česky deutsch

4.A

Úvod » Třídy » 4.A

Poslední výzva

Žádáme rodiče žáků školy - chlapců, kteří doposud neodevzdali potvrzení o očkování svých dětí nebo návratku o uskutečněném odběru krve u svého lékaře, aby tak učinili nejpozději do čtvrtka 12.12.2019 do 9:00 hod spolu s požadavkem na očkování. Pozdější dodání neumožňuje objednání potřebného množství vakcíny. Oddalování návštěvy lékaře a odběrů krve znemožňuje plné protiepidemické opatření a ohrožuje samotného žáka i ostatní.

Děkuji za Váš vstřícný postoj a spolupráci.

Obracíme se na vás s žádostí, abyste se vzhledem k výskytu virového zánětu jater (žloutenky) typu A řídili níže přiloženými pokyny Krajské hygienické stanice. Žáci (chlapci) prokáží očkování proti VHA doloženým očkováním. Ostatní chlapci se dostaví co nejdříve v ranních hodinách nalačno ke svému ošetřujícímu lékaři, který provede vyšetření včetně odběru krve. Žádanka je součástí níže přiložených pokynů.

 

Prosíme rodiče, aby žáky na pondělí vybavili informacemi o tom, u kterého dětského lékaře jsou přihlášení. Zároveň pokud bylo kterékoli z dětí v minulosti očkováno proti žloutence typu A, tak prosíme o doložení očkování.

 

 

Vítejte na nástěnce třídy 4.A

Vážení rodiče, milé děti, vítám Vás na webu naší třídy.

Mgr. Eduard Durník

e-mail: eduard.durnik@husovaliberec.cz

Rozvrh hodin ve školním roce 2019/2020


Rozvrh pro školní rok 2019/2020

  1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
od:
do:
7:55
8:40
8:50
9:35
10:05
10:50
11:00
11:45
11:55
12:40
12:50
13:35
13:40
14:25
14:35
15:20
15:30
16:15
Pondělí OSV ČJ *S* Pří Aj *S* Ma      
Úterý ČJ *S* Aj *S* Ma *B* Tv Čj *S1* Čj *S2*      
Středa Pří *B* ČJ Hv Aj *S* Ma *B*        
Čtvrtek ČJ Ma Tv Vv *B* ČJ L *S* Vla      
Pátek ČJ Aj *S* Vv Ma G *S*          

Označení hodin:

*B* = bilingvní výuka - hodina, v které se využívá český i anglický jazyk (ve výuce jsou dva učitelé).

*S* = hodina je realizována po skupinách (třída je rozdělena na dvě skupiny - 15/16 žáků, každá skupina je v jiné třídě s jiným vyučujícím, probírá se však stejné učivo - vyučující si skupiny vyměňují každý mesíc).

úterý ČJ s označením *S1* / *S2* = třída je rozdělena na dvě skupiny z nichž 1. skupina bude mít ČJ od 11:55 do 12:40 (5. vyučovací hodinu) a 2. skupina v tu chvíli má obědovou přestávku a výuku ČJ až od 12:50 do 13:35 (6. hodina). V pololetí se skupiny otočí.


 

Kde jsme v učivu ve 4.A

Následující tabulka ukazuje, kde jsme právě v učebnicích (UČ) a pracovních sešitech (PS).

ke dni: 4. 12.

strana UČ

strana PS

téma
ČJ 31 26 Vyjmenovaná slova (BFLM). Stavba slova (kořen předpona, přípona, koncovka), vyjmenovaná slova po B, slova citově zabarvená, spisovná a nespisovná slova. Synonyma, antonyma a homonyma, pravopis i/y po tvrdých a měkkých souhláskách, spodoba znělosti, hlásková analýza slov (samohlásky a souhlásky)
MA

38

G: 112

19

G: 38

Počítání do 1000, zaokrouhlování, převody jednotek (délka, hmotnost, čas), násobilka, sčítání a odčítání do 1000, řešení slovních úloh

Geometrie: kolmicebod, přímka, polopřímka, úsečka, rovnoběžka, různoběžka, plošné útvary (čtverec, obdélník, trojúhelník, kruh)

AJ 15 12 Possesive adjectives (I-my, you-your, he-his, she-her, it-its, we-our, you-your, they-their), there is/are, numbers (0-100), countries and nationalities, verb to BE, classroom objects, everyday phrases, days, months of the year
VLA 11 6 Kraje ČR, územní členění a samospráva, armáda ČR, život v demokratickém státě, Česká republika, sousední státy, členství v EU
17 6 Rostliny, houby

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Novinky

Projekt: Kraje České republiky 13. 1. 2020

V hodinách vlastivědy jsme se začali zabývat jednotlivými kraji ČR. Žáci dostali ve skupinách za úkol zjistit o daném kraji podstatné a zajímavé informace, vytvořit plakát daného kraje ve formátu A3 a připravit prezentaci pro ostatní žáky (lze využít i powerpointovou prezentaci kraje - není povinné).

Co by měla prezentace obsahovat: Velikost kraje, počet obyvatel, jméno hejtmana, nejznámější města, známé firmy či výrobky a tradiční potraviny, přírodní památky (hory, řeky), kulturní a historické památky (hrady a zámky). Vlastní tipy na výlety či zajímavosti.

Prezentace jednotlivých krajů ČR zahájíme 13. ledna 2020.

Skupiny:

 1. Hl. m. Praha: Klára, Lucka, Sára
 2. Středočeský kraj: Ondra, Dia
 3. Liberecký kraj: Nela K., Vláďa
 4. Ústecký kraj: Eliška a Zuzka Ben., Jola
 5. Karlovarský kraj: Lucka Č., Nella F.
 6. Plzeňský kraj: Váša, Matouš
 7. Jihočeský kraj: Šimon, Kryštof
 8. Vysočina: Matteo, Marek
 9. Pardubický kraj: Áďa, Eliška Bui, Martina
 10. Královehradecký kraj: Tonda, Terka
 11. Olomoucký kraj: Simon, Štěpán
 12. Moravskoslezský kraj: Pavel, Filip Kr.
 13. Zlínský kraj: Fanda, Filip Kl.
 14. Jihomoravský kraj: Maya, Sofi

 

Svíčkárna Rodas pondělí 9. 12. 2019

V pondělí pojedeme do svíčkárny Rodas. Děti budou tvořit několik výrobků, které si budou moci odnést domů. Cena programu je 75 Kč za žáka. Vstupné bude hrazeno z třídního fondu.

Pondělní program:

Ve škole se budeme učit 1. a 2. hodinu (s sebou učení na ČJ), poté v 9:46 pojedeme busem 29 ze zastávky Husova ke svíčkárně (Kunratická sídliště). Program ve svíčkárně bude od 10:30 do 12:30. Ve svíčkárně je i možnost zakoupit různé další výrobky. Doporučuji, aby si děti vzaly kapesné (max 300 Kč). Ve 12:53 pojedeme busem zpět ke škole.

Prosím, zda byste dětem připravili dva dětské lístky na bus MHD (na cestu tam a zpět).

 

Mikulášská škola čtvrtek 4. 12. 2019

Ve čtvrtek nás během 1. - 2. vyučovací hodiny ve třídě navštíví Mikuláš s čerty a anděli. Děti se mohou těšit na balíčky plné dobrot. Chci moc poděkovat všem, kteří donesli dobroty pro děti do mikulášské nadílky.

 

Harmonogram školního roku 2019-2020

9. 12. 2019 Svíčkárna Rodos - Liberec (od 10:30 do 13:30). Cena dílničky je 75 Kč.

16. 12. 2019 Galerie - program: Vánoční tabule (od 12:15 do 13:45).

21. 12. 2019 - 5. 1. 2020 Vánoční prázdniny

9. 1. 2020 Individuální konzultace 2. čtvrtletí (po objednání na stanovený termín mezi 16:00 a 18:00)

23. 1. 2019 Dopravní hřiště (od 8:15 do 10:00) s sebou: přezuvky, svačinu, pití a pomůcky na 3.-6. hodinu

30. 1. 2020 Vydávání pololetních vysvědčení

31. 1. 2020 Pololetní prázdniny

9. - 15. 3. 2020 Jarní prázdniny

2. 4. 2020 Individuální konzultace 3. čtvrtletí (po objednání na stanovený termín mezi 16:00 a 18:00)

9. - 13. 4. 2020 Velikonoční prázdniny

1. 5. 2020 Svátek práce

8. 5. 2020 Den vítězství

21. 5. 2020 Závěrečné třídní schůzky (17:00 - 18:00)

26. 6. 2020 Vydávání vysvědčení

29. a 30. 6. 2020 Ředitelské volno

1. 7. - 31. 8. 2020 Letní prázdniny

 

Stalo se

Vánoční stromeček ve 4.A od 2. 12. 2019

Moc děkujeme paní Koťátkové za zařízení vánočního stomečku pro naši třídu. Velké díky i za zapůjčení vánočních ozdob.

 

Mikulášská nadílka nejpozději do 3. 12. 2019

Prosinec se blíží a s ním i nadílka od Mikuláše, čerta a anděla. Moc prosím o spolupráci s přípravou nadílky pro děti ze 4.A. Budeme moc rádi, když nakoupíte nějakou dobrotu v počtu 31 kusů, abychom mohli připravit balíčky pro naše děti.

Pokud chcete podpořit i iniciativu naší školy, můžete nakoupit nějaké dobroty i pro děti z dětského domova v Liberci.

Předem moc děkuji.

 

List čtenáře odevzdat do 30. 11. 2019

Děti vyplní list čtenáře za přečtenou knížku z 1. čtvrtletí. Vyplnění listu čtenáře se bude hodnotit známkou do ČJ.

 

Upozornění na vši 27. 11. 2019

Pozor, v naší třídě se opět vyskytly vši. Prosím, prohlédněte důkladně dětem hlavy a v případě výskytu vší proveďte nutná opatření!

Děkuji za spolupráci.

 

Čtvrtletní test z českého jazyka 20. 11. 2019

Ve středu budeme psát čtvrtletní test z českého jazyka (co se v testu objeví: synonyma, antonyma, stavba slova - kořen, předpony a přípony, pravopis i/y, vyjmenovaná slova, slovní druhy).

 

Čtvrtletní test z matematiky 21. 11. 2019

Ve čtvrtek budeme psát čtvrtletní test z matematiky (co se v testu objeví: početní operace, řešení slovních úloh, zaokrouhlování, převody jednotek, pojmy z geometrie).

 

Dopravní hřiště pondělí 18. 11. 2019

V pondělí 18. 11. 2019 půjdeme na dopravní hřiště na druhou lekci dopravní výchovy. Program vždy začíná v 8:15 a končí v 10:00. Abychom stihli dorazit na dopracvní hřiště včas, budeme muset od školy odcházet nejpozději v 7:45. Sraz v šatnách školy již v 7:40! Pokud chcete, můžete své děti dovézt přímo k dopravnímu hřišti, kam my od školy dorazíme kolem 8:10. Návrat do školy je naplánován na 10:15.

S sebou si děti vezmou: přezůvky a svačinu. Učení a pomůcky na 3.-6. hodinu (Pří, AJ, Ma a Vv).

Další návštěva dopravního hřiště: čtvrtek 23. 1. 2020

 

Test z přírodovědy pondělí 18. 11. 2019

V pondělí budeme psát test z přírodověda (téma: rostliny UČ str. 14-17)

 

Sněhulák ze 4.A na vánoční strom na náměstí 8. 11. 2019

Se třídou jsme vytvořili sněhuláka, který ozdobí vánoční stromeček před radnicí.

Upozornění na vši 8. 11. 2019

Pozor, v naší třídě se vyskytly vši. Prosím, prohlédněte dětem důkladně hlavy a v případě výskytu vší proveďte nutná opatření!

Děkuji za spolupráci.

 

Čtvrtletní test z AJ středa 13. 11. 2019

Ve středu si napíšeme čtvrtletní test z AJ s váhou 3. Test se skládá z částí listening (poslech), vocabulary (slovíčka), grammar (gramatika), reading (čtení a odpovídání na otázky) a writing (psaní vět).

V testu se může objevit:

months of the year, classroom objects, colours, numbers, countries and nationalities, forms of verb to be (I am, you are, he is...), phrase: there is/are a psaní vět o sobě.

 

Poplatek za SRPŠ 500 Kč

Vybíráme poplatek 500,- za žáka v rámci SRPŠ (Sdružení rodičů a přátel školy). Peníze budou použity na vybudování a vybavení nové školní knihovny.

 

Sběr papíru 6. listopadu 2019

Ve středu 6. 11. 2019 proběhne na škole sběr starého papíru. Autům bude tento den umožněn vjezd na hřiště.

 

Státní svátek a podzimní prázdniny 28. - 30. 10. 2019

V příštím týdnu budeme mít tři dny volna. V pondělí 28. 10. je státní svátek a v úterý a ve středu 29. a 30. 10. jsou podzimní prázdniny.

Ve škole se sejdeme ve čtvrtek 31. 10.

 

Plánované přerušení dodávek proudu 31. 10. 2019

Upozorňujeme vás, že dne 31. 10. dojde k plánovanému přerušení dodávek elektrického proudu. Mimo provoz bude školní jídelna, vybavte prosím děti větší svačinou a teplým oblečením.

Vyučování ve čtvrtek začne až v 8:50 (2. vyučovací hodina), ranní družina bude fungovat jako obvykle i v čase 1. vyučovací hodiny. Z provozních důvodů bude vyučování ukončeno po 5. vyučovací hodině ve 12:40. Poslední vyučovací hodina (vlastivěda) odpadá.

 

Halloween na naší škole 1. 11. 2019

V pátek po podzimních prázdninách se děti zúčastní halloweenského projektového dne, který bude veden v angličtině a bude probíhat celé dopoledne. Děti budou rozděleny do několika týmů, v kterých budou plnit různé čarodějné úkoly (čarodějný tanec, halloweenské tvoření, pečení čarodějných pokrmů a mnoho dalšího).

Moc děkujeme za první dýně, které děti donesly. Dýně budeme potřebovat na dlabání strašidelných obličejů. Dále prosíme, pokud máte doma roličky od toaletního papíru, budou se nám hodit na halloweenské tvoření.

Předem prosím, dýně i roličky je třeba donést do školy nejpozději do pátku 25. 10.

Děkujeme za spolupráci.

 

Podzimní tvoření ve 4.A

18. října 2019

Drobná změna rozvrhu hodin ve 4.A

7. 10. 2019

Z organizačních důvodů došlo k drobné změně rozvrhu hodin. Konec vyučování však zůstal beze změn. Na této stránce výše již naleznete aktuální verzi rozvrhu hodin.

 • Pondělní hodina Vv se přesunula na pátek (páteční hodina Pč se přesunula na pondělí)
 • Páteční hodina matematiky (geometrie) se přesunula z 3. na 4. vyučovací hodinu

 

Společné třídní schůzky 3. 10. 2019 od 17:00

Ve čtvrtek se konaly třídní schůzky. Pokud se někdo nemohl zúčastnit, prosím, zda by se mohl zastavit kdykoliv v následujících dnech kvůli podpisu několika důležitých listin.

Podstatné informace, které jsme na třídních schůzkách probírali naleznete zde.

 

Dopravní hřiště

V pondělí 30. 9. 2019 jsme byli poprvé na dopravním hřišti, kde žáci procházejí výukou dopravní výchovy. Celkem nás během tohoto školního roku čeká 5 lekcí na dopravním hřišti, které vedou lektoři městské policie. Na konci školního roku mohou žáci získat průkaz cyklisty. Musí úspěšně splnit písemný test z 20 otázek (dopravní značky, křižovatky, povinná výbava cyklisty). a předvést bezchybnou jízdu na kole dle pravidel silničního provozu. 

Další lekce: pondělí 18. 11. 2019

Program vždy začíná v 8:15 a končí v 10:00. Abychom stihli dorazit na dopracvní hřiště včas, budeme muset od školy odcházet nejpozději v 7:45. Sraz v šatnách školy již v 7:40! Pokud chcete, můžete své děti dovézt přímo k dopravnímu hřišti, kam my od školy přijdeme kolem 8:05.

S sebou si děti vezmou: přezůvky a svačinu. Učení a pomůcky na 3.-6. hodinu (Pří, AJ, Ma a Vv).

Škola v přírodě - Rudolfov

23. - 25. září 2019

 

Obecné informace

Absence a omlouvání žáků z výuky

Při nemoci:

 • informaci o nepřítomnosti zaslat neprodleně e-mailem či SMS třídnímu učiteli (případně zanechat vzkaz na sekretariátu školy)
 • po nemoci písemně v žákovském zápisníku (omluvný list), v den nástupu do školy odevzdat třídnímu učiteli k omluvení absence
 • omluvenku je nutné psát i na jednu zameškanou hodinu (např. návštěva lékaře...)

Pro uvolnění během vyučování:

 • písemně před odchodem - v žákovském zápisníku (informace stačí vyučujícímu učiteli, s omluvenkou v žákovském zápisníku, potom za třídním učitelem)

Pro dlouhodobější uvolnění z výuky na více jak 3 dny:

 • je nutné vyplnit žádost o uvolnění žáka (ke stažení v dokumentech školy) a odevzdat ji třídnímu učiteli
 • žádost posuzuje ředitelka školy, rozhodnutí o uvolnění si žáci vyzvednou v sekretariátu školy (je připraveno obvykle do týdne od podání žádosti)

 

Třídní schůzky ve školním roce 2019-2020

3. 10. 2019 - společné třídní schůzky 17:00 - 18:30

28.11. 2019 - konzultační 16:00 - 18:00 (po objednání na stanovený termín)

9. 1. 2020 - konzultační 16:00 - 18:00 (po objednání na stanovený termín)

2. 4. 2020 - konzultační 16:00 - 18:00 (po objednání na stanovený termín)

21. 5. 2020 - společné třídní shůzky 17:00 - 18:30

 

Informace k Dětskému klubu Husova

Dětský klub Husova (DKH) pokračuje i ve školním roce 2019/20. Z kapacitních důvodu jsou tam zařazeni žáci 3. - 5. třídy. Realizace DKH je financována z projektu (CZ.03.1.51/0.0/0.0/17_077/0007928) z Operačního programu Zaměstnanost. S tímto souvisí  doložení potřebných dokumentů pro projekt: 1. Přihláška do DKH, 2. Potvrzení vazby na trh práce (potvrzení zaměstnavatele o pracovním poměru, pro OSVČ – potvrzení ČSSZ, nezaměstnaný – potvrzení z úřadu práce, osoby v procesu vzdělávání – potvrzení o studiu případně potvrzení o účasti na rekvalifikačním kurzu). Dokumenty si můžete stáhnout z web. stránek školy (sekce třídy), případně vyzvednout na sekretariátu školy. Moc vám všem děkuji za spolupráci a v případě nejasnosti se prosím obraťte na sekretariát školy (kontaktní osoba Zuzana Kounková)

Provozní doba DKH: 6:00 – 18:00

Seznam pomůcek do 4. třídy

Co je potřeba donést do školy:

 • 1x krabice s kapesníky

 • 1x balík papírových utěrek

 • 1x balík papírů do kopírky

Přinést vymytý a označený stojan na učebnice a box na výtvarné potřeby.

Pomůcky na VV: box + vodové barvy, tempery, štětec (silný plochý, silný kulatý, slabý), progresa, voskovky, modelína, pastelové křídy suché, černá tuš, lepidlo na papír (tyčinka), lepidlo Herkules, fixy, hadřík, igelitový ubrus na lavici, zástěra či staré triko, kelímek na vodu,
barevné papíry.

Vybavení penálu a další pomůcky: tužky č. 1, 2, 3, 2x pero, ořezávátko, guma, pastelky, nůžky, krátké pravítko 15 cm, trojúhelník s ryskou, kružítko, úhloměr (doporučuji podepsat)

Potřeby na TV: tričko, krátké kalhoty, pevnou obuv určenou do tělocvičny, za teplého počasí boty na ven, tepláky, mikinu, ponožky, vše v látkovém pytli

Úkoly přes prázdniny: přečíst alespoň 2 knihy, zapsat do deníku, aktivně vyzkoušet znalosti vlastivědy při putování ČR a cizí jazyk v zahraničí

Platby: V září bude třeba uhradit sešity (objednáme společně za třídu), pracovní sešity na M, ČJ, PŘ, VL (cca 500 Kč), potřeby na VV a PČ (200 Kč), do třídního fondu 300 Kč a příspěvek na bilingvní vyučování 500 Kč na celý školní rok.