česky deutsch

3.B

Úvod » Třídy » 3.B

Poslední výzva

Žádáme rodiče žáků školy - chlapců, kteří doposud neodevzdali potvrzení o očkování svých dětí nebo návratku o uskutečněném odběru krve u svého lékaře, aby tak učinili nejpozději do čtvrtka 12.12.2019 do 9:00 hod spolu s požadavkem na očkování. Pozdější dodání neumožňuje objednání potřebného množství vakcíny. Oddalování návštěvy lékaře a odběrů krve znemožňuje plné protiepidemické opatření a ohrožuje samotného žáka i ostatní.

Děkuji za Váš vstřícný postoj a spolupráci.

Obracíme se na vás s žádostí, abyste se vzhledem k výskytu virového zánětu jater (žloutenky) typu A řídili níže přiloženými pokyny Krajské hygienické stanice. Žáci (chlapci) prokáží očkování proti VHA doloženým očkováním. Ostatní chlapci se dostaví co nejdříve v ranních hodinách nalačno ke svému ošetřujícímu lékaři, který provede vyšetření včetně odběru krve. Žádanka je součástí níže přiložených pokynů.

 

Prosíme rodiče, aby žáky na pondělí vybavili informacemi o tom, u kterého dětského lékaře jsou přihlášení. Zároveň pokud bylo kterékoli z dětí v minulosti očkováno proti žloutence typu A, tak prosíme o doložení očkování.

 

 

 

 

Vítejte na nástěnce třídy 3.B

školní rok 2019 / 2020 

 

Rozvrh pro školní rok 2019/2020

  1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
od:
do:
7:55
8:40
8:50
9:35
10:05
10:50
11:00
11:45
11:55
12:40
12:50
13:35
13:40
14:25
14:35
15:20
15:30
16:15
Pondělí OSV ČjL Ma ČjL Prv        
Úterý Nj Ma ČjL Hv ČjL - tygříci

ČjL-  lvíčci 

     
Středa Pla vání Nj Ma   Vv      
Čtvrtek Nj Prv Ma ČjL   ČjL      
Pátek Ma ČjL Prv ČjL      Pč        

 

Informace k Dětskému klubu Husova

Dětský klub Husova (DKH) pokračuje i ve školním roce 2019/20. Z kapacitních důvodu jsou tam zařazeni žáci 3. - 5. třídy. Realizace DKH je financována z projektu (CZ.03.1.51/0.0/0.0/17_077/0007928) z Operačního programu Zaměstnanost. S tímto souvisí  doložení potřebných dokumentů pro projekt: 1. Přihláška do DKH, 2. Potvrzení vazby na trh práce (potvrzení zaměstnavatele o pracovním poměru, pro OSVČ – potvrzení ČSSZ, nezaměstnaný – potvrzení z úřadu práce, osoby v procesu vzdělávání – potvrzení o studiu případně potvrzení o účasti na rekvalifikačním kurzu). Dokumenty si můžete stáhnout z web. stránek školy (sekce třídy), případně vyzvednout na sekretariátu školy. Moc vám všem děkuji za spolupráci a v případě nejasnosti se prosím obraťte na sekretariát školy (kontaktní osoba Zuzana Kounková)

Provozní doba DKH: 6:00 – 18:00

 

 

Milé děti, milí rodiče,

vítejte na stránkách 3.B

 

 

Třídní učitel: Mgr. Petra Soldánová

 
Kontakt: petra.soldanova@husovaliberec.cz   
 
           Tel: +420 733 322 749
 
 
 

10.12. 2019

PLAVECKÝ VÝCVIK

Z důvodu výskytu žloutenky se na tento týden ruší plavecké výcviky pro všechny třídy. Výuka probíhá dle klasického rozvrhu. Děkujeme za pochopení.

 

VÁNOČNÍ TRHY V ŽÍTAVĚ

V pátek 13.12.2019 pojedeme s dětmi do Žitavy na vánoční trhy. Děti dnes dostaly info společně s návratkou, kterou, prosím, poslat po dětech co nejrychleji zpět. Cenu 100 Kč (vlak + pojištění) zaplatím z TF. Prosím jen vybavit děti jízdenkami na tramvaj nebo Opus card. Děkuji. S pozdravem Petra Soldánová

 

 

4.12.2019

TŘÍDNÍ VÁNOČNÍ BESÍDKA

Vážení rodiče, třídní vánoční besídka proběhne 20.10.2019 v naší třídě. Děti si již vylosovaly tzv. tajného Ježíška, kdy koupí dárek spolužákovi/spolužačce, kterého si vylosovaly a k tomu samozřejmě mohou obdarovat i jiné děti.

 

VÁNOČNÍ FOCENÍ

Ve středu 11.12.2019 proběhne u nás ve škole vánoční focení od Foto Art Kubát. Děti dostanou lísteček s podrobnějšími informacemi, pokud budete mít o focení zájem, pošlete, prosím, lísteček se jménem a podpisem poslaný zpět. Děkuji. Petra Soldánová

 
 

Milí rodiče,

vzhledem k blížícím se Vánocům vás poprosíme o spolupráci při nákupu vánočních dárků. Letos bychom pod vánoční stromeček dětem přichystali knihu od R. Dahla „Karlík a továrna na čokoládu“. PODEPSANÉ dárky můžete poslat po dětech, nebo nechat na sekretariátu.

Děkujeme Soldánová P. a Šreková N.

 

 

 

ELEKTRONICKÁ ŽÁKOVSKÁ A PŘIHLAŠOVÁNÍ

V tomto roce přecházíme s dětmi na elektronickou žákovskou. Děti zítra dostanou hesla na přihlašování pro ně i pro Vás (budou mít nalepené v žákovském zápisníku.) Do el. žákovské se můžete přihlásit pomocí těchto hesel (rozlišujte i velká a malá písmena!) přes aplikaci Bakaláři - najdete ve spodní části na úvodní stránce školy. Zkontrolujte, prosím, co nejdřívě funkčnost přihlašování a v případě obtíží mě případně kontaktujte. Petra Soldánová

 
 

Školní družina a jídelna v provozu. 

Následující týden výuka již podle platného rozvrhu hodin.

 

Důležité údaje:

Škola: Základní škola s rozšířenou výukou jazyků, Liberec

Adresa: Základní škola s rozšířenou výukou jazyků, Liberec, Husova 142/44, 460 01

E-mail: info@zskola.cz

Telefon ředitelna: telefonní číslo: 733 518 277

Kancelář: telefonní číslo: 731 632 396

Jídelna: 485 102 945

Družina: 739 334 394

Telefon sborovna 1. stupeň: 725 088 832

Ředitelka: Mgr. Blanka Lukeš Reindlová                                   

Třídní učitelka: Mgr. Petra Soldánová (petra.soldanova@husovaliberec.cz)

 

Prázdniny

Podzimní prázdniny                          29. 10. - 30. 10. 2019

Vánoční prázdniny                            23. 12. 2019 – 3. 1. 2020

Pololetní prázdniny                           31. 1. 2020

Jarní prázdniny                                  9. 3. – 13. 3. 2020

Velikonoční prázdniny                       9. 4. 2020

Hlavní prázdniny                               1. 7. – 31. 8. 2020

Ředitelské volno: 29. – 30. 6. 2020

 

Třídní schůzky:

3. 10. 2019 – společné, 17 – 18:30 h

28. 11. 2019 – konzultační, 16 – 18 h

9. 1. 2020 – konzultační, 16 – 18 h

2. 4. 2020 – konzultační, 16 – 18 h

21. 5. 2020 – společné, 17 – 18:30 h                                                                                                                                                                                                                                         

 

Seznam kroužků bude uveřejněn na stránkách školy. 2. 9. od 8:00 h můžete přihlásit své dítě, registrace je možná do 16. 9. Kroužky začínají v pondělí 30. 9. 2019.