česky deutsch

4.B

Úvod » Třídy » 4.B

Poslední výzva

Žádáme rodiče žáků školy - chlapců, kteří doposud neodevzdali potvrzení o očkování svých dětí nebo návratku o uskutečněném odběru krve u svého lékaře, aby tak učinili nejpozději do čtvrtka 12.12.2019 do 9:00 hod spolu s požadavkem na očkování. Pozdější dodání neumožňuje objednání potřebného množství vakcíny. Oddalování návštěvy lékaře a odběrů krve znemožňuje plné protiepidemické opatření a ohrožuje samotného žáka i ostatní.

Děkuji za Váš vstřícný postoj a spolupráci.

Obracíme se na vás s žádostí, abyste se vzhledem k výskytu virového zánětu jater (žloutenky) typu A řídili níže přiloženými pokyny Krajské hygienické stanice. Žáci (chlapci) prokáží očkování proti VHA doloženým očkováním. Ostatní chlapci se dostaví co nejdříve v ranních hodinách nalačno ke svému ošetřujícímu lékaři, který provede vyšetření včetně odběru krve. Žádanka je součástí níže přiložených pokynů.

 

Prosíme rodiče, aby žáky na pondělí vybavili informacemi o tom, u kterého dětského lékaře jsou přihlášení. Zároveň pokud bylo kterékoli z dětí v minulosti očkováno proti žloutence typu A, tak prosíme o doložení očkování.

 

Plánované přerušení dodávek proudu

 

Upozorňujeme vás, že dne 31. 10. dojde k plánovanému přerušení dodávek elektrického proudu. Mimo provoz bude školní jídelna, vybavte prosím děti větší svačinou a teplým oblečením.

Vyučování začíná v 8:50 (2. vyučovací hodina). Odpolední vyučování odpadá. Kurz plavání pro žáky 3. A proběhne standardně. Odchod žáků od školy je v 7:30.

 

 

Vítejte na nástěnce třídy 4.B

školní rok 2019 / 2020 

 

 

Rozvrh pro školní rok 2019/2020

  1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
od:
do:
7:55
8:40
8:50
9:35
10:05
10:50
11:00
11:45
11:55
12:40
12:50
13:35
13:40
14:25
14:35
15:20
15:30
16:15
Pondělí Osv ČjL Ma Nj ČjL      
Úterý ČjL Ma Vla ČjL Nj Tv      
Středa Pří Ma Vv ČjL Hv        
Čtvrtek Ma ČjL Vv Nj   Tv      
Pátek ČjL Nj Pří Ma          

Čtvrteční tělesná výchova bude začínat ve 12:40 a bude končit ve 13:25.

 

Informace k Dětskému klubu Husova

Dětský klub Husova (DKH) pokračuje i ve školním roce 2019/20. Z kapacitních důvodu jsou tam zařazeni žáci 3. - 5. třídy. Realizace DKH je financována z projektu (CZ.03.1.51/0.0/0.0/17_077/0007928) z Operačního programu Zaměstnanost. S tímto souvisí  doložení potřebných dokumentů pro projekt: 1. Přihláška do DKH, 2. Potvrzení vazby na trh práce (potvrzení zaměstnavatele o pracovním poměru, pro OSVČ – potvrzení ČSSZ, nezaměstnaný – potvrzení z úřadu práce, osoby v procesu vzdělávání – potvrzení o studiu případně potvrzení o účasti na rekvalifikačním kurzu). Dokumenty si můžete stáhnout z web. stránek školy (sekce třídy), případně vyzvednout na sekretariátu školy. Moc vám všem děkuji za spolupráci a v případě nejasnosti se prosím obraťte na sekretariát školy (kontaktní osoba Zuzana Kounková)

Provozní doba DKH: 6:00 – 18:00

 

Vážení rodiče, milé děti,

vítám Vás v novém školním roce. Těším se na Vás a přeji Vám úspěšný a pohodový školní rok.

Mgr. Anna Jassová

Email: anna.jassova@husovaliberec.cz

Telefon: 732 338 274

 

7. 12. 2019

Vážení rodiče, chtěla bych Vám poděkovat za přípravu a realizaci vánočních dílnikek, donesené  občerstvení  a úžasnou atmosféru. Moc Vám všem děkuji. Vaší spolupráce a podpory si opravdu vážím.

Děkuji paní Cechlové a panu Cechlovi za vánoční stromeček do třídy.

Dále děkuji všem, kteří jste přispěli dětem do mikulášské nadílky,

Prosím, kdo ještě neuhradil 500 Kč za SRPŠ a 500 Kč za bilingvní výuku, pošlete do Vánoc po dětech. Děti, které mají zaplaceno, mají informaci v žákovském zápisníku. Pokud si nejste jisti, zda máte zaplaceno či ne, tak mě prosím kontaktujte.

Na pondělí nezapomeňte, prosím, dát dětem lísteček se jménem dětského  lékaře a informací, zda je či není očkováno proti žloutence. Informaci jste obdrželi přes třídní email. Kdo jste mi informace poslali na email, mám zaznamenáno.

V pondělí si děti na třídnické hodině vylosovaly spolužáka/spolužačku, kterému/které mají kupovat vánoční dárek. Děti se dohodly na tématu hračka, cena do 100 Kč. Zabalený a jménem označený dárek donést do školy do 18. 12:

Na pondělí 9. 12. prosím, aby si děti na pracovní činnosti přinesly skleněnou láhev. Budeme vyrábět andílka.

Ve čtvrtek 12. 12. proběhne knižní veletrh. Pokud máte knihu/knihy, kterou/které chcete prodat, pošlete po dětech do školy. Kniha musí být označenlístečkem, na kterém bude jméno a příjmení a cena.

Ve čtvrtek 19. 12. půjdeme od 11:00 do svíčkárny RODAS.

V pátek 20. 12. vánoční besídka

 

 

Probírané učivo:

ČESKÝ JAZYK - vyjmenovaná slova po M

MATEMATIKA - násobení dvojciferného čísla jednociferným činitelem, písemné násobení

GEOMETRIE - rovinné útavry - čtverec, obdélník, trojúhelník, kruh

PŘÍRODOVĚDA - plazi, obojživelníci

VLASTIVĚDA - Ústecký kraj

Přeji všem klidný a pohodový druhý adventní víkend. Anna Jassová

 

29. 11. 2019

Vážení rodiče, chtěla bych Vám všem moc poděkovat za spolupráci a podporu. Moc děkuji paní Gradiánové za adventní věnec na dveře třídy. Dále děkuji rodičům, kteří přinesli, za věci do nadílky pro děti. 

Ve vlastivědě probíráme Ústecký kraj. Pokud děti navštívily jakékoliv místo v Ústeckém kraji a mají pohlednice, obrázky či jiné materiály, mohou na úterý 3. 12. přinést.

Ve středu 4. 12. se uskuteční od 17:00 vánoční dílničky. Všichni jste s dětmi srdečně zváni.

Ve čtvrtek 5. 12. proběhne Mikulášská nadílka. Děti mohou v tento den přijít v převleku za čerta, anděla, či Mikuláše. Pokud chcete ještě poslat věci do nadílky, prosím nejdéle do úterý 3. 12.

Ve čtvrtek 19. 12. půjdeme od 11:00 do svíčkárny RODAS.

 

Probírané učivo:

ČESKÝ JAZYK - vyjmenovaná slova po L

MATEMATIKA - násobení dvojciferného čísla jednociferným činitelem, písemné násobení

GEOMETRIE - rovinné útavry - čtverec, obdélník, trojúhelník, kruh

PŘÍRODOVĚDA - savci, ptáci, ryby

VLASTIVĚDA - Ústecký kraj

 

Domací úkoly: MATEMATIKA - PS str. 21/cv. 17

                         ČESKÝ JAZYK - PS str. 24/cv. 2

Přeji všem krásný, klidný a pohodový první adventní víkend. Anna Jassová

 

22. 11. 2019

Dobrý den všem, čtvrtletní písemné práce máme za sebou a děti moc chválím. Dopadly výborně. Velká pochvala.

A nyní k událostem nadcházejících týdnů:

V pondělí 25. 11. jdeme na dopravní hřiště. Odchod ze školy je v 7:45 nebo mohou děti čekat u dopravního hřiště v 8:10. Prosím pokud někdo nepůjde, napište mi SMS, abych věděla. Moc děkuji. S sebou: svačinu, pití, přezůvky a psací potřeby.

V týdnu od 25. 11. do 29. 11. vybírám čtenářské deníky. Záznam o knize děti dostaly.

Ve čtvrtek 28. 11. se konají konzultační třídní schůzky od 16:00 do 18:00. Je třeba se objednat na konkrétní čas na webu školy.

V pátek 29. 11. píšeme test z přírodovědy na kapitolu rostliny.

Ve čtvrtek 5. 12. bude ve škole mikulášská nadílka. Prosím, kdo můžete, pošlete po dětech drobnosti do mikulášské nadílky v počtu 32. Moc děkuji.

Ve čtvrtek 19. 12. půjdeme od 11:00 do svíčkárny RODAS.

Prosím, kdo by mohl zařídit vánoční stromeček pro děti do třídy, ozvěte se mi na email. Moc děkuji.

 

Probírané učivo:

ČESKÝ JAZYK - vyjmenovaná slova po B

MATEMATIKA - násobení dvojciferného čísla jednociferným činitelem (32x8, 67x4, apod.)

GEOMETRIE - rovinné útavry - čtverec, obdélník, trojúhelník, kruh

PŘÍRODOVĚDA - živočichové - dělení podle stavby těla (obratlovci, bezobratlí), savci

VLASTIVĚDA - dokončili jsme karlovarský kraj

Přeji všem krásný, klidný a pohodový víkend. Anna Jassová

 

15. 11. 2019

V úterý 19. 11. budeme psát čtvrtletní písemnou práci z českého jazyka. Bude tam: slova jednoznačná a mnohoznačná, synonyma, antonyma, slova citově zabarvená, stavba slova - kořen, předpona a přípona, předložky a předpony, skupiny bě/bje, vě/vje, pě, zdvojené souhlásky.

Ve čtvrtek 21. 11. nás čeká čtvrtletní písemná práce z matematiky. Bude tam: pamětné a písemné sčítání a odčítání, pamětné násobení a dělení, zaokrouhlování, rozvinutý zápis čísel, číselná osa, převody jednotek, slovní úloha.

V pondělí 25. 11. jdeme od 8:15 na dopravní hřiště. Odchod ze školy bude v 7:45. Pokud někdo bude chtít, může přijít v 8:10 na dopravní hřiště. v pondělí děti dostanou návratky. Prosím vyplňte, podepište a pošlete mi zpět.

V týdnu od 25. 11. do 29. 11. budu vybírat čtenářské deníky. Záznam o knize děti dostanou v pondělí. 

V pátek 29. 11. si napíšeme test z přírodovědy na kapitolu rostliny.

Děkuji všem, kteří již zaplatili 500 Kč za SRPŠ a 500 Kč za bilingvní výuku. prosím, kdo jste ještě nezaplatili posílejte po dětetch. informaci o zaplacení děti mají v žákovském zápisníku.

 

Probírané učivo:

ČESKÝ JAZYK - vyjmenovaná slova

MATEMATIKA - čísla do 10 000 - pamětné a písemné sčítání a odčítání, počítání s kalkulačkou

GEOMETRIE - přímka, polopřímka, úsečka, délka úsečky, rovinné útavry - čtverec, obdélník, trojúhelník, kruh

PŘÍRODOVĚDA - rostliny - části (stonek, list, květ), dělení

VLASTIVĚDA - karlovarský kraj

Přeji všem krásný a pohodový víkend. Anna Jassová

 

8. 11. 2019

Dobrý den, moc chválím děti za čtvrteční návštěvu festivalu HOPECONE. Bylo to prima a všichni jsme si festival užili. Zahráli jsme si deskové hry a dozvěděli se zajímavé informace. VELKÁ POCHVALA pro děti.

A nyní co nás čeká následující týden:

V pondělí 11. 11. si napíšeme opakovací test z GEOMETRIE. Bude tam bod, přímka, polopřímka, úsečka, délka úsečky.

Ve čtvrtek 14. 11. nás čeká projektové vyučování. Tématem bude 17. listopad 1989. Výuka bude končit v 11:45. V pondělí si zapíšeme do žákovského zápisníku. Prosím podepište dětem. Kdo nebude mít, bude muset zůstat ve škole do 13:25.

V pátek 15. 11. nás čeká návštěva Naivního divadla, představení Tajemný hrad v Karpatech. Odchod ze školy v 8:00, návrat v 10:30. Potom budeme mít přírodovědu a matematiku. Vstupné uhradím z TF.

Byl nám vrácen přeplatek za rodilého mluvčího za loňský školní rok. S Vaším dovolením přeplatek použiji na zaplacení zálohové faktury pobytu v přírodě, který nás čeká v červnu. Pokud byste měli jakékoliv dotazy či připomínky, ozvěte se mi. Ráda Vám zodpovím a vše vyřešíme.

Zároveň prosím, kdo ještě nezaplati 500 Kč SRPŠ a 500 Kč příspěvek na bilingvní výuku, pošlete po dětech. Všem, kteří již zaplatili, moc děkuji.

 

Probírané učivo:

ČESKÝ JAZYK - předpony a předložky, předložky od, nad, pod, před, bez a předpony od-, nad-, pod-, před-,roz-, bez-, vz-, skupiny bě/bje, pě, vě/vjě, zdvojené souhlásky, vyjmenované slova 

MATEMATIKA - čísla do 10 000 - pamětné a písemné sčítání a odčítání, počítání s kalkulačkou

GEOMETRIE - přímka, polopřímka, úsečka, délka úsečky

PŘÍRODOVĚDA - rostliny - části (stonek, list, květ), dělení

VLASTIVĚDA -  středočeský kraj

 

Domací úkoly: MATEMATIKA - PS str. 16/cv. 2

                         PŘÍRODOVĚDA - PS str. 6/cv. 3 a 5

 

Přeji Vám i dětem krásný a klidný víkend. Anna Jassová

 

5. 11. 2019

Ve čtvrtek 7. 11. půjdeme do Lidových sadů na festival deskových her HOPECONE. Vstup 50 Kč/žák uhradím z TF. Odchod ze školy v 9:45, návrat ve 13:00. Potom půjdeme na oběd. Ráno budeme mít pouze český jazyk a matematiku.

 

V pátek 8. 11. nás čeká opakovací test z přírodovědy na kapitolu HOUBY.

 

Přeji všem krásný zbytek týdne. Anna Jassová

 

1. 11. 2019

V úterý 5. 11. nás čeká první vyučovací hodinu přednáška s aktivitami na téma Etiketa do škol. Cena 50 Kč/žák, uhradím z TF.

Ve středu 6. 11. proběhne sběr starého papíru. Prosím na lístečku jméno a počet kilogramů.

Prosím, kontrolujte dětem domácí úkoly. Stále se potýkáme se zapomínáním. Dále děti nosí vypracovanou pouze část domácího úkolu. Neudělají celé cvičení.

Prosím trénujte doma souhláskové skupiny bě/bje, pě, vě/vje. stále některým dětem činí potíže. Děkuji.

Děkuji všem, kteří již uhradili 500 Kč za SRPŠ a 500 Kč za bilingvní výuku. Kdo ještě neuhradil, prosím, pošlete po dětech. Moc děkuji.

 

Probírané učivo:

ČESKÝ JAZYK - předpony a předložky, předložky od, nad, pod, před, bez a předpony od-, nad-, pod-, před-,roz-, bez-, vz-, skupiny bě/bje, pě, vě/vjě, zdvojené souhlásky 

MATEMATIKA - čísla do 10 000 - rozvinutý zápis, číselná osa, zaokrouhlování, porovnávání, pamětné sčítání a odčítání

GEOMETRIE - přímka, úsečka, rovnoběžky, různoběžky, polopřímka

PŘÍRODOVĚDA - rostliny - části (stonek, list, květ), dělení

VLASTIVĚDA -  středočeský kraj

Přeji všem krásný, klidný a pohodový víkend. Anna Jassová

 

Omlouvání žáků

Při nemoci:

  • ihned SMS třídní učitelce (případně zanechat vzkaz na sekretariátu školy) - info o nepřítomnosti
  • po nemoci písemně v žákovském zápisníku, v den nástupu do školy odevzdat třídní učitelce
  • omluvenka se píše i na jednu zameškanou hodinu (např. návštěva lékaře)!

Pro uvolnění během vyučování:

  • písemně před odchodem - v žákovském zápisníku (informace stačí vyučujícímu učiteli, s omluvenkou v žákovském zápisníku, potom za třídním učitelem)

Pro dlouhodobější uvolnění z výuky (rodinné důvody, sport):

  • vyplnit žádost o uvolnění (ke stažení v dokumentech školy), odevzdat třídní učitelce

 

Organizace prvního týdne

2. 9. 2019 - 7:55 - 9:35 - zahájení školního roku 

3. 9. 2019 - 7:55 - 11:45 - první dvě hodiny třídnické, dále dle dvě hodiny dle rozvrhu

4. 9. 2019 - 7:55 - 12:40 - dle rozvrhu

5. 9. 2019 - 7:55 - 11:45 - dle rozvrhu

6. 9. 2019 - 7:55 - 11:45 - dle rozvrhu

 

Třídní schůzky

3. 10. 2019 - společné 17:00 - 18:30

28.11. 2019 - konzultační 16:00 - 18:00

9. 1. 2020 - konzultační 16:00 - 18:00

2. 4. 2020 - konzultační 16:00 - 18:00

21. 5. 2020 - společné 17:00 - 18:30

 

Harmonogram školního roku

2. 9. 2019 - zahájení školního roku

28. 10 - 30. 10. 2019 - podzimní prázdniny a Den vzniku samostatného československého státu

21. 12. 2019 - 5. 1. 2020 - vánoční prázdniny

31. 1. 2020 - pololetní prázdniny

9. 3. - 15. 3. 2020 - jarní prázdniny

9. 4. - 10. 4. 2020 - velikonoční prázdniny

29. 6. a 30. 6. 2020 - ředitelské volno

1. 7. - 31. 8. 2020 - letní prázdniny