česky deutsch

3.A

Úvod » Třídy » 3.A

Protiepidemická opatření

Informace o očkování proti žloutence typu A

Informace KRAJSKÉ HYGIENICKÉ STANICE rodičům

Poslední výzva

Žádáme rodiče žáků školy - chlapců, kteří doposud neodevzdali potvrzení o očkování svých dětí nebo návratku o uskutečněném odběru krve u svého lékaře, aby tak učinili nejpozději do čtvrtka 12.12.2019 do 9:00 hod spolu s požadavkem na očkování. Pozdější dodání neumožňuje objednání potřebného množství vakcíny. Oddalování návštěvy lékaře a odběrů krve znemožňuje plné protiepidemické opatření a ohrožuje samotného žáka i ostatní.

Děkuji za Váš vstřícný postoj a spolupráci.

Obracíme se na vás s žádostí, abyste se vzhledem k výskytu virového zánětu jater (žloutenky) typu A řídili níže přiloženými pokyny Krajské hygienické stanice. Žáci (chlapci) prokáží očkování proti VHA doloženým očkováním. Ostatní chlapci se dostaví co nejdříve v ranních hodinách nalačno ke svému ošetřujícímu lékaři, který provede vyšetření včetně odběru krve. Žádanka je součástí níže přiložených pokynů.

 

Prosíme rodiče, aby žáky na pondělí vybavili informacemi o tom, u kterého dětského lékaře jsou přihlášení. Zároveň pokud bylo kterékoli z dětí v minulosti očkováno proti žloutence typu A, tak prosíme o doložení očkování.

 

 

Vítejte na nástěnce třídy 3.A

školní rok 2019 / 2020 

 

Rozvrh pro školní rok 2019/2020

  1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
od:
do:
7:55
8:40
8:50
9:35
10:05
10:50
11:00
11:45
11:55
12:40
12:50
13:35
13:40
14:25
14:35
15:20
15:30
16:15
Pondělí OSV AJ ČjL ČjL Prv ČjL      
Úterý Ma ČjL Aj Vv        
Středa Ma Aj Ma ČjL Prv        
Čtvrtek Pla vání Ma Prv   ČjL      
Pátek Hv ČjL Ma ČjL          

 

 

Informace k Dětskému klubu Husova

Dětský klub Husova (DKH) pokračuje i ve školním roce 2019/20. Z kapacitních důvodu jsou tam zařazeni žáci 3. - 5. třídy. Realizace DKH je financována z projektu (CZ.03.1.51/0.0/0.0/17_077/0007928) z Operačního programu Zaměstnanost. S tímto souvisí  doložení potřebných dokumentů pro projekt: 1. Přihláška do DKH, 2. Potvrzení vazby na trh práce (potvrzení zaměstnavatele o pracovním poměru, pro OSVČ – potvrzení ČSSZ, nezaměstnaný – potvrzení z úřadu práce, osoby v procesu vzdělávání – potvrzení o studiu případně potvrzení o účasti na rekvalifikačním kurzu). Dokumenty si můžete stáhnout z web. stránek školy (sekce třídy), případně vyzvednout na sekretariátu školy. Moc vám všem děkuji za spolupráci a v případě nejasnosti se prosím obraťte na sekretariát školy (kontaktní osoba Zuzana Kounková)

Provozní doba DKH: 6:00 – 18:00

 

 

 

Milé děti, milí rodiče,

vítejte na stránkách 3.A!!!

21.1. Naivní divadlo

27.1. Proběhne třídní kolo recitační soutěže. Báseň bude složena nejméně ze 4 slok.

6.1.2020

TŘÍDNÍ SCHŮZKY 9.1.2020

Ve čtvrtek 9.1.2019 se od 16:00 konají konzultační třídní schůzky. Z mé strany není účast nikoho z rodičů bezpodmínečně nutná, pokud byste měli něco vy ke mně, přihlásit se můžete pomocí odkazu na webových stránkách školy. N. Šreková

 

 

Revision test unit 1 - 3  již v úterý 17.prosince

 

 

VÁNOČNÍ FOCENÍ

 

Ve středu 11.12.2019 proběhne u nás ve škole vánoční focení od Foto Art Kubát. Děti dostanou lísteček s podrobnějšími informacemi, pokud budete mít o focení zájem, pošlete, prosím, lísteček se jménem a podpisem poslaný zpět. Děkuji. Natálie Šreková

 

Milí rodiče,

vzhledem k blížícím se Vánocům vás poprosíme o spolupráci při nákupu vánočních dárků. Letos bychom pod vánoční stromeček dětem přichystali knihu od R. Dahla „Karlík a továrna na čokoládu“. PODEPSANÉ dárky můžete poslat po dětech, nebo nechat na sekretariátu.

Děkujeme Soldánová P. a Šreková N.

MIKULÁŠSKÁ NADÍLKA

Vážení rodiče, stejně jako v předchozích letech Vás poprosím o spolupráci v podobě mikulášské nadílky. Drobnosti v podobě sladkostí,ovoce či jiných věcí můžete zasílat buď po dětech,nechat na sekretariátu školy nebo donést na třídní schůzky. Děkuji.NŠ

 

 

Na úterý 26.11. si všechny děti, které zatím nepřinesly, přinesou vymytou a odstřiženou krabici od mléka/džusu.

Připomínám 28.11. konzultační třídní schůzky od 16:00 do 18:00.

 

1.listopadu nás čeká Halloween projekt, kdy si zažijeme a vyzkoušíme některé z tradic spojených se touto anglickou tradicí.

Milí rodiče,

dětem jsem na prázdniny domů poslala násobilku dvou a tří, prac list je rozdělen na část "učící" a část "opakovací!. V učící jsou "bloky" označeny písmeny A, B, C, D - ty obsahují všechny možné varianty příkladů k danému číslu. V části opakovací/procvičovací mají děti ve třech polech možnost zkusit, jak rychle = automaticky dovedou tyto příklady spočítat. 100% zautomatizování poznáte tak, že ten velký opakovací úsek, zvládnou spočítat ve dvou minutách.

Milí rodiče,

V současné době pracujeme v hodinách matematiky s operacemi násobení a dělení. Procvičujte doma s dětmi násobky čísel 2 – 5. Je velmi důležité, aby byly děti schopné vyjmenovat násobky daných čísel zpaměti, rychle, bez přemýšlení ve dne, v noci :-)

Děkuji za spolupráci

 

ELEKTRONICKÁ ŽÁKOVSKÁ A PŘIHLAŠOVÁNÍ

V tomto roce přecházíme s dětmi na elektronickou žákovskou. Děti zítra dostanou hesla na přihlašování pro ně i pro Vás (budou mít nalepené v žákovském zápisníku.) Do el. žákovské se můžete přihlásit pomocí těchto hesel (rozlišujte i velká a malá písmena!) přes aplikaci Bakaláři - najdete ve spodní části na úvodní stránce školy. Zkontrolujte, prosím, co nejdřívě funkčnost přihlašování a v případě obtíží mě případně kontaktujte. Natálie Šreková

 

 

Doplňující informace k začátku školního roku:

Děti si na prvních 14 dnů donesou cvičební úbor (plavecký výcvik začne až v týdnu od 16.9. z důvodu odstávky)

 

 

Důležité údaje:

Škola: Základní škola s rozšířenou výukou jazyků, Liberec

Adresa: Základní škola s rozšířenou výukou jazyků, Liberec, Husova 142/44, 460 01

E-mail: info@zskola.cz

Telefon ředitelna: telefonní číslo: 733 518 277

Kancelář: telefonní číslo: 731 632 396

Jídelna: 485 102 945

Družina: 739 334 394

Telefon sborovna 1. stupeň: 725 088 832

Ředitelka: Mgr. Blanka Lukeš Reindlová                                   

Třídní učitelka: Mgr. Natálie Šreková (natalie.srekova@husovaliberec.cz) +420724150246

 

 

 

Prázdniny

Podzimní prázdniny                          29. 10. - 30. 10. 2019

Vánoční prázdniny                            23. 12. 2019 – 3. 1. 2020

Pololetní prázdniny                           31. 1. 2020

Jarní prázdniny                                  9. 3. – 13. 3. 2020

Velikonoční prázdniny                       9. 4. 2020

Hlavní prázdniny                               1. 7. – 31. 8. 2020

Ředitelské volno:                               29. – 30. 6. 2020

 

Třídní schůzky: 

3. 10. 2019 – společné, 17 – 18:30 h 

28. 11. 2019 – konzultační, 16 – 18 h

9. 1. 2020 – konzultační, 16 – 18 h

2. 4. 2020 – konzultační, 16 – 18

21. 5. 2020 – společné, 17 – 18:30 h                                                                                                                                                                                                                                         

 

Seznam kroužků bude uveřejněn na stránkách školy. 2. 9. od 8:00 h můžete přihlásit své dítě, registrace je možná do 16. 9. Kroužky začínají v pondělí 30. 9. 2019.