česky deutsch

6.B

Úvod » Třídy » 6.B

Školní rok 2016/2017

 

Rozvrh třídy 6.B pro školní rok 2016/2017
  1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
od:
do:
7:55
8:40
8:50
9:35
10:05
10:50
11:00
11:45
11:55
12:40
12:50
13:35
13:40
14:25
14:35
15:20
15:30
16:15
Pondělí Th Nj ČjL Aj Vv Vv      
Úterý Nj/- ČjL Aj Děj Ma   Hv Ov  
Středa ČjL Nj Ma Přd Tv Tv      
Čtvrtek ČjL Ma Aj Fy Nj   Inf/Pč Inf/Pč  
Pátek Přd Ma Aj Zem Děj -/Nj      
 
 

 

Čtvrteční odpolední vyučování  Inf/Pč  začíná v 13:15 a končí v 14:45.

 Th = třídnická hodina

 

Vážení rodiče,

od nového školního roku zavádíme novinku v podobě pravidelných třídnických hodin. Důvodem pro jejich zavedení je především péče o klima třídy, udržování vztahu mezi pedagogy a třídou, budeme se na nich věnovat skrytému životu třídy a jeho odkrývání a například i nastavení třídních rituálů. Smyslem těchto hodin je především předejití problémům ve vztazích ve třídě, řešení konfliktů a to jak mezi žáky navzájem, tak i mezi žáky a pedagogy a v neposlední řadě se jedná o účinnou prevenci problematického chování dětí, včetně šikany.

 

Vážení rodiče,

v roce 2017 Vám přeji zdraví a spokojenost. Oznamuji tímto mé  nové tel. číslo 770 118 315..

 

Chtěla bych všem dětem poděkovat za úžasný poslední týden společných výletů. Děti byly moc fajn, je vidět, že máme zdatné turisty a dokonce i průvodce. Všechny dny jsme si moc užili.

Dnes jsem dětem akce vyúčtovala, vrátila finance tam, kde někdo chyběl. Zbytek peněz ve fondu převádím do 7. ročníku.

Rodičům bych chtěla poděkovat za podporu svých ratolestí v přípravách na včerejší piknik, jídla bylo mnoho a všechno báječné... Přeji vám všem poklidné léto.

 

MOJE MILÉ DĚTI,

PŘEJI VÁM VŠEM KRÁSNÉ PRÁZDNINY A 4. ZÁŘÍ SE TĚŠÍM NA SETKÁNÍ.

KAMILA PANUŠKOVÁ

 

Vzkaz od paní učitelky Pastuchové:

Děti mají přečíst přes prázdniny knihu a po prázdninách ji budou prezentovat.

 

Vážení rodiče,

děkujeme za obrovský zájem o jazykový pobyt do Velké Británie. Na základě vašeho zájmu jsme se rozhodli uspořádat dva turnusy: pro žáky současných 7. a 8. tříd v září 2017, pro žáky současných 5. a 6. tříd v květnu 2018. Zájezd pro nás zajišťuje cestovní kancelář Kristof.

Účastníci zářijového turnusu už obdrželi složku s důležitými dokumenty – přihláška, informace o pojištění, informace pro účastníky a program zájezdu. Cena je rozdělena do tří splátek: Kč 3500,-,  Kč 3500,- a Kč 3390,-. Hlídejte si splátkový kalendář, případně zájezd lze zaplatit v prvním termínu celý. Cena vstupného se bude pohybovat kolem  30 liber, kapesné je dle vašeho uvážení.

Účastníci květnového turnusu v roce 2018 obdrží informace v říjnu příštího školního roku. Jazykový pobyt (ubytování v rodinách, výuka v dopoledních hodinách, poznávací výlety v odpoledních hodinách, dva dny v Londýně) i způsob platby bude stejný.

 

 

 

ELEKTRONICKÁ ŽÁKOVSKÁ KNÍŽKA

Vážení rodiče,

prosím o překontrolování osobních údajů na elektronické žákovské knížce (adresy, kontakty...aj.). Změny mi prosím pošlete po dětech. Dále bych vás chtěla poprosit o kontrolu funkčnosti žákovských a rodičovských hesel na začátku školního roku a kontrolu známek na Bakalářích minimálně jednou za měsíc.

Velmi děkuji všem za spolupráci.

 

 

 

Organizace školního roku 2016/2017 a kontakty

 

Prázdniny

Ředitelské volno               24. a 25. 10. 2016 - z důvodu dalšího vzdělávání ped. pracovníků

Podzimní prázdniny          26. a 27. 10. 2016

Vánoční prázdniny            23. 12. 2016 – 2. 1. 2017

Pololetní prázdniny           3. 2. 2017

Jarní prázdniny                 20. 2.  – 26. 2. 2017

Ředitelské volno               10. - 12. 4. 2017 - z důvodu dalšího vzdělávání ped. pracovníků

Velikonoční prázdniny       13. 4. 2017

Hlavní prázdniny             1. 7.  – 3. 9. 2017

 

Schůzky

29. 9. 2016   - společné od 17:30

24. 11. 2016 - konzultační 16:00 - 18:00

6. 4. 2017     - konzultační 16:00 - 18:00

18. 5. 2017   - společné od 17:30
 

 

Kontaktní údaje

Škola:                                     Základní škola s rozšířenou výukou jazyků, Liberec

Adresa:                                  Základní škola s rozšířenou výukou jazyků, Liberec, Husova 142/44, 460 01

E-mail:                                    info@zskola.cz

Telefon ředitelna:                731 632 396

Telefon kancelář:                 731 632 396

Jídelna:                                  485 102 945

Družina:                                 739 334 394

Telefon sborovna 1. st.:      725 088 832

Ředitelka:                              Mgr. Blanka Reindlová    

Třídní učitel:                          Mgr. Kamila Panušková           kamila.hodkovice@gmail.com      tel. :  770 118 315 

                                                 konzultační hodiny třídní učitelky : pátek 12:00 - 12:45

 

Předpokládané výdaje pro nový školní rok - orientační (ne vše bude třeba vybírat hned v září)

matematika ...... 145,-

český jazyk .........  100,-

anglický jazyk ..... 400,-

německý jazyk ..... 380,-

tvorba leporela -dějepis.....50,-

třídní fond ..... 300,-

záloha na klíč od školního boxu....100,-

balík papírů na kopírování

role papírových utěrek na Vv

 

 

Omlouvání žáků

Při nemoci:

  • ihned email třídní učitelce (případně zanechat vzkaz na sekretariátu školy) - info o nepřítomnosti
  • po nemoci písemně v žákovském zápisníku, v den nástupu do školy odevzdat třídní učitelce
  • omluvenka se píše i na jednu zameškanou hodinu (např. návštěva lékaře)!

Pro uvolnění během vyučování:

  • písemně před odchodem - v žákovském zápisníku (informace stačí vyučujícímu učiteli, s omluvenkou v žákovském zápisníku, potom za třídním učitelem)

Pro dlouhodobější uvolnění z výuky (rodinné důvody, sport):

  • vyplnit žádost o uvolnění (ke stažení v dokumentech školy), odevzdat třídní učitelce

 

Důležité upozornění:

Pro vstup do školy je nutné, aby každý žák  využíval výhradně  vlastní aktivovanou OPUS kartu ( popř. ISIC). Aktivace karty může být udělena na žádost i rodičům.

Pro případ nevyužívání karty OPUS pro další účely (jízdné, knihovna apod) je možné zakoupit si jednoúčelovou kartu pouze pro vstup do budovy v sekretariátu školy.

Z technickoorganizačních důvodů není možné pravidelně zajišťovat okamžitý vstup do budovy na zazvonění.

 

Aktivace karty je provedena v tyto časy:

Ranní školní družina - 6:30 – 7:20

Žák školy - 7:20 – 14:00

Vstup v 7:20 – 7:35 je umožněn do vestibulu budovy

Rodiče - 6:30 – 7:20, 12:00 – 13:00, 15:00 – 17:00

Spaní ve škole 25. 11.

V pátek 25. 11. jsme s dětmi přivítali adventní čas nocováním ve škole. O tom, jak se nám společně strávený čas vydařil, svědčí následující fotografie.