česky deutsch

4.A

Úvod » Třídy » 4.A

 

Vítejte na nástěnce třídy 4.A

Vážení rodiče, milé děti, vítám Vás na webu naší třídy.

Mgr. Eduard Durník

e-mail: eduard.durnik@husovaliberec.cz

Rozvrh hodin ve školním roce 2019/2020


Rozvrh pro školní rok 2019/2020

  1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
od:
do:
7:55
8:40
8:50
9:35
10:05
10:50
11:00
11:45
11:55
12:40
12:50
13:35
13:40
14:25
14:35
15:20
15:30
16:15
Pondělí OSV ČJ *S* Pří Aj *S* Ma      
Úterý ČJ *S* Aj *S* Ma *B* Tv Čj *S1* Čj *S2*      
Středa Pří *B* ČJ Hv Aj *S* Ma *B*        
Čtvrtek ČJ Ma Tv Vv *B* ČJ L *S* Vla      
Pátek ČJ Aj *S* Vv Ma G *S*          

Označení hodin:

*B* = bilingvní výuka - hodina, v které se využívá český i anglický jazyk (ve výuce jsou dva učitelé).

*S* = hodina je realizována po skupinách (třída je rozdělena na dvě skupiny - 15/16 žáků, každá skupina je v jiné třídě s jiným vyučujícím, probírá se však stejné učivo - vyučující si skupiny vyměňují každý mesíc).

úterý ČJ s označením *S1* / *S2* = třída je rozdělena na dvě skupiny z nichž 1. skupina bude mít ČJ od 11:55 do 12:40 (5. vyučovací hodinu) a 2. skupina v tu chvíli má obědovou přestávku a výuku ČJ až od 12:50 do 13:35 (6. hodina). V pololetí se skupiny otočí.


 

Kde jsme v učivu ve 4.A

Následující tabulka ukazuje, kde jsme právě v učebnicích (UČ) a pracovních sešitech (PS).

ke dni: 18. 10.

strana UČ

strana PS

téma
ČJ 17 13 Stavba slova (kořen předpona, přípona, koncovka), vyjmenovaná slova po B, slova citově zabarvená, spisovná a nespisovná slova. Synonyma, antonyma a homonyma, pravopis i/y po tvrdých a měkkých souhláskách, spodoba znělosti, hlásková analýza slov (samohlásky a souhlásky)
MA

20

G: 112

10

G: 33

Počítání do 1000, převody jednotek (délka, hmotnost, čas), násobilka, sčítání a odčítání do 1000, řešení slovních úloh

Geometrie: bod, přímka, úsečka, plošné útvary (čtverec, obdélník, trojúhelník, kruh)

AJ 8 8 Countries and nationalities, verb to BE, classroom objects, everyday phrases, days, months of the year
VLA 7 3 Územní členění a samospráva, armáda ČR, život v demokratickém státě, Česká republika, sousední státy, členství v EU
6 2 Živá a neživá příroda

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Novinky

Poplatek za SRPŠ 500 Kč

Vybíráme poplatek 500,- za žáka v rámci SRPŠ (Sdružení rodičů a přátel školy). Peníze budou použity na vybudování a vybavení nové školní knihovny.

 

Test z vlastivědy ve středu 23. 10. 2019

Napíšeme si test z vlastivědy (kapitola 2. ČR jako demokratický stát).

 

Podzimní nálada ve 4.A

18. října 2019

Harmonogram školního roku 2019-2020

28. - 30. 10. 2019 Podzimní prázdniny a Den vzniku samostatného československého státu

31. 10. 2019 Halloweenský projektový den s angičtinou

18. 11. 2019 Dopravní hřiště (od 8:15 do 10:00) s sebou: přezuvky, svačinu, pití a pomůcky na 3.-6. hodinu

28. 11. 2019 Individuální konzultace 1. čtvrtletí (po objednání na stanovený termín mezi 16:00 a 18:00)

21. 12. 2019 - 5. 1. 2020 Vánoční prázdniny

9. 1. 2020 Individuální konzultace 2. čtvrtletí (po objednání na stanovený termín mezi 16:00 a 18:00)

30. 1. 2020 Vydávání pololetních vysvědčení

31. 1. 2020 Pololetní prázdniny

9. - 15. 3. 2020 Jarní prázdniny

2. 4. 2020 Individuální konzultace 3. čtvrtletí (po objednání na stanovený termín mezi 16:00 a 18:00)

9. - 13. 4. 2020 Velikonoční prázdniny

1. 5. 2020 Svátek práce

8. 5. 2020 Den vítězství

21. 5. 2020 Závěrečné třídní schůzky (17:00 - 18:00)

26. 6. 2020 Vydávání vysvědčení

29. a 30. 6. 2020 Ředitelské volno

1. 7. - 31. 8. 2020 Letní prázdniny

 

Stalo se

Drobná změna rozvrhu hodin ve 4.A

7. 10. 2019

Z organizačních důvodů došlo k drobné změně rozvrhu hodin. Konec vyučování však zůstal beze změn. Na této stránce výše již naleznete aktuální verzi rozvrhu hodin.

 • Pondělní hodina Vv se přesunula na pátek (páteční hodina Pč se přesunula na pondělí)
 • Páteční hodina matematiky (geometrie) se přesunula z 3. na 4. vyučovací hodinu

 

Společné třídní schůzky 3. 10. 2019 od 17:00

Ve čtvrtek se konaly třídní schůzky. Pokud se někdo nemohl zúčastnit, prosím, zda by se mohl zastavit kdykoliv v následujících dnech kvůli podpisu několika důležitých listin.

Podstatné informace, které jsme na třídních schůzkách probírali naleznete zde.

 

Dopravní hřiště

V pondělí 30. 9. 2019 jsme byli poprvé na dopravním hřišti, kde žáci procházejí výukou dopravní výchovy. Celkem nás během tohoto školního roku čeká 5 lekcí na dopravním hřišti, které vedou lektoři městské policie. Na konci školního roku mohou žáci získat průkaz cyklisty. Musí úspěšně splnit písemný test z 20 otázek (dopravní značky, křižovatky, povinná výbava cyklisty). a předvést bezchybnou jízdu na kole dle pravidel silničního provozu. 

Další lekce: pondělí 18. 11. 2019

Program vždy začíná v 8:15 a končí v 10:00. Abychom stihli dorazit na dopracvní hřiště včas, budeme muset od školy odcházet nejpozději v 7:45. Sraz v šatnách školy již v 7:40! Pokud chcete, můžete své děti dovézt přímo k dopravnímu hřišti, kam my od školy přijdeme kolem 8:05.

S sebou si děti vezmou: přezůvky a svačinu. Učení a pomůcky na 3.-6. hodinu (Pří, AJ, Ma a Vv).

Škola v přírodě - Rudolfov

23. - 25. září 2019

 

Obecné informace

Absence a omlouvání žáků z výuky

Při nemoci:

 • informaci o nepřítomnosti zaslat neprodleně e-mailem či SMS třídnímu učiteli (případně zanechat vzkaz na sekretariátu školy)
 • po nemoci písemně v žákovském zápisníku (omluvný list), v den nástupu do školy odevzdat třídnímu učiteli k omluvení absence
 • omluvenku je nutné psát i na jednu zameškanou hodinu (např. návštěva lékaře...)

Pro uvolnění během vyučování:

 • písemně před odchodem - v žákovském zápisníku (informace stačí vyučujícímu učiteli, s omluvenkou v žákovském zápisníku, potom za třídním učitelem)

Pro dlouhodobější uvolnění z výuky na více jak 3 dny:

 • je nutné vyplnit žádost o uvolnění žáka (ke stažení v dokumentech školy) a odevzdat ji třídnímu učiteli
 • žádost posuzuje ředitelka školy, rozhodnutí o uvolnění si žáci vyzvednou v sekretariátu školy (je připraveno obvykle do týdne od podání žádosti)

 

Třídní schůzky ve školním roce 2019-2020

3. 10. 2019 - společné třídní schůzky 17:00 - 18:30

28.11. 2019 - konzultační 16:00 - 18:00 (po objednání na stanovený termín)

9. 1. 2020 - konzultační 16:00 - 18:00 (po objednání na stanovený termín)

2. 4. 2020 - konzultační 16:00 - 18:00 (po objednání na stanovený termín)

21. 5. 2020 - společné třídní shůzky 17:00 - 18:30

 

Informace k Dětskému klubu Husova

Dětský klub Husova (DKH) pokračuje i ve školním roce 2019/20. Z kapacitních důvodu jsou tam zařazeni žáci 3. - 5. třídy. Realizace DKH je financována z projektu (CZ.03.1.51/0.0/0.0/17_077/0007928) z Operačního programu Zaměstnanost. S tímto souvisí  doložení potřebných dokumentů pro projekt: 1. Přihláška do DKH, 2. Potvrzení vazby na trh práce (potvrzení zaměstnavatele o pracovním poměru, pro OSVČ – potvrzení ČSSZ, nezaměstnaný – potvrzení z úřadu práce, osoby v procesu vzdělávání – potvrzení o studiu případně potvrzení o účasti na rekvalifikačním kurzu). Dokumenty si můžete stáhnout z web. stránek školy (sekce třídy), případně vyzvednout na sekretariátu školy. Moc vám všem děkuji za spolupráci a v případě nejasnosti se prosím obraťte na sekretariát školy (kontaktní osoba Zuzana Kounková)

Provozní doba DKH: 6:00 – 18:00

Seznam pomůcek do 4. třídy

Co je potřeba donést do školy:

 • 1x krabice s kapesníky

 • 1x balík papírových utěrek

 • 1x balík papírů do kopírky

Přinést vymytý a označený stojan na učebnice a box na výtvarné potřeby.

Pomůcky na VV: box + vodové barvy, tempery, štětec (silný plochý, silný kulatý, slabý), progresa, voskovky, modelína, pastelové křídy suché, černá tuš, lepidlo na papír (tyčinka), lepidlo Herkules, fixy, hadřík, igelitový ubrus na lavici, zástěra či staré triko, kelímek na vodu,
barevné papíry.

Vybavení penálu a další pomůcky: tužky č. 1, 2, 3, 2x pero, ořezávátko, guma, pastelky, nůžky, krátké pravítko 15 cm, trojúhelník s ryskou, kružítko, úhloměr (doporučuji podepsat)

Potřeby na TV: tričko, krátké kalhoty, pevnou obuv určenou do tělocvičny, za teplého počasí boty na ven, tepláky, mikinu, ponožky, vše v látkovém pytli

Úkoly přes prázdniny: přečíst alespoň 2 knihy, zapsat do deníku, aktivně vyzkoušet znalosti vlastivědy při putování ČR a cizí jazyk v zahraničí

Platby: V září bude třeba uhradit sešity (objednáme společně za třídu), pracovní sešity na M, ČJ, PŘ, VL (cca 500 Kč), potřeby na VV a PČ (200 Kč), do třídního fondu 300 Kč a příspěvek na bilingvní vyučování 500 Kč na celý školní rok.