česky deutsch

3.A

Úvod » Třídy » 3.A

Plánované přerušení dodávek proudu

 

Upozorňujeme vás, že dne 31. 10. dojde k plánovanému přerušení dodávek elektrického proudu. Mimo provoz bude školní jídelna, vybavte prosím děti větší svačinou a teplým oblečením.

Vyučování začíná v 8:50 (2. vyučovací hodina). Odpolední vyučování odpadá. Kurz plavání pro žáky 3. A proběhne standardně. Odchod žáků od školy je v 7:30.

 

 

Vítejte na nástěnce třídy 3.A

školní rok 2019 / 2020 

 

Rozvrh pro školní rok 2019/2020

  1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
od:
do:
7:55
8:40
8:50
9:35
10:05
10:50
11:00
11:45
11:55
12:40
12:50
13:35
13:40
14:25
14:35
15:20
15:30
16:15
Pondělí OSV AJ ČjL ČjL Prv ČjL      
Úterý Ma ČjL Aj Vv        
Středa Ma Aj Ma ČjL Prv        
Čtvrtek Pla vání Ma Prv   ČjL      
Pátek Hv ČjL Ma ČjL          

 

 

Informace k Dětskému klubu Husova

Dětský klub Husova (DKH) pokračuje i ve školním roce 2019/20. Z kapacitních důvodu jsou tam zařazeni žáci 3. - 5. třídy. Realizace DKH je financována z projektu (CZ.03.1.51/0.0/0.0/17_077/0007928) z Operačního programu Zaměstnanost. S tímto souvisí  doložení potřebných dokumentů pro projekt: 1. Přihláška do DKH, 2. Potvrzení vazby na trh práce (potvrzení zaměstnavatele o pracovním poměru, pro OSVČ – potvrzení ČSSZ, nezaměstnaný – potvrzení z úřadu práce, osoby v procesu vzdělávání – potvrzení o studiu případně potvrzení o účasti na rekvalifikačním kurzu). Dokumenty si můžete stáhnout z web. stránek školy (sekce třídy), případně vyzvednout na sekretariátu školy. Moc vám všem děkuji za spolupráci a v případě nejasnosti se prosím obraťte na sekretariát školy (kontaktní osoba Zuzana Kounková)

Provozní doba DKH: 6:00 – 18:00

 

 

 

Milé děti, milí rodiče,

vítejte na stránkách 3.A!!!

 

 

V pátek 15.11.2019 půjdeme s dětmi do Naivního divadla na představení: Tajemný hrad v Karpatech. Odchod od školy bude v 10:00 a vstupné 70 Kč na žáka uhradím z TF.

 

Z důvodu projektového vyučování končí vyučování ve čtvrtek 14.11.2019 po 4. vyučovací hodině (odpadá odpolední vyučování). Zítra to s dětmi zapíšeme do ŽZ, prosím o kontrolu a podepsání. Děkuji.

 

v PO 11.11. tématická písemná práce z prvouky - živá příroda - stavba stromů, keřů, hub, druhy jehličnatých a listnatých stromů, dělení ovoce a zeleniny, význam užitkových plodin.

 

Na hodinu výtvarné výchovy v úterý 5.11. si děti přinesou malou čistou skleničku - např. od přesnídávky, bez potisků nebo čehokoliv jiného. Děkuji.

Vzhledem k blížícímu se Mikuláši mohou děti nosit již  podepsané, prázdné krabice od mléka či džusu na mikulášskou nadílku.

 

1.listopadu nás čeká Halloween projekt, kdy si zažijeme a vyzkoušíme některé z tradic spojených se touto anglickou tradicí.

Milí rodiče,

dětem jsem na prázdniny domů poslala násobilku dvou a tří, prac list je rozdělen na část "učící" a část "opakovací!. V učící jsou "bloky" označeny písmeny A, B, C, D - ty obsahují všechny možné varianty příkladů k danému číslu. V části opakovací/procvičovací mají děti ve třech polech možnost zkusit, jak rychle = automaticky dovedou tyto příklady spočítat. 100% zautomatizování poznáte tak, že ten velký opakovací úsek, zvládnou spočítat ve dvou minutách.

Milí rodiče,

V současné době pracujeme v hodinách matematiky s operacemi násobení a dělení. Procvičujte doma s dětmi násobky čísel 2 – 5. Je velmi důležité, aby byly děti schopné vyjmenovat násobky daných čísel zpaměti, rychle, bez přemýšlení ve dne, v noci :-)

Děkuji za spolupráci

 

ELEKTRONICKÁ ŽÁKOVSKÁ A PŘIHLAŠOVÁNÍ

V tomto roce přecházíme s dětmi na elektronickou žákovskou. Děti zítra dostanou hesla na přihlašování pro ně i pro Vás (budou mít nalepené v žákovském zápisníku.) Do el. žákovské se můžete přihlásit pomocí těchto hesel (rozlišujte i velká a malá písmena!) přes aplikaci Bakaláři - najdete ve spodní části na úvodní stránce školy. Zkontrolujte, prosím, co nejdřívě funkčnost přihlašování a v případě obtíží mě případně kontaktujte. Natálie Šreková

 

 

Doplňující informace k začátku školního roku:

Děti si na prvních 14 dnů donesou cvičební úbor (plavecký výcvik začne až v týdnu od 16.9. z důvodu odstávky)

 

 

Důležité údaje:

Škola: Základní škola s rozšířenou výukou jazyků, Liberec

Adresa: Základní škola s rozšířenou výukou jazyků, Liberec, Husova 142/44, 460 01

E-mail: info@zskola.cz

Telefon ředitelna: telefonní číslo: 733 518 277

Kancelář: telefonní číslo: 731 632 396

Jídelna: 485 102 945

Družina: 739 334 394

Telefon sborovna 1. stupeň: 725 088 832

Ředitelka: Mgr. Blanka Lukeš Reindlová                                   

Třídní učitelka: Mgr. Natálie Šreková (natalie.srekova@husovaliberec.cz) +420724150246

 

 

 

Prázdniny

Podzimní prázdniny                          29. 10. - 30. 10. 2019

Vánoční prázdniny                            23. 12. 2019 – 3. 1. 2020

Pololetní prázdniny                           31. 1. 2020

Jarní prázdniny                                  9. 3. – 13. 3. 2020

Velikonoční prázdniny                       9. 4. 2020

Hlavní prázdniny                               1. 7. – 31. 8. 2020

Ředitelské volno:                               29. – 30. 6. 2020

 

Třídní schůzky: 

3. 10. 2019 – společné, 17 – 18:30 h 

28. 11. 2019 – konzultační, 16 – 18 h

9. 1. 2020 – konzultační, 16 – 18 h

2. 4. 2020 – konzultační, 16 – 18

21. 5. 2020 – společné, 17 – 18:30 h                                                                                                                                                                                                                                         

 

Seznam kroužků bude uveřejněn na stránkách školy. 2. 9. od 8:00 h můžete přihlásit své dítě, registrace je možná do 16. 9. Kroužky začínají v pondělí 30. 9. 2019.