česky deutsch

7.A

Úvod » Třídy » 7.A

Poslední výzva

Žádáme rodiče žáků školy - chlapců, kteří doposud neodevzdali potvrzení o očkování svých dětí nebo návratku o uskutečněném odběru krve u svého lékaře, aby tak učinili nejpozději do čtvrtka 12.12.2019 do 9:00 hod spolu s požadavkem na očkování. Pozdější dodání neumožňuje objednání potřebného množství vakcíny. Oddalování návštěvy lékaře a odběrů krve znemožňuje plné protiepidemické opatření a ohrožuje samotného žáka i ostatní.

Děkuji za Váš vstřícný postoj a spolupráci.

Obracíme se na vás s žádostí, abyste se vzhledem k výskytu virového zánětu jater (žloutenky) typu A řídili níže přiloženými pokyny Krajské hygienické stanice. Žáci (chlapci) prokáží očkování proti VHA doloženým očkováním. Ostatní chlapci se dostaví co nejdříve v ranních hodinách nalačno ke svému ošetřujícímu lékaři, který provede vyšetření včetně odběru krve. Žádanka je součástí níže přiložených pokynů.

 

Prosíme rodiče, aby žáky na pondělí vybavili informacemi o tom, u kterého dětského lékaře jsou přihlášení. Zároveň pokud bylo kterékoli z dětí v minulosti očkováno proti žloutence typu A, tak prosíme o doložení očkování.

 

Registrace – Jazykový kurz York 

Vážení rodiče,

na základě předběžného průzkumu vás žádáme o online přihlášení vašeho dítěte do systému cestovní kanceláře Kristof. 

Odkaz:
https://prihlaseni.kristof-jazyky.cz/cs/zajezdy/4064df57-3b0c-4780-bdaa-d7178be9da54/

Po přihlášení do systému si můžete prostudovat program zájezdu, smluvní podmínky, cestovní pojištění, informace pro účastníky a rozpis plateb do tří záloh. 

Přihlášení provedete jako přidání účastníka (dole vpravo), vyplníte údaje a odešlete. Na základě toho vám přijde potvrzovací email a v něm bude odkaz na vytvoření hesla. Heslo je potřeba pro komunikaci s CK po celou dobu – nezapomeňte ho. Pokud mail ztratíte nebo smažete, už se do systému nebudete moci přihlásit a neuvidíte průběžné informace. Ve fomátu PDF je na nástěnce třídy k dispozici manuál pro rodiče

Vzhledem k velkému zájmu je nutné se přihlásit co nejdříve!!!

Děkujeme za spolupráci.  Iva Kutrová a Marta Hyšková

 

Vítejte na nástěnce třídy 7.A

školní rok 2019 / 2020 

 

Rozvrh pro školní rok 2019/2020

  1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
od:
do:
7:55
8:40
8:50
9:35
10:05
10:50
11:00
11:45
11:55
12:40
12:50
13:35
13:40
14:25
14:35
15:20
15:30
16:15
Pondělí TH NJ/FJ AJ ČJ DĚJ/MA PČ/- /-PČ    
Úterý HV MA FY ČJ OV   TV TV  
Středa AJ DĚJ NJ/FJ MA ZEM      
Čtvrtek MA ČJ FJ/NJ FY AJ ZEM      
Pátek ČJ NJ/FJ AJ MA/DĚJ VV VV      

                             PČ - SKUPINY SE V POLOLETÍ VYMĚNÍ

                             TV začíná ve 13:35 a končí 15:05

Kontakt na třídní učitelku: e-mail: ivana.holasova@husovaliberec.czŽáci se v úterý 26.11. zúčastnili preventivní přednášky Kyberšikana pana kapitána Melši z Policie ČR. Prosím rodiče o zvýšenou kontrolu pohybu dětí na sociálních sítích.

 

Týden 9. 12. - 13. 12. 2019

rozvrh zatím beze změn


PŘEDPOKLÁDANÉ VÝDAJE V TOMTO ŠKOLNÍM ROCE

Příspěvek SRPŠ na tento školní rok 500 Kč na žáka - dosud nezaplatil poslední žák

 

Lyžařský kurz - 3500 Kč  - zálohu 1 000 Kč vybírá třídní učitelka do 10.1. 2020, doplatek

2 500 Kč do 30.1.2020

 

 


Organizace školního roku

Podzimní prázdniny - 29. + 30.10.2019

Vánoční prázdniny - 21.12.2019 - 3.1.2020

Pololetní prázdniny - 31.1.2020

Jarní prázdniny - 9.3.2020 - 15.3.2020

Velikonoční prázdniny - 9.4.2020

Ředitelské volno - 29.+ 30.6.2020

Hlavní prázdniny - 1.7.2020 - 31.8.2020

 

Třídní schůzky

3.10.2019        17:00 - 18:30  - společné - učebna 303

28.11.2019      16:00 - 18:00 - konzultační

9.1.2020          16:00 - 18:00 - konzultační     

2.4.2020          16:00 - 18:00 - konzultační   

21.5.2020        17:00 - 18:30  - společné - učebna 303

 


 

 

Omlouvání žáků

Při nemoci:

  • ihned e-mail třídní učitelce (případně zanechat vzkaz na sekretariátu školy) - info o nepřítomnosti
  • po nemoci písemně v žákovském zápisníku, v den nástupu do školy odevzdat třídní učitelce
  • omluvenka se píše i na jednu zameškanou hodinu (např. návštěva lékaře)!

Pro uvolnění během vyučování:

  • písemně před odchodem - v žákovském zápisníku (informace stačí vyučujícímu učiteli, s omluvenkou v žákovském zápisníku, potom za třídním učitelem)

Pro dlouhodobější uvolnění z výuky (rodinné důvody, sport):

  • Žádáte-li o uvolnění z výuky na více než 3 dny, vyplňte prosím oficiální žádost, kterou najdete na webu školy (Naše škola - dokumenty), a podepsanou ji pošlete po žákovi. Žádost musí být zaevidována.

Zdravotní způsobilost od lékaře !!!

Je třeba pro výjezdy do ciziny a lyžařský kurz! Je platná jeden rok - nemusíte ji tedy speciállně pořizovat pro potřeby kurzu - využít můžete již vystavenou způsobilost na tábor nebo soustředění.


Vstup do budovy:

Pro vstup do školy je nutné, aby každý žák  využíval výhradně  vlastní aktivovanou OPUS kartu ( popř. ISIC). Aktivace karty může být udělena na žádost i rodičům.

Pro případ nevyužívání karty OPUS pro další účely (jízdné, knihovna apod) je možné zakoupit si jednoúčelovou kartu pouze pro vstup do budovy v sekretariátu školy (50 Kč).

Z technickoorganizačních důvodů není možné pravidelně zajišťovat okamžitý vstup do budovy na zazvonění.

 

Aktivace karty je provedena v tyto časy:

Ranní školní družina - 6:30 – 7:20

Žák školy - 7:20 – 16:00

Vstup v 7:20 – 7:35 je umožněn do vestibulu budovy

Rodiče - 7:20 – 16:00 - pouze do vestibulu