česky deutsch

6.A

Úvod » Třídy » 6.A

Protiepidemická opatření

Informace o očkování proti žloutence typu A

Informace KRAJSKÉ HYGIENICKÉ STANICE rodičům

Poslední výzva

Žádáme rodiče žáků školy - chlapců, kteří doposud neodevzdali potvrzení o očkování svých dětí nebo návratku o uskutečněném odběru krve u svého lékaře, aby tak učinili nejpozději do čtvrtka 12.12.2019 do 9:00 hod spolu s požadavkem na očkování. Pozdější dodání neumožňuje objednání potřebného množství vakcíny. Oddalování návštěvy lékaře a odběrů krve znemožňuje plné protiepidemické opatření a ohrožuje samotného žáka i ostatní.

Děkuji za Váš vstřícný postoj a spolupráci.

Obracíme se na vás s žádostí, abyste se vzhledem k výskytu virového zánětu jater (žloutenky) typu A řídili níže přiloženými pokyny Krajské hygienické stanice. Žáci (chlapci) prokáží očkování proti VHA doloženým očkováním. Ostatní chlapci se dostaví co nejdříve v ranních hodinách nalačno ke svému ošetřujícímu lékaři, který provede vyšetření včetně odběru krve. Žádanka je součástí níže přiložených pokynů.

 

Prosíme rodiče, aby žáky na pondělí vybavili informacemi o tom, u kterého dětského lékaře jsou přihlášení. Zároveň pokud bylo kterékoli z dětí v minulosti očkováno proti žloutence typu A, tak prosíme o doložení očkování.

 

Plánované přerušení dodávek proudu

 

Upozorňujeme vás, že dne 31. 10. dojde k plánovanému přerušení dodávek elektrického proudu. Mimo provoz bude školní jídelna, vybavte prosím děti větší svačinou a teplým oblečením.

Vyučování začíná v 8:50 (2. vyučovací hodina). Odpolední vyučování odpadá. Kurz plavání pro žáky 3. A proběhne standardně. Odchod žáků od školy je v 7:30.

 

 

TURISTICKÝ KURZ

Pro informace o zářijovém turistickém kurzu klikněte ZDE.

Je uveden termín a cena, ostatní informace zůstavají stejné jako v loňském roce.

 

 

Vítejte na nástěnce třídy 6.A

školní rok 2019 / 2020 

 

Rozvrh pro školní rok 2019/2020

  1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
od:
do:
7:55
8:40
8:50
9:35
10:05
10:50
11:00
11:45
11:55
12:40
12:50
13:35
13:40
14:25
14:35
15:20
15:30
16:15
Pondělí Osv Aj Zem Nj/Fj Ma KAJ      
Úterý Aj Děj Nj/Fj ČjL Přd   Pč/Inf Pč/Inf  
Středa Děj Fj/Nj Ma ČjL Tv Tv      
Čtvrtek Nj/Fj Ma Fy ČjL Vv   Ov Hv  
Pátek Aj Vv Přd Ma ČjL KAJ      

 

Pč/Info...lichý/ sudý týden

Odpolední vyučování ve čtvrtek začíná 13:30 a končí 15:05 h

POZOR!!

Z důvodu vysoké abcence je zrušena diskotéka  a talentmánie. Ve čtvrtek 30.1. končí vyučování 12:40. Vysvědčení marodů bude na sekretariátu školy.

Info ze dne 23.1.

Organizace dne 30.1:

1-3.vyučovací dle rozvrhu, 4. hodina vysvědčení. 5. a 6. hodina TALENTMÁNIE. Konec vyučování 13:30

Pátek 31.1. pololetní prázdniny

Ve středu 29.1. se koná v aule školy diskotéka, zájemci dostali návratky. Prosím podepsané odevzdat buď třídnímu učiteli nebo paní učitelce Pastuchové.

 

 

Žáci byli poučeni o chování během vánočních prázdnin - manipulace s otevřeným ohněm, chování při zimních sportech, nebezpečí zábavné pyrotechniky. Vzhledem ke zvýšenému výskytu žloutenky v Libereckém kraji byli žáci poučení o potřebě zvýšené hygieny a správném mytí rukou.

 

Vítám vás v novém školním roce

Mé jméno je Hana Červinková a jsem nová třídní učitelka 6A.

Kontakt na mne:  hana.cervinkova@husovaliberec.cz

Info ze dne 16.12.

Ve čtvrtek 19.12. půjdeme celá třída do trampolínového centra ORIONKA. Odjezd 9:15 od školy busem č.19

Návrat na pátou vyučovací hodinu.

S sebou 2 jízdenky na bus, 80 Kč na vstup a oblečení na TV.

1.vyučovací hodinu se učíme dle rozvrhu, po návratu pokračujeme pátou vyučovací hodinou opět dle rozvrhu.

Info ze dne 24.11.

Ve čtvrtek 28.11.v 16h-18h  se konají konzultační třídní schůzky. Prosím o použití přihlašovací tabulky na úvodní stránce školy. 

Info ze dne 12.11.

Ve čtvrtek 14.11 a v pátek 15.11. se uskuteční projektové dny k příležitosti výročí sametové revoluce. Konec vyučování po oba dny 12:40.

Info ze dne 3.11.

V úterý 5.11. se uskuteční výchovný program Etiketa a školní řád. Pro naši třídu je vyčleněna 4.vyučovací hodina. Prosím o platbu 50 Kč za žáka do konce týdne. Děkuji

Info z 3.10.

Vybírám 500Kč na SRPŠ

Předpokládané výdaje

Pracovní činnosti: 30,-Kč

Pracovní sešity z ČJ...85 Kč

Pracovní sešity z matematiky.....150 Kč

Zápisník. 15 Kč

Potřeby na VV.....100 Kč

Turistický kurz    1900 Kč

Balík papírů

 

 

 

 

Třídní schůzky

3. 10. 2019 - společné 17:00 - 18:30
28.11. 2019 - konzultační 16:00 - 18:00
9. 1. 2020 - konzultační 16:00 - 18:00
2. 4. 2020 - konzultační 16:00 - 18:00
21. 5. 2020 - společné 17:00 - 18:30
 

 Harmonogram školního roku

2. 9. 2019 - zahájení školního roku
28. 10 - 30. 10. 2019 - podzimní prázdniny a Den vzniku samostatného československého státu
21. 12. 2019 - 5. 1. 2020 - vánoční prázdniny
31. 1. 2020 - pololetní prázdniny
9. 3. - 15. 3. 2020 - jarní prázdniny
9. 4. - 10. 4. 2020 - velikonoční prázdniny
29. 6. a 30. 6. 2020 - ředitelské volno
1. 7. - 31. 8. 2020 - letní prázdniny
 
 
 
 
 

 

Omlouvání žáků

 Při nemoci:
ihned e-mail  třídní učitelce (případně zanechat vzkaz na sekretariátu školy) - info o nepřítomnosti
Po nemoci písemně v žákovském zápisníku, v den nástupu do školy odevzdat třídní učitelce
Omluvenka se píše i na jednu zameškanou hodinu (např. návštěva lékaře)!
Pro uvolnění během vyučování:
písemně před odchodem - v žákovském zápisníku (informace stačí vyučujícímu učiteli, s omluvenkou v žákovském zápisníku, potom za třídním učitelem)
Pro dlouhodobější uvolnění z výuky (rodinné důvody, sport):
vyplnit žádost o uvolnění (ke stažení v dokumentech školy), odevzdat třídní učitelce