česky deutsch

5.A

Úvod » Třídy » 5.A

Vítejte na nástěnce 5. A

Rozvrh hodin na tento školní rok

školní rok 2018/2019

  1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
od:
do:
7:55
8:40
8:50
9:35
10:05
10:50
11:00
11:45
11:55
12:40
12:50
13:35
13:40
14:25
14:35
15:20
15:30
16:15
pondělí Th Čj Aj  Pří + Ma Čj      
úterý  Aj Vla Čj Ma   Vv + Vv    
středa Aj + Tv Ma Čj Inf B Inf A      
čtvrtek Ma + Čj Aj Čj Hv      
pátek Vla Čj Tv Ma          

Th - třídnická hodina

+ = výuka s rodilým mluvčím (Dustin Tafoya).

Aj: Lvíčky povede Iva Kutrová v učebně 203 a tygříky Eduard Durník v naší nové třídě 306.

Vla: Výuku Vlastivědy povede Eva Jarošová v učebně 102 (úterý) a 111 (pátek).

Pří: Výuku Přírodovědy povede Anna Jassová v učebně 311.

Tv: Výuku Tělesné výchovy v tělocvičně povede Libor Junek.

Vv: Hodiny Výtvarné výchovy budou spojeny do dvouhodinového bloku, konec výuky ve 14:20. Výuku povede Eva Jarošová v učebně 306.

Pč: Výuku Pracovních činností povede Blanka Lukeš Reindlová a Anna Jassová v učebně 311.

Inf: Na hodinu Informatiky se třída půlí. Lvíčci (Inf A) budou v 1. pololetí mít Informatiku 5. vyučovací hodinu, konec výuky ve 12:40 a poté oběd. Tygříci (Inf B) půjdou na oběd během 5. vyučovací hodiny a 6. vyučovací hodinu budou mít Informatiku. Konec výuky ve 13:35. Na druhé pololetí se skupiny otočí. Výuku povede Jan Konfršt v počítačové učebně 209.

Aktuality a zprávy z naší třídy

Konec školního roku a předávání vysvědčení

21. 6. 2019

Školní rok pomalu končí.

V pátek 21. 6. 2019 budeme vybírat učebnice. V případě absence je třeba učebnice odevzdat na začátku příštího týdne.

Od pondělí 24. 6. 2019 dojde ke zrušení odpolední výuky a vyučování tak bude končit vždy po 4. vyučovací hodině v 11:45. Ve 12:00 půjdeme na oběd.

V úterý 25. 6. 2019 půjdeme se třídou do trampolínové arény na nádraží, kde nás čeká sportovní program od 10:30 do 11:30. S sebou je proto nutné vzít tělocvik (sportovní oblečení bez zipů a knoflíků) a obuv do tělocvičny. Do školy se vrátíme ve 12:00. Vstup 50 Kč bude hrazen z třídního fondu.

Ve středu 26. 6. 2019 nás čeká den her. Děti si mohou vzít deskové hry. Během dopoledne si také můžeme pustit nějaký film.

Ve středu se také bude ve škole pořádat sběr papíru. Jako obvykle hmotnost sběru se jménem děti přinesou třídnímu učiteli.

Nejpozději do čtvrtka 27. 6. 2019 je potřeba vyklidit šatní skříňky a odnést si boxy na výtvarnou výchovu a školní potřeby, které již nebudou potřeba. Žáci, kteří odcházejí na jinou školu, musí nejpozdějki do čtvrtka odevzdat klíče od skříněk.

V pátek 28. 6. 2019 během 1. vyučovací hodiny žáci obdrží svá vysvědčení. V případě, že si někdo vysvědčení v pátek nevyzvedne, je možné vysvědčení převzít během prázdnin na sekretariátu školy v určených hodinách.

 

Co nás čeká: harmonogram školního roku

25. 6. 2019 - trampolínová aréna (nádraží) 10:30 - 11:30

26. 6. 2019 - den her

28. 6. 2019 - předávání vysvědčení

29. 6. až 1. 9. 2019 - Letní prázdniny

 

Stalo se: historie událostí naší třídy

Škola v přírodě se blíží 17. - 19. 6. 2019

07. 6. 2019

Škola v přírodě se rychle blíží. Děti dostaly ve škole prohlášení o bezinfekčnosti, který je potřeba rodiči vyplnit, podepsat a děti jej přinesou zpět v pátek 14. 6. či těsně před odjezdem.

S sebou:

 • prohlášení o bezinfekčnosti podepsaný rodiči (vybírá se před odjezdem)
 • kartičku ZP nebo její kopii
 • jízdenku na MHD
 • turistické oblečení a obuv + pláštěnka
 • hygienické potřeby, krém na opalování, repelent
 • svačina a pití
 • hry dle vlastní volby
 • kapesné max 400,-

 

Doprava: Děti chtějí vyjet do Jizerek autobusem, proto je potřeba, aby měly připravenou jízdenku na MHD v tarifu do Rudolfova. Od školy se tedy vydáme na autobusovou zastávku u bazénu a autobusem pojedeme na Českou chalupu. Zavazadla dětí ráno od školy odveze dodávka přímo k penzionu. Moc děkuji rodičům Adélky za zajištění odvozu zavazadel.

Program: Děti se mohou těšit na výlety po okolí, opékání buřtíků, večerní kino, stezku odvahy či diskotéku. Děti také projevily zájem opět po roce absolvovat adrenalinový zážitek v lanovém centru v Bedřichově. Máme zarezervovaný lanový park na úterý dopoledne (10 - 12:00). Cena vstupu za žáka je dle zvoleného okruhu 120,- (za střední okruh) či 190,- (za velký okruh). Děti, které budou mít o tuto atrakci zájem, si budou muset vzít kapesné na vstup. Doporučené kapesné max 400,-.

Ubytování: Přespávat budeme v penzionu Rudolf v Rudolfově (adresa: U Vleku 53, 46014 Liberec-Rudolfov). Cena ubytování a stravy za žáka je celkem 700,-. Peníze je potřeba zaplatit nejpozději do pátku 14. 6. 2019.

 

Časový harmonogram

Pondělí 17. 6. 2019

7:30 sraz na školním hřišti - nakládání zavazadel

7:45 odchod od školy na MHD (zastávka u bazénu - Tržní náměstí)

8:04 odjezd ze zastávky Tržní náměstí budem 18 směr Bedřichov

8:22 příjezd do Rudolfova a přesun k penzionu

8:45 ubytování

dopolední a odpolední hry

navečer táborák a opékání buřtíků

večerní promítání filmu

 

Úterý 18. 6. 2019

8:30 odchod na celodenní výlet

10:00 - 12:00 Lanové centrum Bedřichov

12:00 - 14:00 cesta k Šámalově chatě a k přehadě Bedřichov

14:00 - 16:00 návrat zpět do penzionu

večerní program s překvapením - disko

 

Středa 19. 6. 2019

8:00 - 10:00 úklid a balení

10:00 nakládání zavazadel

11:00 odchod z penzionu Rudolf a cesta pěšky do Liberce

13:45 příchod ke škole, převzetí zavazadel a rozchod

 

Pedagogický dozor: Eduard Durník, Lucie Jírů

Kontakt v případě potřeby: 777 005 929

Krajské slavnosti a den otevřených dveří Libereckého kraje, 14. 6. 2019

13. 6. 2019

Zítra s 5.A navštívíme Krajské slavnosti a den otevřených dveří Libereckého kraje. Učit se budeme první dvě hodiny a poté půjdeme pěšky na místo akce. Ta začíná v 10:00 u krajského úřadu. Návrat do školy je naplánován na konec výuky tedy 11:45.

Více informací o akci naleznete zde.

 

Čtvrtletní práce z ČJ a MA ve čtvrtek 13. 6. 2019

6. 6. 2019

Ve čtvrtek 13. 6. 2019 si napíšeme poslední čtvrtletní práce z českého jazyka a z matematiky. Objeví se v nich probrané učivo z pátého ročníku.

Známky budou uzavřeny v pátek 14. 6. 2019.


Obhajoba závěrečných prací již v úterý 11. 6. 2019

07. 6. 2019

V úterý 11. 6. 2019 nás čekají obhajoby závěrečných prací. Prezentace se budou konat v Aule od 1. do 5. vyučovací hodiny.

 

Test z AJ v úterý 4. 6. 2019

29. 5. 2019

V úterý si napíšeme jeden z posledních vekých testů z AJ (opakování unitu 3 - Animals, can / can´t, comparative and superlative adjectives).

 

Focení třídy - 3. 6. 2019

27. 5. 2019

Focení naší třídy se odsouvá o týden. Focení třídy by mělo proběhnout v pondělí 3. 6. 2019.

 

Mapa školy - výsledky dotazníkového šetření

24. 5. 2019

V průběhu druhého pololetí školního roku se žáci, rodiče i učitelé zúčastnili dotazníkového šetření, které monitorovalo spokojenost se školou. Ve vyhodnocení je každý graf orámován černým rámečkem, který ukazuje průměr odpovědí všech škol v ČR.

Vyhodnocení dotazníků našich žáků z pátých tříd je k dispozici zde.

Vyhodnocení dotazníků rodičů našich žáků z pátých tříd je k dispozici zde.

 

Změna výuky ICT ve středu, 29. 5. 2019

28. 5. 2019

Ve středu 29. 5. 2019 budou během výuky ICT obě skupiny spojené. Výuka proběhne během 5. vyučvací hodiny. Konec výuky pro všechny žáky 5.A tedy ve 12:40.

 

Třídní schůzky v 5.A - 23. 5. 2019 od 17:00

22. 5. 2019

Ve čtvrtek 23. 5. 2019 se od 17:00 do 18:00 budou v naší třídě konat společné třídní schůzky, na kterých se dozvíte více o aktuální situaci v 5.A i plánu akcí na konec školního roku.

Těším se na viděnou.

Podrobné informace z třídních schůzek naleznete zde.

 

Vlasivědný výlet do Prahy, 30. 4. 2019

02. 5. 2019

Věci z nepojízdného autobusu (Bus line) si děti mohou vyzvednout na vrátnici ČSAD Liberec v blízkosti OC Nisa.

14. 3. 2019

V úterý 30. dubna pojedeme na celodenní vlastivědný výlet do Prahy. Čeká na nás prohlídka Pražského hradu. Podíváme se do Chrámu sv. Víta, Vladislavského sálu, Chrámu sv. Jiří i do Zlaté uličky.

Na výlet do Prahy se vybírá 500,-.

Program:

 • sraz v 7:45 na školním hřišti (zadní východ školy)
 • 8:00 - 10:00 cesta smluvním autobusem do Prahy
 • 10:00 - 13:00 procházka Prahou k Pražskému hradu
 • 13:00 - 14:30 komentovaná prohlídka areálu Pražského hradu
 • 14:30 - 15:00 odjezd zpět do Liberce
 • 17:00 návrat do Liberce ke škole

S sebou: jídlo a pití na celý den, oblečení a obuv podle počasí

 

Druhý jazyk od 6. ročníku

16. 4. 2019

Vážení rodiče,

dovolujeme si vás informovat, že žáci budou mít od 6. ročníku dle ŠVP druhý povinný cizí jazyk. Třída bude rozdělena do dvou stejně početných skupin německého a francouzského jazyka. O zařazení dětí do skupin rozhodne ředitelka školy. Prosím o sdělení vaší případné preference cizího jazyka na email: eduard.durnik@husovaliberec.cz nejpozději do 30. 4. 2019.

.

Platba za rodilého mluvčího na 2. pololetí

31. 3. 2019

Od příštího týdne se bude vybírat 500,- na 2. pololetí s rodilým mluvčím. Částka je kvůli přeplatku nižší než v 1. pololetí.

 

Projekt: Uklízíme Česko, 17. 4. 2019

15. 4. 2019

Ve středu 17. 4. 2019 se naše škola zapojí do projektu Uklízíme Česko. Ráno se sejdeme ve škole u šaten. Naše třída půjde směrem k Lidovým sadům, odkud zamíříme k Liberecké výšině a budeme uklízet nalezené odpadky v této oblasti. Návrat do školy je plánován kolem 12:00, kdy bude ukončena i středeční výuka (odpolední hodina ICT nebude). Po návratu do školy děti mohou jít na oběd.

S sebou svačinu, pití, igelitovou nákupní tažku a turistické vybavení do lesa.

Velikonoční dílna v galerii, 16. 4. 2019

5. 4. 2019

Dne 16. 4. 2019 půjdou děti opět na výtvarnou výchovu do galerie na tvořivý program Velikonoční ornamentum. Vstupné je 20 Kč za žáka a bude hrazeno z třídního fondu. Program je od 13:00 do 14:20. Po skončení rozchod od galerie.

 

Čtvrtletní práce z ČJ a MA

1. 4. 2019

V tomto týdnu si napíšeme čtvrtletní práce z MA (úterý 2. 4. 2019) a z ČJ (čtvrtek 4. 4. 2019). Co děti mohou čekat?

MA: řešení slovních úloh, dělení dvouciferným číslem, počítání obvodu a obsahu útvaru, převody jednotek času, hmotnosti, délky a obsahu.

ČJ: určování slovních druhů, přídavná jména a jejich druhy (pravopis), zájmena a jejich druhy (pravopis MĚ/MNĚ), slovesa a jejich způsob (pravopis sloves), určování mluvnických kategorií podstatných a přídavných jmen (rod, číslo, pád, vzor) a sloves (osoba, číslo, čas, způsob).

 

Výtvarná výchova v galerii

27. 2. 2019

Dne 19. 3. 2019 půjdeme na výtvarnou výchovu do galerie (program: Figurální trhanec). Konec programu a výuky bude ve 14:00, rozchod před galerií.

Toto sdělení je potřeba podepsat rodiči v žákovském zápisníku.

Vstupné do galerie 20 Kč za žáka bude hrazeno z třídního fondu.

 

Naivní divadlo - Bílý tesák, 15. 3. 2019

14. 3. 2019

V pátek 15. března půjdeme do Naivního divadla na představení Bílý tesák. Představení začíná v 8:30. Od školy budeme odcházet v 8:00. Návrat do školy je plánován na 10:00. Po návratu bude 3. a 4. hodina probíhat dle běžného rozvrhu.

Vstupné bude hrazeno z třídního fondu.

 

LEGO a pracovní činnosti

21. 2. 2019

V procovních činnostech využíváme stavebnici LEGO. Stavíme roboty a vozítka a díky propojení s tablety je můžeme i naprogramovat, co budou dělat.

Konec 1. pololetí

31. 1. 2019

Vysvědčení a prázdninové úkoly

Dnes žáci obdrželi opisy vysvědčení za 1. pololetí školního roku a čekají je krátké pololetní prázdniny.

Páťáci dostali na prázdniny úkol. Musí si vyhledat a vybrat báseň, kterou se naučí a budou před třídou recitovat v úterý 5. 2. Ten, kdo nedokončil úkoly v PS z matematiky ještě musí všechny označené úkoly dokončit, a to nejpozději do 11. 2.

Změna časů skupin v rozvrhu hodin

Od druhého pololetí dochází k výměně skupin v rozvrhu hodin v rámci středeční výuky Informatiky. Skupina, která měla v 1. pololetí výuku 5. vyučovací hodnu od 11:55 do 12:40, bude mít v tomto čase přestávku na oběd a výuka začne až 6. vyučovací hodinu od 12:50 do 13:35. Druhá skupina to bude mít přesně naopak.

V pracovních činnostech dochází také ke střídání skupin v rámci zapojení i druhé skupiny do projektu využívání stavebnce LEGO ve výuce. Čas se v tomto případě nijak nemění.

 

Nové učebnice AJ a platba do třídního fondu na 2. pololetí

18. 1. 2019

Vážení rodiče,

páťáci dokončili práci s učebnicemi AJ (English Plus Starter), které jsme používali už od loňského roku. Během tohoto týdne jsme si rozdali učebnice nové (English Plus 1 - Student´s book a Workbook). Cena za učebnici a pracovní sešit pro žáka je 470,-. Tuto platbu bych rád spojil i s potřebným příspěvkem do třídního fondu na 2. pololetí školního roku ve výši 530,-.

Celkem se tedy bude vybírat 1000,- za učebnice AJ a třídní fond.

 

Konzultační třídní schůzky 17. 1. 2019

9. 1. 2019

Ve čtvrtek 17. 1. se konají od 16:00 konzultační třídní schůzky. Účast není nutná. Pokud se mnou chcete cokoliv řešit, přihlašte se prosím na úvodní stránce webu školy. Při volbě času je nutné zapsat se ke správnému vyučujícímu!

 

Pololetní písemné práce,  15. a 17. 1. 2019

11. 1. 2019

V úterý si napíšeme pololetní test z ČJ a ve čtvrtek z MA. Objeví se v nich učivo z celého prvního pololetí.

 

Naivní divadlo: Kapela jede,  18. 1. 2019

11. 1. 2019

V pátek půjdeme do Naivního divadla na představení Kapela jede. Představení začíná v 10:30. Od školy budeme odcházet v 10:00. Plánovaný návrat do školy je kolem 12:00.

Vstupné bude hrazeno z třídního fondu.

 

LEGO a pracovní činnosti

10. 1. 2019

V procovních činnostech využíváme stavebnici LEGO. Stavíme roboty a vozítka a díky propojení s tablety je můžeme i naprogramovat, co budou dělat.

Veselé Vánoce a šťastný nový rok

21. 12. 2018

V pátek 21.12. jsme ve třídě společně oslavili Vánoce a rozloučili se s rokem 2018. Dětem začínají vánoční prázdniny. Ve škole se opět sejdeme v pondělí 7. 1. 2019.

Přeji všem krásné Vánoce plné pohody, radosti a lásky, do nového roku mnoho zdraví a štěstí.

Vítězství 5.A v literární soutěži

21. 12. 2018

Koncem listopadu jsme se zúčastnili soutěže, v níž měli žáci vytvořit plakát, který by prezentoval knihy z nabídky nakladatelství Albatros. Dali jsme hlavy dohromady a vytvořili jsme fotokomiks, který zvolené knížky představoval ostatním.

Odbodná porota z velkého množství respondentů zvolila tři nejoriginálnější díla. My jsme byli mezi nimi. Děti tak v pátek pod stromečkem nalezly i dárkové balíčky plné sladkostí od firmy Chupa Chups.

Výlet - Vánoce na statku - výlet do skanzenu v Jindřichovicích pod Smrkem

17. 12. 2018

Děti zažijí Vánoce v nezapomenutelné autentické atmosféře skanzenu jako za časů našich prababiček. Čeká je pečení symbolických vánočních pletenců, zvířátek a figurek v tradiční kachlové peci a prastaré zvyky (lití olova, lodičky se svíčkou, házení pantoflem a věštění z jablíček, …). Mohou zažít jízdu na voze či saních s koňmi a krmení koní, pokud si s sebou přivezou sušené pečivo či čerstvou mrkev nebo jablíčka. Během všech činností se děti dozví mnohé o tom, jak slavili Vánoce a Slunovrat naši předkové a naučí se netradiční zábavnou koledu.

Více informací o skanzenu v Jindřichovicích pod Smrkem naleznete zde.

S sebou: batoh na záda, jídlo a pití na celý den (oběd je potřeba odhlásit), vhodné oblečení a vhodnou obuv, dobrůtky pro koně

Cena: program 60 Kč, jízdenka cca 80 Kč, vybíráme 150 Kč. Peníze je potřeba zaplatit do středy 19. 12.

 

Adventní dílna - tvorba svíček a Červená Karkulka, 19. 12.

19. 12. 2018

Ve středu 19. 12. jsme dětem z prvních tříd předvedli pohádku Červená Karkulka. Během dopoledne jsme ve třídě tvořili svíčky z včelího vosku. Materiál na výrobu svíček byl hrazen z třídního fondu. Pokud byste si chtěli vytvořit další svíčky doma, knoty i voskové pláty lze snadno zakoupit v Liberci.

Více informací o obchodu s včelařskými potřebami naleznete zde.

Předvánoční program v 5.A

12. 11. 2018

V příštím týdnu si budeme v 5.A užívat vánoční náladu. Každý den bude výuka v 5.A ukončena již v 12:15. Poté půjdeme na oběd. Po obědě děti mohou odcházet domů nebo půjdou do školní družiny.

Program:

17. 12. běžná výuka a natáčení Červené Karkulky

18. 12. běžná výuka (AJ, VL, Ma, ČJ), konec výuky v 12:15 (Vv: odpolední vyučování nebude)

19. 12. představení Červené Karkulky pro 1. třídy, kreativní adventní dílna (výroba svíček v naší třídě)

20. 12. Vánoce na statku - výlet do skanzenu v Jindřichovicích pod Smrkem

21. 12. Den her (možnost přinést deskové hry) a vánoční besídka ve třídě. Ochutnávka cukroví od spolužáků. Vyzkoušíme některé tradice a u stromečku rozbalíme dárky. 

Beseda o kyberšikaně a bezpečnosti na internetu, 10. 12.

07. 12. 2018

V pondělí 10. 12. budeme mít ve třídě 5.A besedu o nebezpečích na internetu, sociálních sítích a o kyberšikaně. Besedu povede člen Policie ČR. Beseda bude probíhat během 3. a 4. vyučovací hodiny od 10:00 do 11:45.

Prosím, věnujte zvýšenou pozornost tomu, co vaše děti v internetovém prostředí podnikají (Instagram, Facebook, What´s up).

 

Naivní divadlo - Labutí jezírko, 11. 12.

07. 12. 2018

V úterý 11. 12. jdeme do Naivního divadla na představení Labutí jezírko. Představení začíná v 10:30, od školy tedy budeme odcházet po 2. vyučovací hodině (10:00) a návrat do školy je plánován na 12:00. Poté půjdeme na oběd a výtvarná výchova proběhne beze změn.

Vstupné za představení zaplatíme z třídního fondu.

 

Test z Angličtiny, 13. 12.

07. 12. 2018

Ve čtvrtek 13. 12. si napíšeme velký test z AJ (opakování Unitu 6). Co se tam objeví?

 • reading, writting, listening
 • rozkazovací věty (Buy some souvenirs! Don´t spend all your money!)
 • čas přítomný průběhový - oznamovcí věty (Nina is wearing a blue dress.) i otázky (Is Nina wearing a blue dress?)
 • slovíčka - oblečení, activities, verbs, shopping

 

Výlet a exkurze do výrobny dřevěných hraček Detoa, 6. 12. 2018

26. 11. 2018

V adventním čase pojedeme na výlet do výrobny dřevěných hraček v Jiřetíně pod Bukovou. Děti si budou moci prohlédnout továrnu a během výtvarného workshopu si vyrobí originální vlastnoruční dřevěnou hračku. V obchůdku si budou moci zakoupit dřevěné hračky a výrobky. Více informací naleznete na stránkách společnosti Detoa.

S sebou svačinu a pití na celý den (oběd ve škole nestihneme, proto je potřeba odhlásit) a doporučené kapesné na nákup v obchůdku max 200 Kč.

 

 

Mikulášská nadílka 5. 12. 2018

28. 11. 2018

Příští středu 5. 12. nás ve třídě navštíví Mikuláš. Děkuji všem, kteří už do mikulášké nadílky přispěli. Kdo ještě nestihl přispět, má možnost dobroty donést do pondělí 3. 12.

Předem moc děkuji

Prosincové kino - Planeta Česko 3. 12. 2018

3. 11. 2018

V pondělí 3. 12. 2018 se v rámci celodenního alternativního vyučování zúčastníme promítání filmové projekce zajímavého vzdělávacího pořadu o české přírodě Planeta Česko. Vstup bude hrazen z fondu SRPŠ. Sraz bude v 7:55 ve škole, poté půjdeme společně do kina Cinema City v OC Fórum. Představení začíná v 9:15. Po skončení představení se vrátíme zpět do školy na oběd (cca 12:00). Poté děti budou odcházet do školní družiny či domů.

 

Výlet: Vlastivědný výjezd do Prahy 20. 11. 2018

24. 10. 2018

V úterý 20. 11. pojedou žáci pátých tříd do Prahy na celodenní výlet. V plánu je exkurze Národního divadla a prohlídka Staroměstské radnice.

Pojedeme smluvním autobusem od školy (sraz v 7:45) a návrat je plánován na 17:00. Cena výletu je 500 Kč.

Program: 8:00 odjezd, 10:00 procházka Prahou, 12:00 prohlídka Národního divadla, 13:30 prohlídka Staroměstské radnice, 15:30 odjezd do Liberce, 17:00 příjezd ke škole.

S sebou: svačinu na celý den, pití, kapesné dle uvážení, (případně mobilní telefon).

Kontakt na vedoucí zájezdu Kamilu Hoisovou: 778 757 682

Čtvrtletní písemné práce v příštím týdnu 5. - 9. 11. 2018

2. 11. 2018

Je za námi 1. čtvrtletí páté třídy a na konci příštího týdne nás čekají důležité písemné práce z českého jazyka a matematiky.

úterý 6. 11. test z ČJ: bude zaměřen na opakování učiva ze 4. ročníku, vyjmenovaná slova, koncovky podstatných jmen, shodu podmět s přísudkem, určování slovních druhů a mluvnických kategorií podstatných jmen a sloves a také se objeví párové souhlásky.

čtvrtek 8. 11. test z MA: objeví se v něm počítání s velkými čísly, písemné sčítání, odčítání, násobení (dvouciferným činitelem) a dělení (jednociferným dělitelem), zaokrouhlování, přednost při počítání se závorkami, určování části z celku (zlomky) a slovní úloha.

 

Sběr papíru ve středu 7. 11. 2018

1. 11. 2018

Ve středu 7. 11. bude ke škole přistaven kontejner na sběr papíru.

 

Projektový týden: Slavíme 100 let republiky 22. - 26. 10. 2018

22. 10. 2018

Během celého týdne si připomínáme výročí sta let od vzniku samostatného Československa. Seznámíme se s nejslavnějšími osobnostmi, které utvářely naše dějiny, budeme si připomínat nejvýznamnější události, které ovlivnily naši zem, ochutnáme typické české potraviny a připomeneme si české firmy, které se proslavily po celém světě.

V pátek 26. při slavnostním celoškolním ceremoniálu k oslavám vypustíme balónky, které ponesou přání naší republice. Žáci 5.A by kvůli slavnostnímu focení tento den měli dorazit v modrém oblečení.

 

Divadelní představení: O hodině navíc 11. 10. 2018

05. 10. 2018

Ve čtvrtek 11. 10. 2018 půjdeme do Naivního divadla na premiérové představení O hodině navíc. Představení začíná v 9:00. Od školy budeme odcházet během první vyučovací hodiny v 8.30. Návrat kolem 11:00. S sebou do školy si děti vezmou učení na ČJ, MA, PČ a HV.

Vstupné se bude hradit z třídního fondu.

 

Projektový den - 27. 9. 2018

26. 9. 2018

Ve čtvrtek 27. 9. nás čeká projektový den na téma "Den jazyků". V 5.A budeme tvořit společný nový stát s vlastním originálním jazykem. Děti budou potřebovat penál a výtvarné potřeby. Učebnice nosit nemusí.

Konec výuky je naplánován na 12:25, poté půjdeme na oběd (odpolední výuka odpadá). Zprávu o projektovém dni je potřeba podepsat v žákovském zápisníku.

 

Třídní schůzky - 13. 9. 2018

12. 9. 2018

Ve čtvrtek se uskuteční první třídní schůzky v tomto školním roce. Schůzky začnou v 17:00 setkáním v tělocvičně školy, kde promluví o novinkách paní ředitelka. Poté se sejdeme ve třídě 5.A (učebna 306). Důležité informace z třídních schůzek naleznete zde.

 

Program prvního školního týdne

29. 8. 2018

pondělí 3. 9. - program od 7:55 do 9:35 - slavnostní zahájení školního roku v naší nové  třídě 306. Školní družina bude v provozu.

úterý 4. 9. 1. - 3. vyučovací hodina - třídnické práce, 4. hodina matematika, konec vyučování v 11:45.

středa 5. 9.  5 vyučovacích hodin dle rozvrhu. Informatiku budou mít obě skupiny dohromady, konec výuky ve 12:40.

čtvrtek 6. 9.  5 vyučovacích hodin dle rozvrhu, konec výuky ve 12:40.

pátek 7. 9. - vyučování dle rozvrhu, konec výuky v 11:45.


Pomůcky do páté třídy

30. 6. 2018

 • 1x krabice s kapesníky
 • 1x balík papírových utěrek
 • 1x balík papírů do kopírky
 • 1x euroobaly (fólie)

Přinést vymytý a označený stojan na učebnice a box na výtvarné potřeby.

Pomůcky na VV: box + vodové barvy, tempery, štětec (silný plochý, silný kulatý, slabý), progresa, voskovky, modelína, pastelové křídy suché, černá tuš, lepidlo na papír (tyčinka), lepidlo Herkules, fixy, hadřík, igelitový ubrus na lavici, zástěra či staré triko, kelímek na vodu,
barevné papíry.

Vybavení penálu a další pomůcky: tužky č. 1, 2, 3, 2x pero, ořezávátko, guma, pastelky, nůžky, krátké pravítko 15 cm, trojúhelník s ryskou, kružítko, úhloměr (doporučuji podepsat)

Potřeby na TV: švihadlo, tričko, krátké kalhoty, pevnou obuv určenou do tělocvičny, za teplého počasí boty na ven, tepláky, mikinu, ponožky, vše v látkovém pytli

Úkoly přes prázdniny: přečíst alespoň 2 knihy, zapsat do deníku, aktivně vyzkoušet znalosti vlastivědy při putování ČR a cizí jazyk v zahraničí

Platby: V září bude třeba uhradit sešity, pracovní sešity na M, ČJ, PŘ, VL (cca 400 Kč), potřeby na VV a PČ (200 Kč), do třídního fondu 400 Kč. Celkem se bude vybírat 1 000 Kč. Platby za rodilého mluvčího a SRPŠ budou upřesněny v září.

Rozvrh hodin na příští školní rok bude na webu naší školy v posledním srpnovém týdnu.

Důležitá telefonní čísla a kontakty

 • Ředitelka školy: Mgr. Blanka Lukeš Reindlová
 • Sekretariát školy:  731 632 396
 • Telefon sborovna 1. stupeň: 725 088 832
 • E-mail:  info@zskola.cz
 • Web: www.zskola.cz
 • Školní jídelna: 485 102 945

 

Fotogalerie z naší třídy

Kde jsme v učivu?

stav ke dni: 7.6.2019

učebnice str. pracovní sešit str. téma
Český jazyk 138 35 Přímá řeč, věta jednoduchá a souvětí, druhy přísudků (slovesný, jmenný se sponou), stavba věty (podmět a přísudek)
Matematika 89 36 / geo 47 Desetinná čísla a zlomky (sčítání zlomků a převod na společného jmenovatele), rovnice, aritmetický průměr , obsah (m2, ar, hektar), dělení dvouciferným číslem.
Vlastivěda 33 21 1. světová válka, revoluční rok 1848
Přírodověda 52 31 Lidské tělo (dýchací soustava)
Anglický jazyk lvíčata 40 35 Vocabulary: Comparative and superlative adjectives Grammar: Present simple and continuous, can / can´t
Anglický jazyk tygříci 40 35 Vocabulary: Comparative and superlative adjectives Grammar: Present simple and continuous, can / can´t