česky deutsch

4.B

Úvod » Třídy » 4.B

 

Vítejte na nástěnce třídy 4.B

školní rok 2019 / 2020 

 

 

Rozvrh pro školní rok 2019/2020

  1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
od:
do:
7:55
8:40
8:50
9:35
10:05
10:50
11:00
11:45
11:55
12:40
12:50
13:35
13:40
14:25
14:35
15:20
15:30
16:15
Pondělí Osv ČjL Ma Nj ČjL      
Úterý ČjL Ma Vla ČjL Nj Tv      
Středa Pří Ma Vv ČjL Hv        
Čtvrtek Ma ČjL Vv Nj   Tv      
Pátek ČjL Nj Pří Ma          

Čtvrteční tělesná výchova bude začínat ve 12:40 a bude končit ve 13:25.

 

Informace k Dětskému klubu Husova

Dětský klub Husova (DKH) pokračuje i ve školním roce 2019/20. Z kapacitních důvodu jsou tam zařazeni žáci 3. - 5. třídy. Realizace DKH je financována z projektu (CZ.03.1.51/0.0/0.0/17_077/0007928) z Operačního programu Zaměstnanost. S tímto souvisí  doložení potřebných dokumentů pro projekt: 1. Přihláška do DKH, 2. Potvrzení vazby na trh práce (potvrzení zaměstnavatele o pracovním poměru, pro OSVČ – potvrzení ČSSZ, nezaměstnaný – potvrzení z úřadu práce, osoby v procesu vzdělávání – potvrzení o studiu případně potvrzení o účasti na rekvalifikačním kurzu). Dokumenty si můžete stáhnout z web. stránek školy (sekce třídy), případně vyzvednout na sekretariátu školy. Moc vám všem děkuji za spolupráci a v případě nejasnosti se prosím obraťte na sekretariát školy (kontaktní osoba Zuzana Kounková)

Provozní doba DKH: 6:00 – 18:00

 

Vážení rodiče, milé děti,

vítám Vás v novém školním roce. Těším se na Vás a přeji Vám úspěšný a pohodový školní rok.

Mgr. Anna Jassová

Email: anna.jassova@husovaliberec.cz

Telefon: 732 338 274

 

11. 10. 2019

Vážení a milí rodiče v pondělí v rámci OSV byly děti poučeny o hygieně k prevenci žloutenky. Prosím, pohovořte s dětmi na toto téma i doma.

A nyní k tomu, co nás čeká následující týden:

V úterý 15. 10. si napíšeme test z vlastivědy na kapitolu Územní členění a samospráva (modrá učebnice str. 7) a kraje ČR a krajská města.

V pátek 18. 10. nás čeká opakovací test z přírodovědy na téma neživá příroda (voda, vzduch, půda, Slunce).

Vybírám 500 Kč na SRPŠ a 500 Kč příspěvek na bilingvní výuku. Prosím, kdo ještě nezaplatil, posílejte po dětech. Moc Vám děkuji.

Ve středu jsem dětem dala domů diktátové sešity. Úkolem dětí je provést opravu, kde nemají. Vás, rodiče, prosím o podepsání, že jste diktáty viděli. Prosím, pošlete podepsané v pondělí zpět po dětech. Moc Vám děkuji za spolupráci.

 

Probírané učivo:

ČESKÝ JAZYK - stavba slova - předpona, kořen a příponová část, předpony a předložky

MATEMATIKA - opakování učiva nižších ročníků - sčítání a odčítání do 1 000,  počítání se závorkami, pamětné násobení a dělení,  pamětné dělení se zbytkem, převody jednotek délky, hmotnosti a objemu, času

GEOMETRIE - přímka, úsečka, rovnoběžky, různoběžky, polopřímka

PŘÍRODOVĚDA - houby

VLASTIVĚDA - kraje ČR, krajská města, hlavní město Praha.

 

Domací úkol na pondělí: ČESKÝ JAZYK - PS str. 14/cv. 1 - vypsat 15 spojení, předložka + podtatné jméno (např. vedle stromu)

 

Přeji Vám krásný, pohodový a snad slunečný víkend. Anna Jassová

 

4. 10. 2019

Vážení a milí rodiče, děkuji všem za včerejší účast na třídních schůzkách.

Potvrzuji termín školy v přírodě, tedy 2. 6. - 5. 6. 

Co se týče třídního fondu, tak stav třídního fondu je 10 254 Kč. Ze 3. třídy bylo opravdu převedeno 4 560  Kč, ze kterých jsem ale na konci srpna koupila dětem sešity za 1 868 Kč. Včera jsem zapomněla odečíst. Zde byla ta chyba. Omlouvám se za zmatky.

Od pondělí 4. 10. budeme mít každé pondělí geometrii. Prosím, aby všechny děti měly pravítko a trojúhelník. Děkuji.

Dílny čtení budou příští týden vyjiměčně v úterý 5. 10. Prosím, aby děti měly svoji knihu. Děkuji.

Připomínám možnost přednášky pro Vás rodiče ve škole na téma "Bezpečný internet". Kdo byste měli zájem, ozvěte se mi. Děkuji. Dále na adrese www.kpbi.cz je dostupný ucelený e-lerning a online soutežní kvíz k tomuto tématu.

 

Probírané učivo:

ČESKÝ JAZYK - slova nadřazená, podřazená a souřadná, spisovná a nepisovná čeština, slova citově zabarvená (hanlivá a lichotivá) a neutrální

MATEMATIKA - opakování učiva nižších ročníků - sčítání a odčítání do 1 000,  počítání se závorkami, pamětné násobení a dělení, převody jednotek délky, hmotnosti a objemu

GEOMETRIE - bod, přímka, úsečka, rovnoběžky, různoběžky

PŘÍRODOVĚDA - půda, houby

VLASTIVĚDA - kraje ČR, krajská města

 

Domácí úkol na pondělí: ČESKÝ JAZYK - pracovní sešit str. 12/cv. 1 a), b), c), d), e), f), g)

 

Přeji všem krásný, dlouhý a pohodový víkend. Anna Jassová

 

1. 10. 2019

Ve čtvrtek 3. 11. se konají od 17:00 společné třídní schůzky. Těším se na Vás v učebně 311.

 

23. 9. 2019

Vyskytlo se onemocnění způsobené roupem dětským. Prosím, poučte děti o nutnosti zvýšené hygieny.

 

Prosím, prohlédněte dětem vždy o víkendu jejich kázeňský sešit. Pokud mají záznam, podepište. Množí se nám zápisy za zapomínání domácích úkolů a školních pomůcek, za vyrušování a také za vulgární vyjadřování. Moc Vám děkuji za spolupráci.

Každý čtvrtek máme geometrii. Je třeba, aby děti měly trojúhelník s ryskou a pravítko. Pokud nemají, nemohou rýsovat rovnoběžky.

 

V pondělí 30. 9. jdeme od 10:00 do 12:00 na dopravní hřiště. S sebou: svačinu, pití, přezůvky, psací potřeby a cyklistickou přilbu. Odchod ze školy v 9:30, návrat cca 12:30. Budeme tedy mít OSV, část českého jazyka a pracovní činnosti.

Ve čtvrtek 3. 10. se konají od 17:00 společné třídní schůzky v učebně 311.

 

Probírané učivo:

ČESKÝ JAZYK - opakování učiva nižších ročníků - vyjmenovaná slova, měkké a tvrdé slabiky, dále slova jednoznačná a mnohoznačná, slova nadřazená, podřazená a souřadná

MATEMATIKA - opakování učiva nižších ročníků - porovnávání čísel, lichá a sudá čísla, číselná osa, sčítání a odčítání do 1 000,  počítání se závorkami, pamětné násobení a dělení

GEOMETRIE - bod, přímka, úsečka, rovnoběžky, různoběžky

PŘÍRODOVĚDA - vzduch, SLunce - teplo a světlo

VLASTIVĚDA - Česká republika

Přeji všem krásný a klidný týden. Anna Jassová

 

13. 9. 2019

Vážení rodiče,

začínáme se potýkat se zapomínáním domácích úkolů a školních pomůcek. Prosím Vás o důkladnou kontrolu domácí přípravy. Domací úkol mají děti většinou každý den. 

I v letošním školním roce máme zavedený kázeňský sešit. Každý žák má svůj sešit, kam si zapisuje zapomínání a jiné kázeňské prohřešky, ale také pochvaly za práci v hodině, aktivitu apod. Prosím o víkendu vždy zkontrolujte, a pokud je v kázeňském sešitě záznam,prosím, podepište. 

Každé pondělí budeme mít v rámci čtení čtenářské dílny. Je třeba, aby si děti nosily na čtení svoji knihu. Prosím, aby všichni měli už na toto pondělí.

V úterý 17. 9. si napíšeme malý testík z vlastivědy na Českou republiku (modrý pracovní sešit str. 2 a 3).

 

Probírané učivo:

ČESKÝ JAZYK - opakování učiva nižších ročníků - měkké a tvrdé souhlásky, vyjmenovaná slova, slovo, slabika, hláska, samohlásky, souhlásky, slabikotvorné r a l, věta jednoduchá a souvětí, slovní druhy

MATEMATIKA - opakování učiva nižších ročníků - porovnávání čísel, lichá a sudá čísla, číselná osa, sčítání a odčítání do 1 000,  počítání se závorkami, násobení a dělení

GEOMETRIE - bod, přímka, úsečka, rovnoběžky, různoběžky, kolmice

PŘÍRODOVĚDA - živá a neživá příroda, voda, koloběh vody v přírodě

VLASTIVĚDA - Česká republika

 

Domací úkol:

ČESKÝ JAZYK - PS str. 6/cv. 2 celé (to znamená i a), b) - na pondělí

PŘÍRODOVĚDA - do červeného sešitu dokreslit koloběh vody v přírodě - na středu

Moc Vám všem děkuji za spolupráci.

Přeji krásný a pohodový víkend. Anna Jassová

 

 

Pomůcky a potřeby do 4. třídy

1x krabice s kapesníky

1x balík skládaných papírových utěrek

1x balíků do kopírky

 

Přinést vymytý a označený box na výtvarné potřeby.

 

Pomůcky na VV: box + vodové barvy, tempery, štětec (silný plochý, silný kulatý, slabý), progresa, voskovky, modelína, pastelové křídy suché, černá tuš, lepidlo na papír (tyčinka), lepidlo herkules, fixy, hadřík, igelitový ubrus na lavici, zástěra či staré triko, kelímek na vodu, barevné papíry

 

Vybavení penálu a další pomlůcky: tužky číslo 1, 2, 3, 2x pero, ořezávátko, guma, pastelky, nůžky, pravítko 15 cm, pravítko 30 cm, trojúhelník s ryskou, kružítko

 

Potřeby na TV: švihadlo, tričko, krátké kalhoty, pevnou obuv určenou do tělocvičny, za teplého počasí boty na ven, tepláky, mikinu, ponožky, vše v látkovém pytli

 

Bude třeba uhradit sešity, pracovní sešity na M, ČJ, PŘ, VL (cca 500 Kč), potřeby na Vv a PČ (200 Kč) a třídní fond (200 Kč). Celkem budu vybírat 900 Kč.

 

Kroužky

Seznam kroužků bude uveřejněn na stránkách školy. Přihlašování je možné od 2. 9. od 8:00. Přihlásit se můžete do 16. 9. Kroužky začínají 30. 9.

 

Omlouvání žáků

Při nemoci:

  • ihned SMS třídní učitelce (případně zanechat vzkaz na sekretariátu školy) - info o nepřítomnosti
  • po nemoci písemně v žákovském zápisníku, v den nástupu do školy odevzdat třídní učitelce
  • omluvenka se píše i na jednu zameškanou hodinu (např. návštěva lékaře)!

Pro uvolnění během vyučování:

  • písemně před odchodem - v žákovském zápisníku (informace stačí vyučujícímu učiteli, s omluvenkou v žákovském zápisníku, potom za třídním učitelem)

Pro dlouhodobější uvolnění z výuky (rodinné důvody, sport):

  • vyplnit žádost o uvolnění (ke stažení v dokumentech školy), odevzdat třídní učitelce

 

Organizace prvního týdne

2. 9. 2019 - 7:55 - 9:35 - zahájení školního roku 

3. 9. 2019 - 7:55 - 11:45 - první dvě hodiny třídnické, dále dle dvě hodiny dle rozvrhu

4. 9. 2019 - 7:55 - 12:40 - dle rozvrhu

5. 9. 2019 - 7:55 - 11:45 - dle rozvrhu

6. 9. 2019 - 7:55 - 11:45 - dle rozvrhu

 

Třídní schůzky

3. 10. 2019 - společné 17:00 - 18:30

28.11. 2019 - konzultační 16:00 - 18:00

9. 1. 2020 - konzultační 16:00 - 18:00

2. 4. 2020 - konzultační 16:00 - 18:00

21. 5. 2020 - společné 17:00 - 18:30

 

Harmonogram školního roku

2. 9. 2019 - zahájení školního roku

28. 10 - 30. 10. 2019 - podzimní prázdniny a Den vzniku samostatného československého státu

21. 12. 2019 - 5. 1. 2020 - vánoční prázdniny

31. 1. 2020 - pololetní prázdniny

9. 3. - 15. 3. 2020 - jarní prázdniny

9. 4. - 10. 4. 2020 - velikonoční prázdniny

29. 6. a 30. 6. 2020 - ředitelské volno

1. 7. - 31. 8. 2020 - letní prázdniny