česky deutsch

5.A

Úvod » Třídy » 5.A

Vítejte na nástěnce 5. A

Rozvrh hodin na tento školní rok

školní rok 2018/2019

  1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
od:
do:
7:55
8:40
8:50
9:35
10:05
10:50
11:00
11:45
11:55
12:40
12:50
13:35
13:40
14:25
14:35
15:20
15:30
16:15
pondělí Th Čj Aj  Pří + Ma Čj      
úterý  Aj Vla Čj Ma   Vv + Vv    
středa Aj + Tv Ma Čj Inf A Inf B      
čtvrtek Ma + Čj Aj Čj Hv      
pátek Vla Čj Tv Ma          

Th - třídnická hodina

+ = výuka s rodilým mluvčím (Dustin Tafoya).

Aj: Lvíčky povede Iva Kutrová v učebně 203 a tygříky Eduard Durník v naší nové třídě 306.

Vla: Výuku Vlastivědy povede Eva Jarošová v učebně 102 (úterý) a 111 (pátek).

Pří: Výuku Přírodovědy povede Anna Jassová v učebně 311.

Tv: Výuku Tělesné výchovy v tělocvičně povede Libor Junek.

Vv: Hodiny Výtvarné výchovy budou spojeny do dvouhodinového bloku, konec výuky ve 14:20. Výuku povede Eva Jarošová v učebně 306.

Pč: Výuku Pracovních činností povede Blanka Lukeš Reindlová a Anna Jassová v učebně 311.

Inf: Na hodinu Informatiky se třída půlí. Lvíčci (Inf A) budou v 1. pololetí mít Informatiku 5. vyučovací hodinu, konec výuky ve 12:40 a poté oběd. Tygříci (Inf B) půjdou na oběd během 5. vyučovací hodiny a 6. vyučovací hodinu budou mít Informatiku. Konec výuky ve 13:35. Na druhé pololetí se skupiny otočí. Výuku povede Jan Konfršt v počítačové učebně 209.

Kde jsme v učivu?

stav ke dni: 13.12.2018

učebnice str. pracovní sešit str. téma
Český jazyk 45 26 Procvičování vyjmenovaných slov, psaní mě/mně, předpony a předložky s-, z-,  přídavná jména s příponou -ský a -ští, zdvojené souhlásky (bezzubý, cenný, denní...),
Matematika 60 29 geo: 35-42 čísla větší než milion, písemné sčítání, odčítání, násobení a dělení
Vlastivěda 32 16 Přemyslovci a Lucemburkové, Velkomoravská říše
Přírodověda 19 8 Horniny, živá a neživá příroda
Anglický jazyk lvíčata 70 59 Vocabulary: Clothes, Time vocabulary: during/at/on/in Grammar: Present continuous
Anglický jazyk tygříci 70 59 Vocabulary: Clothes, Time vocabulary: during/at/on/in Grammar: Present continuous

 

Aktuality a zprávy z naší třídy

Předvánoční program v 5.A

12. 11. 2018

V příštím týdnu si budeme v 5.A užívat vánoční náladu. Každý den bude výuka v 5.A ukončena již v 12:15. Poté půjdeme na oběd. Po obědě děti mohou odcházet domů nebo půjdou do školní družiny.

Program:

17. 12. běžná výuka a natáčení Červené Karkulky

18. 12. běžná výuka

19. 12. představení Červené Karkulky pro 1. třídy, kreativní adventní dílna (výroba svíček v naší třídě)

20. 12. výlet do Skanzenu v Jindřichovicích pod Smrkem (sraz na nádraží)

21. 12. Den her (možnost přinést deskové hry) a vánoční besídka ve třídě. Vyzkoušíme některé tradice a u stromečku rozbalíme dárky. 

Závěrečné práce 5.A

12. 11. 2018

Vážení rodiče,

v letošním školním roce čeká děti obhajoba závěrečné práce. Zde je pár informací, týkajících se struktury a vypracování práce.

Tématem práce je jakékoliv místo z České republiky, nejlépe takové, které děti navštívily a mají k němu i vlastní fotky. Táma by mělo být zvoleno nejpozději do konce listopadu.

Závěrečnou práci děti napíši na počítači a odevzdají ve vytištěné podobě. Dále vypracují prezentaci v powerpointu, která se bude promítat při obhajobě.

Struktura práce:

 • titulní strana - název práce, jméno a příjmení, třída, název školy, můžete vložit i obrázek, týkající se tématu práce
 • dopis kamarádovi v českém jazyce
 • dopis kamarádovi v anglickém jazyce
 • historie či stručné informace o tématu
 • zajímavá místa
 • kalkulace (matematické výpočty nákladů na zvolený naplánovaný pobyt - doprava, strava, ubytování)
 • báseň, píseň týkající se zadaného tématu - může být i vlastní tvorba
 • obrazová příloha
 • moje fotogalerie

Do práce nevkládat zkopírované věty a odstavce z internetu! Děti musí texty upravit tak, aby tomu rozuměly. Práce by měla být napsaná jasně a srozumitelně a odpovídat jazykovým možnostem a zkušenostem každého žáka.

Pro inspiraci zde naleznete ukázky dvou závěrečných prací z minulých let (Krušné hory a Podještědí). U obou prací jsou odstraněny fotogalerie.

Co nás čeká: harmonogram školního roku

20. 12. 2018 - vánoční výlet do skanzenu v Jindřichovicích pod Smrkem

21. 12. 2018 - vánoční oslava v naší třídě

22. 12. 2018 až 2. 1. 2019 - Vánoční prázdniny

3. 1. a 4. 1. 2019 - ředitelské volno (nástup do školy 7. 1. 2019)

17. 1. 2019 - individuální konzultace pouze na objednání (16:00 - 18:00)

18. 1. 2019 - Naivní divadlo: Kapela jede (od 10:30)

31. 1. 2019 - předávání pololetního vysvědčení

1. 2. 2019 - Pololetní prázdniny

4. 3. až 10. 3. 2019 - Jarní prázdniny

21. 3. 2019 - individuální konzultace pouze na objednání (16:00 - 18:00)

18. 4. až 22. 4. 2019 - Velikonoční prázdniny

23. 5. 2019 - společné třídní schůzky od 17:00

28. 6. 2019 - předávání vysvědčení

29. 6. až 1. 9. 2019 - Letní prázdniny

 

Stalo se: historie událostí naší třídy

Beseda o kyberšikaně a bezpečnosti na internetu, 10. 12.

07. 12. 2018

V pondělí 10. 12. budeme mít ve třídě 5.A besedu o nebezpečích na internetu, sociálních sítích a o kyberšikaně. Besedu povede člen Policie ČR. Beseda bude probíhat během 3. a 4. vyučovací hodiny od 10:00 do 11:45.

Prosím, věnujte zvýšenou pozornost tomu, co vaše děti v internetovém prostředí podnikají (Instagram, Facebook, What´s up).

 

Naivní divadlo - Labutí jezírko, 11. 12.

07. 12. 2018

V úterý 11. 12. jdeme do Naivního divadla na představení Labutí jezírko. Představení začíná v 10:30, od školy tedy budeme odcházet po 2. vyučovací hodině (10:00) a návrat do školy je plánován na 12:00. Poté půjdeme na oběd a výtvarná výchova proběhne beze změn.

Vstupné za představení zaplatíme z třídního fondu.

 

Test z Angličtiny, 13. 12.

07. 12. 2018

Ve čtvrtek 13. 12. si napíšeme velký test z AJ (opakování Unitu 6). Co se tam objeví?

 • reading, writting, listening
 • rozkazovací věty (Buy some souvenirs! Don´t spend all your money!)
 • čas přítomný průběhový - oznamovcí věty (Nina is wearing a blue dress.) i otázky (Is Nina wearing a blue dress?)
 • slovíčka - oblečení, activities, verbs, shopping

 

Výlet a exkurze do výrobny dřevěných hraček Detoa, 6. 12. 2018

26. 11. 2018

V adventním čase pojedeme na výlet do výrobny dřevěných hraček v Jiřetíně pod Bukovou. Děti si budou moci prohlédnout továrnu a během výtvarného workshopu si vyrobí originální vlastnoruční dřevěnou hračku. V obchůdku si budou moci zakoupit dřevěné hračky a výrobky. Více informací naleznete na stránkách společnosti Detoa.

S sebou svačinu a pití na celý den (oběd ve škole nestihneme, proto je potřeba odhlásit) a doporučené kapesné na nákup v obchůdku max 200 Kč.

 

 

Mikulášská nadílka 5. 12. 2018

28. 11. 2018

Příští středu 5. 12. nás ve třídě navštíví Mikuláš. Děkuji všem, kteří už do mikulášké nadílky přispěli. Kdo ještě nestihl přispět, má možnost dobroty donést do pondělí 3. 12.

Předem moc děkuji

Prosincové kino - Planeta Česko 3. 12. 2018

3. 11. 2018

V pondělí 3. 12. 2018 se v rámci celodenního alternativního vyučování zúčastníme promítání filmové projekce zajímavého vzdělávacího pořadu o české přírodě Planeta Česko. Vstup bude hrazen z fondu SRPŠ. Sraz bude v 7:55 ve škole, poté půjdeme společně do kina Cinema City v OC Fórum. Představení začíná v 9:15. Po skončení představení se vrátíme zpět do školy na oběd (cca 12:00). Poté děti budou odcházet do školní družiny či domů.

 

Výlet: Vlastivědný výjezd do Prahy 20. 11. 2018

24. 10. 2018

V úterý 20. 11. pojedou žáci pátých tříd do Prahy na celodenní výlet. V plánu je exkurze Národního divadla a prohlídka Staroměstské radnice.

Pojedeme smluvním autobusem od školy (sraz v 7:45) a návrat je plánován na 17:00. Cena výletu je 500 Kč.

Program: 8:00 odjezd, 10:00 procházka Prahou, 12:00 prohlídka Národního divadla, 13:30 prohlídka Staroměstské radnice, 15:30 odjezd do Liberce, 17:00 příjezd ke škole.

S sebou: svačinu na celý den, pití, kapesné dle uvážení, (případně mobilní telefon).

Kontakt na vedoucí zájezdu Kamilu Hoisovou: 778 757 682

Čtvrtletní písemné práce v příštím týdnu 5. - 9. 11. 2018

2. 11. 2018

Je za námi 1. čtvrtletí páté třídy a na konci příštího týdne nás čekají důležité písemné práce z českého jazyka a matematiky.

úterý 6. 11. test z ČJ: bude zaměřen na opakování učiva ze 4. ročníku, vyjmenovaná slova, koncovky podstatných jmen, shodu podmět s přísudkem, určování slovních druhů a mluvnických kategorií podstatných jmen a sloves a také se objeví párové souhlásky.

čtvrtek 8. 11. test z MA: objeví se v něm počítání s velkými čísly, písemné sčítání, odčítání, násobení (dvouciferným činitelem) a dělení (jednociferným dělitelem), zaokrouhlování, přednost při počítání se závorkami, určování části z celku (zlomky) a slovní úloha.

 

Sběr papíru ve středu 7. 11. 2018

1. 11. 2018

Ve středu 7. 11. bude ke škole přistaven kontejner na sběr papíru.

 

Projektový týden: Slavíme 100 let republiky 22. - 26. 10. 2018

22. 10. 2018

Během celého týdne si připomínáme výročí sta let od vzniku samostatného Československa. Seznámíme se s nejslavnějšími osobnostmi, které utvářely naše dějiny, budeme si připomínat nejvýznamnější události, které ovlivnily naši zem, ochutnáme typické české potraviny a připomeneme si české firmy, které se proslavily po celém světě.

V pátek 26. při slavnostním celoškolním ceremoniálu k oslavám vypustíme balónky, které ponesou přání naší republice. Žáci 5.A by kvůli slavnostnímu focení tento den měli dorazit v modrém oblečení.

 

Divadelní představení: O hodině navíc 11. 10. 2018

05. 10. 2018

Ve čtvrtek 11. 10. 2018 půjdeme do Naivního divadla na premiérové představení O hodině navíc. Představení začíná v 9:00. Od školy budeme odcházet během první vyučovací hodiny v 8.30. Návrat kolem 11:00. S sebou do školy si děti vezmou učení na ČJ, MA, PČ a HV.

Vstupné se bude hradit z třídního fondu.

 

Projektový den - 27. 9. 2018

26. 9. 2018

Ve čtvrtek 27. 9. nás čeká projektový den na téma "Den jazyků". V 5.A budeme tvořit společný nový stát s vlastním originálním jazykem. Děti budou potřebovat penál a výtvarné potřeby. Učebnice nosit nemusí.

Konec výuky je naplánován na 12:25, poté půjdeme na oběd (odpolední výuka odpadá). Zprávu o projektovém dni je potřeba podepsat v žákovském zápisníku.

 

Třídní schůzky - 13. 9. 2018

12. 9. 2018

Ve čtvrtek se uskuteční první třídní schůzky v tomto školním roce. Schůzky začnou v 17:00 setkáním v tělocvičně školy, kde promluví o novinkách paní ředitelka. Poté se sejdeme ve třídě 5.A (učebna 306). Důležité informace z třídních schůzek naleznete zde.

 

Program prvního školního týdne

29. 8. 2018

pondělí 3. 9. - program od 7:55 do 9:35 - slavnostní zahájení školního roku v naší nové  třídě 306. Školní družina bude v provozu.

úterý 4. 9. 1. - 3. vyučovací hodina - třídnické práce, 4. hodina matematika, konec vyučování v 11:45.

středa 5. 9.  5 vyučovacích hodin dle rozvrhu. Informatiku budou mít obě skupiny dohromady, konec výuky ve 12:40.

čtvrtek 6. 9.  5 vyučovacích hodin dle rozvrhu, konec výuky ve 12:40.

pátek 7. 9. - vyučování dle rozvrhu, konec výuky v 11:45.


Pomůcky do páté třídy

30. 6. 2018

 • 1x krabice s kapesníky
 • 1x balík papírových utěrek
 • 1x balík papírů do kopírky
 • 1x euroobaly (fólie)

Přinést vymytý a označený stojan na učebnice a box na výtvarné potřeby.

Pomůcky na VV: box + vodové barvy, tempery, štětec (silný plochý, silný kulatý, slabý), progresa, voskovky, modelína, pastelové křídy suché, černá tuš, lepidlo na papír (tyčinka), lepidlo Herkules, fixy, hadřík, igelitový ubrus na lavici, zástěra či staré triko, kelímek na vodu,
barevné papíry.

Vybavení penálu a další pomůcky: tužky č. 1, 2, 3, 2x pero, ořezávátko, guma, pastelky, nůžky, krátké pravítko 15 cm, trojúhelník s ryskou, kružítko, úhloměr (doporučuji podepsat)

Potřeby na TV: švihadlo, tričko, krátké kalhoty, pevnou obuv určenou do tělocvičny, za teplého počasí boty na ven, tepláky, mikinu, ponožky, vše v látkovém pytli

Úkoly přes prázdniny: přečíst alespoň 2 knihy, zapsat do deníku, aktivně vyzkoušet znalosti vlastivědy při putování ČR a cizí jazyk v zahraničí

Platby: V září bude třeba uhradit sešity, pracovní sešity na M, ČJ, PŘ, VL (cca 400 Kč), potřeby na VV a PČ (200 Kč), do třídního fondu 400 Kč. Celkem se bude vybírat 1 000 Kč. Platby za rodilého mluvčího a SRPŠ budou upřesněny v září.

Rozvrh hodin na příští školní rok bude na webu naší školy v posledním srpnovém týdnu.

Důležitá telefonní čísla a kontakty

 • Ředitelka školy: Mgr. Blanka Lukeš Reindlová
 • Sekretariát školy:  731 632 396
 • Telefon sborovna 1. stupeň: 725 088 832
 • E-mail:  info@zskola.cz
 • Web: www.zskola.cz
 • Školní jídelna: 485 102 945

 

Fotogalerie z naší třídy