česky deutsch

5.B

Úvod » Třídy » 5.B
 

Rozvrh třídy 5.B pro školní rok 2017/2018

  1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
od:
do:
7:55
8:40
8:50
9:35
10:05
10:50
11:00
11:45
11:55
12:40
12:50
13:35
13:40
14:25
14:35
15:20
15:30
16:15
Pondělí Th Nj ČjL Hv Ma ČjL      
Úterý ČjL Ma Pří ČjL Vla Tv      
Středa ČjL Ma Tv Nj        
Čtvrtek Vla ČjL Ma Nj Inf Inf      
Pátek ČjL Nj Ma Vv Vv        

 

Prosíme zákonné zástupce žáků, aby v rámci konzultačních třídních schůzek v rozmezí mezi 16:00 až 18:00 přišli zvolit svého zástupce do školské rady na období 2018 – 2020 do třídy u třídního učitele.

 

Děti byly poučeny o bezpečnostním chování v kontaktu s cizími osobami.

Vážení rodiče, milí žáci, vítám Vás na nástěnce 5. B

Na třídních schůzkách rodiče schválili financování rodilého mluvčího na první pololetí. Větší část budu hradit z přeplatku minulého školního roku, zbytek z třídního fondu (částka na dítě - 800 Kč).

Prosím jen o zaplacení 500 Kč do fondu SRPŠ.

 

Vzhledem k tomu, že páteční hodiny výtvarné výchovy budou bez přestávky, konec vyučování  ve 12.30 h.

Prosím, pošlete mi po dětech případné změny bydliště, telefonního čísla či mailové adresy.


Žádáte-li o uvolnění svého dítěte z výuky na více než 3 dny, vyplňte oficiální žádost, kterou najdete na webu školy (Naše škola - Dokumenty) a vyplněnou ji prosím pošlete po žákovi. Žádost musí být zaevidována.

 

Každý čtvrtek mají žáci hodinu informatiky. Budou rozděleni do dvou skupin, jedna začíná v 11.55 h, končí ve 12.40 h, druhá jde nejprve na oběd a výuka pro druhou skupinu je od 12.50 h do  13.35 h. V pololetí se obě skupiny vymění.

AKCE

LISTOPAD

1. 11.  sběr starého papíru

14. 11. přijede k nám mobilní  Trilopark (http://trilopark.eu/mobilni-trilopark-pro-zs),  cena 50 Kč/ žák, platím z TF. Akce se koná ve škole. Konec vyučování dle rozvrhu.

Pracovníci  Triloparku mě požádali, abych dala rodičům i dětem na vědomí - cituji:

V Triloparku vytváříme veliké repliky dinosauřích lebek, trilobitů apod. Vše z našich vlastnoručních forem - poctivě nabarvené, nalakované... Na výjezdy po školách jsme si zvykli lebky vozit, protože jsme se již přesvědčili, že se dětem (především prvostupňovým) velmi líbí. Proto jim je v rozmezí 50-100 Kč na místě nabízíme ke koupi. Máme už zkušenost, že je dětem během akce líto, pokud se o možnosti koupě předem nedozvědí. 
 

16. 11. - projektový den

Ve čtvrtek 16. 11. se uskuteční projekt „Po stopách historie ČR“. Děti budou pracovat ve skupinách sestavených z žáků z různých ročníků prvního stupně. V rámci projektu půjdeme také na vycházku k libereckým památníkům. S sebou děti potřebují kalendář (diář, …) s vyznačenými státními svátky, penál (psací potřeby, pastelky, fixy, nůžky), lepidlo, vhodné oblečení na ven, svačinu, pití. Ukončení vyučování dle tříd : 1. A, 1. B, 2. A, 4. B v 11: 45 hod.; 2. B, 3. A, 5. A ve 12:00hod.; 3. B, 4. A, 5. B ve 12: 15hod.

 
23. 11. - 16.00 - 18.00 h konzultační třídní schůzky.

 

TŘÍDNÍ SCHŮZKY:

5.10. 2017

23.11. 2017 konzultační

11.1.2018 konzultační na objednání

22.3.2018 konzultační

17.5.2018

 

PRÁZDNINY:

Podzimní -   26. - 27. 10. 2017

Vánoční  -    23. 12. - 2. 1. 2018 (vyučování začíná ve středu 3. 1. 2018)

Pololetní -    2. 2. 2018

Jarní       - 26. 2. - 4. 3. 2018

Velikonoční - 29. 3. - 30. 3. 2018

Hlavní        -  1. 7. - 31. 8. 2018

 

 

 

 

 

Důležitá telefonní čísla a adresy:

sekretariát: 731 632 396

telefon sborovna 1.stupeň : 725 088 832

email: info@zskola.cz

web: www.zskola.cz

ředitelka: Mgr. Blanka Lukeš Reindlová

třídní učitelka: Eva Jarošová

email: ev.jarosova@centrum.cz

školní jídelna: 485 102 945

 

Organizační chod školní družiny:

Ve školním roce 2017/18 budou do školní družiny nebo centra volného času zařazeni všichni žáci školy, jejichž zákonní zástupci projeví zájem podáním žádosti.

Pobyt ve školní družině či centru volného času je zpoplatněn. Cena je stanovena za měsíc a nelze ji přepočítávat na jednotlivé dny.

Měsíční poplatek 1. – 5. třída                                                                   270,-Kč

Měsíční poplatek – využití pouze ranní družiny                                     180,-Kč

Měsíční poplatek – volná hodina mezi vyučováním                              120,-Kč

Provozní doba školní družiny je od 6:30 do 17:00 hod. mimo dobu školního vyučování. Denně od 13:00 do 15:00 hod. je ve všech odděleních řízená organizovaná činnost (vycházky do okolí, výtvarné, rukodělné, hudební či sportovní aktivity a další). V této době není možné děti ze školní družiny vyzvedávat.

V případě nutnosti (odchod se sourozencem či podobně) bude pro tyto děti vytvořen od 13:00 do 14:00 hod. koutek, ve kterém bude vykonáván dohled. Z koutku děti odcházejí zásadně pouze samostatně na písemné vyrozumění zákonného zástupce s uvedeným časem. Tento koutek (vzhledem k omezeným prostorovým možnostem) nebude mít stálé místo a není jej tedy možné spojit s telefonem. Odchod dětí na tel. výzvu nebude tedy v tuto dobu možný. Koutek je určen výhradně dětem školní družiny nebo centra (není již dále zpoplatněn) a jeho cílem je vyjít vstříc požadavkům rodičů, umožnit společný odchod sourozenců v návaznosti na spojení MHD či přechod do jiných zařízení, a nemá proto žádný řízený program ani náplň.

Zájem o jeho využití označí zákonný zástupce na zápisním lístku školní družiny tak, že na  daný den zapíše odchod dítěte samostatně – bez doprovodu s uvedením času.  Pozor - zajištění od 14:00 do 15:00 hod. není možné. Vzájemné vyčkání dětí či rodičů ve vestibulu budovy je samozřejmostí.

Halloween