česky deutsch

6.A

Úvod » Třídy » 6.A

Další informace o vzdělávání v době uzavření školy pro týden 16.3. - 22.3. 2020

Vážení rodiče, milí žáci,

v první řadě bych Vám chtěla velice poděkovat za spolupráci a pro nás významnou pomoc, kterou jste nám poskytli vyplněním našeho on-line dotazníku. Byli jsme velice překvapeni vysokým počtem odpovědí již v ranních hodinách. Moc si Vaší součinnosti v těchto těžkých chvílích vážím.

Závěry z porady pedagogických pracovníků:

 1. Potvrzení Žádosti o ošetřovné…Vám zašleme elektronicky na email během pondělí a úterý. (Pokud jste o něj požádali v online dotazníku) Osobně vydávány na sekretariátu nebudou.

V případě změny Vašeho požadavku nás můžete kontaktovat emailem – info@husovaliberec.cz

 1. Učebnice či pracovní sešity, které zůstaly ve škole, je možné ve velmi naléhavých případech vyzvednou během tohoto týdne pouze mezi 7 až 10 hodinou. V takovém případě prosím využijte zadní vchod u tělocvičny a použijte ochrannou roušku!!! ( Bez roušky nebude možné objekt navštívit). Žádám žáky vyšších tříd, kteří tak budou chtít učinit, aby se nesrocovali a přišli do školy jednotlivě. Vpuštění do budovy zajistí pan školník. Učebnice a pracovní sešity doporučuji vyzvednout pouze žákům, kteří se budou učit sami, nemají přístup k internetu. Potřebné listy, které budou požadovány k vypracování, budou vždy ofoceny a k dispozici na webových stránkách školy – nástěnky třídy nebo bude uveden odkaz.
 1. Žákům 1.stupně se doporučuje sledovat pořad ČTv – UčíTelka a dále jim budou zadány úkoly prostřednictvím nástěnek tříd.
  Žáci druhého stupně budou směřováni na využívání google classroom a pokyny zatím najdete na nástěnkách tříd.
 1. Úkoly a samostatná práce pro žáky budou vytvářeny vždy tak, aby žák byl schopen zadání plnit samostatně bez pomoci rodičů. V případě, že zadání nerozumí, potřebuje něco vysvětlit či jinak pomoci, má možnost oslovit učitele telefonicky mezi 9-11 hod, kdy všichni učitelé jsou žákům k dispozici k přímé komunikaci.
 2. Učitele můžete kontaktovat i během pracovního dne 8 – 16 hod., a to též telefonicky či emailem. V tomto čase Vám však vždy nemusí bezprostředně pomoci s úkoly, neboť může být zaneprázdněn jinou činností a podklady k práci nemusí mít u sebe. V obou případech buďte prosím trpěliví, pokud bude telefon obsazený či např. spadnou webové stránky.  Telefonní čísla jsou uvedena na webových stránkách v sekci Naše škola/zaměstnanci nebo Kontakty.
 3. Vypracovávání úkolů a prací nebude klasifikováno, učitel se vždy bude snažit podat dětem zpětnou vazbu, jak se jim dařilo, a vést ho k práci s chybou. V současné situaci v žadném případě nejde o zavalení dětí úkoly a požadavky. Jde o to neztratit s dětmi vazbu, udržet je v režimu učení a vzdělávání se. Všichni učitelé školy toto chápou a budou tak k dětem přistupovat. Není třeba za každou cenu honit čas a termín.
 4. Vypracovaná cvičení a práce můžete zasílat jednotlivým učitelům na email nebo ofocené prostřednictvím telefonu či WhatsAppu. O podrobnostech Vás bude informovat každý učitel.
  Naše pozornost bude věnována především procvičování českého jazyka, matematiky, cizích jazyků. Naukové předměty budou realizovány především formou tematických úkolů s delším časovým horizontem.
Jsme si vědomi Vaší velice náročné situace v rodinách. Bohužel celá věc je pro nás stejně nová jako pro Vás. Prosíme Vás proto o trpělivost a pochopení při hledání optimálních způsobů a cest. Zkušenosti z prvního týdne vyhodnotíme a v pondělí 23.3. 2020 se budeme snažit nastavit další postup.
 
Všem Vám děkujeme za trpělivost Blanka Lukeš Reindlová
 
 
 

Vážení rodiče,

na základě vydaných pokynů a doporučení Ministerstva zdravotnictví, Ministerstva školství, Bezpečnostní rady státu, Krajské hygienické stanice a Krajské epidemiologické komise se obracím na zákonné zástupce našich žáků s výzvou, aby nejezdili do oblastí s komunitním i lokálním výskytem onemocnění COVID-19 a zvážili i ostatní zahraniční cesty.

Pokud přesto do zahraničí vyjedete, doporučujeme po návratu v případě podezření na riziko nákazy telefonicky kontaktovat hygienickou stanici, případně svého obvodního lékaře a koordinovat s nimi další postup.

Karanténu může nařídit KHS nebo ošetřující lékař. Škola však doporučuje, pokud navštívíte rizikovou oblast (především severní Italii a postižené oblasti Francie, Švýcarska, Rakouska) z preventivních důvodů dítě do školy po dobu 14 dnů neposílat a kontaktovat školu. Zajistíme zadání práce pro žáka prostřednictvím internetu na doma.

 Vzhledem k dynamicky se vyvíjející situace v Evropě, je třeba počítat s tím, že případná nařízená karanténní opatření by mohla být velice rozsáhlá a mohla by výrazně ovlivnit některé profese zajišťující záchranný systém, jako jsou lékaři Krajské liberecké nemocnice apod.

Děkuji všem za rozumný ohleduplný přístup k sobě i ostatním

Blanka Lukeš Reindlová

Doporučujeme také sledovat zejména webové stránky Ministerstva zdravotnictví www.mzcr.cz  

Webová stránka MZČR věnovaná aktuální situaci v oblasti koronaviruhttp://mzcr.cz/dokumenty/informace-pro-obcany-v-souvislosti-s-aktualnim-vyskytem-cinskeho-koronaviru-2019_18415_1.html  

Kontakty na krajské hygienické stanicehttp://mzcr.cz/dokumenty/kontakty-na-krajske-hygienicke-stanice_18604_1.html   

Doporučujeme dodržovat doporučení Ministerstva zahraničních věcí k cestování do zahraničí.

Web Ministerstva zahraničních věcíhttps://www.mzv.cz/jnp/cz/cestujeme/index.html

 

 

 

Vážení rodiče,

obracíme se na Vás s prosbou o součinnost v návaznosti na prevenci a opatření proti šíření onemocnění koronavirem COVID 19.

Na doporučení KHS, lékařů i Bezpečností rady státu bychom Vás chtěli požádat o informaci do jakých zemí popř. oblastí se chystáte vycestovat během jarních prázdnin.

Tyto údaje chceme shromáždit před jarními prázdninami k případnému rychlému jednání a možnostem rozhodovat a konat. Informaci se jménem a zemí pobytu, prosím, sdělte prostřednictvím svých dětí nebo emailem třídní učitelce/učiteli do pátku 6.3. 2020.

Velice děkuji za pochopení a pomoc.

S pozdravem,

Blanka Lukeš Reindlová.

 

Základní opatření KHS k prevenci šíření onemocnění koronavirem (COVID - 19)

 

TURISTICKÝ KURZ

Pro informace o zářijovém turistickém kurzu klikněte ZDE.

Je uveden termín a cena, ostatní informace zůstavají stejné jako v loňském roce.

 

 

Vítejte na nástěnce třídy 6.A

školní rok 2019 / 2020 

 

Rozvrh pro školní rok 2019/2020

  1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
od:
do:
7:55
8:40
8:50
9:35
10:05
10:50
11:00
11:45
11:55
12:40
12:50
13:35
13:40
14:25
14:35
15:20
15:30
16:15
Pondělí  

Čj

Nov

             
Úterý  

Děj

Pas

Fyzika

Plo

           
Středa  

Čj/OV

Nov

Aj

Kut/Hold

           
Čtvrtek  

Zem

Hol

Nj/Fj

Steh/Škv

           
Pátek  

Kuč

Ma

Čer

           

 

Zdravím mé šesťáky a rodiče,

tento týden, přesněji ve středu 1. dubna, zahájíme online spojení se všemi třídami druhého stupně. Zde najdete váš "nový rozvrh". Snažte se v dané časy být připojeni na základě emailu, který vám od vašeho učitele přijde. Hodiny jsou od 9:00-9:30 a od 10:00-10:30 .

Pokud se někomu z nějakého důvodu připojení nepodaří, nic se neděje. Zkusí to příště a před tím mi ještě napíše nebo zavolá, abychom odstranili případné technické problémy. Většina z vás si to již vyzkoušela částečně s paní učitelkou Novotnou minulý týden.

Těšíme se na vás.

 

 

Pč/Info...lichý/ sudý týden

Odpolední vyučování ve čtvrtek začíná 13:30 a končí 15:05 h

Vážení rodiče, milí žáci, 

vítám Vás po jarních prázdninách na stránkách třídy. Nastala situace, s kterou jen málokdo počítal a je třeba se s ní popasovat. Období bude náročné pro všechny, ale zejména pro rodiče. Jsem velmi ráda, že naše škola se k dané situaci postavila velice rozumným a co nejméně stresu vyvolávajícím způsobem. Všichni vyučující se pokusí domácí výuku nepřenášet na rodiče, ale zadávat takovou práci, aby ji zvládali žáci sami a v rámci možností je i bavila. Půjde zejména o procvičování dosavadních znalostí, pokusíme se děti nezahlcovat pracovními listy atd. V daném období nebudeme hodnotit výstupy známkami, ale budeme spíše poradci a tutoři dětem. 

Každý den budeme k dispozici pro rodiče od 8 do 16 h na emailu či telefonu a v době od 9 do 11 h  zejména pro žáky (tel. kontakty jsou na stránkách školy), kontakt na mne je 723250059

 

Výuka bude probíhat prostřednictvím Google classroom, kam se žáci přihlásí svým školním emailem, prosím zkontrolujte si je, zda jste nezapomněli hesla...

 

Děkuji všem dětem i rodičům, že jsme se společně dostali na Google classroom. Pro všechny je to nové, i já s tím trochu bojuji, tak prosím o pochopení. Věřím, že spolu vše zvádneme a nebudeme se stresovat. To by nám v této době moc nepomohlo. 

Pokud můžete, užívejte jarního sluníčka, vitamín D posiluje. Sedněte si alespoň na balkon či zahradu a pracujte z venku. Volejte babičkám a dědečkům. Buďte i mezi sebou alespoň takto v kontaktu.

Moc vás všechny zdravím a přeji hlavně zdraví celým rodinám. 

 

 

 

Milí žáci a rodiče,

prosím sledujte pravidelně stránky třídy, zítra se dozvíte více. Pro dnes: matematiku jsem zadala přes skupinu šestˇáci na WhatsAppu, Aničce to přeposlala Rozárka. Moc děkuji.

Úkol z čj na tento týden:
Jak jsem strávil/a jarní prázdniny
 - slohový útvar vypravování, rozsah 100-120 slov, použít min. 2 přímé řeči
 - termín - 20.3.2020
 - způsob odevzdání bude upřesněn.Úkol z čj na tento týden:

 

 

 

 

Žáci byli poučeni o chování během vánočních prázdnin - manipulace s otevřeným ohněm, chování při zimních sportech, nebezpečí zábavné pyrotechniky. Vzhledem ke zvýšenému výskytu žloutenky v Libereckém kraji byli žáci poučení o potřebě zvýšené hygieny a správném mytí rukou.

 

Vítám vás v novém školním roce

Mé jméno je Hana Červinková a jsem nová třídní učitelka 6A.

Kontakt na mne:  hana.cervinkova@husovaliberec.cz

 

Předpokládané výdaje

Pracovní činnosti: 30,-Kč

Pracovní sešity z ČJ...85 Kč

Pracovní sešity z matematiky.....150 Kč

Zápisník. 15 Kč

Potřeby na VV.....100 Kč

Turistický kurz    1900 Kč

Balík papírů

 

 

 

 

Třídní schůzky

3. 10. 2019 - společné 17:00 - 18:30
28.11. 2019 - konzultační 16:00 - 18:00
9. 1. 2020 - konzultační 16:00 - 18:00
2. 4. 2020 - konzultační 16:00 - 18:00
21. 5. 2020 - společné 17:00 - 18:30
 

 Harmonogram školního roku

2. 9. 2019 - zahájení školního roku
28. 10 - 30. 10. 2019 - podzimní prázdniny a Den vzniku samostatného československého státu
21. 12. 2019 - 5. 1. 2020 - vánoční prázdniny
31. 1. 2020 - pololetní prázdniny
9. 3. - 15. 3. 2020 - jarní prázdniny
9. 4. - 10. 4. 2020 - velikonoční prázdniny
29. 6. a 30. 6. 2020 - ředitelské volno
1. 7. - 31. 8. 2020 - letní prázdniny
 
 
 
 
 

 

Omlouvání žáků

 Při nemoci:
ihned e-mail  třídní učitelce (případně zanechat vzkaz na sekretariátu školy) - info o nepřítomnosti
Po nemoci písemně v žákovském zápisníku, v den nástupu do školy odevzdat třídní učitelce
Omluvenka se píše i na jednu zameškanou hodinu (např. návštěva lékaře)!
Pro uvolnění během vyučování:
písemně před odchodem - v žákovském zápisníku (informace stačí vyučujícímu učiteli, s omluvenkou v žákovském zápisníku, potom za třídním učitelem)
Pro dlouhodobější uvolnění z výuky (rodinné důvody, sport):
vyplnit žádost o uvolnění (ke stažení v dokumentech školy), odevzdat třídní učitelce