česky deutsch

3.B

Úvod » Třídy » 3.B
 

Rozvrh třídy _ pro školní rok 2017/2018

  1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
od:
do:
7:55
8:40
8:50
9:35
10:05
10:50
11:00
11:45
11:55
12:40
12:50
13:35
13:40
14:25
14:35
15:20
15:30
16:15
Pondělí Th Čj Nj

 

Ma      
Úterý Čj Prv Ma Tv          
Středa Ma Čj Prv Nj Čj        
Čtvrtek Čj Prv Ma Čj Tv Vv      
Pátek Ma Čj Nj Hv Čj        

Th = třídnická hodina

 

Vážení rodiče, milí žáci, vítám Vás na nástěnce 3. B

Během prvního pololetí z důvodu návštěvy plaveckého kurzu (opět v pátek první a druhou vyučovací hodinu) dojde k drobným změnám v rozvrhu, kdy se páteční hodiny Čj a Ma přesunou do hodin Tv. 

 

 

Informace ze dne 18. 11.

Pozor !!! Opět jsou ve třídě nahlášeny dva případy výskytu vší.

Informace ze dne 16. 11.

23. 11. třídní schůzky konzultační od 16 do 18 hodin, prosím o společný začátek v 16, 30 ve třídě. Sdělíme informace k pobytu v přírodě. Děkuji za pochopení. Zároveň prosíme zákonné zástupce žáků, aby v rámci  třídních schůzek v rozmezí mezi 16:00 až 18:00 přišli zvolit svého zástupce do školské rady na období 2018 – 2020 do třídy u třídního učitele.

Ve středu děti obdržely nabídku vánočního focení, prosím zaškrtněte a podepište v případě zájmu a v pondělí pošlete po dětech.

Na 27. 11. potřebují děti na Pč krabici od mléka nebo džusu na mikulášskou nadílku. Na třídní schůzky už můžete přinést první příspěvky do nadílky.

 

Učivo do 16. 11.

ČJ : uč. do s. 32, PS do s. 23 procvičujeme VS po B a zapsali jsme si příbuzná slova k BÝT (D. Ú. 23/ 2)

Ma: uč. do s. 38,   pilně procvičujte násobení a dělení do 7

Prv: uč. s. 21,22, PS  s. 19/ 1,2,3 (D. Ú. 19/5)

Informace ze dne 10. 11.

Připomínám:

14. 11. – program mobilního parku "Trilopark" ve škole, 3. vyučovací hodinu. Ostatní hodiny budeme mít matematiku, český jazyk a prvouku. Dle vašeho zvážení si děti  mohou také zakoupit repliky dinosauřích lebek, trilobitů, ... od 50 do 100 Kč.

Ve čtvrtek 16. 11. se uskuteční projekt „Po stopách historie ČR“. Děti potřebují níže uvedené pomůcky a mají v Žákovském zápisníku zapsaný  dřívější konec vyučování ve 12,15 hodin. Tento zápis prosím podepište.

 

Učivo do 10. 11.

ČJ : uč. do s. 30- 31/1, PS do s.23/1,2, začínáme vyjmenovaná slova po B

Ma: uč. do s. 36 - 37,  PS do s. 24 , násobilka 7, děti dostaly prac. list na procvičování násobení a dělení, není nutné vše písemně vyplňovat, procvičujte ústně a podepište splnění

Prv: uč. s. 16, 19, 20, PS  s. 14, 15/3,4, 17

Informace ze dne 3. 11.

Děkuji moc  paní  Sobotové za pomoc s halloweenským zdobením třídy a všem, kteří přispěli k výzdobě třídy.

Děkuji všem za účast ve sběrové akci.

V pondělí 6. 11. odevzdáváme deník s tématem Můj pokoj.

Na pondělí 6. 11. na PČ si děti přinesou do dvojice nakrájené ovoce (nebo nakrájenou zeleninu), plastovou misku, lžíce, popř. další ingredience na salát. Na středu na PRV a hlavně na čtvrtek 9. 11. na VV budou děti potřebovat atlas hub, nebo alespoň obrázek oblíbené houby s popisem. (Děti budou vědět, zda je houba jedovatá, nejedlá, jedlá  + budou mít připravené další dvě věty k vybrané houbě.) Těmito tvořivými hodinami se zároveň budeme připravovat na popis pracovního postupu a popis předmětu.  Zároveň tím vyhlašuji další dvě témata do deníku na 4. 12. :  Popis přípravy salátu (popř. oblíbeného pokrmu) a Popis houby. Dále v obou hodinách probereme témata z prvouky s rodilou mluvčí.

V úterý 7. 11. navštívíme knihovnu. Tentokrát nás čeká program: „Detektivní pátrání po kontrabasu“      v hudební sekci. Odchod ze školy v 8, 10, návrat v cca 10, 30 hodin. Budeme mít prvouku a český jazyk.

Ve středu si napíšeme opakování z českého jazyka.

Děti zatím nevědí, že 14. 11. organizujeme návštěvu mobilního parku "Trilopark". Viz: http://trilopark.eu/o-triloparku/koordinatori-projektu      Vstup - 50 Kč, uhradím z TF.

Pracovníci  Triloparku nás požádali, abychom dali rodičům i dětem na vědomí - cituji:  V Triloparku vytváříme veliké repliky dinosauřích lebek, trilobitů apod. Vše z našich vlastnoručních forem - poctivě nabarvené, nalakované... Na výjezdy po školách jsme si zvykli lebky vozit, protože jsme se již přesvědčili, že se dětem (především prvostupňovým) velmi líbí. Proto jim je v rozmezí 50-100 Kč na místě nabízíme ke koupi. Máme už zkušenost, že je dětem během akce líto, pokud se o možnosti koupě předem nedozvědí.

Ve čtvrtek 16. 11. se uskuteční projekt „Po stopách historie ČR“. Děti budou pracovat ve skupinách sestavených z žáků z různých ročníků prvního stupně. V rámci projektu půjdeme také na vycházku k libereckým památníkům. Na tento den děti potřebují kalendář či diář s vyznačenými státními svátky, penál (psací potřeby, pastelky, fixy, nůžky), lepidlo, vhodné oblečení na ven, svačinu, pití. Ukončení vyučování 12:15hod. Prosím informaci o  dřívějším ukončení výuky podepište v Žákovském zápisníku.

23. 11.  třídní schůzky. Začátek upřesním.

Učivo do 3. 11.

Na pondělní hodiny geometrie děti potřebují kružítko. Zatím se učíme pouze držení a kroužení.

Nezapomínejte zapisovat do čtecí karty, opravovat s dětmi sešity, připomínat knihu na čtvrtek.

ČJ : uč. do s. 29, PS do s.22

Ma: uč. do s. 36,  + 113, PS do s.24/4, + s. 41

Prv: uč. s. 20, PS do s.16

Informace ze dne 25. 10.

Vybíráme příspěvek SRPŠ 500 Kč.

V úterý 31. 10. od 9, 00 hod. - NDL „Komáři se ženili aneb Ze života obtížného hmyzu“, odchod ze školy v 8, 15, návrat v cca 10, 30 hod.

V úterý také probíhá v celé škole Halloween. Děti si mohou v tomto duchu vyzdobit  třídu ( přinést z domova nějakou ozdobu) a přijít v maskách. Děkuji paní Sobotové a popřípadě ostatním rodičům, kteří dětem pomohou s výzdobou v pondělí odpoledne. Vzhledem k odchodu do divadla, můžeme použít masky až po návratu, a proto mohou děti přijít v převlečení již v pondělí.

1. 11. – sběr papíru

Krásné podzimní prázdniny.

Učivo do 25. 10.

ČJ : uč. do s. 26, PS do s.19

Ma: uč. do s. 36,  + 112, PS do s.24/4, + s. 40, poč. s. 6 /1. sloupeček

Prv: uč. s. 13, PS do s.11

 

Děti byly poučeny o bezpečnostním chování v kontaktu s cizími osobami.

Informace ze dne 20. 10.

Vybíráme příspěvek SRPŠ 500 Kč.

V pondělí  23. 10. – knihovna , odchod ze školy v 8, 10, návrat v 10, 00

Učivo do 20. 10.

Na pondělí :D.Ú. z ČJ  a PRV (někteří již odevzdali)

ČJ : uč. do s.25, PS do s.18

Ma: uč. do s. 35,  + 112, PS do s.23, poč. s. 5 celá

Prv: uč. s. 13, PS do s.11/ 1,2,3; 10/  1 (D.Ú.)

 

Informace ze dne 13. 10.

Vybíráme příspěvek SRPŠ 500 Kč.

Exkurze na  vyhlídku krajského úřadu a vycházka se přesouvá na úterý 17. 10.  Vhodné oblečení a batůžek se svačinkou a pitím s sebou. Odchod ze školy v 8,20, návrat cca v 11, 20 .

Ve středu 18. 10. v 10, 30 NDL, odchod ze školy v 10,00; návrat v cca 12,00. Budeme mít hodinu matematiky, prvouky  a po návratu čtení.

Ve čtvrtek v prvouce bude testík na sousední státy ČR, státní symboly a barvy povrchu . V pondělí na PČ děti potřebují učebnici prvouky.

V matematice pilně procvičujte násobení a dělení do 5, odčítání a sčítání dvojciferných čísel. Začneme násobilku 6.

Po podzimních prázdninách nás bude čekat souvislejší opakování z matematiky a českého jazyka.

V pondělí 23. 10. navštívíme knihovnu (děti si mohou vzít knihu na vrácení a průkazku na půjčení) a v úterý 31. 10. v 9, 00 nás čeká divadelní představení  Komáři se ženili aneb Ze života obtížného hmyzu, 50 Kč (TF)

Připomínejte dětem na čtvrtek knížku.

Učivo do 13. 10.

Na pondělí :D.Ú. z M a PRV

ČJ : uč. do s.23, PS do s.16

Ma: uč. do s. 31,  + 112, PS do s. 21/4, poč. s. 5 celá

Prv: uč. s. 8 -11, PS do s. 9/ cv. 1 (D.Ú.)

Informace ze dne 6. 10.

Vybíráme příspěvek SRPŠ 500 Kč.

Kdo nebyl na TS, popř. přišel později, vyzvedněte si od dětí přihlašovací údaje do elekt. ŽK  pro rodiče.

 

Prosím dejte mi vědět emailem, zda se vaše dítě zúčastní pobytu  v Augsburgu. Moc děkuji všem, kteří se už ozvali. Některé děti se nahlásily samy, prosím potvrďte mi to i písemně.

V úterý 10.10. v 9,00 (pokud počasí dovolí) navštívíme vyhlídku krajského úřadu, abychom si prohlédli Liberec shora. Děkujeme paní Cechlové za zprostředkování. Cestou zpět bychom si procházkou po centru ukázali zajímavá místa a stavby Liberce. Předpokládaný návrat do školy v cca 11,00.

Další akce v říjnu

18. 10. v 10, 30 NDL  K šípku s Růženkou, vstupné: 50 Kč (zaplatím z TF)

23. 10. knihovna v 8, 30

Příští týden: Na pondělí na Pč děti potřebují bramboru, 2 bobkové listy, 2 hřebíčky, šípek, na čtvrtek na VV javorové listy

 

Učivo do 6. 10.

Některým dětem jsem nestihla vrátit „Kočičku“- omlouvám se. Čtení zkontrolujeme až v úterý. Popřípadě zapište na papír.

Na pondělí :opravené a podepsané sešity

ČJ : uč. do s.20, PS do s.  13/17

Ma: uč. do s. 24,  + 111, PS do s.17, + s. 38

Prv: uč. s. 6-7, PS 6

Do deníku máme téma:  Můj pokoj. Píšeme věty s hojností přídavných jmen, doplníme obrázkem. Termín odevzdání 6. 11.

 

Informace ze dne 29. 9.

5. 10.  od 17, 00 třídní schůzky ve třídě 3. B

Na pondělí  DENÍK (Oblíbené zvíře), vyplněné a podepsané čtecí karty a opravené a podepsané sešity

 

Učivo do 29. 9.

ČJ : uč. do s.16, PS do s.  10/3

Ma: uč. do s. 20,  + 110, PS do s.13, + s. 37; D. Ú. dokončit s. 12

Prv: uč. s. 4-5, PS 5,  D. Ú. 5/6

Informace ze dne 22. 9.

Příští týden: 28. 9. - státní svátek, v pátek 29. 9. jdeme do školy, tzn. nezapomeňte na plavání

5. 10.  od 17, 00 třídní schůzky ve třídě 3. B

Na 2. 10. dostaly děti zadané téma do deníku: „Oblíbené  zvíře“ ; do deníčku mohou děti zapisovat průběžně podle sebe, ke kontrole odevzdáváme  1x měsíčně

Od 14. 10. začíná opět 1x za měsíc „Škola hrou“, kterou pořádá Pedagogicko-psychologická poradna na ZŠ U Soudu. Jedná se o reedukační hrátky a aktivity pro žáky 2. – 4. tříd, kteří mají potíže se psaním, čtením a počítáním. Vyzkoušené aktivity vám pomohou obtíže napravovat při domácím zácviku. Děti mohou v doprovodu rodičů přicházet průběžně od 9,00 do 11, 00 hodin. Vstup je zdarma.

Učivo do 22. 9.

Na pondělí vyplněné a podepsané čtecí karty, pro některé zvláštní D. Ú.

ČJ : uč. do s.12 + D.Ú. 9/2 , PS do s. 7,

Ma: uč. do s. 15, PS do s.10, +12/1,2,3;+s. 36 (geometrie) , poč. do s. 3, 4/1. sloupeček

Prv: uč. s. 3, PS 4/34

 

Informace ze dne 18. 9.

PROHLÍŽEJTE PRAVIDELNĚ HLAVY DĚTÍ.  Dnes mi některé děti sdělily, že jste někteří hlavičky neprohlíželi. Prosím, buďte důslední k sobě i zodpvědní k druhým.

Důležité!!!!!

TAK UŽ MÁME VŠI I VE TŘÍDĚ!!!!!!!!  BUĎTE DŮSLEDNÍ A PEČLIVÍ V PROHLÍŽENÍ  !!!!!!!

Informace ze dne 15. 9.

V úterý 19. 9.  jdeme k radnici na akci Týden mobility (9,00 – 11,00 h)

V pátek 22. 9. by mělo začít plavání, odchod ze školy v 7, 30 h, sraz u bazénu v 7, 45h.

Připomínejte (nejlépe poznamenejte do rozvrhu) dětem na čtvrtek knihu – beletrii na dílnu čtení.

Nezapomínejte stále pečlivě prohlížet hlavičky, už se opět ve škole  vyskytly vši.

V elektr. ŽK jsou první známky.

Na pondělí: vyplněné a podepsané čtecí karty a opravené a podepsané sešity Čj, na hodinu M pomůcky na geometri - tužka, pravítka

 

Učivo do 15. 9.

ČJ : uč. do s. 9, PS do s. 9

Ma: uč. do s. 11, PS do s. 7

Prv: uč. s. 2, PS s. 2

 

Informace ze dne 8. 9. 2017

V pondělí 11. 9.  v 8.00 jdeme do knihovny na výukový program o spisovateli Roaldu Dahlovi.

Změna v rozvrhu: v pondělí došlo k výměně hodin Ma a Čj.

Heslo pro el. žákovskou knížku mají děti nalepené v Žákovském zápisníku.

 
 
 

Informace ze dne 4. 9. 2017

Z důvodu odstávky je bazén od 4. 9. do 15. 9. mimo provoz. Lekce v plavání by měla začít 22. 9. Do této doby budou mít děti dle rozvrhu hodiny tělocviku, na které budou potřebovat sportovní oblečení a obuv na ven i do tělocvičny. Do začátku kurzu plavání mohou děti používat družinové sportovní oblečení. Na zítra 5. 9. ještě není cvičební úbor potřeba. Cvičební úbor bude uložený v šatní skříňce. Stejně jako loni platí, že se každý pátek odchází ze školy v 7,30 hod., sraz v bazénu je v 7,45 hod. s doprovodem dospělého.

Na kroužky se lze přihlásit elektronicky do 18. 9. , začínají od 25. 9., informace o přijetí obdržíte na webu do 22. 9. Neplaťte, pokud si nejste jisti přijetím žáka. Nezapomeňte uvádět jméno, příjmení a třídu žáka. Totéž platí i při platbě za školní družinu. Pozor na nové číslo účtu.

Žádáte-li o uvolnění z výuky na více než 3 dny, vyplňte prosím oficiální žádost, kterou najdete na webu školy (Naše škola - dokumenty) a podepsanou ji pošlete po žákovi. Žádost musí být zaevidována.

 Důsledně prosím omlouvejte absence žáků do omluvných listů v Žákovském zápisníku.

Pravidelně kontrolujte a podepisujte Žákovský zápisník a  "Kočičku". Podepisujte domácí úkoly.

 

Konzultační hodiny: pondělí 13, 35 – 14, 10 hod; po telefonické domluvě i v jiném termínu.

Třídní schůzky:

5.10.2017 - společné

23. 11. – konzultační

11. 1. 2018 – konzultační

23. 3. – konzultační

17. 5. - společné

 

Peníze na sešity a pomůcky (600 Kč) můžete posílat po dětech, ihned ráno budu vybírat.

Děti dnes dostaly:

·         Žákovský zápisník, který je potřeba vyplnit hlavně na poslední straně a podepsat jiné sdělení, prosím obalit

·         Formulář s osobními údaji – prosím opravte barevně změny

·         „Kočičku“ –  prosím obalit

Zítra máme 4 vyučovací hodiny, potřebujeme pomůcky – viz níže (hlavně Prázdninový deník a  pohled); domů si děti odnesou pracovní a ostatní sešity  - prosím obalit.

 

Informace ze dne 28. 8. 2017

Zdravím všechny rodiče i děti v posledním  prázdninovém týdnu a těším se na setkání v novém školním roce

Š. Irová

Několik důležitých informací nejen k začátku školního roku:

Vyučování v prvním týdnu:

4. 9. (pondělí): 7:55 – cca 9:35 (dvě vyučovací hodiny) - zahájení školního roku

5. 9.  (úterý): 7:55 – 11: 45 (čtyři vyučovací hodiny)

od 6. 9.  dle rozvrhu 

Pomůcky a potřeby na úterý 5. 9. 2017

1)        penál

2)       aktovku na  pracovní sešity (obalit prosím do konce týdne)

3)       klíč od šatny

4)       kartu ke vstupu do školy

5)       svačinu a pití

6)       přezůvky

7)      Prázdninový deník a pohlednice z prázdnin, pokud ji děti neposlaly poštou

Děti obdrží formuláře na osobní údaje (aktualizujte informace - změny, hlavně telefonních čísel, vyznačte červeně)

Pomůcky na VV, Pč, Tv … a ostatní školní potřeby mohou děti nosit od úterý 5. 9. 2017.

Pro jistotu připomínám seznam z konce školního roku. Červeně je zvýrazněno, co nebylo na původním seznamu. Sešit na deník stačí pořídit v průběhu září.

Pomůcky a potřeby do 3. třídy

1x balík papírových kapesníků nebo krabice s kapesníky

1x balík papírových ručníků

 

Pomůcky na VV: box + vodové barvy, tempery, štětec (silný plochý, silný kulatý, slabý), progresa, voskovky, modelína, pastelové křídy suché, černá tuš, lepidlo na papír (tyčinka), lepidlo Herkules, fixy, hadřík, igelitový ubrus na lavici, zástěra či staré triko, kelímek na vodu, barevné papíry

Vybavení penálu a další pomůcky: tužka č. 1 a 2 celkem 3x, 2x pero, ořezávátko, guma, pastelky, nůžky, krátké pravítko, trojúhelník s ryskou, kružítko, pravítko 30 cm, úkoláček, velký sešit A4 s linkami s tvrdými deskami (deník), krabička na lavici, plastový stojan

 

Potřeby na TV:

1. pololetí budeme mít plavecký výcvik.

Na 2. pololetí potřebujeme švihadlo, tričko, krátké kalhoty, pevnou obuv určenou do tělocvičny, za teplého počasí boty na ven, tepláky, mikinu, ponožky, vše v látkovém pytli, podepsat nebo jinak označit.

Úkoly přes prázdniny:                                                                                                                                              

·       napsat 1 pohled paní učitelce z prázdnin a poslat nebo přinést v září do školy (zjistit a správně napsat adresu školy) -  na nástěnku o prázdninovém cestování

·       procvičovat v praxi znalost hodin, násobilku, počítání do 100

·       přečíst alespoň 1 knihu

·       zápisy do Prázdninového deníku (alespoň 3 + nakreslit obrázek, foto, pohledy, …)

 

V září bude třeba uhradit sešity, pracovní sešity na M, ČJ, PRV (cca 500Kč), potřeby na VV a PČ (100 Kč).  Celkem budeme vybírat 600 Kč.

 

V úterý 5. 9. děti dostanou pracovní sešity.

V úterý si s dětmi budeme ještě intenzivně připomínat prázdniny, budeme potřebovat Prázdninový deník a pohlednici z prázdnin.

Ve středu a ve čtvrtek se děti pochlubí přečtenou knihou. Každý čtvrtek budeme nadále pokračovat v Dílnách čtení. Hned následující čtvrtek 14. 9. proběhne první Dílna čtení.

Čtecí karta bude upravena, dbejte opět na čtení každý den nebo alespoň 5x za týden. Do karty budete zapisovat pouze jeden řádek za týden (s dětmi vše proberu). 

Elektronická žákovská knížka

Vážení rodiče,

od 3. třídy je na naší škole zavedena  elektronická žákovská knížka, do které se přihlásíte na webových stránkách školy a vlevo dole kliknete na "Bakaláři". Pak zadáte údaje, které si děti vlepí do žákovského zápisníku. Přístupové heslo pro vás (rodiče) obdržíte později (na třídních schůzkách). Doporučuji prohlížet známky společně s dětmi.                                                                                                                                     Děti budou mít Žákovský zápisník, kam budeme zapisovat informace o důležitých akcích a bude obsahovat Omluvný list.

Budeme pokračovat ve vedení „Kočičkového sešitu“, jehož obsah bude odlišný od předchozích ročníků. Budeme zaznamenávat konkrétní kázeňské přestupky, zapomínání a pochvaly. Děti nebudou dostávat razítka na týden.

Deník

Opět zavedeme Deník, do kterého se pokusíme zadávat určité téma ( pokud nebude téma zadáno, znamená to zápis z přečtené knihy, který si v září ukážeme. Deník budeme odevzdávat povinně 1 x za měsíc – první pondělí v měsíci. 

Organizace školního roku

Školní prázdniny

Podzimní:             26. a 27. 10. 2017            

Vánoční:               23. 12. – 2. 1. 2018 (nástup do školy 3. 1. 2018)

Pololetní:              2. 2. 2018

Jarní:                    26. 2. - 4. 3. 2018

Velikonoční:         29. 3.  -  30. 3. 2018

Hlavní:                 1. 7. -  31. 8. 

 

 

 

Důležitá telefonní čísla a adresy:

 

Škola: Základní škola s rozšířenou výukou jazyků, Liberec

Adresa: Základní škola s rozšířenou výukou jazyků, Liberec, Husova 142/44, 460 01

 

-        Sekretariát školy:  731632396

-        Telefon sborovna 1. stupeň: 725 088 832

-        E-mail:  info@zskola.cz

-        Web: www.zskola.cz

-        Ředitelka: Mgr. Blanka Lukeš Reindlová

-        Třídní učitelka: Mgr. Šárka Irová

-        email: sarkairova@seznam.cz

-        Školní jídelna: 485 102 945

 

Prosíme rodiče, aby k parkování svých aut využívali parkovací místa mimo areál školy například v bočních ulicích.

 

Všem přeji úspěšný školní rok a těším se na shledanou ve škole.

                                                                                                Šárka Irová, třídní učitelka   

 

                                                                                                 sarkairova@seznam.cz