česky deutsch

3.B

Úvod » Třídy » 3.B
 

Rozvrh třídy _ pro školní rok 2017/2018

  1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
od:
do:
7:55
8:40
8:50
9:35
10:05
10:50
11:00
11:45
11:55
12:40
12:50
13:35
13:40
14:25
14:35
15:20
15:30
16:15
Pondělí Th Čj Nj

 

Ma      
Úterý Čj Prv Ma Tv          
Středa Ma Čj Prv Nj Čj        
Čtvrtek Čj Prv Ma Čj Tv Vv      
Pátek Ma Čj Nj Hv Čj        

Th = třídnická hodina

 

Vážení rodiče, milí žáci, vítám Vás na nástěnce 3. B

Během prvního pololetí z důvodu návštěvy plaveckého kurzu (opět v pátek první a druhou vyučovací hodinu) dojde k drobným změnám v rozvrhu, kdy se páteční hodiny Čj a Ma přesunou do hodin Tv. 

 

 

 

Informace ze dne 16. 2.

Vzhledem k nemocnosti dětí, prosím o doplnění náhradníků do A- stylu na 22. 2.  S dětmi, které již přinesly na tento den návratku, samozřejmě počítáme.

Učivo do 16. 2.

ČJ : uč do s. 61,; PS 6- 9

Ma: uč. s. 50 - 51; 122 - 123,  PS s. 6, poč. s. 13 a 15

Prv: uč. s.  42 - 45,  PS  s. 36

Informace ze dne 9. 2.

Zítra v 8, 30 očekáváme všechny pomocníky na den otevřených dveří.

Moc chválím všechny děti, které se zúčastnily pohybového dopoledne v A - stylu. Všechny nemocné děti přihlašuji přednostně  jako náhradníky 22. 2. se 3. A

Další téma do deníku: ZOH ( co to je, kdy, kde, maskot, slavnostní zahájení, disciplíny - oblíbená, proč, ...) - 8 vět; ZOH se budeme zabývat v několika předmětech příští týden, děti mohou nosit zajímavosti, výstřižky, obrázky

 List čtenáře: každý měsíc zápis z přečtené knihy ( na únor jsme zapsali společně knihu Obr Dobr)

Učivo do 9. 2.

ČJ : uč s. 54 - 58, PSV  do s. 25/ 1 a), b); PS 2-4, 5/ 2, 3; opakujeme VS po b, l, m a probíráme slovní druhy

Ma: uč. s. 48 – 49 (50 ?); 122 - 123,  PS s. 5, 6 / 1, 2, 3; s. 38, 39/1,2, poč. s. 12, písemné sčítání i s přechodem přes 10

Prv: uč. s.  39 - 41,  PS  s. 33- 34

Informace ze dne  31. 1.  2018

Gratuluji všem k  pěknému vysvědčení a  přeji odpočinkové pololetní prázdniny.

Nové info:

12. 2. -  Tonda Obal - beseda o recyklaci (ve škole, zdarma)

Děti mohou pomoci a přinést do školy granule, hračky, ....  pro pejsky v útulku.

A  připomínám:

Do TF a na RM vybírám 800 Kč, na A – Styl si děti přinesou 110 Kč ve čtvrtek  8.  2.,  nebo vybírám už od pondělí.

Ještě jednou prosím o další doprovod na A - Styl.

1. 2.   - kino

2. 2.  -  pololetní prázdniny

5. 2.    -  Deník – Moje třída

6. 2. –  knihovna (program: Proč má zebra pruhy), 8, 30 – 10, 00, odchod ze školy v 8, 00, návrat v 10, 30 hod; po návratu hodina TV

7. 2.  ve 13, 30 hod  -  školní kolo recitační soutěže

8. 2.   -  A – Styl (9, 00  – 12,00), první hodinu ráno a po návratu se učíme, děti potřebují do školy penál ( na učivu se domluvíme s dětmi, hodina TV není),  s sebou potřeby dle seznamu

10. 2.  – Den otevřených dveří  (moc děkujeme všem přihlášeným pomocníkům)

Informace ze dne 26. 1. 2018

23. a 24. 1.  proběhlo třídní kolo recitační soutěže. Všechny děti chválím za připravené básničky.  Do školního kola (7. 2. 2018; ve 13,30) postupuje Radim Wieser a jako náhradníci Maty Sobota a Eliška Červinková. Moc gratulujeme.

Moc děkuji paní Sobotové za nabídnutou pomoc s doprovodem do A – Stylu  8. 2., ale prosím, pokud by ještě někdo mohl, rádi další pomoc uvítáme. Ještě mi některé návratky chybí. Na tento termín a  8. 3. je naše třída závazně přihlášená, pokud se někdo nezúčastní, uveďte prosím důvod (zdravotní, finanční). Pokud někdo onemocní v týdnu, případně ráno 8. 2. , dejte mi co nejrychleji vědět (ráno 8. 2. SMS), budeme mít připravené náhradníky ze 3. A.

Připomínám:

31. 1. rozdávání pololetního vysvědčení pátou vyučovací hodinu, jinak tento den probíhá vyučování dle rozvrhu

1. 2. návštěva filmového představení „ Čertoviny“ v  CineStar  OC NISA, cena vstupenky 75 Kč (zaplatím z TF), děti si mohou koupit jednotné  menu (popcorn a cola) za 75 Kč, odjezd od školy v 8, 00 h, začátek v 9,00 h, předpokládaný návrat do školy v cca 11, 30 h., poté výuka dle rozvrhu.

Na čtvrtek 1. 2. potřebují děti cvičební úbor

2. 2. pololetní prázdniny

 

Učivo do 26. 1.

ČJ : uč. do s. 51, PSV  do s. 22

Ma: uč. s. 43 - 46,  PS s. 3 – 4, poč. 9, 10

Prv: uč. s.  37,  PS  s. 32

Informace ze dne 19. 1. 2018

23. 1.  třídní kolo recitační soutěže

Na 1. 2. si děti přinesou cvičební úbor, po návratu z kina budou mít hodinu tělesné výchovy (pokračuje v druhém pololetí) a hodinu výtvarné výchovy. Vyučování je ukončeno v 13, 35 hod.

Do TF, na RM budu vybírat 800 Kč, na A - Styl si děti přinesou peníze v den akce.

Děti dnes dostaly informace s návratkou do  Kleinwelky.  Výlet do Kleinwelky bychom mohli uskutečnit  jako třídní výlet, ale musely by se přihlásit všechny děti.  Zvažte to vzhledem k dalším akcím (Augsburg 14.- 18. 5., Rýchorská bouda 4. - 6. 6.) a hlavně finančním výdajům a pošlete po dětech závaznou přihlášku. Pokud se nebude jednat o celou třídu, pojedou pouze přihlášené děti a ostatní se budou ve škole učit.

Dále posílám 2x informace s návratkou (pečlivě přečtěte a vyplňte) do A – Stylu. Dopolední sportovní program se skládá z bruslení, gymnastické průpravy a solné jeskyně. Moc prosím o DOPROVOD a pomoc s péčí o děti. O programu jsem informovala na TS na konci druhé třídy a naše třída je závazně přihlášena na termín 8. 2. a 8. 3. Ale protože je  program pro 44 účastníků, budeme  doplňovat náhradníky  z naší třídy i termíny 3. A  22. 2. a 22. 3. Pokud se přihlásí na tyto termíny více náhradníků, vybereme zájemce do daného počtu, tak aby se děti  vystřídaly. V tyto dny nebudou děti, které se zúčastní programu v A – Stylu, potřebovat knihu na dílny čtení. Budeme se učit první hodinu ráno a po návratu. Předměty si upřesníme, všechny děti musí mít penál. Konec vyučování zůstává ve 13, 35 hod.

 

Učivo do 19. 1.

ČJ : uč. do s. 51, PS  do s. 3 /1,2  procvičujeme VS, příbuzná slova  a slova s -i-,-í- po M, B, L

Ma: uč. s. 43,  PS s. 33 + s. 45,

Prv: uč. s.  36,  PS  s. 31

 

Informace ze dne 12. 1. 2018

Téma do deníku: Naše třída (děti mohou popisovat místnost, spolužáky, mohou se zaměřit na vztahy), termín odevzdání: 5. 2.

Na úterý 16. 1. na prvouku si mohou děti přinést encyklopedie o lidském těle.

31. 1. rozdávání pololetního vysvědčení pátou vyučovací hodinu, tento den probíhá vyučování dle rozvrhu

1. 2. návštěva filmového představení „ Čertoviny“ v  CineStar  OC NISA, cena vstupenky 75 Kč (zaplatím z TF), děti si mohou koupit jednotné  menu (popcorn a cola) za 75 Kč, odjezd od školy v 8, 00 h, začátek v 9,00 h, předpokládaný návrat do školy v cca 11, 30 h., poté výuka dle rozvrhu.

2. 2. pololetní prázdniny

8. 2. začíná sportovní program v A - Stylu, po dětech pošlu podrobnější  informace.

V únoru na druhé pololetí počítejte s výběrem finanční částky (upřesním) do TF, na RM a na A – Styl.

 

Učivo do 12. 1.

ČJ : PSV   do s. 18,  procvičujeme VS, příbuzná slova  a slova s -i-,-í- po B, L,  D. Ú. na pondělí -  naučit se VS po M

Ma:  PS s. 30, + s. 44,  POČ. do s. 8, stále procvičovat násobení a dělení

Prv: uč. s.  34, PS  s. 29

 

Informace ze dne 5. 1. 2018

 

V týdnu od 22. 1. (den ještě upřesním) proběhne třídní kolo recitační soutěže. Každý žák si vybere básničku o min. 3 slokách, naučí se ji zpaměti + bude znát její název a autora. Nejlepšího recitátora vybereme společně a bude třídu reprezentovat ve školním kole 7.2., příp. v kole okresním 9.3.


! Vzhledem k zaplnění tabulky v elektronické ŽK, budu známky z českého jazyka  dětem během ledna zapisovat do žákovského zápisníku, prosím o podpis. Dnes mají zapsané i dvě známky z prosince.

Informace ze dne 4. 1. 2018

Ve čtvrtek 11. 1. 2018  jsou od 16:00 do 17:30 konzultační třídní schůzky. Pokud potřebujete konzultaci, objednávejte se prosím v úvodu stránek na "Registraci..." dle jména u příslušného učitele.

Krásné vánoční svátky, hodně zdraví a štěstí v nové roce

přeje Š. Irová

Na prázdniny mají děti za úkol hodně číst a procvičovat násobilku a vyjmenovaná slova.

3. 1. odevzdáváme DENÍK !!!!

Informace ze dne 18. 12.

V pátek 22. 12. - od první hodiny -  vánoční besídka ve třídě u stromečku, vyučování ukončeno ve 12, 00 hod. (podepište v Žákovském zápisníku !!!!), plavání není

Informace ze dne 11. 12.

Děti dnes dostaly informace k čtvrtečnímu projektovému dni s výjezdem do Žitavy ( Vánoce v Německu). Vracíme se kolem čtvrté hodiny. Cenu zaplatím z TF. Prosím o zaslání návratky obratem  (zítra zajistíme pojištění). Na návratku napište i případný důvod neúčasti (neplatný pas, návštěva lékaře).

Ve středu 13. 12. o velké přestávce pořádají rodiče žáků 3. A Charitativní bazar hraček. Zakoupením hračky v hodnotě 5 – 40 Kč mohou naše děti přispět na nákup dárků dětem do dětského domova.

Informace ze dne 8. 12.

Dnes děti dostaly informace k nocování a výletu do Kryštofova Údolí. Prosím, pozorně si vše přečtěte, vyplňte a pošlete zpět návratku. U nocování je sraz v 18,00 hod. Děti nechte navečeřet doma. V návratce k výletu pečlivě vyznačte místo srazu a rozchodu.

Akce do Německa zatím "troskotá" na dopravci, předběžně máme v plánu čtvrtek 14. 12. věnovat německému vánočnímu projektu s případným výjezdem.

Učivo do 8. 12.

ČJ : uč. do s. 38, PS do s. 28, PSV   do s. 9, stále pilně procvičujeme VS, příbuzná slova po B a slova s -i-,-í- po B, rozdíly mezi dvojicemi slov,        D. Ú. naučit se VS po L – nalepit do sešitu a vybarvit

Ma: uč. do s. 39,  PS s 27, 28, stále procvičovat násobení a dělení, převody jednotek délky

Prv: uč. s.  26, PS  s. 23 (převody jednotek hmotnosti, času, objemu)

 

Informace ze dne 1. 12.

V pondělí 4. 12. – divadelní představení Pohádka o Raškovi, od 10, 30, cena 50 Kč (zaplatím z TF); odchod ze školy v 9, 50 hod., návrat v cca 12, 00 hod.

5. 12. – projektový den Mikulášská škola, děti přijdou v masce Mikuláše, ale mohou použít i masku čerta či anděla.

Do 15. 12. dárečky po stromeček (zabalená a podepsaná kniha), také si vylosujeme jméno spolužáka, kterého obdarujeme.

Ve čtvrtek 7. 12. – test z prvouky (teplota, hmotnost, čas + určování hodin)

Na VV na čtvrtek budou děti potřebovat slabý černý fix.

Počítejte s adventním výletem do Německa v týdnu mezi 11. a 15. 12. – cenu a termín upřesníme.

Kromě nocování 18. 12., besedy 19. 12. nás ještě čeká 19. 12. vánoční koncert v aule školy (zpěvák D. Kubica, cena 40 Kč) a výlet do Kryštofova Údolí na betlémy 21. 12. (cca 50 Kč), kde zároveň obdarujeme zvířátka v lese. Poslední den před prázdninami se rozloučíme vánoční besídkou u třídního stromečku s rozdáváním dárků.

Spočítám finance v TF  a sdělím případné požadavky. Zatím posílejte prosím 200 Kč zálohu na pobyt na Rýchorské boudě (je potřeba zaplatit do Vánoc) a (pokud se děti fotily) peníze na fotky (sada 190 Kč).

 

Učivo do 1. 12.

Na pondělí :  deník (2 zápisy : popis přípravy pokrmu; popis houby)

Další zápis :  vymyšlený příběh s vyjmenovanými slovy po B , L;  Vánoce; termín odevzdání 3. 1. 2018

ČJ : uč. do s. 38, PS do s. 28, PSV   s. 2, 3/1,2,3,4; 4/7(D. Ú.) pilně procvičujeme VS, příbuzná slova po B a slova s -i-,-í- po B, rozdíly mezi dvojicemi slov

Ma: uč. do s. 39,  pilně procvičovat násobení a dělení do 8, + s.116 převody jednotek délky, PS s. 26 - 27,

 

Prv: uč. s. 24 - 25, PS  s. 22

 

 

 

 

 

 

Informace ze dne 24. 11.

V  ŽK je zapsáno čtvrtletní hodnocení. Prosím, kdo nebyl na třídních schůzkách, podepište hodnocení v „Kočičce“.

Informace a podrobnosti o některých chystaných akcích pošle emailem paní Sobotová, ostatní informace postupně uvedu zde na webu.

Poznamenejte si prosím dva důležité termíny na druhé pololetí :  14. – 18. 5. 2018 (Augsburg pro přihlášené děti ) a  4. –  6. 6. 2018  (Pobyt v přírodě - Rýchorská bouda).

 Na 27. 11. potřebují děti na Pč krabici od mléka nebo džusu na mikulášskou nadílku.

Příspěvky do mikulášské nadílky posílejte do 29. 11. Můžete zanechat v kanceláři školy nebo zabalené poslat po dětech.

Ve středu 29. 11. proběhne od cca 10,20 vánoční fotografování přihlášených dětí.

5. 12. – projektový den Mikulášská škola, děti přijdou v masce Mikuláše, ale mohou použít i masku čerta či anděla.

Do 15. 12. dárečky pod stromeček (zabalená  kniha s podpisem)

Prosím o pomoc s adventní a vánoční výzdobou, především adventní věnec na dveře (na 4. 11.) a vánoční stromeček na 15. -  18. 11. (moc prosím stromeček ve stojánku, používám vlastní).

18. 12. nocování ve škole, sraz v  17, 30, rádi uvítáme rodiče při společném podvečerním hraní a posezení. Podrobnější informace upřesním a pošlu po dětech. 

19. 12. beseda s prababičkou Barunky Houšťové o Vánocích a životě lidí v minulosti

V předvánočním období chystáme ještě adventní výlet do SRN (platný pas) a do Kryštofova Údolí. Termín a podrobnější informace upřesním a pošlu po dětech. 

Učivo do 24. 11.

ČJ : uč. do s. 34-36, PS do s. 27/1,2 nahoře, pilně procvičujeme VS, příbuzná slova po B a slova s -i-,-í- po B, rozdíly mezi dvojicemi slov

Ma: uč. do s. 38,   pilně procvičujte násobení a dělení do 7, začali jsme násobení 8, s.115,PS s. 25

Prv: uč. s. 22 – 24, PS  s. 19- 21

Informace ze dne 18. 11.

Pozor !!! Opět jsou ve třídě nahlášeny dva případy výskytu vší.

Informace ze dne 16. 11.

23. 11. třídní schůzky konzultační od 16 do 18 hodin, prosím o společný začátek v 16, 30 ve třídě. Sdělíme informace k pobytu v přírodě. Děkuji za pochopení. Zároveň prosíme zákonné zástupce žáků, aby v rámci  třídních schůzek v rozmezí mezi 16:00 až 18:00 přišli zvolit svého zástupce do školské rady na období 2018 – 2020 do třídy u třídního učitele.

Ve středu děti obdržely nabídku vánočního focení, prosím zaškrtněte a podepište v případě zájmu a v pondělí pošlete po dětech.

Na 27. 11. potřebují děti na Pč krabici od mléka nebo džusu na mikulášskou nadílku. Na třídní schůzky už můžete přinést první příspěvky do nadílky.

 

Učivo do 16. 11.

ČJ : uč. do s. 32, PS do s. 23 procvičujeme VS po B a zapsali jsme si příbuzná slova k BÝT (D. Ú. 23/ 2)

Ma: uč. do s. 38,   pilně procvičujte násobení a dělení do 7

Prv: uč. s. 21,22, PS  s. 19/ 1,2,3 (D. Ú. 19/5)

Informace ze dne 10. 11.

Připomínám:

14. 11. – program mobilního parku "Trilopark" ve škole, 3. vyučovací hodinu. Ostatní hodiny budeme mít matematiku, český jazyk a prvouku. Dle vašeho zvážení si děti  mohou také zakoupit repliky dinosauřích lebek, trilobitů, ... od 50 do 100 Kč.

Ve čtvrtek 16. 11. se uskuteční projekt „Po stopách historie ČR“. Děti potřebují níže uvedené pomůcky a mají v Žákovském zápisníku zapsaný  dřívější konec vyučování ve 12,15 hodin. Tento zápis prosím podepište.

 

Učivo do 10. 11.

ČJ : uč. do s. 30- 31/1, PS do s.23/1,2, začínáme vyjmenovaná slova po B

Ma: uč. do s. 36 - 37,  PS do s. 24 , násobilka 7, děti dostaly prac. list na procvičování násobení a dělení, není nutné vše písemně vyplňovat, procvičujte ústně a podepište splnění

Prv: uč. s. 16, 19, 20, PS  s. 14, 15/3,4, 17

Informace ze dne 3. 11.

Děkuji moc  paní  Sobotové za pomoc s halloweenským zdobením třídy a všem, kteří přispěli k výzdobě třídy.

Děkuji všem za účast ve sběrové akci.

V pondělí 6. 11. odevzdáváme deník s tématem Můj pokoj.

Na pondělí 6. 11. na PČ si děti přinesou do dvojice nakrájené ovoce (nebo nakrájenou zeleninu), plastovou misku, lžíce, popř. další ingredience na salát. Na středu na PRV a hlavně na čtvrtek 9. 11. na VV budou děti potřebovat atlas hub, nebo alespoň obrázek oblíbené houby s popisem. (Děti budou vědět, zda je houba jedovatá, nejedlá, jedlá  + budou mít připravené další dvě věty k vybrané houbě.) Těmito tvořivými hodinami se zároveň budeme připravovat na popis pracovního postupu a popis předmětu.  Zároveň tím vyhlašuji další dvě témata do deníku na 4. 12. :  Popis přípravy salátu (popř. oblíbeného pokrmu) a Popis houby. Dále v obou hodinách probereme témata z prvouky s rodilou mluvčí.

V úterý 7. 11. navštívíme knihovnu. Tentokrát nás čeká program: „Detektivní pátrání po kontrabasu“      v hudební sekci. Odchod ze školy v 8, 10, návrat v cca 10, 30 hodin. Budeme mít prvouku a český jazyk.

Ve středu si napíšeme opakování z českého jazyka.

Děti zatím nevědí, že 14. 11. organizujeme návštěvu mobilního parku "Trilopark". Viz: http://trilopark.eu/o-triloparku/koordinatori-projektu      Vstup - 50 Kč, uhradím z TF.

Pracovníci  Triloparku nás požádali, abychom dali rodičům i dětem na vědomí - cituji:  V Triloparku vytváříme veliké repliky dinosauřích lebek, trilobitů apod. Vše z našich vlastnoručních forem - poctivě nabarvené, nalakované... Na výjezdy po školách jsme si zvykli lebky vozit, protože jsme se již přesvědčili, že se dětem (především prvostupňovým) velmi líbí. Proto jim je v rozmezí 50-100 Kč na místě nabízíme ke koupi. Máme už zkušenost, že je dětem během akce líto, pokud se o možnosti koupě předem nedozvědí.

Ve čtvrtek 16. 11. se uskuteční projekt „Po stopách historie ČR“. Děti budou pracovat ve skupinách sestavených z žáků z různých ročníků prvního stupně. V rámci projektu půjdeme také na vycházku k libereckým památníkům. Na tento den děti potřebují kalendář či diář s vyznačenými státními svátky, penál (psací potřeby, pastelky, fixy, nůžky), lepidlo, vhodné oblečení na ven, svačinu, pití. Ukončení vyučování 12:15hod. Prosím informaci o  dřívějším ukončení výuky podepište v Žákovském zápisníku.

23. 11.  třídní schůzky. Začátek upřesním.

Učivo do 3. 11.

Na pondělní hodiny geometrie děti potřebují kružítko. Zatím se učíme pouze držení a kroužení.

Nezapomínejte zapisovat do čtecí karty, opravovat s dětmi sešity, připomínat knihu na čtvrtek.

ČJ : uč. do s. 29, PS do s.22

Ma: uč. do s. 36,  + 113, PS do s.24/4, + s. 41

Prv: uč. s. 20, PS do s.16

Informace ze dne 25. 10.

Vybíráme příspěvek SRPŠ 500 Kč.

V úterý 31. 10. od 9, 00 hod. - NDL „Komáři se ženili aneb Ze života obtížného hmyzu“, odchod ze školy v 8, 15, návrat v cca 10, 30 hod.

V úterý také probíhá v celé škole Halloween. Děti si mohou v tomto duchu vyzdobit  třídu ( přinést z domova nějakou ozdobu) a přijít v maskách. Děkuji paní Sobotové a popřípadě ostatním rodičům, kteří dětem pomohou s výzdobou v pondělí odpoledne. Vzhledem k odchodu do divadla, můžeme použít masky až po návratu, a proto mohou děti přijít v převlečení již v pondělí.

1. 11. – sběr papíru

Krásné podzimní prázdniny.

Učivo do 25. 10.

ČJ : uč. do s. 26, PS do s.19

Ma: uč. do s. 36,  + 112, PS do s.24/4, + s. 40, poč. s. 6 /1. sloupeček

Prv: uč. s. 13, PS do s.11

 

Děti byly poučeny o bezpečnostním chování v kontaktu s cizími osobami.

Informace ze dne 20. 10.

Vybíráme příspěvek SRPŠ 500 Kč.

V pondělí  23. 10. – knihovna , odchod ze školy v 8, 10, návrat v 10, 00

Učivo do 20. 10.

Na pondělí :D.Ú. z ČJ  a PRV (někteří již odevzdali)

ČJ : uč. do s.25, PS do s.18

Ma: uč. do s. 35,  + 112, PS do s.23, poč. s. 5 celá

Prv: uč. s. 13, PS do s.11/ 1,2,3; 10/  1 (D.Ú.)

 

Informace ze dne 13. 10.

Vybíráme příspěvek SRPŠ 500 Kč.

Exkurze na  vyhlídku krajského úřadu a vycházka se přesouvá na úterý 17. 10.  Vhodné oblečení a batůžek se svačinkou a pitím s sebou. Odchod ze školy v 8,20, návrat cca v 11, 20 .

Ve středu 18. 10. v 10, 30 NDL, odchod ze školy v 10,00; návrat v cca 12,00. Budeme mít hodinu matematiky, prvouky  a po návratu čtení.

Ve čtvrtek v prvouce bude testík na sousední státy ČR, státní symboly a barvy povrchu . V pondělí na PČ děti potřebují učebnici prvouky.

V matematice pilně procvičujte násobení a dělení do 5, odčítání a sčítání dvojciferných čísel. Začneme násobilku 6.

Po podzimních prázdninách nás bude čekat souvislejší opakování z matematiky a českého jazyka.

V pondělí 23. 10. navštívíme knihovnu (děti si mohou vzít knihu na vrácení a průkazku na půjčení) a v úterý 31. 10. v 9, 00 nás čeká divadelní představení  Komáři se ženili aneb Ze života obtížného hmyzu, 50 Kč (TF)

Připomínejte dětem na čtvrtek knížku.

Učivo do 13. 10.

Na pondělí :D.Ú. z M a PRV

ČJ : uč. do s.23, PS do s.16

Ma: uč. do s. 31,  + 112, PS do s. 21/4, poč. s. 5 celá

Prv: uč. s. 8 -11, PS do s. 9/ cv. 1 (D.Ú.)

Informace ze dne 6. 10.

Vybíráme příspěvek SRPŠ 500 Kč.

Kdo nebyl na TS, popř. přišel později, vyzvedněte si od dětí přihlašovací údaje do elekt. ŽK  pro rodiče.

 

Prosím dejte mi vědět emailem, zda se vaše dítě zúčastní pobytu  v Augsburgu. Moc děkuji všem, kteří se už ozvali. Některé děti se nahlásily samy, prosím potvrďte mi to i písemně.

V úterý 10.10. v 9,00 (pokud počasí dovolí) navštívíme vyhlídku krajského úřadu, abychom si prohlédli Liberec shora. Děkujeme paní Cechlové za zprostředkování. Cestou zpět bychom si procházkou po centru ukázali zajímavá místa a stavby Liberce. Předpokládaný návrat do školy v cca 11,00.

Další akce v říjnu

18. 10. v 10, 30 NDL  K šípku s Růženkou, vstupné: 50 Kč (zaplatím z TF)

23. 10. knihovna v 8, 30

Příští týden: Na pondělí na Pč děti potřebují bramboru, 2 bobkové listy, 2 hřebíčky, šípek, na čtvrtek na VV javorové listy

 

Učivo do 6. 10.

Některým dětem jsem nestihla vrátit „Kočičku“- omlouvám se. Čtení zkontrolujeme až v úterý. Popřípadě zapište na papír.

Na pondělí :opravené a podepsané sešity

ČJ : uč. do s.20, PS do s.  13/17

Ma: uč. do s. 24,  + 111, PS do s.17, + s. 38

Prv: uč. s. 6-7, PS 6

Do deníku máme téma:  Můj pokoj. Píšeme věty s hojností přídavných jmen, doplníme obrázkem. Termín odevzdání 6. 11.

 

Informace ze dne 29. 9.

5. 10.  od 17, 00 třídní schůzky ve třídě 3. B

Na pondělí  DENÍK (Oblíbené zvíře), vyplněné a podepsané čtecí karty a opravené a podepsané sešity

 

Učivo do 29. 9.

ČJ : uč. do s.16, PS do s.  10/3

Ma: uč. do s. 20,  + 110, PS do s.13, + s. 37; D. Ú. dokončit s. 12

Prv: uč. s. 4-5, PS 5,  D. Ú. 5/6

Informace ze dne 22. 9.

Příští týden: 28. 9. - státní svátek, v pátek 29. 9. jdeme do školy, tzn. nezapomeňte na plavání

5. 10.  od 17, 00 třídní schůzky ve třídě 3. B

Na 2. 10. dostaly děti zadané téma do deníku: „Oblíbené  zvíře“ ; do deníčku mohou děti zapisovat průběžně podle sebe, ke kontrole odevzdáváme  1x měsíčně

Od 14. 10. začíná opět 1x za měsíc „Škola hrou“, kterou pořádá Pedagogicko-psychologická poradna na ZŠ U Soudu. Jedná se o reedukační hrátky a aktivity pro žáky 2. – 4. tříd, kteří mají potíže se psaním, čtením a počítáním. Vyzkoušené aktivity vám pomohou obtíže napravovat při domácím zácviku. Děti mohou v doprovodu rodičů přicházet průběžně od 9,00 do 11, 00 hodin. Vstup je zdarma.

Učivo do 22. 9.

Na pondělí vyplněné a podepsané čtecí karty, pro některé zvláštní D. Ú.

ČJ : uč. do s.12 + D.Ú. 9/2 , PS do s. 7,

Ma: uč. do s. 15, PS do s.10, +12/1,2,3;+s. 36 (geometrie) , poč. do s. 3, 4/1. sloupeček

Prv: uč. s. 3, PS 4/34

 

Informace ze dne 18. 9.

PROHLÍŽEJTE PRAVIDELNĚ HLAVY DĚTÍ.  Dnes mi některé děti sdělily, že jste někteří hlavičky neprohlíželi. Prosím, buďte důslední k sobě i zodpvědní k druhým.

Důležité!!!!!

TAK UŽ MÁME VŠI I VE TŘÍDĚ!!!!!!!!  BUĎTE DŮSLEDNÍ A PEČLIVÍ V PROHLÍŽENÍ  !!!!!!!

Informace ze dne 15. 9.

V úterý 19. 9.  jdeme k radnici na akci Týden mobility (9,00 – 11,00 h)

V pátek 22. 9. by mělo začít plavání, odchod ze školy v 7, 30 h, sraz u bazénu v 7, 45h.

Připomínejte (nejlépe poznamenejte do rozvrhu) dětem na čtvrtek knihu – beletrii na dílnu čtení.

Nezapomínejte stále pečlivě prohlížet hlavičky, už se opět ve škole  vyskytly vši.

V elektr. ŽK jsou první známky.

Na pondělí: vyplněné a podepsané čtecí karty a opravené a podepsané sešity Čj, na hodinu M pomůcky na geometri - tužka, pravítka

 

Učivo do 15. 9.

ČJ : uč. do s. 9, PS do s. 9

Ma: uč. do s. 11, PS do s. 7

Prv: uč. s. 2, PS s. 2

 

Informace ze dne 8. 9. 2017

V pondělí 11. 9.  v 8.00 jdeme do knihovny na výukový program o spisovateli Roaldu Dahlovi.

Změna v rozvrhu: v pondělí došlo k výměně hodin Ma a Čj.

Heslo pro el. žákovskou knížku mají děti nalepené v Žákovském zápisníku.

 
 
 

Informace ze dne 4. 9. 2017

Z důvodu odstávky je bazén od 4. 9. do 15. 9. mimo provoz. Lekce v plavání by měla začít 22. 9. Do této doby budou mít děti dle rozvrhu hodiny tělocviku, na které budou potřebovat sportovní oblečení a obuv na ven i do tělocvičny. Do začátku kurzu plavání mohou děti používat družinové sportovní oblečení. Na zítra 5. 9. ještě není cvičební úbor potřeba. Cvičební úbor bude uložený v šatní skříňce. Stejně jako loni platí, že se každý pátek odchází ze školy v 7,30 hod., sraz v bazénu je v 7,45 hod. s doprovodem dospělého.

Na kroužky se lze přihlásit elektronicky do 18. 9. , začínají od 25. 9., informace o přijetí obdržíte na webu do 22. 9. Neplaťte, pokud si nejste jisti přijetím žáka. Nezapomeňte uvádět jméno, příjmení a třídu žáka. Totéž platí i při platbě za školní družinu. Pozor na nové číslo účtu.

Žádáte-li o uvolnění z výuky na více než 3 dny, vyplňte prosím oficiální žádost, kterou najdete na webu školy (Naše škola - dokumenty) a podepsanou ji pošlete po žákovi. Žádost musí být zaevidována.

 Důsledně prosím omlouvejte absence žáků do omluvných listů v Žákovském zápisníku.

Pravidelně kontrolujte a podepisujte Žákovský zápisník a  "Kočičku". Podepisujte domácí úkoly.

 

Konzultační hodiny: pondělí 13, 35 – 14, 10 hod; po telefonické domluvě i v jiném termínu.

Třídní schůzky:

5.10.2017 - společné

23. 11. – konzultační

11. 1. 2018 – konzultační

23. 3. – konzultační

17. 5. - společné

 

Peníze na sešity a pomůcky (600 Kč) můžete posílat po dětech, ihned ráno budu vybírat.

Děti dnes dostaly:

·         Žákovský zápisník, který je potřeba vyplnit hlavně na poslední straně a podepsat jiné sdělení, prosím obalit

·         Formulář s osobními údaji – prosím opravte barevně změny

·         „Kočičku“ –  prosím obalit

Zítra máme 4 vyučovací hodiny, potřebujeme pomůcky – viz níže (hlavně Prázdninový deník a  pohled); domů si děti odnesou pracovní a ostatní sešity  - prosím obalit.

 

Informace ze dne 28. 8. 2017

Zdravím všechny rodiče i děti v posledním  prázdninovém týdnu a těším se na setkání v novém školním roce

Š. Irová

Několik důležitých informací nejen k začátku školního roku:

Vyučování v prvním týdnu:

4. 9. (pondělí): 7:55 – cca 9:35 (dvě vyučovací hodiny) - zahájení školního roku

5. 9.  (úterý): 7:55 – 11: 45 (čtyři vyučovací hodiny)

od 6. 9.  dle rozvrhu 

Pomůcky a potřeby na úterý 5. 9. 2017

1)        penál

2)       aktovku na  pracovní sešity (obalit prosím do konce týdne)

3)       klíč od šatny

4)       kartu ke vstupu do školy

5)       svačinu a pití

6)       přezůvky

7)      Prázdninový deník a pohlednice z prázdnin, pokud ji děti neposlaly poštou

Děti obdrží formuláře na osobní údaje (aktualizujte informace - změny, hlavně telefonních čísel, vyznačte červeně)

Pomůcky na VV, Pč, Tv … a ostatní školní potřeby mohou děti nosit od úterý 5. 9. 2017.

Pro jistotu připomínám seznam z konce školního roku. Červeně je zvýrazněno, co nebylo na původním seznamu. Sešit na deník stačí pořídit v průběhu září.

Pomůcky a potřeby do 3. třídy

1x balík papírových kapesníků nebo krabice s kapesníky

1x balík papírových ručníků

 

Pomůcky na VV: box + vodové barvy, tempery, štětec (silný plochý, silný kulatý, slabý), progresa, voskovky, modelína, pastelové křídy suché, černá tuš, lepidlo na papír (tyčinka), lepidlo Herkules, fixy, hadřík, igelitový ubrus na lavici, zástěra či staré triko, kelímek na vodu, barevné papíry

Vybavení penálu a další pomůcky: tužka č. 1 a 2 celkem 3x, 2x pero, ořezávátko, guma, pastelky, nůžky, krátké pravítko, trojúhelník s ryskou, kružítko, pravítko 30 cm, úkoláček, velký sešit A4 s linkami s tvrdými deskami (deník), krabička na lavici, plastový stojan

 

Potřeby na TV:

1. pololetí budeme mít plavecký výcvik.

Na 2. pololetí potřebujeme švihadlo, tričko, krátké kalhoty, pevnou obuv určenou do tělocvičny, za teplého počasí boty na ven, tepláky, mikinu, ponožky, vše v látkovém pytli, podepsat nebo jinak označit.

Úkoly přes prázdniny:                                                                                                                                              

·       napsat 1 pohled paní učitelce z prázdnin a poslat nebo přinést v září do školy (zjistit a správně napsat adresu školy) -  na nástěnku o prázdninovém cestování

·       procvičovat v praxi znalost hodin, násobilku, počítání do 100

·       přečíst alespoň 1 knihu

·       zápisy do Prázdninového deníku (alespoň 3 + nakreslit obrázek, foto, pohledy, …)

 

V září bude třeba uhradit sešity, pracovní sešity na M, ČJ, PRV (cca 500Kč), potřeby na VV a PČ (100 Kč).  Celkem budeme vybírat 600 Kč.

 

V úterý 5. 9. děti dostanou pracovní sešity.

V úterý si s dětmi budeme ještě intenzivně připomínat prázdniny, budeme potřebovat Prázdninový deník a pohlednici z prázdnin.

Ve středu a ve čtvrtek se děti pochlubí přečtenou knihou. Každý čtvrtek budeme nadále pokračovat v Dílnách čtení. Hned následující čtvrtek 14. 9. proběhne první Dílna čtení.

Čtecí karta bude upravena, dbejte opět na čtení každý den nebo alespoň 5x za týden. Do karty budete zapisovat pouze jeden řádek za týden (s dětmi vše proberu). 

Elektronická žákovská knížka

Vážení rodiče,

od 3. třídy je na naší škole zavedena  elektronická žákovská knížka, do které se přihlásíte na webových stránkách školy a vlevo dole kliknete na "Bakaláři". Pak zadáte údaje, které si děti vlepí do žákovského zápisníku. Přístupové heslo pro vás (rodiče) obdržíte později (na třídních schůzkách). Doporučuji prohlížet známky společně s dětmi.                                                                                                                                     Děti budou mít Žákovský zápisník, kam budeme zapisovat informace o důležitých akcích a bude obsahovat Omluvný list.

Budeme pokračovat ve vedení „Kočičkového sešitu“, jehož obsah bude odlišný od předchozích ročníků. Budeme zaznamenávat konkrétní kázeňské přestupky, zapomínání a pochvaly. Děti nebudou dostávat razítka na týden.

Deník

Opět zavedeme Deník, do kterého se pokusíme zadávat určité téma ( pokud nebude téma zadáno, znamená to zápis z přečtené knihy, který si v září ukážeme. Deník budeme odevzdávat povinně 1 x za měsíc – první pondělí v měsíci. 

Organizace školního roku

Školní prázdniny

Podzimní:             26. a 27. 10. 2017            

Vánoční:               23. 12. – 2. 1. 2018 (nástup do školy 3. 1. 2018)

Pololetní:              2. 2. 2018

Jarní:                    26. 2. - 4. 3. 2018

Velikonoční:         29. 3.  -  30. 3. 2018

Hlavní:                 1. 7. -  31. 8. 

 

 

 

Důležitá telefonní čísla a adresy:

 

Škola: Základní škola s rozšířenou výukou jazyků, Liberec

Adresa: Základní škola s rozšířenou výukou jazyků, Liberec, Husova 142/44, 460 01

 

-        Sekretariát školy:  731632396

-        Telefon sborovna 1. stupeň: 725 088 832

-        E-mail:  info@zskola.cz

-        Web: www.zskola.cz

-        Ředitelka: Mgr. Blanka Lukeš Reindlová

-        Třídní učitelka: Mgr. Šárka Irová

-        email: sarkairova@seznam.cz

-        Školní jídelna: 485 102 945

 

Prosíme rodiče, aby k parkování svých aut využívali parkovací místa mimo areál školy například v bočních ulicích.

 

Všem přeji úspěšný školní rok a těším se na shledanou ve škole.

                                                                                                Šárka Irová, třídní učitelka   

 

                                                                                                 sarkairova@seznam.cz