česky deutsch

7.A

Úvod » Třídy » 7.A

Jazykový kurz Bournemouth – 14. 9. – 21. 9. 2019

Vážení rodiče,

na základě vaší předběžné přihlášky vás žádáme o online přihlášení vašeho dítěte do systému cestovní kanceláře Kristof. 

Odkaz pro přihlášení.

Po přihlášení do systému si můžete prostudovat program zájezdu, smluvní podmínky, cestovní pojištění, informace pro účastníky a rozpis plateb do tří záloh. 

Přihlášení provedete jako přidání účastníka (dole vpravo), vyplníte údaje a odešlete. Na základě toho vám přijde potvrzovací email a v něm bude odkaz na vytvoření hesla. Heslo je nutné vytvořit ihned. Pokud mail ztratíte nebo smažete, už se do systému nebudete moci přihlásit a neuvidíte průběžné informace. V příloze naleznete návod k přihlášení.

Vzhledem k velkému zájmu je nutné se přihlásit co nejdříve, a to do 16. ledna 2019. Další den bude umožněn přístup pro žáky osmých tříd.

Děkujeme za spolupráci,

Iva Kutrová, Marta Hyšková, Kamila Panušková.

 

Vítejte na nástěnce třídy 7.A

Školní rok 2018/2019

 

Dne 15. listopadu budou ve škole od 16 hodin probíhat konzultační třídní schůzky. Pro přhlášení prosím použijte tento odkaz.

Rozvrh třídy 7.A pro školní rok 2018/2019

  1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
od:
do:
7:55
8:40
8:50
9:35
10:05
10:50
11:00
11:45
11:55
12:40
12:50
13:35
13:40
14:25
14:35
15:20
15:30
16:15
Pondělí TH Aj Fy Čj Z Ov      
Úterý Hv Nj/Fj Aj M Čj      Tv  Tv  
Středa M Aj Nj/Fj D Z      
Čtvrtek D M Nj/Fj Aj Čj   Vv Vv  
Pátek Nj/Fj F M Čj      

 

Pracovní činnosti budou rozděleny na 2 skupiny, 1. skupina bude mít výuku 5. hodinu, poté končí,

2, skupina má 5. hodinu polední pauzu, výuka proběhne 6. hodinu.

POZOR! Ve 2. pololetí dojde k výměně, počítejte tedy s touto změnou a časovou rezervou do 13,35!                                      

 

 

Vítám vás na naší nástěnce, kde se můžete dozvědět důležité informace týkající se výuky a nejrůznějších školních akcí. Jistě jste si během prázdnin dostatečně odpočinuli, abyste se mohli s chutí pustit do zdolávání dalšího  stupínku základního vzdělávání. Čeká nás spousta práce, ale společně ji určitě zvládneme. Přejme si, aby nadcházející školní rok byl pohodový a úspěšný.

Alena Muráňová 

 

Kontakt na mě: alena.muranova@husovaliberec.cz, tel. 732 429 832

 

Uvolňování z výuky a zdravotní způsobilost

Žádáte-li o uvolnění z výuky na více než 2 dny, vyplňte prosím oficiální žádost, kterou najdete na webu školy (Naše škola - dokumenty), a podepsanou ji pošlete po žákovi. Žádost musí být zaevidována.


Zdravotní způsobilost je platná 2 roky, měla by být aktualizována pro výjezdy do ciziny a školní kurzy!

 

 

Výměnný pobyt ve Švýcarsku

V době od 9. do 13. 9. 2020 proběhne výjezd  do švýcarského kantonu Schaffhausen. Jde o výměnný pobyt, účastníci musí ubytovat při návštěvě Švýcarů v květnu svého partnera. Zbývají poslední volná místa. Vím, že většina je přihlášena do Anglie, bohužel jsem se o této možnosti dozvěděla před týdnem. Nicméně by se obě akce daly zvládnout. Dětem jsem ukazovala fotografie a nastínila i možný program.

 

 

AKCE DO KONCE ŠKOLNÍHO ROKU

18. 6. odpadá Tv chlapci

Od 20. 6. výuka jen do 12,40.

21. 6. vybírání učebnic 1. - 3. hodinu, dále podle rozvrhu

24. - 25. 6. - třídní výlet (pokyny níže)

26. 6. akce Den s hasiči

          sraz u IQ-Landie, odtud přesun ke stanici HZS LK, program cc. do 11, 30, poté samostatný odchod

27. 6. - nové učebnice, výuka 1. hodinu, dále loučení s 9. třídami  v aule

Žádáme žáky, aby si do 27.6. 2019 vyklidili své šatní skříňky, boxy a odnesli si své školní potřeby, které během roku ponechávají ve škole. Důvodem je úklid a malování. Neodnešené věci budou shromážděny v prostorách skladu školy a to pouze do 15.9. 2019. Poté budou předány pro potřebu Červeného kříže a charity.

 

                                                                                                                                                                                                                                       

                                                                                                                                                  

24. - 25. 6. třídní výlet - Hoření Paseky

Datum:     24. – 25. 6.

Místo:       Hoření Paseky, penzion Horka

Sraz :        pondělí  24. 6. v 8,15 na autobusovém nádraží

Příjezd:     úterý 25. 6. v 15,25 či 16,40 dle počasí) na autobusové nádraží

Cena:        vybíraná záloha je 400 Kč

                 možnost zahrát si minigolf – cena 90 Kč (platí si každý sám)

 

Stravování: plná penze (večeře + snídaně +oběd), další z vlastních zdrojů

 

Program:   

Pondělí – na Ještěd do skal (Kamenná vrata, Červený kámen, Vápenice, Basa), ubytování

                 večer táborák s programem (připravit si nějaké vystoupení – hru,

                 scénku, soutěž, píseň…), opékání buřtů

Úterý –  pěší výlet do okolí, sportovní hry

                          

S sebou: vhodné oblečení pro teplé i studené počasí, náhradní ponožky, pohodlné boty,

               pláštěnku, předměty osobní hygieny, léky, drobné sportovní předměty či hry, plavky

               kartičku zdravotní pojišťovny! Použít prosím batoh!

 

Přísný zákaz alkoholu, cigaret a dalších návykových látek!!! V případě přestupku kontaktováni

               okamžitě rodiče a odvoz z výletu!

 

Pedagogický dozor: A. Muráňová

                                 I. Kutrová

Přejme si hezké počasí a bezproblémový pobyt.

 

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------NÁVRATKA:

 

Kontakty: otec………………….            telefonní číslo………………………

                 matka………………..            telefonní číslo………………………

 

Seznámil/a jsem se s informacemi o výletu.

Podpis:

 

 

 

 

            

 

 

 

 

 

           

 

První týden

3. 9. - do 9:35

4. 9. - 1. - 3. hodina s třídní učitelkou, 4. a 5. hodina dle rozvrhu

5. až 7. 9. - dle rozvrhu 5 vyučovácích hodin, konec v 12,40

 

ORGANIZACE ŠKONÍHO ROKU 2018/19

TŘÍDNÍ SCHŮZKY

13. 9. - prezenční od 17 hodin

15. 11. - konzultační na objednání (16:00 - 18:00)

17. 1. - konzultační na objednání (16:00 - 18:00)

21. 3. - konzultační na objednání (16:00 - 18:00)

23. 5. - prezenční od 17 hodin

 

PRÁZDNINY

PODZIMNÍ - 29. - 30. 10.

VÁNOČNÍ - 22. 12. - 2. 1.

ŘEDITELSKÉ VOLNO - 3. a 4. 1.

POLOLETNÍ - 1. 2.

JARNÍ - 4. - 8. 3.

VELIKONOČNÍ - 18. a 19. 4.

HLAVNÍ -  29. 6. - 1. 9.

 

PŘEDPOKLÁDANÉ VÝDAJE:

Třídní fond                    300 Kč (bude upřesněno - přeplatky z minulého roku)

Žákovský zápisník         10 Kč

Pracovní sešity ČJ        85 Kč

Pracovní sešity Ma      150 Kč

Čtvrtky                            50 Kč 

Lyžařský kurz              3 500 Kč  (9. - 15. 2.)

Časopis na AJ               220 Kč 

Balík kancelářských papírů

 

 

 

 

 

 

žení rodiče,

obracím se na Vás s prosbou o pochopení následujících opatření. Pod vlivem událostí posledních dní a v návaznosti na apel ministra školství a krajského úřadu jsem se rozhodla učinit zásadní rozhodnutí k vytvoření potřebné bezpečnosti vašich dětí. Tragická událost ve Ždáru byla tím poslední  impulzem vedoucím k následnému rozhodnutí.

Počínaje pondělkem 20. října 2014 je přístup do školní budovy výrazně omezen.  Do budovy školy je umožněn  vstup pouze žákům školy a zaměstnancům. Pohyb rodičů po škole se z důvodu bezpečnosti  nedovoluje. Rodiče a zákonní zástupci doprovázející své ratolesti do školy nebo  ze školy se pohybují výhradně ve vestibulu školy. Vstup do šaten je zakázán. Po ohlášení (zazvonění, popř. otevření si kartou) vejdou do vestibulu hlavního vchodu,  použijí místní telefon a požádají o odchod svého  dítěte.  Žák se odebere do šatny, kde se samostatně převlékne a opustí prostor šaten přes vestibul školy.  NENÍ DOVOLENO POUŽÍVAT ZADNÍ VCHOD.

Opatření, jež je důsledkem stále se zvyšujícího   ohrožování bezpečnosti dětí, vede zároveň i k výchově samo obslužnosti,  samostatnosti a odpovědnosti dětí.  Jistě se projeví za nějaký čas i ve schopnostech dětí řešit problémy a situace každodenního života.

Pro komunikaci veřejnosti a rodičů se  zaměstnanci školy je výhradně určen boční vchod, kterým se dostanete k sekretariátu školy, kde vám  bude zprostředkován kontakt s žádaným zaměstnancem. Doporučujeme sjednat schůzku předem v konzultačních hodinách, abyste nemuseli dlouho čekat. Samovolný pohyb cizích osob mimo žáky a zaměstnance bez doprovodu je po škole přísně  zakázán. Je posuzován jako neoprávněné vniknutí do budovy školy.

Doprovázení a vyzvedávání dětí ve třídách, školní družině či jídelně se  nedovoluje.

Příchod dětí do ranní školní družiny je omezen od 6:30 hod. do 7:20 hod. Ruší se výjimka příchodu dětí zadním vchodem po této době.

Vstup dětí do školy je umožněn od 7:35 do 7:55. Ani v tuto dobu rodiče či doprovázející osoby  NEVSTUPUJÍ  do prostoru šaten či tříd. Vstup je umožněn pouze do vestibulu, který je otevřen od 7:20 hod.

Jsem si vědoma velmi radikálního zásahu do dosud realizovaného provozu školy. Po zralé úvaze jsme však přesvědčeni, že toto možná v první fázi nepopulární opatření, bude posléze přijato s pochopením a uznáním činu vedoucímu k vytvoření bezpečnosti a klidného klimatu ve škole.

Děkuji Vám všem za pochopení!

                                                                      Mgr. Blanka Reindlová, ředitelka školy