česky deutsch

5.B

Úvod » Třídy » 5.B

udalost ples husova fb

Lístky na jarní ples ZŠ Husova jsou k dostání na portálu Evstupenka.

Informace k projektu „ Dětský klub Husova“

Registrační číslo projektu:  CZ.03.1.51/0.0/0.0/17_077/0007928

Rodiče, kteří pracují jako OSVČ, vyplní a potvrdí prosím (na ČSSZ) Žádost o potvrzení v evidenci ČSSZ, která je k dispozici ke stažení na nástěnkách tříd.

Závěrečná práce

Vážení rodiče,

v letošním školním roce čeká děti obhajoba závěrečné práce. Zde je pár informací, týkajících se struktury a vypracování práce.

Tématem práce je jakékoliv místo z České republiky, nejlépe které děti navštívily a mají k němu i vlastní fotky. Všechny děti již mají téma vybrané.

Závěrečnou práci děti napíši na počítači a odevzdají ve vytištěné podobě. Dále vypracují prezentaci, která se bude promítat při obhajobě.

Struktura práce:

  • titulní strana - název práce, jméno a příjmení, třída, název školy, můžete vložit i obrázek, týkající se tématu práce
  • dopis kamarádovi v českém jazyce
  • dopis kamarádovi v německém jazyce
  • historie či stručné informace o tématu
  • zajímavá místa
  • kalkulace
  • báseň, píseň týkající se zadaného tématu - může být i vlastní tvorba
  • obrazová příloha
  • moje fotogalerie

Do práce nevkládat zkopírované věty a odstavce z internetu. Děti si vše upraví tak, aby oni samy tomu rozuměly. Práce by měla být napsaná jasně a srozumitelně a odpovídat jazykovým možnostem a zkušenostem každého žáka.

Pro inspiraci jsem pod tento text vložila ukázky dvou závěrečných prací, Krušné hory a Podještědí. U obou prací jsem musela umazat fotogalerii. Kdo byste měli zájem o kompletní práce i s fotogalerií, napište mi email. Ráda Vám pošlu.

 

Rozvrh třídy 5.B pro školní rok 2018/2019

  1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
od:
do:
7:55
8:40
8:50
9:35
10:05
10:50
11:00
11:45
11:55
12:40
12:50
13:35
13:40
14:25
14:35
15:20
15:30
16:15
Pondělí Osv ČjL Ma Nj Vv Vv      
Úterý ČjL Ma Pří ČjL Nj Hv      
Středa Tv Ma Vla ČjL        
Čtvrtek Nj Ma Tv ČjL Inf Inf      
Pátek Nj ČjL Vla Ma ČjL        

Osv = osobnostní a sociální výchova

Na hodinu Informatiky se třída půlí. Koníčci budou v 1. pololetí mít Informatiku 5. vyučovací hodinu, konec výuky ve 12:40 a poté oběd. Žabičky půjdou na oběd během 5. vyučovací hodiny a 6. vyučovací hodinu budou mít Informatiku. Konec výuky ve 13:35. Na konci 1. pololetí se skupiny otočí.

 

Vážení rodiče, milé děti vítejte na nástěnce třídy 5. B

 

16. 3. 2019

Čtvrtek 21. 3. "Ponožkový den" - připomeneme si s dětmi Světový den Downova syndromu. Ponožky byly jako symbol zvoleny proto, že pokud se dají patami k sobě, vytvoří dohromady písmeno X připomínající příčinu tohoto onemocnění – poruchu chromozomu X. Odlišnost ponožek pak symbolizuje odlišnost lidí s DS od těch zdravých. Uvítáme, když si děti v tento den vezmou na sebe veselé barevné ponožky, každou jinou.

Přeji krásnou neděli. Anna Jassová

 

 

15. 3. 2019

V pondělí 18. 3. jdeme do Galerie na program "Figurální trhanec". Odchod ze školy ve 12:05, rozchod před Galerií ve 13:15. Na oběd půjdou děti po 4. vyučovací hodině.

V úterý 19. 3. si napíšeme test z přírodovědy na téma vesmír.

Ve čtvrtek 21. 3. si napíšeme test z matematiky na písemné dělení dvojciferným dělitelem a převody jednotek délky a času.

Ve čtvrtek 21. 3. se konají konzultační třídní schůzky od 16:00 do 18:00. Objednání na webu školy na úvodní stránce.

Děti dostaly zadaný další kus závěrečné práce. tentokrát mají udělat kalkulaci. Odevzdání do 5. 4.

Od některých dětí nemám ještě odevzdaný úvod a zajímavá místa.

Prosím, kdo ještě nezaplatil 150 Kč do třídního fondu, zaplaťte co nejdříve! Děkuji.

 

Probírané učivo:

ČESKÝ JAZYK - přídavná jména tvrdá, měkká a přivlastňovací (učebnice str. 66 - 69), skloňování přídavných jmen tvrdých měkkých a přivlastňovacích (učebnice str. 70 - 77), slovesa (učebnice str. 81 - 83), slovesný způsob (učebnice str. 84), tvary oznamovacího způsobu - přítomný čas (učebnice str. 84 - 85), budoucí čas (s. 86 - 87)

MATEMATIKA - průběžně opakujeme pamětné a písemné sčítání a odčítání, násobení a dělení, písemné dělení dvojciferným dělitelem, jednotky délky, času a hmotnosti

GEOMETRIE - osová souměrnost, obvody geometrických útvarů, obvod čtverce a obdélníku

PŘÍRODOVĚDA - podnebné pásy

Domácí úkol: český jazyk - učebnice str. 87/cv. 5 a), b) - vše do procvičovacího sešitu

Přeji všem krásný a pohodový víkend. Anna Jassová

 

1. 3. 2019

Do pondělí 11. 3. odevzdat zajímavá místa k závěrečné práci.

Ve středu 13. 3. si napíšeme desetiminutovku na písemné dělení dvojciferným dělitelem.

V pátek 15. 3. - Naivní divadlo Liberec - představení Bílý tesák. Vstup uhradím z třídního fondu. Prosím, kdo ještě nedal 150 Kč, pošlete co nejdříve.

V pondělí 18. 3. jdeme od 12:15 do Oblastní galerie Liberec na program "Figurální trhanec". Odchod ze školy ve 12:05. Rozchod před galerií ve 13:15. Děti mají zapsáno v žákovském zápisníku. Prosím, podepište. Děkuji. Na oběd půjdou děti po čtvrté vyučovací hodině, tedy v 11:45.

V úterý 30. 4. - vlastivědná exkurze do Prahy (Pražský hrad, Chrám sv. Víta, Bazilika sv. Jiří, Karlův most) - informace děti dostanou po prázdninách. Vybírám zálohu 500 Kč.

V úterý 21. 5. - výlet do Kleinwelky - děti, které chtějí jet ode mě dostaly návratku, děti musí mít platný cestovní pas.

 

Probírané učivo:

ČESKÝ JAZYK - přídavná jména tvrdá, měkká a přivlastňovací (učebnice str. 66 - 69), skloňování přídavných jmen tvrdých měkkých a přivlastňovacích (učebnice str. 70 - 77), slovesa (učebnice str. 81 - 83), slovesný způsob (učebnice str. 84), tvary oznamovacího způsobu - přítomný čas (učebnice str. 84 - 85)

MATEMATIKA - průběžně opakujeme pamětné a písemné sčítání a odčítání, násobení a dělení, písemné dělení dvojciferným dělitelem, jednotky délky

GEOMETRIE - osová souměrnost, obvody geometrických útvarů, obvod čtverce a obdélníku

PŘÍRODOVĚDA - vesmír - sluneční soustava, hvězdy a souhvězdí, otáčení Země kolem Slunce a kolem vlastní osy, fáze Měsíce, výpravy do vesmíru

Domácí úkoly na prázdniny: MATEMATIKA pracovní sešit str. 18/cv. 2, ČESKÝ JAZYK učebnice str. 84 - tvary oznamovacího způsobu - čas přítomný - do sešitu GRAMATIKA vypsat modrý rámeček a udělat tabulku Přehled časování v čase přítomném, do procvičovacího sešitu cv. 1 a), b), c).

Přeji všem krásné, klidné a pohodové jarní prázdniny. Anna Jassová

 

24. 2. 2019

V středu 27. 2. si napíšeme testík na písemné dělení dvojciferným dělitelem.

Prosím, kdo ještě nedal 150 Kč do třídního fondu, pošlete co nejdříve. Děkuji.

Od 13. do 15. května máme zajištěnou školu v přírodě v kempu Pecka. Cena i s dopravou je 1 300 Kč. Prosím posílejte po dětech. Potřebovala bych uhradit zálohovou fakturu. Děkuji.

POZOR na zapomínání domácích úkolů!!! Většinou dostávají děti úkol každý den. Bohužel čím dál více dětí úkoly nenosí.

 

Probírané učivo:

ČESKÝ JAZYK - přídavná jména tvrdá, měkká a přivlastňovací (učebnice str. 66 - 69), skloňování přídavných jmen tvrdých měkkých a přivlastňovacích

MATEMATIKA - průběžně opakujeme pamětné a písemné sčítání a odčítání, násobení a dělení, písemné dělení dvojciferným dělitelem, jednotky délky

GEOMETRIE - čtverec a obdélník, uhlopříčky ve čtverci, konstrukce čtverce, konstrukce obdélníku, osová souměrnost

PŘÍRODOVĚDA - vesmír - sluneční soustava, hvězdy a souhvězdí, otáčení Země kolem Slunce a kolem vlastní osy, fáze Měsíce

Přeji příjemný zbytek víkendu. Anna Jassová

 

Harmonogram školního roku 2018/2019

3. 9. 2018 - první školní den

29. a 30. 10. 2018 - Podzimní prázdniny

22. 12. 2018 až 2. 1. 2019 - Vánoční prázdniny

3. 1. a 4. 1. 2019 - ředitelské volno (nástup do školy 7. 1. 2019)

31. 1. 2019 - předávání pololetního vysvědčení

1. 2. 2019 - Pololetní prázdniny

4. 3. až 10. 3. 2019 - Jarní prázdniny

18. 4. až 22. 4. 2019 - Velikonoční prázdniny

28. 6. 2019 - předávání vysvědčení

29. 6. až 1. 9. 2018 - Letní prázdniny

 

Třídní schůzky

13. 9. 2018 - prezenční od 17:00 - SHROMÁŽDĚNÍ rodičů - účast NUTNÁ!!!

15. 11. 2018 - konzultační pouze na objednání (16:00 - 18:00)

17. 1. 2019 - konzultační pouze na objednání (16:00 - 18:00)

21. 3. 2019 - konzultační pouze na objednání (16:00 - 18:00)

23. 5. 2019 - prezenční od 17:00

 

Důležitá telefonní čísla a kontakty

Základní škola s rozšířenou výukou jazyků, Liberec

Adresa: Základní škola s rozšířenou výukou jazyků, Liberec, Husova 142/44, 460 01
 
  
-        Sekretariát školy:  731632396
 
-        Sborovna 1. stupeň: 725 088 83
 
-        Školní jídelna: 485 102 945
 
-        Školní družina: 739334394
 
-        Email:  info@zskola.cz
 
-        Web: www.zskola.cz
 
-        Ředitelka: Mgr. Blanka Lukeš Reindlová
 
-        Třídní učitelka: Mgr. Anna Jassová
 
-        Email: Pospisilova.Anna86@gmail.com