česky deutsch

3.A

Úvod » Třídy » 3.A

 

 

Rozvrh třídy _ pro školní rok 2017/2018

  1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
od:
do:
7:55
8:40
8:50
9:35
10:05
10:50
11:00
11:45
11:55
12:40
12:50
13:35
13:40
14:25
14:35
15:20
15:30
16:15
Pondělí Th Aj Ma Čj

Vv

       
Úterý Čj Ma Tv Pr        
Středa Aj Prv Ma Čj Hv        
Čtvrtek Čj Prv Ma Čj   Čj      
Pátek Čj Ma Aj Tv Čj        

Th = třídnická hodina

 

 

   

 

Milí rodiče, děti - vítejte na nástěnce 3. A!

 

Akce v únoru:

1. 2.   filmové představení „ Čertoviny“ v  CineStar  OC NISA, cena vstupenky 75 Kč (zaplatím z TF), děti si mohou koupit jednotné  menu (popcorn a cola) za 75 Kč, odjezd od školy v 8, 00 h (doprava zdarma), začátek v 9,00 h, předpokládaný návrat do školy v cca 11, 30 h, poté výuka dle rozvrhu.

2. 2. pololetní prázdniny

7. 2. recitační soutěž - školní kolo (vítěz třídní soutěže)

8. 2. začíná sportovní program v A - Stylu, po dětech pošlu podrobnější  informace.

12. 2. Výukový ekolog. program Tonda obal - 1. hodina - zdarma

          Intervence - program k prevenci šikany (Maják) - 2. - 4. hodina, poplatek 1600,- Kč uhradím z TF

 

Milí rodiče,

pošlete, prosím, návratky do A - Stylu, abychom mohli doplnit čtvrteční výpravu na plný počet - 44 žáků.  Termín 22. 2. a 22. 3. je pro naši třídu závazný, proto neúčast bude omluvena jen ze závažných (zdravotních) důvodů. Pokud se nepodaří doplnit skupiny do plného počtu, budeme rozdíl hradit z třídního fondu. Ve čtvrtek 8. 2. se pravděpodobně dostane na všechny náhradníky, ve 3. B je hodně marodů. Akce je od 9.00 do 12.00. Ráno a po návratu se budeme učit, takže aktovky s sebou.    Zároveň moc prosím maminky o doprovod a pomoc s obouváním bruslí. Moc děkuji.

                                                                  Sportu zdar! 

 

Milí rodiče,

v květnu navštívíme Saurierpark v Kleinwelce (SRN). Děti mají u sebe informace, prosím, pošlete návratky. Děkuji.

 

V pátek 19. 1. budeme psát prověrku z českého jazyka - váha 3 (diktát, vyjmenovaná slova po b, abeceda, slova příbuzná, vlastní jména).

V pondělí 22. 1. si napíšeme prověrku z matematiky - váha 3 (pamětné sčítání a odčítání, písemné sčítání a odčítání, násobení, dělení, příklady se závorkami, slovní úlohy - zápis, řešení, odpověď).

Z prvouky píšeme průběžně do konce klasifikace 1. pololetí jen desetiminutovky - váha 1 (rodina, lidské tělo - stavba těla).

 

Akce v lednu:

22. - 26. 1. Recitační soutěž - třídní kolo (Děti si připraví báseň, která bude mít nejméně 4 sloky o čtyřech verších.)

31. 1. rozdávání pololetního vysvědčení pátou vyučovací hodinu (vyučování dle rozvrhu)

 

 

Ve čtvrtek 11. 1. 2018 od 16:00 do 17:30 budou konzultační třídní schůzky. Pokud potřebujete konzultaci, objednávejte se prosím v úvodu stránek na "Registraci..." dle jména u příslušného učitele.

 

Milí rodiče,

děkuji Vám všem za pomoc a spolupráci v předvánočním čase (mikulášská nadílka, adventní věnce, vánoční stromky, ozdoby, bazar, vánoční nadílka, .....). Děkuji také za přání a milé dárky.  Přeji Vám všem a Vašim dítkám krásné a pohodové vánoční svátky a do nového roku  štěstí, hodně síly, úspěchů a hlavně pevné zdraví.             Hana Tonevová

Domácí úkoly na prázdniny: 1. něco z prvouky - PS str. 24 cv.1, 2, 4  a str. 27.

                                                2. odpočívat a radovat se

                                               3. číst něco pěkného

                                    

 

V pátek 22. 12. budeme mít ve třídě vánoční besídku s nadílkou. Vyučování končí ve 12.00.

Děti, které také účinkují ve středu 20. 12. v 17.00 v aule se sejdou v 16.00 ve třídě.

 

Vánoční fotky jsou hotové, základní sada je za 190,- (můžete posílat už v pondělí). Děti budou mít přesné částky uvedené v beruškách.

 

Milí rodiče,

vánoční bazárek se vydařil, děti se činily a vybrali jsme celkem 5 813,- korun. Za to pořídíme nejeden dárek pro děti z domova. Dík patří v první řadě dětem, které se dokázaly vzdát svých hraček a s velkým zápalem je prodávaly a udělaly tak radost všem, kteří si je koupili. Děkuji hlavně našim maminkám a vám všem, kteří jste dětem pomohli. 

 

Děti mají u sebe informace o nocování a výpravě na betlémy. Pošlete prosím návratky. Děkuji.

 

V pátek 15. 12. si napíšeme prověrku z prvouky - váha 3 (učebnice str. 21 - 26, PS str. 19 - 23, opakujeme převody jednotek i hodiny).

 

Milí rodiče,

rozhodli jsme se s dětmi, že si letos budeme dárky nadělovat sami. Takže jsem napsala Ježíškovi, a poprosila jsem ho, aby dětem do školy dárek (= knížku nejlépe takovou, která by se hodila na čtecí dílničku) nenosil, ale dal jim ho až doma. Děti se dohodly, s kým si navzájem dají dárek. Jde o drobnosti pro radost, hlavně ne nic nákladného. Někdo bude pořizovat dárků opravdu hodně, nelekněte se. Dárečky děti zabalí a na každý napíší pro koho je a od koho. Čím dříve je přinesou, tím lépe.

 

Pro marody, kteří se nefotografovali:

V pondělí 4. 12. proběhne dodatečné vánoční fotografování.

 

Akce v prosinci:

5. 12. Mikulášská škola - projektové vyučování (děti mohou přijít v libovolném přestrojení)

5. 12. od 10.30 Naivní divadlo - Pohádka o Raškovi, vstupné 50,- uhradím z TF -  vycházíme v 9.55

13. 12. Charitativní bazar - prodej hraček o velké přestávce

18.12. Večer plný her a nocování ve škole

19. 12. Vánoční koncert v aule (Dan Kubica - folk), vstupné 40,- uhradím z TF

21. 12. Výprava na betlémy do Kryštofova údolí

22. 12. Vánoční besídka s nadílkou

         

 

Ve čtvrtek 30. 11. si napíšeme prověrku z prvouky - váha 3, (Živá příroda - učebnice str. 14 - 20, PS - 12 - 18).

 

Ve středu 29. 11. bude vánoční fotografování.

 

Připomínám úterní výpravu do knihovny. Odcházíme v 8.00.

 

Děti si do konce týdne přinesou vymytou krabici od mléka na PČ. Budeme vyrábět  krabičku na mikulášskou nadílku.

 

Ve čtvrtek 23. 11. se konají třídní schůzky (konzultační) od 16 do 18 hodin. Prosíme zároveň zákonné zástupce žáků, aby v rámci  třídních schůzek přišli zvolit svého zástupce do školské rady na období 2018 – 2020 do třídy u třídního učitele.

Na schůzky můžete, milí rodiče,  přinést i dobrotu do školní mikulášské nadílky. Prosím vše 31 krát. Děkuji.

 

Na pondělní VV si děti přinesou atlas hub.

 

 

 

V úterý 14. 11. budeme psát prověrku z českého jazyka (váha 3) - psaní i,y po měkkých a tvrdých souhláskách, abeceda, druhy vět, spodoba).

 

V úterý 14. 11. organizujeme návštěvu mobilního parku "Trilopark". Viz: http://trilopark.eu/o-triloparku/koordinatori-projektu ,

vstup - 50 Kč uhradím z TF.

Pracovníci  Triloparku nás požádali, abychom dali rodičům i dětem na vědomí - cituji:  V Triloparku vytváříme veliké repliky dinosauřích lebek, trilobitů apod. Vše z našich vlastnoručních forem - poctivě nabarvené, nalakované... Na výjezdy po školách jsme si zvykli lebky vozit, protože jsme se již přesvědčili, že se dětem (především prvostupňovým) velmi líbí. Proto jim je v rozmezí 50-100 Kč na místě nabízíme ke koupi. Máme už zkušenost, že je dětem během akce líto, pokud se o možnosti koupě předem nedozvědí.

 

Ve čtvrtek 16. 11. se uskuteční projekt „Po stopách historie ČR“. Děti budou pracovat ve skupinách sestavených z žáků z různých ročníků prvního stupně. V rámci projektu půjdeme také na vycházku k libereckým památníkům. Na tento den děti potřebují kalendář či diář s vyznačenými státními svátky, penál (psací potřeby, pastelky, fixy, nůžky), lepidlo, vhodné oblečení na ven, svačinu, pití. Ukončení vyučování ve 12:00 hod.

 

Akce v listopadu:

14. 11. od 10.05 - 10.50 - Trilopark ve škole

16. 11. Projekt ke státnímu svátku „Po stopách historie ČR“

21. 11. od 8.30 hudební program Detektivní pátrání po kontrabasu v knihovně. Odcházíme v 8.00.

 

Ve čtvrtek 9. 11. budeme psát prověrku z matematiky (pamětné sčítání a odčítání do 100, násobení a dělení, závorky, slovní ulohy) a v pátek 10. 11. prověrku z prvouky (obě váha 3)!

 

V pondělí 6. 11. si děti na angličtinu přinesou letáčky (OBI, Lidl apod.), budou lepit pokojíčky.

Koncem příštího týdne budeme psát prověrku z prvouky (váha 3), kapitola Domov. (učebnice str. 6 - 13, PS str. 6 - 11 a nakopírované pracovní listy Domov str 22, 23).

 

 

 

Ve středu si děti přinesou hrnečky na pití. Bude džus z naší třídní dýně.

 

Rodiče dětí, které navštěvují Amos, podívejte se prosím na nástěnku kroužku.

 

1. 11.  bude sběr papíru. 

V pondělí 30. 10. děti mohou přijít ve strašidelných kostýmech, v úterý také, jen připomínám, že jdeme od 9.00 do divadla. 

Děkuji moc maminkám - paní Pabiškové, Veselovské a Trávníčkové za úžasnou halloweenskou výzdobu třídy. Děti byly nadšené. Nemá to chybu. 

 

Děti byly poučeny o bezpečnostním chování v kontaktu s cizími osobami.

Milí rodiče,

počasí nám nepřálo, doufám, že pokus č. 2 uskutečníme v úterý 17. 10., vyrazíme opět v 9.20. Prosím alespoň jednu maminku o doprovod. Děkuji.

V žákovských knížkách najdete své přihlašovací údaje do el. ŽK.

Pro rodiče, kteří nebyli na schůzce:

Vybíráme 2000,- ( 500,- na SRPŠ, 300,- na rodilého mluvčího, 800,- do třídního fondu, 400,- na učebnice AJ). Zdůrazněte prosím dětem, aby peníze odevzdaly hned ráno).  

Trénujte pilně násobení a dělení 2 - 5. Někomu to stále moc nesviští.  

 

V úterý 10.10. v 10,00 pravděpodobně (pokud počasí dovolí) navštívíme vyhlídku krajského úřadu, abychom si prohlédli Liberec shora. Děkujeme paní Cechlové za zprostředkování. Cestou zpět bychom si procházkou po centru ukázali zajímavá místa a stavby Liberce. Předpokládaný návrat do školy v cca 12,00. Vycházíme v 9.20.

 

Akce v říjnu:

10. 10.  Krajský úřad - exkurze

18. 10. v 10.30 půjdeme do Naivního divadla na "K šípku s Růženkou". Vycházíme v 9.45.

23. 10. v 10.00 půjdeme do knihovny na program Čertík Fidibus. Vycházíme v 9.30.

31. 10. v 9.00 půjdeme do Naivního divadla na "Komáři se ženili". Vycházíme v 8.15.

 

 

5. 10.  od 17, 00 se konají třídní schůzky SRPŠ ve třídě 3. A

Milí rodiče,

i když nám počasí moc nepřálo, škola v přírodě se vydařila. Myslím, že jsme si to všichni užili. Děkuji moc všem rodičům, kteří nám pomohli se zavazadly. Více povím na třídních schůzkách.     H. Tonevová

 

 

Výjezd na Pláně

1/ Sraz na hřišti v pondělí 25.9. v 8h

2/ Připravte si: podepsanou bezinfekčnost, kartičku pojištěnce (stačí kopie), příp. léky.

3/ Děti pojedou pouze s batůžkem - svačina, pití, pláštěnka, jízdenka MHD (i na zpát. cestu), kapesné.

4/ Podle předpovědi nás nečeká moc pěkné počasí - vybavte děti teplým oblečením (včetně čepic a rukavic) a raději 2 páry nepromokavých bot (včetně holinek).

5/ Přibalíme s sebou i modrou matematiku (jen ti, kteří si ji odnesli domů, většinu mám u sebe)

 

 

Od čtvrtka 20. 9. budeme chodit na plavání. Opět dojde k drobné úpravě rozvrhu - hodina českého jazyka se přesouvá na úterý a hodina prvouky na pátek.

 

Milí rodiče,

nyní vybíráme 1000,- Kč (800,- na školu v přírodě a zatím 200,- do třídního fondu) prosím co nejdříve, nejpozději do konce týdne.

Děti mají u sebe informace o škole v přírodě, návratku prosím pošlete obratem. Děkuji. Mám i potěšující zprávu. Na rodilého mluvčího máme přeplatek, takže v tomto pololetí vybíráme jen 300,-. Tyto peníze zatím však neposílejte.

 

Pobyt v přírodě se uskuteční v termínu 25. - 27. 9. 2017 (Chata Pláně pod Ještědem). Prosím rodiče, kteří by mohli odvézt dětem zavazadla, aby se mi ozvali. Děkuji

 

A je to tady - máme zase breberky. Do odvolání prosím pečlivě prohlížejte.   Lovu zdar!!

Akce v září:

V pondělí 11. 9.  od 10.00 jdeme do knihovny na výukový program o Roaldu Dahlovi - Obr Dobr - odcházíme v 9.30h.

 

Heslo pro el. žákovskou knížku dětem v pátek nalepím do Žákovského zápisníku.

 

Milí rodiče,

dnes děti dostaly staré dotazníky. Zkontrolujte prosím, zda údaje platí. Pokud došlo k nějaké změně, napište ji na druhou stranu dotazníku k letošnímu školnímu roku, pokud jsou osobní údaje beze změny, jen se podepište, abych měla kontrolu, že děti dotazník ke kontrole odevzdaly.

Děti mají dnes za úkol ještě obalit zapůjčené učebnice a donést je do školy - nejdéle do pátku.

 

Předpokládané výdaje na 1. pololetí: (vybírat budu postupně, uvedu vždy v beruškách)

rodilý mluvčí - 4 hodiny v týdnu - 850,-

učebnice AJ - 400,-

škola v přírodě - cca 800,-

třídní fond - zatím cca 500,-  (pomůcky, učebnice)

SRPŠ - domluva na schůzkách 

 

 

 

Nové informace:

Z důvodu odstávky je bazén od 4. 9. do 15. 9. mimo provoz. Lekce v plavání by měla začít 21. 9. Do této doby budou mít děti dle rozvrhu hodiny tělocviku, na které budou potřebovat sportovní oblečení a obuv na ven i do tělocvičny. Do začátku kurzu plavání mohou děti používat družinové sportovní oblečení. Na zítra 5. 9. ještě není cvičební úbor potřeba. Cvičební úbor bude uložený v šatní skříňce. Stejně jako loni platí, že se každý čtvrtek odchází ze školy v 7,30 hod., sraz v bazénu je v 7,45 hod. s doprovodem dospělého.

Na kroužky se lze přihlásit elektronicky do 18. 9. , začínají od 25. 9., informace o přijetí obdržíte na webu do 22. 9. Neplaťte, pokud si nejste jisti přijetím žáka. Nezapomeňte uvádět jméno, příjmení a třídu žáka. Totéž platí i při platbě za školní družinu. Pozor na nové číslo účtu.

Žádáte-li o uvolnění z výuky na více než 3 dny, vyplňte prosím oficiální žádost, kterou najdete na webu školy (Naše škola - dokumenty) a podepsanou ji pošlete po žákovi. Žádost musí být zaevidována.

 Důsledně prosím omlouvejte absence žáků do omluvných listů v Žákovském zápisníku.

 

Srdečně vás všechny zdravím a těším se na setkání v novém školním roce. Pro začátek pár důležitých informací:

Vyučování v prvním týdnu:

4. 9. (pondělí): 7:55 – cca 9:35 (dvě vyučovací hodiny) - zahájení školního roku

5. 9.  7:55 – 11: 45 (čtyři vyučovací hodiny)

od 6. 9.  dle rozvrhu bez odpoledního vyučování

Pomůcky a potřeby na úterý 5. 9. : aktovka, penál, přezůvky, klíč od šatní skříňky, vstupní karta, svačina, pití

 

Potřeby a pomůcky do 3. třídy

 

Polštářek, podsedák, box, přezůvky, papírové kapesníky a ručníky, 1 balík papírů na kopírování, folie na psaní A 4, papírové hodiny, tužka č. 1, 2, 3, guma, 2 pera, zmizík, ořezávátko, úkolníček, krátké pravítko, trojúhelník s ryskou,      30 cm pravítko, nůžky, kružítko, linkovaná podložka do sešitu na geometrii A 4

TV – v prvním pololetí potřeby na plavání, v druhém pololetí tričko, krátké  kalhoty, obuv do tělocvičny a na hřiště – vše v textilní tašce

VV – igelit na lavici, pracovní plášť (zástěra), hadříky, sklenice od přesnídávky nebo kelímek na vodu, vodovky, tempery, tuš, paleta,  voskovky, modelína,  lepidla – 2 tyčinky a Herkules, fixy, pastelky, velký plochý štětec, menší kulatý štětec, tuš

 

Domácí úkoly na prázdniny:

Číst pěkné knížky a v září se s nimi třídě pochlubit, občas procvičovat násobení a dělení do  5  a  trénovat znalost hodin.

 

Elektronická žákovská knížka

Vážení rodiče,

od 3. třídy je na naší škole zavedena  elektronická žákovská knížka, do které se přihlásíte na webových stránkách školy a vlevo dole kliknete na "Bakaláři". Pak zadáte údaje, které si děti vlepí do žákovského zápisníku. Přístupové heslo pro vás (rodiče) obdržíte později.  Děti budou mít Žákovský zápisník, kam budeme zapisovat informace o důležitých akcích a bude obsahovat omluvný list.

Nadále budeme používat "berušku".

 

 

Organizace školního roku

Školní prázdniny

Podzimní:             26. a 27. 10. 2017            

Vánoční:               23. 12. 2017 – 2. 1. 2018 (nástup do školy 3. 1. 2018)

Pololetní:              2. 2. 2018

Jarní:                    26. 2. - 4. 3. 2018

Velikonoční:         29. 3.  -  30. 3. 2018

Hlavní:                 1. 7. -  31. 8. 2018

 

Konzultační hodiny: pondělí 13, 30 – 14, 15 -  po telefonické domluvě

 

Třídní schůzky:

5.10.2017 - společné

23. 11. – konzultační

11. 1. 2018 – konzultační

23. 3. – konzultační

17. 5. - společné

 

Důležitá telefonní čísla a adresy:

 

Škola: Základní škola s rozšířenou výukou jazyků, Liberec

Adresa: Základní škola s rozšířenou výukou jazyků, Liberec, Husova 142/44, 460 01

 

-        Sekretariát školy:  731632396

-        Telefon sborovna 1. stupeň: 725 088 832

-        E-mail:  info@zskola.cz

-        Web: www.zskola.cz

-        Ředitelka: Mgr. Blanka Lukeš Reindlová

-        Třídní učitelka: Mgr. Hana Tonevová

-        Školní jídelna: 485 102 945

 

Prosíme rodiče, aby k parkování svých aut využívali parkovací místa mimo areál školy například v bočních ulicích.

 

Všem přeji úspěšný školní rok a těším se na shledanou ve škole.

                                                                                               Hana Tonevová