česky deutsch

4.A

Úvod » Třídy » 4.A

Vítejte na nástěnce 4. A

Aktuality a zprávy z naší třídy

15. 9. 2017

Pobyt v přírodě - Pláně pod Ještědem 18.-20. 9. 2017

V pondělí mezi 7:30 a 8:00 se sejdeme v ulici Chelčického (boční ulice u školy), kde budeme nakládat naše zavazadla do auta. Návrat do školy ve středu 20. 9. předpokládáme kolem 14:30-15:00.

12. 9. 2017

Čtecí dílny každou středu

Každou středu si děti budou nosit vlastní knihu z domova, kterou využijí při hodině čtení.

Geometrie v pátek

Během pátečních hodin matematiky se budeme věnovat geometrii. Pomůcky: ořezaná tužka č. 2, trojúhelník s ryskou, kružítko, pravítko, úhloměr, podložka do sešitu s linkami

Deník

Budeme pokračovat ve psaní do sešitů ze 3. třídy.

 

6. 9. 2017

Kontrola osobních údajů

V pondělí 4. 9. jsme zahájili nový školní rok. Prosím všechny rodiče o nahlášení případných změn adres trvalého pobytu, telefonních čísel či e-mailových adres. Změny, prosím, posílejte na můj e-mail: eduard.durnik@husovaliberec.cz.

Odpolední kroužky

Můžete své děti přihlašovat do odpoledních kroužků školy. Seznam kroužků naleznete na internetových stránkách zde. Přihlášky posílejte elektronicky do 18. 9. 2017.

Platbu za odpolední kroužky neposílejte dříve, než bude potvrzeno zapsání dětí do odpoledního kroužku (účast dětí bude potvrzena nejpozději do 22. 9. 2017). Pozor, škola má nové číslo účtu, je uvedeno na úvodní stránce školy.

Kroužky budou zahájeny v týdnu od 25. 9. 2017.

Třídní schůzky

Společné třídní schůzky ve 4. A se uskuteční dne 5. 10. 2017. Čas bude upřesněn.

 

Rozvrh hodin na tento školní rok

školní rok 2017/2018

  1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
od:
do:
7:55
8:40
8:50
9:35
10:05
10:50
11:00
11:45
11:55
12:40
12:50
13:35
13:40
14:25
14:35
15:20
15:30
16:15
pondělí Th ČjL Tv Aj Ma        
úterý ČjL Tv* Pří Ma*        
středa Ma ČjL Vla Aj ČjL        
čtvrtek ČjL Aj* Ma ČjL Vv Hv      
pátek Aj ČjL Ma Vv Pří*        

Th - třídnická hodina

* - hodiny s rodilým mluvčím

 

Harmonogram školního roku

4. 9. 2017 - První školní den

18. až 20. 9. 2017 - Pobyt v přírodě (Chata Pláně pod Ještědem).

3. 10. 2017 - Výuka na dopravním hřišti (8:15 - 10:00)

5. 10. 2017 - Třídní schůzky     

26. a 27. 10. 2017 - Podzimní prázdniny

23. 11. 2017 - čtvrtletní konzultace

23. 12. 2017 až 2. 1. 2018 - Vánoční prázdniny (do školy jdeme 3. 1. 2018)

11. 1. 2018 - pololetní konzultace

2. 2. 2018 - Pololetní prázdniny                              

26. 2. až 4. 3. 2018 - Jarní prázdniny               

22. 3. 2018 - konzultace za třetí čtvrtletí                   

29. 3. až 30. 3. 2018 - Velikonoční prázdniny

17. 5. 2018 - Třídní schůzky                   

1. 7. až 31. 8. 2018 - Letní prázdniny

 

Platby za první pololetí školního roku

Na první pololetí školního roku 2017/2018 se vybírá 870 Kč za rodilého mluvčího a 1000 Kč do třídního fondu, za sešity a výtvarné potřeby.

Za pobyt v přírodě (18. - 20. 9. 2017) se bude vybírat 700 Kč na ubytování a stravu v chatě Pláně pod Ještědem.

Celkem tedy 2570 Kč.

 

Organizační chod školní družiny

 

Měsíční poplatek 1. – 5. třída                                                                    270,-Kč

Měsíční poplatek – využití pouze ranní družiny                                     180,-Kč

Měsíční poplatek – volná hodina mezi vyučováním                              120,-Kč

Provozní doba školní družiny je od 6:30 do 17:00 hod. mimo dobu školního vyučování. Denně od 13:00 do 15:00 hod. je ve všech odděleních řízená organizovaná činnost (vycházky do okolí, výtvarné, rukodělné, hudební či sportovní aktivity a další). V této době není možné děti ze školní družiny vyzvedávat.

V případě nutnosti (odchod se sourozencem či podobně) bude pro tyto děti vytvořen od 13:00 do 14:00 hod. koutek, ve kterém bude vykonáván dohled. Z koutku děti odcházejí zásadně pouze samostatně na písemné vyrozumění zákonného zástupce s uvedeným časem. Tento koutek (vzhledem k omezeným prostorovým možnostem) nebude mít stálé místo a není jej tedy možné spojit s telefonem. Odchod dětí na tel. výzvu nebude tedy v tuto dobu možný. Koutek je určen výhradně dětem školní družiny nebo centra (není již dále zpoplatněn) a jeho cílem je vyjít vstříc požadavkům rodičů, umožnit společný odchod sourozenců v návaznosti na spojení MHD či přechod do jiných zařízení, a nemá proto žádný řízený program ani náplň.

Zájem o jeho využití označí zákonný zástupce na zápisním lístku školní družiny tak, že na  daný den zapíše odchod dítěte 017

 

Důležitá telefonní čísla a kontakty

  • Ředitelka školy: Mgr. Blanka Reindlová
  • Sekretariát školy:  731 632 396
  • Telefon sborovna 1. stupeň: 725 088 832
  • E-mail:  info@zskola.cz
  • Web: www.zskola.cz
  • Školní jídelna: 485 102 945