česky deutsch

3.A

Úvod » Třídy » 3.A

 

Rozvrh třídy 3.a pro školní rok 2018/2019

  1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
od:
do:
7:55
8:40
8:50
9:35
10:05
10:50
11:00
11:45
11:55
12:40
12:50
13:35
13:40
14:25
14:35
15:20
15:30
16:15
Pondělí Th ČjL Ma

Aj

Prv Tv      
Úterý Ma ČjL Prv ČjL   Vv      
Středa ČjL Aj Ma          
Čtvrtek ČjL Ma Prv ČjL   Hv      
Pátek Tv ČjL Aj Ma ČjL        

 

 

 

 

   

Vážení rodiče, milé děti - vítejte na nástěnce 3. A

 

 

Informace ze dne 23. 4.:
 
Ve čtvrtek 25. 4. bude výuka ukončena po čtvrté vyučovací hodině v 11:45. Děti jdou na oběd a do družiny. Na škole bude probíhat zápis do 1. tříd. 

 

 

Ukliďme si Česko

Zítra 17.4. přijdou na první hodinu děti do třídy - s sebou malý batůžek, svačinu, pití, stravenku, klíče od skříňky, vhodné oblečení + obuv, do skupinky igelit. tašku na odpadky. Dnes jsme si povídali o tom, jaké odpadky je (ne) bezpečné sbírat, nějaké prac. rukavice mám. Cca 9 - 11,45h budeme na "pracovní" vycházce. 

 

Informace ze dne 14.4.:

1/ Ve středu 17. 4.  půjdou žáci prvního stupně na vycházku do přírody, kterou v rámci projektu "Ukliďme Česko" spojíme s ekologickou výchovou a úklidem. Naše třída bude uklízet lokalitu kolem Liberecké Výšiny. Ukončení vycházky v 11:45. Děti půjdou na oběd a do družiny.

2/ Ve čtvrtek 18. 4. jsou velikonoční prázdniny. 

3/ V úterý 23.4. slavíme Velikonoce ve třídě = kluci si mohou přinést pomlázky, holčičky vajíčka, mašličky, čokoládky...

3/ V pátek 26.4. se koná sběr. Balíčky starého papíru odkládejte pod stříšku u zadního vchodu, po dětech pošlete lísteček se jménem žáka a počtem kg. Děkuji

 

 

Čtvrtek 11.4.:

1/ Na Čj přinést adresu kamaráda (rodiny) - budeme psát velikonoční přání.

2/ Čeká nás testík z Prv - vesmír.

3/ Na dílničky v ŠD si děti mohou donést vyfouklá vajíčka.

 

Informace ze dne 7.4.:

1/ Na úterní Vv budou děti potřebovat tenký černý fix.

2/ Při středeční Pč pokračujeme v šití.

3/ Máte-li možnost, dejte dětem knihu R. Dahla - Obr Dobr.

4/ Podívejte se na několik fotografií z návštěvy Planetária a z průběhu příprav na prezentaci vylosované planety Sluneční soustavy:

 

 

 

 

Kontakt - pí vychovatelka Denisa Könnyuová

e mail: denisa.konnyuova@husovaliberec.cz

tel.: 737 187 861

V případě potřeby, je vám pí vychovatelka k dispozici i osobně - každé pondělí, kdy má konečnou.

 

 

Informace ze dne 14.3.:

1/ Práce s kružítkem - viz. informace z 20.2.:

V geometrii začneme pracovat s kružítkem - zkontrolujte funkčnost, náhradní tuhy a pomozte dětem s nácvikem držení. Děkuji

Dnes jsme trénovali poprvé. Mnohé děti kružítko neměly či ho měly nefunkční, nemají náhradní tuhy. Mnohé děti tvrdily, že kružítko dnes drží poprvé. Prosím, dožeňte příp. resty a pomozte dětem - není možné, abych jim při hodině kružítka zprovozňovala já... :(.

2/ Šití - viz. informace z 20.2.:

Po jarních prázdninách (13.3.) jsme si slíbili návrat k šití - potrénujte navlékání nitě + uzlík a vybavte děti sadou na šití (viz. 2. třída).

Některé děti byly včera připraveny, jiné ne. Prosím, dolaďte do příštího týdne (20.3.).

3/ Přes víkend se mají děti zpaměti naučit pádové otázky.

4/ Ve čtvrtek 21.3. se konají konzultační tř. schůzky (16 - 18h). Zájemci, zapište se do tabulky.

 

 

 

 

 

Maják - závěry programu: "Internet a já"

 
7. 2. 2019 realizovala v naší třídě společnost Maják preventivní program "Internet a já". Cílem programu bylo vést žáky k bezpečnému pohybu na internetu, objasnit rozdíl mezi reálným a virtuálním světem a pojmenovat rizika komunikace s cizími lidmi.
 
Níže cituji ze závěrů lektorky o průběhu programu ve 3.a:
 

Třída fungovala během programu aktivně a se zaujetím, žáci byli ochotní a spolupracující. Při tvorbě jmenovek si žáci snažili navzájem pomoci, zároveň dokázali svou spolupráci vhodně reflektovat. Během úvodních evokačních otázek bylo zřejmé, že většina třídy příliš na sociálních sítích nežije, spíše využívají jiné oblasti internetu. Při aktivitě Teploměr mělo 6 žáků zakresleno plný počet 5 hodin denně. V dalších částech se žáci zapojovali bez potíží a dokázali také oblasti, kterým se program věnoval, reflektovat. Třída tedy spolupracovala a fungovala dobře, pouze bylo třeba častěji káznit a připomínat pravidla některým žákům, kteří měli sklon vykřikovat nebo mluvit bez vyzvání. 

... i já třídu chválím, program je opravdu silně zaujal a pracovali moc pěkně :). K. Štěpánová

 

 

 

 

Informace ze dne 9.2.:

1/ Při Prv si povídáme o minulosti - současnosti - budoucnosti. Máte - li možnost, půjčte nám na pondělí nějaký předmět z minulosti, u kterého budou děti moci hádat k čemu dříve sloužil. Děkuji

2/ Rovněž prosím - pokud máte, zašlete nám nějaké drobné odměny do "Tajné krabice". Děkuji

3/ Rodilý mluvčí - 2. pololetí pouze do 3 hodin týdně (2x matematika, 1x tělená výchova), platbu 400,- posílejte, prosím, po dětech. 

 

Galerie Lázně - Malířovy Vánoce

 

 

 

Vánoce na statku

 

 

Školní prázdniny:

 
Velikonoční:        18. 4. 2019
Hlavní:                 29. 6. – 1. 9. 2019
 
 
Třídní schůzky:   
 
23. 5.  - prezenční od 17:00
 
 
Důležitá telefonní čísla a adresy:
 
 
Škola: Základní škola s rozšířenou výukou jazyků, Liberec
 
Adresa: Základní škola s rozšířenou výukou jazyků, Liberec, Husova 142/44, 460 01
 
 
 
-        Sekretariát školy:  731632396
 
-        Telefon sborovna 1. stupeň: 725 088 832
 
-        E-mail:  info@zskola.cz
 
-        Web: www.zskola.cz
 
-        Ředitelka: Mgr. Blanka Lukeš Reindlová
 
-        Třídní učitelka: Mgr. Kateřina Štěpánová
 
          email: kacka.stepanova@seznam.cz
 
          tel.:  601 339 774
 
-        Školní jídelna: 485 102 945
 
 
 
 
Všem přeji úspěšný nový školní rok a těším se na shledanou ve škole