česky deutsch

7.A

Úvod » Třídy » 7.A

udalost ples husova fb

Lístky na jarní ples ZŠ Husova jsou k dostání na portálu Evstupenka.

Jazykový kurz Bournemouth – 14. 9. – 21. 9. 2019

Vážení rodiče,

na základě vaší předběžné přihlášky vás žádáme o online přihlášení vašeho dítěte do systému cestovní kanceláře Kristof. 

Odkaz pro přihlášení.

Po přihlášení do systému si můžete prostudovat program zájezdu, smluvní podmínky, cestovní pojištění, informace pro účastníky a rozpis plateb do tří záloh. 

Přihlášení provedete jako přidání účastníka (dole vpravo), vyplníte údaje a odešlete. Na základě toho vám přijde potvrzovací email a v něm bude odkaz na vytvoření hesla. Heslo je nutné vytvořit ihned. Pokud mail ztratíte nebo smažete, už se do systému nebudete moci přihlásit a neuvidíte průběžné informace. V příloze naleznete návod k přihlášení.

Vzhledem k velkému zájmu je nutné se přihlásit co nejdříve, a to do 16. ledna 2019. Další den bude umožněn přístup pro žáky osmých tříd.

Děkujeme za spolupráci,

Iva Kutrová, Marta Hyšková, Kamila Panušková.

 

Vítejte na nástěnce třídy 7.A

Školní rok 2018/2019

 

Dne 15. listopadu budou ve škole od 16 hodin probíhat konzultační třídní schůzky. Pro přhlášení prosím použijte tento odkaz.

Rozvrh třídy 7.A pro školní rok 2018/2019

  1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
od:
do:
7:55
8:40
8:50
9:35
10:05
10:50
11:00
11:45
11:55
12:40
12:50
13:35
13:40
14:25
14:35
15:20
15:30
16:15
Pondělí TH Aj Fy Čj Z Ov      
Úterý Hv Nj/Fj Aj M Čj      Tv  Tv  
Středa M Aj Nj/Fj D Z      
Čtvrtek D M Nj/Fj Aj Čj   Vv Vv  
Pátek Nj/Fj F M Čj      

 

Pracovní činnosti budou rozděleny na 2 skupiny, 1. skupina bude mít výuku 5. hodinu, poté končí,

2, skupina má 5. hodinu polední pauzu, výuka proběhne 6. hodinu.

POZOR! Ve 2. pololetí dojde k výměně, počítejte tedy s touto změnou a časovou rezervou do 13,35!                                      

 

 

Vítám vás na naší nástěnce, kde se můžete dozvědět důležité informace týkající se výuky a nejrůznějších školních akcí. Jistě jste si během prázdnin dostatečně odpočinuli, abyste se mohli s chutí pustit do zdolávání dalšího  stupínku základního vzdělávání. Čeká nás spousta práce, ale společně ji určitě zvládneme. Přejme si, aby nadcházející školní rok byl pohodový a úspěšný.

Alena Muráňová 

 

Kontakt na mě: alenamuranova@seznam.cz, tel. 732 429 832

 

Uvolňování z výuky a zdravotní způsobilost

Žádáte-li o uvolnění z výuky na více než 2 dny, vyplňte prosím oficiální žádost, kterou najdete na webu školy (Naše škola - dokumenty), a podepsanou ji pošlete po žákovi. Žádost musí být zaevidována.


Zdravotní způsobilost je platná 2 roky, měla by být aktualizována pro výjezdy do ciziny a školní kurzy!

 

Pracovní činnosti  budou  do odvolání probíhat v pátek  5. hodinu (obě skupiny dohromady), náplní bude výuka přírodopisu, nosit si knihu a sešit!

 

TOPÍME!!

Týden od 28. 1. do 1. 2. 2019

úterý 29. 1. - bez odpolední výuky

30. 1. - odpadá přírodopis, konec výuky ve12,40

čtvrtek 31. 1. - 6. hodina - předání vysvědčení, poté konec výuky - odpolední vyučování

                         odpadá

pátek 1. 2. pololetní prázdniny

 

 

17. 1. se konají třídní schůzky od 16 do 18 hodin, pokud máte zájem o aktuální informace, je nutné se

          zaregistrovat do tabulky na úvodní stránce

 

8. 1. odpadá TV dívky

PŘEDVÁNOČNÍ TÝDEN

17. - 19. 12. projektové dny ke 100. výročí republiky, konec výuky ve 12, 30

20. 12. prezentace projektu, sraz před ZUŠ v 8,40, po zhlédnutí rozchod ve 12 - 12,30

21. 12.  sportovní turnaj a vánoční besídka, konec ve 12,40

 

Moc děkujeme panu Odehnalovi za vánočí stromeček.

 

Přeji Vám všem poklidné vánoční svátky a do nového roku hodně zdraví a spokojenosti.

Po svátcích se sejdeme 7. 1.

 

 

 

           

 

První týden

3. 9. - do 9:35

4. 9. - 1. - 3. hodina s třídní učitelkou, 4. a 5. hodina dle rozvrhu

5. až 7. 9. - dle rozvrhu 5 vyučovácích hodin, konec v 12,40

 

ORGANIZACE ŠKONÍHO ROKU 2018/19

TŘÍDNÍ SCHŮZKY

13. 9. - prezenční od 17 hodin

15. 11. - konzultační na objednání (16:00 - 18:00)

17. 1. - konzultační na objednání (16:00 - 18:00)

21. 3. - konzultační na objednání (16:00 - 18:00)

23. 5. - prezenční od 17 hodin

 

PRÁZDNINY

PODZIMNÍ - 29. - 30. 10.

VÁNOČNÍ - 22. 12. - 2. 1.

ŘEDITELSKÉ VOLNO - 3. a 4. 1.

POLOLETNÍ - 1. 2.

JARNÍ - 4. - 8. 3.

VELIKONOČNÍ - 18. a 19. 4.

HLAVNÍ -  29. 6. - 1. 9.

 

PŘEDPOKLÁDANÉ VÝDAJE:

Třídní fond                    300 Kč (bude upřesněno - přeplatky z minulého roku)

Žákovský zápisník         10 Kč

Pracovní sešity ČJ        85 Kč

Pracovní sešity Ma      150 Kč

Čtvrtky                            50 Kč 

Lyžařský kurz              3 500 Kč  (9. - 15. 2.)

Časopis na AJ               220 Kč 

Balík kancelářských papírů

 

 

 

 

 

 

žení rodiče,

obracím se na Vás s prosbou o pochopení následujících opatření. Pod vlivem událostí posledních dní a v návaznosti na apel ministra školství a krajského úřadu jsem se rozhodla učinit zásadní rozhodnutí k vytvoření potřebné bezpečnosti vašich dětí. Tragická událost ve Ždáru byla tím poslední  impulzem vedoucím k následnému rozhodnutí.

Počínaje pondělkem 20. října 2014 je přístup do školní budovy výrazně omezen.  Do budovy školy je umožněn  vstup pouze žákům školy a zaměstnancům. Pohyb rodičů po škole se z důvodu bezpečnosti  nedovoluje. Rodiče a zákonní zástupci doprovázející své ratolesti do školy nebo  ze školy se pohybují výhradně ve vestibulu školy. Vstup do šaten je zakázán. Po ohlášení (zazvonění, popř. otevření si kartou) vejdou do vestibulu hlavního vchodu,  použijí místní telefon a požádají o odchod svého  dítěte.  Žák se odebere do šatny, kde se samostatně převlékne a opustí prostor šaten přes vestibul školy.  NENÍ DOVOLENO POUŽÍVAT ZADNÍ VCHOD.

Opatření, jež je důsledkem stále se zvyšujícího   ohrožování bezpečnosti dětí, vede zároveň i k výchově samo obslužnosti,  samostatnosti a odpovědnosti dětí.  Jistě se projeví za nějaký čas i ve schopnostech dětí řešit problémy a situace každodenního života.

Pro komunikaci veřejnosti a rodičů se  zaměstnanci školy je výhradně určen boční vchod, kterým se dostanete k sekretariátu školy, kde vám  bude zprostředkován kontakt s žádaným zaměstnancem. Doporučujeme sjednat schůzku předem v konzultačních hodinách, abyste nemuseli dlouho čekat. Samovolný pohyb cizích osob mimo žáky a zaměstnance bez doprovodu je po škole přísně  zakázán. Je posuzován jako neoprávněné vniknutí do budovy školy.

Doprovázení a vyzvedávání dětí ve třídách, školní družině či jídelně se  nedovoluje.

Příchod dětí do ranní školní družiny je omezen od 6:30 hod. do 7:20 hod. Ruší se výjimka příchodu dětí zadním vchodem po této době.

Vstup dětí do školy je umožněn od 7:35 do 7:55. Ani v tuto dobu rodiče či doprovázející osoby  NEVSTUPUJÍ  do prostoru šaten či tříd. Vstup je umožněn pouze do vestibulu, který je otevřen od 7:20 hod.

Jsem si vědoma velmi radikálního zásahu do dosud realizovaného provozu školy. Po zralé úvaze jsme však přesvědčeni, že toto možná v první fázi nepopulární opatření, bude posléze přijato s pochopením a uznáním činu vedoucímu k vytvoření bezpečnosti a klidného klimatu ve škole.

Děkuji Vám všem za pochopení!

                                                                      Mgr. Blanka Reindlová, ředitelka školy