česky deutsch

5.B

Úvod » Třídy » 5.B

Informace k projektu „ Dětský klub Husova“

Registrační číslo projektu:  CZ.03.1.51/0.0/0.0/17_077/0007928

Rodiče, kteří pracují jako OSVČ, vyplní a potvrdí prosím (na ČSSZ) Žádost o potvrzení v evidenci ČSSZ, která je k dispozici ke stažení na nástěnkách tříd.

Závěrečná práce

Vážení rodiče,

v letošním školním roce čeká děti obhajoba závěrečné práce. Zde je pár informací, týkajících se struktury a vypracování práce.

Tématem práce je jakékoliv místo z České republiky, nejlépe které děti navštívily a mají k němu i vlastní fotky. Všechny děti již mají téma vybrané.

Závěrečnou práci děti napíši na počítači a odevzdají ve vytištěné podobě. Dále vypracují prezentaci, která se bude promítat při obhajobě.

Struktura práce:

  • titulní strana - název práce, jméno a příjmení, třída, název školy, můžete vložit i obrázek, týkající se tématu práce
  • dopis kamarádovi v českém jazyce
  • dopis kamarádovi v německém jazyce
  • historie či stručné informace o tématu
  • zajímavá místa
  • kalkulace
  • báseň, píseň týkající se zadaného tématu - může být i vlastní tvorba
  • obrazová příloha
  • moje fotogalerie

Do práce nevkládat zkopírované věty a odstavce z internetu. Děti si vše upraví tak, aby oni samy tomu rozuměly. Práce by měla být napsaná jasně a srozumitelně a odpovídat jazykovým možnostem a zkušenostem každého žáka.

Pro inspiraci jsem pod tento text vložila ukázky dvou závěrečných prací, Krušné hory a Podještědí. U obou prací jsem musela umazat fotogalerii. Kdo byste měli zájem o kompletní práce i s fotogalerií, napište mi email. Ráda Vám pošlu.

 

Rozvrh třídy 5.B pro školní rok 2018/2019

  1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
od:
do:
7:55
8:40
8:50
9:35
10:05
10:50
11:00
11:45
11:55
12:40
12:50
13:35
13:40
14:25
14:35
15:20
15:30
16:15
Pondělí Osv ČjL Ma Nj Vv Vv      
Úterý ČjL Ma Pří ČjL Nj Hv      
Středa Tv Ma Vla ČjL        
Čtvrtek Nj Ma Tv ČjL Inf Inf      
Pátek Nj ČjL Vla Ma ČjL        

Osv = osobnostní a sociální výchova

Na hodinu Informatiky se třída půlí. Koníčci budou v 1. pololetí mít Informatiku 5. vyučovací hodinu, konec výuky ve 12:40 a poté oběd. Žabičky půjdou na oběd během 5. vyučovací hodiny a 6. vyučovací hodinu budou mít Informatiku. Konec výuky ve 13:35. Na konci 1. pololetí se skupiny otočí.

 

Vážení rodiče, milé děti vítejte na nástěnce třídy 5. B

 

2. 7. 2019

Vážení rodiče, milé děti

chtěla bych Vám moc poděkovat za roční spolupráci, podporu a ochotu. Také moc děkuji za dárky a květiny. Moc mě to potěšilo.

Přeji Vám všem krásné, pohodové a dlouhé prázdniny. Užívejte léto.

Moc Vám všem ještě jednou za vše děkuji.

Anna Jassová

 

20. 6. 2019

Ve středu 26. 6. 2019 - sběr papíru. Prosím na lístečku jméno a počet kilogramů. Děkuji.

 

18. 6. 2019

Akce, které nás ještě čekají ještě do konce školního roku:

Od 20. 6. - konec výuky ve 12:00 - děti mají zapsáno v žákovském zápisníku. prosím podepište. D

ěkuji.

21. 6. - vybírání učebnic (MT, ČJ, ČÍTANKA, VL, PŘÍ, HV) - prosím slepit, vyspravit!!!

Učebnice do 6. třídy děti dostanou ve čtvrtek 27. 6.

V úterý 25. 6. - prezentace závěrečných prací od 17:00 ve třídě pro Vás rodiče. Po prezentacích bychom s dětmi přespali ve škole. Prosím, kdo můžete, přineste nějaké občerstvení. Děti budou mít na večeři a ve středu na snídani.

Úterý 25. 6. - středa 26. 6. - nocování ve škole - informace děti dostanou do konce týdne.

Čtvrtek 27. 6. - děti, které odchází na gymnázium vrátí klíče od šatny.

Pátek 28. 6. - první hodinu rozdávání vysvědčení

Děti si do žákovských zápisníků nalepily informaci o vyklizení skříněk. Prosím podepište. Děkuji.

Kdo ještě nezaplati 530 Kč za učebnici angličtiny do 6. třídy, prosím pošlete po dětech. Děkuji.

Přeji krásný a pohodový zbytek týdne. Anna Jassová

 

13. 6. 2019

Žádáme žáky, aby si do 27. 6. 2018 vyklidili své šatní skříňky, boxy a odnesli si své školní potřeby, které během roku ponechávají ve škole. Důvodem je úklid a malování. Neodnešené věci budou shromážděny v prostorách skladu školy a to pouze do 15. 9. 2019. Poté budou předány pro potřebu červeného kříže a charity.

 

Prosím o zaplacení 530 Kč za učebnici angličtiny, kterou děti budou potřebovat v 6. třídě. Peníze posílejte, prosím, po dětech. Děti, které odchází na gymnázium, učebnici samozřejmě neplatí.

 

29. 5. 2019

Aktivity do konce školního roku:

Ve čtvrtek 30. 5. konec výuky ve 12:40. Děti, které mají mít do 13:35, mají zapsáno v žákovském zápisníku. Prosím podepište. Děkuji.

Pátek 31. 5. - koloběžky Malá Skála - kemp Dolánky. Sraz v 7:45 na hřišti školy, příjezd 13:56 na vlakové nádraží Liberec. Informace a návratky děti dostaly. Cestu a půjčení koloběžek uhradím z přebytku ze školy v přírodě a Prahy.

Do pátku 31. 5. prosím poslat, na můj email prezentaci v Powerpointu k závěrečné práci. Potřebujeme s dětmi prezentace vyzkoušet. 

Úterý 4. 6. - děti budou mít 4. vyučovací hodinu vlastivědu (místo čtení)

Středa 5. 6. - třídní focení

Čtvrtek 6. 6. - čtvrtletní písemná práce z matematiky - písemné dělení dvojciferným dělitelem, písemné násobení, zlomky, desetinné zlomky, desetinná čísla (pamětné a písemné sčítání, odčítání, zaokrouhlování, porovnávání, číselná osa), obvod a obsah obdélníku a čtverce, povrch krychle a kvádru.

Úterý 11. 6. - prezentace závěrečných prací v aule školy

Středa 12. 6. - čtvrtletní písemná práce z českého jazyka - slovní druhy, skloňování přídavných jmen, skloňování osobních a přivlastňovacích zájmen, skloňování číslovek, mluvnické kategorie postatných jmen (pád, číslo, rod, vzor) a sloves (osoba, číslo, čas, způsob), podmět a  přísudek, shoda přísudku s podmětem

Dále nás ještě čeká výlet na Trosky, prezentace závěrečných prací pro rodiče ve třídě a nocování ve škole. Termíny všech těchto akcí dodám postupně.

Přeji všem krásný a pohodový zbytek týdne. Anna Jassová

 

16. 5. 2019

Konverzace NJ

Vera (dobrovolnice, kterou znají děti z CLIL hodin) nabízí do konce roku ZDARMA 4 konverzační hodiny v odpoledních hodinách pro max. 6 dětí - pro zájemce, kteří si chtějí s Verou popovídat, trénovat rozhovory z běžného každodenního života, povídat si o tématch, která je zajímají atd. 
 
Časově 14:00 - 14:45
Sraz před velkou sborovnou
Termíny: 21.5. (út)       27. 5. (po)      11. 6. (út)      18. 6. (út)
Přihlášky co nejdříve na mail:    renata.sebestova@husovaliberec.cz

(Zájemci zařazování dle rychlosti, počet míst omezen na 6) - napište přesně, o který termín/termíny máte zájem

 

Harmonogram školního roku 2018/2019

3. 9. 2018 - první školní den

29. a 30. 10. 2018 - Podzimní prázdniny

22. 12. 2018 až 2. 1. 2019 - Vánoční prázdniny

3. 1. a 4. 1. 2019 - ředitelské volno (nástup do školy 7. 1. 2019)

31. 1. 2019 - předávání pololetního vysvědčení

1. 2. 2019 - Pololetní prázdniny

4. 3. až 10. 3. 2019 - Jarní prázdniny

18. 4. až 22. 4. 2019 - Velikonoční prázdniny

28. 6. 2019 - předávání vysvědčení

29. 6. až 1. 9. 2018 - Letní prázdniny

 

Třídní schůzky

13. 9. 2018 - prezenční od 17:00 - SHROMÁŽDĚNÍ rodičů - účast NUTNÁ!!!

15. 11. 2018 - konzultační pouze na objednání (16:00 - 18:00)

17. 1. 2019 - konzultační pouze na objednání (16:00 - 18:00)

21. 3. 2019 - konzultační pouze na objednání (16:00 - 18:00)

23. 5. 2019 - prezenční od 17:00

 

Důležitá telefonní čísla a kontakty

Základní škola s rozšířenou výukou jazyků, Liberec

Adresa: Základní škola s rozšířenou výukou jazyků, Liberec, Husova 142/44, 460 01
 
  
-        Sekretariát školy:  731632396
 
-        Sborovna 1. stupeň: 725 088 83
 
-        Školní jídelna: 485 102 945
 
-        Školní družina: 739334394
 
-        Email:  info@zskola.cz
 
-        Web: www.zskola.cz
 
-        Ředitelka: Mgr. Blanka Lukeš Reindlová
 
-        Třídní učitelka: Mgr. Anna Jassová
 
-        Email: anna.jassova@husovaliberec.cz