česky deutsch

5.A

Úvod » Třídy » 5.A

 

Rozvrh třídy _ pro školní rok 2017/2018

  1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
od:
do:
7:55
8:40
8:50
9:35
10:05
10:50
11:00
11:45
11:55
12:40
12:50
13:35
13:40
14:25
14:35
15:20
15:30
16:15
Pondělí TH ČjL Pří Aj

Ma

ČjL      
Úterý Ma ČjL Vl ČjL   Hv      
Středa Ma ČjL Aj Tv Inf Inf      
Čtvrtek Čjl Aj Ma   Vv Vv    
Pátek ČjL Vla Tv Aj Ma        
 
 
 

Prosíme zákonné zástupce žáků, aby v rámci konzultačních třídních schůzek v rozmezí mezi 16:00 až 18:00 přišli zvolit svého zástupce do školské rady na období 2018 – 2020 do třídy u třídního učitele.

 

Vážení rodiče, milí žáci, vítám Vás na nástěnce 5. A

 

Děti byly poučeny o bezpečnostním chování v kontaktu s cizími osobami.

Vážení rodiče, tento týden mají děti první hodinu informatiky. Jsou rozděleni do dvou skupin. První skupina navazuje ihned po vyučování, druhá skupina půjde na oběd a počkají v učebně p. uč. Červinkové č. 204.

Ve čtvrtek při hodině výtvarné výchovy nebudou mít děti přestávku - hodiny na sebe navazují. Budou tedy končit ve 13.15 hod.

 

Dobrý den, každý měsíc Vám budu opět psát na nástěnku orientační plán na každý měs

L i s t o p a d :

 

14.11. Trilopark ve škole. 50 Kč platím z třídního fondu. Děti si mohou za vlastní peníze odlitky zakoupit  - viz .odkaz

Po skončení prezentace "Trilopark " končí vyučování ve 13.15 hod.

-- 
http://trilopark.eu/o-triloparku/koordinatori-projektu

Český jazyk : předpony s, z, vz

Skupiny bě-bje-vě-vje. Předložky,  s,z .Větný rozbor.

Sloh : Dopis

Prosím o kontrolu , zda mají všechny děti sešity na procvičování, měly si je nechat ze čtvrté třídy. Dětem kopíruji poučky,pravopis. Odmítám dávat kopírované poučky dětem, které sešit nemají.Často je nacházíme pod lavicí,zmačkané v tašce...

Přírodověda : Člověk a vesmír. Slunce,souhvězdí,galaxie.Sluneční soustava.Planety - porovnání.Země - střídání noci a dne, roční období.

Průběžně test.

 

Vlastivěda : Přemyslovci, průběžně test.

16.11. Projektový den

Ve čtvrtek 16. 11. se uskuteční projekt „Po stopách historie ČR“. Děti budou pracovat ve skupinách sestavených z žáků z různých ročníků prvního stupně. V rámci projektu půjdeme také na vycházku k libereckým památníkům. S sebou děti potřebují kalendář (diář, …) s vyznačenými státními svátky, penál (psací potřeby, pastelky, fixy, nůžky), lepidlo, vhodné oblečení na ven, svačinu, pití. Ukončení vyučování dle tříd : 1. A, 1. B, 2. A, 4. B v 11: 45 hod.; 2. B, 3. A, 5. A ve 12:00hod.; 3. B, 4. A, 5. B ve 12: 15hod.


Ve čtvrtek 23.11. konzultační třídní schůzky od 17.00 hod. do 18.30 hod. Možné i po dohodě kdykoliv.

Připravuji  konečně spaní ve škole , prosím nápady, jak děti unavit.... Budeme tvořit vlastní pizu- ingredience nechám na vlastním výběru dětí. Spaní není povinné. Upozorňuji, v případě velké nekázně, zavolám rodičům a dítko pojede domů. Děkuji za pochopení

Prosím rodiče o zaplacení 500Kč na SRPŠ do konce listopadu. Děkuji

 

 

 
 
 
 
ŠD je v provozu od prvního dne školního roku.
 
Každou středu mají žáci hodinu informatiky. Budou rozděleni do dvou skupin, jedna začíná v 11.55 h, končí ve 12.40 h, druhá jde nejprve na oběd a výuka pro druhou skupinu je od 12.50 h do  13.35 h. V pololetí se obě skupiny vymění.
 
Prosím rodiče, kteří ještě nezakoupili dětem knížku "Dům doktora Fišera " , aby ji  během září zakoupili, budeme číst od října. Děkuji
 
Potřeby a pomůcky do páté třídy:
 
Alespoň jeden balík papírů do kopírky, papírové ručníky, desky na sešity, folie A5, podložky do sešitu A4, trojúhelník s ryskou, 30cm pravítko, úkolníček, sešity: č.523-6x, č.524-2x, č.440-1x,  č.544-1x. Sešity obalit, nadepíšeme ve škole. Učebnice prosím také obalit.
 
V září vybereme peníze za pracovní sešity  a  čtvrtky na VV a PČ, částka činí 80 ,-Kč. Zbytek do 500 Kč platím ze sponzorského daru.
 
Penál: tužka č.1,2,3, pero, nůžky, ořezávátko, guma, krátké pravítko, kružítko, pastelky.
 
Pomůcky na VV a PČ: vodové a temperové barvy, voskovky, pastelové křídy, progresa, fixy, černá tuš, modelína, špejle, igelit na lavici, hadřík, zástěra, štětce (plochý, kulaté), barevné papíry, lepidla-tyčinka, Herkules
 
 
 
TŘÍDNÍ SCHŮZKY:
 
5.10. 2017
 
23.11. 2017 konzultační
 
11.1.2018 konzultační na objednání
 
22.3.2018 konzultační;
 
17.5.2018
 
 
 
PRÁZDNINY:
 
Podzimní -   26. - 27. 10. 2017
 
Vánoční  -    23. 12. - 2. 1. 2018 (vyučování začíná ve středu 3. 1. 2018)
 
Pololetní -    2. 2. 2018
 
Jarní       - 26. 2. - 4. 3. 2018
 
Velikonoční - 29. 3. - 30. 3. 2018
 
Hlavní        -  1. 7. - 31. 8. 2018
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Důležitá telefonní čísla a adresy:
 
sekretariát: 731 632 396
 
telefon sborovna 1.stupeň : 725 088 832
 
email: info@zskola.cz
 
web: www.zskola.cz
 
ředitelka: Mgr. Blanka  Lukeš Reindlová
 
třídní učitelka: : Mgr. Jarmila Janečková
 
 
email: jaru.lib@seznam.cz
 
 
konzultační hodiny: úterý  12.40 -13.15 h nebo po domluvě
 
školní jídelna: 485 102 945
 
 
 
Organizační chod školní družiny:
 
Ve školním roce 2017/18 budou do školní družiny nebo centra volného času zařazeni všichni žáci školy, jejichž zákonní zástupci projeví zájem podáním žádosti.
 
Pobyt ve školní družině či centru volného času je zpoplatněn. Cena je stanovena za měsíc a nelze ji přepočítávat na jednotlivé dny.
 
Měsíční poplatek 1. – 5. třída                                                                   270,-Kč
 
Měsíční poplatek – využití pouze ranní družiny                                     180,-Kč
 
Měsíční poplatek – volná hodina mezi vyučováním                              120,-Kč
 
Provozní doba školní družiny je od 6:30 do 17:00 hod. mimo dobu školního vyučování. Denně od 13:00 do 15:00 hod. je ve všech odděleních řízená organizovaná činnost (vycházky do okolí, výtvarné, rukodělné, hudební či sportovní aktivity a další). V této době není možné děti ze školní družiny vyzvedávat.
 
V případě nutnosti (odchod se sourozencem či podobně) bude pro tyto děti vytvořen od 13:00 do 14:00 hod. koutek, ve kterém bude vykonáván dohled. Z koutku děti odcházejí zásadně pouze samostatně na písemné vyrozumění zákonného zástupce s uvedeným časem. Tento koutek (vzhledem k omezeným prostorovým možnostem) nebude mít stálé místo a není jej tedy možné spojit s telefonem. Odchod dětí na tel. výzvu nebude tedy v tuto dobu možný. Koutek je určen výhradně dětem školní družiny nebo centra (není již dále zpoplatněn) a jeho cílem je vyjít vstříc požadavkům rodičů, umožnit společný odchod sourozenců v návaznosti na spojení MHD či přechod do jiných zařízení, a nemá proto žádný řízený program ani náplň.
 
Zájem o jeho využití označí zákonný zástupce na zápisním lístku školní družiny tak, že na  daný den zapíše odchod dítěte samostatně – bez doprovodu s uvedením času.  Pozor - zajištění od 14:00 do 15:00 hod. není možné. Vzájemné vyčkání dětí či rodičů ve vestibulu budovy je samozřejmostí.