česky deutsch

5.B

Úvod » Třídy » 5.B

Důležité upozornění.

Provoz školní družiny z provozních důvodů končí ve čtvrtek 30. 3. 2017 již v 16:15 hod. Moc prosíme rodiče, aby si děti vyzvedli v tento den včas.

Děkujeme za pochopení.

 

Rozvrh třídy 5.B pro školní rok 2016/2017

  1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
od:
do:
7:55
8:40
8:50
9:35
10:05
10:50
11:00
11:45
11:55
12:40
12:50
13:35
13:40
14:25
14:35
15:20
15:30
16:15
Pondělí TH ČjL Ma Pří

ČjL

       
Úterý Nj Vla ČjL Ma   Vv Vv    
Středa Čjl Tv Ma Nj Inf Inf      
Čtvrtek Nj Čjl Ma Vla Tv Hv      
Pátek Nj Čjl Ma ČjL        

 

Vítejte na nástěnce 5.B

 

TH = třídnická hodina - od nového roku zavádíme novinku v podobě pravidelných třídnických hodin. Důvodem pro jejich zavedení je převším péče o klima třídy, udržování vztahů mezi pedagogy a třídou, budeme se na nich věnovat skrytému životu třídy a jeho odkrývání a například i nastavení třídních rituálů. Smyslem těchto hodin je především předejití problémům ve vztazích ve třídě, řešení konfliktů a to jak mezi žáky navzájem, tak i mezi žáky a pedagogy a v neposlední řadě se jedná o účinnou prevenci problematického chování dětí, včetně šikany.

 

PŘEJI VŠEM MÝM PÁŤÁKŮM I JEJICH RODIČŮM CO NEJPOHODOVĚJŠÍ LÉTO A DO DALŠÍCH LET, AŤ SE VÁM VŠEM JENOM DAŘÍ. DĚKUJI ZA KRÁSNÉ DVA ROKY!

PETRA SOLDÁNOVÁ

Vážení rodiče a děti,

pomocí následujícího odkazu zjistíte informace ke kurzu, který proběhne na začátku 6. ročníku:

http://www.zskola.cz/nase-skola/jazykove-a-sportovni-pobyty/turisticky-kurz-6-třídy

 

 

Organizace školního roku 2016/2017

Státní svátky: 28.9. středa + 17.11. čtvrtek

Podzimní prázdniny: 26 .- 27.10. + státní svátek - středa až pátek

Ředitelské volno : 24.- 25.10. studium DVPP - provoz školní družiny od 8:00 do 16:00

Vánoční prázdniny : 23.12. (pátek) - 2.1. 2017 (pondělí)

Konec pololetí: 31.1.2017

Pololetní prázdniny: 3. 2. 2017

Jarní prázdniny: 20. 2. - 26. 2. 2017

Ředitelské volno: 10.4. - 12. 4. 2017 - studium DVPP

Velikonoční čtvrtek: 13.4.2017

Konec školního roku: 30.6.2017 (pátek)

 

Třídní schůzky:

5. 9. 2016       1.třídy

29. 9. 2016     klasické od 17:30

24. 11. 2016   konzultační od 16:00

6. 4. 2017

18. 5. 2017

 

Důležitá telefonní čísla a adresy:

sekretariát: 731 632 396

telefon sborovna 1.stupeň : 725 088 832

email: info@zskola.cz

web: www.zskola.cz

ředitelka: Mgr. Blanka Reindlová

třídní učitelka: Mgr. Petra Soldánová

email: soldan.petra@seznam.cz

konzultační hodiny: každý čtvrtek od 11:50 do 12:40 (možno i jindy po předchozí domluvě)

školní jídelna: 485 102 945

 

Organizační chod školní družiny:

Ve školním roce 2016/17 budou do školní družiny nebo centra volného času zařazeni všichni žáci školy, jejichž zákonní zástupci projeví zájem podáním žádosti.

Pobyt ve školní družině či centru volného času je zpoplatněn. Cena je stanovena za měsíc a nelze ji přepočítávat na jednotlivé dny.

Měsíční poplatek 1. – 5. třída                                                                   270,-Kč

Měsíční poplatek – využití pouze ranní družiny                                     180,-Kč

Měsíční poplatek – volná hodina mezi vyučováním                              120,-Kč

Provozní doba školní družiny je od 6:30 do 17:00 hod. mimo dobu školního vyučování. Denně od 13:00 do 15:00 hod. je ve všech odděleních řízená organizovaná činnost (vycházky do okolí, výtvarné, rukodělné, hudební či sportovní aktivity a další). V této době není možné děti ze školní družiny vyzvedávat.

V případě nutnosti (odchod se sourozencem či podobně) bude pro tyto děti vytvořen od 13:00 do 14:00 hod. koutek, ve kterém bude vykonáván dohled. Z koutku děti odcházejí zásadně pouze samostatně na písemné vyrozumění zákonného zástupce s uvedeným časem. Tento koutek (vzhledem k omezeným prostorovým možnostem) nebude mít stálé místo a není jej tedy možné spojit s telefonem. Odchod dětí na tel. výzvu nebude tedy v tuto dobu možný. Koutek je určen výhradně dětem školní družiny nebo centra (není již dále zpoplatněn) a jeho cílem je vyjít vstříc požadavkům rodičů, umožnit společný odchod sourozenců v návaznosti na spojení MHD či přechod do jiných zařízení, a nemá proto žádný řízený program ani náplň.

Zájem o jeho využití označí zákonný zástupce na zápisním lístku školní družiny tak, že na  daný den zapíše odchod dítěte samostatně – bez doprovodu s uvedením času.  Pozor - zajištění od 14:00 do 15:00 hod. není možné. Vzájemné vyčkání dětí či rodičů ve vestibulu budovy je samozřejmostí.