česky deutsch

4.B

Úvod » Třídy » 4.B

Vážení rodiče, milí žáci, vítejte na nástěnce 4. B

Rozvrh třídy 4.B pro školní rok 2017/18

 

  1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
od:
do:
7:55
8:40
8:50
9:35
10:05
10:50
11:00
11:45
11:55
12:40
12:50
13:35
13:40
14:25
14:35
15:20
15:30
16:15
Pondělí Th Čj Ma Nj Hv      
Úterý Čj Ma Vla Nj          
Středa Nj Tv Ma Čj Pří Čj      
Čtvrtek M Tv Čj Čj          
Pátek Ma Čj Pří Nj Vv Vv      

Th = třídnická hodina

 

Prosíme zákonné zástupce žáků, aby v rámci konzultačních třídních schůzek v rozmezí mezi 16:00 až 18:00 přišli zvolit svého zástupce do školské rady na období 2018 – 2020 do třídy u třídního učitele.

Informace ze dne 5. 11. 2017

Děkujeme dětem a rodičům za donesený papír do sběru.

10. 11. Výstava "Kolo 1817 - 2017" v Severočeském muzeu, vstupné 10 Kč zaplatím z fondu, odchod ze školy ve 12:00 h, návrat ve 13:30 h

14. 11. Trilopark - návštěva mobilního parku, cena 50 Kč (zaplatím z třídního fondu), http://trilopark.eu/mobilni-trilopark-pro-zs
Pracovníci  Triloparku nás požádali, abychom dali rodičům i dětem na vědomí, cituji:
"V Triloparku vytváříme veliké repliky dinosauřích lebek, trilobitů apod. Vše z našich vlastnoručních forem - poctivě nabarvené, nalakované... Na výjezdy po školách jsme si zvykli lebky vozit, protože jsme se již přesvědčili, že se dětem (především prvostupňovým) velmi líbí. Proto jim je v rozmezí 50-100 Kč na místě nabízíme ke koupi. Máme už zkušenost, že je dětem během akce líto, pokud se o možnosti koupě předem nedozvědí."
 
16. 11. projektový den „Po stopách historie ČR“. Děti budou pracovat ve skupinách sestavených z žáků z různých ročníků prvního stupně. V rámci projektu půjdeme také na vycházku k libereckým památníkům. S sebou děti potřebují kalendář (diář, …) s vyznačenými státními svátky, penál (psací potřeby, pastelky, fixy, nůžky), lepidlo, naše zelené tričko, vhodné oblečení na ven, svačinu, pití. Ukončení vyučování v 11:45 h.

21. 11. Galerie - Lázně, výtvarná dílna "Designové Vánoce", odchod ze školy 8:15 h, návrat 10:15 h, výuka ve škole - VL, NJ
 
23. 11. konzultační třídní schůzky, 16 - 18 h

 

Informace ze dne 20. 10. 2017

Děti byly poučeny o bezpečnostním chování v kontaktu s cizími osobami.

Dopravní výchova - na stránkách www.ibesip.cz si děti mohou procvičovat testové otázky (dole 10 testů + odpovědi), http://www.ibesip.cz/cz/dopravni-vychova/testove-otazky-z-oblasti-dopravni-vychovy.

Tipy na zábavné procvičování učiva najdete na http://skolakov.eu/http://skolakov.eu/.

 

Informace ze dne 11. 10. 2017

Děkujeme paní Habánové za Permanentní vstupenku na doprovodné programy pro školy do Oblastní galerie Liberec. Po celý školní rok má naše třída vstupy zdarma. S dětmi se těšíme na brzkou návštěvu.

Adventní věnce (na stůl i na dveře) nám letos obstará maminka Danielky Šourkové. S dětmi moc děkujeme.

 

Projektový den "Po stopách historie ČR", 16. 11. 2017

Trilopark, 14. 11. 2017

Muzeum - výstava "Kolo 1817 - 2017", 10. 11. 2017

Kukuřičné tvoření, 6. 11. 2017

Halloween, 31. 10. 2017

Zeleninové tvoření, 16. 10. 2017

 

Přírodovědný projekt "Podnebné pásy na Zemi", prezentace 5. 10. 2017

 

4. A + 4. B na Pláních 18. - 20. 9. 2017

"Škola v přírodě byla SUPER!!!" Jednou větou děti řekly vše o našem harmonizačním pobytu v přírodě na Chatě Pláně pod Ještědem. Myslím, že jsme si to všichni moc užili a musím děti pochválit za jejich pěkné chování během celého pobytu.

 

Škola v přírodě (Vlci)

Na škole v přírodě, byli jsme dva dny,

staly se pro nás dobrodružnými.

Domky jsme stavěli, úspěch jsme zažili,

dobře se najedli, celou noc prospali.

V přírodě se učili, diskotéku užili,

cestu k pokladu zvládli jsme,

každý tu prožil to štěstí své.

 

Škola v přírodě (Sokolníci)

Škola v přírodě je nej, každý den si užijem.

Hodně rádi běháme, srandu si tam děláme.

Stavíme si domečky, pro zvířecí tvorečky.

Byli jsme i v pralese, v novém českém lese.

Máme to tu všichni rádi, diskotéku, kamarády.

 

Škola v přírodě (Vlčata)

Na školu v přírodě autobusem, pěšky, nevezmem si ani běžky.

Stavěli jsme domečky, pro veverky stromečky.

Večer byla didžina, moc se nám všem líbila.

Cestou zpátky šli jsme pěšky, neměli jsme žádné běžky.

 

 

Informace ze dne 11. 9. 2017

Dílny čtení - každou středu, děti si nosí knihu z domova

Geometrie - pátek, pomůcky: ořezaná tužka č. 2, trojúhelník s ryskou, kružítko, pravítko, podložka do sešitu s linkami

Deník - budeme pokračovat ve psaní do sešitů ze 3. třídy

Prosím, posílejte po dětech případné změny bydliště, telefonního čísla či mailové adresy.

V pátek bude po celý školní rok končit vyučování ve 13:25 h (výtvarná výchova). Poté jdeme na oběd a do školní družiny.

 

Organizace školního roku

Prázdniny

Podzimní prázdniny                              26. a 27. 10. 2017

Vánoční prázdniny                                23. 12. 2017 - 2. 1. 2018 (do školy jdeme 3. 1. 2018)

Pololetní prázdniny                               2. 2. 2018

Jarní prázdniny                                      26. 2. - 4. 3. 2018

Velikonoční prázdniny                           29. 3. a 30. 3. 2018

Letní prázdniny                                      1. 7. - 31. 8. 2018

 

Třídní schůzky

5. 10. 2017 - společné, časy upřesníme

23. 11. 2017, 11. 1. 2018, 22. 3. 2018 - konzultační

17. 5. 2018 - společné

 

Důležitá telefonní čísla a adresy

-        Sekretariát školy:  731 632 396

-        Telefon sborovna 1. stupeň: 725 088 832

-        Školní jídelna: 485 102 945

-        E-mail:  info@zskola.cz

-        Web: www.zskola.cz

-        Ředitelka: Mgr. Blanka Lukeš Reindlová

-        Třídní učitelka: Mgr.Jana Martinovská

-        E-mail: janamartinovska@atlas.cz

-        Konzultační hodiny: čtvrtek 13:45 - 14:30 h