česky deutsch

6.B

Úvod » Třídy » 6.B

Vítejte na nástěnce třídy 6.B

Školní rok 2018/2019

 

Rozvrh třídy 6.B pro školní rok 2018/2019
  1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
od:
do:
7:55
8:40
8:50
9:35
10:05
10:50
11:00
11:45
11:55
12:40
12:50
13:35
13:40
14:25
14:35
15:20
Pondělí Osv Aj ČjL Ma Vv Nj/-  *    
Úterý Ma Nj Fy Aj Ov   Děj Hv
Středa Přd Ma ČjL Nj Tv Tv    
Čtvrtek Ma Aj Nj Přd ČjL   Pč/Inf Pč/Inf
Pátek Aj Děj ČjL Zem Vv -/Nj *    
 

 Osv - Osobnostní a sociální výchova 
* nepovinný předmět
Út - odpolední výuka začína 13:30 hod., končí 15:05 hod.

 

 


 

Elektronická žákovská knížka

Vážení rodiče,

prosím o překontrolování osobních údajů na elektronické žákovské knížce (adresy, kontakty...aj.). Změny mi prosím pošlete po žácích. Dále bych vás chtěla poprosit o kontrolu funkčnosti žákovských a rodičovských hesel na začátku školního roku a kontrolu známek na Bakalářích minimálně jednou za měsíc.

Velmi děkuji všem za spolupráci.

 

Vážení rodiče,

i letos budeme pokračovat v  pravidelných třídnických hodin. Důvodem pro jejich zavedení je především péče o klima třídy, udržování vztahu mezi pedagogy a třídou, budeme se na nich věnovat skrytému životu třídy a jeho odkrývání a například i nastavení třídních rituálů. Smyslem těchto hodin je především předejití problémům ve vztazích ve třídě, řešení konfliktů a to jak mezi žáky navzájem, tak i mezi žáky a pedagogy a v neposlední řadě se jedná o účinnou prevenci problematického chování dětí, včetně šikany.

 

Vážení rodiče, milí žáci, 

vítám Vás na stránkách naší třídy. Na tomto místě se budete setkávat s novinkami  a změnami, které nás v průběhu školního roku potkají.  V případě potřeby mne neváhejte kontaktovat.
Přeji všem krásný a pohodový školní rok.
Petra Novotná
  

Prosím pozor!

S účinností od 1.11. 2018 bude odpolední výuka začínat ve 13:30 hod. Důvodem je nedostatečný časový prostor na oběd dětí.
Úterní odpolední výuka tedy začíná ve 13:30 hod., končí v 15:05 hod. Čtvrtek zůstává stejný. 

Změny v rozvrhu

17.6.2019 odpadá OSV, výuka začíná v 8:50 hod.

19.6.2019 odpadá Tv dívky, konec výuky v 11:45 hod.

 

Organizace závěru školního roku 2018/2019

20.6.2019 - školní výlet
21.6.2019 - 1. - 3. vyučovací hodina vybírání učebnic, 4. hod. zeměpis, odpadá VV, konec výuky v 11:45 hod.
24.6. 2019 - školní výlet
25.6.2019 - školní výlet
26.6.2019 - vyklízení boxů, skříněk, úklid třídy
27.6.2019 - 1. vyuč hod. rozdávání učebnic, loučení s 9. ročníky
28.6.2019 - ukončení školního roku, rozdání vysvědčení

 

Informace ke školním výletům dostanou děti v týdnu od 17.6.2019.
Od 20.6.2019 odpadá odpolední vyučování, výuka končí ve 12:40 hod. 

 

 

 


 

 

 

 

 

Vyúčtování turistického kurzu 

Po vyúčtování turistického kurzu zbylo na každého žáka 266,- Kč, důvodem vyššího zůstatku je neuskutečněná plavba parníkem po Labi.  Podrobné vyúčtování je u mne k nahlédnutí. Zůstatek ponechám v třídním fondu a a použijeme jej na placení akcí v průběhu školního roku a na školní výlet na konci roku.

 

Během prvních 14 dnů budeme vyvírat peníze na tyto pomůcky:
pracovní sešity M - 150,- Kč
pracovní sešity Čj - 90,- Kč
pracovní činnosti - 30,- Kč
výtvarná výchova 100,- Kč
žákovský zápisník 10,- Kč, každý další (ztracený) - 25,- Kč

Zároveň bych Vás chtěla poprosit o příspěvek do třídního fondu ve výši 300.- Kč. Zůstatek třídního fondu z 5. ročníku  ve výši 982,- Kč mi paní učitelka Jarošová předala.

V průběhu tohoto týdne dostanou děti od jednotlivých vyučujících požadavky na další pomůcky (sešity, pravítka,...), od příštího týdne by měly mít vše potřebné na hodinách.

V týdnu od 17.9. do 21.9.2018 nás čeká první společná akce - turistický kurz. Děti obdrží všechny potřebné informace vytištěné.
Organizace školního roku 2018/2019 a kontakty

 

Prázdniny

Podzimní prázdniny          29. a 30. 10. 2018

Vánoční prázdniny            22. 12. 2017 – 2. 1. 2019

Pololetní prázdniny           1. 2. 2019

Jarní prázdniny                 4. 3. -   10. 3. 2019

Velikonoční prázdniny      18.4. 2019

Konec školního roku         28.6. 2019

Hlavní prázdniny             29.6.  – 1. 9. 2019
Ředitelské volno             3.1. - 4.1. 2019

 

Třídní schůzky

13. 9. 2018  - prezenční od 17:00

15. 11. 2017 - konzultační pouze na objednání 16:00 - 18:00

17. 1. 2018  - konzultační pouze na objednání 16:00 - 18:00

21. 3. 2018   - konzultační pouze na objednání 16:00 - 18:00

23. 5. 2018   - prezenční od 17:30

 

Kontaktní údaje

Škola:                                     Základní škola s rozšířenou výukou jazyků, Liberec

Adresa:                                  Základní škola s rozšířenou výukou jazyků, Liberec, Husova 142/44, 460 01

E-mail:                                    info@zskola.cz

Telefon ředitelna:                731 632 396

Telefon kancelář:                 731 632 396

Jídelna:                                  485 102 945

Družina:                                 739 334 394

Ředitelka:                              Mgr. Blanka Lukeš Reindlová    

Třídní učitel:                          Mgr. Petra Novotná         petra.novotna@husovaliberec.cz

                                                 konzultační hodiny třídní učitelky : út 11:00 - 11:45

 

 

 

Omlouvání žáků

Při nemoci:

  • mailem třídní učitelce (případně zanechat vzkaz na sekretariátu školy) - info o nepřítomnosti
  • po nemoci písemně v žákovském zápisníku, v den nástupu do školy odevzdat třídní učitelce
  • omluvenka se píše i na jednu zameškanou hodinu (např. návštěva lékaře)!

Pro uvolnění během vyučování:

  • písemně před odchodem - v žákovském zápisníku (informace stačí vyučujícímu učiteli, s omluvenkou v žákovském zápisníku, potom za třídním učitelem)

Pro dlouhodobější uvolnění z výuky (rodinné důvody, sport):

  • vyplnit žádost o uvolnění (ke stažení v dokumentech školy), odevzdat třídní učitelce

 

Důležité upozornění:

Pro vstup do školy je nutné, aby každý žák  využíval výhradně  vlastní aktivovanou OPUS kartu ( popř. ISIC). Aktivace karty může být udělena na žádost i rodičům.

Pro případ nevyužívání karty OPUS pro další účely (jízdné, knihovna apod) je možné zakoupit si jednoúčelovou kartu pouze pro vstup do budovy v sekretariátu školy.

Z technickoorganizačních důvodů není možné pravidelně zajišťovat okamžitý vstup do budovy na zazvonění.

 

Aktivace karty je provedena v tyto časy:

Ranní školní družina - 6:30 – 7:20

Žák školy - 7:20 – 14:00

Vstup v 7:20 – 7:35 je umožněn do vestibulu budovy

Rodiče - 6:30 – 7:20, 12:00 – 13:00, 15:00 – 17:00