česky deutsch

4.B

Úvod » Třídy » 4.B

 

Rozvrh třídy 5.B pro školní rok 2017/18

 

  1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
od:
do:
7:55
8:40
8:50
9:35
10:05
10:50
11:00
11:45
11:55
12:40
12:50
13:35
13:40
14:25
14:35
15:20
15:30
16:15
Pondělí                  
Úterý                  
Středa                  
Čtvrtek                  
Pátek                  

  

Vážení rodiče, 

děkuji Vám za spolupráci a podporu v průběhu školního roku a zároveň se těším na další. Přeji Vám všem krásnou dovolenou, dětem báječné prázdniny, hodně sluníčka. Pilně odpočívejte, načerpejte sílu! Budeme ji potřebovat.

                                  Se srdečným pozdravem   Eva Jarošová

Školní rok 2017/18 začíná dne 4. 9. 2017

 

Potřeby a pomůcky do páté třídy

Alespoň jeden balík papírů do kopírky, papírové ručníky, desky na sešity, folie A5, podložky do sešitu A4, trojúhelník s ryskou, 30cm pravítko, úkolníček, sešity: č.523-6x, č.524-2x, č.440-1x,  č.544-1x. Sešity obalit, nadepíšeme ve škole. Učebnice prosím také obalit.

V září vybereme peníze za pracovní sešity  a  čtvrtky na VV a PČ, částka činí 500,-Kč.

Penál: tužka č.1,2,3, pero, nůžky, ořezávátko, guma, krátké pravítko, kružítko, pastelky.

Pomůcky na VV a PČ: vodové a temperové barvy, voskovky, pastelové křídy, progresa, fixy, černá tuš, modelína, špejle, igelit na lavici, hadřík, zástěra, štětce (plochý, kulaté), barevné papíry, lepidla-tyčinka, Herkules

 

Vyúčtování výjezdů:

Pobyt v přírodě - záloha od rodičů - 1 000 Kč na žáka

výdaje: ubytování a strava                  - 710 Kč

              doprava                                     -    68 Kč

celkem                                                      778 Kč     - zbývá 222 Kč na žáka (převedu do TF - na třídních schůzkách schváleno rodiči)

 

Kleinwelka - záloha od rodičů 500 Kč na žáka

výdaje: doprava         - 190 Kč

              vstupy             - 239 Kč

              pojištění         -    24 Kč

celkem                          453 Kč - zbývá 47 Kč (odečtu od ceny třídních fotografií - na třídních schůzkách schváleno rodiči)

Všechny doklady a vyúčtování k nahlédnutí u třídní učitelky.

V případě, že Vaše dítě nebylo v Maxově, prosím o poslání 200 Kč do třídního fondu.

Děkuji

Škola:                                   Základní škola s rozšířenou výukou jazyků, Liberec

Adresa:                                Základní škola s rozšířenou výukou jazyků, Liberec, Husova 142/44, 460 01

E-mail:                                  ev.jarosova@centrum.cz

Telefon ředitelna:                 731 632 396

Telefon kancelář:                  731 632 396

Jídelna:                                 485 102 945

Družina:                                 739 334 394

Telefon sborovna 1. st.:       725 088 832

Ředitelka:                             Mgr. Blanka Reindlová    

Třídní učitel:                          Eva Jarošová