česky deutsch

4.B

Úvod » Třídy » 4.B

Vážení rodiče, milí žáci, vítejte na nástěnce 4. B

Dne 15. listopadu budou ve škole od 16 hodin probíhat konzultační třídní schůzky. Pro přhlášení prosím použijte tento odkaz.

Rozvrh třídy 4.B pro školní rok 2018/19

 

  1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
od:
do:
7:55
8:40
8:50
9:35
10:05
10:50
11:00
11:45
11:55
12:40
12:50
13:35
13:40
14:25
14:35
15:20
15:30
16:15
Pondělí Th Čj Nj M Pří Hv      
Úterý M Čj Tv Nj Vv Vv      
Středa Čj Vla M Tv        
Čtvrtek Čj M Čj Nj          
Pátek Čj M Pří Nj Čj        

 

 

Informace k projektu „ Dětský klub Husova“

Registrační číslo projektu:  CZ.03.1.51/0.0/0.0/17_077/0007928

Rodiče, kteří pracují jako OSVČ, vyplní a potvrdí prosím (na ČSSZ) Žádost o potvrzení v evidenci ČSSZ, která je k dispozici ke stažení na nástěnkách tříd.

Informace ze dne 14. 12.

V týdnu od 17. 12. do 21. 12. je výuka ukončena ve 12, 00 hodin.

V pondělí  17. 12. - TH, Čj, Ma , Př;  v úterý - Ma, Čj, Tv nebo VV, NJ

Ve středu - 19. 12. - výlet do skanzenu v Jindřichovicích, sraz a rozchod na nádraží (viz písemné informace)

Ve čtvrtek - 20. 12. - prezentace ke 100. výročí republiky (projektový den)

V pátek 21.12. - vánoční besídka, děti si opět připraví vystoupení, rozdáme si dárky - tentokrát si je připravují pouze děti  ( prosím pomozte dohlédnout, aby všichni dárek přinesli do úterý  a  nemocní poslali po někom do školy), kdo může, pošlete pro děti na ochutnání trošku cukroví

3. a 4. 1.2019 má škola ředitelské volno. Nástup do školy 7. 1. 2019

Informace ze dne 7. 12.

Celou třídu chválím za úžasnou spolupráci s prvňáky na Mikuláše.

Děkujeme   Lukáškovi a jeho rodičům za krásný vánoční stromeček.

Důležité upozornění: v pondělí nejdeme do knihovny, program je z důvodu nemoci paní knihovnice zrušen.

 

Informace ze dne 30. 11.

Dnes děti obdržely informace s návratkou k exkurzi do skanzenu v Jindřichovicích p. S., prosím vyplňte návratku a s penězi (150 Kč) pošlete po dětech.

Moc děkujeme rodičům Davídka Fojtíčka za adventní věnec a všem, kteří přispěli do mikulášské krabičky. Prosím, ozvěte se, kdo byste letos mohl přinést vánoční stromeček.

Vzkaz od paní učitelky na NJ : vybírá se 540,- Kč na další díl učebnice NJ (učebnice + pracovní sešit), prosíme o zaplacení do Vánoc.

V pondělí 3. 12. – se sejdeme ve třídě, až poté budou děti odcházet do kina

4. 12. – deník

5. 12. – Mikuláš ve škole – projektový den s 1. C

6. 12. – vlastivěda místo čtení

 

Informace ze dne 23. 11.

28. 11.  2018  (8,15 – 10,00 hod) – dopravní hřiště. Sraz v 7,30 u zadního vchodu. S sebou přezůvky, psací potřeby, svačinu a pití, v případě hezkého počasí cyklistickou přilbu – vše v batůžku. Tento den budou mít děti TV a Pč (potřebujeme krabici od mléka). Ve čtvrtek 29 11. budeme mít vlastivědu místo hodiny čtení.

3. 12. – kino (děti obdržely info s návratkou)

5. 12. – projektový den Mikuláš ve škole. Děti mohou přijít v libovolné masce (z postav čerta, anděla, Mikuláše). Budeme spolupracovat s 1. C, pro kterou si děti připravují ve dvojicích aktivity. Samozřejmě o mikulášskou nadílku nepřijdou. Moc děkuji všem, kdo poslali drobnost do mikulášské krabičky.

10. 12. – knihovna , program Babička Drsňačka

11. 12. – NDL , Labutí jezírko , 60 Kč (z TF)

14. 12. – Maják – preventivní program Alkohol a kouření, (cena za třídu 1450 Kč, z TF)

19. 12. – Exkurze : Skanzen v Jindřichovicích p. S. , program : Vánoce našich předků na statku - v rámci celoškolního projektu 100 let republiky ( cena s jízdenkou cca 120 Kč, budu vybírat 150 Kč ), podrobnější info s návratkou pošlu po dětech

Informace ze dne 9. 11.

Dne 15. listopadu budou ve škole od 16 hodin probíhat konzultační třídní schůzky. Pro přihlášení použijte odkaz v úvodu web stránek nebo nad rozvrhem naší třídy.

 do 19. 11. posílejte knihy na knižní bazar, který pořádá školní parlament 22. 11. 2018.

do 26. 11 posílejte sladkosti (lízátko) do adventní sbírky pro děti z dětských domovů a můžete posílat 29x maličkost pro naši třídu do mikulášské krabičky


Informace ze dne 2. 11.

Děkujeme moc za zaplacení zálohy na pobyt v přírodě. Taktéž děkujeme za ponožky, které můžete i nadále posílat.

Děti dnes obdržely informace s návratkou k návštěvě kina 3. 12. – prosím vyplňte a pošlete zpět do školy.

Na středu 7. 11. potřebují děti na Pč zbytky vlny

 

 

Informace ze dne  19. 10.

Jak jistě všichni již víte, máme zajištěný pobyt v přírodě s třídním výletem na 12. – 14. 6. (děkujeme moc paní Sobotové). Do konce října je potřeba vybrat 400 Kč zálohu (děkuji všem, kteří už přinesli). Nezapomeňte po dětech posílat i ponožky.

Nejbližší akce:

Na úterý 23. 10. na VV potřebují děti informace a obrázky dle zvoleného tématu ke 100. výročí republiky

V úterý 23. 10. nás také čeká opakovací test z matematiky

Ve středu 24. 10. (za nepříznivého počasí bude zvolen náhradní termín) se budeme fotit u příležitosti 100. výročí republiky a posílat v podobě balónků  přání České republice. Děti 4. B potřebují bílé oblečení přes venkovní oděv (větší bílé tričko, plášť,  prostěradlo, bundu …)

29.  - 30. 10. podzimní prázdniny (hezky si je užijte)

31. 10. knihovna od 10, 00 hodin (odchod od školy v 9,30, návrat v cca 11, 15) – program Danda má hlad (budeme mít ČJ, Vl, Pč)

2.  11. od 9, 00 hodin - NDL O bílé lani (odchod od školy v 8,30, návrat v cca 10,30 ) – hostující divadlo Drak , vstup 70 Kč (z TF). Budeme mít Čj, Nj.

5. 11.  Deník – příběh ze zadaných slov (10 vět) + zápis o přečtené knize

7. 11. sběr papíru

Informace ze dne 12. 10.

Prosím - stále ještě potřebujeme ubytovací místa pro augsburské děti.

POZOR!  Nepřestávejte prohlížet hlavičky, opět nás "navštívili nezvaní hosté".

 

Informace ze dne 5. 10.

Pokud ještě máte možnost, dodejte, prosím, co nejdříve potvrzení od zaměstnavatele pro Dětský klub.

V pondělí 8. 10. odevzdáváme deník  (popis + zápis z přečtené knihy)

Ve středu 10. 10.  – NDL (odchod v 8, 30, návrat v 10, 30)

Další návštěva DDH je naplánována na středu 28. 11. Během října máte možnost dopravní hřiště navštívit s dětmi ve čtvrtek od 14, 00 do 17, 00 hod.

Informace ze dne 27. 9.

Děti chválím za úžasně připravené materiály k projektu, rodičům moc děkuji za spolupráci při přípravě. Dětem se povedly krásné výtvory a většina dokázala i skvěle prezentovat.

Moc děkuji za nabídnutou pomoc s ubytováním augsburských dětí  rodičům Majdy B., Štěpánka P., Toničky Š., Adélky D., Apči N., Anežky Fl. Pokud jsem  někoho vynechala, ozvěte se mi. Zatím máme stále míst málo.

Krásný prodloužený víkend

přeje Š. Irová

Informace ze dne 21. 9.

Nezapomeňte prosím na potvrzení od zaměstnavatele pro Dětský klub. Je třeba ho dodat do konce září nebo neudávat datum.

Připomínám: hlaste prosím nabídku ubytování augsburských dětí. Zatím mám potvrzená dvě místa - moc děkuji, ale je to málo.

 27. 9.  – projektový den k Evropskému dni jazyků. Budeme pracovat ve skupinkách. Každá skupinka dostane za úkol zpracovat jeden stát. Pomozte dětem obstarat k danému státu informace a obrázky (vlajka, poloha v Evropě, jazyk, měna, jídlo, historické památky, zajímavosti, příroda, zvyky, … - využijeme pro vlastivědu). Výuka bude ukončena v 11:45.

2. 10. -  (připomínám) dopravní hřiště

8. 10. – deník – popis výroby draka

Ve středu 10. 10. v 9.00 - O hodině navíc (NDL), zaplatím z TF - odcházíme v 8.30.

Ve středu 31. 10.  - 10.00 - Danda má hlad (Knihovna Liberec) - odcházíme v 9.30.

Informace ze dne 14. 9.

Nahlaste mi prosím do konce září, kdo má možnost ubytovat  dvě německé děti z Augsburgu v termínu od 8. do 12. 4. 2019

2. 10. 2018  (8,15 – 10,00 hod) – dopravní hřiště. Sraz v 7,30 u zadního vchodu. S sebou přezůvky, psací potřeby, v případě hezkého počasí cyklistickou přilbu – vše v batůžku.

Informace ze dne 6. 9.

Přes víkend prosím doobalte učebnice a sešity. Děti dostaly Žákovský zápisník. Jeho cena je 10,- Kč (uhradím z TF). Je potřeba  vyplnit s. 2 podle nástěnky,  podepsat s. 5 - bezpečnost a údaje na s. 10 vyplňte vzledem k GDPR dle uvážení.

Prosím, informujte mě o příp. změnách bydliště, telefonních čísel či rodinných poměrů - buď osobně, nebo napište na lísteček, nebo emailem.

V úterý po celý školní rok  při hodinách VV budeme pracovat přes přestávku, výuka bude ukončena ve 13, 25 hodin.

Ve středu 12. 9.  jdeme na program do městské knihovny, odchod od školy v 10,00 h, návrat v cca 12, 00 h. Děti si mohou vzít průkazku, jednu knihu vrátit a jednu půjčit.

Ve čtvrtek 13. 9. – třídní schůzky. Sraz  v 17,00 v tělocvičně, po informacích paní ředitelky se sejdeme ve třídě.

 

Informace ze dne 31. srpna 2018

Na úterý 4. 9. - kromě níže zmíněných pomůcek -  přinést ještě úkoláček a deník se záznamy.

 

Informace ze dne 28. srpna 2018


Vyučování v prvním týdnu:
3. 9. pondělí: 7:55 – 9:30 – slavnostní zahájení školního roku
4. 9. úterý: 1. – 3. hodina třídnické práce, dále dle rozvrhu NJ do 11:45
5. 9. - 7. 9. (středa – pátek): dle rozvrhu


Školní družina a jídelna  budou v provozu od 3. 9. 2018  

                                                                               

Školní prázdniny
Podzimní:             29. a 30. 10. 2018             
Vánoční:               22. 12. – 2. 1. 2019 + 3. a 4. 1. ředitelské volno, nástup do školy 7. 1. 2019
Pololetní:              1. 2. 2019
Jarní:                    4. – 8. 3. 2019
Velikonoční:        18. 4. 2019
Hlavní:                 29. 6. – 1. 9. 2019

Třídní schůzky:   

13. 9.   - prezenční od 17:00 – SHROMÁŽDĚNÍ rodičů – účast nutná!!!
15. 11. - konzultační, pouze na objednání (16:00 - 18:00)
17. 1.  - konzultační, pouze na objednání (16:00 - 18:00)
21. 3.  - konzultační, pouze na objednání (16:00 - 18:00)
23. 5.  - prezenční od 17:00

Pomůcky a potřeby na úterý 4. 9. 2018
1)    penál
2)    aktovku na pracovní sešity (vše obalit prosím do konce týdne)
3)    nahlásit změny v osobních údajích (hlavně telefonní čísla)
4)    klíč od šatní skříňky
5)    městskou kartu
6)    svačinu a pití
7)    přezůvky
Pomůcky na VV, Pč … a ostatní školní potřeby na  úterý 4. 9. 2018.

 

 

Pomůcky a potřeby do 4. třídy

1x balík papírových kapesníků nebo krabice s kapesníky

1x balík papírových ručníků (skládaných)

1x balík (500 listů) papírů na kopírování A4

 

Pomůcky na VV: box + vodové barvy, tempery, štětec (silný plochý, silný a slabý kulatý), progressa, voskovky, modelína, pastelové křídy suché, černá tuš, lepidlo na papír (tyčinka), lepidlo Herkules, fixy, hadřík, igelitový ubrus na lavici, zástěra či staré triko, kelímek na vodu, barevné papíry

Vybavení penálu a další pomůcky: tužka č. 1 a 2 celkem 3x, 2x pero, ořezávátko, guma, pastelky, nůžky, krátké pravítko, trojúhelník s ryskou, funkční kružítko, pravítko 30 cm, úkoláček, velký sešit A4 s linkami a tvrdými deskami (deník) – pokračujeme ze 3. třídy, krabička na lavici, plastový stojan

 

Potřeby na TV:

švihadlo, tričko, krátké kalhoty, pevnou obuv určenou do tělocvičny, za teplého počasí boty na ven, tepláky, mikinu, ponožky, vše v látkovém pytli, podepsat nebo jinak označit.

 

Úkoly přes prázdniny:                                                                                

·        přečíst alespoň 2 knihy – zápis do deníku (podle vzoru List čtenáře)

·        alespoň 2 prázdninové zápisy + nakreslit obrázek, foto, pohledy, …

·        procvičovat v M násobilku (dělení se zbytkem, násobení a  dělení násobků deseti, násobení dvojcif. činitelem, písemné sčít.. a odčít.), v ČJ vyjm. slova, slovní druhy, určování sloves a podst. jmen

 

V září bude třeba uhradit sešity, pracovní sešity na M, ČJ, VL, Př (cca 600  Kč), potřeby na VV a PČ (100 Kč), do TF 300Kč.  Celkem budeme vybírat  1000 Kč.

 

 

Důležitá telefonní čísla a adresy:

 

Škola: Základní škola s rozšířenou výukou jazyků, Liberec

Adresa: Základní škola s rozšířenou výukou jazyků, Liberec, Husova 142/44, 460 01

 

-        Sekretariát školy:  731632396

-        Telefon sborovna 1. stupeň: 725 088 832

-        E-mail:  info@zskola.cz

-        Web: www.zskola.cz

-        Ředitelka: Mgr. Blanka Lukeš Reindlová

-        Třídní učitelka: Mgr. Šárka Irová

          email: sarkairova@seznam.cz

          tel.:  603479314

-        Školní jídelna: 485 102 945

 

 

 

Všem přeji úspěšný nový školní rok a těším se na shledanou ve škole.

                                                                                                Šárka Irová, třídní učitelka