česky deutsch

3.B

Úvod » Třídy » 3.B

 

Vítejte na nástěnce třídy 3.B

školní rok 2019 / 2020 

 

Rozvrh pro školní rok 2019/2020

  1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
od:
do:
7:55
8:40
8:50
9:35
10:05
10:50
11:00
11:45
11:55
12:40
12:50
13:35
13:40
14:25
14:35
15:20
15:30
16:15
Pondělí OSV ČjL Ma ČjL Prv        
Úterý Nj Ma ČjL Hv ČjL - tygříci

ČjL-  lvíčci 

     
Středa Pla vání Nj Ma   Vv      
Čtvrtek Nj Prv Ma ČjL   ČjL      
Pátek Ma ČjL Prv ČjL      Pč        

 

Informace k Dětskému klubu Husova

Dětský klub Husova (DKH) pokračuje i ve školním roce 2019/20. Z kapacitních důvodu jsou tam zařazeni žáci 3. - 5. třídy. Realizace DKH je financována z projektu (CZ.03.1.51/0.0/0.0/17_077/0007928) z Operačního programu Zaměstnanost. S tímto souvisí  doložení potřebných dokumentů pro projekt: 1. Přihláška do DKH, 2. Potvrzení vazby na trh práce (potvrzení zaměstnavatele o pracovním poměru, pro OSVČ – potvrzení ČSSZ, nezaměstnaný – potvrzení z úřadu práce, osoby v procesu vzdělávání – potvrzení o studiu případně potvrzení o účasti na rekvalifikačním kurzu). Dokumenty si můžete stáhnout z web. stránek školy (sekce třídy), případně vyzvednout na sekretariátu školy. Moc vám všem děkuji za spolupráci a v případě nejasnosti se prosím obraťte na sekretariát školy (kontaktní osoba Zuzana Kounková)

Provozní doba DKH: 6:00 – 18:00

 

 

Milé děti, milí rodiče,

vítejte na stránkách 3.B

 

 

Třídní učitel: Mgr. Petra Soldánová

 
Kontakt: petra.soldanova@husovaliberec.cz   
 
           Tel: +420 733 322 749
 
 
 

MILÍ RODIČE, VE TŘÍDĚ SE VYSKYTLY VŠI, ZKONTROLUJTE, PROSÍM, SVÝM DĚTEM DŮKLADNĚ HLAVY.DĚKUJI!

 
 

PLATBY

Vážení rodiče, prosím o dodání následujících plateb, kdo tak ještě neučinil:

TŘÍDNÍ FOND: 850 Kč

SRPŠ: 500 Kč

RODILÝ MLUVČÍ (platba na celý rok): 500 Kč

UČEBNICE NJ: 360 Kč

 

MENŠÍ ZMĚNA V ROZVRHU

Vážení rodiče, v našem rozvrhu dochází k menší změně. Každé úterý bude končit skupina tygříků po 5. vyučovací hodině, tj. ve 12:40 (čeština Čj z poslední hodiny se jim přesouvá na pátou) a skupina lvíčků klasicky ve 13:35 (po 4. vyuč. hodině odchází na oběd a vrací se na odpolední vyučování.) Po pololetí se skupiny prohodí. Vše ostatní zůstáva platné dle rozvrhu. Děkuji za pochopení.PS

 
 
 

ELEKTRONICKÁ ŽÁKOVSKÁ A PŘIHLAŠOVÁNÍ

V tomto roce přecházíme s dětmi na elektronickou žákovskou. Děti zítra dostanou hesla na přihlašování pro ně i pro Vás (budou mít nalepené v žákovském zápisníku.) Do el. žákovské se můžete přihlásit pomocí těchto hesel (rozlišujte i velká a malá písmena!) přes aplikaci Bakaláři - najdete ve spodní části na úvodní stránce školy. Zkontrolujte, prosím, co nejdřívě funkčnost přihlašování a v případě obtíží mě případně kontaktujte. Petra Soldánová

 
 

Školní družina a jídelna v provozu. 

Následující týden výuka již podle platného rozvrhu hodin.

 

Důležité údaje:

Škola: Základní škola s rozšířenou výukou jazyků, Liberec

Adresa: Základní škola s rozšířenou výukou jazyků, Liberec, Husova 142/44, 460 01

E-mail: info@zskola.cz

Telefon ředitelna: telefonní číslo: 733 518 277

Kancelář: telefonní číslo: 731 632 396

Jídelna: 485 102 945

Družina: 739 334 394

Telefon sborovna 1. stupeň: 725 088 832

Ředitelka: Mgr. Blanka Lukeš Reindlová                                   

Třídní učitelka: Mgr. Petra Soldánová (petra.soldanova@husovaliberec.cz)

 

Prázdniny

Podzimní prázdniny                          29. 10. - 30. 10. 2019

Vánoční prázdniny                            23. 12. 2019 – 3. 1. 2020

Pololetní prázdniny                           31. 1. 2020

Jarní prázdniny                                  9. 3. – 13. 3. 2020

Velikonoční prázdniny                       9. 4. 2020

Hlavní prázdniny                               1. 7. – 31. 8. 2020

Ředitelské volno: 29. – 30. 6. 2020

 

Třídní schůzky:

3. 10. 2019 – společné, 17 – 18:30 h

28. 11. 2019 – konzultační, 16 – 18 h

9. 1. 2020 – konzultační, 16 – 18 h

2. 4. 2020 – konzultační, 16 – 18 h

21. 5. 2020 – společné, 17 – 18:30 h                                                                                                                                                                                                                                         

 

Seznam kroužků bude uveřejněn na stránkách školy. 2. 9. od 8:00 h můžete přihlásit své dítě, registrace je možná do 16. 9. Kroužky začínají v pondělí 30. 9. 2019.