česky deutsch

5.A

Úvod » Třídy » 5.A

Chřipková epidemie

 

Vzhledem k celostátní chřipkové epidemii a velmi vysoké nemocnosti žáků naší školy Vás zdvořile žádám, abyste zvážili zdravotní stav svého dítěte. V případě počínajících příznaků onemocnění nechali své ratolesti v domácím ošetření. Pomůžete tak snížení šíření nemoci.

Děkuji za pochopení,

Blanka Lukeš Reindlová.

 

Vítejte na nástěnce třídy 5.A

školní rok 2019 / 2020 

 

Rozvrh pro školní rok 2019/2020

  1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
od:
do:
7:55
8:40
8:50
9:35
10:05
10:50
11:00
11:45
11:55
12:40
12:50
13:35
13:40
14:25
14:35
15:20
15:30
16:15
Pondělí OSV ČJL MA HV VV      
Úterý AJ MA ČJL ČJL ČJL VV      
Středa ČJ MA TV AJ INF INF INF    
Čtvrtek ČJL VL MA ČJL AJ      
Pátek VL AJ MA TV    ČJL        

 

Informace k Dětskému klubu Husova

Dětský klub Husova (DKH) pokračuje i ve školním roce 2019/20. Z kapacitních důvodu jsou tam zařazeni žáci 3. - 5. třídy. Realizace DKH je financována z projektu (CZ.03.1.51/0.0/0.0/17_077/0007928) z Operačního programu Zaměstnanost. S tímto souvisí  doložení potřebných dokumentů pro projekt: 1. Přihláška do DKH, 2. Potvrzení vazby na trh práce (potvrzení zaměstnavatele o pracovním poměru, pro OSVČ – potvrzení ČSSZ, nezaměstnaný – potvrzení z úřadu práce, osoby v procesu vzdělávání – potvrzení o studiu případně potvrzení o účasti na rekvalifikačním kurzu). Dokumenty si můžete stáhnout z web. stránek školy (sekce třídy), případně vyzvednout na sekretariátu školy. Moc vám všem děkuji za spolupráci a v případě nejasnosti se prosím obraťte na sekretariát školy (kontaktní osoba Zuzana Kounková)

Provozní doba DKH: 6:00 – 18:00

 

Vážení rodiče, milé děti, vítejte na nástěnce 5. A.

 

Už jsme všichni konečně zdraví a můžeme si v pondělí 17. 2. napsat test z přírodovědy - VESMÍR (učeb. str. 23 - 33, prac. sešit str. 14 - 20 a pracovní listy - vesmír, vesmír a vědci, Slunce, Sluneční soustava, hvězdy a souhvězdí, Země, Měsíc, dobývání vesmíru člověkem).

 

Milí rodiče,

vybíráme 545,- Kč na učebnici a pracovní sešit AJ.

 

Čtvrteční akce Husovka má talent se pro velkou nemocnost odkládá. Budeme se učit dle rozvrhu. Pátou hodinu si rozdáme vysvědčení. Výuka končí ve 12.40.

 

Akce v únoru:

V pondělí 3. 2. od 9.00 Řekl bych nějakej vtip a pak bych umřel smíchy - ND. Vstupné 60,- uhradím z TF. Odcházíme v 8.30.

V pondělí 17. 2. od 8.05 do 10.55 preventivní program KYBERSVĚT - (Maják). Poplatek 1650,- za třídu uhradím z TF.

 

Akce v lednu:

V pondělí 20. 1. od 10.05 folkový koncert v aule (Dan Kubica - Písničky z pohádek). Vstupné 40,- uhradím z TF.

V úterý 21. 1. od 10.30 Hvězdný posel - ND, Vstupné 60,- uhradím z třídního fondu. Odcházíme v 10.00.

 

Ve čtvrtek 16. 1. si napíšeme prověrku z českého jazyka (pravopis podstatných jmen a sloves, mluv. kategorie - rod, číslo, pád a osoba, číslo, čas, slovní druhy, vyjmenovaná slova, věta jednoduchá, souvětí - vzorce, stavba slova - předpony, přípony, zdvojené souhlásky, předložky x předpony s, se, z, ze, skupiny ob-, v-, o-, skupiny bě, bje, vě, vje, pě, mě, mně).

Ve středu 15. 1. si napíšeme písemnou práci z matematiky - váha 3  (čísla větší než milion - písemné sčítání, odčítání, násobení, dělení, slovní úlohy, zlomky, římské číslice).

V pondělí 13. 1. si napíšeme prověrku z geometrie (vzájemná poloha přímek, kružnice - poloměr, průměr, rýsování, trojúhelníky - druhy, trojúhelníková nerovnost, rýsování, čtverec, obdélník, úhlopříčky, rýsování).

 

 

Ve čtvrtek 9. 1. 2020 se konají konzultační třídní schůzky od 16.00 do 18.00.

 

Milí rodiče,

Vánoce ve třídě se nám pěkně vydařily, bylo hodně radosti a veselí. Děkujeme za krásný stromeček panu Rychlíkovi a Ježíškovi za  dárečky. Já také moc děkuji za milé dárky, udělaly mi velkou radost, vypadá to, že jsem nejhodnější z celé třídy.

Přeji vám všem krásné vánoční svátky, klid, pohodu a dětem alespoň trochu sněhu. Do nového roku mnoho štěstí, radosti a hlavně všem pevné zdraví.  

                                           Se srdečným pozdravem Hana Tonevová

Abych nezapomněla - domácí úkol na prázdniny: jako obvykle - radovat se, odpočívat a hlavně číst nějakou pěknou knížku, po svátcích si o tom povíme a také napíšeme.

 

 

Vánoční fotografie jsou hotové (sada za 200,-).

Ve čtvrtek 19. 12. se koná odložený knižní veletrh, kde si děti mohou zakoupit knížky od spolužáků. 

V pátek 20.12. budeme mít vánoční besídku. Děti si přinesou k svačince cukroví a hlavně nezapomenou na dárek pro spolužáka. Výuka končí ve 12.10.

 

Ve středu 18. 12. půjdeme na výstavu betlémů do kostela sv. Jana Křtitele v Rochlici. S sebou 2 jízdenky na autobus. Odcházíme v 8.00, návrat cca v 10.30.

 

Nová výzva:

Prosíme rodiče o doložení očkování - kopii či očkovací průkaz. Děkujeme.

 

Prosíme rodiče, aby děti na pondělí vybavili informací o tom, u kterého dětského lékaře jsou přihlášené (do žákovského zápisníku). A zároveň pokud bylo dítě v minulosti očkováno proti žloutence typu A, prosíme o doložení očkování.

Připomínám vánoční focení - bude ve středu 11. 12. Pokud by ještě někdo měl zájem, dejte mi prosím vědět.

Pozor, pozor, střídáme se na informatice. Skupiny se od 11. 12. pouze posunou o jedno místo - první skupina nahradí druhou, druhá skupina nahradí třetí a třetí skupina se vymění s první, tedy začíná v 11.55.

Při čtvrtečním andělském vyučování s druháky, pracovaly děti moc pěkně a zaslouží si poděkování a velkou pochvalu také od paní učitelky Martinovské a Veselkové.

Děkujeme moc všem rodičům za štědrou mikulášskou nadílku, ani se celá nevešla do krabiček a také paní Richterové za překrásný adventní věnec!

 

 

 

Akce v prosinci:

5. 12. Andělská škola s druháky 

12. 12. Knižní veletrh ve škole, stejně jako vloni do knihy vložte lístek se jménem dítěte, třídou, názvem knihy a požadovanou cenou.

12. 12. Advent na náměstí - vystoupení některých našich třídních umělců od 16.00

18. 12. výstava betlémů v Rochlici v kostele sv. Jana Křtitele, odcházíme v 8.00

Ve čtvrtek 5. 12. nás čeká Andělská škola - projektové vyučování s 2. A a s 2. B (3. a 4. vyuč. hodinu). Děti si připraví převleky a úkoly pro své mladší spolužáky.

Milí rodiče, moc prosím o příspěvek do mikulášské nadílky - 31x.

 

V úterý 3. 12. si napíšeme prověrku z českého jazyka (pravopis podstatných jmen a sloves, mluv. kategorie - rod, číslo, pád a osoba, číslo, čas, slovní druhy, vyjmenovaná slova, věta jednoduchá, souvětí - vzorce, stavba slova - předpony, přípony, zdvojené souhlásky, předložky x předpony s, se, z, ze, skupiny ob-, v-, o-, skupiny bě, bje, vě, vje, pě, mě, mně).

 

Vážení rodiče, 

v úterý 3. 12. 2019 proběhne na naší škole ve spolupráci s humanitární organizací ADRA Giving Tuesday Den dobrých skutků. Vaše dítě může přinést hračku, stolní hru nebo knížku, kterou už nepotřebuje a darovat ji charitativním obchůdkům ADRA. Výtěžek z prodeje bude věnován na dobrovolné programy pro seniory. Více informací naleznete na www.adraliberec.cz nebo tel. 737441159.

                                                      Děkujeme za vaši účast!

 

Ve čtvrtek 28. 11. od 16 do 18 hodin se konají konzultační třídní schůzky.

 

V pondělí 2. 12. si napíšeme prověrku z přírodovědy - Neživá příroda - váha 3. ( učebnice str. 9 - 22, PS str. 6 - 13) - podmínky života na Zemi (voda, vzduch, světlo, teplo, půda, horniny - druhy, využití, nerosty, nerudy + rudy - kovy - druhy, využití, energetické suroviny, těžba - naleziště elektrická energie - elektrárny, vodiče)

 

POZOR, POZOR! Termín se blíží. Do pátku 29. 11. děti odevzdají úvod k závěrečné práci.

 

V úterý 26. 11. si napíšeme písemnou práci z matematiky - váha 3  (čísla větší než milion - porovnávání, číselná osa, rozvinutý zápis čísla v desítkové soustavě, pamětné a písemné sčítání, odčítání, násobení, dělení, slovní úlohy).

 

 

POZOR! OPĚT SE VYSKYTLY BREBERKY. PROHLÉDNĚTE PROSÍM DĚTEM HLAVY.

Ve čtvrtek 14. 11. a v pátek 15. 11. budeme mít projektové vyučování - Podzim a 30 let svobody. Výuka končí vždy v 11.45. Páteční vlastivěda platí.

 

V listopadu na půlené hodiny matematiky a českého jazyka ve středu, ve čtvrtek a v pátek k paní učitelce Pošmourné chodí včeličky.

 

Akce v listopadu:

V úterý 5. 11. druhou vyuč. hodinu Etiketa do škol - přednáška ve třídě. Poplatek 50,- za dítě uhradím z TF.

Ve čtvrtek 14. 11. a v pátek 15. 11. budeme mít projektové vyučování - Podzim a 30. výročí Sametové revoluce. 

V pátek 15. 11. od 10.30 Tajemný hrad v Karpatech - ND, Divadlo ALFA Plzeň. Vstupné 70,- uhradím z TF. Vycházíme v 10.00.

 

 

Připomínám:

Ve čtvrtek 31. 10. se učíme od 8.50. kvůli plánovanému přerušení dodávky elektřiny. Pro jistotu teplé oblečení s sebou a velikou svačinu. Jídelna bude mimo provoz.

V pátek 1. 11. projekt pro anglické třídy - Halloween.  Kostýmy jsou vítány.

 

Ve středu 6. 11. bude sběr papíru.

 

ZÁVĚREČNÉ PRÁCE - informace najdete výše.

 

Milí rodiče,

vybíráme 1500,- (500,- na SRPŠ, 500,- na angličtinu v hodinách na celý školní rok, 500,- do třídního fondu).

Vánoční fotografování - děti dostanou letáčky s nabídkou, budete-li mít zájem, dejte vědět.

 

Ve čtvrtek 3. 10. od 17.00 se konají společné třídní schůzky.

Všechny vás srdečně zdravím a těším se brzy na shledanou. 

 

POZOR!

Došlo k drobné úpravě rozvrhu - v pondělí 4, hodinu bude přírodověda a čtení bude mít polovina třídy v úterý 4. hodinu a druhá půlka 5. hodinu. Ve volné hodině se děti vystřídají na obědě a setrvají v družině.

 

Vysvětlení rozvrhu - informatika:

Děti budou rozděleny na 3. skupiny (podle abecedy). Skupina 1 má ve středu do 12.40, skupina 2 s polední přestávkou do 13.35 a skupina 3 s dvouhodinovou polední přestávkou do 14.25. Vždy po třech měsících se skupiny budou točit. Děti budou informovány.

 

Kroužky

Seznam kroužků bude uveřejněn na stránkách školy. Přihlašování je možné od 2. 9. od 8:00. Přihlásit se můžete do 16. 9. Kroužky začínají 30. 9.

 

Organizace prvního týdne

2. 9. 2019 - 7:55 - 9:35 - zahájení školního roku 

3. 9. 2019 - 7:55 - 11:45 - první dvě hodiny třídnické, dále dvě hodiny dle rozvrhu

4. 9. 2019 - 7:55 - 12.40 - dle rozvrhu (první hodina informatiky bude společná pro všechny tři skupiny)

5. 9. 2019 - 7:55 - 13:35 - dle rozvrhu

6. 9. 2019 - 7:55 - 12:40 - dle rozvrhu

 

V druhém týdnu (10. - 12. 9.) nás čeká pobyt v přírodě - LOUČENÍ S LÉTEM v krásném penzionu v Harrachově. Informace děti donesou hned v pondělí. Budu vybírat  1 200,- . Pojedeme vlakem, proto moc prosím rodiče, kteří by byli ochotni odvézt nám zavazadla tam či zpět, aby se mi co nejdříve ozvali. Děkuji a srdečně zdravím.     H. Tonevová

 

Třídní schůzky

3. 10. 2019 - společné 17:00 - 18:30

28. 11. 2019 - konzultační 16:00 - 18:00

9. 1. 2020 - konzultační 16:00 - 18:00

2. 4. 2020 - konzultační 16:00 - 18:00

21. 5. 2020 - společné 17:00 - 18:30

 

Harmonogram školního roku

2. 9. 2019 - zahájení školního roku

28. 10 - 30. 10. 2019 - podzimní prázdniny a Den vzniku samostatného československého státu

21. 12. 2019 - 5. 1. 2020 - vánoční prázdniny

31. 1. 2020 - pololetní prázdniny

9. 3. - 15. 3. 2020 - jarní prázdniny

9. 4. - 10. 4. 2020 - velikonoční prázdniny

29. 6. a 30. 6. 2020 - ředitelské volno

1. 7. - 31. 8. 2020 - letní prázdniny

 

 

Důležitá telefonní čísla a adresy

Škola: Základní škola s rozšířenou výukou jazyků, Liberec

Adresa: Základní škola s rozšířenou výukou jazyků, Liberec, Husova 142/44, 460 01

 

-        Sekretariát školy:  731632396

-        Telefon sborovna 1. stupeň: 725 088 832

-        E-mail:  info@zskola.cz

-        Web: www.zskola.cz

-        Ředitelka: Mgr. Blanka Lukeš Reindlová

-        Třídní učitelka: Mgr. Hana Tonevová,  hana.tonevova@husovaliberec.cz

-        Školní jídelna: 485 102 945

 

 

Všem přeji úspěšný nový školní rok a těším se na spolupráci.

 

                                                                                                Hana Tonevová 

 

Pomůcky a potřeby do 5. třídy

papírové kapesníky  

papírové utěrky

1x balík papírů do kopírky

 

Pomůcky na VV: vymytý box + vodové barvy, tempery, štětec (silný plochý, silný kulatý, slabý), progressa, voskovky, modelína, pastelové křídy suché, černá tuš, lepidlo na papír (tyčinka), lepidlo Herkules, fixy, hadřík, igelitový ubrus na lavici, zástěra či staré triko, kelímek na vodu, barevné papíry

Vybavení penálu a další pomůcky: tužky č. 1, 2, 3, 2x pero, ořezávátko, guma, pastelky, nůžky, krátké pravítko 15 cm, trojúhelník s ryskou, kružítko, pravítko 30 cm

Potřeby na TV: švihadlo, tričko, krátké kalhoty, pevnou obuv určenou do tělocvičny, za teplého počasí boty na ven, tepláky, mikinu, ponožky, vše v látkovém pytli