česky deutsch

5.A

Úvod » Třídy » 5.A

 

Vítejte na nástěnce třídy 5.A

školní rok 2019 / 2020 

 

Rozvrh pro školní rok 2019/2020

  1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
od:
do:
7:55
8:40
8:50
9:35
10:05
10:50
11:00
11:45
11:55
12:40
12:50
13:35
13:40
14:25
14:35
15:20
15:30
16:15
Pondělí OSV ČJL MA HV VV      
Úterý AJ MA ČJL ČJL ČJL VV      
Středa ČJ MA TV AJ INF INF INF    
Čtvrtek ČJL VL MA ČJL AJ      
Pátek VL AJ MA TV    ČJL        

 

Informace k Dětskému klubu Husova

Dětský klub Husova (DKH) pokračuje i ve školním roce 2019/20. Z kapacitních důvodu jsou tam zařazeni žáci 3. - 5. třídy. Realizace DKH je financována z projektu (CZ.03.1.51/0.0/0.0/17_077/0007928) z Operačního programu Zaměstnanost. S tímto souvisí  doložení potřebných dokumentů pro projekt: 1. Přihláška do DKH, 2. Potvrzení vazby na trh práce (potvrzení zaměstnavatele o pracovním poměru, pro OSVČ – potvrzení ČSSZ, nezaměstnaný – potvrzení z úřadu práce, osoby v procesu vzdělávání – potvrzení o studiu případně potvrzení o účasti na rekvalifikačním kurzu). Dokumenty si můžete stáhnout z web. stránek školy (sekce třídy), případně vyzvednout na sekretariátu školy. Moc vám všem děkuji za spolupráci a v případě nejasnosti se prosím obraťte na sekretariát školy (kontaktní osoba Zuzana Kounková)

Provozní doba DKH: 6:00 – 18:00

 

Vážení rodiče, milé děti, vítejte na nástěnce 5. A.

 

Milí rodiče,

vybíráme 1500,- (500,- na SRPŠ, 500,- na angličtinu v hodinách na celý školní rok, 500,- do třídního fondu).

Vánoční fotografování - děti dostanou letáčky s nabídkou, budete-li mít zájem, dejte vědět.

 

ZÁVĚREČNÁ PRÁCE – 5. třída

 

Téma

 • místo v České republice (např. město, vesnice, hory, apod.)
 • ideální vybrat si místo, které jste navštívili, dobře ho znáte a máte k místu vlastní fotografie
 • naplánovat výlet pro kamaráda, kamarádku

 

Forma práce

 • písemná verze v textovém dokumentu (např. MS Word, Liber Office) – vytisknout, vložit do desek a odevzdat třídnímu učiteli, PROSÍM NETISKNOUT OBOUSTRANNĚ
 • prezentace v Powerpointu – vytvoříte v hodinách Informatiky, prezentace NESMÍ OBSAHOVAT CELÉ VĚTY A TEXTY, POUZE SLOVA ČI STRUČNÁ HESLA

 

Formální náležitosti

 • velikost písma: 12
 • řádkování 1,5
 • jednotný font písma v celé práci
 • členění textu na odstavce
 • číslované stránky
 • zarovnání textu do bloku
 • začátek kapitoly vždy na nové stránce
 • práce nesmí obsahovat zkopírované texty z internetu, knih apod. (vše napsat vlastními slovy)
 • informace, kterým nerozumím, nepíšu do práce

 

Kapitoly – písemná verze:

 

 1. Obsah

 

 1. Úvod
 2. proč jsem si téma vybral/a
 3. základní informace o tématu (poloha, počet obyvatel, zajímavosti, zajímavá místa)

 

 1. Dopis v českém jazyce
 2. kamarádovi, kamarádce
 3. mimo jiné by měl obsahovat pozvání pro kamaráda/kamarádku na naplánovaný výlet (kde sejdete, v kolik, která místa navštívíte, ubytování – pokud se jedná o vícedenní výlet, co s sebou, kapesné)

 

 1. Dopis v cizím jazyce (německém nebo anglickém)

 

 1. Zajímavá místa
 2. stručně popsat místa, která s kamarádem/kamarádkou navštívíte
 3. kapitola by měla být psána formou „nyní navštívíme, podíváme se, dále se vydáme, ...“

 

 1. Kalkulace
 2. vytvořit podrobnou kalkulaci k naplánovanému výletu (cena jízdenek, jídlo, ubytování, vstupné, celková cena)

 

 1. Báseň, píseň, pohádka, pověst, …
 2. k aktuálnímu tématu
 3. buď najít již vytvořené, nebo vlastní tvorba

 

 1. Vlastní fotogalerie

 

 1. Použité zdroje
 2. nezapomeň do písemné podoby i prezentace napsat použité zdroje

 

Časový harmonogram:

 • výběr tématu – do konce října nahlásit třídnímu učiteli
 • úvod – listopad
 • zajímavá místa – leden
 • kalkulace – únor
 • dopis v českém jazyce – březen
 • dopis v cizím jazyce – březen
 • báseň, píseň, pověst, pohádka, ... – duben 
 • odevzdání písemné verze – do konce dubna
 • prezentace závěrečných prací v aule školy – červen

 

Odevzdávání:

 

 • práciodevzdáváte ke kontrole třídnímu učiteli po jednotlivých kapitolách ve stanovených termínech dle stanoveného časového harmonogramu výše
 • s třídním učitelem si domluvte jakou formou jednotlivé kapitoly práce odevzdávat (vytištěné či elektronicky)

 

 

 

Ve čtvrtek 3. 10. od 17.00 se konají společné třídní schůzky.

 

 

 

Všechny vás srdečně zdravím a těším se brzy na shledanou. 

 

POZOR!

Došlo k drobné úpravě rozvrhu - v pondělí 4, hodinu bude přírodověda a čtení bude mít polovina třídy v úterý 4. hodinu a druhá půlka 5. hodinu. Ve volné hodině se děti vystřídají na obědě a setrvají v družině.

 

Vysvětlení rozvrhu - informatika:

Děti budou rozděleny na 3. skupiny (podle abecedy). Skupina 1 má ve středu do 12.40, skupina 2 s polední přestávkou do 13.35 a skupina 3 s dvouhodinovou polední přestávkou do 14.25. Vždy po třech měsících se skupiny budou točit. Děti budou informovány.

 

Kroužky

Seznam kroužků bude uveřejněn na stránkách školy. Přihlašování je možné od 2. 9. od 8:00. Přihlásit se můžete do 16. 9. Kroužky začínají 30. 9.

 

Organizace prvního týdne

2. 9. 2019 - 7:55 - 9:35 - zahájení školního roku 

3. 9. 2019 - 7:55 - 11:45 - první dvě hodiny třídnické, dále dvě hodiny dle rozvrhu

4. 9. 2019 - 7:55 - 12.40 - dle rozvrhu (první hodina informatiky bude společná pro všechny tři skupiny)

5. 9. 2019 - 7:55 - 13:35 - dle rozvrhu

6. 9. 2019 - 7:55 - 12:40 - dle rozvrhu

 

V druhém týdnu (10. - 12. 9.) nás čeká pobyt v přírodě - LOUČENÍ S LÉTEM v krásném penzionu v Harrachově. Informace děti donesou hned v pondělí. Budu vybírat  1 200,- . Pojedeme vlakem, proto moc prosím rodiče, kteří by byli ochotni odvézt nám zavazadla tam či zpět, aby se mi co nejdříve ozvali. Děkuji a srdečně zdravím.     H. Tonevová

 

Třídní schůzky

3. 10. 2019 - společné 17:00 - 18:30

28. 11. 2019 - konzultační 16:00 - 18:00

9. 1. 2020 - konzultační 16:00 - 18:00

2. 4. 2020 - konzultační 16:00 - 18:00

21. 5. 2020 - společné 17:00 - 18:30

 

Harmonogram školního roku

2. 9. 2019 - zahájení školního roku

28. 10 - 30. 10. 2019 - podzimní prázdniny a Den vzniku samostatného československého státu

21. 12. 2019 - 5. 1. 2020 - vánoční prázdniny

31. 1. 2020 - pololetní prázdniny

9. 3. - 15. 3. 2020 - jarní prázdniny

9. 4. - 10. 4. 2020 - velikonoční prázdniny

29. 6. a 30. 6. 2020 - ředitelské volno

1. 7. - 31. 8. 2020 - letní prázdniny

 

 

Důležitá telefonní čísla a adresy

Škola: Základní škola s rozšířenou výukou jazyků, Liberec

Adresa: Základní škola s rozšířenou výukou jazyků, Liberec, Husova 142/44, 460 01

 

-        Sekretariát školy:  731632396

-        Telefon sborovna 1. stupeň: 725 088 832

-        E-mail:  info@zskola.cz

-        Web: www.zskola.cz

-        Ředitelka: Mgr. Blanka Lukeš Reindlová

-        Třídní učitelka: Mgr. Hana Tonevová,  hana.tonevova@husovaliberec.cz

-        Školní jídelna: 485 102 945

 

 

Všem přeji úspěšný nový školní rok a těším se na spolupráci.

 

                                                                                                Hana Tonevová 

 

Pomůcky a potřeby do 5. třídy

papírové kapesníky  

papírové utěrky

1x balík papírů do kopírky

 

Pomůcky na VV: vymytý box + vodové barvy, tempery, štětec (silný plochý, silný kulatý, slabý), progressa, voskovky, modelína, pastelové křídy suché, černá tuš, lepidlo na papír (tyčinka), lepidlo Herkules, fixy, hadřík, igelitový ubrus na lavici, zástěra či staré triko, kelímek na vodu, barevné papíry

Vybavení penálu a další pomůcky: tužky č. 1, 2, 3, 2x pero, ořezávátko, guma, pastelky, nůžky, krátké pravítko 15 cm, trojúhelník s ryskou, kružítko, pravítko 30 cm

Potřeby na TV: švihadlo, tričko, krátké kalhoty, pevnou obuv určenou do tělocvičny, za teplého počasí boty na ven, tepláky, mikinu, ponožky, vše v látkovém pytli