česky deutsch

4.B

Úvod » Třídy » 4.B

Chřipková epidemie

 

Vzhledem k celostátní chřipkové epidemii a velmi vysoké nemocnosti žáků naší školy Vás zdvořile žádám, abyste zvážili zdravotní stav svého dítěte. V případě počínajících příznaků onemocnění nechali své ratolesti v domácím ošetření. Pomůžete tak snížení šíření nemoci.

Děkuji za pochopení,

Blanka Lukeš Reindlová.

 

Vítejte na nástěnce třídy 4.B

školní rok 2019 / 2020 

 

 

Rozvrh pro školní rok 2019/2020

  1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
od:
do:
7:55
8:40
8:50
9:35
10:05
10:50
11:00
11:45
11:55
12:40
12:50
13:35
13:40
14:25
14:35
15:20
15:30
16:15
Pondělí Osv ČjL Ma Nj ČjL      
Úterý ČjL Ma Vla ČjL Nj Tv      
Středa Pří Ma Vv ČjL Hv        
Čtvrtek Ma ČjL Vv Nj   Tv      
Pátek ČjL Nj Pří Ma          

Čtvrteční tělesná výchova bude začínat ve 12:40 a bude končit ve 13:25.

 

Informace k Dětskému klubu Husova

Dětský klub Husova (DKH) pokračuje i ve školním roce 2019/20. Z kapacitních důvodu jsou tam zařazeni žáci 3. - 5. třídy. Realizace DKH je financována z projektu (CZ.03.1.51/0.0/0.0/17_077/0007928) z Operačního programu Zaměstnanost. S tímto souvisí  doložení potřebných dokumentů pro projekt: 1. Přihláška do DKH, 2. Potvrzení vazby na trh práce (potvrzení zaměstnavatele o pracovním poměru, pro OSVČ – potvrzení ČSSZ, nezaměstnaný – potvrzení z úřadu práce, osoby v procesu vzdělávání – potvrzení o studiu případně potvrzení o účasti na rekvalifikačním kurzu). Dokumenty si můžete stáhnout z web. stránek školy (sekce třídy), případně vyzvednout na sekretariátu školy. Moc vám všem děkuji za spolupráci a v případě nejasnosti se prosím obraťte na sekretariát školy (kontaktní osoba Zuzana Kounková)

Provozní doba DKH: 6:00 – 18:00

 

Vážení rodiče, milé děti,

vítám Vás v novém školním roce. Těším se na Vás a přeji Vám úspěšný a pohodový školní rok.

Mgr. Anna Jassová

Email: anna.jassova@husovaliberec.cz

Telefon: 732 338 274

 

21. 2. 2020

Během příštího týdne děti odevzdávají čtenářský deník. Tentokrát píší charakteristiku postavy z knihy, kterou čtou nebo přečetli. Charakteristika musí mít minimálně 10 vět.

Ve středu 26. 2. si napíšeme desetiminutovku z MATEMATIKY na římské číslice.

 

Probírané učivo:

ČESKÝ JAZYK - pád podstatných jmen, skloňování podstatných jmen rodu středního - město, moře, kuře, stavení

MATEMATIKA - římské číslice

GEOMETRIE - konstrukce trojúhelníku

PŘÍRODOVĚDA - vlastnosti látek - délka

VLASTIVĚDA - Moravskoslezský kraj

 

Domací úkol: ČESKÝ JAZYK - pracovní sešit str. 7/cv. 1 dole - podstatná jména rodu středního - opakování

Přeji všem klidný a pohodový víkend. Anna Jassová

 

14. 2. 2020

Co nás čeká následující týden:

Středa 19. 2. - desetiminutovka z MATEMATIKY - zaokrouhlování (desítky, stovky, tisíce, desetitisíce, statisíce)

Pátek 21. 2. - opakovací test z PŘÍRODOVĚDY - horniny a nerosty, energetické suroviny

 

Probírané učivo:

ČESKÝ JAZYK - pád podstatných jmen, skloňování podstatných jmen rodu středního - vzor MĚSTO

MATEMATIKA - čísla větší než 10 000 - pamětné násobení a dělení 10, 100, 1 000, 10 000 a 100 000, násobení a dělení mimo obor násobilky (příklady typu 24 000 : 600, 240: 60, 500 . 5, 80 . 70)

GEOMETRIE - pravý úhel, pravoúhlý trojúhelník

PŘÍRODOVĚDA - horniny a nerosty, energetické suroviny

VLASTIVĚDA - Olomoucký kraj

 

Domací úkol: MATEMATIKA - pracovní sešit fialový str. 4/cv. 2

                       ČESKÝ JAZYK - učebnice str. 47/cv. 7

Přeji všem klidný a pohodový víkend. Anna Jassová

 

7. 2. 2020

Dobrý den, moc děkuji všem, kteří již zaplatili 300 Kč do třídního fondu. Kdo ještě nezaplatil, prosím, posílejte po dětech.

úterý 11. 2. jdeme do Naivního divadla na pohádku Princ Bajaja. Odchod ze školy v 8:30, návrat do školy v 10:30. Vstupné uhradím z TF. Dále budeme mít čtvrtou vyučovací hodinu vlastivědu (místo českého jazyka), německý jazyk a těesnou výchovu.

Ve středu 12. 2. nás čeká 2. - 4. vyučovací hodinu preventivní program od Majáku "Jsme parta".

Ve čtvrtek 13. 2. si napíšeme desetiminutovku z ČESKÉHO JAZYKA na určování pádu, čísla a rodu u podstatných jmen.

V pátek 14. 2. nás čeká desetiminutovka z PŘÍRODOVĚDY na téma voda a skupenství látek.

 

Probírané učivo:

ČESKÝ JAZYK - podstatná jména - pád, číslo a rod, skloňování podstatných jmen, skloňování podstatných jmen rodu středního - město, moře, kuře, stavení

MATEMATIKA - čísla větší než 10 000 - pamětné a písemné sčítání a odčítání, pamětné násobení

GEOMETRIE - vzájemná poloha přímek v rovině - kolmice, rovnoběžky

PŘÍRODOVĚDA - horniny a nerosty

VLASTIVĚDA - kraje ČR - práce s mapou

 

Domací úkol: MATEMATIKA - Početníček str. 23/cv. 3, 4

                       PŘÍRODOVĚDA - děti si vylosovaly horninu a mají za úkol napsat o ní dle osnovy - zařazení do skupiny, obecně dvě                             věty, zbarvení, využití, výskyt, obrázek - na papír buď rukou nebo na počítači - záleží na dětech - donést do pátku 14. 2

Přeji všem krásný, klidný a pohodový víkend. Anna Jassová

 

Omlouvání žáků

Při nemoci:

  • ihned SMS třídní učitelce (případně zanechat vzkaz na sekretariátu školy) - info o nepřítomnosti
  • po nemoci písemně v žákovském zápisníku, v den nástupu do školy odevzdat třídní učitelce
  • omluvenka se píše i na jednu zameškanou hodinu (např. návštěva lékaře)!

Pro uvolnění během vyučování:

  • písemně před odchodem - v žákovském zápisníku (informace stačí vyučujícímu učiteli, s omluvenkou v žákovském zápisníku, potom za třídním učitelem)

Pro dlouhodobější uvolnění z výuky (rodinné důvody, sport):

  • vyplnit žádost o uvolnění (ke stažení v dokumentech školy), odevzdat třídní učitelce

 

Organizace prvního týdne

2. 9. 2019 - 7:55 - 9:35 - zahájení školního roku 

3. 9. 2019 - 7:55 - 11:45 - první dvě hodiny třídnické, dále dle dvě hodiny dle rozvrhu

4. 9. 2019 - 7:55 - 12:40 - dle rozvrhu

5. 9. 2019 - 7:55 - 11:45 - dle rozvrhu

6. 9. 2019 - 7:55 - 11:45 - dle rozvrhu

 

Třídní schůzky

3. 10. 2019 - společné 17:00 - 18:30

28.11. 2019 - konzultační 16:00 - 18:00

9. 1. 2020 - konzultační 16:00 - 18:00

2. 4. 2020 - konzultační 16:00 - 18:00

21. 5. 2020 - společné 17:00 - 18:30

 

Harmonogram školního roku

2. 9. 2019 - zahájení školního roku

28. 10 - 30. 10. 2019 - podzimní prázdniny a Den vzniku samostatného československého státu

21. 12. 2019 - 5. 1. 2020 - vánoční prázdniny

31. 1. 2020 - pololetní prázdniny

9. 3. - 15. 3. 2020 - jarní prázdniny

9. 4. - 10. 4. 2020 - velikonoční prázdniny

29. 6. a 30. 6. 2020 - ředitelské volno

1. 7. - 31. 8. 2020 - letní prázdniny