česky deutsch

4.A

Úvod » Třídy » 4.A

Důležité upozornění.

Provoz školní družiny z provozních důvodů končí ve čtvrtek 30. 3. 2017 již v 16:15 hod. Moc prosíme rodiče, aby si děti vyzvedli v tento den včas.

Děkujeme za pochopení.

 

školní rok 2016 -2017

  1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
od:
do:
7:55
8:40
8:50
9:35
10:05
10:50
11:00
11:45
11:55
12:40
12:50
13:35
13:40
14:25
14:35
15:20
15:30
16:15
Pondělí TH ČjL Ma ČjL

Vla

       
Úterý ČjL Aj Ma Pří        
Středa Tv Aj ČjL Ma Hv        
Čtvrtek ČjL Aj Ma ČjL Vv Vv      
Pátek Ma Pří Tv Aj ČjL        

 

Týden začínáme společně.
 
V třídním kolektivu se spolužáky tráví děti významnou část dne. Role každého z nich v takové skupině je nesmírně důležitá a formuje do života jejich další postoje. Záleží na tom, jak se děti cítí během dne, zda mají mezi spolužáky někoho, komu důvěřují a s kým sdílí své zážitky. Proto a nejen proto, jsme se rozhodli začínat týden společně. Třídnická hodina je nejen dějištěm upevňování třídních kolektivů a poznávání se, ale i příležitostí řešit společně řadu problémů, které nás všechny tíží.
 
Od dětí víme, že se jim takto společně strávený čas líbí, po víkendu se na něj řada z nich těší a cítí, že jim pomáhá startovat pracovní den. Vzhledem k tomu, že to není zcela standardní způsob, dovolili jsme si pro vás, vážení rodiče, připravit pár otázek na toto téma a prosíme vás o chvilku času nad jejich zodpovězením. Pro nás je důležitý pohled každého z vás.
 
Předem velmi děkuji,
Mgr. Blanka Lukeš Reindlová,
 
 

 

Organizační chod školní družiny: 

Ve školním roce 2016/17 budou do školní družiny nebo centra volného času zařazeni všichni žáci školy, jejichž zákonní zástupci  projeví zájem podáním žádosti.

Pobyt ve školní družině či centru volného času je zpoplatněn. Cena je stanovena za měsíc a nelze ji přepočítávat na jednotlivé dny.

Měsíční poplatek 1. – 5. třída                                                                    270,-Kč

Měsíční poplatek – využití pouze ranní družiny                                     180,-Kč

Měsíční poplatek – volná hodina mezi vyučováním                              120,-Kč

Provozní doba školní družiny je od 6:30 do 17:00 hod. mimo dobu školního vyučování. Denně od 13:00 do 15:00 hod. je ve všech odděleních řízená organizovaná činnost (vycházky do okolí, výtvarné, rukodělné, hudební či sportovní aktivity a další). V této době není možné děti ze školní družiny vyzvedávat.

V případě nutnosti (odchod se sourozencem či podobně) bude pro tyto děti vytvořen od 13:00 do 14:00 hod. koutek, ve kterém bude vykonáván dohled. Z koutku děti odcházejí zásadně pouze samostatně na písemné vyrozumění zákonného zástupce s uvedeným časem. Tento koutek (vzhledem k omezeným prostorovým možnostem) nebude mít stálé místo a není jej tedy možné spojit s telefonem. Odchod dětí na tel. výzvu nebude tedy v tuto dobu možný. Koutek je určen výhradně dětem školní družiny nebo centra (není již dále zpoplatněn) a jeho cílem je vyjít vstříc požadavkům rodičů, umožnit společný odchod sourozenců v návaznosti na spojení MHD či přechod do jiných zařízení, a nemá proto žádný řízený program ani náplň.

Zájem o jeho využití označí zákonný zástupce na zápisním lístku školní družiny tak, že na  daný den zapíše odchod dítěte samostatně – bez doprovodu s uvedením času.  Pozor - zajištění od 14:00 do 15:00 hod. není možné. Vzájemné vyčkání dětí či rodičů ve vestibulu budovy je samozřejmostí.

 

Organizace školního roku 2016/2017

Státní svátky: 28. 9. středa + 17. 11. čtvrtek

Podzimní prázdniny: 26. 10 – 27.10 + státní svátek – středa až pátek

Ředitelské volno: 24. – 25. 10. studium DVPP – provoz školní družiny od 8:00do 16:00

Vánoční prázdniny: 23. 12 (pátek) – 2. 1. 2017

Pololetí končí 31. ledna 2017

Pololetní prázdniny: 3. 2. 2017

Jarní prázdniny 20. 2. – 26. 2. 2017

Ředitelské volno: 10. 4. – 12. 4. 2017 – studium DVPP

Velikonoční čtvrtek 13. 4. 2017

Konec školního roku 30. 6. (pátek)

Vážení rodiče, vítejte na stránkách 4.A

Kontakt  na tř. učitelku Mgr. Jarmila Janečková : 723 279 908

em. : jaru.lib@seznam.cz 

Organizace začátku školního roku 2016/2017   :

 

Každé pondělí končíme z organizačních důvodů ve 13.00 h - žáci budou po obědě

 

Informace z 13. 9. 

Elektronická žákovská knížka
Vážení rodiče, do elektronické žákovské knížky se přihlásíte na webových stránkách školy a vlevo dole kliknete na "Bakaláři". Pak zadáte údaje, které si děti vylepily do žákovského zápisníku. Přístupové heslo pro vás (rodiče) obdržíte na třídních schůzkách.

 

POZOR: Sledujte,prosím, informace o výuce anglického jazyka v sekci "domácí úkoly".

Co nás čeká v květnu : 

 

 

 

Český jazyk - dokončení sloves, shoda podmětu s přísudkem / rod ženský a mužský/ Průběžně diktáty  pravopisná cvičení.

 Sloh- blahopřání ke dni matek, inzerát

Matematika - zlomky, vztahy mezi čísly, práce s daty, aritmetický průměr, grafický násobek, součet a rozdíl úsečky. Kontrolní práce

Geometrie - grafický násobek úsečky. Síť - obsah čtverce a obdélníku

Vzhledem k tomu, že po tři pondělky není geometrie, přesouvám hodinu na úterý - do konce května. Prosím o kontrolu pomůcek na geometrii.

Přírodověda: Ekosystém rybník, rostliny a živočichové rybníků / vodní toky a nádrže, rostliny, ryby,obojživelníci, ptáci savci/.

Vážení rodiče, zasílám informaci z tř. schůzek:

Ve středu a ve čtvrtek čeká děti test z přírodovědy a matematiky. Zadání  vytvořilo ministerstvo školství.Ve středu budou testy vyplňovat na tabletech, ve čtvrtek písemnou formou.

Ze školy v přírodě zbylo na každé dítě /díky sponzorskému daru pana Pražáka/ 486 Kč. /Po dohodě s rodiči převedu tyto peníze na školní rok 2017 - 2018.

5.6. jdeme na DDH - děti musí mít vlastní helmu na kolo!

14.6.  budou děti skládat teoretické a praktické zkoušky - opět je nutná helma!

První dvě hodiny před odchodem na DDH se budeme učit!!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Upozornění pro rodiče : pokud Vaše dítě přijde do školy pozdě z jakéhokoliv důvodu a já jsem s dětmi mimo budovu, musíte se hlásit na sekretariátě školy. Není myslitelné,aby dítě sedělo ve třídě bez dozoru.!!! Děkuji 

 

 

 

 

 

 

Script not found. [Škola v přírodě]