česky deutsch

3.B

Úvod » Třídy » 3.B
 

Rozvrh třídy _ pro školní rok 2017/2018

  1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
od:
do:
7:55
8:40
8:50
9:35
10:05
10:50
11:00
11:45
11:55
12:40
12:50
13:35
13:40
14:25
14:35
15:20
15:30
16:15
Pondělí Th Čj Nj

 

Ma      
Úterý Čj Prv Ma Tv          
Středa Ma Čj Prv Nj Čj        
Čtvrtek Čj Prv Ma Čj Tv Vv      
Pátek Ma Čj Nj Hv Čj        

Th = třídnická hodina

 

Vážení rodiče, milí žáci, vítám Vás na nástěnce 3. B

Během prvního pololetí z důvodu návštěvy plaveckého kurzu (opět v pátek první a druhou vyučovací hodinu) dojde k drobným změnám v rozvrhu, kdy se páteční hodiny Čj a Ma přesunou do hodin Tv. 

 

 

Informace ze dne 18. 9.

PROHLÍŽEJTE PRAVIDELNĚ HLAVY DĚTÍ.  Dnes mi některé děti sdělily, že jste někteří hlavičky neprohlíželi. Prosím, buďte důslední k sobě i zodpvědní k druhým.

Důležité!!!!!

TAK UŽ MÁME VŠI I VE TŘÍDĚ!!!!!!!!  BUĎTE DŮSLEDNÍ A PEČLIVÍ V PROHLÍŽENÍ  !!!!!!!

Informace ze dne 15. 9.

V úterý 19. 9.  jdeme k radnici na akci Týden mobility (9,00 – 11,00 h)

V pátek 22. 9. by mělo začít plavání, odchod ze školy v 7, 30 h, sraz u bazénu v 7, 45h.

Připomínejte (nejlépe poznamenejte do rozvrhu) dětem na čtvrtek knihu – beletrii na dílnu čtení.

Nezapomínejte stále pečlivě prohlížet hlavičky, už se opět ve škole  vyskytly vši.

V elektr. ŽK jsou první známky.

Na pondělí: vyplněné a podepsané čtecí karty a opravené a podepsané sešity Čj, na hodinu M pomůcky na geometri - tužka, pravítka

 

Učivo do 15. 9.

ČJ : uč. do s. 9, PS do s. 9

Ma: uč. do s. 11, PS do s. 7

Prv: uč. s. 2, PS s. 2

 

Informace ze dne 8. 9. 2017

V pondělí 11. 9.  v 8.00 jdeme do knihovny na výukový program o spisovateli Roaldu Dahlovi.

Změna v rozvrhu: v pondělí došlo k výměně hodin Ma a Čj.

Heslo pro el. žákovskou knížku mají děti nalepené v Žákovském zápisníku.

 
 
 

Informace ze dne 4. 9. 2017

Z důvodu odstávky je bazén od 4. 9. do 15. 9. mimo provoz. Lekce v plavání by měla začít 22. 9. Do této doby budou mít děti dle rozvrhu hodiny tělocviku, na které budou potřebovat sportovní oblečení a obuv na ven i do tělocvičny. Do začátku kurzu plavání mohou děti používat družinové sportovní oblečení. Na zítra 5. 9. ještě není cvičební úbor potřeba. Cvičební úbor bude uložený v šatní skříňce. Stejně jako loni platí, že se každý pátek odchází ze školy v 7,30 hod., sraz v bazénu je v 7,45 hod. s doprovodem dospělého.

Na kroužky se lze přihlásit elektronicky do 18. 9. , začínají od 25. 9., informace o přijetí obdržíte na webu do 22. 9. Neplaťte, pokud si nejste jisti přijetím žáka. Nezapomeňte uvádět jméno, příjmení a třídu žáka. Totéž platí i při platbě za školní družinu. Pozor na nové číslo účtu.

Žádáte-li o uvolnění z výuky na více než 3 dny, vyplňte prosím oficiální žádost, kterou najdete na webu školy (Naše škola - dokumenty) a podepsanou ji pošlete po žákovi. Žádost musí být zaevidována.

 Důsledně prosím omlouvejte absence žáků do omluvných listů v Žákovském zápisníku.

Pravidelně kontrolujte a podepisujte Žákovský zápisník a  "Kočičku". Podepisujte domácí úkoly.

 

Konzultační hodiny: pondělí 13, 35 – 14, 10 hod; po telefonické domluvě i v jiném termínu.

Třídní schůzky:

5.10.2017 - společné

23. 11. – konzultační

11. 1. 2018 – konzultační

23. 3. – konzultační

17. 5. - společné

 

Peníze na sešity a pomůcky (600 Kč) můžete posílat po dětech, ihned ráno budu vybírat.

Děti dnes dostaly:

·         Žákovský zápisník, který je potřeba vyplnit hlavně na poslední straně a podepsat jiné sdělení, prosím obalit

·         Formulář s osobními údaji – prosím opravte barevně změny

·         „Kočičku“ –  prosím obalit

Zítra máme 4 vyučovací hodiny, potřebujeme pomůcky – viz níže (hlavně Prázdninový deník a  pohled); domů si děti odnesou pracovní a ostatní sešity  - prosím obalit.

 

Informace ze dne 28. 8. 2017

Zdravím všechny rodiče i děti v posledním  prázdninovém týdnu a těším se na setkání v novém školním roce

Š. Irová

Několik důležitých informací nejen k začátku školního roku:

Vyučování v prvním týdnu:

4. 9. (pondělí): 7:55 – cca 9:35 (dvě vyučovací hodiny) - zahájení školního roku

5. 9.  (úterý): 7:55 – 11: 45 (čtyři vyučovací hodiny)

od 6. 9.  dle rozvrhu 

Pomůcky a potřeby na úterý 5. 9. 2017

1)        penál

2)       aktovku na  pracovní sešity (obalit prosím do konce týdne)

3)       klíč od šatny

4)       kartu ke vstupu do školy

5)       svačinu a pití

6)       přezůvky

7)      Prázdninový deník a pohlednice z prázdnin, pokud ji děti neposlaly poštou

Děti obdrží formuláře na osobní údaje (aktualizujte informace - změny, hlavně telefonních čísel, vyznačte červeně)

Pomůcky na VV, Pč, Tv … a ostatní školní potřeby mohou děti nosit od úterý 5. 9. 2017.

Pro jistotu připomínám seznam z konce školního roku. Červeně je zvýrazněno, co nebylo na původním seznamu. Sešit na deník stačí pořídit v průběhu září.

Pomůcky a potřeby do 3. třídy

1x balík papírových kapesníků nebo krabice s kapesníky

1x balík papírových ručníků

 

Pomůcky na VV: box + vodové barvy, tempery, štětec (silný plochý, silný kulatý, slabý), progresa, voskovky, modelína, pastelové křídy suché, černá tuš, lepidlo na papír (tyčinka), lepidlo Herkules, fixy, hadřík, igelitový ubrus na lavici, zástěra či staré triko, kelímek na vodu, barevné papíry

Vybavení penálu a další pomůcky: tužka č. 1 a 2 celkem 3x, 2x pero, ořezávátko, guma, pastelky, nůžky, krátké pravítko, trojúhelník s ryskou, kružítko, pravítko 30 cm, úkoláček, velký sešit A4 s linkami s tvrdými deskami (deník), krabička na lavici, plastový stojan

 

Potřeby na TV:

1. pololetí budeme mít plavecký výcvik.

Na 2. pololetí potřebujeme švihadlo, tričko, krátké kalhoty, pevnou obuv určenou do tělocvičny, za teplého počasí boty na ven, tepláky, mikinu, ponožky, vše v látkovém pytli, podepsat nebo jinak označit.

Úkoly přes prázdniny:                                                                                                                                              

·       napsat 1 pohled paní učitelce z prázdnin a poslat nebo přinést v září do školy (zjistit a správně napsat adresu školy) -  na nástěnku o prázdninovém cestování

·       procvičovat v praxi znalost hodin, násobilku, počítání do 100

·       přečíst alespoň 1 knihu

·       zápisy do Prázdninového deníku (alespoň 3 + nakreslit obrázek, foto, pohledy, …)

 

V září bude třeba uhradit sešity, pracovní sešity na M, ČJ, PRV (cca 500Kč), potřeby na VV a PČ (100 Kč).  Celkem budeme vybírat 600 Kč.

 

V úterý 5. 9. děti dostanou pracovní sešity.

V úterý si s dětmi budeme ještě intenzivně připomínat prázdniny, budeme potřebovat Prázdninový deník a pohlednici z prázdnin.

Ve středu a ve čtvrtek se děti pochlubí přečtenou knihou. Každý čtvrtek budeme nadále pokračovat v Dílnách čtení. Hned následující čtvrtek 14. 9. proběhne první Dílna čtení.

Čtecí karta bude upravena, dbejte opět na čtení každý den nebo alespoň 5x za týden. Do karty budete zapisovat pouze jeden řádek za týden (s dětmi vše proberu). 

Elektronická žákovská knížka

Vážení rodiče,

od 3. třídy je na naší škole zavedena  elektronická žákovská knížka, do které se přihlásíte na webových stránkách školy a vlevo dole kliknete na "Bakaláři". Pak zadáte údaje, které si děti vlepí do žákovského zápisníku. Přístupové heslo pro vás (rodiče) obdržíte později (na třídních schůzkách). Doporučuji prohlížet známky společně s dětmi.                                                                                                                                     Děti budou mít Žákovský zápisník, kam budeme zapisovat informace o důležitých akcích a bude obsahovat Omluvný list.

Budeme pokračovat ve vedení „Kočičkového sešitu“, jehož obsah bude odlišný od předchozích ročníků. Budeme zaznamenávat konkrétní kázeňské přestupky, zapomínání a pochvaly. Děti nebudou dostávat razítka na týden.

Deník

Opět zavedeme Deník, do kterého se pokusíme zadávat určité téma ( pokud nebude téma zadáno, znamená to zápis z přečtené knihy, který si v září ukážeme. Deník budeme odevzdávat povinně 1 x za měsíc – první pondělí v měsíci. 

Organizace školního roku

Školní prázdniny

Podzimní:             26. a 27. 10. 2017            

Vánoční:               23. 12. – 2. 1. 2018 (nástup do školy 3. 1. 2018)

Pololetní:              2. 2. 2018

Jarní:                    26. 2. - 4. 3. 2018

Velikonoční:         29. 3.  -  30. 3. 2018

Hlavní:                 1. 7. -  31. 8. 

 

 

 

Důležitá telefonní čísla a adresy:

 

Škola: Základní škola s rozšířenou výukou jazyků, Liberec

Adresa: Základní škola s rozšířenou výukou jazyků, Liberec, Husova 142/44, 460 01

 

-        Sekretariát školy:  731632396

-        Telefon sborovna 1. stupeň: 725 088 832

-        E-mail:  info@zskola.cz

-        Web: www.zskola.cz

-        Ředitelka: Mgr. Blanka Lukeš Reindlová

-        Třídní učitelka: Mgr. Šárka Irová

-        email: sarkairova@seznam.cz

-        Školní jídelna: 485 102 945

 

Prosíme rodiče, aby k parkování svých aut využívali parkovací místa mimo areál školy například v bočních ulicích.

 

Všem přeji úspěšný školní rok a těším se na shledanou ve škole.

                                                                                                Šárka Irová, třídní učitelka   

 

                                                                                                 sarkairova@seznam.cz