česky deutsch

5.B

Úvod » Třídy » 5.B
 

Rozvrh třídy 5.B pro školní rok 2017/2018

  1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
od:
do:
7:55
8:40
8:50
9:35
10:05
10:50
11:00
11:45
11:55
12:40
12:50
13:35
13:40
14:25
14:35
15:20
15:30
16:15
Pondělí Th Nj ČjL Hv Ma ČjL      
Úterý ČjL Ma Pří ČjL Vla Tv      
Středa ČjL Ma Tv Nj        
Čtvrtek Vla ČjL Ma Nj Inf Inf      
Pátek ČjL Nj Ma Vv Vv        

 

Děti byly poučeny o bezpečnostním chování v kontaktu s cizími osobami.

Vážení rodiče, milí žáci, vítám Vás na nástěnce 5. B

Tip šikovné maminky jak proti vším bojovat preventivně:

přidává do šamponu při mytí hlavy pár kapek Tea Tree Oilu. Jeho zápach má údajně vši odpuzovat, takže na člověka s takto "vonícími" vlasy nejdou.

Děkujeme.

Úkoly pro naše marody: 19. - 23. 2.

Čj - přídavná jména - rod, číslo, pád, druhy, skloňování a pravopis příd. jmen tvrdých a měkkých,  uč do str. 74, PS do str. 5

Vl - Doba pobělohorská, uč. do str. 11, PS str. 4

 

 Prosím rodiče o poslání 200 Kč do třídního fondu a 800 Kč pro rodilé mluvčí na 2. pololetí.

Děkuji

ZÁVĚREČNÉ PRÁCE

Děti přinesou ke kontrole nejpozději do 19. 1. 2018 dopis kamarádovi, první část závěrečné práce.  Veškeré informace mají žáci u sebe.

Čeká nás druhý úkol - dopis v němčině. Práce bude stručná, žáci napíší  jen základní údaje a dají zkontrolovat p. uč. německého jazyka. Termín - do konce měsíce ledna. 

Třetí krok - kalkulace

děti dnes (5. 2.) dostaly instrukce a vzorovou kalkulaci k vypracování. Termín odevzání - do 16. 2.

Někteří žáci ještě neodevzali dopis v NJ. Prosím o  kontrolu splnění zadaného úkolu.

5. 3. žáci přinesou na kontrolu úvodní stranu, dopis v češtině i němčině a kalkulaci. Kdo má splněno, může začít pracovat na poslední a neobsáhlejší části - informacích, obrázcích, mapách i zajímavostech vybraného místa. Termín - do 13.  dubna 2018. Prosím, aby si děti zaznamenávaly i webové stránky, ze kterých čerpaly. Na konci prezentace jsou součástí závěrečné práce.

 

Hodiny informatiky se dnem 8. 2. 2018 prohodí. Žáci, kteří měli pátou vyučovací hodinu, budou mít šestou a ti, kteří měli šestou, budou mít pátou.

 

Vzhledem k tomu, že páteční hodiny výtvarné výchovy budou bez přestávky, konec vyučování  ve 12.30 h.

Prosím, pošlete mi po dětech případné změny bydliště, telefonního čísla či mailové adresy.


Žádáte-li o uvolnění svého dítěte z výuky na více než 3 dny, vyplňte oficiální žádost, kterou najdete na webu školy (Naše škola - Dokumenty) a vyplněnou ji prosím pošlete po žákovi. Žádost musí být zaevidována.

 

Každý čtvrtek mají žáci hodinu informatiky. Budou rozděleni do dvou skupin, jedna začíná v 11.55 h, končí ve 12.40 h, druhá jde nejprve na oběd a výuka pro druhou skupinu je od 12.50 h do  13.35 h. V pololetí se obě skupiny vymění.

AKCE

 

ÚNOR

1. 2. návštěva filmového představení "Čertoviny" v kině CineStar. Vstupné  75 Kč - budu hradit z TF, děti si mohou zakoupit  občerstvení (nápoj a popcorn) za zlevněnou cenu 75 Kč.

Odjezd od školy v 8.00 h, promítání v 9.00 h, návrat kolem 11.30 h. Ukončení vyučování dle rozvrhu.

  26. 2. - 4. 3. 2018 -  jarní prázdniny

 

Na měsíc květen plánuji:

7.  5. - pro zájemce (3., 4., 5. třída) - výjezd do Kleinwelky - 500 Kč

21. - 23. 5.  "Loučení se školou",  ubytování v autokempu Pecka (cena cca 1 000 Kč)

- vlastivědný výjezd do Prahy (cenu upřesním)

29. 5. - vlastivědný výlet do Prahy - 500 Kč

 

TŘÍDNÍ SCHŮZKY:

5.10. 2017

23.11. 2017 konzultační

11.1.2018 konzultační na objednání

22.3.2018 konzultační

17.5.2018

 

PRÁZDNINY:

Podzimní -   26. - 27. 10. 2017

Vánoční  -    23. 12. - 2. 1. 2018 (vyučování začíná ve středu 3. 1. 2018)

Pololetní -    2. 2. 2018

Jarní       - 26. 2. - 4. 3. 2018

Velikonoční - 29. 3. - 30. 3. 2018

Hlavní        -  1. 7. - 31. 8. 2018

 

 

 

 

 

Důležitá telefonní čísla a adresy:

sekretariát: 731 632 396

telefon sborovna 1.stupeň : 725 088 832

email: info@zskola.cz

web: www.zskola.cz

ředitelka: Mgr. Blanka Lukeš Reindlová

třídní učitelka: Eva Jarošová

email: ev.jarosova@centrum.cz

školní jídelna: 485 102 945

 

Organizační chod školní družiny:

Ve školním roce 2017/18 budou do školní družiny nebo centra volného času zařazeni všichni žáci školy, jejichž zákonní zástupci projeví zájem podáním žádosti.

Pobyt ve školní družině či centru volného času je zpoplatněn. Cena je stanovena za měsíc a nelze ji přepočítávat na jednotlivé dny.

Měsíční poplatek 1. – 5. třída                                                                   270,-Kč

Měsíční poplatek – využití pouze ranní družiny                                     180,-Kč

Měsíční poplatek – volná hodina mezi vyučováním                              120,-Kč

Provozní doba školní družiny je od 6:30 do 17:00 hod. mimo dobu školního vyučování. Denně od 13:00 do 15:00 hod. je ve všech odděleních řízená organizovaná činnost (vycházky do okolí, výtvarné, rukodělné, hudební či sportovní aktivity a další). V této době není možné děti ze školní družiny vyzvedávat.

V případě nutnosti (odchod se sourozencem či podobně) bude pro tyto děti vytvořen od 13:00 do 14:00 hod. koutek, ve kterém bude vykonáván dohled. Z koutku děti odcházejí zásadně pouze samostatně na písemné vyrozumění zákonného zástupce s uvedeným časem. Tento koutek (vzhledem k omezeným prostorovým možnostem) nebude mít stálé místo a není jej tedy možné spojit s telefonem. Odchod dětí na tel. výzvu nebude tedy v tuto dobu možný. Koutek je určen výhradně dětem školní družiny nebo centra (není již dále zpoplatněn) a jeho cílem je vyjít vstříc požadavkům rodičů, umožnit společný odchod sourozenců v návaznosti na spojení MHD či přechod do jiných zařízení, a nemá proto žádný řízený program ani náplň.

Zájem o jeho využití označí zákonný zástupce na zápisním lístku školní družiny tak, že na  daný den zapíše odchod dítěte samostatně – bez doprovodu s uvedením času.  Pozor - zajištění od 14:00 do 15:00 hod. není možné. Vzájemné vyčkání dětí či rodičů ve vestibulu budovy je samozřejmostí.