česky deutsch

5.B

Úvod » Třídy » 5.B

 

Vítejte na nástěnce třídy 5.B

školní rok 2019 / 2020 

 

Rozvrh pro školní rok 2019/2020

  1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
od:
do:
7:55
8:40
8:50
9:35
10:05
10:50
11:00
11:45
11:55
12:40
12:50
13:35
13:40
14:25
14:35
15:20
15:30
16:15
Pondělí OSV ČjL ČjL Ma Nj        
Úterý Vla Ma ČjL Nj   Vv      
Středa ČjL Nj ČjL Tv Ma Hv      
Čtvrtek ČjL Nj Ma ČjL

Inf 1 / VV2

Inf 2 / VV1      
Pátek Ma Vla Tv Pří        

 

 

Vážení rodiče,

v letošním školním roce zažíváme mnoho změn. Bohužel, některé věci nelze předvídat a plánovat a přináší je život nečekaně. Chtěla bych Vás informovat o změně, kterou jsem byla z organizačních důvodů nucena učinit. Paní učitelka Pěničková převezme žáky třídy 2.C. Vaše děti převezme nová paní učitelka Jana  Lipanská. Určitě si společně najdete hezký vztah. Vzhledem k jejímu jazykovému zaměření (němčina) bude významným pomocníkem v CLILových aktivách především v matematice a výtvarné výchově. Změny nečiním s radostí, ale věřte mi, že vzhledem k nutnosti zajistit bezproblémový vzdělávací proces celé školy, nemám jinou možnost.

Děkuji za pochopení

Blanka Lukeš Reindlová

 

Informace k Dětskému klubu Husova

Dětský klub Husova (DKH) pokračuje i ve školním roce 2019/20. Z kapacitních důvodu jsou tam zařazeni žáci 3. - 5. třídy. Realizace DKH je financována z projektu (CZ.03.1.51/0.0/0.0/17_077/0007928) z Operačního programu Zaměstnanost. S tímto souvisí  doložení potřebných dokumentů pro projekt: 1. Přihláška do DKH, 2. Potvrzení vazby na trh práce (potvrzení zaměstnavatele o pracovním poměru, pro OSVČ – potvrzení ČSSZ, nezaměstnaný – potvrzení z úřadu práce, osoby v procesu vzdělávání – potvrzení o studiu případně potvrzení o účasti na rekvalifikačním kurzu). Dokumenty si můžete stáhnout z web. stránek školy (sekce třídy), případně vyzvednout na sekretariátu školy. Moc vám všem děkuji za spolupráci a v případě nejasnosti se prosím obraťte na sekretariát školy (kontaktní osoba Zuzana Kounková)

Provozní doba DKH: 6:00 – 18:00

 

 

 

Vážení a milí rodiče,

ráda bych Vás pozdravila jako nová třídní učitelka 5.B – mé jméno je Jana Lipanská a můžete mě kontaktovat na emailové adrese jana.lipanska@husovaliberec.cz.

Velmi se těším se na naši spolupráci a připojuji pár aktualit:

 

Probírané učivo:

ČESKÝ JAZYK – přídavná jména odvozená příponou -ský/-ští, -cký/-čtí (a výjimky)

V úterý 12. 11. si na zmíněné učivo napíšeme opakovací test.

SLOH – popis předmětu, vzkaz

MATEMATIKA – čísla větší než milion: písemné a pamětné sčítání a odčítání

Ve středu 13. 11. si na zmíněné učivo napíšeme opakovací desetiminutovku.

GEOMETRIE – konstrukce trojúhelníku

PŘÍRODOVĚDA

VLASTIVĚDA

 

Sněhulák z 5. B na vánoční strom na náměstí

S naší třídou jsme v minulém týdnu vytvořili sněhuláka, který ozdobí vánoční stromeček před radnicí.

 

Projektový den – 30 let svobody – čtvrtek 14. 11. 2019

Ve čtvrtek nás v 5. B čeká projektový den k příležitosti státního svátku 17. 11. – Dne boje za svobodu a demokracii.

Výuka proto bude končit v 11:45, což si v pondělí zapíšeme do žákovského zápisníku. Prosím, podepište dětem.

 

Návštěva Naivního divadla – pátek 15. 11. 2019

V pátek 15. listopadu půjdeme se třídou do Naivního divadla na představení Tajemný hrad v Karpatech. Ze školy budeme odcházet v 8:30, návrat do školy je plánován po 10:30. Výuka bude končit v 11:45.

Vstupné na představení bude hrazeno z třídního fondu.

 

Zároveň připomínám, že stále vybíráme příspěvek SRPŠ (500,- Kč) a příspěvek na bilingvní výuku (500,- Kč). Všem, kteří již zaplatili, moc děkuji a ostatní bych chtěla poprosit, aby tak učinili co možná nejdříve.

 

Přeji Vám i Vašim dětem hezký začátek týdne!

 

 

Plánované přerušení dodávek proudu

 

Upozorňujeme vás, že dne 31. 10. dojde k plánovanému přerušení dodávek elektrického proudu. Mimo provoz bude školní jídelna, vybavte prosím děti větší svačinou a teplým oblečením.

Vyučování začíná v 8:50 (2. vyučovací hodina). Odpolední vyučování odpadá. Kurz plavání pro žáky 3. A proběhne standardně. Odchod žáků od školy je v 7:30.

 

K vytvoření závěrečné práce naleznete informace výše. Do konce října prosím vybrat téma a nahlásit paní učitelce třídní. 

 

V pondělí 7. 10. 2019 je pro děti připraven projektový den v německém Herrnhutu, kde budou děti pracovat v malých smíšených skupinách či dvojicích. Dále je bude také čekat prohlídka nové školy a města.

Sraz je na nádraží v 7:40.

Příjezd je v 14:55 zpět na nádraží (rozchod na místě).

Cena: 100,- (zahrnuje dopravu vlakem a autobusem)

Akce je dobrovolná. V případě neúčasti se žák učí ve třídě 5. A.

Vyskytlo se onemocnění způsobené roupem dětským. Prosím, poučte děti o nutnosti zvýšené hygieny.                                           

 

Vážení rodiče,

jsem nová třídní učitelka 5.B. Jmenuji se Mgr. Anežka Pěničková a můžete mě kontaktovat na emailové adrese

anezka.penickova@husovaliberec.cz.

Těším se na Vaše děti a naši spolupráci.

 

 

Došlo ke změně rozvrhu, který bude platný od 9. 9. 2019. Výtvarná výchova z pondělí se rozdělila na dvě poloviny a přesunula na čtvrtek.

 

 

Důležitá telefonní čísla a adresy:

 

Škola: Základní škola s rozšířenou výukou jazyků, Liberec

Adresa: Základní škola s rozšířenou výukou jazyků, Liberec, Husova 142/44, 460 01

 

-        Sekretariát školy:  731632396

-        Telefon sborovna 1. stupeň: 725 088 832

-        E-mail:  info@zskola.cz

-        Web: www.zskola.cz

-        Ředitelka: Mgr. Blanka Lukeš Reindlová

-        Školní jídelna: 485 102 945

 

Pomůcky a potřeby do 5. třídy

papírové kapesníky  

papírové utěrky

1x balík papírů do kopírky

 

Pomůcky na VV: vymytý box + vodové barvy, tempery, štětec (silný plochý, silný kulatý, slabý), progressa, voskovky, modelína, pastelové křídy suché, černá tuš, lepidlo na papír (tyčinka), lepidlo Herkules, fixy, hadřík, igelitový ubrus na lavici, zástěra či staré triko, kelímek na vodu, barevné papíry

Vybavení penálu a další pomůcky: tužky č. 1, 2, 3, 2x pero, ořezávátko, guma, pastelky, nůžky, krátké pravítko 15 cm, trojúhelník s ryskou, kružítko, pravítko 30 cm

Potřeby na TV: švihadlo, tričko, krátké kalhoty, pevnou obuv určenou do tělocvičny, za teplého počasí boty na ven, tepláky, mikinu, ponožky, vše v látkovém pytli

Bude třeba uhradit sešity, pracovní sešity na M, ČJ, PŘ, VL (cca 400 Kč), potřeby na Vv a PČ (200 Kč) a třídní fond (200 Kč). 
Celkem budu vybírat 800 Kč.

 

Kroužky

Seznam kroužků bude uveřejněn na stránkách školy. Přihlašování je možné od 2. 9. od 8:00. Přihlásit se můžete do 16. 9. Kroužky začínají 30. 9.

 

Omlouvání žáků

Při nemoci:

  • ihned emailem třídní učitelce (případně zanechat vzkaz na sekretariátu školy) - info o nepřítomnosti

  • po nemoci písemně v žákovském zápisníku, v den nástupu do školy odevzdat třídní učitelce

  • omluvenka se píše i na jednu zameškanou hodinu (např. návštěva lékaře)!

Pro uvolnění během vyučování:

  • písemně před odchodem - v žákovském zápisníku (informace stačí vyučujícímu učiteli, s omluvenkou v žákovském zápisníku, potom za třídním učitelem)

Pro dlouhodobější uvolnění z výuky (rodinné důvody, sport):

  • vyplnit žádost o uvolnění (ke stažení v dokumentech školy), odevzdat třídní učitelce

 

Organizace prvního týdne

2. 9. 2019 - 7:55 - 9:35 - zahájení školního roku 

3. 9. 2019 - 7:55 - 11:45 - první dvě hodiny třídnické, dále dvě hodiny dle rozvrhu

4. 9. 2019 - 7:55 - 13:35 - dle rozvrhu

5. 9. 2019 - 7:55 - 12:40 - dle rozvrhu, pouze se spojuje hodina INF (5. hodina)

6. 9. 2019 - 7:55 - 12:40 - dle rozvrhu

 

Třídní schůzky

3. 10. 2019 - společné 17:00 - 18:30

28. 11. 2019 - konzultační 16:00 - 18:00

9. 1. 2020 - konzultační 16:00 - 18:00

2. 4. 2020 - konzultační 16:00 - 18:00

21. 5. 2020 - společné 17:00 - 18:30

 

Harmonogram školního roku

2. 9. 2019 - zahájení školního roku

28. 10 - 30. 10. 2019 - podzimní prázdniny a Den vzniku samostatného československého státu

21. 12. 2019 - 5. 1. 2020 - vánoční prázdniny

31. 1. 2020 - pololetní prázdniny

9. 3. - 15. 3. 2020 - jarní prázdniny

9. 4. - 10. 4. 2020 - velikonoční prázdniny

29. 6. a 30. 6. 2020 - ředitelské volno

1. 7. - 31. 8. 2020 - letní prázdniny