česky deutsch

5.B

Úvod » Třídy » 5.B

 

Vítejte na nástěnce třídy 5.B

školní rok 2019 / 2020 

 

Rozvrh pro školní rok 2019/2020

  1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
od:
do:
7:55
8:40
8:50
9:35
10:05
10:50
11:00
11:45
11:55
12:40
12:50
13:35
13:40
14:25
14:35
15:20
15:30
16:15
Pondělí OSV ČjL ČjL Ma Nj        
Úterý Vla Ma ČjL Nj   Vv      
Středa ČjL Nj ČjL Tv Ma Hv      
Čtvrtek ČjL Nj Ma ČjL

Inf 1 / VV2

Inf 2 / VV1      
Pátek Ma Vla Tv Pří        

 

 

Závěrečná práce

Informace ze dne 24. 1. 2020

V úterý 28. 1. 2020 proběhne v hodině matematiky třídní kolo soutěže Pythagoriáda.

 

POZOR! ZMĚNA -- z důvodu vysokého počtu nemocných se soutěž Husovka má talent pro tuto chvíli ruší. 

Ve čtvrtek 30. 1. 2020 nás tedy čeká následující:

1.- 3. vyučovací hodinu - běžná výuka

4.- 5. vyučovací hodinu - předání vysvědčení

Vyučování bude ukončeno ve 12.40, následuje odchod na oběd.

 

V pátek 31. 1. 2020 jsou pololetní prázdniny.

pondělí 3. 2. 2020 navštívíme v 9.00 divadelní představení Řekl bych nějakej vtip a pak bych umřel smíchy v Naivním divadle Liberec. Odcházet budeme v 8.30, návrat po 10.30 - na hodinu matematiky a němčiny.

Třídní kolo recitační soutěže u nás proto nakonec proběhne v úterý 4. 2. 2020 - všichni žáci si připraví báseň o délce nejméně 6 slok (každá minimálně 4 verše). Vybraný žák nás poté bude reprezentovat na školním kole recitační soutěže, které proběhne ve středu 5. 2. 2020.

Do středy 5. 2. 2020 také zasílejte emailem další část závěrečné práce (Zajímavá místa) - minulý týden jsme si vysvětlovali, jakým způsobem psát a ukazovali povedený vzor - všichni by tedy měli mít veškeré informace.

 

Dále Vás informuji o možnosti zakoupit si "školní oblečení". Nabídku najdete pod odkazem https://www.kraloveskoly.cz/husova/ . Pozor, e-shop se uzavírá 10. 2. 2020.

 

Probírané učivo:

ČESKÝ JAZYK - přídavná jména - (tvrdá, měkká, přivlastňovací) a jejich skloňování

MATEMATIKA - písemné dělení dvojciferným dělitelem

Ve středu 29. 1. 2020 si na tuto látku napíšeme desetiminutovku.

GEOMETRIE - osová souměrnost

 

Informace ze dne 19. 1. 2020

pondělí 20. 1. 2020 navštívíme v 9.00 divadelní představení Hvězdný posel v Naivním divadle Liberec. Odcházet budeme v 8.30, návrat po 10.30 - na hodinu matematiky a němčiny. Vstupné 60,- Kč bude uhrazeno z třídního fondu.

V pondělí 3. 2. 2020 u nás proběhne třídní kolo recitační soutěže - všichni žáci si proto připraví báseň o délce nejméně 6 slok (každá minimálně 4 verše). Vybraný žák nás poté bude reprezentovat na školním kole recitační soutěže, které proběhne ve středu 5. 2. 2020.

 

Probírané učivo:

ČESKÝ JAZYK - oprava čtvrtletní písemné práce, opakování učiva - podstatná jména

MATEMATIKA - oprava čtvrtletní písemné práce, písemné dělení dvojciferným dělitelem

GEOMETRIE - osová souměrnost

 

Informace ze dne 13. 1. 2020

Na základě domluvy s žáky plánujeme psát

POLOLETNÍ PÍSEMNOU PRÁCI Z ČJ ve čtvrtek 16. 1. 2020 (s-, se-, z-, ze-, vz-; bě/bje, pě, vě/vjě, mě/mně; vyjmenovaná slova, podstatná jména + kontrolní diktát).

POLOLETNÍ PÍSEMNOU PRÁCI Z M v pátek 17. 1. 2020 (římské číslice; písemné a pamětné sčítání, odčítání, násobení a dělení - násobení trojcifernými čísly, dělení jednocifernými se zbytkem i bez; slovní úlohy).

Ve všech předmětech proto tento týden opakujeme.

 

Informace ze dne 5. 1. 2020

Vážení a milí rodiče,

doufám, že jste si spolu s dětmi užili klidné a pohodové vánoční svátky a také hezky oslavili příchod nového roku, do kterého Vám všem přeji mnoho štěstí, radosti a pevného zdraví :)

 

Dále připojuji informace k prvnímu lednovému týdnu, kdy nás ve škole bude čekat zejména následující:

V pondělí 6. 1. 2020 budeme mít z důvodu školení vyučujících NJ 5. vyučovací hodinu místo němčiny matematiku. Učebnici a sešity do NJ tedy děti v pondělí nebudou potřebovat.

Ve čtvrtek 9. 1. 2020 se uskuteční konzultační třídní schůzky. Pro přihlášení k vybraným pedagogům a na konkrétní termíny použijte následující odkaz: http://www.zskola.cz/aktuality/id:27531

 

Probírané učivo:

ČESKÝ JAZYK –  opakování (psaní s-, z-, vz-; psaní skupin bě/bje, vě/vjě, pě, mě/mně; dělení slov na konci řádku; stavba slova; vyjmenovaná slova) + kapitola slovní druhy - podstatná jména

Ve čtvrtek 9. 1. 2020 budeme psát diktát.

MATEMATIKA – opakování písemného násobení dvoj- a trojciferným činitelem; písemné dělení beze zbytku i se zbytkem + začneme písemné dělení dvojciferným činitelem

Ve středu 8. 1. 2020 budeme psát desetiminutovku (písemné násobení trojciferným činitelem, písemné dělení).

Připomínám možnost získat známku za domácí přípravu - vypracování příkladů z kopie (pro 1 známku je nutné vypracovat 1 sloupeček = 4 příklady na písemné násobení trojciferným činitelem + 2 příklady na písemné dělení). Kopie budu vybírat v pondělí a úterý, tznm. 6. a 7. 1. 2020 (ti, kteří kopii ztratili/z důvodu absence nedostali, si ji mohou v pondělí znovu vyžádat). Vypracování je dobrovolné a slouží hlavně jako příprava na testy a blížící se pololetní práci či jako oprava malých desetiminutovek.

Prosím všechny žáky, aby počínaje 6. 1. 2020 již nosili 2. díl pracovního sešitu do matematiky.

GEOMETRIE – konstrukce čtverce a obdélníku

 

Přeji hezký zbytek dne!

 

Informace ze dne 16. 12. 2019

 

Probírané učivo:

ČESKÝ JAZYK – opakování - psaní s-, z-, vz-; psaní skupin bě/bje, vě/vjě, pě, mě/mně; dělení slov na konci řádku; stavba slova; vyjmenovaná slova; podstatná jména

MATEMATIKA – opakování malé násobilky, písemného sčítání a písemného násobení dvojciferným činitelem; násobení trojciferným činitelem; písemné dělení

Ve středu 18.12.2019 si napíšeme desetiminutovku - stále na násobení dvoj- a trojciferným činitelem.

GEOMETRIE – konstrukce čtverce a obdélníku

 

POZOR! Aby děti nepřišly o další hodinu přírodopisu, budou ji mít po dohodě s paní učitelkou Tonevovou v úterý 17.12.2019 místo VV. Výtvarky jsme si užili ve svíčkárně a navíc si hodinu můžeme vynahradit také na páteční besídce.

 

Ve středu 18.12.2019 budeme mít čtenářskou dílnu s vlastní knížkou.

Do středy 18.12.2019 by děti měly donést vánoční dárky ("tajného Jěžíška" + mohou obdarovat také někoho dalšího, pokud si přejí).

Na čtvrtek 19.12.2019 byl přesunut knižní veletrh - stále je tedy možné přinést přinést knihy k prodeji - dovnitř vždy vložte papírek se jménem dítěte, třídou a cenou.

pátek 20.12.2019 proběhne v naší třídě vánoční besidka. Děti si mohou donést cukroví a hrneček + čaj, pustíme si koledy, vánoční pohádku, rozdáme si dárečky a uděláme si vánoční pohodu :) . Vyučování bude probíhat od 7.55 do 12.10, pak mohou odejít na oběd a domů.

 

Za celou naši třídu ještě jednou mockrát děkuji za adventní věnec a vánoční stromeček!

 

 

Protiepidemická opatření

Informace o očkování proti žloutence typu A

Informace KRAJSKÉ HYGIENICKÉ STANICE rodičům

Poslední výzva

Žádáme rodiče žáků školy - chlapců, kteří doposud neodevzdali potvrzení o očkování svých dětí nebo návratku o uskutečněném odběru krve u svého lékaře, aby tak učinili nejpozději do čtvrtka 12.12.2019 do 9:00 hod spolu s požadavkem na očkování. Pozdější dodání neumožňuje objednání potřebného množství vakcíny. Oddalování návštěvy lékaře a odběrů krve znemožňuje plné protiepidemické opatření a ohrožuje samotného žáka i ostatní.

Děkuji za Váš vstřícný postoj a spolupráci.

Obracíme se na vás s žádostí, abyste se vzhledem k výskytu virového zánětu jater (žloutenky) typu A řídili níže přiloženými pokyny Krajské hygienické stanice. Žáci (chlapci) prokáží očkování proti VHA doloženým očkováním. Ostatní chlapci se dostaví co nejdříve v ranních hodinách nalačno ke svému ošetřujícímu lékaři, který provede vyšetření včetně odběru krve. Žádanka je součástí níže přiložených pokynů.

 

Prosíme rodiče, aby žáky na pondělí vybavili informacemi o tom, u kterého dětského lékaře jsou přihlášení. Zároveň pokud bylo kterékoli z dětí v minulosti očkováno proti žloutence typu A, tak prosíme o doložení očkování.

 

Informace ze dne 7. 12. 2019

 

Probírané učivo:

ČESKÝ JAZYK – psaní skupin bě/bje, vě/vjě, pě, mě/mně

Vzhledem k výsledkům testu na předpony s-, se-, z-, ze- budeme ještě chvíli procvičovat také tuto problematiku. Prosím o dohlédnutí na domácí přípravu.

Ve čtvrtek 12.12. budeme psát diktát.

MATEMATIKA – opakování malé násobilky, písemného sčítání a písemného násobení dvojciferným činitelem (učivo 2., 3. a 4. třídy - prosím, kdo nezvládá, procvičujte); násobení trojciferným činitelem

Ve středu přijdeme o hodinu matematiky z důvodu návštěvy svíčkárny - desetiminutovku si proto napíšeme v pátek 13.12.

GEOMETRIE – konstrukce trojúhelníku; čtverec

 

POZOR, v tomto týdnu výjimečně dojde k VÝMĚNĚ HODIN - úterní hodina VV (10.12.) se přesune na pátek (13.12.) místo PŘÍ a naopak.

 

V pátek 20.12.2019 proběhne v naší třídě vánoční besidka - děti si v pondělí 9. 12. 2019 vylosují tzv. tajného Ježíška (každý koupí dárek spolužákovi/spolužačce, kterého si vylosoval) a k tomu samozřejmě mohou obdarovat také další.

 

Ve středu 11.12.2019 nás čeká již zmiňovaná návštěva svíčkárny RODAS. Děti budou tvořit několik výrobků, které si budou moci odnést domů. Program ve svíčkárně bude probíhat od 11.00 do 13.00 - ve škole se tedy budeme učit pouze 1., 2. a část 3. vyučovací hodiny (s sebou tedy vlastní knihu na dílnu čtení + sešit do literatury; NJ; na ČJ - mluvnici zajistím pracovní listy). Ve svíčkárně je možné zakoupit i různé další výrobky, můžete tedy dětem dát také drobné kapesné.

V 10:26 budeme odjíždět autobusem č. 29 ze zastávky Husova ke svíčkárně (Kunratická sídliště), v 13:23 pojedeme zpět ke škole. Prosím, zajistěte dětem dva dětské lístky na bus MHD (na cestu tam a zpět).

 

Ve středu 11.12.2019 nás rovněž čekají vánoční dílničky pro prvňáčky. Sraz zúčastněných je v 16.45. Zváni jsou děti i rodiče :)

 

Ve čtvrtek 12.12.2019 proběhne knižní veletrh - zájemci ještě stále mohou nosit knížky. Do knihy vždy vložte papírek se jménem dítěte, třídou a cenou.

 

Jak již jistě víte, ve škole se vyskytla žloutenka. V této spojitosti Vás žádáme o informaci, ke kterému pediatrovi děti chodí a zda byly v minulosti očkovány proti žloutence typu A - info, prosím, pošlete po dítěti v pondělí do školy. Děkujeme za výrazné usnadnění preventivních opatření.

 

Za celou naši třídu ještě jednou mockrát děkuji za adventní věnec, vánoční výzdobu a dárečky do mikulášské nadílky.

 

Přeji Vám krásný a pohodový víkend!

 

 

Informace ze dne 1. 12. 2019

 

Probírané učivo:

ČESKÝ JAZYK – předpony s-, se-, z-, ze-, vz-, vze- a předložky s, se, z, ze; předpony ob-, o-, v-; předložky v, ve; psaní skupin bě/bje, vě/vjě, pě

V pondělí 2. 12. si na předpony s-, se-, z-, ze-, vz-, vze- napíšeme krátký test (místo diktátu z 28. 11. 2019).

SLOH – pozvánka

MATEMATIKA – římské číslice; pamětné násobení; písemé násobení dvoj- a trojciferným činitelem

Ve středu 4. 12. si na písemné násobení napíšeme opakovací desetiminutovku.

GEOMETRIE – konstrukce trojúhelníku; čtverec

PŘÍRODOVĚDA – V pátek 6. 12. si napíšeme odloženou prověrku z přírodovědy - Neživá příroda - váha 3 ( učebnice str. 9 - 22, PS str. 6 - 13) - podmínky života na Zemi (voda, vzduch, světlo, teplo, půda, horniny - druhy, využití, nerosty, nerudy + rudy - kovy - druhy, využití, energetické suroviny, těžba - naleziště elektrická energie - elektrárny, vodiče)

 

 

Giving Tuesday - Den dobrých skutků - úterý 3. 12. 2019

V úterý 3. 12. 2019 proběhne na naší škole ve spolupráci s humanitární organizací ADRA Giving Tuesday - Den dobrých skutků. Vaše dítě může přinést hračku, stolní hru nebo knížku, kterou už nepotřebuje a darovat ji charitativním obchůdkům ADRA. Výtěžek z prodeje bude věnován na programy pro seniory. Více informací naleznete na www.adraliberec.cz nebo na tel. 737441159.

 

Připomínám, že ve čtvrtek 5. prosince nás přijde navštívit Mikuláš. Pokud máte možnost a chuť se podílet na mikulášské nadílce, pošlete po dětech drobnosti v počtu všech žáků (tedy 30 ks). Mockrát děkuji všem, kteří již přinesli.

Rovněž připomínám blížící se konec termínu pro odevzdání úvodu závěrečné práce (6. 12. 2019). Své texty mohou děti zaslat na můj email. Kdo bude vyžadovat důkladnější kontrolu, text mi donese také vytištěný/napsaný (tak, aby do něj bylo možno vepisovat).

 

Přeji Vám i Vašim dětem hezkou 1. adventní neděli!

 

Třídní schůzky

Ve čtvrtek 28. listopadu 2019 se konají třídní schůzky:

  • od 16.00 konzultační
  • od 17.00 kolektivní (ve třídě 5.B).

Těším se na Vás!

 

Info - vlastivěda

Za dlouhodobě chybějící paní učitelku Evu Jarošovou vyučuje vlastivědu v naší třídě paní učitelka Jarmila Janečková.

 

Informace ze dne 22. 11. 2019

 

Probírané učivo:

ČESKÝ JAZYK – předpony s-, se-, z-, ze-, vz-, vze a předložky s, se, z, ze

Ve čtvrtek 28.11. si na zmíněné učivo napíšeme diktát.

SLOH – vzkaz

MATEMATIKA – římské číslice

Ve středu 27. 11. si na zmíněné učivo napíšeme opakovací desetiminutovku.

GEOMETRIE – konstrukce trojúhelníku

PŘÍRODOVĚDA – energetické suroviny, energie

V pátek 29. 11. si napíšeme prověrku z přírodovědy - neživá příroda (váha 3). učebnice str. 9-22, praovní sešit str. 6-13.

VLASTIVĚDA – poslední Přemyslovci

 

Připomínám blížící se konec termínu pro odevzdání úvodu závěrečné práce. Své texty mohou děti zaslat na můj email. Kdo bude vyžadovat důkladnější kontrolu, text mi donese také vytištěný/napsaný (tak, aby do něj bylo možno vepisovat).

 

 

Mikuláš - čtvrtek 5. 12. 2019

Ve čtvrtek 5. prosince nás přijde navštívit Mikuláš.
Pokud máte možnost a chuť se podílet na mikulášské nadílce, pošlete po dětech drobnosti v počtu všech žáků (tedy 30 ks).
Mockrát děkuji!

 

Návštěva svíčkárny Rodas - středa 11. 12. 2019

ve středu 11. 12. 2019 navštívíme s naší třídou svíčkárnu Rodas a vyrobíme si vánoční drobnosti.
Vstupné bude hrazeno z třídního fondu.

 

Vánoční dílničky - středa 11. 12. 2019

Třída 5.B uspořádá pro první třídu Vánoční dílničky. Akce se bude konat 11. 12. 2019 od 17.00 do cca 18.30 v učebnách 5.B a 1.B ZŠ Husova. Sraz bude v 16.45 hodin. Účast rodičů vítána.

Dětem byly rozdány návratky - prosím všechny, kteří se akce plánují zúčastnit, aby ji vyplněnou přinesli do školy.

 

 

Zároveň připomínám, že stále vybíráme příspěvek SRPŠ (500,- Kč) a příspěvek na bilingvní výuku (500,- Kč). Všem, kteří již zaplatili, moc děkuji a ostatní bych chtěla poprosit, aby tak učinili co možná nejdříve.

 

Přeji Vám i Vašim dětem hezký den!

 

 

Vážení a milí rodiče,

ráda bych Vás pozdravila jako nová třídní učitelka 5.B – mé jméno je Jana Lipanská a můžete mě kontaktovat na emailové adrese jana.lipanska@husovaliberec.cz.

Velmi se těším se na naši spolupráci a připojuji pár aktualit:

 

Probírané učivo:

ČESKÝ JAZYK – přídavná jména odvozená příponou -ský/-ští, -cký/-čtí (a výjimky)

V úterý 12. 11. si na zmíněné učivo napíšeme opakovací test.

SLOH – popis předmětu, vzkaz

MATEMATIKA – čísla větší než milion: písemné a pamětné sčítání a odčítání

Ve středu 13. 11. si na zmíněné učivo napíšeme opakovací desetiminutovku.

GEOMETRIE – konstrukce trojúhelníku

PŘÍRODOVĚDA

VLASTIVĚDA

 

Sněhulák z 5. B na vánoční strom na náměstí

S naší třídou jsme v minulém týdnu vytvořili sněhuláka, který ozdobí vánoční stromeček před radnicí.

 

Projektový den – 30 let svobody – čtvrtek 14. 11. 2019

Ve čtvrtek nás v 5. B čeká projektový den k příležitosti státního svátku 17. 11. – Dne boje za svobodu a demokracii.

Výuka proto bude končit v 11:45, což si v pondělí zapíšeme do žákovského zápisníku. Prosím, podepište dětem.

 

Návštěva Naivního divadla – pátek 15. 11. 2019

V pátek 15. listopadu půjdeme se třídou do Naivního divadla na představení Tajemný hrad v Karpatech. Ze školy budeme odcházet v 8:30, návrat do školy je plánován po 10:30. Výuka bude končit v 11:45.

Vstupné na představení bude hrazeno z třídního fondu.

 

Zároveň připomínám, že stále vybíráme příspěvek SRPŠ (500,- Kč) a příspěvek na bilingvní výuku (500,- Kč). Všem, kteří již zaplatili, moc děkuji a ostatní bych chtěla poprosit, aby tak učinili co možná nejdříve.

 

Přeji Vám i Vašim dětem hezký začátek týdne!

 

 

Plánované přerušení dodávek proudu

 

Upozorňujeme vás, že dne 31. 10. dojde k plánovanému přerušení dodávek elektrického proudu. Mimo provoz bude školní jídelna, vybavte prosím děti větší svačinou a teplým oblečením.

Vyučování začíná v 8:50 (2. vyučovací hodina). Odpolední vyučování odpadá. Kurz plavání pro žáky 3. A proběhne standardně. Odchod žáků od školy je v 7:30.

 

K vytvoření závěrečné práce naleznete informace výše. Do konce října prosím vybrat téma a nahlásit paní učitelce třídní. 

 

V pondělí 7. 10. 2019 je pro děti připraven projektový den v německém Herrnhutu, kde budou děti pracovat v malých smíšených skupinách či dvojicích. Dále je bude také čekat prohlídka nové školy a města.

Sraz je na nádraží v 7:40.

Příjezd je v 14:55 zpět na nádraží (rozchod na místě).

Cena: 100,- (zahrnuje dopravu vlakem a autobusem)

Akce je dobrovolná. V případě neúčasti se žák učí ve třídě 5. A.

Vážení rodiče,

jsem nová třídní učitelka 5.B. Jmenuji se Mgr. Anežka Pěničková a můžete mě kontaktovat na emailové adrese

anezka.penickova@husovaliberec.cz.

Těším se na Vaše děti a naši spolupráci.

 

 

Došlo ke změně rozvrhu, který bude platný od 9. 9. 2019. Výtvarná výchova z pondělí se rozdělila na dvě poloviny a přesunula na čtvrtek.

 

 

Důležitá telefonní čísla a adresy:

 

Škola: Základní škola s rozšířenou výukou jazyků, Liberec

Adresa: Základní škola s rozšířenou výukou jazyků, Liberec, Husova 142/44, 460 01

 

-        Sekretariát školy:  731632396

-        Telefon sborovna 1. stupeň: 725 088 832

-        E-mail:  info@zskola.cz

-        Web: www.zskola.cz

-        Ředitelka: Mgr. Blanka Lukeš Reindlová

-        Školní jídelna: 485 102 945

 

Pomůcky a potřeby do 5. třídy

papírové kapesníky  

papírové utěrky

1x balík papírů do kopírky

 

Pomůcky na VV: vymytý box + vodové barvy, tempery, štětec (silný plochý, silný kulatý, slabý), progressa, voskovky, modelína, pastelové křídy suché, černá tuš, lepidlo na papír (tyčinka), lepidlo Herkules, fixy, hadřík, igelitový ubrus na lavici, zástěra či staré triko, kelímek na vodu, barevné papíry

Vybavení penálu a další pomůcky: tužky č. 1, 2, 3, 2x pero, ořezávátko, guma, pastelky, nůžky, krátké pravítko 15 cm, trojúhelník s ryskou, kružítko, pravítko 30 cm

Potřeby na TV: švihadlo, tričko, krátké kalhoty, pevnou obuv určenou do tělocvičny, za teplého počasí boty na ven, tepláky, mikinu, ponožky, vše v látkovém pytli

Bude třeba uhradit sešity, pracovní sešity na M, ČJ, PŘ, VL (cca 400 Kč), potřeby na Vv a PČ (200 Kč) a třídní fond (200 Kč). 
Celkem budu vybírat 800 Kč.

 

Kroužky

Seznam kroužků bude uveřejněn na stránkách školy. Přihlašování je možné od 2. 9. od 8:00. Přihlásit se můžete do 16. 9. Kroužky začínají 30. 9.

 

Omlouvání žáků

Při nemoci:

  • ihned emailem třídní učitelce (případně zanechat vzkaz na sekretariátu školy) - info o nepřítomnosti

  • po nemoci písemně v žákovském zápisníku, v den nástupu do školy odevzdat třídní učitelce

  • omluvenka se píše i na jednu zameškanou hodinu (např. návštěva lékaře)!

Pro uvolnění během vyučování:

  • písemně před odchodem - v žákovském zápisníku (informace stačí vyučujícímu učiteli, s omluvenkou v žákovském zápisníku, potom za třídním učitelem)

Pro dlouhodobější uvolnění z výuky (rodinné důvody, sport):

  • vyplnit žádost o uvolnění (ke stažení v dokumentech školy), odevzdat třídní učitelce

 

Organizace prvního týdne

2. 9. 2019 - 7:55 - 9:35 - zahájení školního roku 

3. 9. 2019 - 7:55 - 11:45 - první dvě hodiny třídnické, dále dvě hodiny dle rozvrhu

4. 9. 2019 - 7:55 - 13:35 - dle rozvrhu

5. 9. 2019 - 7:55 - 12:40 - dle rozvrhu, pouze se spojuje hodina INF (5. hodina)

6. 9. 2019 - 7:55 - 12:40 - dle rozvrhu

 

Třídní schůzky

3. 10. 2019 - společné 17:00 - 18:30

28. 11. 2019 - konzultační 16:00 - 18:00

9. 1. 2020 - konzultační 16:00 - 18:00

2. 4. 2020 - konzultační 16:00 - 18:00

21. 5. 2020 - společné 17:00 - 18:30

 

Harmonogram školního roku

2. 9. 2019 - zahájení školního roku

28. 10 - 30. 10. 2019 - podzimní prázdniny a Den vzniku samostatného československého státu

21. 12. 2019 - 5. 1. 2020 - vánoční prázdniny

31. 1. 2020 - pololetní prázdniny

9. 3. - 15. 3. 2020 - jarní prázdniny

9. 4. - 10. 4. 2020 - velikonoční prázdniny

29. 6. a 30. 6. 2020 - ředitelské volno

1. 7. - 31. 8. 2020 - letní prázdniny

 

Vážení rodiče,

v letošním školním roce zažíváme mnoho změn. Bohužel, některé věci nelze předvídat a plánovat a přináší je život nečekaně. Chtěla bych Vás informovat o změně, kterou jsem byla z organizačních důvodů nucena učinit. Paní učitelka Pěničková převezme žáky třídy 2.C. Vaše děti převezme nová paní učitelka Jana  Lipanská. Určitě si společně najdete hezký vztah. Vzhledem k jejímu jazykovému zaměření (němčina) bude významným pomocníkem v CLILových aktivách především v matematice a výtvarné výchově. Změny nečiním s radostí, ale věřte mi, že vzhledem k nutnosti zajistit bezproblémový vzdělávací proces celé školy, nemám jinou možnost.

Děkuji za pochopení

Blanka Lukeš Reindlová

 

Informace k Dětskému klubu Husova

Dětský klub Husova (DKH) pokračuje i ve školním roce 2019/20. Z kapacitních důvodu jsou tam zařazeni žáci 3. - 5. třídy. Realizace DKH je financována z projektu (CZ.03.1.51/0.0/0.0/17_077/0007928) z Operačního programu Zaměstnanost. S tímto souvisí  doložení potřebných dokumentů pro projekt: 1. Přihláška do DKH, 2. Potvrzení vazby na trh práce (potvrzení zaměstnavatele o pracovním poměru, pro OSVČ – potvrzení ČSSZ, nezaměstnaný – potvrzení z úřadu práce, osoby v procesu vzdělávání – potvrzení o studiu případně potvrzení o účasti na rekvalifikačním kurzu). Dokumenty si můžete stáhnout z web. stránek školy (sekce třídy), případně vyzvednout na sekretariátu školy. Moc vám všem děkuji za spolupráci a v případě nejasnosti se prosím obraťte na sekretariát školy (kontaktní osoba Zuzana Kounková)

Provozní doba DKH: 6:00 – 18:00