česky deutsch

5.A

Úvod » Třídy » 5.A

 

Rozvrh třídy _ pro školní rok 2017/2018

  1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
od:
do:
7:55
8:40
8:50
9:35
10:05
10:50
11:00
11:45
11:55
12:40
12:50
13:35
13:40
14:25
14:35
15:20
15:30
16:15
Pondělí TH ČjL Pří Aj

Ma

ČjL      
Úterý Ma ČjL Vl ČjL   Hv      
Středa Ma ČjL Aj Tv Inf Inf      
Čtvrtek Čjl Aj Ma   Vv Vv    
Pátek ČjL Vla Tv Aj Ma        
 

Vážení rodiče, milí žáci, vítám Vás na nástěnce 5. A

 

Děti byly poučeny o bezpečnostním chování v kontaktu s cizími osobami.

Vážení rodiče, tento týden mají děti první hodinu informatiky. Jsou rozděleni do dvou skupin. První skupina navazuje ihned po vyučování, druhá skupina půjde na oběd a počkají v učebně p. uč. Červinkové č. 204.

Červen  :

Vážení rodiče , blíží se konec školního roku a proto Vás prosím o vzájemnou spolupráci.

Od 21.6. odpadá odpolední vyučování - děti si odnesou nepotřebné pomůcky, boxíky...

V pondělí 25.6. děti odevzdají učebnice - zde prosím o kontrolu.

V pondělí půjdeme do knihovny - děti se konečně dočkaly- " Bez Žižky neodejdu"

Odpoledne v pondělí máme společný pobyt ve Vratislavicích na hřišti od 16.00 hod.

Ve středu 27.6. je sběr papíru

Děti nejpozději ve středu vyklidí skříňky a nechají je otevřené. Děti, které odchází na gymnazia,odevzdají klíče tř. uč.

Od 16.7.2018 si můžete vyzvednout vysvědčení na sekretariátě - platí pro děti, které nebudou v den vysvědčení ve škole .

 

 

 


 

19. června -prezentace záv. prací od 9.00 hod.

Vyúčtování pobytu na Pecce pro jedno dítě :

790 Kč strava a ubytování

3 Kč sprchy

15 Kč večer u ohně - buřty..

56 Kč vstup na hrad Pecka, oba okruhy

145 Kč doprava

 

 

 

 

 

Loučení  s prvním stupněm ZŠ bude v pondělí 25.6. od 16. hod.Děti dostanou písemné pokyny.

Žádáte-li o uvolnění svého dítěte z výuky na více než 3 dny, vyplňte oficiální žádost, kterou najdete na webu školy (Naše škola - Dokumenty) a vyplněnou ji prosím pošlete po žákovi. Žádost musí být zaevidována.

 

 

V pondělí 18.6. přinesou děti dokončené výkresy p. uč, Štěpánové

 

 

 

 

 


Všechny děti dostaly na začátku školního roku text, jak úspěšně vypracovat závěrečnou práci. Začátkem ledna jsem rozdala dětem vzorovou kalkulaci. Bohužel někteří nedodrželi ani termín ke kontrole ani obsah dopisu a kalkulace.


 

 

 

 

 

 

 

Na měsíc květen plánuji:

12. 6 - pro zájemce (3., 4., 5. třída) - výjezd do Kleinwelky - 500 K

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
ŠD je v provozu od prvního dne školního roku.
 
Každou středu mají žáci hodinu informatiky. Budou rozděleni do dvou skupin, jedna začíná v 11.55 h, končí ve 12.40 h, druhá jde nejprve na oběd a výuka pro druhou skupinu je od 12.50 h do  13.35 h. V pololetí se obě skupiny vymění.
 
Prosím rodiče, kteří ještě nezakoupili dětem knížku "Dům doktora Fišera " , aby ji  během září zakoupili, budeme číst od října. Děkuji
 
Potřeby a pomůcky do páté třídy:
 
Alespoň jeden balík papírů do kopírky, papírové ručníky, desky na sešity, folie A5, podložky do sešitu A4, trojúhelník s ryskou, 30cm pravítko, úkolníček, sešity: č.523-6x, č.524-2x, č.440-1x,  č.544-1x. Sešity obalit, nadepíšeme ve škole. Učebnice prosím také obalit.
 
V září vybereme peníze za pracovní sešity  a  čtvrtky na VV a PČ, částka činí 80 ,-Kč. Zbytek do 500 Kč platím ze sponzorského daru.
 
Penál: tužka č.1,2,3, pero, nůžky, ořezávátko, guma, krátké pravítko, kružítko, pastelky.
 
Pomůcky na VV a PČ: vodové a temperové barvy, voskovky, pastelové křídy, progresa, fixy, černá tuš, modelína, špejle, igelit na lavici, hadřík, zástěra, štětce (plochý, kulaté), barevné papíry, lepidla-tyčinka, Herkules
 
 
 
TŘÍDNÍ SCHŮZKY:
 
5.10. 2017
 
23.11. 2017 konzultační
 
11.1.2018 konzultační na objednání
 
22.3.2018 konzultační;
 
10.5.2018
 
 
 
PRÁZDNINY:
 
Podzimní -   26. - 27. 10. 2017
 
Vánoční  -    23. 12. - 2. 1. 2018 (vyučování začíná ve středu 3. 1. 2018)
 
Pololetní -    2. 2. 2018
 
Jarní       - 26. 2. - 4. 3. 2018
 
Velikonoční - 29. 3. - 30. 3. 2018
 
Hlavní        -  1. 7. - 31. 8. 2018
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Důležitá telefonní čísla a adresy:
 
sekretariát: 731 632 396
 
telefon sborovna 1.stupeň : 725 088 832
 
email: info@zskola.cz
 
web: www.zskola.cz
 
ředitelka: Mgr. Blanka  Lukeš Reindlová
 
třídní učitelka: : Mgr. Jarmila Janečková
 
 
email: jaru.lib@seznam.cz
 
 
konzultační hodiny: úterý  12.40 -13.15 h nebo po domluvě
 
školní jídelna: 485 102 945
 
 
 
Organizační chod školní družiny:
 
Ve školním roce 2017/18 budou do školní družiny nebo centra volného času zařazeni všichni žáci školy, jejichž zákonní zástupci projeví zájem podáním žádosti.
 
Pobyt ve školní družině či centru volného času je zpoplatněn. Cena je stanovena za měsíc a nelze ji přepočítávat na jednotlivé dny.
 
Měsíční poplatek 1. – 5. třída                                                                   270,-Kč
 
Měsíční poplatek – využití pouze ranní družiny                                     180,-Kč
 
Měsíční poplatek – volná hodina mezi vyučováním                              120,-Kč
 
Provozní doba školní družiny je od 6:30 do 17:00 hod. mimo dobu školního vyučování. Denně od 13:00 do 15:00 hod. je ve všech odděleních řízená organizovaná činnost (vycházky do okolí, výtvarné, rukodělné, hudební či sportovní aktivity a další). V této době není možné děti ze školní družiny vyzvedávat.
 
V případě nutnosti (odchod se sourozencem či podobně) bude pro tyto děti vytvořen od 13:00 do 14:00 hod. koutek, ve kterém bude vykonáván dohled. Z koutku děti odcházejí zásadně pouze samostatně na písemné vyrozumění zákonného zástupce s uvedeným časem. Tento koutek (vzhledem k omezeným prostorovým možnostem) nebude mít stálé místo a není jej tedy možné spojit s telefonem. Odchod dětí na tel. výzvu nebude tedy v tuto dobu možný. Koutek je určen výhradně dětem školní družiny nebo centra (není již dále zpoplatněn) a jeho cílem je vyjít vstříc požadavkům rodičů, umožnit společný odchod sourozenců v návaznosti na spojení MHD či přechod do jiných zařízení, a nemá proto žádný řízený program ani náplň.
 
Zájem o jeho využití označí zákonný zástupce na zápisním lístku školní družiny tak, že na  daný den zapíše odchod dítěte samostatně – bez doprovodu s uvedením času.  Pozor - zajištění od 14:00 do 15:00 hod. není možné. Vzájemné vyčkání dětí či rodičů ve vestibulu budovy je samozřejmostí.

 

 

 

 

Spaní ve škole 1.12.2017