česky deutsch

4.A

Úvod » Třídy » 4.A

Informace k projektu „ Dětský klub Husova“

Registrační číslo projektu: CZ.03.1.51/0.0/0.0/17_077/0007928

Rodiče, kteří pracují jako OSVČ, vyplní a potvrdí prosím (na ČSSZ) Žádost o potvrzení v evidenci ČSSZ, která je k dispozici ke stažení na nástěnkách tříd.

 

Rozvrh hodin na tento školní rok

školní rok 2018/2019

  1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
od:
do:
7:55
8:40
8:50
9:35
10:05
10:50
11:00
11:45
11:55
12:40
12:50
13:35
13:40
14:25
14:35
15:20
15:30
16:15
pondělí Th ČjL Ma Aj        
úterý Aj Tv Ma ČjL Hv      
středa Aj ČjL Tv Ma Vv Vv      
čtvrtek Ma ČjL Vl ČjL          
pátek ČjL Ma Aj ČjL        

Th - třídnická hodina

 

Žádáme žáky, aby si do 27.6. 2019 vyklidili své šatní skříňky, boxy a odnesli si své školní potřeby, které během roku ponechávají ve škole. Důvodem je úklid a malování. Neodnesené věci budou shromážděny v prostorách skladu školy a to pouze do 15.9. 2019. Poté budou předány pro potřebu červeného kříže a charity. 

 

Od 20. 6.  do 27. 6. - výuka ukončena po čtvrté vyučovací hodině

Rozdáváme fotografie, někteří si ještě fotky nevyzvedli, prosím pošlete po dětech peníze.

 

24. 6.  -  rozdávání učebnic do 5. třídy (s sebou tašku na učebnice)

26. 6. – sběr starého papíru

24. a 25. 6. výuka 

26. a 27. 6.  úklid třídy, stolní hry, kniha na čtení

27. 6.  – odevzdat klíček od šatní skříňky

28. 6. – rozdávání vysvědčení během 1. vyučovací hodiny

 

Ve čtvrtek 20. 6. pojedeme na výlet na Loučeň. V úterý děti donesou informace s návratkou.         

Vybíráme 500,-.

 

V pátek 14. 6. si napíšeme prověrku z přírodovědy (Na poli) - váha 3.

 

Ve čtvrtek 13. 6. si napíšeme prověrku z matematiky (písemné násobení, i dvojcif. činitelem, písemné dělení, slovní úlohy, zlomky, rovnice).

 

Na festival čtenářství si děti mohou vzít knížky pro autogramy a trochu peněz. Budou se prodávat knížky za zvýhodněné ceny, hry, drobnosti a staré knihy za 5,-. Vstupné 10,- uhradím z TF. Vstupenka opravňuje k využití zlevněného vstupu do zoo (sleva 20%) a volnému vstupu do Oblastní galerie. 

 

Akce v červnu:

Ve středu 5. 6. Festival dětského čtenářství - Lidové sady (beseda s Jiřím Dědečkem 11.00 - 12.00 a Jiřím Žáčkem 12.00 - 13.00).

Ve čtvrtek 6. 6. Představení v aule - Amos + kytaristé

V sobotu 8. 6. Skřítkova stopa - pomocníci a průvodci 

 

Ve středu 29. 5. si napíšeme prověrku z přírodovědy - Ekosystém potok a řeka - váha 3 (uč. 55 - 60, PS 32 - 34 + prac. list).

V pondělí 3. 6. 2. vyuč. hodinu se fotografujeme.

Fotografování 27. 5. bylo zrušeno.

Do Kleinwelky s sebou:

platný pas, potřebné léky + Kinedryl a pytlíky po ruce pro případ "nehody", jídlo a pití na celý den, kapesné dle uvážení, vhodné oblečení a obuv, pláštěnku.

Sraz na hřišti v 7.45, kontrola dokladů, odjezd v 8.00, návrat kolem 17. hodiny ke škole (děti prozvoní rodiče cca 20 min před příjezdem.

 

V pátek 17. 5. proběhne testování TIMSS v průběhu dopoledne. Po dětech posíláme obálky s pokyny pro vyplnění dotazníku pro rodiče testovaných dětí. Prosím, vyplňte dotazník a zašlete po dětech zpět do školy informaci o "Vyplnění dotazníku". Kdo se nemůže zúčastnit v daném termínu, bude testován se 4. B  20. 5.. - děti jsou informovány.

 

V úterý 21. 5. Kleinwelka - sraz v 7.45 na školním hřišti, s sebou pas + další dle obdržených pokynů s návratkou. Děti, které se nezúčastní se budou učit v 5. B. Konec výuky bude v 11.45. Pokud se dítě nemůže zúčastnit výuky, prosím dopředu o písemnou informaci. Děkuji.

 

Ve čtvrtek 23. 5. třídní schůzky od 17.00 - společné

 

V pátek 24. 5. zkouška cyklisty, odcházíme v 7.30. Prosím, zopakujte s dětmi v rámci možností dopravní značky, předpisy a jízdu na kole, abychom ten řidičák všichni zvládi na výbornou. Ve škole je na to příliš málo prostoru. Děkuji za spolupráci.

 

 

Chválím všechny své pracovité brigádníky. Uklidili toho opravdu hodně, pomáhali přírodě, jak jen to šlo a hlavně s chutí. A svět je hned hezčí. Pochvalte je prosím také.

Krásné Velikonoce všem, rodinnou pohodu a hodně sluníčka!

S pozdravem Hana Tonevová

                                         

 

Děkuji moc rodičům za pomoc při konkurzu v knihovně!

 

Na středeční úklid lesa máme k dispozici pracovní rukavice, ale pouze velké. Pokud máte možnost, dejte prosím dětem jiné, které jim lépe padnou. Výuka končí v 11.50. Děti půjdou na oběd a do družiny nebo domů.

 

Akce v květnu:

Ve středu 15. 5. Dlouhomostecké divadelní hrátky (týká se většiny třídy) - sledujte prosím průběžně nástěnku kroužku

V pátek 17. 5. testování žáků TIMSS - mezinárodní testování zjišťuje úroveň znalostí a dovedností v matematice a přírodních vědách, v ČR zajišťuje ČŠI. Testování je povinné. Kdo se nemůže zúčastnit 17. 5., bude mít možnost 20.5. se 4. B.

V úterý 21. 5. Kleinwelka

V pátek 24. 5. DDH - zkouška cyklisty

V pátek 31. 5. dětský den - Den otevřených dveří v kasárnách

 

V pátek 12. 4. si napíšeme prověrku z přírodovědy - NEŽIVÁ PŘÍRODA - váha 3  (učeb. str. 37 - 51, PS - 23 - 28).

 

Milí rodiče,

v úterý odpoledne část třídy čeká konkurz na nahrávání knihy Petry Braunové Dům doktora Fišera v knihovně (Čteme slepým dětem). Prosím maminky či babičky o pomoc s doprovodem.  Ze školy půjdeme v 15.30 a akce by měla trvat do 19.00, svačinu a pití s sebou. Prosím, ozvěte se mi.  Děkuji.

Milí rodiče,

vybíráme 1 000,- (800,- pro rodilého mluvčího na 2. pololetí a 200,- do tř. fondu). Zároveň prosím zkontrolujte platbu za kroužky pro 2. pololetí. Děkuji.

 

Akce v dubnu:

Ve čtvrtek 4. 4. - Jsme parta? (Maják) - preventivní program ve třídě 2. - 4. hodina (1450,- za třídu uhradím z TF)

Ve středu 17. 4. Ukliďme svět, ukliďme Česko - vycházka do lesa spojená s úklidem odpadků

Ve čtvrtek 25. 4. Zápis do 1. tříd - dobrovolníci z naší třídy budou asistovat (děti mají návratky)

V pátek 26. 4. sběr starého papíru - můžete navážet už dnes, brána je otevřená

 

 

Ve čtvrtek 21. 3. budou konzultační třídní schůzky od 16 do 18 hodin. Jako obvykle se přihlaste na našich stránkách.

Akce v březnu:

V pátek 15. 3. od 8.30 Bílý tesák (ND - host divadlo Drak Hradec Králové). Vstupné 70,- uhradím z TF. Odcházíme v 8.00.

Ve čtvrtek 21. 3. - ponožkový den - Děti přijdou s výraznými ponožkami na nohách - hlavně každou jinou (připomeneme si Světový den Downova syndromu a symbolicky podpoříme takto postižené lidi).

V pátek 22. 3. v 8.00 - 10.00 - Matematická soutěž Klokan

Ve čtvrtek 28. 3. od 10.15 - Dopravní hřiště. Odcházíme v 9.30. Přezůvky, přilbu a svačinu s sebou.

 

Domácí úkoly pro marody do pátku 15. 2.:

M - geometrie - do str. 42, cv. 3, 

ČJ - uč. 45 - 49, PS - do str. 40

PŘ - do st 37, PS do str.23, cv. 1

VL - Královéhradecký, Pardubický a Olomoucký kraj

 

V pátek 15. 2. si napíšeme prověrku z přírodovědy - Les - váha 3.

 

Akce v únoru:

V pondělí 4. 2. recitační soutěž - třídní kolo  (Prosím, pomozte dětem opět s výběrem vhodné básničky, která bude mít nejméně 4 sloky = 16 veršů. Při přednesu je třeba mít s sebou text básně a uvádět  název a jméno autora.

V úterý 6. 2. ve 13.15 recitační soutěž - školní kolo

V pondělí 11. 2. Alkohol a kouření (Maják) - preventivní program ve třídě 2. - 4. hodina (1450,- za třídu uhradím z TF)

 

Milí rodiče,

máme potíže s topením (viz hlavní stránka školy). Nyní to vypadá mnohem lépe, ale pro jistotu vybavte děti teplejším oblečením do třídy.

               S pozdravem H. Tonevová

 

V úterý 22. 1. si napíšeme pololetní prověrku z českého jazyka - vyjmenovaná slova, stavba slova (kořen, předpona, přípona), slovní druhy, druhy vět (tázací, rozk., oznam., přací), věta jednoduchá, souvětí, podst. jm. - rod, číslo, pád, slovesa - osoba, číslo, čas.

Ve středu 23. 1. budeme psát prověrku z matematiky - pamětné a písemné sčítání a odčítání čísel do milionu, porovnávání čísel, zaokrouhlování, pamětné a písemné násobení a dělení čísel do milionu, slovní úlohy, převody jednotek délky - mm, cm, dm, m, km, hmotnosti - g, kg, t, objemu - l, hl, času - s, min, h.

Ve čtvrtek 17. 1. od 16.00 do 18.00 budou konzultační třídní schůzky. Můžete se přihlásit na úvodních stránkách školy.

 

 

Akce v lednu:

V pátek 11. 1. v 10.15  Dopravní hřiště - odcházíme v 9.30.

 

Ve čtvrtek 10. 1. si napíšeme prověrku z vlastivědy (váha 3) - Praha - uč. oranžová - 43-48, PS - 34-37

 

Milí rodiče,

Vánoce ve třídě jsme si moc užili, a to také hlavně díky vám. Měli jsme moc krásné věnce, za které děkujeme Chroustovým, Rychlíkovým a Richterovým a nádherný stromek, za který patří dík opět Rychlíkovým. Dárečky udělaly spoustu radosti dětem a mně také. Moc za ně děkuji. Ježíšek mi splnil přání a všem dětem nadělil knížku, patří mu za to také velký dík. Doufám, že už se alespoň někteří pustili do čtení. 

Přeji vám všem krásné vánoční svátky, klid, pohodu a dětem alespoň trochu sněhu. Do nového roku mnoho štěstí, radosti a hlavně všem pevné zdraví.  

                                           Se srdečným pozdravem Hana Tonevová

Abych nezapomněla - domácí úkol na prázdniny: radovat se, odpočívat a hlavně číst nějakou pěknou knížku, po svátcích si o tom povíme.

 

 

 

Chválím moc děti za dnešní prezentace projektů. Nestihli jsme ale všechny a ráda bych, aby se dostalo i na marody.  Dokončíme je tedy hned v pondělí v novém roce. 

 

 

 

 

 

Na besídku si děti mohou přinést cukroví a drobnosti pro zábavu - hry, karty apod., hlavně nesmí zapomenout dárek pro kamaráda, kterého si vylosovaly. Končíme opět ve 12.00.

Milí rodiče, děti - vítejte na nástěnce 4. A!  

V úterý 18. 12. si napíšeme prověrku z přírodovědy - živočichové.

VÝUKA V POSLEDNÍM TÝDNU KONČÍ VŽDY VE 12.00.

Milí rodiče,

usnesli jsme se, že si letos přece jen budeme nadělovat pod stromeček, a to tak, že si každý někoho vylosuje a pořídí dárek max. do 100,-. Děti moc chtějí někoho obdarovat a já jim v tom nebudu bránit. Doufám, že budete pro.  Děkuji.

 

VE TŘÍDĚ MÁME NEŠTOVICE!

 

Připomínám prezentíky - chybí ještě pár kousků. Dodejte prosím co nejdříve. Děkuji.

 

Preventivní program Alkohol a kouření se pro nemoc lektora překládá na leden.

 

 

Chybí nám ještě 4 krabice od mléka. Nebude krabice = nebude nadílka.

V pondělí 3. 12. – se sejdeme ve třídě, až poté budou děti odcházet do kina

 

Akce v prosinci:

V pondělí 3. 12.kino (děti obdržely info s návratkou)

Ve středu 5. 12. – projektový den Mikuláš ve škole. Děti mohou přijít v libovolné masce (čert, anděl, Mikuláš). Budeme spolupracovat  s 1. A a B, pro které si děti připravují ve dvojicích či individuálně aktivity. Samozřejmě o mikulášskou nadílku nepřijdou. Moc děkuji všem, kdo poslali příspěvek do mikulášské krabičky.

V úterý 11. 12. od 10.30 -  Labutí jezírko - ND 60 Kč (z TF). Odcházíme v 10.00.

Ve středu 12. 12. – Maják – preventivní program Alkohol a kouření, (cena za třídu 1450 Kč, uhradím z TF)

Ve středu 19. 12. – Exkurze : Skanzen v Jindřichovicích p. S. , program : Vánoce našich předků na statku - v rámci celoškolního projektu 100 let republiky ( cena s jízdenkou cca 120 Kč, budu vybírat 150 Kč ), podrobnější info s návratkou pošlu po dětech

V pátek 21. 12. besídka s nadílkou

 

 

Ve čtvrtek 22. 11. o přestávce bude bazar knížek. Děti si mohou přinést peníze na nákup. 

Ve čtvrtek 22. 11. si napíšeme prověrku z matematiky (písemné sčítání a odčítání, zaokrouhlování, dělení se zbytkem, příklady se závorkami, převody jednotek délky a objemu, slovní úlohy) a v pátek 23. 11. prověrku z češtiny - kontrolní diktát, vyjmenovaná slova, slova příbuzná, slovní druhy, slova s předponou nebo předložkou, slova souznačná a protikladná.

 

Čtvrteční třídní schůzka platí.

 

V úterý si napíšeme test z přírodovědy (neživá příroda, houby, rostliny) a ve čtvrtek test z vlastivědy - naše vlast.

 

Dne 15. listopadu budou ve škole od 16 hodin probíhat konzultační třídní schůzky. Pro přihlášení použijte odkaz v úvodu web stránek nebo nad rozvrhem naší třídy.

 

Do 19. 11. můžete posílat knihy (s vloženým lístkem s cenou a jménem)  na knižní bazar, který pořádá školní parlament 22. 11. 2018.

Do 26. 11 posílejte prosím sladkosti do adventní sbírky pro děti z dětských domovů a můžete zároveň posílat 31x příspěvek do mikulášské krabičky pro naši třídu.

Také, prosím, doneste (nejlépe na třídní  schůzku) náš smluvený prezentík - v hodnotě do 300,-

 

 

 

V pátek 26. 10. proběhne akce ke 100 letému výročí republiky -  focení vypouštění balónků v národních barvách. My budeme červení, prosím tedy nějaké svrchní červené oblečení. Děkuji.

Na čtvrtek 25. 10. budou děti potřebovat informace a obrázky dle zvoleného tématu ke 100. výročí republiky. 

 

Akce v listopadu:

V pátek 2. 11. v 9.00 - O bílé lani - Divadlo Drak Hradec Králové (ND) - odcházíme v 8.30 (vstupné 70,- uhradím z TF)

Ve středu 7. 11. sběr papíru

V pondělí 26. 11. od 10.00 - Babička drsňačka - Knihovna - odcházíme v 9.30

V úterý 27. 11. v 10.15 - Dopravní hřiště - odcházíme v 9.30

 

 

Milí rodiče,

pomozte prosím dětem s vyhledáním informací k projektovému vyučování - v pondělí o evropských zemích a v úterý o zeměpisných pásmech. Budeme potřebovat obrázky, základní informace, zajímavosti, drobnosti z cest, mohou být i přírodniny, encyklopedie, atlasy. Každý má vybrané téma a ve škole je bude zpracovávat. Děkuji.

 

Další návštěva DDH je naplánována na úterý 27. 11. Do konce října máte možnost dopravní hřiště navštívit s dětmi vždy ve čtvrtek od 14, 00 do 17, 00 hod. Některé děti špatně drží rovnováhu, nedokáží ukázat změnu směru a úkonů je hodně. Doporučuji je natrénovat. 

 

 

Prosím rodiče, kteří by byli ochotni odvézt zavazadla ve čtvrtek 27. 9. ze Šámalky, ozvěte se mi. 

Dnes jsme se společně dohodli, že necháme mobily doma. Kdo to nezvládne, je bábovka. Třeťáci je taky mít nebudou.

 

Milí rodiče, letos vybíráme celkem 4 000,-

830,- za rodilého mluvčího na 1. pololetí (RM)

1200,- na školu v přírodě (ŠVP)

500,- na pracovní sešity a pomůcky (PS)

500,- na SRPŠ

470,- na učebnice angličtiny (AJ)

500,- na třídní fond (TF)

 

Děti mají u sebe informace o škole v přírodě, pošlete prosím zpět návratku. Potvrzení o bezinfekčnosti budu vybírat až v den odjezdu.

 

Akce v září a v říjnu:

 

V pátek 21. 9. v 8.30 - Pachatelé dobrých skutků (Knihovna Liberec) - odcházíme v 8.00. 

25. - 27. 9. pobyt v přírodě - Bedřichov

V pondělí 1. 10. od 8.15 do 10.00 výuka na dopravním hřišti - přezůvky, penál a svačinu s sebou, v případě příznivého počasí přilbu. Odcházíme v 7.30!

Ve středu 10. 10. v 9.00 - O hodině navíc (ND) - odcházíme v 8.30.

Ve středu 24. 10. V 10.00 - Danda má hlad (Knihovna Liberec) - odcházíme v 9.30.

Ve středu 31.10. - Halloween. Děti mohou (nemusí!) přijít v maskách. Žákovský parlament uspořádá soutěž o nejhezčí masku 1. stupně.

 

13. 9. od 17.00 se koná třídní schůzka SRPŠ v tělocvičně – SHROMÁŽDĚNÍ rodičů žáků 1. stupně – účast nutná!!!

 

Středeční hodiny výtvarné výchovy budou vždy spojené, výuka bude končit ve 13.25.

 

Vyučování v prvním týdnu:
3. 9. pondělí: 7:55 – 9:30 – slavnostní zahájení školního roku
4. 9. úterý: 1. – 4. hodina třídnické práce
5. 9. - 7. 9. (středa – pátek): dle rozvrhu, obědy během 5. vyuč. hodiny


Školní družina a jídelna  budou v provozu od 3. 9. 2018  

                                                                               

Školní prázdniny

Podzimní:             29. a 30. 10. 2018             
Vánoční:               22. 12. – 2. 1. 2019 + 3. a 4. 1. ředitelské volno, nástup do školy 7. 1. 2019
Pololetní:              1. 2. 2019
Jarní:                    4. – 8. 3. 2019
Velikonoční:        18. 4. 2019
Hlavní:                 29. 6. – 1. 9. 2019

Třídní schůzky:   

13. 9.   - prezenční od 17:00 v tělocvičně – SHROMÁŽDĚNÍ rodičů žáků 1. stupně – účast nutná!!!
15. 11. - konzultační, pouze na objednání (16:00 - 18:00)
17. 1.  - konzultační, pouze na objednání (16:00 - 18:00)
21. 3.  - konzultační, pouze na objednání (16:00 - 18:00)
23. 5.  - prezenční od 17:00

 

Důležitá telefonní čísla a adresy:

 

Škola: Základní škola s rozšířenou výukou jazyků, Liberec

Adresa: Základní škola s rozšířenou výukou jazyků, Liberec, Husova 142/44, 460 01

 

-        Sekretariát školy:  731632396

-        Telefon sborovna 1. stupeň: 725 088 832

-        E-mail:  info@zskola.cz

-        Web: www.zskola.cz

-        Ředitelka: Mgr. Blanka Lukeš Reindlová

-        Třídní učitelka: Mgr. Hana Tonevová

-        Školní jídelna: 485 102 945

 

 

Všem přeji úspěšný nový školní rok a těším se na shledanou ve škole.

                                                                                                Hana Tonevová 

 

 

 

 

Domácí úkoly na prázdniny:

Číst pěkné knížky, někteří nahlas a v září se s nimi třídě pochlubit, doporučuji občas procvičovat násobení a dělení, dělení se zbytkem, vyjmenovaná slova, trénovat znalost hodin. Děti budou všechny své prázdninové toulky sledovat na mapách.

 

Potřeby a pomůcky do 4. třídy:

Polštářek, podsedák, box, přezůvky, papírové kapesníky a ručníky, 1 balík papírů na kopírování, folie na psaní A 4, tužka č. 1, 2, 3, guma, 2 pera, zmizík, ořezávátko, úkolníček, krátké pravítko, trojúhelník s ryskou, 30 cm pravítko, nůžky, kružítko, linkovaná podložka do sešitu na geometrii A 4, notový sešit, sešit č. 523 - 6x a sešit č. 524 – 4x.

TV –  tričko, krátké  kalhoty, obuv do tělocvičny a na hřiště, sport. oblečení na hřiště – vše v textilní tašce

VV – igelit na lavici, pracovní plášť (zástěra), hadříky, sklenice od přesnídávky nebo kelímek na vodu, vodovky, tempery, tuš, paleta,  voskovky, modelína,  lepidla – 2 tyčinky a Herkules, fixy, pastelky, velký plochý štětec, menší kulatý štětec, tuš

Děti budou mít pomůcky podepsané.

 

V září nás čeká škola v přírodě v Jizerkách na Šámalově chatě (25. - 27. 9. - cca 1000,-)