česky deutsch

5.A

Úvod » Třídy » 5.A

 

 

 

 

Rozvrh třídy _ pro školní rok 2016/2017

  1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
od:
do:
7:55
8:40
8:50
9:35
10:05
10:50
11:00
11:45
11:55
12:40
12:50
13:35
13:40
14:25
14:35
15:20
15:30
16:15
Pondělí TH ČjL Aj Ma

ČjL

       
Úterý Aj ČjL Ma Pří Inf Inf      
Středa Čjl Ma Tv Vla ČjL        
Čtvrtek Čjl Aj Ma Tv Hv      
Pátek Vla Aj Ma ČjL Vv Vv      

 

     Projektový den v ZOO

Přijďte se podívat v sobotu 10. června do ZOO Liberec

Začínáme v 10:00 a končíme okolo 14:00 – 15:00

Tato akce je charitativní a pomáhá mnoha lidem i zvířatům v nouzi

SEZNAM PROJEKTŮ

Podpora Farmaření a Vzdělávání v Tanzanii – stánek u velbloudů (Maendeleo)

Ochrana vzácných druhů zvířat na Filipínách – stánek nad červenou pandou (Talarak)

Ochrana poloopic Outloňů váhavých v Indonésii – stánek u slonů (Kukang)

Ochrana mořských želv v Indonésii  - stánek u plameňáků (Mořské želvy)

SrdečněVás zvou žáci 7. tříd

 

Milí rodiče, žáci,

poslední dobou se množí případy obtěžování našich žáků 1.stupně skupinami cizích dětí. Děje se tak např. cestou ze školy, či odpoledne cestou na trénink a do ZUŠ a to hlavně v centru města (okolí Šaldova náměstí, v Jablonecké, Klášterní a Frýdlantské ulici). Prosíme vás o spolupráci – promluvte doma s dětmi a vysvětlete jim, aby se těmto skupinám vyhýbaly, nekomunikovaly s nimi, nedávaly jim peníze ani nepůjčovaly mobilní telefony. My s nimi ve škole také hovoříme a budeme pokračovat i při TH.

Děkujeme

 

Další informací pro Vás, je vývoj v oblasti rozdělení jazykových skupin pro příští školní rok. Návrh řešení, který jsme konzultovali na třídních schůzkách 18.5. byl v rámci rodičovského kolektivu odmítnut. Protože ale ani dolosování do rovnoměrného počtu není cestou, zůstane rozložení jazykových skupin ve stávajícím počtu. Tedy dvě jazykové skupiny jedna německá a druhá francouzská, v počtu, jak jste si jazyk vybrali.

 

DŮLEŽITÁ INROMACE: 24.5. JDEME DO NAIVNÍHO DIVADLA - POTŘEBA PŘÍNÉST 50KČ VSTUPNÉ

 

23.5. - AJ - Test unit 4 váha 3

23.5. - M zlomky - váha 2

25.5. - ČJ  Zájmena - váha 3

Pokud někomu unikl termín třídních schůzek (všechny jsou vypsány na konci naší stránky), připomínám třídní schůzky se konají tento čtvrtek 18.5. od 17:00. Budou to třídní schůzky klasické - organizační. Budeme probírat akce do konce školního roku, rozdělení jazykových skupin a začátek šesté třídy. Od 17:40 budete moci navštívit ostatní vyučující vašich dětí. Budu se těšit.

 

pomocí následujícího odkazu zjistíte informace ke kurzu, který proběhne na začátku 6.ročníku:

http://www.zskola.cz/nase-skola/jazykove-a-sportovni-pobyty/turisticky-kurz-6-trid

 

12.5. PŘ - kůže, smysly

9.5. PŘ - nervová a rozmnožovací soustava

11.5. Vlastivědný celodenní výlet do Prahy - podrobnější informace dostanete na lístečku s návratkou

Závěrečné práce odevzdejte nejpozději 2.6. 2017

Prezentace závěrečných prací proběhne 8.6. 2017, účast rodičů vítána. 

Test z anglického jazyka jsme rozdělili na dvě samostatné části a to na část gramatickou a část prověřující porozumění textu a poslech. Z tohoto důvodu uvidíte na bakalářích dvě samostatné známky, obě s váhou tři.

 

Abychom zjistili postup při vypracovávání závěrečných prací, prosíme VŠECHNY žáky, ať si do školy ve středu 19.4.  přinesou v tištěné podobě vše, co zatím vypracovali. Přesto že jsem vybírala ke kontrole již "zvací dopis" a "historii/popis" zvoleného místa či oblasti, někteří žáci nedodali ani jeden z těchto dílčích kroků práce. Ve středu budu tedy chtít ode všech vidět přepracované tyto dvě části a další pokračování práce. 

Krásné Velikonoce Natálie Š.

 

V týdnech od 27.3. do 7.4. si každou matematiku napíšeme "rozcvičku" s váhou 1 na převody jednotek.

 

 28. 4. se bude konat zážitkový týmový program ve škole. Cena pro celou třídu je 1 000 Kč. Program svým zaměřením přispívá k  osobnostnímu rozvoji žáka a podporuje komunikaci dětí na prvním stupni. Kombinace skupinových a individuálních aktivit umožní účastníkům hravou formou rozvíjet jak sociální dovednosti, tak prvky kreativity, pozornosti, soustředění a osvojit si techniky otevřené pozitivní komunikace. Více informací lze nalézt na www. drumben.cz

 

Nepřejete-li si, aby se vaše dítě programu zúčastnilo, kontaktujte mě na adrese: natalie.srekova@husovaliberec.cz

 

Dnes jsme psali tématickou písemnou práci z přídavných jmen (tvrdá, měkká, přivlastňovací; rozlišování "pánovi" "otcovi/y", vyhledávání přídavných jmen v textu, tvoření přídavných jmen) Vzhledem k neuspokojivému výsledku, budeme psát ještě jednu tématickou pís. práci na stejné téma. Současná známka se "nemaže". Termín této práce je: 27.3.2017

28.3. Matematika písemná práce - Obvod čtverce, obdélníku, trojúhelníku

29.3. Sběr starého papíru

31.3. návštěva Naivního divadla

 

vzhledem k velkému počtu nemocných žáků napíši sem, kam až jsme v jednotlivých předmětech došli, abyste měli možnost látku doplnit:

ČJ - Pracovní sešit - str. 33/1,2,

M - Pracovní sešit - str 5/1

 

31.1. V dopolední části vyučování jdeme na film Zpívej do OC Nisa, CineStar. Poté rozdáme vysvědčení. Vybíráme 65 Kč.

2.2. Proběhne třídní kolo recitační soutěže - všichni žáci se naučí nazpaměť báseň v rozsahu minimálně 5 slok, jejíž kopii budou mít v den soutěže s sebou

7.2. Tématická písemná práce z přírodovědy - podnebné pásy + život v oceánech

 

Po dočtení knihy od D.Walliamse již další tituly pořizovat nebudeme. Vrátíme se k práci s čítankou.

 

 

                       

 

         

Prázdniny a dny volna:

 

Státní svátky: 17. 11. čtvrtek

 

Podzimní prázdniny: 26. 10 – 27.10 + státní svátek – středa až pátek

 

Ředitelské volno: 24. – 25. 10. studium DVPP – provoz školní družiny od 8:00do 16:00

 

Vánoční prázdniny: 23. 12 (pátek) – 2. 1. 2017

 

Pololetí končí 31. ledna 2017

 

Pololetní prázdniny: 3. 2. 2017

 

Jarní prázdniny 20. 2. – 26. 2. 2017

 

Ředitelské volno: 10. 4. – 12. 4. 2017 – studium DVPP

 

Velikonoční čtvrtek 13. 4. 2017

 

Konec školního roku 30. 6. (pátek)

 

 

 

Třídní schůzky

 

29. 9. 2016    klasické od 17:30

 

24. 11. 2016  konzultační od 16:00

 

6. 4. 2017 konzultační od 16:00

 

18. 5. 2017 klasické od 17:00

 

Důležitá telefonní čísla a adresy:

 

-        Sekretariát školy:  731632396

 

-        Telefon sborovna 1. stupeň: 725 088 832

 

-        E-mail:  info@zskola.cz

 

-        Web: www.zskola.cz

 

-        Ředitelka: Mgr. Blanka Reindlová

 

-        Třídní učitelka: Mgr. Natálie Šreková

 

-        email: natalie.srekova@husovaliberec.cz

 

-        Školní jídelna: 485 102 945

 

 

 

Prosíme rodiče, aby k parkování svých aut využívali parkovací místa mimo areál školy např. v bočních ulicích.

 

Vše další potřebné vyřešíme na schůzkách, při kterých se s Vámi těším na shledání.

 

                                                                   

 

                             Zdraví a všem úspěšný start do školy přeje

 

                                                                                                          Natálie Šreková

 

 

Organizační chod školní družiny:

Ve školním roce 2016/17 budou do školní družiny nebo centra volného času zařazeni všichni žáci školy, jejichž zákonní zástupci projeví zájem podáním žádosti.

Pobyt ve školní družině či centru volného času je zpoplatněn. Cena je stanovena za měsíc a nelze ji přepočítávat na jednotlivé dny.

Měsíční poplatek 1. – 5. třída                                                                    270,-Kč

Měsíční poplatek – využití pouze ranní družiny                                     180,-Kč

Měsíční poplatek – volná hodina mezi vyučováním                              120,-Kč

Provozní doba školní družiny je od 6:30 do 17:00 hod. mimo dobu školního vyučování. Denně od 13:00 do 15:00 hod. je ve všech odděleních řízená organizovaná činnost (vycházky do okolí, výtvarné, rukodělné, hudební či sportovní aktivity a další). V této době není možné děti ze školní družiny vyzvedávat.

V případě nutnosti (odchod se sourozencem či podobně) bude pro tyto děti vytvořen od 13:00 do 14:00 hod. koutek, ve kterém bude vykonáván dohled. Z koutku děti odcházejí zásadně pouze samostatně na písemné vyrozumění zákonného zástupce s uvedeným časem. Tento koutek (vzhledem k omezeným prostorovým možnostem) nebude mít stálé místo a není jej tedy možné spojit s telefonem. Odchod dětí na tel. výzvu nebude tedy v tuto dobu možný. Koutek je určen výhradně dětem školní družiny nebo centra (není již dále zpoplatněn) a jeho cílem je vyjít vstříc požadavkům rodičů, umožnit společný odchod sourozenců v návaznosti na spojení MHD či přechod do jiných zařízení, a nemá proto žádný řízený program ani náplň.

Zájem o jeho využití označí zákonný zástupce na zápisním lístku školní družiny tak, že na  daný den zapíše odchod dítěte samostatně – bez doprovodu s uvedením času.  Pozor - zajištění od 14:00 do 15:00 hod. není možné. Vzájemné vyčkání dětí či rodičů ve vestibulu budovy je samozřejmostí.