česky deutsch

4.B

Úvod » Třídy » 4.B

Vážení rodiče, milí žáci, vítejte na nástěnce 4. B

Rozvrh třídy 4.B pro školní rok 2018/19

 

  1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
od:
do:
7:55
8:40
8:50
9:35
10:05
10:50
11:00
11:45
11:55
12:40
12:50
13:35
13:40
14:25
14:35
15:20
15:30
16:15
Pondělí Th Čj Nj M Pří Hv      
Úterý M Čj Tv Nj Vv Vv      
Středa Čj Vla M Tv        
Čtvrtek Čj M Čj Nj          
Pátek Čj M Pří Nj Čj        

 

 

Informace k projektu „ Dětský klub Husova“

Registrační číslo projektu:  CZ.03.1.51/0.0/0.0/17_077/0007928

Rodiče, kteří pracují jako OSVČ, vyplní a potvrdí prosím (na ČSSZ) Žádost o potvrzení v evidenci ČSSZ, která je k dispozici ke stažení na nástěnkách tříd.

Informace ze dne 12. 10.

Prosím - stále ještě potřebujeme ubytovací místa pro augsburské děti.

POZOR!  Nepřestávejte prohlížet hlavičky, opět nás "navštívili nezvaní hosté".

 

Informace ze dne 5. 10.

Pokud ještě máte možnost, dodejte, prosím, co nejdříve potvrzení od zaměstnavatele pro Dětský klub.

V pondělí 8. 10. odevzdáváme deník  (popis + zápis z přečtené knihy)

Ve středu 10. 10.  – NDL (odchod v 8, 30, návrat v 10, 30)

Další návštěva DDH je naplánována na středu 28. 11. Během října máte možnost dopravní hřiště navštívit s dětmi ve čtvrtek od 14, 00 do 17, 00 hod.

Informace ze dne 27. 9.

Děti chválím za úžasně připravené materiály k projektu, rodičům moc děkuji za spolupráci při přípravě. Dětem se povedly krásné výtvory a většina dokázala i skvěle prezentovat.

Moc děkuji za nabídnutou pomoc s ubytováním augsburských dětí  rodičům Majdy B., Štěpánka P., Toničky Š., Adélky D., Apči N., Anežky Fl. Pokud jsem  někoho vynechala, ozvěte se mi. Zatím máme stále míst málo.

Krásný prodloužený víkend

přeje Š. Irová

Informace ze dne 21. 9.

Nezapomeňte prosím na potvrzení od zaměstnavatele pro Dětský klub. Je třeba ho dodat do konce září nebo neudávat datum.

Připomínám: hlaste prosím nabídku ubytování augsburských dětí. Zatím mám potvrzená dvě místa - moc děkuji, ale je to málo.

 27. 9.  – projektový den k Evropskému dni jazyků. Budeme pracovat ve skupinkách. Každá skupinka dostane za úkol zpracovat jeden stát. Pomozte dětem obstarat k danému státu informace a obrázky (vlajka, poloha v Evropě, jazyk, měna, jídlo, historické památky, zajímavosti, příroda, zvyky, … - využijeme pro vlastivědu). Výuka bude ukončena v 11:45.

2. 10. -  (připomínám) dopravní hřiště

8. 10. – deník – popis výroby draka

Ve středu 10. 10. v 9.00 - O hodině navíc (NDL), zaplatím z TF - odcházíme v 8.30.

Ve středu 31. 10.  - 10.00 - Danda má hlad (Knihovna Liberec) - odcházíme v 9.30.

Informace ze dne 14. 9.

Nahlaste mi prosím do konce září, kdo má možnost ubytovat  dvě německé děti z Augsburgu v termínu od 8. do 12. 4. 2019

2. 10. 2018  (8,15 – 10,00 hod) – dopravní hřiště. Sraz v 7,30 u zadního vchodu. S sebou přezůvky, psací potřeby, v případě hezkého počasí cyklistickou přilbu – vše v batůžku.

Informace ze dne 6. 9.

Přes víkend prosím doobalte učebnice a sešity. Děti dostaly Žákovský zápisník. Jeho cena je 10,- Kč (uhradím z TF). Je potřeba  vyplnit s. 2 podle nástěnky,  podepsat s. 5 - bezpečnost a údaje na s. 10 vyplňte vzledem k GDPR dle uvážení.

Prosím, informujte mě o příp. změnách bydliště, telefonních čísel či rodinných poměrů - buď osobně, nebo napište na lísteček, nebo emailem.

V úterý po celý školní rok  při hodinách VV budeme pracovat přes přestávku, výuka bude ukončena ve 13, 25 hodin.

Ve středu 12. 9.  jdeme na program do městské knihovny, odchod od školy v 10,00 h, návrat v cca 12, 00 h. Děti si mohou vzít průkazku, jednu knihu vrátit a jednu půjčit.

Ve čtvrtek 13. 9. – třídní schůzky. Sraz  v 17,00 v tělocvičně, po informacích paní ředitelky se sejdeme ve třídě.

 

Informace ze dne 31. srpna 2018

Na úterý 4. 9. - kromě níže zmíněných pomůcek -  přinést ještě úkoláček a deník se záznamy.

 

Informace ze dne 28. srpna 2018


Vyučování v prvním týdnu:
3. 9. pondělí: 7:55 – 9:30 – slavnostní zahájení školního roku
4. 9. úterý: 1. – 3. hodina třídnické práce, dále dle rozvrhu NJ do 11:45
5. 9. - 7. 9. (středa – pátek): dle rozvrhu


Školní družina a jídelna  budou v provozu od 3. 9. 2018  

                                                                               

Školní prázdniny
Podzimní:             29. a 30. 10. 2018             
Vánoční:               22. 12. – 2. 1. 2019 + 3. a 4. 1. ředitelské volno, nástup do školy 7. 1. 2019
Pololetní:              1. 2. 2019
Jarní:                    4. – 8. 3. 2019
Velikonoční:        18. 4. 2019
Hlavní:                 29. 6. – 1. 9. 2019

Třídní schůzky:   

13. 9.   - prezenční od 17:00 – SHROMÁŽDĚNÍ rodičů – účast nutná!!!
15. 11. - konzultační, pouze na objednání (16:00 - 18:00)
17. 1.  - konzultační, pouze na objednání (16:00 - 18:00)
21. 3.  - konzultační, pouze na objednání (16:00 - 18:00)
23. 5.  - prezenční od 17:00

Pomůcky a potřeby na úterý 4. 9. 2018
1)    penál
2)    aktovku na pracovní sešity (vše obalit prosím do konce týdne)
3)    nahlásit změny v osobních údajích (hlavně telefonní čísla)
4)    klíč od šatní skříňky
5)    městskou kartu
6)    svačinu a pití
7)    přezůvky
Pomůcky na VV, Pč … a ostatní školní potřeby na  úterý 4. 9. 2018.

 

 

Pomůcky a potřeby do 4. třídy

1x balík papírových kapesníků nebo krabice s kapesníky

1x balík papírových ručníků (skládaných)

1x balík (500 listů) papírů na kopírování A4

 

Pomůcky na VV: box + vodové barvy, tempery, štětec (silný plochý, silný a slabý kulatý), progressa, voskovky, modelína, pastelové křídy suché, černá tuš, lepidlo na papír (tyčinka), lepidlo Herkules, fixy, hadřík, igelitový ubrus na lavici, zástěra či staré triko, kelímek na vodu, barevné papíry

Vybavení penálu a další pomůcky: tužka č. 1 a 2 celkem 3x, 2x pero, ořezávátko, guma, pastelky, nůžky, krátké pravítko, trojúhelník s ryskou, funkční kružítko, pravítko 30 cm, úkoláček, velký sešit A4 s linkami a tvrdými deskami (deník) – pokračujeme ze 3. třídy, krabička na lavici, plastový stojan

 

Potřeby na TV:

švihadlo, tričko, krátké kalhoty, pevnou obuv určenou do tělocvičny, za teplého počasí boty na ven, tepláky, mikinu, ponožky, vše v látkovém pytli, podepsat nebo jinak označit.

 

Úkoly přes prázdniny:                                                                                

·        přečíst alespoň 2 knihy – zápis do deníku (podle vzoru List čtenáře)

·        alespoň 2 prázdninové zápisy + nakreslit obrázek, foto, pohledy, …

·        procvičovat v M násobilku (dělení se zbytkem, násobení a  dělení násobků deseti, násobení dvojcif. činitelem, písemné sčít.. a odčít.), v ČJ vyjm. slova, slovní druhy, určování sloves a podst. jmen

 

V září bude třeba uhradit sešity, pracovní sešity na M, ČJ, VL, Př (cca 600  Kč), potřeby na VV a PČ (100 Kč), do TF 300Kč.  Celkem budeme vybírat  1000 Kč.

 

 

Důležitá telefonní čísla a adresy:

 

Škola: Základní škola s rozšířenou výukou jazyků, Liberec

Adresa: Základní škola s rozšířenou výukou jazyků, Liberec, Husova 142/44, 460 01

 

-        Sekretariát školy:  731632396

-        Telefon sborovna 1. stupeň: 725 088 832

-        E-mail:  info@zskola.cz

-        Web: www.zskola.cz

-        Ředitelka: Mgr. Blanka Lukeš Reindlová

-        Třídní učitelka: Mgr. Šárka Irová

          email: sarkairova@seznam.cz

          tel.:  603479314

-        Školní jídelna: 485 102 945

 

 

 

Všem přeji úspěšný nový školní rok a těším se na shledanou ve škole.

                                                                                                Šárka Irová, třídní učitelka