevření si kartou) vejdou do vestibulu hlavního vchodu,  použijí místní telefon a požádají o odchod svého  dítěte.  Žák se odebere do šatny, kde se samostatně převlékne a opustí prostor šaten přes vestibul školy.  NENÍ DOVOLENO POUŽÍVAT ZADNÍ VCHOD.

Opatření, jež je důsledkem stále se zvyšujícího   ohrožování bezpečnosti dětí, vede zároveň i k výchově samo obslužnosti,  samostatnosti a odpovědnosti dětí.  Jistě se projeví za nějaký čas i ve schopnostech dětí řešit problémy a situace každodenního života.

Pro komunikaci veřejnosti a rodičů se  zaměstnanci školy je výhradně určen boční vchod, kterým se dostanete k sekretariátu školy, kde vám  bude zprostředkován kontakt s žádaným zaměstnancem. Doporučujeme sjednat schůzku předem v konzultačních hodinách, abyste nemuseli dlouho čekat. Samovolný pohyb cizích osob mimo žáky a zaměstnance bez doprovodu je po škole přísně  zakázán. Je posuzován jako neoprávněné vniknutí do budovy školy.

Doprovázení a vyzvedávání dětí ve třídách, školní družině či jídelně se  nedovoluje.

Příchod dětí do ranní školní družiny je omezen od 6:30 hod. do 7:20 hod. Ruší se výjimka příchodu dětí zadním vchodem po této době.

Vstup dětí do školy je umožněn od 7:35 do 7:55. Ani v tuto dobu rodiče či doprovázející osoby  NEVSTUPUJÍ  do prostoru šaten či tříd. Vstup je umožněn pouze do vestibulu, který je otevřen od 7:20 hod.

Jsem si vědoma velmi radikálního zásahu do dosud realizovaného provozu školy. Po zralé úvaze jsme však přesvědčeni, že toto možná v první fázi nepopulární opatření, bude posléze přijato s pochopením a uznáním činu vedoucímu k vytvoření bezpečnosti a klidného klimatu ve škole.

Děkuji Vám všem za pochopení!

                                                                      Mgr. Blanka Reindlová, ředitelka školy