česky deutsch

4.B

Úvod » Třídy » 4.B

Vážení rodiče, milí žáci, vítejte na nástěnce 4. B

Rozvrh třídy 4.B pro školní rok 2017/18

 

  1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
od:
do:
7:55
8:40
8:50
9:35
10:05
10:50
11:00
11:45
11:55
12:40
12:50
13:35
13:40
14:25
14:35
15:20
15:30
16:15
Pondělí Th Čj Ma Nj Hv      
Úterý Čj Ma Vla Nj          
Středa Nj Tv Ma Čj Pří Čj      
Čtvrtek M Tv Čj Čj          
Pátek Ma Čj Pří Nj Vv Vv      

Th = třídnická hodina

 

Informace ze dne 18. 2. 2018

Po dobu mé nepřítomnosti ( 19. 2. - 23. 2. ) se v nutných případech můžete obrátit na paní učitelku Veselkovou, děkuji za pochopení.

Pozor, změna v rozvrhu! Toto pololetí bude vlastivěda 2x týdně (úterý + středa) a přírodověda 1x týdně (pátek)!

Pomůcky na geometrii: děti nutně potřebují trojúhelník s ryskou + další pravítko, kružítko!!!!

Plánované akce

26. 2. - 2. 3. jarní prázdniny

5. 3.  PČ - děti si donesou obrázky sportovců z olympiády

12. 3. Den s dopravní výchovou - projektový den ve škole

22. 3. konzultační třídní schůzky

23. 3. Noc s Andersenem - budeme nocovat ve škole, letošní ročník je věnován 80. výročí od prvního vydání Rychlých šípů

27. 3. iQLANDIE - projektový přírodovědný den, informace upřesníme krátce před akcí (cenu, časy)

23. 4. dopravní hřiště - s sebou přilbu, odchod ze školy 7:40 h, možnost čekat u hřiště v 8:10 h, návrat do školy kolem 10:30 h

 

Dopravní výchova: na stránkách www.ibesip.cz si děti mohou procvičovat testové otázky (dole 10 testů + odpovědi)

http://www.ibesip.cz/cz/dopravni-vychova/testove-otazky-z-oblasti-dopravni-vychovy

http://www.skodahrou.cz/mobile/ http://www.skodahrou.cz/mobile/

Od dubna bude otevřeno dopravní hřiště pro veřejnost každý čtvrtek od 14 - 17 h.

 

Tipy na zábavné procvičování učiva najdete na:

http://skolakov.eu/ http://skolakov.eu/, 

https://www.umimecesky.cz/ https://www.umimecesky.cz/

https://www.umimematiku.cz/ https://www.umimematiku.cz/

http://www.ctenipomaha.cz/ http://www.ctenipomaha.cz/

 

Psí útulek : děti mohou pomoci a přinést do školy granule, hračky..... pro pejsky v útulku.

Děti byly poučeny o bezpečnostním chování v kontaktu s cizími osobami.

 

Organizace školního roku

Prázdniny

Podzimní prázdniny                              26. a 27. 10. 2017

Vánoční prázdniny                                23. 12. 2017 - 2. 1. 2018 (do školy jdeme 3. 1. 2018)

Pololetní prázdniny                               2. 2. 2018

Jarní prázdniny                                      26. 2. - 4. 3. 2018

Velikonoční prázdniny                           29. 3. a 30. 3. 2018

Letní prázdniny                                      1. 7. - 31. 8. 2018

 

Třídní schůzky

5. 10. 2017 - společné, časy upřesníme

23. 11. 2017, 11. 1. 2018, 22. 3. 2018 - konzultační

17. 5. 2018 - společné

 

Důležitá telefonní čísla a adresy

-        Sekretariát školy:  731 632 396

-        Telefon sborovna 1. stupeň: 725 088 832

-        Školní jídelna: 485 102 945

-        E-mail:  info@zskola.cz

-        Web: www.zskola.cz

-        Ředitelka: Mgr. Blanka Lukeš Reindlová

-        Třídní učitelka: Mgr.Jana Martinovská

-        E-mail: janamartinovska@atlas.cz

-        Konzultační hodiny: čtvrtek 13:45 - 14:30 h