česky deutsch

3.B

Úvod » Třídy » 3.B
 

Rozvrh třídy _ pro školní rok 2016/2017

  1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
od:
do:
7:55
8:40
8:50
9:35
10:05
10:50
11:00
11:45
11:55
12:40
12:50
13:35
13:40
14:25
14:35
15:20
15:30
16:15
Pondělí Th Čj Nj Tv

Ma

       
Úterý Čj Ma Ma Prv   Čj      
Středa Ma Čj Nj Čj        
Čtvrtek Tv Čj Prv Hv Čj        
Pátek Ma Prv Nj Čj Vv        

Th = třídnická hodina

 

Vážení rodiče, milí žáci, vítám Vás na nástěnce 3. B

 

Moc děkujeme rodičům a dětem, kteří ještě přinesli  do sběru starý papír.

Děkujeme také za krásné květiny a dobroty, které jsme dnes od dětí dostaly. Užijte si prima prázdniny.

Krásné léto všem přejí Jana Martinovská a Eva Hrůzová

Taneční workshop v Galerii - Lázně, 29. 6. 2017

Drážďany - Muzeum hygieny, 28. 6. 2017

Školní výlet Dolánky, 22. 6. 2017

Dnešní výlet se nám vydařil. Stihli jsme si prohlédnout Dům přírody Českého ráje, Dlaskův statek a osvěžení jsme našli ve stínu u řeky Jizery, kde bylo pěkné dětské hřiště a hlavně - brouzdaliště. Chválím děti za splnění úkolů a pěkné chování během celého výletu.

1. června - Den dětí

TU - katedra mechatroniky, 18. 5. 2017

Technická univerzita

Napsala Klárka Vitvarová

Ve čtvrtek jsme šli na Technickou univerzitu Liberec. Nejdříve jsme programovali se studenty v programu SCRATCH.  Potom jsme pomáhali ptákovi chytit zelené prase, zombíkovi slunečnici a veverce z doby ledové oříšek. Viděli jsme pračku, která se ovládá přes počítač a také model automyčky. Od mojí maminky jsme se dozvěděli, že se počítač skládá z paměti a z matematiky. Také jsme si vyrobili polštářek, který když zapojíte do počítače a potom si na to sednete, tak se ozve prd nebo grk. Nakonec jsme dostali malinu a bonbón – malinu, protože počítač, který jsme používali, se jmenoval v angličtině malina.Také bych chtěla říct mojí mamince, že to bylo: senzační, suprové, nádherné, husté a vynikající!!!

 

16. 5. 2017 Galerie-Lázně, Lettristická reportáž

Maják - Klima třídy, 4. 5. 2017

Den Země (22. 4.)

Velikonoční přání dětí

Velikonoce v Evropské unii, V - klub, 5. 4. 2017

Noc s Andersenem, 31. 3. - 1. 4. 2017

Chválím všechny děti za pěkné chování a plnění úkolů během Noci s Andersenem.

22. 3. 2017 Mezinárodní den vody - nápady a vynálezy na pitnou vodu

Děti si zasluhují velkou pochvalu za práci na svých projektech k Mezinárodnímu dni vody (22. 3.). Mají úžasné nápady, které dokáží prezentovat svým spolužákům a krásně je popsaly ve svých Denících. Možná, že nějaká myšlenka dětí se v budoucnosti stane skutečností. :))

 

Galerie - Lázně 8. 3. 2017, výstava "Nespatříte hada"

Vesmír - návštěva planetária v iQlandii, projekty o planetách

Poslední plavání, 27. 1. 2017

Návštěva předškoláčků, 27. 1. 2017

V pátek jsme v naší třídě přivítali předškoláčky z MŠ Husova. Děti z naší třídy byli velkými pomocníky v hodině sněhuláčí matematiky. Budoucí prvňáčkové byli moc šikovní a naši třeťáci - Daneček, Hynek, Fanda, Klárka, obě Aničky, Lucka J., Anetka, Nelinka, Deniska, Adélka a Fanynka zasluhují velkou pochvalu.

Vši - letáky z hygienické stanice

Vánoční besídka, 22. 12. 2016

Petr Holán s čubičkou Kvídou

Ve středu 7. 12. 2016 jsme měli ve třídě moc milou návštěvu. Přijel za námi spisovatel Petr Holán. S sebou si přivedl i svou čubičku Kvídu. Představil nám svou nejnovější knížku, která se jmenuje Zlaté vyprávěnky čubičky Kvídy. Pan Holán nám ze své knížky přečetl dvě kapitoly a potom jsme si společně povídali a smáli se. Čubička Kvída byla po celou dobu moc hodná. Knížka se mi moc líbila a proto jsem si ji koupila domů. Beseda s panem Holánem nás všechny potěšila.

Napsala Anetka Neumannová.

Ve středu 7. prosince k nám do školy přišel spisovatel Petr Holán. Přišel nám ukázat svou novou knížku Zlaté vyprávěnky čubičky Kvídy. Jedná se o výběr nejlepších vyprávěnek ze tří předchozích knížek. Příběhy vybrali kočička Mindy a kocourek Pindy. V knížce je patnáct pohádek a každá obsahuje věnování od známé osobnosti. Najdeme tam věnování například od Karla Gotta, Václava Havla a paní Jitky Molavcové. Pan Holán přišel i s čubičkou Kvídou. Čubička Kvída je jezevčík, která doprovází pana Holána na procházkách po lese. Je totiž myslivec a tak mu pomáhá při lovu lišek a zajíců. Setkání bylo tak zajímavé, že jsem si knížku objednala.

Napsala Viky Linková.

Mikulášská škola

Exkurze Strossova vila (hygiena), 8. 11. 2016

Ve středu 8. 11. jsme navštívili Strossovu vilu. Vypadala jako parník. Podlahy a stěny byly vyrobeny z kamene, který se nazývá mramor. Šli jsme do jedné místnosti a pán nám vyprávěl, kdo tam bydlel. Pak jsme šli do místnosti, kde byly různé druhy květin. Byly tam i orchideje a vzácné dřevo, které u nás nenajdete. Roste v pralese, ale stromy se dnes nesmějí kácet. Byl tam i starý psací stroj. Od pána jsme dostali  lipo a do třídy hezkou hru. Moc se nám to líbilo!!!

                                                                                                                                                        Deniska, Viktorka a Klárka, redaktorky  3. B

Exkurze do redakce MF DNES, 3. 11. 2016

Ve čtvrtek 3. 11. nás pozvala paní Pšeničková do MF DNES. Viděli jsme, jak se píší noviny. Nejdříve se to napíše do počítače, potom vytiskne a nakonec se stránky spojí. Noviny vycházejí každý den. Na konci jsme každý dostali jedny staré noviny.

                                                                                                                                                                             Klárka Vitvarová, redaktorka 3. B

Stavitelé měst, 3. 11. 2016

Plavecký výcvik je bezva, 14. 10. 2016

Galerie - Lázně, 7. 10. 2016

Exkurze na radnici, 4. 10. 2016

Bedřichov 14. - 16. 9. 2016

Děkujeme panu Pšeničkovi a panu Holzäpfelovi za odvezení zavazadel do Bedřichova a zpět. Rodiče Karolínky Zikové ze 3. A nám zprostředkovali vstup na Královku zdarma, také jim patří velké díky. A ještě jedno poděkování patří paní Habánové, která pro naši třídu opět zajistila po celý školní rok vstup zdarma na výstavy a doprovodné programy v Galerii - Lázně.

"Loučení s létem" v Bedřichově se vydařilo. Počasí bylo nádherné, ubytování na Bílé Vráně se nám líbilo, jídlo všem chutnalo a děti zasluhují pochvalu. Učí se samostatnosti, umí si navzájem pomáhat a jsou dobří kamarádi.

Organizační chod školní družiny

Ve školním roce 2016/17 budou do školní družiny nebo centra volného času zařazeni všichni žáci školy, jejichž zákonní zástupci projeví zájem podáním žádosti.

Pobyt ve školní družině či centru volného času je zpoplatněn. Cena je stanovena za měsíc a nelze ji přepočítávat na jednotlivé dny.

Měsíční poplatek 1. – 5. třída                                                                    270,-Kč

Měsíční poplatek – využití pouze ranní družiny                                     180,-Kč

Měsíční poplatek – volná hodina mezi vyučováním                              120,-Kč

Provozní doba školní družiny je od 6:30 do 17:00 hod. mimo dobu školního vyučování. Denně od 13:00 do 15:00 hod. je ve všech odděleních řízená organizovaná činnost (vycházky do okolí, výtvarné, rukodělné, hudební či sportovní aktivity a další). V této době není možné děti ze školní družiny vyzvedávat.

V případě nutnosti (odchod se sourozencem či podobně) bude pro tyto děti vytvořen od 13:00 do 14:00 hod. koutek, ve kterém bude vykonáván dohled. Z koutku děti odcházejí zásadně pouze samostatně na písemné vyrozumění zákonného zástupce s uvedeným časem. Tento koutek (vzhledem k omezeným prostorovým možnostem) nebude mít stálé místo a není jej tedy možné spojit s telefonem. Odchod dětí na tel. výzvu nebude tedy v tuto dobu možný. Koutek je určen výhradně dětem školní družiny nebo centra (není již dále zpoplatněn) a jeho cílem je vyjít vstříc požadavkům rodičů, umožnit společný odchod sourozenců v návaznosti na spojení MHD či přechod do jiných zařízení, a nemá proto žádný řízený program ani náplň.

Zájem o jeho využití označí zákonný zástupce na zápisním lístku školní družiny tak, že na  daný den zapíše odchod dítěte samostatně – bez doprovodu s uvedením času.  Pozor - zajištění od 14:00 do 15:00 hod. není možné. Vzájemné vyčkání dětí či rodičů ve vestibulu budovy je samozřejmostí.

 

Elektronická žákovská knížka

Vážení rodiče, do elektronické žákovské knížky se přihlásíte na webových stránkách školy a vlevo dole kliknete na "Bakaláři". Pak zadáte údaje, které si děti vylepily do žákovského zápisníku. Přístupové heslo pro vás (rodiče) obdržíte na třídních schůzkách.

 

Třídnické hodiny

Od nového školního roku zavádíme novinku v podobě pravidelných třídnických hodin (Th). Smyslem těchto hodin je především předcházet problémům ve vztazích ve třídě, řešit konflikty, a to jak mezi žáky navzájem, tak i mezi žáky a pedagogy. V neposlední řadě se jedná o účinnou prevenci problematického chování dětí, včetně šikany.
Důvodem pro jejich zavedení je především péče o klima třídy, udržování vztahu mezi pedagogy a třídou. V těchto hodinách se budeme věnovat odkrývání skrytého života třídy i nastavení třídních rituálů.

 

Informace pro rodiče a žáky

Prázdniny
Podzimní prázdniny                          26. – 27. 10. 2016
Vánoční prázdniny                            23. 12. 2016 – 2. 1. 2017
Pololetní prázdniny                           3. 2. 2017
Jarní prázdniny                                  20. – 26. 2. 2017
Velikonoční prázdniny                      13. 4. 2017
Letní prázdniny                                  1. 7. – 3. 9. 2017
 
Ředitelské volno                                                                                                                                         
24. a 25. 10. 2016 (studium DVPP)                                                                                                                    
10. – 12. 4. 1017  (studium DVPP)
 
Třídní schůzky                                                                                                                                                   
29. 9. 2016 – společné od 17:30 h                                                                                                                    
24. 11. 2016 – konzultační od 16:00 h                                                                                                                  
6. 4. 2017, 18. 5. 2017
 

Důležitá telefonní čísla a adresy:

-        Sekretariát školy:  731632396

-        Telefon sborovna 1. stupeň: 725 088 832

-        E-mail:  info@zskola.cz

-        Web: www.zskola.cz

-        Ředitelka: Mgr. Blanka Reindlová

-        Třídní učitelka: Mgr. Jana Martinovská 

-        email: janamartinovska@atlas.cz

-        Školní jídelna: 485 102 945