česky deutsch

3.B

Úvod » Třídy » 3.B
 

Rozvrh třídy _ pro školní rok 2017/2018

  1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
od:
do:
7:55
8:40
8:50
9:35
10:05
10:50
11:00
11:45
11:55
12:40
12:50
13:35
13:40
14:25
14:35
15:20
15:30
16:15
Pondělí Th Čj Nj

 

Ma      
Úterý Čj Prv Ma Tv          
Středa Čj Pr Ma Nj Čj        
Čtvrtek Čj Prv Ma Čj Tv Vv      
Pátek Ma Čj Nj Hv Čj        

Th = třídnická hodina

 

Vážení rodiče, milí žáci, vítám Vás na nástěnce 3. B

 

 

 

Informace ze dne 11. 5.  2018

Dnes děti obdržely informace s návratkou k pobytu v přírodě.

V kočičce mají děti (pokud rodiče nebyli na schůzkách) informace o prospěchu, dále ti, kteří nejedou do Augsburgu, rozvrh třídy, podle kterého se budou v týdnu od 14. do 18. 5. učit. Hlavně si prohlédněte konec vyučování, pokud by někdo potřeboval uvolnit dle našeho rozvrhu, musí napsat lísteček paní učitelce. Taktéž omluvenky v případě nepřítomnosti, volejte do školy na sekretariát.

K seznamu věcí do Augsburgu připomínám ještě jednou pas a potvrzení o bezinfekčnosti, dárečky, foto rodiny, obrázky – pohlednice Liberce, knížku, slovník – kapesní a fráze, na TS jsme se domluvili, že budou mít děti i kartičku pojištěnce.

Prosím sledujte ještě nástěnky během víkendu, kdyby nás ještě něco napadlo. Taktéž případné vaše dotazy můžete volat mně i paní učitelce Stehlíkové.

Děti podporujte v těšení a v pondělí na viděnou.

A maminkám vše nejlepší a hodně zdraví k nedělnímu svátku.

Informace ze dne 4. 5.  2018

Děti dnes obdržely informace k výjezdu do Augsburgu s prohlášením o bezinfekčnosti, které odevzdají v den odjezdu. Případné dotazy promyslete a dořešíme na TS 10. 5. od 17, 00 hod.

Moc děkuji všem, kteří poslali papírové ručníky a kapesníky.

Děti mají procvičovat VS a PS po v a slova s i, í po v (ústně).

Opět přeji sluníčkové a pohodové dny prodlouženého víkendu.

Informace ze dne 27. 4.  2018

Přeji všem krásné dny prodlouženého víkendu.

Prosím, kdo máte možnost, pošlete po dětech papírové ručníky a kapesníky. Moc děkuji.

2. 5. deník

Příští týden nás čekají opakovací testy z č.j. a matematiky.

Učivo do 27. 4.

ČJ : uč. opakování a procvičování VS po b - p, PSV s. 41, VS po V (nalepit, vybarvit, naučit)

Ma: uč. do s.  86; +s. 129,  PS do s. 27 /1, 2, 4

Prv: uč. do s. 59 ,  PS  s. do s. 50

 

Informace ze dne 20. 4.  2018

Pozor !!!  Ttřídní schůzky se budou konat 10. 5. od 17, 00 hodin ve třídě 3. B.

8. 6. - se fotografujeme

Děti mají v el. ŽK čtvrtletní hodnocení.

Připomínám

26. 4. - z důvodu zápisu výuka ukončena po čtvrté vyučovací hodině (informace v žákovském zápisníku)

30. 4. a 7. 5. řediteské dny  - (informace v žákovském zápisníku)

14. -  18. 5. - výjezd do Augsburgu ( prosím o zaplacení finanční částky 3000 Kč, většina má zaplaceno - děkuji, začátkem května děti obdrží podrobné informace a začneme s důkladnou přípravou na akci - slovní zásoba, seznámení s kamarády z německých rodin, informace o místě a programu)

4. -  6. 6. -  pobyt v přírodě (bližší info a vybírání doplatku v květnu)

12. 6. - Kleinwelka (500 Kč mají téměř všichni  zaplaceno - děkuji, info s návratkou po zaplacení)

 

Učivo do  20. 4.

ČJ : uč. s. 98 - 99 - slovesa umíme časovat ve všech časech; PS s. 32/4, 33/ 1, 2,  3, PSV  38-39,  procvičujeme VS po b, l, m, p, s

Ma: uč. do s.  84; + s. 129,  PS do s. 24/1, 2, 5; 25/ 5, na geometrii potřebují děti funkční kružítko

Prv: uč. do s. 58,  PS   do s. 49, na příští týden si děti mohou přinést atlas nebo encyklopedii rostlin

 

Informace ze dne 13. 4.  2018

Ve čtvrtek 26. 4. bude z důvodu konání zápisu výuka ukončena v 11, 45 hodin.

Deník : 2. 5. – obrázkové vypravování, + LIST ČTENÁŘE

Učivo do 13. 4.

ČJ : uč. do s. 85 + s. 98 slovesa; PS do s. 23, PSV  36-37

Ma: uč. do s. 82; + s. 129,  PS do s. 23

Prv: uč. do s.  56,  PS  s. do s. 48

Informace ze dne 11. 4. 2018

Pozor, pozor!!!  Ve třídě máme roupy. Promluvte prosím s dětmi o nutnosti mytí rukou zejména po použití WC. Pozor na okusování nehtů.

Prosím, kdo má možnost, dejte dětem tištěný (nebarevný) list z novin na zítřejší VV. Děkuji.

Začínáme vybírat 500 Kč na Kleinwelku. Znovu připomínám přeložený termín na 12. 6. 2018. Po zaplacení obdrží dítě podrobné  informace týkající se odjezdu se souhlaskou. Neváhejte, je přihlášeno i několik náhradníků (z jiných tříd). Naše třída by se měla zúčastnit bez cca 3 dětí celá?

Informace ze dne 28. 3 2018

Přeji všem krásné velikonoční svátky.

3. 4.  odevzdáváme deníky – dva zápisy: Velikonoce a List čtenáře, + D. Ú. ČJ, M

4. 4. sběr papíru

Učivo do 28. 3.

ČJ : uč do s. 78, PSV  s. 31/1, 32/1, naučit se VS po S, čítanka s. 120 - 121

Ma: uč. do s. 73; +s. 128,  PS do s. 18, + s. 42/ 1, 2

Prv: uč. s.  54,  PS  s. do s. 47

 

Informace ze dne 23. 3 2018

Děti dostaly informace s návratkou k výjezdu do Augsburgu. Prosím o návratky a placení částky 3000 Kč .  Pokud pošlete peníze po dětech, upozorněte je, ať je odevzdají hned ráno. Pokud chcete zaplatit sami, můžete se zastavit ráno přes šatnu, nebo odpoledne jít  přes kancelář – ale dejte vědět předem.

Kleinwelka se přesouvá ze 7. 5. na 12. 6. Pokud tento termín někomu z přihlášených nevyhovuje (např. z důvodu naplánované lékařské prohlídky), ozvěte se. Jinak počítáme se stejným počtem přihlášených jako na 7. 5.

V pondělí 30. dubna a 7. května 2018 je ve škole vyhlášeno ředitelské volno. Děti mohou jít po předchozím přihlášení do školní družiny. Výlet do Kleinwelky bude přeložen na termín ke konci května. Bližší informace ještě sdělíme.

 

 

 

 

Organizace školního roku

Školní prázdniny

Podzimní:             26. a 27. 10. 2017            

Vánoční:               23. 12. – 2. 1. 2018 (nástup do školy 3. 1. 2018)

Pololetní:              2. 2. 2018

Jarní:                    26. 2. - 4. 3. 2018

Velikonoční:         29. 3.  -  30. 3. 2018

Hlavní:                 1. 7. -  31. 8. 

 

 

 

Důležitá telefonní čísla a adresy:

 

Škola: Základní škola s rozšířenou výukou jazyků, Liberec

Adresa: Základní škola s rozšířenou výukou jazyků, Liberec, Husova 142/44, 460 01

 

-        Sekretariát školy:  731632396

-        Telefon sborovna 1. stupeň: 725 088 832

-        E-mail:  info@zskola.cz

-        Web: www.zskola.cz

-        Ředitelka: Mgr. Blanka Lukeš Reindlová

-        Třídní učitelka: Mgr. Šárka Irová

-        email: sarkairova@seznam.cz

-        Školní jídelna: 485 102 945

 

Prosíme rodiče, aby k parkování svých aut využívali parkovací místa mimo areál školy například v bočních ulicích.

 

Všem přeji úspěšný školní rok a těším se na shledanou ve škole.

                                                                                                Šárka Irová, třídní učitelka   

 

                                                                                                 sarkairova@seznam.cz