česky deutsch

5.B

Úvod » Třídy » 5.B

Informace k projektu „ Dětský klub Husova“

Registrační číslo projektu:  CZ.03.1.51/0.0/0.0/17_077/0007928

Rodiče, kteří pracují jako OSVČ, vyplní a potvrdí prosím (na ČSSZ) Žádost o potvrzení v evidenci ČSSZ, která je k dispozici ke stažení na nástěnkách tříd.

Závěrečná práce

Vážení rodiče,

v letošním školním roce čeká děti obhajoba závěrečné práce. Zde je pár informací, týkajících se struktury a vypracování práce.

Tématem práce je jakékoliv místo z České republiky, nejlépe které děti navštívily a mají k němu i vlastní fotky. Všechny děti již mají téma vybrané.

Závěrečnou práci děti napíši na počítači a odevzdají ve vytištěné podobě. Dále vypracují prezentaci, která se bude promítat při obhajobě.

Struktura práce:

  • titulní strana - název práce, jméno a příjmení, třída, název školy, můžete vložit i obrázek, týkající se tématu práce
  • dopis kamarádovi v českém jazyce
  • dopis kamarádovi v německém jazyce
  • historie či stručné informace o tématu
  • zajímavá místa
  • kalkulace
  • báseň, píseň týkající se zadaného tématu - může být i vlastní tvorba
  • obrazová příloha
  • moje fotogalerie

Do práce nevkládat zkopírované věty a odstavce z internetu. Děti si vše upraví tak, aby oni samy tomu rozuměly. Práce by měla být napsaná jasně a srozumitelně a odpovídat jazykovým možnostem a zkušenostem každého žáka.

Pro inspiraci jsem pod tento text vložila ukázky dvou závěrečných prací, Krušné hory a Podještědí. U obou prací jsem musela umazat fotogalerii. Kdo byste měli zájem o kompletní práce i s fotogalerií, napište mi email. Ráda Vám pošlu.

 

Rozvrh třídy 5.B pro školní rok 2018/2019

  1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
od:
do:
7:55
8:40
8:50
9:35
10:05
10:50
11:00
11:45
11:55
12:40
12:50
13:35
13:40
14:25
14:35
15:20
15:30
16:15
Pondělí Osv ČjL Ma Nj Vv Vv      
Úterý ČjL Ma Pří ČjL Nj Hv      
Středa Tv Ma Vla ČjL        
Čtvrtek Nj Ma Tv ČjL Inf Inf      
Pátek Nj ČjL Vla Ma ČjL        

Osv = osobnostní a sociální výchova

Na hodinu Informatiky se třída půlí. Koníčci budou v 1. pololetí mít Informatiku 5. vyučovací hodinu, konec výuky ve 12:40 a poté oběd. Žabičky půjdou na oběd během 5. vyučovací hodiny a 6. vyučovací hodinu budou mít Informatiku. Konec výuky ve 13:35. Na konci 1. pololetí se skupiny otočí.

 

Vážení rodiče, milé děti vítejte na nástěnce třídy 5. B

 

23. 5. 2019

Rafty

Dobrý den, kdo jste se mi přihlásil na rafty, máme objednané čtyři rafty. Sejdeme se v sobotu 25. 5. v 10:00 na Malé Skále na Žluté plovárně. Vesty pro děti jsou zajištěné. 

 

21. 5. 2019

Ve čtvrtek 23. 5. se konají od 17:00 společné třídní schůzky v učebně 311.

 

16. 5. 2019

Konverzace NJ

Vera (dobrovolnice, kterou znají děti z CLIL hodin) nabízí do konce roku ZDARMA 4 konverzační hodiny v odpoledních hodinách pro max. 6 dětí - pro zájemce, kteří si chtějí s Verou popovídat, trénovat rozhovory z běžného každodenního života, povídat si o tématch, která je zajímají atd. 
 
Časově 14:00 - 14:45
Sraz před velkou sborovnou
Termíny: 21.5. (út)       27. 5. (po)      11. 6. (út)      18. 6. (út)
Přihlášky co nejdříve na mail:    renata.sebestova@husovaliberec.cz

(Zájemci zařazování dle rychlosti, počet míst omezen na 6) - napište přesně, o který termín/termíny máte zájem
 
 

3. 5. 2019

V úterý 7. 5. jdeme v rámci projektu do iQlandie. Odchod ze školy v 8:00, návrat do školy 13:15 - 13:30. Čeká nás expozice Geo a práce v laboratořích. S sebou pití, svačinu a psací potřeby.

V pátek 10. 5. si napíšeme test na výpočet obvodu a obsahu čtverce  a obdélníku.

Pondělí 13. 5. - středa 15. 5. - Pobyt v přírodě kemp Pecka, podrobné informace dostaly děti v pondělí. Chtěla bych poprosit někoho z rodičů, zda by nám mohl odvézt ve středu 15. 5. do Liberce zavazadla a přivézt je 15:24 k nádraží. Prosím, ozvěte se mi na email. Děkuji. Zavazadla na Pecku nám v pondělí odveze p. Linke. Moc děkuji.

Do pátku 17. 5. odevzdat hotovou závěrečnou práci. Prosím, aby děti do písemné podoby uvědly také zdroje, odkud informace čerpaly.

Připomínám možnost sjet v sobotu 25. 5. na raftech Jizeru. Kdo máte zájem, ozvěte se mi prosím na email.

Prosím o zaplacení 500 Kč za Kleinwelku. Některé děti, které jedou, ještě nemají zaplaceno. Děkuji.

 

Probírané učivo:

ČESKÝ JAZYK - číslovky, druhy číslovek (učebnice str. 110 - 112), skloňování základních číslovek - dva, oba, dvě, obě, tři, čtyři, pět až devadesát devět (učebnice str. 113 - 114)

MATEMATIKA - zlomky, počítání se zlomky se stejným jmenovatelem, desetinné zlomky, desetinná čísla - zápis, čtení, číselná osa, porovnávání

GEOMETRIE - obvody a obsahy geometrických útvarů (čtverec, obdélník), tělesa (krychle, kvádr, kužel, válec, jehlan)

PŘÍRODOVĚDA - podnebné pásy, přizpůsobivost rostlin a zvířat, význam zoologických a botanických zahrad, společenstva rostlin a živočichů

Přeji všem krásný a pohodový víkend. Anna Jassová

 

26. 4. 2019

Úterý 30. 4. - vlastivědná exkurze do Prahy. Sraz v 8:00 na hřišti školy, návrat cca v 17:00.

Do pátku 17. 5. odevzdat hotovou závěrečnou práci. Prosím, aby děti do písemné podoby uvědly také zdroje, odkud informace čerpaly.

Připomínám možnost sjet v sobotu 25. 5. na raftech Jizeru. Kdo máte zájem, ozvěte se mi prosím na email.

Prosím o zaplacení 500 Kč za Kleinwelku. Některé děti, které jedou, ještě nemají zaplaceno. Děkuji.

 

Probírané učivo:

ČESKÝ JAZYK - číslovky, druhy číslovek (učebnice str. 110 - 112), tiskopisy - poštovní poukázka, podací lístek

MATEMATIKA - písemné a pamětné násobení a dělení, aritmetický průměr, práce s daty (čtení z grafů), zlomky, počítání se zlomky se stejným jmenovatelem, desetinné zlomky

GEOMETRIE - obvody a obsahy geometrických útvarů (čtverec, obdélník)

PŘÍRODOVĚDA - podnebné pásy, přizpůsobivost rostlin a zvířat, význam zoologických a botanických zahrad, společenstva rostlin a živočichů

Přeji všem krásný a klidný víkend. Anna Jassová

 

 

25. 4. 2019

Pozor! Ve třídě se vyskytly vši. Prosím zkontrolujte dětem hlavy a umyjte. Děkuji.

 

23. 4. 2019

Dobrý den, ve čtvrtek 25. 4. bude z důvodu zápisu do prvních tříd výuka ukončena po čtvrté vyučovací hodině v 11:45.

 

20. 4. 2019

Dobrý den, velká pochvala pro děti za středeční akci "Ukliďme svět, ukliďme Česko".

Úterý 23. 4. - jdeme v rámci přírodovědného projektu do iQlandie - planetárium a expozice Kosmo. Odchod ze školy v 8:00, návrat do školy cca 13:30. Prosím, aby děti měly s sebou psací potřeby.

Pátek 26. 4. - sběr starého papíru. Pošlete, prosím, po dětech na lístečku počet kilogramů.

Pokud byste měli zájem, mohli bychom v sobotu 25. 5. sjet na raftech Jizeru. Jeli bychom z Malé Skály do Dolánek. V Dolánkách buď můžeme jít posedět na Zrcadlovou kozu a nebo jet na koloběžkách či jít pěšky zpět na Malou Skálu. O akci jsem říkala dětem. Chtěla bych Vás poprosit, kdo budete mít zájem, napiště mi email do konce dubna. Říkala jsem dětem, že můžete vzít i sourozence, příbuzné atd. Jen mi prosím napište do emailu počet osob (abych věděla kolik přibližně objednat raftů).

 

Probírané učivo:

ČESKÝ JAZYK - zájmena, druhy zájmen (učebnice str. 96 - 100),  skloňování osobních zájmen JÁ, TY, SE (učebnice str. 101 - 103),  MY, VY (učebnice str. 104), ON, ONA, ONO (učebnice str. 105), skloňování přivlastňovacích zájmen MŮJ (TVŮJ, SVŮJ), NÁŠ (VÁŠ), dopis, popis pracovního psotupu, tiskopisy - poštovní poukázka, podací lístek

MATEMATIKA - jednotky délky, času, hmotnosti, objemu a obsahu, písemné a pamětné násobení a dělení, aritmetický průměr, práce s daty (čtení z grafů), zlomky

GEOMETRIE - obvody a obsahy geometrických útvarů (čtverec, obdélník)

PŘÍRODOVĚDA - podnebné pásy, přizpůsobivost rostlin a zvířat, význam zoologických a botanických zahrad

Přeji všem krásné a pohodové Velikonoce. Anna Jassová

 

12. 4. 2019

Zápisový lístek (děti, které dělají přijímačky na víceletá gymnázia)

Děti, které dělají přijímačky na víceleté gymnázium a budou potřebovat zápisový lístek, si ho mohou vyzvednout u paní učitelky Hyškové. Lístek jim bude vydán proti podpisu. Pokud byste si zápisový lístek chtěli vyzvednout vy, rodiče, kontaktujte, prosím, přes email, paní učitelku Hyškovou (marta.hyskova@husovaliberec.cz) a domluvte si s ní termín.

pondělí 15. 4. jdeme do Galerie na program "Velikonoční ornamentum". Odchod ze školy ve 12:05, rozchod před Galerií 13:15 - 13:30. Na oběd děti půjdou v 11:45. Prosím podepište v žákovských zápisnících.

Úterý 16. 4. - jdeme do Kolosea na promítání o Kolumbii. Odchod v 11:00 ze školy, konec promítání ve 13:00. Rozchod před Koloseem. Kdo se bude chtít vrátit se mnou do školy na oběd může. Děti dostaly návratky. Prosím vyplňte a pošlete mi zpět. Vstupné 70 Kč. Prosím posílejte po dětech. 

Ve středu 17. 4. půjdeme na vycházku do přírody spojenou s ekologickou výchovou a úklidem v rámci projektu "Ukliďme svět, ukliďme Česko". Budeme uklízet lokalitu kolem Liberecké Výšiny. Ukončení vycházky a zároveň konec výuky je v 11:45. 

Čtvrtek 18. 4. - Velikonoční prázdniny

Úterý 23. 4. - jdeme v rámci přírodovědného projektu do iQlandie - planetárium a expozice Kosmo. Odchod ze školy v 8:00, návrat do školy cca 13:30.

Pátek 26. 4. - sběr starého papíru. Pošlete, prosím, po dětech na lístečku počet kilogramů.

 

Probírané učivo:

ČESKÝ JAZYK - zájmena, druhy zájmen (učebnice str. 96 - 100),  skloňování osobních zájmen JÁ, TY, SE (učebnice str. 101 - 103),  MY, VY (učebnice str. 104), ON, ONA, ONO (učebnice str. 105), dopis, popis pracovního psotupu, tiskopisy - poštovní poukázka, podací lístek

MATEMATIKA - jednotky délky, času, hmotnosti, objemu a obsahu, písemné a pamětné násobení a dělení, aritmetický průměr, práce s daty (čtení z grafů)

GEOMETRIE - obvody a obsahy geometrických útvarů (čtverec, obdélník)

PŘÍRODOVĚDA - podnebné pásy, přizpůsobivost rostlin a zvířat

Přeji všem krásný a pohodový víkend. Anna Jassová


5. 4. 2019

Vážení rodiče,

pokud mne budete kontaktovat prostřednictvím emailu, použijte, prosím, tuto adresu: anna.jassova@husovaliberec.cz

Na pondělí 8. 4. potřebují děti na výtvarnou výchovu jedno vyfouknuté vajíčko.

Dnes děti dostaly zadaný poslední kus závěrečné práce, a to najít nebo vytvořit nějakou básničku, písničku, pověst, pohádku k místu, které si vybraly jako téma závěrečné práce. Prosím do 7. 5. přinést vytištěnou kompletní závěrečnou práci. Než budete tisknout, pošlete mi prosím ještě na zkontrolování a schválení. Děkuji.

Středa 10. 4. - čtvrtletní písemná práce z MATEMATIKY - převody jednotek délky, času, hmostnosti, objemu a obsahu, písemné násobení a dělení, počítání se závorkami, slovní úlohy

Pátek 12. 4. - čtvrtletní písemná práce z ČESKÉHO JAZYKA - slovní druhy, skloňování přídavných jmen, slovesa (osoby, číslo čas, způsob), podstatná jména (pád, číslo, rod, vzor), shoda přísudku s podmětem

Úterý 16. 4. - jdeme do Kolosea na promítání o Kolumbii. odchod v 11:00 ze školy, konec promítání ve 13:00. Rozchod před Koloseem. Kdo se bude chtít vrátit se mnou do školy na oběd může. Kdo na oběd nepůjde, odhlásí si sám. V pondělí pošlu po dětech návratky.Vstupné 70 Kč. Prosím posílejte po dětech. 

Úterý 23. 5. - jdeme v rámci přírodovědného projektu do iQlandie - planetárium a expozice Kosmo. Odchod ze školy v 8:00, návrat do školy cca 13:30.

Úterý 30. 4. - vlastivědná exkurze do Prahy. Sraz na hřišti školy v 8:00. Návrat ke škole cca 17:00.

Úterý 7. 5. - jdeme opět v rámci projektu do iQlandie. tentokrát budou děti pracovat v laboratořích a dále navštívíme expozice Geolab a Geo. Odchod ze školy v 8:00, návrat do školy cca 13:30.

Pondělí 13. 5. - středa 15. 5. - škola v přírode - kemp Pecka. Bližší informace pošlu po dětech.

 

Probírané učivo:

ČESKÝ JAZYK - zájmena, druhy zájmen (učebnice str. 96 - 100),  skloňování osobních zájmen JÁ, TY, SE (učebnice str. 101 - 103), dopis, popis pracovního psotupu, tiskopisy - poštovní poukázka, podací lístek

MATEMATIKA - jednotky délky, času, hmotnosti, objemu a obsahu, písemné a pamětné násobení a dělení

GEOMETRIE - obvody a obsahy geometrických útvarů (čtverec, obdélník)

PŘÍRODOVĚDA - podnebné pásy

Přeji všem krásný víkend. Anna Jassová

 

Harmonogram školního roku 2018/2019

3. 9. 2018 - první školní den

29. a 30. 10. 2018 - Podzimní prázdniny

22. 12. 2018 až 2. 1. 2019 - Vánoční prázdniny

3. 1. a 4. 1. 2019 - ředitelské volno (nástup do školy 7. 1. 2019)

31. 1. 2019 - předávání pololetního vysvědčení

1. 2. 2019 - Pololetní prázdniny

4. 3. až 10. 3. 2019 - Jarní prázdniny

18. 4. až 22. 4. 2019 - Velikonoční prázdniny

28. 6. 2019 - předávání vysvědčení

29. 6. až 1. 9. 2018 - Letní prázdniny

 

Třídní schůzky

13. 9. 2018 - prezenční od 17:00 - SHROMÁŽDĚNÍ rodičů - účast NUTNÁ!!!

15. 11. 2018 - konzultační pouze na objednání (16:00 - 18:00)

17. 1. 2019 - konzultační pouze na objednání (16:00 - 18:00)

21. 3. 2019 - konzultační pouze na objednání (16:00 - 18:00)

23. 5. 2019 - prezenční od 17:00

 

Důležitá telefonní čísla a kontakty

Základní škola s rozšířenou výukou jazyků, Liberec

Adresa: Základní škola s rozšířenou výukou jazyků, Liberec, Husova 142/44, 460 01
 
  
-        Sekretariát školy:  731632396
 
-        Sborovna 1. stupeň: 725 088 83
 
-        Školní jídelna: 485 102 945
 
-        Školní družina: 739334394
 
-        Email:  info@zskola.cz
 
-        Web: www.zskola.cz
 
-        Ředitelka: Mgr. Blanka Lukeš Reindlová
 
-        Třídní učitelka: Mgr. Anna Jassová
 
-        Email: anna.jassova@husovaliberec.cz