česky deutsch

5.B

Úvod » Třídy » 5.B
 

Rozvrh třídy 5.B pro školní rok 2017/2018

  1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
od:
do:
7:55
8:40
8:50
9:35
10:05
10:50
11:00
11:45
11:55
12:40
12:50
13:35
13:40
14:25
14:35
15:20
15:30
16:15
Pondělí Th Nj ČjL Hv Ma ČjL      
Úterý ČjL Ma Pří ČjL Vla Tv      
Středa ČjL Ma Tv Nj        
Čtvrtek Vla ČjL Ma Nj Inf Inf      
Pátek ČjL Nj Ma Vv Vv        

 

Děti byly poučeny o bezpečnostním chování v kontaktu s cizími osobami.

Vážení rodiče, milí žáci, vítám Vás na nástěnce 5. B

Loučení se školou 21. – 23. 5. 2018 – rekreační středisko Pecka u Nové Paky – 5. A, 5.B

Sraz:21. 5. 2018 v 8.00 h na vlakovém nádraží ČD - PROSÍM O DOCHVILNOST.

Před nádražím na nás bude čekat auto, naložíte zavazadla a děti pojedou s malým batůžkem vlakem.

Odjezd: 8.30 h směr Stará Paka

Návrat: 23. 5. 2018 v 15. 24 h na vlakové nádraží – rozchod tamtéž (ZMĚNA OPROTI PŮVODNÍMU PŘÍJEZDU)

Program:

21. 5. – ubytování, oběd, vycházka do okolí, sportovní aktivity, táborák

22. 5. – výuka vlastivědy a přírodovědy, oběd, prohlídka hradu Pecka – oba okruhy, společenské hry

23. 5. – kvízové hry, oběd, sportovní hry, fotbal, oběd, úklid a odchod na vlak

Stravování celodenní od oběda 21. 5. do oběda 23. 5.

S sebou: sportovní oblečení a obuv (i náhradní), pláštěnku, pyžamo, baterku, malý batůžek na výlet, hygienické potřeby, přezůvky, osobní léky (děti předají tř. učitelce), psací potřeby, zápisník, lahev na pití, míč (pokud máte), kapesné dle uvážení.

Nezapomeňte prosím na kartu pojištěnce, žáci odevzdají tř. učitelce a v pátek (pondělí) poslat zpět prohlášení o bezinfekčnosti dítěte (stačí podepsatrodičem).

Nebrat nebezpečné předměty. Při závažném či opakovaném porušení pravidel bezpečnosti a ochrany zdraví může být dítě vyloučeno z výjezdu. Za ztrátu cenných věcí neručíme, telefony budou mít děti k dispozici denně od 18.00 – 19.00 h V případě nezbytně nutném je možno kontaktovat p. učitelku – tel. 604 564 977

Záloha na výjezd – 1 000 Kč

Pedagogický dozor – p. uč. Janečková, Jarošová, Prajzlerová

 

 

ZÁVĚREČNÉ PRÁCE

Prezentace závěrečných prací 19. 6. 2018

Děkuji všem žákům i rodičům za vypracování závěrečných prací. Velikou pochvalu tlumočím i od p. inspektorek ČŠI. Zbývá nám jen doladit ústní prezentace, na kterých by již děti měly pracovat.

 

Vzhledem k tomu, že páteční hodiny výtvarné výchovy budou bez přestávky, konec vyučování  ve 12.30 h.

Prosím, pošlete mi po dětech případné změny bydliště, telefonního čísla či mailové adresy.


Žádáte-li o uvolnění svého dítěte z výuky na více než 3 dny, vyplňte oficiální žádost, kterou najdete na webu školy (Naše škola - Dokumenty) a vyplněnou ji prosím pošlete po žákovi. Žádost musí být zaevidována.

 

Každý čtvrtek mají žáci hodinu informatiky. Budou rozděleni do dvou skupin, jedna začíná v 11.55 h, končí ve 12.40 h, druhá jde nejprve na oběd a výuka pro druhou skupinu je od 12.50 h do  13.35 h. V pololetí se obě skupiny vymění.

 

AKCE

 

KVĚTEN

7. 5. ředitelské volno

15. 5. - návštěva Naivního divadla - představení "Řekl bych nějaký vtip a pak bych umřel" - 50 Kč, hradím z TF (případně ze zálohy na výjezd)

17. 5.  - společné třídní schůzky, začátek v 17.00 h

21. - 23. 5.  -  "Loučení se školou",  ubytování v autokempu Pecka (cena cca 1 000 Kč), info s návratkou jsem poslala po dětech

25. 5. -  odpadá pátá hodina (Vv), konec vyučování v 11.45 h

29. 5. - vlastivědný výlet do Prahy - 500 Kč

Vlastivědný výlet do Prahy 29. 5. 2018

Sraz:      7.50 h na hřišti školy, společný odchod k autobusu

Odjezd: 8.00 h od školy

Příjezd: cca 17.00 h ke škole (děti prozvoní rodiče 20 min před příjezdem)

Program:

 8.00 – 10.00 h – Liberec – Praha

10.00 – 13.00 h – Staroměstské náměstí, Královská cesta, Karlův most, Pražský hrad, střídání stráží

13.00 – 14.00 h – komentovaná prohlídka hradu

14.00 – 15.00 h – zahrady hradu

15.00 – 17.00 h – Praha – Liberec

S sebou: jídlo a pití na celý den, vhodné oblečení a obuv, kapesné dle uvážení rodičů. V případě, že je dítě alergické nebo trpí nevolností v dopravních prostředcích, léky. Kinedryl půl hodiny před odjezdem.

 

ČERVEN

8. 6. - focení třídy

12. 6. - výjezd do Kleinwelky

19. 6. - prezentace závěrečných prací

 

TŘÍDNÍ SCHŮZKY:

5.10. 2017

23.11. 2017 konzultační

11.1.2018 konzultační na objednání

22.3.2018 konzultační

17.5.2018

 

PRÁZDNINY:

Podzimní -   26. - 27. 10. 2017

Vánoční  -    23. 12. - 2. 1. 2018 (vyučování začíná ve středu 3. 1. 2018)

Pololetní -    2. 2. 2018

Jarní       - 26. 2. - 4. 3. 2018

Velikonoční - 29. 3. - 30. 3. 2018

Hlavní        -  1. 7. - 31. 8. 2018

 

 

 

 

 

Důležitá telefonní čísla a adresy:

sekretariát: 731 632 396

telefon sborovna 1.stupeň : 725 088 832

email: info@zskola.cz

web: www.zskola.cz

ředitelka: Mgr. Blanka Lukeš Reindlová

třídní učitelka: Eva Jarošová

email: ev.jarosova@centrum.cz

školní jídelna: 485 102 945

 

Organizační chod školní družiny:

Ve školním roce 2017/18 budou do školní družiny nebo centra volného času zařazeni všichni žáci školy, jejichž zákonní zástupci projeví zájem podáním žádosti.

Pobyt ve školní družině či centru volného času je zpoplatněn. Cena je stanovena za měsíc a nelze ji přepočítávat na jednotlivé dny.

Měsíční poplatek 1. – 5. třída                                                                   270,-Kč

Měsíční poplatek – využití pouze ranní družiny                                     180,-Kč

Měsíční poplatek – volná hodina mezi vyučováním                              120,-Kč

Provozní doba školní družiny je od 6:30 do 17:00 hod. mimo dobu školního vyučování. Denně od 13:00 do 15:00 hod. je ve všech odděleních řízená organizovaná činnost (vycházky do okolí, výtvarné, rukodělné, hudební či sportovní aktivity a další). V této době není možné děti ze školní družiny vyzvedávat.

V případě nutnosti (odchod se sourozencem či podobně) bude pro tyto děti vytvořen od 13:00 do 14:00 hod. koutek, ve kterém bude vykonáván dohled. Z koutku děti odcházejí zásadně pouze samostatně na písemné vyrozumění zákonného zástupce s uvedeným časem. Tento koutek (vzhledem k omezeným prostorovým možnostem) nebude mít stálé místo a není jej tedy možné spojit s telefonem. Odchod dětí na tel. výzvu nebude tedy v tuto dobu možný. Koutek je určen výhradně dětem školní družiny nebo centra (není již dále zpoplatněn) a jeho cílem je vyjít vstříc požadavkům rodičů, umožnit společný odchod sourozenců v návaznosti na spojení MHD či přechod do jiných zařízení, a nemá proto žádný řízený program ani náplň.

Zájem o jeho využití označí zákonný zástupce na zápisním lístku školní družiny tak, že na  daný den zapíše odchod dítěte samostatně – bez doprovodu s uvedením času.  Pozor - zajištění od 14:00 do 15:00 hod. není možné. Vzájemné vyčkání dětí či rodičů ve vestibulu budovy je samozřejmostí.