česky deutsch

4.B

Úvod » Třídy » 4.B

Vážení rodiče, milí žáci, vítejte na nástěnce 4. B

 

Rozvrh třídy 4.B pro školní rok 2018/19

 

  1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
od:
do:
7:55
8:40
8:50
9:35
10:05
10:50
11:00
11:45
11:55
12:40
12:50
13:35
13:40
14:25
14:35
15:20
15:30
16:15
Pondělí Th Čj Nj M Pří Hv      
Úterý M Čj Tv Nj Vv Vv      
Středa Čj Vla M Tv        
Čtvrtek Čj M Čj Nj          
Pátek Čj M Pří Nj Čj        

 

 

Informace k projektu „ Dětský klub Husova“

Registrační číslo projektu:  CZ.03.1.51/0.0/0.0/17_077/0007928

Rodiče, kteří pracují jako OSVČ, vyplní a potvrdí prosím (na ČSSZ) Žádost o potvrzení v evidenci ČSSZ, která je k dispozici ke stažení na nástěnkách tříd.

Informace ze dne 20. 6.

Žádáme žáky, aby si do 27.6. 2019 vyklidili své šatní skříňky, boxy a odnesli si své školní potřeby, které během roku ponechávají ve škole. Důvodem je úklid a malování. Neodnesené věci budou shromážděny v prostorách skladu školy a to pouze do 15.9. 2019. Poté budou předány pro potřebu červeného kříže a charity. (Děti mají nalepeno v „Kočičce“.)

 

Od 20. 6.  do 27. 6. - výuka ukončena po čtvrté vyučovací hodině

Rozdáváme fotografie, někteří si ještě fotky nevyzvedli, prosím pošlete po dětech peníze

21. 6. – exkurze u včelaře (2 jízdenky MHD, světlé oblečení, dlouhé kalhoty), návrat do školy na oběd v cca 12, 00 hod.,

24. 6.  -  rozdávání učebnic do 5. třídy (s sebou tašku na učebnice)

26. 6. – sběr starého papíru

24. a 25. 6. výuka dle rozvrhu do 4. vyuč. hodiny (s sebou i knihu)

26. a 27. 6.  úklid třídy, stolní hry, kniha na čtení, možná i vycházka k přehradě – děti si odnesou všechny věci

27. 6.  – odevzdat klíček od šatní skříňky

28. 6. – rozdávání vysvědčení během 1. vyučovací hodiny

 

Ještě jednou děkujeme za úžasný pobyt v přírodě v Rejdicích – hlavně za obětavost maminek Matyho Soboty, Apči Novotné, Rudíka Vika, Radimka Wiesera (zprávu z akce si můžete přečíst na hlavní stránce webu).

 

Já ještě jednou velmi, velmi děkuji za čtyři prima roky, za dojemné rozloučení ve škole a krásné a vtipné dárečky ( švestka  už si zvyká na zahrádce).

 

Všem přeji slunečné léto a odpočinkové prázdniny

Šárka Irová

 

Informace ze dne 7. 6.

10. 6. opak.  test  z M

11. 6.  prezentace závěrečných prací žáků 5. tříd (1. a 2. vyuč. hodinu v aule)

12. 6. odjezd na pobyt v přírodě

21. 6. návštěva u pana včelaře (nutné dlouhé kalhoty a světlé oblečení)

 

Informace ze dne 31. 5.

Ve středu 5. 6. – se fotíme 5. vyučovací hodinu

- 5. 6.  ČJ – opakovací test ( SD, určování podst. jmen a sloves, základní skladební dvojice, věta jednoduchá a souvětí, větné vzorce, přímá řeč, koncovky podst. jmen, koncovky přísudku v přít.  a minulém čase)

Ve čtvrtek 6. 6. – Veletrh dětské knihy, beseda se spisovatelkou E. Braunovou, odchod ze školy v 8,30 h, návrat v 10,30 h

-  6. 6.   Nocování, sraz v 17, 00 h  (informace s návratkou)

V pondělí 10. 6. – M – opakovací test (písemné sčítání, odčítání, násobení, dělení,     převody jednotek, násobení a dělení násobků 10, 100, …, zlomky)

Informace ze dne 24. 5.

Gratuluji ještě jednou všem „čerstvým cyklistům“. S těmi, co neuspěli, můžete absolvovat opravný pokus v kterýkoliv čtvrtek na DDH.

V pondělí přinesou děti (jejichž rodiče nebyli na třídních schůzkách) informace s návratkou  k nocování a k pobytu v přírodě. Prosím, vyplněné návratky pošlete  po dětech zpět do školy, potvrzení o bezinfekčnosti (Prohlášení zákonných zástupců) až v den odjezdu na pobyt v přírodě.

V úterý 28. 5. půjdeme odevzdat knížky do knihovny (místo VV) – děti si mohou vzít své knihy na vrácení a průkazku na půjčení.

V pátek 31. 5. – dětský den v kasárnách, odchod od školy v cca 8, 10, návrat v cca 12,30 hod. S sebou sportovní oblečení, batůžek se svačinou a pitím, pláštěnku.

 

 

Informace ze dne 16. 5.

Připomínám akce:

V pondělí 20. 5. – testování TIMSS od 10,00 hodin. Po skončení testování v cca 12, 30 – 13,00  konec výuky (HV nebo část HV odpadá). Po dětech posíláme obálky s pokyny pro vyplnění dotazníku pro rodiče testovaných dětí. Prosím, vyplňte dotazník a zašlete po dětech zpět do školy informaci o „Vyplnění dotazníku“. Kdo se nemůže zúčastnit v daném termínu, bude testován se 4. A 17. 5. – děti jsou informovány.

V úterý 21. 5. Kleinwelka – sraz v 7, 45 na školním hřišti, s sebou pas + další dle obdržených pokynů s návratkou. Děti, které se nezúčastní, se budou učit ve 3. B podle rozvrhu 3. B (viz nástěnka 3. B).

Ve čtvrtek  23. 5. třídní schůzky od 17, 00 ve třídě 4. B – společné

V pátek 24. 5.  zkoušky cyklisty, odchod ze školy v 9, 40 hodin

Další plánované akce:

31. 5.  dětský den – Den otevřených dveří v kasárnách

6. 6.  nocování ve škole

8. 6.  Skřítkova stopa ( pomocníci pro budoucí prvňáčky)

12.  -  14. 6.  pobyt v přírodě

 

Informace ze dne 10. 5.

Od pondělí 13. 5. vybíráme doplatek 550 Kč na ŠvP. Peníze nenosí ti, kteří byli v Augsburgu (zbyly nám peníze –  757Kč na žáka).

Někteří žáci mají v „Kočičce“ bodové ohodnocení kázně. Prosím zkontrolujte a podepište.

Informace ze dne 26. 4.

Od příštího týdne vybíráme 500 Kč na Kleinwelku.

Ve čtvrtek 2. 5. a 9. 5. máme vlastivědu místo čtení, knížku budeme potřebovat na čtení v pátek.

Informace ze dne 12. 4.

„Uf, máme to za sebou. A pocity jsou, doufám, skvělé.“ – Ještě jednou velké poděkování celé naší třídě za uplynulý týden s návštěvou z Augsburgu. Míním tím samozřejmě nejen našim dětem, které se aktivně zapojily do připraveného programu, ale především velký dík vám rodičům za energii a nápady při vymýšlení náplně volného času v  uplynulých dnech, za starostlivost a péči o svěřené německé děti, zajištění všeho ohledně ubytování a stravování a v neposlední řadě za úžasný čtvrteční "catering" (od  zorganizování, přes přípravu občerstvení, až po pomoc s úklidem).

Dne 17. 4. ve středu půjdou žáci prvního stupně na vycházku do přírody spojenou ekologickou výchovou a úklidem v rámci projektu "Ukliďme svět, ukliďme Česko". Máme k dispozici pracovní rukavice, ale pouze velké velikosti. Pokud máte možnost, dejte dětem rukavice lépe padnoucí na jejich ruce. Ukončení vycházky bude v 11:50 hodin. Děti půjdou na oběd a do družiny, nebo domů.

Ve čtvrtek 25. 4. se koná zápis do první třídy. Obracíme se na děti s žádostí o pomoc. Dnes dostaly informace s návratkou.

26. 4.  sběr papíru

Další informace týkající se měsíce května:

20. 5.  proběhne ve škole pro 4. B testování TIMSS (mezinárodní testování, zjišťuje úroveň znalostí a dovedností v matematice a v přírodních vědách, v ČR zajišťuje ČŠI). Pro žáky je účast povinná. Pokud víte, že dítě nebude tento den ve škole, zúčastní se v termínu 17. 5.

 

 

Informace ze dne 29. 3.

 

1. 4.  Deník

2. 4. návštěva galerie, program Velikonoční ornamentum, 12, 00 – 13, 30 hod, 20 Kč (z TF)

3. 4. děti potřebují na PČ jehlu a bílou (světlou) nit

 

Upozornění na některé chystané akce v květnu:

 

V úterý 7. 5. - Jsme parta? (Maják) - preventivní program ve třídě 2. - 4. hodina (1450 Kč - TF) a poté  program v galerii Figurální trhanec, 5. a 6. hod, 20 Kč (z TF)

21. 5. - Kleinwelka

V květnu (24. 5.) nás čekají zkoušky cyklisty, proto by bylo dobré využít prostory dopravního hřiště k nácviku. Od příštího týdne je otevřeno každý čtvrtek od 14, 00 do 17, 00 a děti si mohou procvičit jízdy i teorii. Pozor: nutný je doprovod dospělého a vlastní přilba.

Informace ze dne 22. 3.

Děti dnes dostaly informace k pobytu augsburských dětí. Prosím, domluvte se mezi sebou a pomozte nám s občerstvením na čtvrteční večer. Jedná se sladkou a slanou variantu a nápoje (džusy, minerálky a jiné nealko).

29. 3. DDH, odchod od školy v 7, 30;  s sebou přilbu,  sportovní oblečení, svačinu a přezůvky.

2. 4.  návštěva galerie v rámci VV ( 12, 00 - 13, 00) - Velikonoční ornamentum

6. 4.   jste srdečně zváni na ples ZŠ Husova.

 Informace ze dne 14. 3.

Zítra  15. 3. od 8.30 Bílý tesák (ND - host divadlo Drak Hradec Králové). Vstupné 70,- uhradím z TF. Odcházíme v 8.00.

 

21. 3. - ponožkový den ( připomeneme si s dětmi Světový den Downova syndromu  a symbolicky podpoříme takto postižené lidi výraznými a nestejnými ponožkami na nohách).

 

Ve čtvrtek 21. 3. proběhnou konzultační třídní schůzky od 16 do 18 hodin.

 

Děkuji za vstřícnost, rychlou odpověď a potvrzení ubytování dětí z Augsburgu. Počítáme s ubytováním v rodině Davídka Fojtíčka, Honzíka Šourka, Apči Novotné, Anežky Flossmannové, Toničky Šebestové, Štěpíka Pražáka, Viktorka Hrnčíře, Majdy Barsové, Barušky Houšťové, Adélky Domínové.

Také moc děkuji paní Sobotové a paní Červené za možnost umístění  augsburských dětí u nich v případě, že by došlo k nějaké komplikaci v uvedených rodinách (nemoc, apod.).

Informace s programem a přesnými časy pošleme po dětech po konečné domluvě s německou stranou (doufejme, že příští týden). Zmíněný orientační program platí.

 

29. 3.  DDH, odchod od školy opět v 7, 30 h

29. 3.  – zároveň proběhne na škole akce školního parlamentu „pyžamový den“. Děti si mohou vzít pyžamo s sebou a po návratu z DDH se převléknout.

 

 

 

 

 

 

 

Informace ze dne 28. 2. 2019

Vážení rodiče,

připomínám termín návštěvy dětí z Augsburgu 8. – 12. 4. a  obracím se na Vás s prosbou od paní učitelky z Augsburgu, zda by se nenašly dvě rodiny, které by místo dvou dětí mohly ubytovat 3 německé děti. Dvě děti jsou navíc a  nemohou být spolu ve dvojici. Předem moc děkujeme za vaši vstřícnost a ozvěte se, pokud máte zmíněné ubytovací možnosti. Během března obdrží děti informace k programu v týdnu s německými dětmi.

Všem přeji  odpočinkové jarní prázdniny.

Naše výtvarné rozloučení se zimou.

Děkujeme za pomoc při dni otevřených dveří. Masky byly úžasné.

Informace ze dne 22. 2

Děkuji většině za rychlé zaslání peněz na  RM na 2. pololetí a prosím, pokud jste nezaplatili (děti mají uvedeno v „Kočičce“) o příspěvek 750Kč.

Vážení rodiče,

chtěla bych se s Vámi podělit o pochvalná slova na naši třídu. Cituji z hodnotící zprávy z preventivního programu realizovaného Majákem:

 „Třída fungovala během programu velice dobře. Žáci v programu pracovali aktivně a ochotně, … zapojovali se a byli otevření, …v kolektivu panovala uvolněná a pohodová atmosféra.

V náhodně vybraných skupinách  žáci fungovali zcela bez problému, lektorka nezaznamenala žádný náznak, že někdo nechce pracovat s druhými.

Celkově třída pracovala velmi dobře, co se týče spolupráce a naslouchání. Třída někdy potřebovala povzbudit do menší hlučnosti, jednalo se především o „volnější“ čas během aktivit. Sami se ale mezi sebou tišili a kázeň od druhých vyžadovali.“

Také děti moc chválím za výbornou spolupráci.

Informace ze dne 8. 2.

Na druhé pololetí vybíráme na rodilého mluvčího 750 Kč. Od pondělí můžete posílat peníze po dětech.

Gratulujeme  Honzíkovi a Lukymu za sportovní reprezentaci školy a obsazení 2. místa v krajském  turnaji ve florbalu   a    Davídkovi F. za reprezentaci třídy ve školním kole recitační soutěže, kde se ve své kategorii taktéž umístil na 2. místě

15. 2.  Maják (přeložený program z prosince),  zaplatím z TF

Na VV budeme potřebovat staré noviny nebo letáky na kašírování.

Termín odevzdání deníku – 11. 3.

Další návštěva DDH nás čeká 29. 3. (opět sraz ráno v 7, 30 hod.)

Informace ze dne 31. 1.

Prosím, pošlete vyplněný dotazník Mapa školy zpět v pondělí 4. 2.

Nezapomeňte: 4. 2. odevzdáváme deník

Oslavte vysvědčení a užijte si pololetní prázdniny.

 

Informace ze dne 25. 1.

V úterý 29. 1. budeme mít místo  VV  vlastivědu. Na VV na 5. 2.  potřebují děti předlohu Křemílka a Vochomůrky.

Ve středu 30. 1.  jdeme na dopravní hřiště, sraz v 7, 30 hod. u zadního vchodu, s sebou přezůvky a svačinu. Po návratu TV a Pč.

Ve čtvrtek 31. 1.  –  pololetní vysvědčení 4.  vyuč.  hodinu, předtím výuka ČJ, M, ČT.

V pátek 1. 2.  – pololetní prázdniny

V pondělí 4. 2.  – odevzdání deníku.

Pokud mi děti chtějí ještě poslat příběh z minulého deníku, tak nejpozději do neděle 27. 1.

6. 4. 2019 se uskuteční JARNÍ PLES ZŚ HUSOVA. Podrobnosti budou na webových stránkách

Informace ze dne 18. 1.

Děti mají možnost přihlásit se jako pomocníci na den otevřených dveří 23. 2. 2019 – moc děkujeme za vaši podporu při této akci (už mám ze třídy hodně zájemců).

Prosba:  Moc prosím o zaslání papírových utěrek.

Nezapomeňte na recitační soutěž 24. 1.

 

Informace ze dne 10. 1.

Přeji všem krásný a bezstarostný nový rok 2019

Ve čtvrtek 17. 1. proběhnou od 16:00 do 18:00 konzultační třídní schůzky. Opět se můžete přihlásit na "úvodních" stránkách naší školy.

Ve dnech 24. 1. - 25. 1. proběhne v hodinách Čt třídní kolo recitační soutěže. Prosím, pomozte dětem opět s výběrem vhodné básničky. Při přednesu je třeba mít s sebou text básně a uvádět i název a jméno autora.

4. 2.  -  odevzdání deníku se zadaným tématem a osnovou + list čtenáře

Informace ze dne 21. 12.

Děti dostaly v týdnu z každého předmětu na prázdniny D. Ú.

Probrané učivo:

M - uč. do s. 46, s. 19; PS do s. 23

Čj - uč. s. 31 - 33; PS s. 29 - 31, PSV s. 29 - 33

Př - uč. do s. 33; PS s.10, 11, 13/1, 17/1,2, 19/8,9

Vl - uč. s. 26 - 27; PS s. 19

 

7. 1. – deník ( dokončení příběhu + kniha)

V lednu (spíš koncem) proběhne jako každoročně recitační soutěž. Každý si připraví báseň (nejméně 4 sloky).

Moc děkuji za milé dárečky. Krásné Vánoce, hodně zdraví a štěstí v nadcházejícím roce 2019

přeje Š. Irová

Informace ze dne 14. 12.

V týdnu od 17. 12. do 21. 12. je výuka ukončena ve 12, 00 hodin.

V pondělí  17. 12. - TH, Čj, Ma , Př;  v úterý - Ma, Čj, Tv nebo VV, NJ

Ve středu - 19. 12. - výlet do skanzenu v Jindřichovicích, sraz a rozchod na nádraží (viz písemné informace)

Ve čtvrtek - 20. 12. - prezentace ke 100. výročí republiky (projektový den)

V pátek 21.12. - vánoční besídka, děti si opět připraví vystoupení, rozdáme si dárky - tentokrát si je připravují pouze děti  ( prosím pomozte dohlédnout, aby všichni dárek přinesli do úterý  a  nemocní poslali po někom do školy), kdo může, pošlete pro děti na ochutnání trošku cukroví

3. a 4. 1.2019 má škola ředitelské volno. Nástup do školy 7. 1. 2019

Informace ze dne 7. 12.

Celou třídu chválím za úžasnou spolupráci s prvňáky na Mikuláše.

Děkujeme   Lukáškovi a jeho rodičům za krásný vánoční stromeček.

Důležité upozornění: v pondělí nejdeme do knihovny, program je z důvodu nemoci paní knihovnice zrušen.

 

Informace ze dne 30. 11.

Dnes děti obdržely informace s návratkou k exkurzi do skanzenu v Jindřichovicích p. S., prosím vyplňte návratku a s penězi (150 Kč) pošlete po dětech.

Moc děkujeme rodičům Davídka Fojtíčka za adventní věnec a všem, kteří přispěli do mikulášské krabičky. Prosím, ozvěte se, kdo byste letos mohl přinést vánoční stromeček.

Vzkaz od paní učitelky na NJ : vybírá se 540,- Kč na další díl učebnice NJ (učebnice + pracovní sešit), prosíme o zaplacení do Vánoc.

V pondělí 3. 12. – se sejdeme ve třídě, až poté budou děti odcházet do kina

4. 12. – deník

5. 12. – Mikuláš ve škole – projektový den s 1. C

6. 12. – vlastivěda místo čtení

 

Informace ze dne 23. 11.

28. 11.  2018  (8,15 – 10,00 hod) – dopravní hřiště. Sraz v 7,30 u zadního vchodu. S sebou přezůvky, psací potřeby, svačinu a pití, v případě hezkého počasí cyklistickou přilbu – vše v batůžku. Tento den budou mít děti TV a Pč (potřebujeme krabici od mléka). Ve čtvrtek 29 11. budeme mít vlastivědu místo hodiny čtení.

3. 12. – kino (děti obdržely info s návratkou)

5. 12. – projektový den Mikuláš ve škole. Děti mohou přijít v libovolné masce (z postav čerta, anděla, Mikuláše). Budeme spolupracovat s 1. C, pro kterou si děti připravují ve dvojicích aktivity. Samozřejmě o mikulášskou nadílku nepřijdou. Moc děkuji všem, kdo poslali drobnost do mikulášské krabičky.

10. 12. – knihovna , program Babička Drsňačka

11. 12. – NDL , Labutí jezírko , 60 Kč (z TF)

14. 12. – Maják – preventivní program Alkohol a kouření, (cena za třídu 1450 Kč, z TF)

19. 12. – Exkurze : Skanzen v Jindřichovicích p. S. , program : Vánoce našich předků na statku - v rámci celoškolního projektu 100 let republiky ( cena s jízdenkou cca 120 Kč, budu vybírat 150 Kč ), podrobnější info s návratkou pošlu po dětech

Informace ze dne 9. 11.

Dne 15. listopadu budou ve škole od 16 hodin probíhat konzultační třídní schůzky. Pro přihlášení použijte odkaz v úvodu web stránek nebo nad rozvrhem naší třídy.

 do 19. 11. posílejte knihy na knižní bazar, který pořádá školní parlament 22. 11. 2018.

do 26. 11 posílejte sladkosti (lízátko) do adventní sbírky pro děti z dětských domovů a můžete posílat 29x maličkost pro naši třídu do mikulášské krabičky


Informace ze dne 2. 11.

Děkujeme moc za zaplacení zálohy na pobyt v přírodě. Taktéž děkujeme za ponožky, které můžete i nadále posílat.

Děti dnes obdržely informace s návratkou k návštěvě kina 3. 12. – prosím vyplňte a pošlete zpět do školy.

Na středu 7. 11. potřebují děti na Pč zbytky vlny

 

 

Informace ze dne  19. 10.

Jak jistě všichni již víte, máme zajištěný pobyt v přírodě s třídním výletem na 12. – 14. 6. (děkujeme moc paní Sobotové). Do konce října je potřeba vybrat 400 Kč zálohu (děkuji všem, kteří už přinesli). Nezapomeňte po dětech posílat i ponožky.

Nejbližší akce:

Na úterý 23. 10. na VV potřebují děti informace a obrázky dle zvoleného tématu ke 100. výročí republiky

V úterý 23. 10. nás také čeká opakovací test z matematiky

Ve středu 24. 10. (za nepříznivého počasí bude zvolen náhradní termín) se budeme fotit u příležitosti 100. výročí republiky a posílat v podobě balónků  přání České republice. Děti 4. B potřebují bílé oblečení přes venkovní oděv (větší bílé tričko, plášť,  prostěradlo, bundu …)

29.  - 30. 10. podzimní prázdniny (hezky si je užijte)

31. 10. knihovna od 10, 00 hodin (odchod od školy v 9,30, návrat v cca 11, 15) – program Danda má hlad (budeme mít ČJ, Vl, Pč)

2.  11. od 9, 00 hodin - NDL O bílé lani (odchod od školy v 8,30, návrat v cca 10,30 ) – hostující divadlo Drak , vstup 70 Kč (z TF). Budeme mít Čj, Nj.

5. 11.  Deník – příběh ze zadaných slov (10 vět) + zápis o přečtené knize

7. 11. sběr papíru

Informace ze dne 12. 10.

Prosím - stále ještě potřebujeme ubytovací místa pro augsburské děti.

POZOR!  Nepřestávejte prohlížet hlavičky, opět nás "navštívili nezvaní hosté".

 

Informace ze dne 5. 10.

Pokud ještě máte možnost, dodejte, prosím, co nejdříve potvrzení od zaměstnavatele pro Dětský klub.

V pondělí 8. 10. odevzdáváme deník  (popis + zápis z přečtené knihy)

Ve středu 10. 10.  – NDL (odchod v 8, 30, návrat v 10, 30)

Další návštěva DDH je naplánována na středu 28. 11. Během října máte možnost dopravní hřiště navštívit s dětmi ve čtvrtek od 14, 00 do 17, 00 hod.

Informace ze dne 27. 9.

Děti chválím za úžasně připravené materiály k projektu, rodičům moc děkuji za spolupráci při přípravě. Dětem se povedly krásné výtvory a většina dokázala i skvěle prezentovat.

Moc děkuji za nabídnutou pomoc s ubytováním augsburských dětí  rodičům Majdy B., Štěpánka P., Toničky Š., Adélky D., Apči N., Anežky Fl. Pokud jsem  někoho vynechala, ozvěte se mi. Zatím máme stále míst málo.

Krásný prodloužený víkend

přeje Š. Irová

Informace ze dne 21. 9.

Nezapomeňte prosím na potvrzení od zaměstnavatele pro Dětský klub. Je třeba ho dodat do konce září nebo neudávat datum.

Připomínám: hlaste prosím nabídku ubytování augsburských dětí. Zatím mám potvrzená dvě místa - moc děkuji, ale je to málo.

 27. 9.  – projektový den k Evropskému dni jazyků. Budeme pracovat ve skupinkách. Každá skupinka dostane za úkol zpracovat jeden stát. Pomozte dětem obstarat k danému státu informace a obrázky (vlajka, poloha v Evropě, jazyk, měna, jídlo, historické památky, zajímavosti, příroda, zvyky, … - využijeme pro vlastivědu). Výuka bude ukončena v 11:45.

2. 10. -  (připomínám) dopravní hřiště

8. 10. – deník – popis výroby draka

Ve středu 10. 10. v 9.00 - O hodině navíc (NDL), zaplatím z TF - odcházíme v 8.30.

Ve středu 31. 10.  - 10.00 - Danda má hlad (Knihovna Liberec) - odcházíme v 9.30.

Informace ze dne 14. 9.

Nahlaste mi prosím do konce září, kdo má možnost ubytovat  dvě německé děti z Augsburgu v termínu od 8. do 12. 4. 2019

2. 10. 2018  (8,15 – 10,00 hod) – dopravní hřiště. Sraz v 7,30 u zadního vchodu. S sebou přezůvky, psací potřeby, v případě hezkého počasí cyklistickou přilbu – vše v batůžku.

Informace ze dne 6. 9.

Přes víkend prosím doobalte učebnice a sešity. Děti dostaly Žákovský zápisník. Jeho cena je 10,- Kč (uhradím z TF). Je potřeba  vyplnit s. 2 podle nástěnky,  podepsat s. 5 - bezpečnost a údaje na s. 10 vyplňte vzledem k GDPR dle uvážení.

Prosím, informujte mě o příp. změnách bydliště, telefonních čísel či rodinných poměrů - buď osobně, nebo napište na lísteček, nebo emailem.

V úterý po celý školní rok  při hodinách VV budeme pracovat přes přestávku, výuka bude ukončena ve 13, 25 hodin.

Ve středu 12. 9.  jdeme na program do městské knihovny, odchod od školy v 10,00 h, návrat v cca 12, 00 h. Děti si mohou vzít průkazku, jednu knihu vrátit a jednu půjčit.

Ve čtvrtek 13. 9. – třídní schůzky. Sraz  v 17,00 v tělocvičně, po informacích paní ředitelky se sejdeme ve třídě.

 

Informace ze dne 31. srpna 2018

Na úterý 4. 9. - kromě níže zmíněných pomůcek -  přinést ještě úkoláček a deník se záznamy.

 

Informace ze dne 28. srpna 2018


Vyučování v prvním týdnu:
3. 9. pondělí: 7:55 – 9:30 – slavnostní zahájení školního roku
4. 9. úterý: 1. – 3. hodina třídnické práce, dále dle rozvrhu NJ do 11:45
5. 9. - 7. 9. (středa – pátek): dle rozvrhu


Školní družina a jídelna  budou v provozu od 3. 9. 2018  

                                                                               

Školní prázdniny
Podzimní:             29. a 30. 10. 2018             
Vánoční:               22. 12. – 2. 1. 2019 + 3. a 4. 1. ředitelské volno, nástup do školy 7. 1. 2019
Pololetní:              1. 2. 2019
Jarní:                    4. – 8. 3. 2019
Velikonoční:        18. 4. 2019
Hlavní:                 29. 6. – 1. 9. 2019

Třídní schůzky:   

13. 9.   - prezenční od 17:00 – SHROMÁŽDĚNÍ rodičů – účast nutná!!!
15. 11. - konzultační, pouze na objednání (16:00 - 18:00)
17. 1.  - konzultační, pouze na objednání (16:00 - 18:00)
21. 3.  - konzultační, pouze na objednání (16:00 - 18:00)
23. 5.  - prezenční od 17:00

Pomůcky a potřeby na úterý 4. 9. 2018
1)    penál
2)    aktovku na pracovní sešity (vše obalit prosím do konce týdne)
3)    nahlásit změny v osobních údajích (hlavně telefonní čísla)
4)    klíč od šatní skříňky
5)    městskou kartu
6)    svačinu a pití
7)    přezůvky
Pomůcky na VV, Pč … a ostatní školní potřeby na  úterý 4. 9. 2018.

 

 

Pomůcky a potřeby do 4. třídy

1x balík papírových kapesníků nebo krabice s kapesníky

1x balík papírových ručníků (skládaných)

1x balík (500 listů) papírů na kopírování A4

 

Pomůcky na VV: box + vodové barvy, tempery, štětec (silný plochý, silný a slabý kulatý), progressa, voskovky, modelína, pastelové křídy suché, černá tuš, lepidlo na papír (tyčinka), lepidlo Herkules, fixy, hadřík, igelitový ubrus na lavici, zástěra či staré triko, kelímek na vodu, barevné papíry

Vybavení penálu a další pomůcky: tužka č. 1 a 2 celkem 3x, 2x pero, ořezávátko, guma, pastelky, nůžky, krátké pravítko, trojúhelník s ryskou, funkční kružítko, pravítko 30 cm, úkoláček, velký sešit A4 s linkami a tvrdými deskami (deník) – pokračujeme ze 3. třídy, krabička na lavici, plastový stojan

 

Potřeby na TV:

švihadlo, tričko, krátké kalhoty, pevnou obuv určenou do tělocvičny, za teplého počasí boty na ven, tepláky, mikinu, ponožky, vše v látkovém pytli, podepsat nebo jinak označit.

 

Úkoly přes prázdniny:                                                                                

·        přečíst alespoň 2 knihy – zápis do deníku (podle vzoru List čtenáře)

·        alespoň 2 prázdninové zápisy + nakreslit obrázek, foto, pohledy, …

·        procvičovat v M násobilku (dělení se zbytkem, násobení a  dělení násobků deseti, násobení dvojcif. činitelem, písemné sčít.. a odčít.), v ČJ vyjm. slova, slovní druhy, určování sloves a podst. jmen

 

V září bude třeba uhradit sešity, pracovní sešity na M, ČJ, VL, Př (cca 600  Kč), potřeby na VV a PČ (100 Kč), do TF 300Kč.  Celkem budeme vybírat  1000 Kč.

 

 

Důležitá telefonní čísla a adresy:

 

Škola: Základní škola s rozšířenou výukou jazyků, Liberec

Adresa: Základní škola s rozšířenou výukou jazyků, Liberec, Husova 142/44, 460 01

 

-        Sekretariát školy:  731632396

-        Telefon sborovna 1. stupeň: 725 088 832

-        E-mail:  info@zskola.cz

-        Web: www.zskola.cz

-        Ředitelka: Mgr. Blanka Lukeš Reindlová

-        Třídní učitelka: Mgr. Šárka Irová

          email: sarkairova@seznam.cz

          tel.:  603479314

-        Školní jídelna: 485 102 945

 

 

 

Všem přeji úspěšný nový školní rok a těším se na shledanou ve škole.

                                                                                                Šárka Irová, třídní učitelka