česky deutsch

3.A

Úvod » Třídy » 3.A

Důležité upozornění.

Provoz školní družiny z provozních důvodů končí ve čtvrtek 30. 3. 2017 již v 16:15 hod. Moc prosíme rodiče, aby si děti vyzvedli v tento den včas.

Děkujeme za pochopení.

 

Rozvrh třídy _ pro školní rok 2016/2017

  1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
od:
do:
7:55
8:40
8:50
9:35
10:05
10:50
11:00
11:45
11:55
12:40
12:50
13:35
13:40
14:25
14:35
15:20
15:30
16:15
Pondělí Th Čj Ma Prv

Čj

       
Úterý Čj Tv Ma Čj   Vv      
Středa Čj Prv Aj Ma Čj        
Čtvrtek Ma Hv Čj Aj        
Pátek Aj Tv Ma Prv Čj        

Th = třídnická hodina

 

      Projektový den v ZOO

Přijďte se podívat v sobotu 10. června do ZOO Liberec

Začínáme v 10:00 a končíme okolo 14:00 – 15:00

Tato akce je charitativní a pomáhá mnoha lidem i zvířatům v nouzi

SEZNAM PROJEKTŮ

 Podpora Farmaření a Vzdělávání v Tanzanii – stánek u velbloudů (Maendeleo)

Ochrana vzácných druhů zvířat na Filipínách – stánek nad červenou pandou (Talarak)

Ochrana poloopic Outloňů váhavých v Indonésii – stánek u slonů (Kukang)

Ochrana mořských želv v Indonésii  - stánek u plameňáků (Mořské želvy)

SrdečněVás zvou žáci 7. tříd

 

Organizační chod školní družiny:

Ve školním roce 2016/17 budou do školní družiny nebo centra volného času zařazeni všichni žáci školy, jejichž zákonní zástupci projeví zájem podáním žádosti.

Pobyt ve školní družině či centru volného času je zpoplatněn. Cena je stanovena za měsíc a nelze ji přepočítávat na jednotlivé dny.

Měsíční poplatek 1. – 5. třída                                                                    270,-Kč

Měsíční poplatek – využití pouze ranní družiny                                     180,-Kč

Měsíční poplatek – volná hodina mezi vyučováním                              120,-Kč

Provozní doba školní družiny je od 6:30 do 17:00 hod. mimo dobu školního vyučování. Denně od 13:00 do 15:00 hod. je ve všech odděleních řízená organizovaná činnost (vycházky do okolí, výtvarné, rukodělné, hudební či sportovní aktivity a další). V této době není možné děti ze školní družiny vyzvedávat.

V případě nutnosti (odchod se sourozencem či podobně) bude pro tyto děti vytvořen od 13:00 do 14:00 hod. koutek, ve kterém bude vykonáván dohled. Z koutku děti odcházejí zásadně pouze samostatně na písemné vyrozumění zákonného zástupce s uvedeným časem. Tento koutek (vzhledem k omezeným prostorovým možnostem) nebude mít stálé místo a není jej tedy možné spojit s telefonem. Odchod dětí na tel. výzvu nebude tedy v tuto dobu možný. Koutek je určen výhradně dětem školní družiny nebo centra (není již dále zpoplatněn) a jeho cílem je vyjít vstříc požadavkům rodičů, umožnit společný odchod sourozenců v návaznosti na spojení MHD či přechod do jiných zařízení, a nemá proto žádný řízený program ani náplň.

Zájem o jeho využití označí zákonný zástupce na zápisním lístku školní družiny tak, že na  daný den zapíše odchod dítěte samostatně – bez doprovodu s uvedením času.  Pozor - zajištění od 14:00 do 15:00 hod. není možné. Vzájemné vyčkání dětí či rodičů ve vestibulu budovy je samozřejmostí.

 

Vážení rodiče, milé děti - vítejte na nástěnce 3. A

 

 

Vážení rodiče a milé děti,

školní rok končí a dětem začínají krásné prázdniny. Všem moc děkuji za spolupráci během tří let a přeji Vám i dětem krásné léto plné radovánek, sluníčka a odpočinku.
Pavlína Veselková

Na "RAJČETI" jsou nahrané fotky pořízené v druhém pololetí.

 

Informace z 20. 6. 2017

V týdnu od 26. 6. do 29. 6. končí vyučování v 11:45 hod. Po vyučování hned odcházíme na oběd.

22. 6. školní výlet – Dolánky, Dům přírody Českého ráje, Dlaskův statek (120 Kč), vlakem

 

23. 6. odevzdávání učebnic - vybíráme učb. Čj, M, Prv, Čítanka a Hv (máme ve škole), prosím, zkontrolujte stav učebnic, byly nové

26. 6. rozdávání učebnic do 4. třídy

28. 6. taneční workshop - Galerie – Lázně (100 Kč již od dětí vybírám), odkaz na www.proart-festival.cz

28. 6. sběr starého papíru

29. 6. rozloučení se 3. třídou - děti si pro své kamarády připraví hry a soutěže (vhodné do místnosti), též mohou přinést i malé občerstvení

30. 6. rozdávání vysvědčení - zakončení školního roku, konec po 1. hodině

Prosím, kdo ještě nedonesl návratky na výlety a peníze (též na fotky a workshop) přineste co nejdříve. Dětem jsem již začala rozdávat fotografie.Děkuji.

Děti si do konce tohoto týdne odnesou domů  na vyčištění šanony a boxíky na VV a věci na TV.

29. - 30. června si vyklidí šatní skříňky a nechají otevřené.

 

Upozornění !!!

 
Vážení rodiče,
 
poslední dobou se množí případy obtěžování našich žáků 1.stupně skupinami cizích dětí. Děje se tak např. cestou ze školy, či odpoledne cestou na trénink a do ZUŠ a to hlavně v centru města (okolí Šaldova náměstí, v Jablonecké, Klášterní a Frýdlantské ulici). Prosíme vás o spolupráci – promluvte doma s dětmi a vysvětlete jim, aby se těmto skupinám vyhýbaly, nekomunikovaly s nimi, nedávaly jim peníze ani nepůjčovaly mobilní telefony. My s nimi ve škole také hovoříme a budeme pokračovat i při TH. Děkujeme.
 

Informace ze 18. 6. 2017

Ve čtvrtek a v pátek (15. 6. a 16. 6.) si děti odnesly písemné práce z ČJ, M a PRV domů k nahlédnutí.

20. 6. Den úspěchů - děti budou prezentovat své zájmy, záliby, dovednosti, mohou přinést ukázat různá ocenění, výrobky, .

28. 6. taneční workshop - Galerie – Lázně, PROSÍM o zaplacení 100 Kč do 26. 6., děkuji (odkaz na www.proart-festival.cz )

Informace z 9. 

V týdnu od 12. 6. do 16. 6. bude opakovací test z ČJ a M. Též procvičovat prvouku.

VV 13. 6. - děti potřebují noviny (velikost A4)

VV 20. 6. výtvarná soutěž - Dobrodružství na kole - děti zpracují ve škole, materiál si přinesou

HV 15. 6. - třídní koncert - vystoupení všech dětí (jednotlivci nebo dvojice)

16. 6. v 9:30 odcházíme na Krajské slavnosti, příchod cca ve 12:30 hod.

Informace z 6. 6.

V případě příznivého teplého počasí uspořádáme v pátek 9. 6. na hřišti školy pro děti jako dárek k MDD vodní radovánky. Děti by měly mít s sebou tento den plavky či jiné lehké náhradní oblečení a ručník.

Informace 30. 5.

1. 6. 2017 - Den dětí 3. A + 3. B
Na Den dětí vyjedeme autobusem MHD na Maliník a pěšky půjdeme přes Libereckou výšinu a Lidové sady do školy na oběd. Jízdné zaplatím dětem z fondu (bus přijede pro nás ke škole).
Odchod ze školy: 8.25 h, autobus odjíždí v 8:30 h od školy
Návrat do školy: mezi 12:30 – 13:00 h na oběd
S sebou: batoh na záda, vhodné oblečení a obuv, svačina, pití, pláštěnka, psací potřeby + blok, kapesné (není povinné, možnost zakoupit malé občerstvení na Liberecké výšině), šátek
 
16. 6. Krajské slavnosti - www.kraj-lbc.cz
22. 6. školní výlet – Dolánky, Dům přírody Českého ráje, Dlaskův statek (130 Kč), vlakem
28. 6. taneční workshop - Galerie – Lázně (100 Kč), odkaz na www.proart-festival.cz
30. 6. rozdávání vysvědčení - zakončení školního roku, konec po 1. hodině
 
Veletrh dětské knihy v Liberci se koná od 8. do 10. června 2017 v Koloseu.
 
https://www.veletrhdetskeknihy.cz/
http://www.veletrhdetskeknihy.cz/wp-content/uploads/2017/05/doprovodny_program_veletrh17.pdf

Informace 25.5.

V pátek 2.6. si napíší obě skupiny AJ Review test C - bude obsahovat učivo z lekcí 7 - 9, váha 3.

učitelky AJ

 

Informace 19. 5. 

V pondělí 22. 5. budou děti potřebovat na PRV svou fotku jako miminko nebo batole, vystřiženou lidskou postavu nebo nakreslenou (do PS str. 58)

POZOR ZMĚNA:  již na úterý 23. 5. si děti přinesou knížku (beletrii).

Na TV je třeba sportovní obuv na pobyt venku!

 

Informace 15. 5.

Ve čtvrtek 18. 5. jdeme v 10:30 hod do galerie na doprovodný program "Lettristická reportáž" k výstavě "Písmo v obraze".

20 kč vyberu z tř. fondu.

 

Informace 10. 5.

V pondělí 15. 5. si děti napíší testík z prvouky na téma ŽIVOČICHOVÉ.

V úterý 16. 5. se 3. vyučovací hodinu (od 10 hodin) budeme fotit.

Ve čtvrtek 18. 5. se v naší třídě budou konat třídní schůzky od 17:00 - 17:40 hod. společné, poté dle zájmu individuální konzultace.

Informace z 1. 5.

Moc děti chválím za skvělý přístup a vzájemnou spolupráci během aktivit v centru Maják dne 28. 4. 

Prosím o obnovení zcela vyčerpaného třídního fondu, budu vybírat 200 Kč. Finanční částku mi mohou děti nosit již od zítřka. Děkuji.

Informace z 24. 4.

Ve středu 26. 4. bude test z prvouky ze str. 44 - 53.

V pátek 28. 4. se děti v rámci posilování kladných vzájemných vztahů zúčastní v centru Maják v Ruprechticích objednaného programu  na téma "Klima třídy". Akce proběhne od 8:30 do 12: 30 hod. v ceně 1900  Kč na celou třídu (ještě vyberu z TF). Děti budou potřebovat svačinu a pití, přezůvky. Ke škole se budeme vracet po 13. hodině.

Informace z 12. 4. 2017

 
18. 4. "Jak se zachraňuje Země" - LS, vstupné 45 Kč uhradím z fondu, ze školy odcházíme v 8:30 h, návrat kolem 10:30 h

27. 4. se bude konat zážitkový týmový program ve škole. Cena pro celou třídu je 1 000 Kč. Program svým zaměřením přispívá k  osobnostnímu rozvoji žáka a podporuje komunikaci dětí na prvním stupni. Kombinace skupinových a individuálních aktivit umožní účastníkům hravou formou rozvíjet jak sociální dovednosti, tak prvky kreativity, pozornosti, soustředění a osvojit si techniky otevřené pozitivní komunikace. Více informací lze nalézt na www. drumben.cz
Nepřejete-li si, aby se vaše dítě programu zúčastnilo, kontaktujte mě.

PŘEJI KRÁSNÉ VELIKONOCE!

Informace z 2. 4.

DÚ: Páteční nocování se dětem vydařilo, všechny úkoly splnily na výbornou. Do středy 5. 4. své zážiky zapíší do Deníku. Ty děti, které se nezúčastnily budou popisovat aktivity během víkendu.

Připomínám konzultační třídní schůzky, které se budou konat ve čtvrtek 6. 4. od 16 hodin do 18 hodin.

Děti si přinesou sportovní oblečení a obutí na TV pro pobyt venku.

Informace z 24. 3.

Souhlasím s účastí svého dítěte na týmovém zážitkovém programu, který se bude konat 27. 4. ve škole. Cena pro celou třídu je 1 000 Kč. Program svým zaměřením přispívá k  osobnostnímu rozvoji žáka a podporuje komunikaci dětí na prvním stupni. Kombinace skupinových a individuálních aktivit umožní účastníkům hravou formou rozvíjet jak sociální dovednosti, tak prvky kreativity, pozornosti, soustředění a osvojit si techniky otevřené pozitivní komunikace. Více informací lze nalézt na www. drumben.cz

Nepřejete-li si, aby se vaše dítě programu zúčastnilo, kontaktujte mě. 

29. 3. Sběr starého papíru (lísteček se jménem a počtem kg)
 
31. 3. Noc s Andersenem (spaní ve škole, děti dostaly návratky)

Informace z 20. 3.

Dnešní vztahový program se z důvodu větší nepřítomnosti dětí nekonal, přesouvá se na pondělí 27. 3.

Ve středu 22. 3. bude opakovací testík z PRV - rostliny.

Vážení rodiče, dne 30.3. 2017 bude provoz školní družiny zkrácen do 16:15 hodin. Děkujeme za pochopení.

Informace ze 7. 3.

Děti zítra dostanou informace a návratku na "Nocování s Andersenem" a souhlas na vztahový program dne 20. 3. v rámci posílení kamarádských vztahů. Prosím o vyplnění a vrácení do 13. 3.
Moc děkuji, Pavlína Veselková

V pátek 10. 3. bude testík z PRV - HOUBY

5. 3.

Blahopřeji všem dětem k jedničce z testu z prvouky na téma: Sluneční soustava. 

 

Důležité upozornění: Ve třídě se vyskytla infekční spála.

Informace z 28. 2.

 
Prosíme rodiče o zaplacení rodilého mluvčího. Částka na 2. pololetí činí 860 Kč/ 1 dítě. Z 1. pololetí máme přeplatek 7 800 Kč na třídu (270 Kč/ 1 žáka). Vychází nám částka 590 Kč, kterou bych si dovolila navýšit na 700 Kč. Přebytek 110 Kč převedu do třídního fondu. Posílejte prosím po dětech 700 Kč, platbu zapíši dětem do žákovského zápisníku. Moc děkuji.
 
6. 3.  Galerie - Lázně, výstava "Nespatříte hada" - J. Čapek + výtvarná dílna - vstupné 20 Kč uhradím z TF (odchod ze školy v 9:45 h, návrat cca ve 12:00 h)
 
13. 3. Přednáška o ochraně mořských želv (školní aula, vstupné 30 Kč uhradím z TF)
 
14. 2. Návštěva knihovny – hudební oddělení " Muzikohrátky" (odchod ze školy v 9:30 h, návrat cca ve 12:00 h)
 
16. 3. ND „Babu a papoušek“ (odchod ze školy v 8:30 h, návrat v 10:30 h, vstupné 50 Kč uhradím z TF)
 
31. 3. Noc s Andersenem (spaní ve škole, podrobnější informace včas pošlu)
 

Informace ze 17. 2.

DÚ- Deník do 28. 2. - téma VESMÍR

1. 3. bude testík z PRV - Sluneční soustava

Přeji všem krásné jarní prázdniny!

 

Informace z 15. 2.

AJ - 3.3. UNIT 6 test

        10. 3. REVIEW B test (U 4, 5, 6)

 

Informace z 12. 2.

V pátek si děti odnesly ke kontrole omluvné listy. Prosím o vrácení do 14. 2.

Stále pokračují záznamy četby do čtecí karty (každé pondělí vybírám).

V úterý 14. 2. si děti přinesou materiály o planetách (děti jsou o projektu informovány).

 

Informace z 5. 2.

V úterý 7. 2. budou děti potřebovat jednu jízdenku MHD na zpáteční cestu z planetária do školy.

Na Pč ve čtvrtek 9. 2. si děti přinesou jehlu a bavlnku.

10. 2. TV - Děti si do školy opět přinesou cvičební úbor, obuv do tělocvičny, švihadlo.
10. 2. PRV - test - voda, vzduch, půda
 
SBÍRKA  PRO OPUŠTĚNÁ ZVÍŘÁTKA
Pod záštitou žákovského parlamentu se koná sbirka, která  pomůže opuštěným psům a kočičkám v útulku Azyl pes. Sbírka se netýká pouze žrádla, ale je možné přispět hračkami, dekami, obojky, vodítky, miskami na žrádlo - vše může být i použité. Věci můžete nosit do 14. 2. 2017. Předem děkujeme za vstřícnost a empatii s opuštěnými zvířaty.
 
 

 

Informace z 25. 1.

31. ledna půjdeme s dětmi do multikina CineStar v Liberci na film "Zpívej".
Cena vstupenky, včetně autobusové dopravy je 65 Kč - platím z TF.  Děti budou mít možnost  zakoupit velmi výhodné školní menu: dětský popcorn + nápoj za 65Kč (běžná cena 113Kč), nebo střední  popcorn + nápoj v kelímku s hračkou za 99Kč (běžná cena 160Kč). Samozřejmě kdo bude chtít.
Akci organizujeme pro děti jako odměnu za práci v prvním pololetí ve škole. Po návratu z kina rozdáme výpis pololetního vysvědčení. Konec vyučování  ve 12.20 h, následuje oběd.
 
7. 2. - návštěva planetária - IQLANDIA, ze školy odcházíme v 9 h. Návrat ke škole bude v 11:45 h. Vstupné 60 Kč zaplatím z TF. Děti se
v rámci prvouky zúčastní vzdělávacího programu - Vesmír pro nejmenší.      

18. 1. Pozor! Ve škole se opakovaně vyskytují vši! Prohlížejte dětem vlasy.

Informace z 16. 1. 

Děti dnes dostaly k nahlédnutí testy z matematky a sešit z ČJ na doplnění opravy.

AJ - obě skupiny mají 20. 1. test UNIT 4

Ve středu 18. 1. bude opakování z PRV - přírodniny, suroviny, výrobky.

 

Informace z 9. 1. 2017

 
24. 1. koncert cimbálové hudby ve škole, částku 50 Kč uhradím z TF
26. 1. poslední plavání
27. 1. třídní kolo recitační soutěže (báseň má alespoň 3 sloky)
31. 1. rozdávání vysvědčení, konec 1. pololetí
3. 2. pololetní prázdniny
6. 2. školní kolo recitační soutěže od 13:00 h (postupuje jeden ze třídy)
 
Na "rajčeti" jsou fotky - Mikulášská  škola a vánoční besídka

Vážení rodiče a milé děti!

V novém roce 2017 přeji hodně úspěchů, štěstí a zdraví.

 

Informace z 20. 12.

Dnešní výlet do K. Údolí se nám vydařil, děti si pořídily krásné vánoční dárečky.

Zítra 21. 12. začne vystoupení v 16:30 h. Sraz pro děti bude v 16:15 h ve třídě.

Ve čtvrtek 22. 12. nebude plavání.

 

Důležité upozornění z 16. 12.

Prosím o včasné dodání dárečků (ještě mi schází pro 11 dětí).

Děkuji a přeji hezký víkend.

 

AJ - Lvíčata - 16. 12. Review A test, UNIT 1, 2, 3

 

Informace z 8. 12.

V pondělí 12.12. jdeme do Lidových sadů na představení "Od adventu do Tří králů" od 8:30 h.

45 Kč vyberu z třídního fondu.

20. 12. Vánoční výlet do Kryštofova Údolí (cena 100 Kč, informace s návratkou jsem dětem předala).
 
21. 12. Vánoční vystoupení pro rodiče 3. A + 3. B (16:30 - 17:00 ???).
 
22. 12. Vánoční besídka ve třídě (uvítáme vánoční dobrůtky místo svačiny), konec výuky v 11:45 h.

 

Informace z 30. 11.

Návštěva knihovny 6. 12. se z důvodu nemoci lektorky nekoná.

AJ - "Lvíčata" - na 7. 12. přinést vystříhané obrázky zdravých / nezdravých potravin. 
9. 12. -UNIT 3 test - nemoci, zdravé / nezdravé potraviny, rady / zákazy

 

 

Milí rodiče a přátelé školy,

obracíme se na vás s prosbou. Hledáme pro naši rodilou mluvčí Julii – dobrovolnici z Německa – ubytování do konce školního roku v nějaké rodině – tedy tzv. Gastfamilie. Pokud by někdo z vás měl možnost Julii ubytovat (za rozumnou finanční částku) nebo o někom takovém věděl, ozvěte se prosím na mail: renata.sebestova@husovaliberec.cz nebo renda.o@volny.cz

Předem děkujeme za vaši spolupráci

za kabinet NJ

Mgr. Renata Šebestová

Informace z 20. 11.

V pátek si děti odnesly omluvné listy ke kontrole, budeme je opět v pondělí potřebovat. Děkuji.

VV - 22. 11. krabice od mléka

23. 11. "Lvíčata" AJ test  - house, rooms, There is/are, předložky

24. 11. - konzultační třídní schůzky (16:00 - 18:00)

Prosím o mikulášskou nadílku pro děti do 1. 12., vánoční dárek do 17. 12. Prosím šikovné a ochotné maminky o adventní věnec na dveře a stůl do třídy. Vše můžete přinést na třídní schůzky. Děkuji moc za spolupráci.
 
5. 12. Mikulášská škola - projektový den s nadílkou, děti v maskách Mikuláše, čertíka či andílka.
 
6. 12. "Muzikohrátky" - knihovna, hudební oddělení, od 8:30 h.
 
7. 12. Beseda se spisovatelem Petrem Holánem, který s sebou přivede i čubičku Kvídu.
 
20. 12. Vánoční výlet do Kryštofova Údolí (cena 100 Kč, informace s návratkou pošlu po dětech).
 
21. 12. Vánoční vystoupení pro rodiče 3. A + 3. B (16:30 - 17:00 ???).
 
22. 12. Vánoční besídka ve třídě (uvítáme vánoční dobrůtky místo svačiny).

Informace z 16. 11.

Ve čtvrtek 16. 11. se v naší třídě konají konzultační třídní schůzky.

V pondělí 28. 11. si děti mohou přinést na třídnickou hodinu svoji malou fotku.

Prosím o mikulášskou nadílku pro děti do 1. 12. 

Již se blíží advent a proto též prosím šikovné maminky o adventní věnec na dveře. Děkuji.

Informace z 11. 11.

VV 15. 11. - děti si přinesou vylisované listy

VV 22. 11. - děti potřebují  krabici od mléka pro mikuláškou nadílku
 

18. 11. - děti přinesou  vyplněný deník (list čtenáře) a přečtenou knížku.

AJ - Tygříci často nemají domácí úkoly.

Děkujeme dětem a rodičům za sběr papíru.

 

 

Informace z 6. 11.

9. 11. Sběr starého papíru, pošlete prosím po dětech lísteček se jménem a počtem kg.

9. 11. Vánoční fotografování pro děti, které přinesly objednávku.
 
24. 11. Konzultační třídní schůzky (čas upřesním).

 

Informace z 16. 10.

Děkujeme rodičům a dětem za krásné dýně, které zdobí naši třídu.

Ve čtvrtek 20. 10. děti potřebují papírové krabice, krabičky menších velikostí (Pč).

VV - 1. 11. si děti přinesou obrázek nebo fotku jakéhokoliv zvířátka ( z časopisu ....)  

Na "rajčeti" jsou fotky z galerie (10.10.), děti byly během prohlídky velmi pozorné a ve výtvarné dílně pracovaly se zaujetím.

 

 

Informace z 28. 9.

30. 9. Dopravní vycházka
 
3. 10. Exkurze na radnici, 10:00 h (obřadní síň, věž)
 
5. 10. ND – představení „Komáři se ženili aneb Ze života obtížného hmyzu“ od 10:30 h, vstupné 50 Kč uhradím z TF
 
10. 10. Galerie – Lázně – Karel IV., od 10:30 h výstava a výtvarná dílna, 20 Kč uhradím z TF
 
11. 10. ES LS – pantomima „Škola (mimo) hrou“ od 9:00 h, vstupné 45 Kč uhradím z TF

 

Informace z 23. 9.

Důležité upozornění: Ve třídě se objevily vši. Prosím o důslednou kontrolu hlaviček během víkendu. Děkuji.

Třídní schůzky se budou konat ve čtvrtek 29. září 2016 od 17:30 h v naší třídě 3. A

Informace z 20. 9.

PLAVÁNÍ

Děti dnes dostaly informace ohledně plaveckého výcviku. Začínáme ve čtvrtek 22. 9.

Prosím o dodržení času odchodu ze školy nebo příchodu do bazénu.

Děkuji.

 

Bedřichov 14. 9. - 16. 9.

Děkujeme panu Opaleckému za odvezení zavazadel do Bedřichova a zpět. Rodiče Karolínky Zikové nám zprostředkovali vstup na Královku zdarma, také jim patří velké díky. 
"Loučení s létem" v Bedřichově se vydařilo. Počasí bylo nádherné, ubytování na Bílé Vráně se nám líbilo, jídlo všem chutnalo a děti zasluhují pochvalu. Učí se samostatnosti, umí si navzájem pomáhat a jsou dobří kamarádi.
Fotky budou opět na "rajčeti".
 

 

Informace z 13. 9. 

Elektronická žákovská knížka
Vážení rodiče, do elektronické žákovské knížky se přihlásíte na webových stránkách školy a vlevo dole kliknete na "Bakaláři". Pak zadáte údaje, které si děti vylepily do žákovského zápisníku. Přístupové heslo pro vás (rodiče) obdržíte na třídních schůzkách.
 
Upozornění - ve třídě se objevila spála.

 

Informace z 5. 9.

Vážení rodiče,

od nového školního roku zavádíme novinku v podobě pravidelných třídnických hodin. Důvodem pro jejich zavedení je především péče o klima třídy, udržování vztahu mezi pedagogy a třídou, budeme se na nich věnovat skrytému životu třídy a jeho odkrývání a například i nastavení třídních rituálů. Smyslem těchto hodin je především předejití problémům ve vztazích ve třídě, řešení konfliktů a to jak mezi žáky navzájem, tak i mezi žáky a pedagogy a v neposlední řadě se jedná o účinnou prevenci problematického chování dětí, včetně šikany.
 

Děti dnes dostaly informace ohledně výjezdu do Bedřichova.

Prosím rodiče, kteří by mohli zajistit přepravu zavazadel do Bedřichova a zpět, aby se mi ozvali. Moc děkuji.

Informace pro rodiče a žáky 3.A

 
Vyučování v prvním týdnu: čtvrtek 7:55 – 9:35 (dvě vyučovací hodiny)
                                              pátek 7:55 – 11:45 (čtyři vyučovací hodiny)
Školní družina a jídelna v provozu.
Následující týden výuka již podle platného rozvrhu hodin.
 
Pomůcky a potřeby na pátek 2. 9. 2016
1) penál, pohled z prázdnin
2) obalené učebnice, pracovní sešity obalit prosím přes víkend
3) vyplněný a průhledným obalem obalený žákovský zápisník
4) klíč od šatny
5) kartu pro vstup do školy
6) svačinu a pití
7) přezůvky
 
Do 5. 9. si děti přinesou boxy s VV potřebami a cvičební úbor + obuv na TV. Plavecký výcvik bude zahájen ve druhé polovině září. 
 
Údaje k vyplnění žákovského zápisníku + vyplnit údaje o žákovi na str. 7
 
Prázdniny:
Podzimní prázdniny                          26. – 27. 10. 2016
Vánoční prázdniny                            23. 12. 2016 – 2. 1. 2017
Pololetní prázdniny                           3. 2. 2017
Jarní prázdniny                                  20. – 26. 2. 2017
Velikonoční prázdniny                      13. 4. 2017
Letní prázdniny                                  1. 7. – 31. 8. 2017
Ředitelské volno:                                                                                                                                             
24. a 25. 10. 2016 (studium DVPP)                                                                                                                    
10. – 12. 4. 1017  (studium DVPP)
Třídní schůzky:                                                                                                                                                     
29. 9. 2016 – společné od 17:30 h                                                                                                                    
24. 11. 2017 – konzultační od 16:00 h                                                                                                                  
6. 4. 2017, 18. 5. 2017
 
Dále prosím o zaslání: 1x balík nebo krabička papírových kapesníků, 1 x balík papírových utěrek.
 
Elektronická žákovská knížka
Přístupové heslo si děti vylepí do žákovského zápisníku a rodiče obdrží heslo na prvních třídních schůzkách.
 
Seznam kroužků bude uveřejněn na stránkách školy – elektronické přihlašování.
 
Po dětech můžete posílat částku 1000 Kč (prac. sešity, potřeby VV, PČ, tř. fond) + 800 Kč na výjezd do Bedřichova (14. – 16. 9.). Prosíme rodiče, ozvěte se, kdo by měl možnost odvézt zavazadla (Penzion Bílá vrána).
 

Všem přeji úspěšný start do nového školního roku a těším se na Vaši spolupráci.

 
                                                                                                             Pavlína Veselková, třídní učitelka
                                                                                                              pavlinaveselkova@seznam.cz