česky deutsch

3.B

Úvod » Třídy » 3.B
 

Rozvrh třídy _ pro školní rok 2017/2018

  1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
od:
do:
7:55
8:40
8:50
9:35
10:05
10:50
11:00
11:45
11:55
12:40
12:50
13:35
13:40
14:25
14:35
15:20
15:30
16:15
Pondělí Th Čj Nj

 

Ma      
Úterý Čj Prv Ma Tv          
Středa Čj Pr Ma Nj Čj        
Čtvrtek Čj Prv Ma Čj Tv Vv      
Pátek Ma Čj Nj Hv Čj        

Th = třídnická hodina

 

Vážení rodiče, milí žáci, vítám Vás na nástěnce 3. B

 

 

 

 

Informace ze dne 29. 6.

Přeji všem krásné léto, odpočinkové prázdniny a dovolenou a ve čtvrté třídě se těším na shledání.

Š. Irová

Zůstatek peněz z výletu do Kleinwelky jsem použila na odměny na konci školního roku - progressa. Můžete si je škrtnout ze seznamu pomůcek do 4. třídy.

Pomůcky a potřeby do 4. třídy

1x balík papírových kapesníků nebo krabice s kapesníky

1x balík papírových ručníků (skládaných)

1x balík (500 listů) papírů na kopírování A4

 

Pomůcky na VV: box + vodové barvy, tempery, štětec (silný plochý, silný a slabý kulatý), progressa, voskovky, modelína, pastelové křídy suché, černá tuš, lepidlo na papír (tyčinka), lepidlo Herkules, fixy, hadřík, igelitový ubrus na lavici, zástěra či staré triko, kelímek na vodu, barevné papíry

Vybavení penálu a další pomůcky: tužka č. 1 a 2 celkem 3x, 2x pero, ořezávátko, guma, pastelky, nůžky, krátké pravítko, trojúhelník s ryskou, funkční kružítko, pravítko 30 cm, úkoláček, velký sešit A4 s linkami a tvrdými deskami (deník) – pokračujeme ze 3. třídy, krabička na lavici, plastový stojan

 

Potřeby na TV:

švihadlo, tričko, krátké kalhoty, pevnou obuv určenou do tělocvičny, za teplého počasí boty na ven, tepláky, mikinu, ponožky, vše v látkovém pytli, podepsat nebo jinak označit.

 

Úkoly přes prázdniny:                                                                                                     

·        přečíst alespoň 2 knihy – zápis do deníku (podle vzoru List čtenáře)

·        alespoň 2 prázdninové zápisy + nakreslit obrázek, foto, pohledy, …

·        procvičovat v M násobilku (dělení se zbytkem, násobení a  dělení násobků deseti, násobení dvojcif. činitelem, písemné sčít.. a odčít.), v ČJ vyjm. slova, slovní druhy, určování sloves a podst. jmen

 

V září bude třeba uhradit sešity, pracovní sešity na M, ČJ, VL, Př (cca 600  Kč), potřeby na VV a PČ (100 Kč), do TF 300Kč.  Celkem budeme vybírat  1000 Kč.

 

Dětem i Vám děkuji za  příjemný školní rok, za Vaši spolupráci, pomoc a podporu.

Informace ze dne 22. 6.

Organizace posledního školního týdne 25. – 29. 6.

Po – výuka ČJ, přinést chybějící učebnice, či poplatek za ztracené a poškozené; 9,50 – odchod do knihovny, děti si mohou vzít průkazku, vrátit a půjčit si 1- 2 knihy na prázdniny, návrat do školy v 11, 45 hod.

Út -  návštěva ZOO Liberec , vstup hradím z TF, odchod ze školy v 8, 20 h, návrat v cca 12,00 hod. S sebou batůžek se svačinou a pitím, pláštěnkou, vhodné oblečení dle počasí. V případě silného deště se akce nekoná a zůstáváme ve škole. Děti nebudou potřebovat cvičební úbor (celý týden).

St – rozdávání učebnic (tašku na odnesení), výuka Pr, VV, Nj; děti potřebují „Kočičku“ na případný zápis vrácených peněz z TF, kontrola vyklizené šatní skříňky a klíčů. Věci, které budou zapomenuty ve skříňkách, budou po prvním vyučovacím týdnu následujícího školního roku zlikvidovány. Počátkem prázdnin také proběhne likvidace věcí z nálezů v hale školy. Konec v 11, 45h

Čt – dokončení úklidu třídy. Den plný her - děti si mohou přinést stolní hry,  knihy, hračky... Konec v 11, 45h

Pá – rozdávání vysvědčení, konec výuky cca po první vyučovací hodině. V případě, že si vaše děti  nebo někdo z rodiny nebudou moci vysvědčení převzít v pátek 29. 6., můžete vysvědčení vyzvednout v pracovních dnech od 16. 7. 2018 mezi 8:00 a 12:00 na sekretariátu školy.

A hurááá  prázdniny !!!!

 

Informace ze dne 15. 6.

Prosím pošlete po dětech podepsanou návratku s vyplněnou adresou a vaším emailem – týká se účastníků výměnného pobytu v Augsburgu.

Posílejte po dětech peníze na fotografie (35,- společná, 20,- větší skupina, 15,- malá skupinka nebo samostatně).

V pondělí a v úterý si napíšeme opakovací test z ČJ a M.

Pokud bude dítě nepřítomno v týdnu od 25. 6., musí odevzdat učebnice a odnést si pomůcky do 22. 6.

Informace ze dne 8. 6.

Pobyt v přírodě jsme si všichni užili, což dokládá i několik málo vybraných dětských výroků o prožitých zážitcích.

„Rozloučili jsme se s rodiči a odfrčeli do Horního Maršova. Ve vápencovém lomu jsme mohli nakrmit spoustu ryb. Výborná polévka a koláčky nás čekaly u Apči na chalupě. Bylo to tam super, měli tam kočku, psy, koně. Hned, jak jsme se ubytovali, šli jsme zdobit trička. Druhý den přijel pán z KRNAPU, což znamená Krkonošský národní park a šli jsme se s ním projít, spoustu jsme se toho dozvěděli. V lese nám ukazoval ptáky, stromy a broky (brouky). K obědu jsme měli blbečky. Ne ty živé, ale knedlíky. Hráli jsme hry a soutěžili jsme.  Opékali  jsme buřty, zpívali jsme s kytarou.  U hasičů jsme nabrali hodně vědomostí.“ Další si nechte vypravovat podle osnovy, kterou děti  vytvořily.

Za mě,  paní vychovatelku a děti velké poděkování paní Novotné a paní Sobotové, které  zorganizovaly   celý pobyt a zajistily exkurze a výukový program, ale také vydatně pomáhaly s dětmi v místě pobytu, zajistily a připravily spoustu zajímavých činností. Další velký dík patří rodičům Štěpíka Pražáka za sponzorský příspěvek 4000 Kč (zůstatek z loňského roku) a Apolenky Novotné  za sponzorský příspěvek 5 000 Kč na dopravu.  Ještě jednou moc děkujeme.

Nezapomeňte :

11. 6. - deník

12. 6. - všichni, kteří jedou do Kleinwelky  – sraz v 7,45 hod. u zadního vchodu na hřiště, platný pas; děti si musí odhlásit oběd.

 

Informace ze dne 29. 5.

V pátek 1. 6. – vyučování ukončeno ve 12, 00 hod. Podepište tuto informaci v žákovském zápisníku. Sejdeme se ráno ve třídě, děti si vezmou ovoce. S sebou budou mít batůžek se svačinou, pitím, pláštěnkou, s minimálními pomůckami na připravené hry, nezapomeňte na pokrývku hlavy, popř. opalovací krém.

Na pobyt v přírodě budou děti ještě potřebovat bavlněné bílé nebo světlé tričko nebo tílko na výtvarné tvoření.

Od měsíce června pro některé děti ruším čtecí kartu. Pro všechny je povinný měsíční zápis z přečtené knihy do deníku (viz. níže).

Informace ze dne 25. 5.

Velmi chválím všechny děti, které se zúčastnily výměnného pobytu v Augsburgu, za obrovskou statečnost, samostatnost a schopnost poradit si v různých situacích v Německu, ale i za neuvěřitelnou trpělivost při cestování autobusem. Ještě jednou velká pochvala.

Prosím o návratku a zaplacení doplatku 850 Kč na pobyt v přírodě do pondělí 28. 5. – připomínám termín pobytu 4. -  6. 6. (informace děti obdržely 11. 5. – tento týden jsem předávala dalších několik kopií – údajně děti informace ztratily ?). Zkontrolujte, zda máte také formulář Prohlášení zákonných zástupců, který musíte odevzdat v den odjezdu.

Na čtvrtek 31. 5. děti potřebují jehlu s velkým ouškem.

1. 6. MDD – V případě příznivého počasí strávíme den v přírodě při společných hrách se 3. A. Pokud bude deštivo, připravíme herní den ve  škole.

8. 6. - společné focení

12. 6. – výlet do Kleinwelky (všichni, kteří se zúčastní mají zaplaceno)

11. 6. – poslední zápis ve školním roce  do deníku (téma necháme volnější, doporučuji: Augsburg, pobyt v přírodě, těšení na prázdniny, … +  LIST čtenáře)

Informace ze dne 11. 5.  2018

Dnes děti obdržely informace s návratkou k pobytu v přírodě.

V kočičce mají děti (pokud rodiče nebyli na schůzkách) informace o prospěchu, dále ti, kteří nejedou do Augsburgu, rozvrh třídy, podle kterého se budou v týdnu od 14. do 18. 5. učit. Hlavně si prohlédněte konec vyučování, pokud by někdo potřeboval uvolnit dle našeho rozvrhu, musí napsat lísteček paní učitelce. Taktéž omluvenky v případě nepřítomnosti, volejte do školy na sekretariát.

K seznamu věcí do Augsburgu připomínám ještě jednou pas a potvrzení o bezinfekčnosti, dárečky, foto rodiny, obrázky – pohlednice Liberce, knížku, slovník – kapesní a fráze, na TS jsme se domluvili, že budou mít děti i kartičku pojištěnce.

Prosím sledujte ještě nástěnky během víkendu, kdyby nás ještě něco napadlo. Taktéž případné vaše dotazy můžete volat mně i paní učitelce Stehlíkové.

Děti podporujte v těšení a v pondělí na viděnou.

A maminkám vše nejlepší a hodně zdraví k nedělnímu svátku.

Informace ze dne 4. 5.  2018

Děti dnes obdržely informace k výjezdu do Augsburgu s prohlášením o bezinfekčnosti, které odevzdají v den odjezdu. Případné dotazy promyslete a dořešíme na TS 10. 5. od 17, 00 hod.

Moc děkuji všem, kteří poslali papírové ručníky a kapesníky.

Děti mají procvičovat VS a PS po v a slova s i, í po v (ústně).

Opět přeji sluníčkové a pohodové dny prodlouženého víkendu.

Informace ze dne 27. 4.  2018

Přeji všem krásné dny prodlouženého víkendu.

Prosím, kdo máte možnost, pošlete po dětech papírové ručníky a kapesníky. Moc děkuji.

2. 5. deník

Příští týden nás čekají opakovací testy z č.j. a matematiky.

Učivo do 27. 4.

ČJ : uč. opakování a procvičování VS po b - p, PSV s. 41, VS po V (nalepit, vybarvit, naučit)

Ma: uč. do s.  86; +s. 129,  PS do s. 27 /1, 2, 4

Prv: uč. do s. 59 ,  PS  s. do s. 50

 

Informace ze dne 20. 4.  2018

Pozor !!!  Ttřídní schůzky se budou konat 10. 5. od 17, 00 hodin ve třídě 3. B.

8. 6. - se fotografujeme

Děti mají v el. ŽK čtvrtletní hodnocení.

Připomínám

26. 4. - z důvodu zápisu výuka ukončena po čtvrté vyučovací hodině (informace v žákovském zápisníku)

30. 4. a 7. 5. řediteské dny  - (informace v žákovském zápisníku)

14. -  18. 5. - výjezd do Augsburgu ( prosím o zaplacení finanční částky 3000 Kč, většina má zaplaceno - děkuji, začátkem května děti obdrží podrobné informace a začneme s důkladnou přípravou na akci - slovní zásoba, seznámení s kamarády z německých rodin, informace o místě a programu)

4. -  6. 6. -  pobyt v přírodě (bližší info a vybírání doplatku v květnu)

12. 6. - Kleinwelka (500 Kč mají téměř všichni  zaplaceno - děkuji, info s návratkou po zaplacení)

 

Učivo do  20. 4.

ČJ : uč. s. 98 - 99 - slovesa umíme časovat ve všech časech; PS s. 32/4, 33/ 1, 2,  3, PSV  38-39,  procvičujeme VS po b, l, m, p, s

Ma: uč. do s.  84; + s. 129,  PS do s. 24/1, 2, 5; 25/ 5, na geometrii potřebují děti funkční kružítko

Prv: uč. do s. 58,  PS   do s. 49, na příští týden si děti mohou přinést atlas nebo encyklopedii rostlin

 

Informace ze dne 13. 4.  2018

Ve čtvrtek 26. 4. bude z důvodu konání zápisu výuka ukončena v 11, 45 hodin.

Deník : 2. 5. – obrázkové vypravování, + LIST ČTENÁŘE

Učivo do 13. 4.

ČJ : uč. do s. 85 + s. 98 slovesa; PS do s. 23, PSV  36-37

Ma: uč. do s. 82; + s. 129,  PS do s. 23

Prv: uč. do s.  56,  PS  s. do s. 48

Informace ze dne 11. 4. 2018

Pozor, pozor!!!  Ve třídě máme roupy. Promluvte prosím s dětmi o nutnosti mytí rukou zejména po použití WC. Pozor na okusování nehtů.

Prosím, kdo má možnost, dejte dětem tištěný (nebarevný) list z novin na zítřejší VV. Děkuji.

Začínáme vybírat 500 Kč na Kleinwelku. Znovu připomínám přeložený termín na 12. 6. 2018. Po zaplacení obdrží dítě podrobné  informace týkající se odjezdu se souhlaskou. Neváhejte, je přihlášeno i několik náhradníků (z jiných tříd). Naše třída by se měla zúčastnit bez cca 3 dětí celá?

Informace ze dne 28. 3 2018

Přeji všem krásné velikonoční svátky.

3. 4.  odevzdáváme deníky – dva zápisy: Velikonoce a List čtenáře, + D. Ú. ČJ, M

4. 4. sběr papíru

Učivo do 28. 3.

ČJ : uč do s. 78, PSV  s. 31/1, 32/1, naučit se VS po S, čítanka s. 120 - 121

Ma: uč. do s. 73; +s. 128,  PS do s. 18, + s. 42/ 1, 2

Prv: uč. s.  54,  PS  s. do s. 47

 

Informace ze dne 23. 3 2018

Děti dostaly informace s návratkou k výjezdu do Augsburgu. Prosím o návratky a placení částky 3000 Kč .  Pokud pošlete peníze po dětech, upozorněte je, ať je odevzdají hned ráno. Pokud chcete zaplatit sami, můžete se zastavit ráno přes šatnu, nebo odpoledne jít  přes kancelář – ale dejte vědět předem.

Kleinwelka se přesouvá ze 7. 5. na 12. 6. Pokud tento termín někomu z přihlášených nevyhovuje (např. z důvodu naplánované lékařské prohlídky), ozvěte se. Jinak počítáme se stejným počtem přihlášených jako na 7. 5.

V pondělí 30. dubna a 7. května 2018 je ve škole vyhlášeno ředitelské volno. Děti mohou jít po předchozím přihlášení do školní družiny. Výlet do Kleinwelky bude přeložen na termín ke konci května. Bližší informace ještě sdělíme.

 

 

 

 

Organizace školního roku

Školní prázdniny

Podzimní:             26. a 27. 10. 2017            

Vánoční:               23. 12. – 2. 1. 2018 (nástup do školy 3. 1. 2018)

Pololetní:              2. 2. 2018

Jarní:                    26. 2. - 4. 3. 2018

Velikonoční:         29. 3.  -  30. 3. 2018

Hlavní:                 1. 7. -  31. 8. 

 

 

 

Důležitá telefonní čísla a adresy:

 

Škola: Základní škola s rozšířenou výukou jazyků, Liberec

Adresa: Základní škola s rozšířenou výukou jazyků, Liberec, Husova 142/44, 460 01

 

-        Sekretariát školy:  731632396

-        Telefon sborovna 1. stupeň: 725 088 832

-        E-mail:  info@zskola.cz

-        Web: www.zskola.cz

-        Ředitelka: Mgr. Blanka Lukeš Reindlová

-        Třídní učitelka: Mgr. Šárka Irová

-        email: sarkairova@seznam.cz

-        Školní jídelna: 485 102 945

 

Prosíme rodiče, aby k parkování svých aut využívali parkovací místa mimo areál školy například v bočních ulicích.

 

Všem přeji úspěšný školní rok a těším se na shledanou ve škole.

                                                                                                Šárka Irová, třídní učitelka   

 

                                                                                                 sarkairova@seznam.cz