česky deutsch

6.B

Úvod » Třídy » 6.B

Vítejte na nástěnce třídy 6.B

Školní rok 2017/2018

 

Rozvrh třídy 6.B pro školní rok 2017/2018
  1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
od:
do:
7:55
8:40
8:50
9:35
10:05
10:50
11:00
11:45
11:55
12:40
12:50
13:35
13:40
14:25
14:35
15:20
Pondělí Th Čj Ma Děj Aj -/KNj    
Úterý Ma Čj Aj Fy Nj   Vv Vv
Středa Ma Aj Nj Tv Tv    
Čtvrtek Děj Ov Ma Aj Čj   Inf/ Inf/
Pátek Čj Z Nj Hv KNj/-    
 

 Th = třídnická hodina

VV - od 1315 do 1445

Pč - od 1330 do 1500

 

 Třídní schůzka 17.5. 2018

Třídní schůzka bude probíhat od 17:00 hodin v učebně fyziky.


 

Elektronická žákovská knížka

Vážení rodiče,

prosím o překontrolování osobních údajů na elektronické žákovské knížce (adresy, kontakty...aj.). Změny mi prosím pošlete po žácích. Dále bych vás chtěla poprosit o kontrolu funkčnosti žákovských a rodičovských hesel na začátku školního roku a kontrolu známek na Bakalářích minimálně jednou za měsíc.

Velmi děkuji všem za spolupráci.

 

Vážení rodiče,

od nového školního roku zavádíme novinku v podobě pravidelných třídnických hodin. Důvodem pro jejich zavedení je především péče o klima třídy, udržování vztahu mezi pedagogy a třídou, budeme se na nich věnovat skrytému životu třídy a jeho odkrývání a například i nastavení třídních rituálů. Smyslem těchto hodin je především předejití problémům ve vztazích ve třídě, řešení konfliktů a to jak mezi žáky navzájem, tak i mezi žáky a pedagogy a v neposlední řadě se jedná o účinnou prevenci problematického chování dětí, včetně šikany.

Vážení rodiče,

děkujeme za obrovský zájem o jazykový pobyt do Velké Británie. Na základě vašeho zájmu jsme se rozhodli uspořádat dva turnusy: pro žáky současných 7. a 8. tříd v září 2017, pro žáky současných 5. a 6. tříd v květnu 2018. Zájezd pro nás zajišťuje cestovní kancelář Kristof.

Účastníci zářijového turnusu už obdrželi složku s důležitými dokumenty – přihláška, informace o pojištění, informace pro účastníky a program zájezdu. Cena je rozdělena do tří splátek: Kč 3500,-,  Kč 3500,- a Kč 3390,-. Hlídejte si splátkový kalendář, případně zájezd lze zaplatit v prvním termínu celý. Cena vstupného se bude pohybovat kolem  30 liber, kapesné je dle vašeho uvážení.

Účastníci květnového turnusu v roce 2018 obdrží informace v říjnu příštího školního roku. Jazykový pobyt (ubytování v rodinách, výuka v dopoledních hodinách, poznávací výlety v odpoledních hodinách, dva dny v Londýně) i způsob platby bude stejný.

 

Organizace školního roku 2017/2018 a kontakty

 

Prázdniny

Podzimní prázdniny          26. a 27. 10. 2017

Vánoční prázdniny            23. 12. 2017 – 2. 1. 2018

Pololetní prázdniny           2. 2. 2018

Jarní prázdniny                 26. 2. -   4. 3. 2018

Ředitelské volno               30. 4. a 7. 5. 2018

Velikonoční prázdniny       29. a 30. 3. 2018

Hlavní prázdniny             1. 7.  – 2. 9. 2018

 

Schůzky

5. 10. 2017   - společné od 17:00

23. 11. 2017 - konzultační 16:00 - 18:00

11. 1. 2018  - konzultační na objednání

22. 3. 2018   - konzultační 16:00 - 18:00

17. 5. 2018   - společné od 17:30

 

Kontaktní údaje

Škola:                                     Základní škola s rozšířenou výukou jazyků, Liberec

Adresa:                                  Základní škola s rozšířenou výukou jazyků, Liberec, Husova 142/44, 460 01

E-mail:                                    info@zskola.cz

Telefon ředitelna:                731 632 396

Telefon kancelář:                 731 632 396

Jídelna:                                  485 102 945

Družina:                                 739 334 394

Ředitelka:                              Mgr. Blanka Lukeš Reindlová    

Třídní učitel:                          Ing. Klára Plosová           klara.plosova@centrum.cz      tel. :  775 30 61 30

                                                 konzultační hodiny třídní učitelky : pátek 13:00 - 13:45

 

 

 

Omlouvání žáků

Při nemoci:

  • ihned SMS zprávou třídní učitelce (případně zanechat vzkaz na sekretariátu školy) - info o nepřítomnosti
  • po nemoci písemně v žákovském zápisníku, v den nástupu do školy odevzdat třídní učitelce
  • omluvenka se píše i na jednu zameškanou hodinu (např. návštěva lékaře)!

Pro uvolnění během vyučování:

  • písemně před odchodem - v žákovském zápisníku (informace stačí vyučujícímu učiteli, s omluvenkou v žákovském zápisníku, potom za třídním učitelem)

Pro dlouhodobější uvolnění z výuky (rodinné důvody, sport):

  • vyplnit žádost o uvolnění (ke stažení v dokumentech školy), odevzdat třídní učitelce

 

Důležité upozornění:

Pro vstup do školy je nutné, aby každý žák  využíval výhradně  vlastní aktivovanou OPUS kartu ( popř. ISIC). Aktivace karty může být udělena na žádost i rodičům.

Pro případ nevyužívání karty OPUS pro další účely (jízdné, knihovna apod) je možné zakoupit si jednoúčelovou kartu pouze pro vstup do budovy v sekretariátu školy.

Z technickoorganizačních důvodů není možné pravidelně zajišťovat okamžitý vstup do budovy na zazvonění.

 

Aktivace karty je provedena v tyto časy:

Ranní školní družina - 6:30 – 7:20

Žák školy - 7:20 – 14:00

Vstup v 7:20 – 7:35 je umožněn do vestibulu budovy

Rodiče - 6:30 – 7:20, 12:00 – 13:00, 15:00 – 17:00