česky deutsch

4.A

Úvod » Třídy » 4.A

Vítejte na nástěnce 4. A

Rozvrh hodin na tento školní rok

školní rok 2017/2018

  1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
od:
do:
7:55
8:40
8:50
9:35
10:05
10:50
11:00
11:45
11:55
12:40
12:50
13:35
13:40
14:25
14:35
15:20
15:30
16:15
pondělí Th ČjL Tv Aj Ma        
úterý ČjL Tv* Pří Ma*        
středa Ma ČjL Vla Aj ČjL        
čtvrtek ČjL Aj* Ma ČjL Vv Hv      
pátek Aj ČjL Ma Vv Pří*        

Th - třídnická hodina

* - hodiny s rodilým mluvčím

Děti byly poučeny o bezpečnostním chování v kontaktu s cizími osobami.

 

Prosíme zákonné zástupce žáků, aby v rámci konzultačních třídních schůzek v rozmezí mezi 16:00 až 18:00 přišli zvolit svého zástupce do školské rady na období 2018 – 2020 do třídy u třídního učitele.

 

Co nás čeká?

23. 11. 2017 - čtvrtletní konzultace

5. 12. 2017 - Mikulášská škola

18. - 21. 12. 2017 - Vystoupení pro rodiče 4. tříd

19. 12. 2017 - Vánoční koncert pro děti (40,-)

23. 12. 2017 až 2. 1. 2018 - Vánoční prázdniny (do školy jdeme 3. 1. 2018)

11. 1. 2018 - pololetní konzultace

2. 2. 2018 - Pololetní prázdniny                              

26. 2. až 4. 3. 2018 - Jarní prázdniny               

22. 3. 2018 - konzultace za třetí čtvrtletí                   

29. 3. až 30. 3. 2018 - Velikonoční prázdniny

17. 5. 2018 - Třídní schůzky                   

1. 7. až 31. 8. 2018 - Letní prázdniny

 

Aktuality a zprávy z naší třídy

Informace k hodnocení v elektronické žákovské knížce

10. 11. 2017

V elektronické žákovské knížce můžete nalézt kromě známek několik symbolů:

A = absence (žák se z důvodu nepřítomnosti práce neúčastnil)

N = žák byl ve škole přítomen, ale této práce se neúčastnil

X = nehodnoceno (práce nebyla neklasifikována např. v kartě aktivity zatím nebylo dosaženo výsledku nebo práce nebyla řádně odevzdána)

? = známka zatím nebyla do systému zapsána

 

Písemné práce z českého jazyka, matematiky a anglického jazyka

9. 11. 2017

V příštím a následujícím týdnu nás čekají další čtvrtletní práce.

V pondělí 13. 11.  si děti napíšou test z českého jazyka, který bude zaměřen na stavbu slova (kořen předpona, přípona), pravopis slov s předponou (ě/je...) a předložkou, význam slov (slova nadfřazená, podřazená, souřadná, synonyma, homonyma, antonyma) a doplňovačky i/y ve vyjmenovaných slovech.

Ve středu 15. 11. 2017 nás čeká test z matematiky, kde se objeví slovní úlohy a písemné početní operace sčítání, odčítání, násobení a dělení. Objevit se může zaokrouhlování a převody jednotek.

V pondělí 20. 11. 2017 si napíšeme čtvrtletní práci z anglického jazyka. Půjde o rekapitulaci kapitoly Starter Unit z naší učebnice. Objeví se tam gramatika slovesa být (to be: I am, You are, He/She/It is, We are, You are, They are), slovíčka dny a měsíce v roce a čísla, každodenní fráze (Please, thank you...) a ftáze There is/are.

 

Projektový den - Po stopách historie ČR: 16. 11. 2017

6. 11. 2017

Ve čtvrtek 16. 11. se uskuteční projekt „Po stopách historie ČR“. Děti budou pracovat ve skupinách sestavených z žáků z různých ročníků prvního stupně. V rámci projektu půjdeme také na vycházku k libereckým památníkům.

S sebou děti potřebují kalendář (diář, …) s vyznačenými státními svátky, penál (psací potřeby, pastelky, fixy, nůžky), lepidlo, vhodné oblečení na ven (ven půjdeme během 3. vyučovací hodiny), svačinu, pití.

Konec vyučování je naplánován na 12:15.

 

Písemné práce z vlastivědy a přírodovědy

27. 10. 2017

Brzy si žáci 4.A napíšou první větší písemné práce.

Ve středu 1. 11. 2017 děti čeká test z vlastivědy, který bude zaměřen na Českou repuubliku (v testu se neobjeví informace o jednotlivých krajích ČR).

V pátek 3. 11. 2017 nás čeká test z přírodovědy, který bude zaměřen na opakování živé a neživé přírody, rostlin a hub (živočichové se tam neobjeví).

 

Halloweenská škola: 30. 10. 2017

27. 10. 2017

V pondělí 30. 10. 2017 se ve 4.A bude konat netradiční halloweenská výuka. Děti mohou přijít v kostýmech a těšit se mohou na kouzelnickou výuku, čarodějnou výtvarnou dílnu či soutěž o ceny.

Kdo má možnost obstarat dětem dýni, kterou bychom mohli v pondělí společně vydlabat, budeme za ni moc rádi.

Na výtvarnou dílnu děti budou potřebovat korkový špunt od vína a roličku od toaletního papíru.

 

Podzimní prázdniny: 26. - 27. 10. 2017

23. 10. 2017

Tento týden se budeme učit pouze do středy. Ve čtvrtek a pátek (26. - 27. 10. 2017) mají děti podzimní prázdniny.

 

Naivní divadlo: K šípku s Růženkou

17. 10. 2017

Zítra 18. 10. jdeme do divadla na představení K šípku s Růženkou. Představení začíná v 10:30 a vstupné 50,- bude hrazeno z třídního fondu. Učit se budeme první dvě vyučovací hodiny, poté půjdeme pěšky do divadla. Návrat do školy předpokládáme kolem 12:30. S sebou do školy učení na ČJ a MA, penál a svačinu.

 

9. 10. 2017

Video ze školy v přírodě

Video z pobytu v přírodě 4.A a 4.B si můžete stáhnout zde.

 

8. 10. 2017

Bakaláři mimo provoz

Aplikace Bakaláři od října není kvůli technickým problémům funkční a nelze se do systému přihlásit. Problém řeší provozovatelé aplikace.

 

5. 10. 2017

Třídní schůzky 5. 10. 2017

Ve čtvrtek 5. 10. 2017 se ve 4.A konaly první třídní schůzky v tomto školním roce. Podrobnější informace s body projednávaných témat naleznete jako PDF zde.

 

4. 10. 2017

Projekt Čtení pomáhá ve 4.A

Žáci 4.A se dnes na čtenářské dílně seznámili se zajímavým projektem Čtení pomáhá. Tento projekt podporuje hravou formou zájem dětí o četbu. Po přečtení knihy děti budou odpovídat na 4 hádanky z příběhu. Pokud odpoví správně, získají za přečtení knížky virtuální kredit 50 Kč, který následně mohou věnovat na různé charitativní projekty dle vlastní volby. Pro účast v tomto projektu je nutná registrace žáků. Prosím, zda byste dětem s registrací pomohli.

 

3. 10. 2017

Třídní schůzky ve 4.A od 17:00

Vážení rodiče,

ve čtvrtek 5. 10. 2017 se od 17:00 v naší třídě (místnost 311 - 3. patro vpravo) uskuteční třídní schůzky 4.A.

Těším se na setkání.

S pozdravem

Mgr. Eduard Durník

 

29. 9. 2017

Dopravní hřiště

V úterý 3. 10. 2017 půjdeme na dopravní hřiště (program od 8:15 do 10:00 h). S sebou si děti vezmou: přilbu na kolo, psací potřeby (penál), pití se svačinou a přezůvky.

Sraz žáků 4.A u hlavního vchodu školy nebo u vstupu na dopravní hřiště. Od školy budeme odcházet přesně v 7:45. Půjdeme pěšky, proto prosím, ať jsou děti u hlavního vchodu raději již v 7:40. Pokud dovedete děti raději k dopravnímu hřišti, sraz u dopravního hřiště bude v 8:10.

 

22. 9. 2017

Co přinést na výtvarnou výchovu v příštím týdnu

V úterý 26. 9. na hodinu PČ přinést korkovou zátku!

V pátek 29. 9. na hodinu Vv přinést atlas hub!

 

15. 9. 2017

Pobyt v přírodě - Pláně pod Ještědem 18.-20. 9. 2017

V pondělí mezi 7:30 a 8:00 se sejdeme v ulici Chelčického (boční ulice u školy), kde budeme nakládat naše zavazadla do auta. Návrat do školy ve středu 20. 9. předpokládáme kolem 14:30-15:00.

12. 9. 2017

Čtecí dílny každou středu

Každou středu si děti budou nosit vlastní knihu z domova, kterou využijí při hodině čtení.

Geometrie v pátek

Během pátečních hodin matematiky se budeme věnovat geometrii. Pomůcky: ořezaná tužka č. 2, trojúhelník s ryskou, kružítko, pravítko, úhloměr, podložka do sešitu s linkami

Deník

Budeme pokračovat ve psaní do sešitů ze 3. třídy.

 

6. 9. 2017

Kontrola osobních údajů

V pondělí 4. 9. jsme zahájili nový školní rok. Prosím všechny rodiče o nahlášení případných změn adres trvalého pobytu, telefonních čísel či e-mailových adres. Změny, prosím, posílejte na můj e-mail: eduard.durnik@husovaliberec.cz.

Odpolední kroužky

Můžete své děti přihlašovat do odpoledních kroužků školy. Seznam kroužků naleznete na internetových stránkách zde. Přihlášky posílejte elektronicky do 18. 9. 2017.

Platbu za odpolední kroužky neposílejte dříve, než bude potvrzeno zapsání dětí do odpoledního kroužku (účast dětí bude potvrzena nejpozději do 22. 9. 2017). Pozor, škola má nové číslo účtu, je uvedeno na úvodní stránce školy.

Kroužky budou zahájeny v týdnu od 25. 9. 2017.

Třídní schůzky

Společné třídní schůzky ve 4. A se uskuteční dne 5. 10. 2017. Čas bude upřesněn.

 

Platby za první pololetí školního roku

Na první pololetí školního roku 2017/2018 se vybírá 870 Kč za rodilého mluvčího a 1000 Kč do třídního fondu, za sešity a výtvarné potřeby.

Za pobyt v přírodě (18. - 20. 9. 2017) se bude vybírat 700 Kč na ubytování a stravu v chatě Pláně pod Ještědem.

Celkem tedy 2570 Kč.

 

Organizační chod školní družiny

 

Měsíční poplatek 1. – 5. třída                                                                    270,-Kč

Měsíční poplatek – využití pouze ranní družiny                                     180,-Kč

Měsíční poplatek – volná hodina mezi vyučováním                              120,-Kč

Provozní doba školní družiny je od 6:30 do 17:00 hod. mimo dobu školního vyučování. Denně od 13:00 do 15:00 hod. je ve všech odděleních řízená organizovaná činnost (vycházky do okolí, výtvarné, rukodělné, hudební či sportovní aktivity a další). V této době není možné děti ze školní družiny vyzvedávat.

V případě nutnosti (odchod se sourozencem či podobně) bude pro tyto děti vytvořen od 13:00 do 14:00 hod. koutek, ve kterém bude vykonáván dohled. Z koutku děti odcházejí zásadně pouze samostatně na písemné vyrozumění zákonného zástupce s uvedeným časem. Tento koutek (vzhledem k omezeným prostorovým možnostem) nebude mít stálé místo a není jej tedy možné spojit s telefonem. Odchod dětí na tel. výzvu nebude tedy v tuto dobu možný. Koutek je určen výhradně dětem školní družiny nebo centra (není již dále zpoplatněn) a jeho cílem je vyjít vstříc požadavkům rodičů, umožnit společný odchod sourozenců v návaznosti na spojení MHD či přechod do jiných zařízení, a nemá proto žádný řízený program ani náplň.

Zájem o jeho využití označí zákonný zástupce na zápisním lístku školní družiny tak, že na  daný den zapíše odchod dítěte 017

 

Harmonogram školního roku

4. 9. 2017 - První školní den

18. až 20. 9. 2017 - Pobyt v přírodě (Chata Pláně pod Ještědem).

3. 10. 2017 - Výuka na dopravním hřišti (8:15 - 10:00)

5. 10. 2017 - Třídní schůzky

18. 10. 2017 - Naivní divadlo (K šípku s Růženkou)

26. a 27. 10. 2017 - Podzimní prázdniny

16. 11. 2017 - Projektový den - české svátky a tradice

23. 11. 2017 - čtvrtletní konzultace

5. 12. 2017 - Mikulášská škola

18. - 21. 12. 2017 - Vystoupení pro rodiče 4. tříd

23. 12. 2017 až 2. 1. 2018 - Vánoční prázdniny (do školy jdeme 3. 1. 2018)

11. 1. 2018 - pololetní konzultace

2. 2. 2018 - Pololetní prázdniny                              

26. 2. až 4. 3. 2018 - Jarní prázdniny               

22. 3. 2018 - konzultace za třetí čtvrtletí                   

29. 3. až 30. 3. 2018 - Velikonoční prázdniny

17. 5. 2018 - Třídní schůzky                   

1. 7. až 31. 8. 2018 - Letní prázdniny

 

Důležitá telefonní čísla a kontakty

  • Ředitelka školy: Mgr. Blanka Reindlová
  • Sekretariát školy:  731 632 396
  • Telefon sborovna 1. stupeň: 725 088 832
  • E-mail:  info@zskola.cz
  • Web: www.zskola.cz
  • Školní jídelna: 485 102 945