česky deutsch

6.B

Úvod » Třídy » 6.B

Školní rok 2016/2017

 

Rozvrh třídy 6.B pro školní rok 2016/2017
  1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
od:
do:
7:55
8:40
8:50
9:35
10:05
10:50
11:00
11:45
11:55
12:40
12:50
13:35
13:40
14:25
14:35
15:20
15:30
16:15
Pondělí Th Nj ČjL Aj Vv Vv      
Úterý Nj/- ČjL Aj Děj Ma   Hv Ov  
Středa ČjL Nj Ma Přd Tv Tv      
Čtvrtek ČjL Ma Aj Fy Nj   Inf/Pč Inf/Pč  
Pátek Přd Ma Aj Zem Děj -/Nj      
 
 
Týden začínáme společně.
 
V třídním kolektivu se spolužáky tráví děti významnou část dne. Role každého z nich v takové skupině je nesmírně důležitá a formuje do života jejich další postoje. Záleží na tom, jak se děti cítí během dne, zda mají mezi spolužáky někoho, komu důvěřují a s kým sdílí své zážitky. Proto a nejen proto, jsme se rozhodli začínat týden společně. Třídnická hodina je nejen dějištěm upevňování třídních kolektivů a poznávání se, ale i příležitostí řešit společně řadu problémů, které nás všechny tíží.
 
Od dětí víme, že se jim takto společně strávený čas líbí, po víkendu se na něj řada z nich těší a cítí, že jim pomáhá startovat pracovní den. Vzhledem k tomu, že to není zcela standardní způsob, dovolili jsme si pro vás, vážení rodiče, připravit pár otázek na toto téma a prosíme vás o chvilku času nad jejich zodpovězením. Pro nás je důležitý pohled každého z vás.
 
Předem velmi děkuji,
Mgr. Blanka Lukeš Reindlová,
 
 

 

Čtvrteční odpolední vyučování  Inf/Pč  začíná v 13:15 a končí v 14:45.

 Th = třídnická hodina

 

Vážení rodiče,

od nového školního roku zavádíme novinku v podobě pravidelných třídnických hodin. Důvodem pro jejich zavedení je především péče o klima třídy, udržování vztahu mezi pedagogy a třídou, budeme se na nich věnovat skrytému životu třídy a jeho odkrývání a například i nastavení třídních rituálů. Smyslem těchto hodin je především předejití problémům ve vztazích ve třídě, řešení konfliktů a to jak mezi žáky navzájem, tak i mezi žáky a pedagogy a v neposlední řadě se jedná o účinnou prevenci problematického chování dětí, včetně šikany.

Vážení rodiče,

v roce 2017 Vám přeji zdraví a spokojenost. Oznamuji tímto mé  nové tel. číslo 770 118 315.

Kamila Panušková

 

Připomínám dětem, že v pondělí 15.5. mají přinést na VV materiál na výrobu biomů.

Ve středu 17.5. se děti fotí 6. vyučovací hodinu.

Ve čtvrtek 18.5. proběhnou třídní schůzky s třídní učitelkou v učebně 205 od 17:00 do 17:40. Od 17:40 do 19:00 budou schůzky konzultační s ostatními vyučujícími.

 

 

Vážení rodiče,

děkujeme za obrovský zájem o jazykový pobyt do Velké Británie. Na základě vašeho zájmu jsme se rozhodli uspořádat dva turnusy: pro žáky současných 7. a 8. tříd v září 2017, pro žáky současných 5. a 6. tříd v květnu 2018. Zájezd pro nás zajišťuje cestovní kancelář Kristof.

Účastníci zářijového turnusu už obdrželi složku s důležitými dokumenty – přihláška, informace o pojištění, informace pro účastníky a program zájezdu. Cena je rozdělena do tří splátek: Kč 3500,-,  Kč 3500,- a Kč 3390,-. Hlídejte si splátkový kalendář, případně zájezd lze zaplatit v prvním termínu celý. Cena vstupného se bude pohybovat kolem  30 liber, kapesné je dle vašeho uvážení.

Účastníci květnového turnusu v roce 2018 obdrží informace v říjnu příštího školního roku. Jazykový pobyt (ubytování v rodinách, výuka v dopoledních hodinách, poznávací výlety v odpoledních hodinách, dva dny v Londýně) i způsob platby bude stejný.

 

 

 

ELEKTRONICKÁ ŽÁKOVSKÁ KNÍŽKA

Vážení rodiče,

prosím o překontrolování osobních údajů na elektronické žákovské knížce (adresy, kontakty...aj.). Změny mi prosím pošlete po dětech. Dále bych vás chtěla poprosit o kontrolu funkčnosti žákovských a rodičovských hesel na začátku školního roku a kontrolu známek na Bakalářích minimálně jednou za měsíc.

Velmi děkuji všem za spolupráci.

 

 

 

Organizace školního roku 2016/2017 a kontakty

 

Prázdniny

Ředitelské volno               24. a 25. 10. 2016 - z důvodu dalšího vzdělávání ped. pracovníků

Podzimní prázdniny          26. a 27. 10. 2016

Vánoční prázdniny            23. 12. 2016 – 2. 1. 2017

Pololetní prázdniny           3. 2. 2017

Jarní prázdniny                 20. 2.  – 26. 2. 2017

Ředitelské volno               10. - 12. 4. 2017 - z důvodu dalšího vzdělávání ped. pracovníků

Velikonoční prázdniny       13. 4. 2017

Hlavní prázdniny             1. 7.  – 3. 9. 2017

 

Schůzky

29. 9. 2016   - společné od 17:30

24. 11. 2016 - konzultační 16:00 - 18:00

6. 4. 2017     - konzultační 16:00 - 18:00

18. 5. 2017   - společné od 17:30
 

 

Kontaktní údaje

Škola:                                     Základní škola s rozšířenou výukou jazyků, Liberec

Adresa:                                  Základní škola s rozšířenou výukou jazyků, Liberec, Husova 142/44, 460 01

E-mail:                                    info@zskola.cz

Telefon ředitelna:                731 632 396

Telefon kancelář:                 731 632 396

Jídelna:                                  485 102 945

Družina:                                 739 334 394

Telefon sborovna 1. st.:      725 088 832

Ředitelka:                              Mgr. Blanka Reindlová    

Třídní učitel:                          Mgr. Kamila Panušková           kamila.hodkovice@gmail.com      tel. :  770 118 315 

                                                 konzultační hodiny třídní učitelky : pátek 12:00 - 12:45

 

Předpokládané výdaje pro nový školní rok - orientační (ne vše bude třeba vybírat hned v září)

matematika ...... 145,-

český jazyk .........  100,-

anglický jazyk ..... 400,-

německý jazyk ..... 380,-

tvorba leporela -dějepis.....50,-

třídní fond ..... 300,-

záloha na klíč od školního boxu....100,-

balík papírů na kopírování

role papírových utěrek na Vv

 

 

Omlouvání žáků

Při nemoci:

  • ihned email třídní učitelce (případně zanechat vzkaz na sekretariátu školy) - info o nepřítomnosti
  • po nemoci písemně v žákovském zápisníku, v den nástupu do školy odevzdat třídní učitelce
  • omluvenka se píše i na jednu zameškanou hodinu (např. návštěva lékaře)!

Pro uvolnění během vyučování:

  • písemně před odchodem - v žákovském zápisníku (informace stačí vyučujícímu učiteli, s omluvenkou v žákovském zápisníku, potom za třídním učitelem)

Pro dlouhodobější uvolnění z výuky (rodinné důvody, sport):

  • vyplnit žádost o uvolnění (ke stažení v dokumentech školy), odevzdat třídní učitelce

 

Důležité upozornění:

Pro vstup do školy je nutné, aby každý žák  využíval výhradně  vlastní aktivovanou OPUS kartu ( popř. ISIC). Aktivace karty může být udělena na žádost i rodičům.

Pro případ nevyužívání karty OPUS pro další účely (jízdné, knihovna apod) je možné zakoupit si jednoúčelovou kartu pouze pro vstup do budovy v sekretariátu školy.

Z technickoorganizačních důvodů není možné pravidelně zajišťovat okamžitý vstup do budovy na zazvonění.

 

Aktivace karty je provedena v tyto časy:

Ranní školní družina - 6:30 – 7:20

Žák školy - 7:20 – 14:00

Vstup v 7:20 – 7:35 je umožněn do vestibulu budovy

Rodiče - 6:30 – 7:20, 12:00 – 13:00, 15:00 – 17:00

Spaní ve škole 25. 11.

V pátek 25. 11. jsme s dětmi přivítali adventní čas nocováním ve škole. O tom, jak se nám společně strávený čas vydařil, svědčí následující fotografie.