česky deutsch

4.A

Úvod » Třídy » 4.A

Vítejte na nástěnce 4. A

Rozvrh hodin na tento školní rok

školní rok 2017/2018

  1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
od:
do:
7:55
8:40
8:50
9:35
10:05
10:50
11:00
11:45
11:55
12:40
12:50
13:35
13:40
14:25
14:35
15:20
15:30
16:15
pondělí Th ČjL Tv Aj Ma        
úterý ČjL Tv* Pří Ma*        
středa Ma ČjL Vla Aj ČjL        
čtvrtek ČjL Aj* Ma ČjL Vv Hv      
pátek Aj ČjL Ma Vv Pří*        

Th - třídnická hodina

* - hodiny s rodilým mluvčím

Kde jsme v učivu?

stav ke dni:

učebnice str. pracovní sešit str. / geometrie str. téma
Český jazyk     shoda podmětu s přísudkem, řeč přímá a nepřímá
Matematika     zlomky, Geom:osa úsečky, obvod a obsah plošných útvarů
Vlastivěda     poznáváme naši vlast
Přírodověda     člověk a příroda
Anglický jazyk lvíčata     Vocabulary: activities (my school day), prepositions of time (at - hours, on - days, in - months...) Grammar: He/She/It has got, Phrase: There is/are, Questions: Is / Are there...? How many...?
Anglický jazyk tygříci     Vocabulary: activities (my school day), prepositions of time (at - hours, on - days, in - months...) Grammar: He/She/It has got, Phrase: There is/are, Questions: Is / Are there...? How many...?

 

Co nás čeká?

1. 7. až 31. 8. 2018 - Letní prázdniny

3. 9. 2018 - Začátek školního roku 2018/2019

 

Aktuality a zprávy z naší třídy

Pomůcky do páté třídy

30. 6. 2018

  • 1x krabice s kapesníky
  • 1x balík papírových utěrek
  • 1x balík papírů do kopírky
  • 1x euroobaly (fólie)

Přinést vymytý a označený stojan na učebnice a box na výtvarné potřeby.

Pomůcky na VV: box + vodové barvy, tempery, štětec (silný plochý, silný kulatý, slabý), progresa, voskovky, modelína, pastelové křídy suché, černá tuš, lepidlo na papír (tyčinka), lepidlo Herkules, fixy, hadřík, igelitový ubrus na lavici, zástěra či staré triko, kelímek na vodu,
barevné papíry.

Vybavení penálu a další pomůcky: tužky č. 1, 2, 3, 2x pero, ořezávátko, guma, pastelky, nůžky, krátké pravítko 15 cm, trojúhelník s ryskou, kružítko, úhloměr (doporučuji podepsat)

Potřeby na TV: švihadlo, tričko, krátké kalhoty, pevnou obuv určenou do tělocvičny, za teplého počasí boty na ven, tepláky, mikinu, ponožky, vše v látkovém pytli

Úkoly přes prázdniny: přečíst alespoň 2 knihy, zapsat do deníku, aktivně vyzkoušet znalosti vlastivědy při putování ČR a cizí jazyk v zahraničí

Platby: V září bude třeba uhradit sešity, pracovní sešity na M, ČJ, PŘ, VL (cca 400 Kč), potřeby na VV a PČ (200 Kč), do třídního fondu 400 Kč. Celkem se bude vybírat 1 000 Kč. Platby za rodilého mluvčího a SRPŠ budou upřesněny v září.

Rozvrh hodin na příští školní rok bude na webu naší školy v posledním srpnovém týdnu.

Krásné a pohodové prázdniny všem a těším se opět na viděnou v září.

S pozdravy
Eduard Durník

 

Vysvědčení a seznam pomůcek do 5. třídy, 29. 6. 2018

28. 6. 2018

Zítra děti dostanou během první vyučovací hodiny svá vysvědčení. Kdo dnes nevyklidil skříňky a neodevzdal mi klíč, prosím, aby na to zítra nezapomněl.

 

Výlet do lanového cenra 27. 6. 2018

25. 6. 2018

Ve středu pojedeme na výlet do Bedřichova, kde navštívíme lanové centrum. Vyrážet budeme od školy nejpozději v 7:40, abychom stihli autobus 18, který bude odjíždět od bazénu v 8:04 (v Bedřichově na konečné zastávce budeme v 8:30). Pěšky půjdeme k lanovému centru, kde zahájíme program (9:00 - 11:30). Po poledni vyrazíme na zpáteční cestu do Liberce. Půjdeme přes Maliník, Českou chalupu do Lidových sadů až ke škole, kam dorazíme kolem 15:00.

S sebou: 1 dětský lístek na autobus, svačinu a pití na celý den (oběd na středu dětem odhlaste), sportovní pohodlné oblečení, pláštěnka, peníze na nákup v obchůdku.

V případě potřeby volejte: 777 005 929

 

Režim závěru školního roku, vracení učebnic, vyklízení skříněk a předávání vysvědčení

20. 6. 2018

Závěr školního roku je tu a známky jsou již uzavřené.

Zkrácení výuky ve 4.A

Od zítřejšího dne budou mít žáci 1. stupně zkrácený rozvrh hodin, každý den tak budeme končit již po 4. vyučovací hodině (na oběd budeme chodit každý den v 11:45).

Učebnice

Učebnice ze 4. třídy budeme vybírat v pondělí 25. 6. 2018 a rozdáme si učebnice pro 5. ročník.

Šatní skříňky a vybírání klíčů

Je nutné, aby čtvrtáci na konci roku vyklidili šatní skříňky a odevzdali svůj klíč třídnímmu učiteli. Klíče se budou vybírat ve čtvrtek 28. 6. 2018.

Pro příští rok děti dostanou přiděleny jiné skříňky a klíče k novým skříňkám budeme rozdávat v září.

Pokud nebudou skříňky vyklizeny, všechny věci z nich budou při úklidu odebrány a umístěny ve vestibulu školy. Tam budou připraveny k vyzvednutí (nejpozději však do 1. školního týdne v září 2018, poté budou nevyzvednuté věci vyhozeny).

Předávání vysvědčení

V pátek 29. 6. 2018 budeme slavnostně předávat vysvědčení za 4. třídu. Předávání proběhne během 1. vyučovací hodiny.

V případě, že si vaše děti nebudou moci vysvědčení převzít v pátek 29. 6. budete si moci vysvědčení vyzvednout v pracovních dnech od 16. 7. 2018 mezi 8:00 a 12:00 na sekretariátu školy. 

 


Dopravní hřiště

20. 6. 2018

Ve středu 20. 6. 2018 jsme naposledy navštívili dopravní hřiště. Žáci, kteří zvládli bez obtíží zkušební jízdy i testy z pravidel silničního provozu, obdrželi průkaz cyklisty a dárek od městské policie.

Žáci, kteří se zkoušek nemohli zúčastnit mají možnost si na dopravní hřiště dojít a zkoušky splnit do konce školního roku každý čtvrtek od 14:00 do 17:00 nebo během letních prázdnin každý všední den od 9:00 do 14:00.

 

Platba za třídní fotky

16. 6. 2018

Máme vyvolané třídní fotky. Společná fotka stojí 35,- a fotka ve skupinkách stojí 20,- a malá fotka individuální 15,-. Fotky jsou k vyznednutí a zaplacení u třídního učitele.

 

Platba za výlet do lanového centra

31. 5. 2018

Vybíráme 250 Kč na vstup do lanového centra a lezeckou stěnu v Bedřichově, kam vyrazíme ve středu 27. června.

 

Platba za rodilého mluvčího na 2. pololetí

14. 5. 2018

Na druhé pololetí tohoto školního roku se vybírá 300 Kč za rodilého mluvčího (cena je oproti 1. pololetí nižší kvůli přeplatku z minulého školního roku). Peníze prosím pošlete po dětech do konce května 2018.

Předem moc děkujeme.

 

Uzavírání známek - závěrečné písemné práce

14. 6. 2018

V příštím týdnu se uzavírají známky. Budeme psát závěrečné písemné práce za 4. čtvrtletí.

pátek 15. 6. Český jazyk (shoda podmětu s přísudkem, pravopis vyjmenovaných slov, přímá řeč, určování sl. druhů a mluvnických kategorií u podstatných jmen a sloves, věty jednoduché a souvětí + vzorec souvětí)

pondělí 18. 6. Matematika (početní operace, zaokrouhlování, převody jednotek, zlomky, římská čísla, slovní úlohy, ovod a obsah čtverce a obdélníka)

úterý 19. 6. Přírodověda a vlastivěda (PŘÍ: živá a neživá příroda, dělení organizmů, voda a její skupenství, živočichové z naší přírody, VLA: ČR a státní symboly, kraje a krajská města, povrch - pohoří a řeky, zemědělství a průmysl, národní parky a kulturní památky, UNESCO památky)

středa 20. 6. Angličtina (Unit 4 review - grammar: verbs (tvary sloves u 3. osoby), negatice form (She doesn´t do her homework...) vocabuary: school rules, key phrases (Let´s do...What´s up, Why...)

čtvrtek 21. 6. Hudební výchova - pětiminutové prezentace žáků na zvolené téma s poslechem (hudební skladatel, zpěvák či zpěvačka, opera, muzikál...)

pátek 22. 6. Přírodověda - pětiminutové prezentace žáků na zvoleného živočicha

 

Třídní focení 4.A

7. 6. 2018

Zítra se během 2. vyučovací hodiny budeme fotit. Společnou fotku pořídíme ve vestibulu školy u hlavního vchodu. Děti se poté budou moci vyfotit i venku ve skupinkách.

 

Den dětí - den her ve 4.A, 1. června 2018

29. 5. 2018

V pátek 1. 6. budeme ve 4.A slavit den dětí. Vyhlásil jsem proto den her. Děti si mohou do školy přinést deskové či karetní hry, které si společně zahrajeme. Půjdeme také na školní hřiště, takže sportovní oblečení s sebou. Škola bude v pátek končit ve 12:00.

 

Test z přírodovědy a vlastivědy, 5. a 6. června 2018

29. 5. 2018

V úterý 5. 6. a ve středu 6. 6. si napíšeme test z přírodovědy (ekosystém rybník UČ str. 71 - 75) a vlastivědy (poznáváme naši vlast - UČ str. 40 - 49).

 

Informace z třídních schůzek

18. 5. 2018

Ve čtvrtek se konaly třídní schůzky ve 4.A. Všechny důležité informace naleznete v PDF dokumentu zde.

 

Test z matematiky, 24. 5. 2018

18. 5. 2018

Ve čtvrtek 24.5.2018 si napíšeme test z MA. Co se v něm objeví: Písemné sčítání, odčítání, násobení a dělení. Převody jednotek, zlomky, římská čísla a slovní úlohy. Výpočet obvodu a obsahu čtverce a obdélníku.

 

Čtvrtletní test z ČJ, 16. 5. 2018

14. 5. 2018

Ve středu 16.5.2018 si napíšeme čtvrtletní test z ČJ. Co se v něm objeví: pravopis vyjmenovaných slov, psaní i/y v koncovkách podstatných jmen podle vzorů, určování slovních druhů, určování mluvnických kategorií podstatných jmen (rod, číslo pád, vzor) a sloves (osoba, číslo, čas), určování vět jednoduchých a souvětí a určování podmětu a přísudku ve větě.

 

Třídní schůzky, 17. 5. 2018

11. 5. 2018

Ve čtvrtek 17.5.2018 se konají od 17:00 společné třídní schůzky ve 4.A. Bude se řešit převážně organizace zbytku školního roku. Pokud máte jakékoliv otázky nebo pokud se chcete zeptat na cokoliv konkrétního, je možná i individuální konzultace po ukončení společné části (od 17:20 -18:00).

 

Vlastivědný projekt: Hrady a zámky naší vlasti, 9. května 2018

25. 4. 2018

Žáci dostali za úkol zpracovat prezentaci jednoho hradu či zámku v České republice.

Mohou vytvořit buď informační plakát formátu A3 nebo powerpointovou prezentaci na PC. Termín odevzdání a prezentací je stanoven na středu 9. 5. Každý poté dostane 5 minut na odprezentování vybraného hradu či zámku ostatním.

 

Dopravní hřiště, 23. dubna 2018

20. 4. 2018

V pondělí 23. 4. 2018 půjdeme na předposlední návštěvu na dopravní hřiště. Program pro naši třídu tentokrát začíná až v 10:00, proto půjdeme společně ze školy na konci druhé vyučovací hodiny.

S sebou si děti vezmou: přilbu na kolo (tentokrát určitě vzít), psací potřeby (penál), pití se svačinou a přezůvky. Děti budou potřebovat i učení na třídnickou hodinu, ČJ a MA.

 

Změna termínu u dobrovolného výletu do Kleinwelky, 12. června 2018

19. 4. 2018

Výlet do Kleinwelky byl z organizačních důvodů přeložen na úterý 12. 6. 2018.  Pokud vám tento termín nevyhovuje, prosím o zprávu, abychom mohli lépe odhadnout kapacitu přepravy.

Přihlášení zájemci již mohou nosit 500,- na tento výlet.

 

Návštěva IQ Landie, 27. března 2018

22. 3. 2018

V úterý 27. 3. půjdeme do IQ Landie. Děti se mohou těšit na velkou science show a prohlídku expozic. Vyrazíme od školy v 8:00. Sraz bude ráno v šatnách v 7:45. Vstupné 100 Kč za žáka uhradíme z třídního fondu.

S sebou si děti vezmou psací potřeby, svačinu, pití, případně peníze (učení nebude potřeba). Program bude ukončen ve 12:30. Poté se budeme vracet do školy (je možné děti vyzvednout i v IQLandii ve stanovený čas).

Prosím o pečlivé vyplnění návratek.

 

Noc s Andersenem, 23. - 24. března 2018

22. 3. 2018

V pátek pro děti pořádáme Noc s Andersenem. Ti, kteří se zúčastní, se mohou těšit na různorodé soutěže, záludné úkoly a čtení knížek k tématu Jaroslava Foglara - Rychlé šípy. Akce se zúčastní žáci 4.A a 4.B. V pátek se sejdeme v šatně v 17:00. Program bude zakončen v sobotu ráno v 8:00.

Pro účast na akci je nutné vyplnit a odevzdat návratku, kterou žáci dostali dnes ve škole!

S sebou spacák, karimatku, hygienické potřeby, pití a jídlo k večeři (léky), sešit na psaní, penál a na sebe sportovní pohodlné oblečení.

 

Ředitelské volno 30. dubna a 7. května 2018

9. 3. 2018

V pondělí 30. 4. 2018 a 7. května 2018 je vyhlášeno ředitelské volno.

 

Konzultační třídní schůzky, 22. 3. 2018

9. 3. 2018

Ve čtvrtek 22. 3. 2018 se od 16:00 do 17:30 budou konat konzultační třídní schůzky. Pokud potřebujete konzultaci, objednejte se, prosím, na webových stránkách školy. Registraci provedete na úvodní straně u jména vašeho učitele. Registrační formulář naleznete zde (objednávání na konzultace bude spuštěno v následujícím týdnu).

 

Ve středu jdeme na dopravní hřiště

19. 2. 2018

Ve středu 21. 2. 2018 půjdeme opět na dopravní hřiště (program od 8:15 do 10:00 h). S sebou si děti vezmou: psací potřeby (penál), pití se svačinou a přezůvky.

Sraz žáků 4.A u hlavního vchodu (vestibul) školy nebo u vstupu na dopravní hřiště. Od školy budeme odcházet přesně v 7:45. Půjdeme pěšky, proto prosím, ať jsou děti u hlavního vchodu raději již v 7:40. Pokud dovedete děti raději k dopravnímu hřišti, sraz u dopravního hřiště bude v 8:10.

 

Písemné práce

14. 2. 2018

V tomto a příštím týdnu si napíšeme písemné práce.

16. 2. (pátek) pětiminutovka z matematiky (římská čísla)

20. 2. (úterý) test z přírodovědy (neživá příroda - voda a její skupenství, horniny a nerosty, drahé kovy a energetické horniny) 

21. 2. (středa) test z vlastivědy (vodstvo České republiky, podnebí a počasí) 

23. 2. (pátek) test z anglického jazyka (Unit 2 test - family, adjectives, have/has got...).

 

Zuzka uspěla v recitační soutěži, 8. 2. 2018

8. 2. 2018

Ve středu 7. 2. se uskutečnilo školní kolo recitační soutěže. V kategorii 4. a 5. tříd uspěla naše Zuzka Čepičková s básní od Jiřího Wolkera.

Z výsledku máme velkou radost a k úspěchu Zuzce moc gratulujeme a budeme držet palce i v dalším soutěžním kole.

 

Vysvědčení, kino a pololetní prázdniny, 31. 1. - 1. 2. 2018

25. 1. 2018

Ve středu 31. 1. 2018 dostanou čtvrťáci během poslední vyučovací hodiny vysvědčení za 1. pololetí tohoto školního roku.

Ve čtvrtek 1. 2. 2018 pojedeme s dětmi do kina v OC Nisa na nový film Zdeňka Trošky Čertoviny. Od školy budeme odjíždět objednaným autobusem v 8:00, návrat do školy je plánován kolem poledne. Vstupné na film bude hrazeno z třídního fondu. Pokud děti budou chtít, mohou si  s sebou vzít 75 Kč na popcorn.

V pátek 2. 2. 2018 děti mají pololetní prázdniny. Ve škole se sejdeme opět v pondělí 5. 2. 2018.

 

Třídní fond na 2. pololetí (500,-)

17. 1. 2018

18. 12. jsme začali vybírat 500,- do třídního fondu na 2. pololetí. Potvrzení o zaplacení platby naleznete v žákovském zápisníku vašich dětí. Pokud jste zatím nezaplatili, prosím, abyste do konce ledna poslali peníze po dětech. Z peněz zaplatíme blížící se kino, výtvarné potřeby na výtvarnou výchovu a pracovní činnosti a zbytek peněz si uschováme na další akce v 2. pololetí.

Děkuji.

 

Konzultační třídní schůzky, 11. 1. 2018

5. 1. 2018

Ve čtvrtek 11. 1. 2018 se od 16:00 do 17:30 budou konat konzultační třídní schůzky. Pokud potřebujete konzultaci, objednejte se, prosím, na webových stránkách školy. Registraci provedete na úvodní straně u jména vašeho učitele. Registrační formulář naleznete zde.

 

Čtvrtletní písemné práce

4. 1. 2018

V příštím a následujícím týdnu nás čekají čtvrtletní práce.

10. 1. (středa) test z českého jazyka (vyjmenovaná slova, určování slovních druhů, podstatná jména - určování rodu, čísla a pádu).

12. 1. (pátek) test z anglického jazyka (listening, vocabulary - question words - how/who/where/when, adjectives and possesive adjectives - my/your/his..., reading, writing: gramatika to be, negative sentences, questions).

15. 1. (pondělí) test z matematiky (písemné počítání +,-,*,:, slovní úlohy, převody jednotek, zaokrouhlování, rýsování - kolmice, rovnoběžka)

17. 1. (středa) test z vlastivědy (Česká republika, orientace na mapě a v krajině, povrch České republiky)

19. 1. (pátek) test z přírodovědy (příroda na podzim a v zimě, ekosystém les)

 

Vánoční prázdniny se blíží - Program posledního školního dne v roce 2017, 22. 12. 2017

21. 12. 2017

Zítra 22. 12. nás čeká poslední školní den v tomto roce. V průběhu první vyučovací hodiny půjdeme do galerie na program Designové Vánoce. Akce v galerii začíná v 8:30 a končí v 10:00. Poté se vrátíme do školy a rozbalíme dárečky a posedíme u stromečku. S sebou zítra stačí vzít svačinu, pití, penál a dobrou náladu (učebnice a sešity děti zítra potřebovat nebudou).

Program posledního školního dne končí již po 4. vyučovací hodině. Na oběd tedy půjdeme již v 11:45. Poté děti půjdou do družiny nebo mohou odcházet domů.

Vánoční prázdniny děti mají od 23. 12. do 2. 1. 2018. Ve škole se opět sejdeme ve středu 3. ledna.

Přeji Vám krásné Vánoce a do nového roku pevné zdraví a mnoho štěstí!

pf2018

 

Vánoční posezení ve 4.A - Den her, 21. 12. 2017

20. 12. 2017

Zítra 21. 12. ve 4.A uspořádáme Vánoční posezení a den her. Učit se budeme 1. a 2. hodinu (ČJ a MA). Poté si uděláme vánoční čaj a ochutnáme cukroví. Vyzkoušíme si některé české vánoční zvyky a zahrajeme si společně hry.

Co vzít a na co nezapomenout: hrneček na čaj, malou ochutnávku cukroví (pokud je napečeno), jednu stolní či karetní hru, jablko.

 

Nová platba do třídního fondu

18. 12. 2017

Třídnín fond 4.A je téměř vyčerpán. Prosím tedy o novou platbu 500,-. Děkuji.

 

Vánoční exkurze do svíčkárny Rodas, 19. 12. 2017

15. 12. 2017

V úterý 19. 12. 2017 se pojedeme na exkurzi do svíčkárny Rodas v Liberci (adresa: Sněhurčina 711/75, Starý Harcov), kde se děti zúčastní tvořivé dílny. Vyrobí si vlastní svíčku, sůl do koupele a vánoční lodičky ze skořápek. Více o svíčkárně naleznete zde.

Pojedeme ze školy v dopoledních hodinách. Exkurze začíná v 10:30 a končí ve 12:00. Návrat zpět do školy předpokládám kolem 12:45 na konec vyučování.

S sebou dětem prosím připravte 4 půlky ořechových skořápek (nejlépe z vlašských ořechů) a 2 lístky na autobus. 

 

Zveme Vás na besídku 4. tříd, 18. 12. 2017 od 16:30

15. 12. 2017

Vážení rodiče, srdečně Vás zveme na vánoční vystoupení 4.A a 4.B, které se uskuteční v pondělí 18. 12. od 16:30 do 17:15 v aule (družina 4. tříd) ve 3. patře školy. Těšit se můžete na pásno vánočních koled a básní.

 

Přišel za námi Mikuláš, andělé a čerti

5. 12. 2017

V úterý během první vyučovací hodiny za námi do třídy přišel Mikuláš s anděly a čerty. Dětem rozdali krabičky plné dobrot. Během dne jsme s dětmi navštívili hezké představení v Naivním divadle O Raškovi. Cestou z divadla jsme se zastavili na náměstí a prohlédli jsme si vánoční stromeček před radnicí. Děti si dnešní den užily. V galerii níže máme pár vánočních fotek ze třídy.

Moc děkuji všem rodičům za spolupráci při přípravě mikulášských balíčků!

 

Páteční program: Dopravní hřiště a vánoční zdobení naší třídy

28. 11. 2017

V pátek 1. 12. 2017 půjdeme opět na dopravní hřiště (program od 8:15 do 10:00 h). S sebou si děti vezmou: psací potřeby (penál), pití se svačinou a přezůvky.

Sraz žáků 4.A u hlavního vchodu (vestibul) školy nebo u vstupu na dopravní hřiště. Od školy budeme odcházet přesně v 7:45. Půjdeme pěšky, proto prosím, ať jsou děti u hlavního vchodu raději již v 7:40. Pokud dovedete děti raději k dopravnímu hřišti, sraz u dopravního hřiště bude v 8:10.

Po návratu do školy (10:45) nás čeká zdobení naší třídy. Prosím, aby si každé dítě přineslo jednu ozdobu na vánoční stromeček.

 

 

Krabice od mléka na výtvarnou výchovu a pracovní činnosti 23. - 24. 11. 2017

22. 11. 2017

Prosím, aby si děti přinesly na hodinu výtvarné výchovy a pracovní činnosti prázdnou vymytou krabici od mléka (odstřižený vršek). Krabici vyzdobíme a využijeme na mikulášskou nadílku.

 

Individuální konzultace 23. 11. 2017

22. 11. 2017

Ve čtvrtek 23. listopadu se uskuteční plánované třídní schůzky - individuální konzultace k prvnímu čtvrtletí školního roku. Konají se ve 4. A od 16:00 do 18:00. Během konzultace proběhnou i volby do Školské rady. Prosím zákonné zástupce žáků, aby přišli do naší třídy zvolit svého zástupce do školské rady na období 2018 - 2020. Děkuji a těším se na viděnou.

 

Informace k hodnocení v elektronické žákovské knížce

10. 11. 2017

V elektronické žákovské knížce můžete nalézt kromě známek několik symbolů:

A = absence (žák se z důvodu nepřítomnosti práce neúčastnil)

N = žák byl ve škole přítomen, ale této práce se neúčastnil

X = nehodnoceno (práce nebyla neklasifikována např. v kartě aktivity zatím nebylo dosaženo výsledku nebo práce nebyla řádně odevzdána)

 

Písemné práce z českého jazyka, matematiky a anglického jazyka

9. 11. 2017

V příštím a následujícím týdnu nás čekají další čtvrtletní práce.

V pondělí 13. 11.  si děti napíšou test z českého jazyka, který bude zaměřen na stavbu slova (kořen předpona, přípona), pravopis slov s předponou (ě/je...) a předložkou, význam slov (slova nadfřazená, podřazená, souřadná, synonyma, homonyma, antonyma) a doplňovačky i/y ve vyjmenovaných slovech.

Ve středu 15. 11. 2017 nás čeká test z matematiky, kde se objeví slovní úlohy a písemné početní operace sčítání, odčítání, násobení a dělení. Objevit se může zaokrouhlování a převody jednotek.

V pondělí 20. 11. 2017 si napíšeme čtvrtletní práci z anglického jazyka. Půjde o rekapitulaci kapitoly Starter Unit z naší učebnice. Objeví se tam gramatika slovesa být (to be: I am, You are, He/She/It is, We are, You are, They are), slovíčka dny a měsíce v roce a čísla, každodenní fráze (Please, thank you...) a ftáze There is/are.

 

Projektový den - Po stopách historie ČR: 16. 11. 2017

6. 11. 2017

Ve čtvrtek 16. 11. se uskuteční projekt „Po stopách historie ČR“. Děti budou pracovat ve skupinách sestavených z žáků z různých ročníků prvního stupně. V rámci projektu půjdeme také na vycházku k libereckým památníkům.

S sebou děti potřebují kalendář (diář, …) s vyznačenými státními svátky, penál (psací potřeby, pastelky, fixy, nůžky), lepidlo, vhodné oblečení na ven (ven půjdeme během 3. vyučovací hodiny), svačinu, pití.

Konec vyučování je naplánován na 12:15.

 

Písemné práce z vlastivědy a přírodovědy

27. 10. 2017

Brzy si žáci 4.A napíšou první větší písemné práce.

Ve středu 1. 11. 2017 děti čeká test z vlastivědy, který bude zaměřen na Českou repuubliku (v testu se neobjeví informace o jednotlivých krajích ČR).

V pátek 3. 11. 2017 nás čeká test z přírodovědy, který bude zaměřen na opakování živé a neživé přírody, rostlin a hub (živočichové se tam neobjeví).

 

Halloweenská škola: 30. 10. 2017

27. 10. 2017

V pondělí 30. 10. 2017 se ve 4.A bude konat netradiční halloweenská výuka. Děti mohou přijít v kostýmech a těšit se mohou na kouzelnickou výuku, čarodějnou výtvarnou dílnu či soutěž o ceny.

Kdo má možnost obstarat dětem dýni, kterou bychom mohli v pondělí společně vydlabat, budeme za ni moc rádi.

Na výtvarnou dílnu děti budou potřebovat korkový špunt od vína a roličku od toaletního papíru.

 

Podzimní prázdniny: 26. - 27. 10. 2017

23. 10. 2017

Tento týden se budeme učit pouze do středy. Ve čtvrtek a pátek (26. - 27. 10. 2017) mají děti podzimní prázdniny.

 

Naivní divadlo: K šípku s Růženkou

17. 10. 2017

Zítra 18. 10. jdeme do divadla na představení K šípku s Růženkou. Představení začíná v 10:30 a vstupné 50,- bude hrazeno z třídního fondu. Učit se budeme první dvě vyučovací hodiny, poté půjdeme pěšky do divadla. Návrat do školy předpokládáme kolem 12:30. S sebou do školy učení na ČJ a MA, penál a svačinu.

 

9. 10. 2017

Video ze školy v přírodě

Video z pobytu v přírodě 4.A a 4.B si můžete stáhnout zde.

 

8. 10. 2017

Bakaláři mimo provoz

Aplikace Bakaláři od října není kvůli technickým problémům funkční a nelze se do systému přihlásit. Problém řeší provozovatelé aplikace.

 

5. 10. 2017

Třídní schůzky 5. 10. 2017

Ve čtvrtek 5. 10. 2017 se ve 4.A konaly první třídní schůzky v tomto školním roce. Podrobnější informace s body projednávaných témat naleznete jako PDF zde.

 

4. 10. 2017

Projekt Čtení pomáhá ve 4.A

Žáci 4.A se dnes na čtenářské dílně seznámili se zajímavým projektem Čtení pomáhá. Tento projekt podporuje hravou formou zájem dětí o četbu. Po přečtení knihy děti budou odpovídat na 4 hádanky z příběhu. Pokud odpoví správně, získají za přečtení knížky virtuální kredit 50 Kč, který následně mohou věnovat na různé charitativní projekty dle vlastní volby. Pro účast v tomto projektu je nutná registrace žáků. Prosím, zda byste dětem s registrací pomohli.

 

3. 10. 2017

Třídní schůzky ve 4.A od 17:00

Vážení rodiče,

ve čtvrtek 5. 10. 2017 se od 17:00 v naší třídě (místnost 311 - 3. patro vpravo) uskuteční třídní schůzky 4.A.

Těším se na setkání.

S pozdravem

Mgr. Eduard Durník

 

29. 9. 2017

Dopravní hřiště

V úterý 3. 10. 2017 půjdeme na dopravní hřiště (program od 8:15 do 10:00 h). S sebou si děti vezmou: přilbu na kolo, psací potřeby (penál), pití se svačinou a přezůvky.

Sraz žáků 4.A u hlavního vchodu školy nebo u vstupu na dopravní hřiště. Od školy budeme odcházet přesně v 7:45. Půjdeme pěšky, proto prosím, ať jsou děti u hlavního vchodu raději již v 7:40. Pokud dovedete děti raději k dopravnímu hřišti, sraz u dopravního hřiště bude v 8:10.

 

22. 9. 2017

Co přinést na výtvarnou výchovu v příštím týdnu

V úterý 26. 9. na hodinu PČ přinést korkovou zátku!

V pátek 29. 9. na hodinu Vv přinést atlas hub!

 

15. 9. 2017

Pobyt v přírodě - Pláně pod Ještědem 18.-20. 9. 2017

V pondělí mezi 7:30 a 8:00 se sejdeme v ulici Chelčického (boční ulice u školy), kde budeme nakládat naše zavazadla do auta. Návrat do školy ve středu 20. 9. předpokládáme kolem 14:30-15:00.

12. 9. 2017

Čtecí dílny každou středu

Každou středu si děti budou nosit vlastní knihu z domova, kterou využijí při hodině čtení.

Geometrie v pátek

Během pátečních hodin matematiky se budeme věnovat geometrii. Pomůcky: ořezaná tužka č. 2, trojúhelník s ryskou, kružítko, pravítko, úhloměr, podložka do sešitu s linkami

Deník

Budeme pokračovat ve psaní do sešitů ze 3. třídy.

 

6. 9. 2017

Kontrola osobních údajů

V pondělí 4. 9. jsme zahájili nový školní rok. Prosím všechny rodiče o nahlášení případných změn adres trvalého pobytu, telefonních čísel či e-mailových adres. Změny, prosím, posílejte na můj e-mail: eduard.durnik@husovaliberec.cz.

Odpolední kroužky

Můžete své děti přihlašovat do odpoledních kroužků školy. Seznam kroužků naleznete na internetových stránkách zde. Přihlášky posílejte elektronicky do 18. 9. 2017.

Platbu za odpolední kroužky neposílejte dříve, než bude potvrzeno zapsání dětí do odpoledního kroužku (účast dětí bude potvrzena nejpozději do 22. 9. 2017). Pozor, škola má nové číslo účtu, je uvedeno na úvodní stránce školy.

Kroužky budou zahájeny v týdnu od 25. 9. 2017.

Třídní schůzky

Společné třídní schůzky ve 4. A se uskuteční dne 5. 10. 2017. Čas bude upřesněn.

 

Platby za první pololetí školního roku

Na první pololetí školního roku 2017/2018 se vybírá 870 Kč za rodilého mluvčího a 1000 Kč do třídního fondu, za sešity a výtvarné potřeby.

Za pobyt v přírodě (18. - 20. 9. 2017) se bude vybírat 700 Kč na ubytování a stravu v chatě Pláně pod Ještědem.

Celkem tedy 2570 Kč.

 

Organizační chod školní družiny

 

Měsíční poplatek 1. – 5. třída                                                                    270,-Kč

Měsíční poplatek – využití pouze ranní družiny                                     180,-Kč

Měsíční poplatek – volná hodina mezi vyučováním                              120,-Kč

Provozní doba školní družiny je od 6:30 do 17:00 hod. mimo dobu školního vyučování. Denně od 13:00 do 15:00 hod. je ve všech odděleních řízená organizovaná činnost (vycházky do okolí, výtvarné, rukodělné, hudební či sportovní aktivity a další). V této době není možné děti ze školní družiny vyzvedávat.

V případě nutnosti (odchod se sourozencem či podobně) bude pro tyto děti vytvořen od 13:00 do 14:00 hod. koutek, ve kterém bude vykonáván dohled. Z koutku děti odcházejí zásadně pouze samostatně na písemné vyrozumění zákonného zástupce s uvedeným časem. Tento koutek (vzhledem k omezeným prostorovým možnostem) nebude mít stálé místo a není jej tedy možné spojit s telefonem. Odchod dětí na tel. výzvu nebude tedy v tuto dobu možný. Koutek je určen výhradně dětem školní družiny nebo centra (není již dále zpoplatněn) a jeho cílem je vyjít vstříc požadavkům rodičů, umožnit společný odchod sourozenců v návaznosti na spojení MHD či přechod do jiných zařízení, a nemá proto žádný řízený program ani náplň.

Zájem o jeho využití označí zákonný zástupce na zápisním lístku školní družiny tak, že na  daný den zapíše odchod dítěte 017

 

Harmonogram školního roku

4. 9. 2017 - První školní den

18. až 20. 9. 2017 - Pobyt v přírodě (Chata Pláně pod Ještědem).

3. 10. 2017 - Výuka na dopravním hřišti (8:15 - 10:00)

5. 10. 2017 - Třídní schůzky

18. 10. 2017 - Naivní divadlo (K šípku s Růženkou)

26. a 27. 10. 2017 - Podzimní prázdniny

16. 11. 2017 - Projektový den - české svátky a tradice

23. 11. 2017 - čtvrtletní konzultace

1. 12. 2017 - dopravní hřiště

5. 12. 2017 - Mikulášská škola a Naivní divadlo - představení O Raškovi (začíná v 10:30, návrat do školy kolem 12:15). Více informací naleznete zde. (vstupné zaplatíme z třídního fondu)

18. 12. 2017 - Vystoupení pro rodiče 4. tříd od 16:30 do 17:15

19. 12. 2017 - Exkurze do svíčkárny Rodas

22. 12. 2017 - Galerie Liberec - Designové Vánoce (8:30 - 10:00) Více naleznete zde.

23. 12. 2017 až 2. 1. 2018 - Vánoční prázdniny (do školy jdeme 3. 1. 2018)

11. 1. 2018 - pololetní konzultace

24.-26. 1. 2018 - Recitační soutěž (třídní kolo 4.A)

31. 1. 2018 - Předávání pololetního vysvědčení

1. 2. 2018 - Pololetní kino (film Čertoviny - Multikino OC Nisa)

2. 2. 2018 - Pololetní prázdniny

10. 2. 2018 - Den otevřených dveří "Balonem z pohádky do pohádky" 8:30 - 11:30

12. 2. 2018 - Tonda Obal - beseda o recyklaci (2. vyučovací hodina). Více informací naleznete zde.

21. 2. 2018 - Dopravní hřiště (8:15 - 10:00)

26. 2. až 4. 3. 2018 - Jarní prázdniny

16. 3. 2018 - Matematický klokan ve 4.A

22. 3. 2018 - konzultace za třetí čtvrtletí

23. - 24. 3. 2018 - Noc s Andersenem - spaní ve škole

26. 3. 2018 - Maják: Jsme parta (2. - 4. vyučovací hodina)

27. 3. 2018 - IQ Landia - program: Velká science show a Planetárium

28. 3. 2018 - Den naruby

29. 3. až 30. 3. 2018 - Velikonoční prázdniny

23. 4. 2018 - Dopravní hřiště (10:15 - 12:00)

30. 4. 2018 - Ředitelské volno

7. 5. 2018 - Ředitelské volno

17. 5. 2018 - Třídní schůzky

8. 6. 2018 - třídní focení 4.A

12. 6. 2018 - (nový termín) dobrovolný školní výlet Kleinvelka

20. 6. 2018 - Dopravní hřiště - zkoušky (8:15 - 10:00) 

1. 7. až 31. 8. 2018 - Letní prázdniny

 

Důležitá telefonní čísla a kontakty

  • Ředitelka školy: Mgr. Blanka Lukeš Reindlová
  • Sekretariát školy:  731 632 396
  • Telefon sborovna 1. stupeň: 725 088 832
  • E-mail:  info@zskola.cz
  • Web: www.zskola.cz
  • Školní jídelna: 485 102 945