česky deutsch

3.B

Úvod » Třídy » 3.B

 

Rozvrh třídy 3.B pro školní rok 2018/2019

  1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
od:
do:
7:55
8:40
8:50
9:35
10:05
10:50
11:00
11:45
11:55
12:40
12:50
13:35
13:40
14:25
14:35
15:20
15:30
16:15
Pondělí Th ČjL Ma Prv ČjL        
Úterý TV ČjL Nj Ma Vv      
Středa ČjL Ma Nj ČjL Hv        
Čtvrtek ČjL TV Ma Prv   ČjL      
Pátek Prv Ma Nj ČjL          

Th = třídnická hodina

Rozvrh na druhé pololetí platný od 4. 2. 2019

 

 

20. června 2019

Ráda bych poděkovala OBĚTAVÝM rodičům, kteří pomohli s organizací výletu do pražské ZOO. Díky nim se z výletu stala luxusní prohlídka, při které si každý přišel na své. DĚKUJI, DĚKUJI, DĚKUJI...

Přebytek z výčtování výletu cca 25,- Kč na žáka jsem převedla do třídního fondu, který předám nové paní třídní učitelce.

Podívejte se na několik záběrů.

19. června 2019

Děkuji rodičům za úžasné rozloučerní a dárky, potěšilo mě to a velice si toho vážím.

Informace k závěru školního roku

21. 6. vybírání učebnic (MT, ČJ, ČÍT, HV, PRV), prosím slepit, vyspravit!!!
21. 6. - rozdávání knih do 4. třídy (tašky s sebou)
26. 6. sběr papíru - lísteček s počtem donesených kg posílejte po dětech.


Děti dostaly školní fotografie, prosím, posílejte po dětech částku, kterou si vepsaly do "Sluníčkového sešitu".

Boxíky na výtvarné potřeby si děti mohou odnášet od pondělí 24.6. do středy 26.6., věci na TV si odnesou v úterý 25. června. Na vyprání si domů vezmou polštářky a podsedáky.

Informace o potřebách  a pomůckách do 4. třídy děti dostanou společně s vysvědčením.

Zdraví Mirka Brejchová

17. června 2019

Dobrý den, blíží se náš výlet do ZOO Praha. Předpověď je velké horko. Vybavte prosím děti dostatkem tekutin, pokrývkou hlavy a krémem s ochranným faktorem. Děti budou rozděleny do čtveřic vždy s jedním dospělým. Mají si ve čtveřici domluvit jednotnou barvu trika.

Děti, které zůstávají ve škole budou rozděleny do náhradních tříd, dám jim pracovní listy. Konec vyučování je v 11:45. Mohou jít s danou třídou na oběd a do družiny.

Připomínám zítra sraz na hřišti Vratislavice. 

Zdraví Mirka Brejchová

Žádáme žáky, aby si do 27.6. 2018 vyklidili své šatní skříňky, boxy a odnesli si své školní potřeby, které během roku ponechávají ve škole. Důvodem je úklid a malování. Neodnešené věci budou shromážděny v prostorách skladu školy a to pouze do 15.9. 2019. Poté budou předány pro potřebu červeného kříže a charity.

13. června 2019

Akce posledních dnů:
18. 6. Loučení na hřišti ve Vratislavicích viz informace od paní Cechlové
20. 6. výlet do ZOO 
Od 20. 6. ukončení výuky vždy v 11:45, oběd, odchod do družiny
21. 6. vybírání učebnic (MT, ČJ, ČÍT, HV, PRV), prosím slepit, vyspravit!!!
21. 6. - rozdávání knih do 4. třídy (tašky s sebou)
V tomto posledním týdnu si děti odnesou domů také boxíky a věci na TV.  Přes prázdniny 
prosím boxíky vymýt a opatřit předepsanými pomůckami.
28. 6.  - první hodinu rozdávání vysvědčení, přítomnost rodičů vítána.
Prosím podepište ve Sluníčku informace o vyklizení šatních skříňek.
Krásný, pohodový předposlední školní víkend přeje dětem i rodičům třídní učitelka Mirka Brejchová
                                                                                                     

11. června 2019

Dobrý den, vrátila jsem těm, kteří byli v Kleinwelce 70,- Kč jako přeplatek z výletu. Čtyři koruny jsem převedla do fondu. Děti si vrácenou částku zaznamenaly do úkolníčků. Zdraví Mirka Brejchová

30. května 2019

Dobrý den, chápu, že prázdniny se nezadržitelně blíží, ale stále ještě probíráme poměrně důležité věci, které je třeba znát pro návaznost k dalšímu učivu v následujících ročnících. Věnujte prosím pozornost domácím úkolům, které dětem zadávám. Není jich mnoho. Tím spíše je třeba pozorně psát. Z celé třídy odevzdalo domácí úkol z ČJ pečlivě a vpořádku poměrně málo dětí. Ostatní udělaly pouze 1/2, několik dětí nemělo úkol vůbec. Zapsala jsem pod cvičení známky, podívejte se na ně prosím doma. Dohlédněte, prosím, ať děti cvičení opraví, dokončí či přepíší. 

Zítra se těším na společný výlet, nezapomeňte dát dětem, které pojedou MHD jízdenky!!!! Jinak vše platí podle informací, které jste obdrželi. 

Děkuji za podporu a zdravím Mirka Brejchová

Vešky, vešky, vešky... Překontrolujte hlavičky, praventivně umyjte šamponem proti vším. Mirka Brejchová

UPOZORNĚNÍ !!!

Velmi málo dětí dosud zaplatilo 60,- Kč na výlet do lesoparku Horka, na který jedeme již v pátek. Také mi chybí ještě několik návratek. 

Děkuji Mirka Brejchová

Vzhledem k nepříznivé předpovědi počasí na úterý 28. 5. jsem přeobjednala místenky do Prahy na 20. 6. Výlet do ZOO se tedy překládá na 20. června 2019!!!

 

26. května 2019

Obtížně se tomu věří, ale všechny předpovědi počasí se shodují v tom, že v úterý bude v Praze vydatně pršet. Výlet do Z00, kde se chodí venku, by  tedy byl nesmysl. Vydržím ještě do nedělní večerní přepovědi a potom bych místenky na autobus zrušila a udělala rezervaci na 20. 6. 2019. Rezervační veb mi hlásí, že je tento den ještě volno. Konečné informace dám dětem v pondělí.

Aktivity a akce do konce školního roku:

    28. 5. Výlet do ZOO Praha
    31. 5. MDD -  Výlet do lesoparku Horka – cena 60,- Kč + návratku posílejte po dětech.
    5. 6. (středa -1. vyučovací hodinu) focení třídy. Domluvte se s dětmi, kolik si mohou nechat zhotovit fotografií. DOPORUČUJEME světlejší a pestřejší oblečení vzhledem pozadí a charakteru fotografií.

   6. 6. Festival dětského čtenářství v Liberci – Lucie Hlavinková: Projekt pes – beseda s autorkou
Lidové sady 10:00 – 11:00. Vstup 10,- uhradím z fondu. Festivalu se zúčastní i někteří nakladatelé a liberecké knihkupectví pana Fryče, aby si návštěvníci mohli za zvýhodněné ceny koupit knihy. Někteří autoři budou prodávat své knihy přímo na besedách, Krajská vědecká knihovna připravila pro děti burzu knih (kniha à 5,- Kč). Kdy chce, může dětem dát nějaké peníze na nákup knih případně her či jiných drobností.
Loučení se školou  - Vratislavice - hřiště – konec června –  Navrhuji:  po 17. 6., út 18. 6. , čt 20. 6., 
nebo po 24. 6. Paní Cechlová určí termín dle zájmu rodičů. Uzávěrka návrhů je v neděli 26. 5. 2019
 

Omlouvám se za chybu v zápisu z třídních schůzek.  Datum focení třídy souhlasí 5. 6. 2019 není to však pondělí, ale středa.

Na pondělí si  mají děti zopakovat všechy řady vyjmenovaných slov. Budu je zkoušet.

Chválím děti za výstupy při prezentacích skupinových prací o planetách. Výkony jednotlivých skupin byly nadprůměrné. Bohužel i zde se při skupinové práci ukázalo, že pro některé žáky je spolupráce velmi náročná někdy i nemožná, protože se nedokáží a mnohdy snad nechtějí s ostatními domluvit a prosazují výhradně sami sebe.

Zdraví Mirka Brejchová

17. května 2019

Dobrý den, ve čtvrtek 23. 5. se od 17:00 konají třídní schůzky. Těším se na vás u nás ve třídě. 

Dnes si děti vylosovaly jednotlivé planety. Budeme ve skupinách vytvářet k jednotlivým planetám prezentace. Pomožte prosím dětem se sběrem informací. Jako domácí úkol na víkend je  napsat do sešitu z prvouky 10 vět o dané planetě. Tyto informace využijeme k při vytváření prezentací.

V pondělí dostanou děti informace k výletu do pražské ZOO, který bude 28. 5. 2019 a výletu do zábavně-poučného areálu Horka, na který pojedeme 31. 5. jako dárek k MDD. Kdo dosud neuhradil, posílejte po dětech 300,- Kč na výlet do ZOO.

Opakujte prosím všechna vyjmenovaná slova - odříkat řady, násobilku 1-10 odříkat násobky.

Zdraví a pěkný víkend přeje Mirka Brejchová

15. května 2019

Vstup do školy na oslavu Dne matek bude rodčům umožněn od 16:45 předním vchodem. Brejchová

14. května 2019

Srdečně zvu všechny rodiče

na oslavu DNE MATEK  na čtvrtek 16. 5. od 17:00.

Ze závažných rodinných důvodů mě bude zastupovat paní učitelka Petra Soldánová. Uvidíme se všichni společně na třídních schůzkách 23. 5. 2019 od 17:00 ve třídě. Oznámení o jejich konání podepište v žákovských zápisnících. Děkuji za pochopení. Zdraví Mirka Brejchová

3. května 2019.

Posílejte prosím po dětech 300,- Kč na školní výlet do ZOO Praha. Přijetí potvrdím.

Po návštěvě planetária nás  v pondělí 6. 5. 2019 čeká opakovací test tématického celku Živočichové  v PRV.

Mnohým dětem stále činí obtíže násobení a dělení 1-10. Trénujte. Testík bude v úterý 7.5. 2019

Zdraví Mirka Brejchová

2. května 2019

V pondělí 6. 5. jdeme do planetaria v IQlandii. Vstup 70,- Kč uhradím z fondu. Odchod v 8:00, návrat do 11:00. Následuje výuka dle rozvrhu. 

Na úterý je třeba umět řadu vyjmenovaných slov po V.  Tento den budeme psát opakovací diktát (viz úkolníčky).

Z Mt prosím opakovat násobení a dělení 1-10. 

Zdraví Mirka Brejchová

26. dubna 2019

Dobrý den, prosím rodiče dětí, které se přihlásily do Kleinwelky, aby posílali po dětech 500,- Kč. Příjem potvrdím.

Zdraví Mirka Brejchová

23. dubna 2019

Dobrý den, ve čtvrtek 25. 4. bude výuka ukončena po čtvrté vyučovací hodině v 11:45. Děti jdou na oběd a do družiny. Na škole bude probíhat zápis do 1. tříd. 

Zdraví Mirka Brejchová

15. dubna 2019

Dobrý den, ve středu 17. 4. jdou děti v rámci jarního projektu na vycházku do přírody, která bude spojena s pozorováním změn přírody na jaře, ekovýchovou a úklidem. Děti budou poučeny o bezpečnosti a na úklid dostanou rukavice i igelitové pytle.

Je třeba,  aby s sebou měly odpovídající sportovní obečení, obutí, pití a svačinu - vše v malém batůžku. Přibalte jim prosím igelitovou tašku, aby mohly odpadky sbírat jednotlivě a naráz je odhodit do igelitového pytle. Ukončení vycházky bude v 11:45, děti jdou na oběd a do družiny. Přes Velikonoce prosím dokončit práci z MT v PS s. 27 a do sešitu na PRV napsat 10 vět o zvířeti, které si každý zvolí sám.

Přeji vám i dětem pohodové a příjemné jarní svátky. Zdraví Mirka Brejchová

8. dubna 2019

Dobrý den, chválím děti za krásné popisy léčivých bylin a jejich využití. Kdo neodevzdal, má poslední možnost ve čtvrtek 11. 4.

Pochvalu zaslouží také všichni, kteří dnes odříkali řady vyjmenovaných slov po S. Je to zasloužená jednička.

Komu se dnes nepodařil test z písemného odčítání, dostane ode mne  zítra příklady na trénování. Problém je v zapomínání přičítat desítku přesahuje-li dopočítávání jednotek přes deset. Zkoušku děti jenom mechanicky opisují místo toho, aby skutečně počítaly.

Dne 17. 4. ve středu půjdou žáci prvního stupně na vycházku do přírody spojenou ekologickou výchovou a úklidem v rámci projektu "Ukliďme svět, uklidme Česko". Naše třída bude uklízet lokalitu kolem Liberecké Výšiny. Ukončení vycházky bude v 11:45. Děti půjdou na oběd a do družiny. Ve čtvrtek 18. 4. jsou velikonoční prázdniny. Další podrobnosti budou na nástěnce.

Vzhledem k tomu, že 15. 5. začíná Škola před školou pro naše budoucí prvňáčky, musím posunout termín třídní  oslavy DNE MATEK  na čtvrtek 16. 5. od 17:00. Děkuji za pochopení

Na čtvrtek 11. 4. budou děti do velikonočních dílen v družině potřebovat vyfouknutá vejce. 

Zdraví Mirka Brejchová

 

 

23. března 2019

Dobrý den,

Plán budoucích akcí:

6. 5.  exkurze do IQlandie - planetárium "Vesmír pro nejmenší" - vstup 70,- hradím z fondu.

15. 5. od 17:00 oslava Dne matek ve třídě.

28. 5. výlet do pražské ZOO - celý den.

V  pondělí nás čeká test z prvouky vzduch, půda, z ČJL - zkoušení  řady vyjmenovaných slov po P.

Zdraví Mirka Brejchová

Vážení rodiče,
pokud mě budete kontaktovat prostřednictvím emailu, použijte, prosím, tuto adresu:
miroslava.brejchova@husovaliberec.cz

21. března 2019

Dobrý den, ve třídě narůstá procento dětí, kterým je špatně od žaludku nebo je bolí bříško. Od minulého čtvrtka pravidelně kontaktuji až dva rodiče každý den, aby si odvedli děti domů.

Pokud se u Vašeho dítěte objeví zvracení nebo průjem a bolesti břicha příp. i teplota, neváhejte se obrátit na ošetřujícího lékaře s žádostí o provedení výtěru rekta na bakteriologické vyšetření a odběru stolice na virologické vyšetření. 
Prosím, poučte také doma děti, že je nezbytně nutné si důkladně omývat ruce mýdlem po použití WC a před každým jídlem – takto se dá nejefektivněji předejít vzniku a šíření onemocnění.
 

Zdraví Mirka Brejchová

14. března 2019

Dobrý den, dne 21. 3. budou od 16:00 do 18:00 konzultační třídní schůzky. Přihlašujte se do časové tabulky v úvodu webu.

Podepište dětem oznámení o konání třídních schůzek v úkolníčcích. 

Prosím, kdo dosud neuhradil 200,- Kč do třídního fondu za druhé pololetí, posílejte po dětech. Všichni, kteří uhradili mají zapsáno potvrzení ve sluníčkovém sešitě.

21. 3. (čtvrtek) připojíme se ke všem, kteří budou tento den slavit ponožkový den na podporu dětí, které se narodily s Downovým syndromem. Kdo může, zvolí v tento den netradiční kombinaci svého páru ponožek a vyjádří tím, podporu všem  lidem, kteří jsou "jiní". Připojte se i vy a 21. března si oblečte každou ponožku jinou !!!

22. 3. budou děti psát matematickou soutěž "Klokan - Cvrček", které se jako druháčci účastnily již vloni. Letos mají tu výhodu, že jsou v rámci své kategorie nejstarší a tedy nejzkušenější. 

29. 3. vyhlašuje dětský parlament ZŠ Husova pyžamový den.

6. 4. srdečně zveme na ples ZŠ Husova. Prosíme všechny, kteří mohou poskytnout sponzorský dar do losovací plesové soutěže, aby kontaktovali sekretariát.

28. 5. 2019 bych ráda vzala děti na výlet do pražské ZOO. Zjistila jsem, že finančně nejvýhodnější bude cesta autobusem "žlutý"  společnosti RegioJet a pražskou MHD. Prosím, zda by se mnou mohli jet ještě nějací rodiče jako dohled, abych mohla děti rozdělit na skupinky po 6 a zajistila tak jejich bezpečnost. Místenky vyřídím. Vstup do ZOO je pro dítě 150,- Kč. Počítám, že výlet by přišel na 300,- Kč za každé dítě.

Přes víkend je úkolem dětí naučit se zpaměti pádové otázky.

 V pondělí budeme psát testík z prvouky - Koloběh vody v přírodě.

Stále opakujeme násobení a dělení, písemné sčítání a odčítání, procvičujeme vyjmenovaná slova. Trénujte.

Zdraví a veselý (skoro jarní) víkend přeje Mirka Brejchová

1. března 2019

Dobrý den, přeji všem příjemné a pohodové jarní prázdniny. Užijte si to, že můžete být spolu. Jako úkol je pouze opakovací strana 18 v pracovním sešitě z Mt. Něco pěkného si přečtěte, zasportujte si a společně si hrajte. Zdraví Mirka Brejchová

19. února 2019

Dobrý den, výsledky včerejší doplňovačky na opakování vyjmenovaných slov nás přesvěčily o tom, že vyjmenovaná slova je třeba trénovat stále. Děti si odnesly domů "Žlutá vyjmenovaná slova". V tomto sešitku lze pracovat na stranách, které ještě nejsou dokončené. Při výuce jsem dětem ukázala a také si na tabletech vyzkoušely, že cvičení lze nalézt na internetu (odkaz skolakov.eu). Lze tu nalézt i příklady z MT na opakování násobení a dělení. Trénujte, trénujte, trénujte.

Zdraví Mirka Brejchová

14. února 2019

Dobrý den,
obdržela jsem zápis z realizovaného preventivního programu, který absolvovala třída  v době mé nepřítomnosti 7. 2. 2019. Program realizovala společnost Maják. Cílem programu bylo vést žáky k bezpečnému pohybu na internetu, objasnit rozdíl mezi reálným a virtuálním světem a pojmenovat rizika komunikace s cizími lidmi.
Přepisuji doslovně některé z pasáží  zápisu:
Fungování třídy během programu bylo náročné, velkým limitem byla nekázeň a neposlušnost některých chlapců.
Jedna z aktivit, která v rámci programu proběhla, ukázala, že mnoho chlapců tráví ve virtuálním světě 5 nebo i více hodin denně. /ZARÁŽEJÍCÍ
Program byl velice často zastavován stálým řešením nevhodného chování některých chlapců - jednalo se převážně o vykřikování, komentování spolužáků, ale i lektorky, hlasité povídání mezi sebou nebo i bezdůvodné vyskočení ze židle a válení se na zemi. Jeden z chlapců musel být opakovaně z programu lektorkou vyloučen a opouštěl třídu a paní učitelkou. 
 
Protože s obdobnými kázeňskými přestupky se u několika chlapců poslední dobou potýkáme poměrně často, rozhodla jsem se ve třídě důsledně zavést výchovná opatření (pochvaly, ocenění a kázeňská opatření), která platí v rámci celé školy, ale která v minulosti nebylo třeba důsledně uplatňovat již ve třetím ročníku, kdy se k nekázni a drobným přestupkům žáků přistupovalo spíše formou domluvy a vzájemné dohody vedoucí k nápravě. Tato forma u některých chlapců však již nefunguje. Znamená to tedy, že veškeré kázeňské prohřešky, ale i pochvaly budou důsledně zaznamenávány do "Kázeňského sešitu"  a dle platných školních pravidel bodově hodnoceny.
Výchovná opatření k posílení kázně:
Napomenutí třídního učitele – 15 bodů, důtka třídního učitele – 30 bodů, napomenutí ředitele školy – 40 bodů, důtka ředitele školy – 50 bodů, snížený stupeň z chování.
 
Zapomínání pomůcek, nepřipravenost na vyučování –1bod, vyrušování v průběhu výchovně vzdělávacího procesu – 3body, používání mobilu při vyučování – 3body, neplnění povinností služby – 1bod, vulgární vyjadřování – 3body, nevhodné chování o přestávkách – 3body, zapomínání domácích úkolů – 2body, pozdní příchody do hodin – 2body.
Důtka třídního učitele znamená vyřazení žáka z aktivit třídy, které jsou nad rámec výuky (výlety, pobyty v přírodě apod. – nelze se spolehnout na jeho chování).
Pochvaly
Vzorné plnění povinností služby – 1bod, sběr papíru – 1-3body, reprezentace školy – 0-5bodů, práce pro školu a třídu  – 0-3body.
Rodiče budou o zápisech a bodovém hodnocení informování vždy koncem kalendářního měsíce prostřednictvím zápisu do Žákovského zápisníku a prosím, aby toto oznámení podepsali.  Zdraví Mirka Brejchová
 

13. února 2019

Dobrý den, nástup do druhého pololetí proběhl skokem. V ČJL probíráme slovní druhy, v MT počítáme do 1000, v Prv - se učíme o neživé a živé přírodě. V elektronické ŽK jsou první známky, v kázeňském sešitě spoustu záznamů.

Paní učitelka na PČ a VV upozorňuje, že mnohé děti nemají nůžky, lepidlo a fixy. Nemohou pracovat a mají záznam o zapomínání v kázňském sešitě. POZOR na to!!!

Prosím rodiče, zda by mohli poslat do fondu na druhé pololetí 200,- Kč. Co se týče poplatku za rodilého mluvčího, je náš přeplatek tak velký, že na druhé pololetí není přeba vybírat.  

Nezapomeňte si na e -vstupence objednat lístky na školní ples!!!

Přeji hodně zdraví Mirka Brejchová

31. ledna 2019

Dobrý den, moc děkujeme paní Hubeňákové za zajímavou besedu o spisovatelství. Podívejte se na pár fotek.

Vyplňte prosím dotazník "Mapa školy" a pošlete v pondělí 4. 2. po dětech.

Ve čtvrtek 31. 1. byl ukončen plavecký výcvik a děti budou mít od 5. 2. TV. Je nutné si přinést cvičební úbor!!! Tělocvik bude dle původního rozvrhu v úterý a ve čtvrtek. Rozvrh bude od 4. 2. změněn. 

Pěkný prázdninový den přeje Mirka Brejchová

24. ledna 2019

Dobrý den, v pondělí ( místo pátku 25. 1. ) píšeme testík z geometrie viz strany 38/39 cv 1- 3. Procvičujeme vyjmenovaná slova po B, L, M. Pozor některé děti dosud neumí řady slov vyjmenovat. Zejména se jedná o VS po M. Trénujte. Z matematiky jsme probrali písemné sčítání i odčítání s přechodem pod sebe se zkouškou, opakujeme hodiny a učíme se římské číslovky.

Pololetní vysvědčení děti dostanou ve čtvrtek 31. 1. během páté vyučovací hodiny. Děti jdou na oběd a do družiny(odpolední výuka není). 1. 2. jsou jeden den pololetní prázdniny. 

Dne 23. 2. bude na škole DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ. Děkuji všem, kteří nám s akcí pomohou!!!

6. 4. 2019 se uskuteční JARNÍ PLES ZŚ HUSOVA. Podrobnosti budou na webových stránkách.

Zdraví Mirka Brejchová

18. ledna 2019

Dobrý den,

v pátek 25. 1. budeme psát test z geometrie - učivo viz strany 38/39 v pracovním sešitě. Z MT jsme probrali písemné sčítání a odčítání s přechodem přes desítku, ČJL - opakujeme VS po B., L, M, Prv - lidské tělo, zdravý životní styl. Pěkný víkend přeje Mirka Brejchová

16. ledna 2019

Dobrý den, dokončili jsme vyjmenovaná slova po M. Opakujeme všechna probraná dosavadní VS po B, L i M. Je třeba je umět vyjmenovat bezpečně zpaměti.

Nezapomeňte na básničku do 23. 1. !!!

Opakujeme násobení a dělení do 10. Probrali jsme písemné sčítání i odčítání s přechodem i bez.

Seznámila jsem děti se známkami z prvouky i s tím, jak je možné si známku zlepšit.

Zdraví Mirka Brejchová

9. ledna 2019

Dobrý den v roce 2019,

ve čtvrtek 17. 1. proběhnou od 16:00 do 18:00 konzultační třídní schůzky. Přihlášení jako obvykle najdete v sekci Úvod. Zapisujte se do zelených políček seznamu. Prosím nepřicházejte na schůzky bez předchozího přihlášení. Připravuji si materiály k jednotlivým dětem podle seznamu, abych vám mohla během stanovených pěti minut poskytnout přesné a spolehlivé informace. Informaci o schůzkách prosím podepište dětem v úkolníčcích.

Ve dnech 23. 1. - 25. 1. proběhne v hodinách ČJ třídní kolo recitační soutěže.Děti si vyberou a naučí zpaměti libovolnou báseň
(nejméně o 3 slokách). Při přednesu je třeba mít s sebou text básně a uvádět název a jméno autora.

Děkuji a zdravím Mirka Brejchová

21. prosince 2018

Dobrý den, náše představení Živého BETLÉMA pro děti ze školy bylo úžasné. Děti  a také vy zasloužíte velikaaánskou pochvalu. Kostýmy byly báječné, podle reakcí publika to bylo jako návrat do minulých časů. 

Děkuji za krásné dárky a přeji nádherné svátky. Mirka Brejchová

20. prosince 2018

Dobrý den, zdravím vás v tomto kalendářním roce naposled.
 

Děkuji vám za podporu a pocit sounáležitosti, který se nám daří společně prožívat.

Přeji nám všem hodně klidu, zdraví a spokojenosti v novém roce a pohodové a radostné Vánoce. 

 
Pro toho, kdo v posledních dnech nebyl přináším přehled toho, co máme probráno:
ČjL - vyjmenovaná slova po L - dokončeno, v PS do s. 34 včetně, opakovat lze i podle sešitku "Žlutá vyjmenovaná slova".
MT - dokončeno počitání násobení i dělení 1 - 10,  PS do strany 32 včetně, z geometrie do s. 46 včetně (zbývá jedna strana 47 - dokončíme po prázdninách).
PRV - dokončeno probírání celku "Rodina" - PS do s. 28 včetně, pozor je tu domácí úkol na prázdniny.
O prázdninách něco zajímavého společně čtěte, společně si hrajte a vyjeďte třeba na společný výlet do přírody.
Zdraví Mirka Brejchová

18. prosince 2018

Veliký dík všem obětavým rodičům, kteří organizovali v podvečer 13. 12. dílničky pro děti. Díky vám si děti vyrobily krásné vánoční dekorace, možná i dárečky pro své blízké.

Stále vybírám peníze na učebnici NJ, je třeba ji uhradit do 21. 12.

Některé z dětí jsou dosud bez dárku pod stromek!!!!!

Vzhledem k tomu, že až polovina dětí chodí na obědy bez stravenky a potřebuje potom přidělení stravenky náhradní, jsem nucena změnit systém objednávání obědů.

Každý obdrží koncem měsíce celou sadu obědových lístků následujícího měsíce, může si je podepsat a bude si obědy objednávat samostatně v kanceláři jídelny.

Zdraví Mirka Brejchová

 

13. prosince 2018

Dobrý den, co nás čeká v posledním školním týdnu tohoto kalendářního roku?

17. 12. výlet do Ekocentra viz návratka. Pozor odchod ze školy v 7:30 nebo sraz na nádraží v 7:55. Návrat v 14:00 na oběd do školy.

18. 12. Tvoříme betlém. Projektové vyučování. Ukončení v 12:00 -děti jdou na oběd a do družiny.

19. 12. Skupina paní učitelky Jarošové (Pč) odchází se mnou v 9:30 do studia ArtTeta ve Foru na keramické vánoční tvoření, druhá skupina bude mít tvůrčí dílnu ve škole. Konec v 12:00. Děti jdou na běd a do družiny. 

20. 12. Skupinky se vymění. Do studia odchází skupinka, kterou má na Pč paní učitelka Vavřichová. Děti odcházejí po plavání v 10:00 - vrací se až v 12:30. Potom jdou na oběd. Druhá skupinka tvoří se mnou ve škole, končí v 12:00, jde na oběd a se mnou do družiny, kde vyčká návratu spolužáků z Fora.

21. 12. Hraní ŽIVÉHO BETLÉMA  - kostýmy nutné!!! Vánoční besídka s nadílkou  programem.  Prosím dejte dětem nějakou Vánoční svačinku na občerstvení. Ukončení do 12:00.

3. a 4. 1. má škola ředitelské volno. Nástup do školy 7. 1. 2019

11. prosince 2018

Dobrý den,

ve čtvrtek  13. 12. připravíme s dětmi lavice ve třídě do center na dílničky. Do školy můžete přicházet již od 17:00 hlavním vchodem. Přezouvejte se prosím v šatně u skříněk.  Děti se do kostýmů mohou převlékat v šatně či až v chemii, kde si mohou nechat věci na předních lavicích, zadní část bude vyhrazena na občerstvení. Nezapomeňte na igelitovou tašku (nejlépe podepsanou) na kostým, který zůstává ve škole.

Začínáme v 17:30 a do té doby by měly být děti již převlečené. Do dílniček bychom potřebovali půjčit, tavicí pistolku a náboje, sešívačku a kdo má, tak ostré malé nůžtičky na vystříhovánky.

Konec akce počítám kolem 20:00 včetně úklidu.

V pátek jdeme do ND viz přehled akcí na prosinec.

Na setkání se těší Mirka Brejchová

10. prosince 2018

Vešky, vešky, vešky...

kopíruji zprávu z nástěnky 14. listopadu:

upozorňuji rodiče, že jako prevence proti výskytu vší ve třídě je nezbytně nutné, aby každý týden vyčesávali dětem hlavičky a opakovaně je přemývali šamponem proti veškám. Jinak se jich ve třídě nezbavíme. Děkuji.  

Upozornění platí stále, neboť  vešky jsou stálými souputnicemi hlaviček žáčků.

Chybí mi dárky tak pro polovinu dětí ze třídy. Hodně rodičů počítá s tím, že mi dárek předá ve čtvrtek 13. 12. Z loňska však vím, že není v mých silách ve čtvrtek 13. 12. organizovat děti na vystoupení, dílny ve třídě, občerstvení v chemii, besedu a ještě tajně ukládat dárky, které mi po jenom v různý čas předáváte. Hledám proto mezi těmi, co budou odevzdávat dárek až ve čtvrtek, ochotného rodiče, který od ostatních dárky vybere, uloží a poznamená mi do seznamu. Děkuji Mirka Brejchová

7. prosince 2018

Dobrý den, veliké díky za podporu při tisku a vázání časopisu. 

Čeká nás vlastně poslední" vyučovací" týden před Vánoci. Ten skutečně poslední předvánoční školní bude věnován projektu "Vánoce našich předků".

Jako víkendový úkol jsou strany v sešitku Žlutá vyjmenovaná slova (s. 12, 13.). Naučit se řadu vyjmenovaných slov po L, opakovat násobilku 1-8. Do Vánoc dokončíme vyjmenovaná slova po L, násobilku 1-10 a kapitolu "Rodina"  v prvouce.

Rozdala jsem dětem návratky na výlet 17. 12. do Oldřichova. Vyplňte a posílejte 100,-Kč a platbu za učebnici z NJ 350,- Kč.

Dodejte mi dárky - mám jich velice málo!!!!!

Podívejte se na rozpis akcí v prosinci viz minulé zápisy.

Těším se na viděnou ve čtvrtek 13. 12. 2018, kdy v 17:30 začíná představení a křest časopisu. Do dílniček prosíme, kdo má doma sešívačku a tavicí pistolku, aby ji vzal na tvoření s sebou. Jako loni nám k pohodě přispěje paní Křenová dobrým pitíčkem.

Adventní pohodu a hodně zdraví přeje Mirka Brejchová

 

 

5. prosince 2018

Moc děkujeme za nápaditou a bohatou nadílku v Mikulášských krabičkách všem, kteří přispěli. Dnešní den byl andělsky líbezný, děti byly úžasné, plnily úkoly s mikulášskou tematikou, pomáhaly si navzájem, prostě ÚŽASNÁ PARTA.

4. prosince 2018

Dobrý večer, moc děkuji za ochotu a vstřícnost rodičům, kteří nám mohou pomoci s tiskem našeho časopisu.

Ráda bych vás seznámila s plánem na náš velký DEN 13. 12. 2018, kdy budeme hrát rodičům ŽIVÝ BETLÉM, pokřtíme časopis, otevřeme dílníčky pro děti a NOVĚ pořádáme pro rodiče, aby se dětem při dílnách "nepletli" besedu a autogramiádou s paní spisovatelkou(maminkou) Zuzanou Hubeňákovou. V chemii bychom opět otevřeli občerstvení pořízené ne z toho, co dům dá, ale z toho, co si přineseme.

Pozor začínáme BETLÉMEM V 17:30, pokračovat budeme dílničkami a besedou asi od 18:00 do 19:30 s úklidem do 20:00.

V 17:30 je potřeba, aby byli děti již v kostýmech, ze kterých se budou převlékat a nechají si je ve škole, protože budeme hrát pro ostatní děti v pátek 21. 12. 2018. Vezměte proto prosím nějakou igelitovou tašku, kam si kostým každý uloží, případně ramínko, na které jej pověsí.

Zatím vím o tom, že dílničku pro děti povedou Gardiánovi, pan Hubeňák, paní Nováková, paní Mohrová, paní Šeflová, a pouštění lodiček pro děti připraví paní Pašková. Náplň dílniček  bych ráda nechala jako překvapení. Pište mi, co mohu k dílničkám zařídit já. 

Děkuji vám za podporu a vydatnou pomoc, přeji klidný a pohodový adventní čas, zdraví Mirka Brejchová

3. prosince 2018

Dobrý den, časopis je připravený v vytištění a svázání. Pošlu dnes večer těm, kteří mi napsali, že se mohou podílet na jeho tisku, email s návodem k vytištění. MOOOOOOOOOOOc děkuji. Jestli by ještě někdo mohl, kontaktujte mě prosím. Zdraví Mirka Brejchová

3o. listopadu 2018

Mikulášské krabičky jsou naplněné, další drobnosti prosím neposílejte. Nechte je případně dětem jako občerstvení nebo odměny na  13. 12. za vystoupení pro rodiče. Zdraví Mirka Brejchová

29. listopadu 2018

Co nás čeká do konce kalendářního roku 2018

3. 12.  Alternativní vyučování - kino. Odpoledne bez kroužků.
5. 12.  "Mikulášská škola" - projektové vyučování. Děti mohou přijít v maskách - čert, anděl, Mikuláš.
13. 12. od 17:00 - Vánoční podvečer a představením Živého BETLÉMA, křest časopisu, dílničky, občerstvení.
14. 12.od 10:30 -  NDL Pohádka o LIAZCE. 60 Kč uhradím z fondu.
17. 12. - Výlet do EKOCENTRA V Oldřichově. "Vánoce na statku" Odjezd z nádraží ČD. Podrobnosti (vstup a čas) viz návratka.
18. 12. - Tvoříme BETLÉM. Projektové vyučování.
19. 12. - Třída rozdělena na poloviny. Jedna pracuje ve škole v dílně s vánoční tematikou, druhá odchází v 9:30 do keramického studia ArtTeta ve Foru na keramické tvoření.
20. 12. - Po plavání se poloviny vystřídají. Vstup do studia 80 Kč uhrdím z fondu.
21. 12. - Představení Živý BETLÉM  pro mladší žáky. Vánoční besídka. Dárky pro svoje děti do 200 Kč (dárek s kreativním zaměřěním) prosím dodejte do 10. 12. 2018. Nezapomeňte označit jmenovkou. 
 
Učivo:
Čj - vyjmenovaná slova po L, v Mt -  násobilka 8, Prv - Moje rodina - povolání rodičů.

Děkuji všem, kdo přispěli do Mikulášských krabiček.

Do pondělka bude hotový časopis, budu kontaktovat rodiče, kteří přislíbili pomoc s jeho kopírováním a vazbou. Časopis bude mít 45 stran. Všem moc děkuji.

Paní učitelky na NJ objednaly dětem novou učebnici, kterou je třeba uhradit do Vánoc. Posílejte prosím po dětech platbu 350,- Kč. Přijetí potvrdím do "Sluníčkových sešitů".

Pěkný první adventní víkend přeje Mirka Brejchová

27. listopadu 2018

Dobrý den, v pátek potřebuji naplnit "MIKULÁŠSKÉ KRABIČKY" PRO 32 DĚTÍ. Dosud mám příspěvek tak odhadem od 10ti rodičů. Je to OPRAVDU VELICE MÁLO!!! 

Posílejte mi prosím svoje příspěvky. 

Zdraví Mirka Brejchová

22. Listopadu 2018

Dobrý den, velká pochvala a velký úspěch. Umíme hodiny!!!

26. 11. končí sbíka sladkostí do dětských domovů. 

V Mt procvičujeme násobilku 6 a 7(svižně zpaměti odříkat násobky), v Čj procvičujeme vyjmenovaná slova po B a slova přípuzná, v Prv začínáme kapitolu - RODINA. Trénujte říkání do ŽIVÉHO BETLÉMA.

Dejte prosím na úterý dětem fotku, kde jsou členové vaší rodiny. Budou ji potřebovat ke konverzaci s rodilým mluvčím. Pomozte dětem přes neděli vyplnit rodokmen v prvouce v pracovním sešitě na s. 24.

Posílejte prosím drobnosti do mikulášských krabiček.

Pozdrav s přáním hodně zdraví posílá Mirka Brejchová

20. listopadu 2018

Dobrý den, ve čtvrtek bude knižní bazárek. Kdo chce, dejte prosím dětem nějaké peníze, aby si případně mohly zakoupit některou z nabízených knih.

Na pracovní činnosti příští úterý potřebují děti vymytou a vysušenou krabici od mléka. Děkuji a zdravím Mirka Brejchová

16. listopadu 2018

Dobrý den, děkuji, máme pohromadě příspěvky do časopisu, už se na něj moc těším. Po jeho dokončení napíšu těm, kdo se přihlásili, že pomohou s jeho vydáním a svázáním.

V pondělí je poslední termín, kdy lze přinést knihy do knižního bazárku. Moc děkuji za sladkosti do dětského domova. Pomalu se začneme připravovat na Mikuláše, posílejte vymyté krabice od mléka na Pč a příspěvky do nich. 

Jako víkendový úkol je opakování znalostí hodin a také říkání do BETLÉMA. Probíráme vyjmenovaná slova po B, je třeba umět odříkat jejich řadu a násobilku 6_ti. 

Zdraví  pohodový víkend přeje Mirka Brejchová

14. listopadu 2018

Dobrý den,

upozorňuji rodiče, že jako prevence proti výskytu vší ve třídě je nezbytně nutné, aby každý týden vyčesávali dětem hlavičky a opakovaně je přemývali šamponem proti veškám. Jinak se jich ve třídě nezbavíme. Děkuji.  
Kdo chce objednat fotky z focení s balónky k 100. výročí republiky, může tak učinit na webových stránkách pana fotografa Kubáta - www.fotokubat.cz
Zdraví Mirka Brejchová

 

11. listopadu 2018

Dobrý den,

Na naše adventní tvoření 13. 12.  mám nabídku na otevření dvou dílniček. Moc děkuji. Mohl by se ještě někdo přidat? Bylo by třeba vytvořit tak nejméně 5 center, abychom mohli děti rozdělit. Mám nabídku i na občerstverní, takže doufám, že další se přidají a bude z toho báječný adventní podvečer.

Pilně trénujeme naše říkání do Betléma. Texty děti dostaly. Poptejte se na to prosím i doma. Z doslechu vím, že pracujete na kostýmech. Děkuji za podporu a fandovství.

Z prvouky dostaly děti na pondělí dobrovolný úkol. Mají o něm napsáno v úkolníčcích. Z MT začneme násobilku 6, z ČJL jsme začali probírat první řadu vyjmenovaných slov po B. Zvládnout ji zpaměti máme do konce týdne a pilně na tom pracujeme. Trénujte prosím i doma.

Paní učitelka na Vv prosí, o doplnění VV pomůcek o suchý pastel. Některé děti nemají vpořádku temtery (jsou vyschlé), někomu chybí nůžky, lepidlo, modelína. Proberte to prosím z dětmi, doplňte.

Moc děkuji za příspěvky do sbírky sladkostí pro dětský domov a knížky na knižní "Veletrh". Zdraví Mirka Brejchová

6. listopadu 2018

do 19. 11. posílejte knihy na knižní veletrh, který bude 22. 11. 2018.

do 26. 11. posílejte sladkosti do adventní sbírky pro děti z dětských domovů.

5. listopadu 2018

Pište mi prosím na email, jak byste se mohli podílet na vydání časopisu. Barevné kopie, finančně, pomocí se svázáním....apod. Od některých již zprávu mám, děkuji a ozvu se.

Čas utíká a blíží se prosinec. Připomínám zápis z třídních schůzek:

5. 12. 2018 – Mikuláš – „ Mikulášská škola“ -  obdobně jako vloni příspěvky do mikulášských krabiček 32x,  na PČ krabičku (od litrového mléka, vymýt, vysušit). Děti mohou mít masky čerta, anděla, Mikuláše.

Vánoční stromeček přislíbil pan Cechl, adventní věnec – paní Gardiánová. Moc jim děkuji.
V prosinci 13. 12. (čtvrtek podvečer)  - adventní setkání rodičů a dětí 3. B – dílničky, beseda s paní Hubeňákovou??? Plánuji i představení pro rodiče „Živý betlém“

Napište mi prosím, kdo by se mohl letos opět zapojit a otevřít dílničku. Vloni nebyla nouze o skvělé nápady a všichni jsme si to ohromě užili. Uděláme i letos občerstvení? Podaří-li se nám vydat časopis, uspořádáme jeho slavnostní křest na závěr našeho představení "Živého betléma".

Dárek s kreativním zaměřěním do 200,- Kč pro své dítě dodá každý rodič (zabalený se jmenovkou) do 10. 12. 2018. Drobné dárky si dají děti navzájem.

Informace k projektu „ Dětský klub Husova“

Registrační číslo projektu:  CZ.03.1.51/0.0/0.0/17_077/0007928

Rodiče, kteří pracují jako OSVČ, vyplní a potvrdí prosím (na ČSSZ)  Žádost o potvrzení v evidenci ČSSZ, která je k dispozici ke stažení na nástěnkách tříd.

Školní prázdniny


Podzimní:             29. a 30. 10. 2018             
Vánoční:               22. 12. – 2. 1. 2019 + 3. a 4. 1. ředitelské volno. Nástup do školy 7. 1. 2019
Pololetní:              1. 2. 2019
Jarní:                    4. – 8. 3. 2019
Velikonoční:        18. 4. 2019
Hlavní:                 29. 6. – 1. 9. 2019Třídní schůzky: 

 
13. 9.   - prezenční od 17:00 – SHROMÁŽDĚNÍ rodičů – účast nutná!!!
15. 11. - konzultační pouze na objednání (16:00 - 18:00)
17. 1.  - konzultační pouze na objednání (16:00 - 18:00)
21. 3.  - konzultační pouze na objednání (16:00 - 18:00)
23. 5.  - prezenční od 17:00

 

Kontakty:

 
 
-        Sekretariát školy:  731632396
 
-        Sborovna 1. stupeň: 725 088 83
 
-        Školní jídelna: 485 102 945
 
-        Školní družina: 739334394
 
-        Email:  info@zskola.cz
 
-        Web: www.zskola.cz
 
-        Ředitelka: Mgr. Blanka Lukeš Reindlová
 
-        Třídní učitelka: Mgr. Miroslava Brejchová
 
-        Email: mbrejchova@gmail.com