česky deutsch

6.A

Úvod » Třídy » 6.A

 

 

Vítejte na nástěnce třídy 6.A

  

Školní rok 2018/2019

Rozvrh třídy 6.A pro školní rok 2018/2019

  1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
od:
do:
7:55
8:40
8:50
9:35
10:05
10:50
11:00
11:45
11:55
12:40
12:50
13:35
13:40
14:25
14:35
15:20
15:30
16:15
Pondělí TH ČJ Ma Děj

Aj/- *

     
Úterý Nj/Fj Aj Ma ČJ Z   Inf/Pč Inf/Pč  
Středa Nj/Fj Aj ČJ Tv Tv      
Čtvrtek F Nj/Fj Aj Ma Vv   Ov Hv  
Pátek ČJ Ma Fj/Nj Vv     Děj      /-Aj *      
 
* nepovinný předmět (konverzace s rodilým mluvčím)

úterý a čtvrtek - obě odpolední vyučování začínají ve 13:30; v úterý končí v 15:00 a ve čtvrtek 15:05.

 
Kontakt na třídní učitelku: ivana.holasova@husovaliberec.cz - POZOR ZMĚNA !!!
Konzultační hodiny: úterý 7:00 - 7:45; po dohodě možno i jindy

Žádáme žáky, aby si do 27.6. 2018 vyklidili své šatní skříňky, boxy a odnesli si své školní potřeby, které během roku ponechávají ve škole. Důvodem je úklid a malování. Neodnešené věci budou shromážděny v prostorách skladu školy a to pouze do 15.9. 2019. Poté budou předány pro potřebu červeného kříže a charity.

 

Milé děti, vážení rodiče, ještě jednou Vám děkuji za všechny krásné kytičky a dárky a přeji Vám báječné letní prázdniny.

Na viděnou 2. září 2019 v 7.A - Ivana Holasová

 

 


 

Elektronická žákovská knížka

Prosím rodiče o kontrolu všech osobních údajů - zejména telefonní čísla. Případné změny prosím zašlete e-mailem. Děkuji.

Prosím o kontrolu známek na Bakalářích (na rodičovské heslo !!!) minimálně jednou za měsíc. Děkuji.

 


Organizace školního roku:

PODZIMNÍ PRÁZDNINY - 29. - 30. října

VÁNOČNÍ PRÁZDNINY - 22.prosince - 2.ledna

ŘEDITELSKÉ VOLNO - 3. a 4. ledna

POLOLETNÍ PRÁZDNINY - 1. února

JARNÍ PRÁZDNINY - 4. - 8. března

VELIKONOČNÍ PRÁZDNINY - 18. a 19. dubna

HLAVNÍ PRÁZDNINY -  29. června - 1. září


  


Třídní schůzky:

13. září - prezenční od 17 hodin

15. listopadu - konzultační na objednání (16:00 - 18:00)

17. ledna - konzultační na objednání (16:00 - 18:00)

21. března - konzultační na objednání (16:00 - 18:00)

23. května - prezenční od 17 hodin 


Omlouvání žáků

Při nemoci:

  • ihned e-mail třídní učitelce (případně zanechat vzkaz na sekretariátu školy) - info o nepřítomnosti
  • po nemoci písemně v žákovském zápisníku, v den nástupu do školy odevzdat třídní učitelce
  • omluvenka se píše i na jednu zameškanou hodinu (např. návštěva lékaře)!

Pro uvolnění během vyučování:

  • písemně před odchodem - v žákovském zápisníku (informace stačí vyučujícímu učiteli, s omluvenkou v žákovském zápisníku, potom za třídním učitelem)

Pro dlouhodobější uvolnění z výuky (delší než 3 dny; rodinné důvody, sport):

  • vyplnit žádost o uvolnění (ke stažení v dokumentech školy), odevzdat třídní učitelce
  • Žáci budou uvolňováni z rodinných důvodů pouze jednou za školní rok.

 

 

to informaci v žákovských zápisnících.

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            

 

 

 

 

 

 hanaMgr.5.