česky deutsch

5.A

Úvod » Třídy » 5.A

Informace k projektu „ Dětský klub Husova“

Registrační číslo projektu:  CZ.03.1.51/0.0/0.0/17_077/0007928

Rodiče, kteří pracují jako OSVČ, vyplní a potvrdí prosím (na ČSSZ) Žádost o potvrzení v evidenci ČSSZ, která je k dispozici ke stažení na nástěnkách tříd.

Vítejte na nástěnce 5. A

Rozvrh hodin na tento školní rok

školní rok 2018/2019

  1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
od:
do:
7:55
8:40
8:50
9:35
10:05
10:50
11:00
11:45
11:55
12:40
12:50
13:35
13:40
14:25
14:35
15:20
15:30
16:15
pondělí Th Čj Aj  Pří + Ma Čj      
úterý  Aj Vla Čj Ma   Vv + Vv    
středa Aj + Tv Ma Čj Inf A Inf B      
čtvrtek Ma + Čj Aj Čj Hv      
pátek Vla Čj Tv Ma          

Th - třídnická hodina

+ = výuka s rodilým mluvčím (Dustin Tafoya).

Aj: Lvíčky povede Iva Kutrová v učebně 203 a tygříky Eduard Durník v naší nové třídě 306.

Vla: Výuku Vlastivědy povede Eva Jarošová v učebně 102 (úterý) a 111 (pátek).

Pří: Výuku Přírodovědy povede Anna Jassová v učebně 311.

Tv: Výuku Tělesné výchovy v tělocvičně povede Libor Junek.

Vv: Hodiny Výtvarné výchovy budou spojeny do dvouhodinového bloku, konec výuky ve 14:20. Výuku povede Eva Jarošová v učebně 306.

Pč: Výuku Pracovních činností povede Blanka Lukeš Reindlová a Anna Jassová v učebně 311.

Inf: Na hodinu Informatiky se třída půlí. Lvíčci (Inf A) budou v 1. pololetí mít Informatiku 5. vyučovací hodinu, konec výuky ve 12:40 a poté oběd. Tygříci (Inf B) půjdou na oběd během 5. vyučovací hodiny a 6. vyučovací hodinu budou mít Informatiku. Konec výuky ve 13:35. Na druhé pololetí se skupiny otočí. Výuku povede Jan Konfršt v počítačové učebně 209.

 

Kde jsme v učivu?

stav ke dni: 18.10.2018

učebnice str. pracovní sešit str. téma
Český jazyk 24 15 Stavba slov (kořen, předpona, přípona, koncovka),
Matematika 19 14 geo: 35-37 čísla větší než milion, písemné sčítání, odčítání, násobení a dělení
Vlastivěda 15 7 Slované, Staré pověsti české
Přírodověda 8 7 Živá a neživá příroda
Anglický jazyk lvíčata 58 47 Vocabulary: Free time - activities Grammar: He/She/It has got
Anglický jazyk tygříci 59 48 Vocabulary: Free time - activities Grammar: He/She/It has got

 

Aktuality a zprávy z naší třídy

Divadelní představení: O hodině navíc 11. 10. 2018

05. 10. 2018

Ve čtvrtek 11. 10. 2018 půjdeme do Naivního divadla na premiérové představení O hodině navíc. Představení začíná v 9:00. Od školy budeme odcházet během první vyučovací hodiny v 8.30. Návrat kolem 11:00. S sebou do školy si děti vezmou učení na ČJ, MA, PČ a HV.

Vstupné se bude hradit z třídního fondu.

 

Projektový den - 27. 9. 2018

26. 9. 2018

Ve čtvrtek 27. 9. nás čeká projektový den na téma "Den jazyků". V 5.A budeme tvořit společný nový stát s vlastním originálním jazykem. Děti budou potřebovat penál a výtvarné potřeby. Učebnice nosit nemusí.

Konec výuky je naplánován na 12:25, poté půjdeme na oběd (odpolední výuka odpadá). Zprávu o projektovém dni je potřeba podepsat v žákovském zápisníku.

 

Třídní schůzky - 13. 9. 2018

12. 9. 2018

Ve čtvrtek se uskuteční první třídní schůzky v tomto školním roce. Schůzky začnou v 17:00 setkáním v tělocvičně školy, kde promluví o novinkách paní ředitelka. Poté se sejdeme ve třídě 5.A (učebna 306). Důležité informace z třídních schůzek naleznete zde.

Naše nová třída - učebna 306

31. 8. 2018

5A nová třída5A nástěnka5A zase hurá do školy5A třída

Program prvního školního týdne

29. 8. 2018

pondělí 3. 9. - program od 7:55 do 9:35 - slavnostní zahájení školního roku v naší nové  třídě 306. Školní družina bude v provozu.

úterý 4. 9. 1. - 3. vyučovací hodina - třídnické práce, 4. hodina matematika, konec vyučování v 11:45.

středa 5. 9.  5 vyučovacích hodin dle rozvrhu. Informatiku budou mít obě skupiny dohromady, konec výuky ve 12:40.

čtvrtek 6. 9.  5 vyučovacích hodin dle rozvrhu, konec výuky ve 12:40.

pátek 7. 9. - vyučování dle rozvrhu, konec výuky v 11:45.


Pomůcky do páté třídy

30. 6. 2018

  • 1x krabice s kapesníky
  • 1x balík papírových utěrek
  • 1x balík papírů do kopírky
  • 1x euroobaly (fólie)

Přinést vymytý a označený stojan na učebnice a box na výtvarné potřeby.

Pomůcky na VV: box + vodové barvy, tempery, štětec (silný plochý, silný kulatý, slabý), progresa, voskovky, modelína, pastelové křídy suché, černá tuš, lepidlo na papír (tyčinka), lepidlo Herkules, fixy, hadřík, igelitový ubrus na lavici, zástěra či staré triko, kelímek na vodu,
barevné papíry.

Vybavení penálu a další pomůcky: tužky č. 1, 2, 3, 2x pero, ořezávátko, guma, pastelky, nůžky, krátké pravítko 15 cm, trojúhelník s ryskou, kružítko, úhloměr (doporučuji podepsat)

Potřeby na TV: švihadlo, tričko, krátké kalhoty, pevnou obuv určenou do tělocvičny, za teplého počasí boty na ven, tepláky, mikinu, ponožky, vše v látkovém pytli

Úkoly přes prázdniny: přečíst alespoň 2 knihy, zapsat do deníku, aktivně vyzkoušet znalosti vlastivědy při putování ČR a cizí jazyk v zahraničí

Platby: V září bude třeba uhradit sešity, pracovní sešity na M, ČJ, PŘ, VL (cca 400 Kč), potřeby na VV a PČ (200 Kč), do třídního fondu 400 Kč. Celkem se bude vybírat 1 000 Kč. Platby za rodilého mluvčího a SRPŠ budou upřesněny v září.

Rozvrh hodin na příští školní rok bude na webu naší školy v posledním srpnovém týdnu.

 

Co nás čeká? Harmonogram školního roku

3. 9. 2018 - první školní den

13. 9. 2018 - společné třídní schůzky od 17:00 - účast NUTNÁ!!!

29. a 30. 10. 2018 - Podzimní prázdniny

15. 11. 2018 - individuální konzultace pouze na objednání (16:00 - 18:00)

22. 12. 2018 až 2. 1. 2019 - Vánoční prázdniny

3. 1. a 4. 1. 2019 - ředitelské volno (nástup do školy 7. 1. 2019)

17. 1. 2019 - individuální konzultace pouze na objednání (16:00 - 18:00)

31. 1. 2019 - předávání pololetního vysvědčení

1. 2. 2019 - Pololetní prázdniny

4. 3. až 10. 3. 2019 - Jarní prázdniny

21. 3. 2019 - individuální konzultace pouze na objednání (16:00 - 18:00)

18. 4. až 22. 4. 2019 - Velikonoční prázdniny

23. 5. 2019 - společné třídní schůzky od 17:00

28. 6. 2019 - předávání vysvědčení

29. 6. až 1. 9. 2018 - Letní prázdniny


Důležitá telefonní čísla a kontakty

  • Ředitelka školy: Mgr. Blanka Lukeš Reindlová
  • Sekretariát školy:  731 632 396
  • Telefon sborovna 1. stupeň: 725 088 832
  • E-mail:  info@zskola.cz
  • Web: www.zskola.cz
  • Školní jídelna: 485 102 945