česky deutsch

5.B

Úvod » Třídy » 5.B

Dne 15. listopadu budou ve škole od 16 hodin probíhat konzultační třídní schůzky. Pro přhlášení prosím použijte tento odkaz.

 

Informace k projektu „ Dětský klub Husova“

Registrační číslo projektu:  CZ.03.1.51/0.0/0.0/17_077/0007928

Rodiče, kteří pracují jako OSVČ, vyplní a potvrdí prosím (na ČSSZ) Žádost o potvrzení v evidenci ČSSZ, která je k dispozici ke stažení na nástěnkách tříd.

Závěrečná práce

Vážení rodiče,

v letošním školním roce čeká děti obhajoba závěrečné práce. Zde je pár informací, týkajících se struktury a vypracování práce.

Tématem práce je jakékoliv místo z České republiky, nejlépe které děti navštívily a mají k němu i vlastní fotky. Všechny děti již mají téma vybrané.

Závěrečnou práci děti napíši na počítači a odevzdají ve vytištěné podobě. Dále vypracují prezentaci, která se bude promítat při obhajobě.

Struktura práce:

  • titulní strana - název práce, jméno a příjmení, třída, název školy, můžete vložit i obrázek, týkající se tématu práce
  • dopis kamarádovi v českém jazyce
  • dopis kamarádovi v německém jazyce
  • historie či stručné informace o tématu
  • zajímavá místa
  • kalkulace
  • báseň, píseň týkající se zadaného tématu - může být i vlastní tvorba
  • obrazová příloha
  • moje fotogalerie

Do práce nevkládat zkopírované věty a odstavce z internetu. Děti si vše upraví tak, aby oni samy tomu rozuměly. Práce by měla být napsaná jasně a srozumitelně a odpovídat jazykovým možnostem a zkušenostem každého žáka.

Pro inspiraci jsem pod tento text vložila ukázky dvou závěrečných prací, Krušné hory a Podještědí. U obou prací jsem musela umazat fotogalerii. Kdo byste měli zájem o kompletní práce i s fotogalerií, napište mi email. Ráda Vám pošlu.

 

Rozvrh třídy 5.B pro školní rok 2018/2019

  1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
od:
do:
7:55
8:40
8:50
9:35
10:05
10:50
11:00
11:45
11:55
12:40
12:50
13:35
13:40
14:25
14:35
15:20
15:30
16:15
Pondělí Osv ČjL Ma Nj Vv Vv      
Úterý ČjL Ma Pří ČjL Nj Hv      
Středa Tv Ma Vla ČjL        
Čtvrtek Nj Ma Tv ČjL Inf Inf      
Pátek Nj ČjL Vla Ma ČjL        

Osv = osobnostní a sociální výchova

Na hodinu Informatiky se třída půlí. Koníčci budou v 1. pololetí mít Informatiku 5. vyučovací hodinu, konec výuky ve 12:40 a poté oběd. Žabičky půjdou na oběd během 5. vyučovací hodiny a 6. vyučovací hodinu budou mít Informatiku. Konec výuky ve 13:35. Na konci 1. pololetí se skupiny otočí.

 

Vážení rodiče, milé děti vítejte na nástěnce třídy 5. B

 

11. 1. 2019

Dobrý den , vítám Vás v roce 2019.

Dnes jsme měli besedu s panem Dvořákem o knize Písečníci a bludný asteroid. Beseda se opravdu povedla. Moc děkuji panu Dvořákovi.

Některé děti už mají popsaný sešit na matematiku a geometrii.  Prosím dokupte. Děkuji.

V pondělí 14. 1. vrátím dětem peníze z výletu do skanzenu v Jindřichovicích pod Smrkem.

V úterý 15. 1 . budu vybírat sešity a pracovní sešity na přírodovědu.

Ve středu 16. 1. nás čeká čtvrtletní písemná práce z českého jazyka - vyjmenovaná slova, slovní druhy, přídavná jména odvozená příponou -ský (učebnice str. 31 - 32), předpony s-, z-, vz- - (učebnice str. 35 - 37), předložky s, z (učebnice str. 38 - 39), skupiny bě/bje, vě/vje, pě, mě/mně (učebnice str. 41 - 42).

Ve čtvrtek 17. 1 . se konají konzultační třídní schůzky. Přihlašování na webu školy v sekci Úvod.

V pátek 18. 1. budeme psát čtvrtletní písemnou práci z matematiky - písemné sčítání a  odčítání, násobení a dělení, slovní úlohy, římské číslice, převody jednotek délky, hmotnosti, objemu a času.

Dále v pátek 18. 1. jdeme do Naivního divadla na představení "Kapela jede". Začátek představení v 10:30, odchod ze školy v 10:00. Návrat do školy cca 11:45. Bude následovat čtení.

 

Probírané učivo:

ČESKÝ JAZYK - vyjmenovaná slova, slovní druhy, pozvánka. Opakujte prosím shoda přísudku s podmětem.

MATEMATIKA - čísla větší jak 1 000 000 - porovnávání, zaokrouhlování, číselná osa, římské číslice, průběžně opakujeme pamětné a písemné sčítání a odčítání, násobení a dělení

GEOMETRIE - pravoúhlý trojúhelník, čtverec a obdélník

PŘÍRODOVĚDA - nerostné suroviny - nerudní suroviny, rudy a energetické suroviny.

Přeji všem krásný a pohodový víkend. Anna Jassová

 

22. 12. 2018

V pondělí 7. 1. 2019 - konec výuky ve 13:00

 

Moc děkuji za krásné dárečky. Přeji Vám krásné a pohodové Vánoce a v novém roce hodně zdraví, štěstí, pohody a spokojenosti.

Anna Jassová

 

19. 12. 2018

Dobrý den, zítra jedeme na exkurzi do skanzenu v Jindřichovicích pod Smrkem. Sraz v 7:50 na vklakovém nádraží. Je možnost jít s panem učitelem Durníkem od školy. Sraz je v 7:25 u zadního vchodu na hřiště, odchod v 7:30. Já budu čekat na nádraží. Kdo bude mít zájem je možnost jít s panem učitele Durníkem zpět ke škole, příchod cca 14:30. Jinak rozchod ve 14:00 na vlakovém nádraží.

V pátek máme třídní besídku. Prosím, aby děti nezapomněly na maličkost do 50 Kč, kterou kupují pro vylosovaného spolužáka či spolužačku. Pokud nepůjdou do školy, prosím doneste nebo pošlete po někom do školy. Aby se nestalo, že někdo maličkost nedostane.

Děkuji a přeji krásný a hlavně klidný předvánoční čas. Anna Jassová

 

14. 12. 2018

Dobrý den, přináším informace ohledně příštího týdne.

Pondělí 17. 12. - konec výuky cca ve 13:30. Ve 12:00 odcházíme do Oblastní galerie na program Malířovy Vánoce. Děkuji paní Habánové za zajištění. Rozchod bude ve 13:30 před galeriií. Děti, které se budou chtít vrátit do družiny, mohou jít se mnou. Na oběd půjdeme v 11:30. Prosím, aby si děti tento den vzaly matematiku a český jazyk. 

Úterý 18. 12. - projekt 100 let republiky, konec výuky 12:15.

Středa 19. 12. - projekt 100 let republiky, konec výuky ve 12:15.

Čtvrtek 20. 12. - výlet do skanzenu v Jindřichovicích pod Smrkem, sraz na nádraží v 7:50, rozchod na nádraží ve 14:00. Pokud by někdo chtěl jít ráno se mnou v 7:20 ze školy, dejte mi prosím vědět na email.

Pátek 21. 12. - vánoční besídka, děti mohou přinést na ochutnávku cukroví, konec výuky 11:30 - 12:00.

 

Probírané učivo:

ČESKÝ JAZYK - předpony s-, z- a vz- (uč. str. 35 - 37), předložky s, z /učebnice str. 38 - 39), skupiny bě/bje, vě/vje, pě, mě/mně (učebnice str. 41 - 42), opakování dělení slov na konci řádku, vyjmenovaná slova, pozvánka. Opakujte prosím shoda přísudku s podmětem.

MATEMATIKA - čísla větší jak 1 000 000 - zápis v desítkové soustavě, porovnávání, zaokrouhlování, číselná osa, římské číslice, průběžně opakujeme pamětné a písemné sčítání a odčítání, násobení a dělení

GEOMETRIE - kružnice a kruh, trojúhelník, pravoúhlý trojúhelník

PŘÍRODOVĚDA - horniny a nerosty - nerudní suroviny, rudy a energetické suroviny.

Přeji všem krásný adventní víkend. Anna Jassová

 

7. 12. 2018

Dobrý den, moc děkuji všem, kteří jste přispěli drobností do mikulášské nadílky pro děti. Radost dětí byla veliká.

V pondělí 10. 11. budu vybírat čtenářské deníky.

Dále, kdo ještě nevrátil diktátové sešity, tak donést také v pondělí.

V úterý 11. 12. jdeme do Naivního divadla na představení "Labutí jezírko". Začátek představení v 10:30, odchod ze školy v 10:00, návrat do školy cca v 11:45. Vstup uhradím z třídního fondu.

Prosím, kdo jste ještě neuhradili SRPŠ 500 Kč a knihu pro děti k Vánocům 300 Kč, zaplaťte co nejdříve. Moc děkuji.

Co se týče vánočního dárku, tak děti si vylosovaly ještě spolužáka/spolužačku, kterému/které koupí drobnost do 50 Kč. Byl to nápad dětí, tak jsem zvědavá, co vymyslí.

Dnes jsem dala dětem návratky na exkurzi do skanzenu v Jindřichovicích pod Smrkem. Prosím vyplňte a pošlete mi zpět. Cena exkurze je 150 Kč. Děti, které byly v Praze, zaplatí pouze 40 Kč. Kdo nebyl v Praze, prosím 150 Kč.

 

Probírané učivo:

ČESKÝ JAZYK - předpony s-, z- a vz- (uč. str. 35 - 37), předložky s, z /učebnice str. 38 - 39), skupiny bě/bje, vě/vje, pě, mě/mně (učebnice str. 41 - 42), opakování dělení slov na konci řádku, vzkaz. Opakujte prosím shoda přísudku s podmětem.

MATEMATIKA - čísla větší jak 1 000 000 - zápis v desítkové soustavě, porovnávání, zaokrouhlování, číselná osa, římské číslice, průběžně opakujeme pamětné a písemné sčítání a odčítání, násobení a dělení

GEOMETRIE - kružnice a kruh, trojúhelník

PŘÍRODOVĚDA - horniony a nerosty - nerudní suroviny, rudy a energetické suroviny.

Domácí úkol - český jazyk - učebnice str.42/cv. 8 - do procvičovacího sešitu.

Přeji všem krásný adventní víkend. Anna Jassová

 

2. 12. 2018

Co nás čeká:

Pondělí 3. 12. - alternativní vyučování - návštěva kina - filmové představení Planeta Česko.

Středa 5. 12. - Mikuláš - děkuji všem, kteří jste poslali příspěvek do nadílky. Pokud chcete ještě poslat, tak prosím do úterý 4. 12.

Úterý 11. 12. - návštěva Naivního divadla - divadelní přestavení "Labutí jezírko". Začátek představení v 10: 30. Odchod ze školy v 10:00, návrat do školy cca 12:00. Vstup uhradím z třídního fondu.

Uterý 18. 12. a středa 19. 12. - projektové dny - téma "100 let republiky".

Čtvrtek 20. 12. - návštěva skanzenu v Jindřichovicích pod Smrkem. V úterý dostanou děti návratky s podrobnými informacemi.

Pátek 21. 12 - vánoční besídka.

 

Probírané učivo:

ČESKÝ JAZYK - předpony s-, z- a vz- (uč. str. 35 - 37), předložky s, z /učebnice str. 38 - 39), skupiny bě/bje, vě/vje, pě, mě/mně (učebnice str. 41 - 42), reklama. Opakujte prosím shoda přísudku s podmětem.

MATEMATIKA - čísla větší jak 1 000 000 - zápis v desítkové soustavě, porovnávání, zaokrouhlování, číselná osa, římské číslice, průběžně opakujeme pamětné a písemné sčítání a odčítání, násobení a dělení

GEOMETRIE - kružnice a kruh

PŘÍRODOVĚDA - horniony a nerosty

Přeji všem krásnou adventní neděli. Anna Jassová

 

25. 11. 2018

Dobrý den, chválím děti za vzorné chování při úterní exkurzi do Prahy. Opravdu velká pochvala. Děti se chovaly ukázkově.

Z exkurze do Prahy zbyl na každého žáka přeplatek 118 Kč. Nechám u sebe. V prosinci pojedeme do skanzenu v Jindřichovicích pod Smrkem, uhradím z toho.

Prosím o zaplacení 300 Kč do 8. 12.  za knihu pro děti k Vánocům.

Stále můžete posílat příspěvky do Mikulášské nadílky pro děti ve třídě. Prosím 31x.

 

Probírané učivo:

ČESKÝ JAZYK - předpony s-, z- a vz- (uč. str. 35 - 37), předložky s, z /učebnice str. 38 - 39), reklama. Opakujte prosím shoda přísudku s podmětem.

MATEMATIKA - čísla větší jak 1 000 000 - zápis v desítkové soustavě, porovnávání, zaokrouhlování, číselná osa, průběžně opakujeme pamětné a písemné sčítání a odčítání, násobení a dělení

GEOMETRIE - kružnice a kruh

PŘÍRODOVĚDA - horniony a nerosty

Domácí úkol - matematika - pracovní sešit str. 20 - dokončit celou stranu.

Přeji všem krásnou a pohodovou neděli. Anna Jassová.

 

Harmonogram školního roku 2018/2019

3. 9. 2018 - první školní den

29. a 30. 10. 2018 - Podzimní prázdniny

22. 12. 2018 až 2. 1. 2019 - Vánoční prázdniny

3. 1. a 4. 1. 2019 - ředitelské volno (nástup do školy 7. 1. 2019)

31. 1. 2019 - předávání pololetního vysvědčení

1. 2. 2019 - Pololetní prázdniny

4. 3. až 10. 3. 2019 - Jarní prázdniny

18. 4. až 22. 4. 2019 - Velikonoční prázdniny

28. 6. 2019 - předávání vysvědčení

29. 6. až 1. 9. 2018 - Letní prázdniny

 

Třídní schůzky

13. 9. 2018 - prezenční od 17:00 - SHROMÁŽDĚNÍ rodičů - účast NUTNÁ!!!

15. 11. 2018 - konzultační pouze na objednání (16:00 - 18:00)

17. 1. 2019 - konzultační pouze na objednání (16:00 - 18:00)

21. 3. 2019 - konzultační pouze na objednání (16:00 - 18:00)

23. 5. 2019 - prezenční od 17:00

 

Důležitá telefonní čísla a kontakty

Základní škola s rozšířenou výukou jazyků, Liberec

Adresa: Základní škola s rozšířenou výukou jazyků, Liberec, Husova 142/44, 460 01
 
  
-        Sekretariát školy:  731632396
 
-        Sborovna 1. stupeň: 725 088 83
 
-        Školní jídelna: 485 102 945
 
-        Školní družina: 739334394
 
-        Email:  info@zskola.cz
 
-        Web: www.zskola.cz
 
-        Ředitelka: Mgr. Blanka Lukeš Reindlová
 
-        Třídní učitelka: Mgr. Anna Jassová
 
-        Email: Pospisilova.Anna86@gmail.com