česky deutsch

5.A

Úvod » Třídy » 5.A

 

Rozvrh třídy _ pro školní rok 2017/2018

  1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
od:
do:
7:55
8:40
8:50
9:35
10:05
10:50
11:00
11:45
11:55
12:40
12:50
13:35
13:40
14:25
14:35
15:20
15:30
16:15
Pondělí TH ČjL Pří Aj

Ma

ČjL      
Úterý Ma ČjL Vl ČjL   Hv      
Středa Ma ČjL Aj Tv Inf Inf      
Čtvrtek Čjl Aj Ma   Vv Vv    
Pátek ČjL Vla Tv Aj Ma        
 

Vážení rodiče, milí žáci, vítám Vás na nástěnce 5. A

 

Děti byly poučeny o bezpečnostním chování v kontaktu s cizími osobami.

Vážení rodiče, tento týden mají děti první hodinu informatiky. Jsou rozděleni do dvou skupin. První skupina navazuje ihned po vyučování, druhá skupina půjde na oběd a počkají v učebně p. uč. Červinkové č. 204.


Ú n o r  2018 : Upozorňuji rodiče, že se mění skupiny v hodině informatiky.

 

7. února  školní kolo recitační soutěže - jen pro vítěze třídního kola

12. února pořad o recyklaci Tonda Obal - první vyuč. hodinu. Dále výuka podle rozvrhu

20.února návštěva KVK - "Bez  Žižky ani ránu" / doufám,že KVK opět nezklame/ Odchod ze školy 9.30 hod. návrat 11.30 hod. Dále výuka dle rozvrhu.

26. února - 4. března jarní prázdniny

Český jazyk : test - pády podstatných jmen

Dále přídavná jména, druhy skloňování

Průběžně pravopisné diktáty

Přírodověda :Moře a oceány, život zvířat v ZOO. Lidské tělo - společné znaky s ostatními živočichy. Každý měsíc budeme psát test!

Prosím rodiče o kontrolu domácích úkolů. Někteří žáci mají velké množství pravopisných chyb. Zbytečně si zhoršují průměr známky z českého jazyka.Děkuji

 

Děti přinesou do konce příštího týdne t.j. 16.února , ke kontrole učitelům Aj dopis. Stačí krátký obsah, ne tak náročný jako v českém jazyce!!!

Některé děti doposud nesplnily první krok - dopis v ČJ - termín byl 22. ledna 2018

Třetí krok - kalkulace - děti přinesou do 23.února

  Děti  dostaly instrukce a vzorovou kalkulaci k vypracování.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
ŠD je v provozu od prvního dne školního roku.
 
Každou středu mají žáci hodinu informatiky. Budou rozděleni do dvou skupin, jedna začíná v 11.55 h, končí ve 12.40 h, druhá jde nejprve na oběd a výuka pro druhou skupinu je od 12.50 h do  13.35 h. V pololetí se obě skupiny vymění.
 
Prosím rodiče, kteří ještě nezakoupili dětem knížku "Dům doktora Fišera " , aby ji  během září zakoupili, budeme číst od října. Děkuji
 
Potřeby a pomůcky do páté třídy:
 
Alespoň jeden balík papírů do kopírky, papírové ručníky, desky na sešity, folie A5, podložky do sešitu A4, trojúhelník s ryskou, 30cm pravítko, úkolníček, sešity: č.523-6x, č.524-2x, č.440-1x,  č.544-1x. Sešity obalit, nadepíšeme ve škole. Učebnice prosím také obalit.
 
V září vybereme peníze za pracovní sešity  a  čtvrtky na VV a PČ, částka činí 80 ,-Kč. Zbytek do 500 Kč platím ze sponzorského daru.
 
Penál: tužka č.1,2,3, pero, nůžky, ořezávátko, guma, krátké pravítko, kružítko, pastelky.
 
Pomůcky na VV a PČ: vodové a temperové barvy, voskovky, pastelové křídy, progresa, fixy, černá tuš, modelína, špejle, igelit na lavici, hadřík, zástěra, štětce (plochý, kulaté), barevné papíry, lepidla-tyčinka, Herkules
 
 
 
TŘÍDNÍ SCHŮZKY:
 
5.10. 2017
 
23.11. 2017 konzultační
 
11.1.2018 konzultační na objednání
 
22.3.2018 konzultační;
 
17.5.2018
 
 
 
PRÁZDNINY:
 
Podzimní -   26. - 27. 10. 2017
 
Vánoční  -    23. 12. - 2. 1. 2018 (vyučování začíná ve středu 3. 1. 2018)
 
Pololetní -    2. 2. 2018
 
Jarní       - 26. 2. - 4. 3. 2018
 
Velikonoční - 29. 3. - 30. 3. 2018
 
Hlavní        -  1. 7. - 31. 8. 2018
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Důležitá telefonní čísla a adresy:
 
sekretariát: 731 632 396
 
telefon sborovna 1.stupeň : 725 088 832
 
email: info@zskola.cz
 
web: www.zskola.cz
 
ředitelka: Mgr. Blanka  Lukeš Reindlová
 
třídní učitelka: : Mgr. Jarmila Janečková
 
 
email: jaru.lib@seznam.cz
 
 
konzultační hodiny: úterý  12.40 -13.15 h nebo po domluvě
 
školní jídelna: 485 102 945
 
 
 
Organizační chod školní družiny:
 
Ve školním roce 2017/18 budou do školní družiny nebo centra volného času zařazeni všichni žáci školy, jejichž zákonní zástupci projeví zájem podáním žádosti.
 
Pobyt ve školní družině či centru volného času je zpoplatněn. Cena je stanovena za měsíc a nelze ji přepočítávat na jednotlivé dny.
 
Měsíční poplatek 1. – 5. třída                                                                   270,-Kč
 
Měsíční poplatek – využití pouze ranní družiny                                     180,-Kč
 
Měsíční poplatek – volná hodina mezi vyučováním                              120,-Kč
 
Provozní doba školní družiny je od 6:30 do 17:00 hod. mimo dobu školního vyučování. Denně od 13:00 do 15:00 hod. je ve všech odděleních řízená organizovaná činnost (vycházky do okolí, výtvarné, rukodělné, hudební či sportovní aktivity a další). V této době není možné děti ze školní družiny vyzvedávat.
 
V případě nutnosti (odchod se sourozencem či podobně) bude pro tyto děti vytvořen od 13:00 do 14:00 hod. koutek, ve kterém bude vykonáván dohled. Z koutku děti odcházejí zásadně pouze samostatně na písemné vyrozumění zákonného zástupce s uvedeným časem. Tento koutek (vzhledem k omezeným prostorovým možnostem) nebude mít stálé místo a není jej tedy možné spojit s telefonem. Odchod dětí na tel. výzvu nebude tedy v tuto dobu možný. Koutek je určen výhradně dětem školní družiny nebo centra (není již dále zpoplatněn) a jeho cílem je vyjít vstříc požadavkům rodičů, umožnit společný odchod sourozenců v návaznosti na spojení MHD či přechod do jiných zařízení, a nemá proto žádný řízený program ani náplň.
 
Zájem o jeho využití označí zákonný zástupce na zápisním lístku školní družiny tak, že na  daný den zapíše odchod dítěte samostatně – bez doprovodu s uvedením času.  Pozor - zajištění od 14:00 do 15:00 hod. není možné. Vzájemné vyčkání dětí či rodičů ve vestibulu budovy je samozřejmostí.

 

 

 

 

Spaní ve škole 1.12.2017