česky deutsch

4.B

Úvod » Třídy » 4.B

Důležité upozornění.

Provoz školní družiny z provozních důvodů končí ve čtvrtek 30. 3. 2017 již v 16:15 hod. Moc prosíme rodiče, aby si děti vyzvedli v tento den včas.

Děkujeme za pochopení.

 

Rozvrh třídy 4.B pro školní rok 2016/2017

 

  1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
od:
do:
7:55
8:40
8:50
9:35
10:05
10:50
11:00
11:45
11:55
12:40
12:50
13:35
13:40
14:25
14:35
15:20
15:30
16:15
Pondělí Th ČjL Ma ČjL

Pří

       
Úterý ČjL Ma Vla Nj Vv Vv      
Středa Nj Pří ČjL Tv Ma        
Čtvrtek ČjL Nj Tv Ma   Hv      
Pátek ČjL Nj ČjL Ma        

Th = třídnická hodina

 

Každé pondělí končíme z organizačních důvodů ve 13.00 h - žáci budou po obědě. 

Úterky ve 13.20 h - Vv bez přestávky

 

Týden začínáme společně.
 
V třídním kolektivu se spolužáky tráví děti významnou část dne. Role každého z nich v takové skupině je nesmírně důležitá a formuje do života jejich další postoje. Záleží na tom, jak se děti cítí během dne, zda mají mezi spolužáky někoho, komu důvěřují a s kým sdílí své zážitky. Proto a nejen proto, jsme se rozhodli začínat týden společně. Třídnická hodina je nejen dějištěm upevňování třídních kolektivů a poznávání se, ale i příležitostí řešit společně řadu problémů, které nás všechny tíží.
 
Od dětí víme, že se jim takto společně strávený čas líbí, po víkendu se na něj řada z nich těší a cítí, že jim pomáhá startovat pracovní den. Vzhledem k tomu, že to není zcela standardní způsob, dovolili jsme si pro vás, vážení rodiče, připravit pár otázek na toto téma a prosíme vás o chvilku času nad jejich zodpovězením. Pro nás je důležitý pohled každého z vás.
 
Předem velmi děkuji,
Mgr. Blanka Lukeš Reindlová,
 
 

 

Školní rok 2016/2017

Vítejte na nástěnce 4.B

Vážení rodiče,

pohybovali jsme se v přírodě, doporučuji kontrolu dětí, zda nemají klíšťata.

Žáci, kteří nejedou 15. 5. do Kleinwelky půjdou do třídy 3.B k p. učitelce Martinovské. Konce vyučování dle rozvrhu této třídy.

Učivo na měsíc květen:

Čj - Věta jednoduchá, souvětí, shoda přísudku s podmětem

M - Rovnice, nerovnice, vztahy mezi čísly

Vl - Podnebí a počasí, Půda a zemědělství

Každý pátek máme geometrii. Některé děti nemají pomůcky - trojúhelník s ryskou, 30 cm pravítko, funkční kružítko a tužku č. 3. Prosím o kontrolu.

 

KVĚTEN:

3. 5. -  Experimentální studio v Lidových sadech, divadlo Piškot  - představení "Tvoje tělo - Tvůj hrad" začátek v 10.30 h, 50 Kč hradím z TF

9. - 11. 5. - výjezd do Dolního Maxova - info o změně ubytování jsem poslala po dětech

15. 5. - pro zájemce (akce pro 3., 4. a 5. ročníky - výjezd do Kleinwelky)

17. 5. - poslední výuková hodina na dopravnám hřišti

18. 5.-  -  třídní schůzky  od 17.00 h

 Pozor změna: vzhledem k nepřítomnosti několika dětí, přesouvám fotografování třídy na úterý 23. 5. 

24. - 25. 5. - předpilotní šetření mezinárodního projektu TIMSS 2019, organizované Českou školní inspekcí.  (TIMSS - zjišťuje úroveň znalostí a dovedností žáků 4. a/nebo 8. ročníku základní školy v matematice a v přírodovědných předmětech. Cyklus tohoto šetření je čtyřletý).

 

ČERVEN:

1. 6. - MDD - stopovaná spojená s hledáním pokladu

5. 6. - závěrečné cyklistické zkoušky na DDH  - 7.45 h - odchod od školy,  návrat 10.30 h. S sebou cyklistické přilby.

 

Vyúčtování výjezdů:

Pobyt v přírodě - záloha od rodičů - 1 000 Kč na žáka

výdaje: ubytování a strava                  - 710 Kč

              doprava                                     -    68 Kč

celkem                                                      778 Kč     - zbývá 222 Kč na žáka (převedu do TF - na třídních schůzkách schváleno rodiči)

 

Kleinwelka - záloha od rodičů 500 Kč na žáka

výdaje: doprava         - 190 Kč

              vstupy             - 239 Kč

              pojištění         -    24 Kč

celkem                          453 Kč - zbývá 47 Kč (odečtu od ceny třídních fotografií - na třídních schůzkách schváleno rodiči)

Všechny doklady a vyúčtování k nahlédnutí u třídní učitelky.

V případě, že Vaše dítě nebylo v Maxově, prosím o poslání 200 Kč do třídního fondu.

Děkuji

 

 

 

Státní svátky: 28. 9. středa + 17. 11. čtvrtek

Podzimní prázdniny: 26. 10 – 27.10 + státní svátek – středa až pátek

Ředitelské volno: 24. – 25. 10. studium DVPP – provoz školní družiny od 8:00do 16:00

Vánoční prázdniny: 23. 12 (pátek) – 2. 1. 2017

Pololetí končí 31. ledna 2017

Pololetní prázdniny: 3. 2. 2017

Jarní prázdniny: 20. 2. – 26. 2. 2017

Ředitelské volno: 10. 4. – 12. 4. 2017 – studium DVPP

Velikonoční čtvrtek: 13. 4. 2017

Konec školního roku 30. 6. (pátek)

 

Třídní schůzky:

29.   9. 2016    klasické od 17:30 h

24. 11. 2016  konzultační od 16:00 h

 6.    4. 2017

18.   5. 2017

 

Organizační chod školní družiny:

Ve školním roce 2016/17 budou do školní družiny nebo centra volného času zařazeni všichni žáci školy, jejichž zákonní zástupci projeví zájem podáním žádosti.

Pobyt ve školní družině či centru volného času je zpoplatněn. Cena je stanovena za měsíc a nelze ji přepočítávat na jednotlivé dny.

Měsíční poplatek 1. – 5. třída                                                                    270,-Kč

Měsíční poplatek – využití pouze ranní družiny                                     180,-Kč

Měsíční poplatek – volná hodina mezi vyučováním                              120,-Kč

Provozní doba školní družiny je od 6:30 do 17:00 hod. mimo dobu školního vyučování. Denně od 13:00 do 15:00 hod. je ve všech odděleních řízená organizovaná činnost (vycházky do okolí, výtvarné, rukodělné, hudební či sportovní aktivity a další). V této době není možné děti ze školní družiny vyzvedávat.

V případě nutnosti (odchod se sourozencem či podobně) bude pro tyto děti vytvořen od 13:00 do 14:00 hod. koutek, ve kterém bude vykonáván dohled. Z koutku děti odcházejí zásadně pouze samostatně na písemné vyrozumění zákonného zástupce s uvedeným časem. Tento koutek (vzhledem k omezeným prostorovým možnostem) nebude mít stálé místo a není jej tedy možné spojit s telefonem. Odchod dětí na tel. výzvu nebude tedy v tuto dobu možný. Koutek je určen výhradně dětem školní družiny nebo centra (není již dále zpoplatněn) a jeho cílem je vyjít vstříc požadavkům rodičů, umožnit společný odchod sourozenců v návaznosti na spojení MHD či přechod do jiných zařízení, a nemá proto žádný řízený program ani náplň.

Zájem o jeho využití označí zákonný zástupce na zápisním lístku školní družiny tak, že na  daný den zapíše odchod dítěte samostatně – bez doprovodu s uvedením času.  Pozor - zajištění od 14:00 do 15:00 hod. není možné. Vzájemné vyčkání dětí či rodičů ve vestibulu budovy je samozřejmostí.

Škola:                                   Základní škola s rozšířenou výukou jazyků, Liberec

Adresa:                                Základní škola s rozšířenou výukou jazyků, Liberec, Husova 142/44, 460 01

E-mail:                                  ev.jarosova@centrum.cz

Telefon ředitelna:                 731 632 396

Telefon kancelář:                  731 632 396

Jídelna:                                 485 102 945

Družina:                                 739 334 394

Telefon sborovna 1. st.:       725 088 832

Ředitelka:                             Mgr. Blanka Reindlová    

Třídní učitel:                          Eva Jarošová
 Omlouvání žáků:

Při nemoci:

  • ihned email třídní učitelce (případně zanechat vzkaz na sekretariátu školy) - info o nepřítomnosti
  • po nemoci písemně v žákovském zápisníku, v den nástupu do školy
  • omluvenka se píše i na jednu zameškanou hodinu (např. návštěva lékaře)!

Pro uvolnění během vyučování:

  • písemně před odchodem - v žákovském zápisníku

Pro dlouhodobější uvolnění z výuky (rodinné důvody, sport):

  • vyplnit žádost (ke stažení v dokumentech školy)

 

Důležité upozornění:

Pro vstup do školy je nutné, aby každý žák  využíval výhradně  vlastní aktivovanou OPUS kartu ( popř. ISIC). Aktivace karty může být udělena na žádost i rodičům.

Pro případ nevyužívání karty OPUS pro další účely (jízdné, knihovna apod) je možné zakoupit si jednoúčelovou kartu pouze pro vstup do budovy v sekretariátu školy.

Z technickoorganizačních důvodů není možné pravidelně zajišťovat okamžitý vstup do budovy na zazvonění.

 

Aktivace karty je provedena v tyto časy:

 

Ranní školní družina - 6:30 – 7:20 h

Žák školy - 7:20 – 16:00 h

Vstup v 7:20 – 7:35 h je umožněn do vestibulu budovy

Rodiče - shodné s dítětem, vstup však pouze do vestibulu školy

Zajímavá výroba svíček

Pobyt v přírodě - Maxov 2017 - tak jsme si to snad všichni užili.

SRN - Kleinwelka 15. 5. 2017