česky deutsch

3.A

Úvod » Třídy » 3.A

 

Rozvrh třídy 3.a pro školní rok 2018/2019

  1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
od:
do:
7:55
8:40
8:50
9:35
10:05
10:50
11:00
11:45
11:55
12:40
12:50
13:35
13:40
14:25
14:35
15:20
15:30
16:15
Pondělí Th ČjL Ma

Aj

Prv ČjL      
Úterý Ma ČjL Vv ČjL   Prv      
Středa ČjL Aj Ma          
Čtvrtek ČjL Ma Prv ČjL   Hv      
Pátek Pla - vání Aj Ma ČjL        

Th = třídnická hodina

Rozvrh platný pro 1. pololetí šk. roku 2018/19

 

 

   

 

 

Vážení rodiče, milé děti - vítejte na nástěnce 3. A

 

 

Informace ze dne 13.12:

V týdnu 17. - 21. 12. končí výuka každý den již ve 12 hodin.

pondělí 17.12. - učíme se 4 hodiny dle rozvrhu

úterý 18.12. - učíme se 4 hodiny dle rozvrhu. Od 12 - 13,30 možnost v rámci ŠD navštívit ateliér v galerii Lázně - vánoční program Malířovy Vánoce, cena 20,-. Zájemci přinesou v pondělí pí vychovatelce vypněnou návratku a 20,-.

středa 19.12. - dopolední vánoční program spojený s výrobou vánočního dárku :).

čtvrtek 20.12. - výlet do Oldřichova v Hájích. Posílejte po dětech návratky a 100,-.

pátek 21.12. - plavání, po návratu do školy besídka (pomozte dětem s přípravou jejich vystoupení, nezapomeňte na dárek pod stromeček a kdo může, pošlete na ochutnání trošku cukroví :). Děkuji

 

 

Informace ze dne 10.12.:

1/ 5.12. navštívil naši třídu Mikuláš se spoustou andělů a čertů. Ač se někteří třeťáčci (možná oprávněně) jejich návštěvy trochu obávali, čerti nakonec nikoho neodnesli... asi je obměkčila přímluva Mikuláše a sliby žáků o nápravě :). Foto viz. níže.

2/ Dnes jsme zdobili vánoční stromeček! Děkujeme nejen mamince Mayi, která ho pro nás zajistila, ale také ostatním maminkám, které připravily ozdoby (usušily citrusy, navázaly ořechy, perníčky, skořici...). Jste skvělé a díky vám na nás ve třídě dýchla vánoční atmosféra :)).

3/ Ve čtvrtek 13.12. pořádá ŠD jarmark a žák. parlament dokončí prodej knih.

4/ V pátek 14.12. jdeme ráno plavat, po návratu se ve škole pouze nasvačíme a pokračujeme do Naivního divadla na "Pohádku o Liazce". Začátek v 10:30h, vstupné uhradím z TF. Po návratu 5. hodina ve třídě. 

5/ Pozor! Příští týden výlet a besídka - stále nemám všechny dárky!

 

 

 

Informace ze dne 2.12.:
 
Co nás čeká v prosinci 2018
 
3. 12. - alternativní vyučování - kino. Odpoledne bez kroužků.
5. 12. - "Mikulášská škola" - projektové vyučování. Děti mohou přijít v maskách - čert, anděl, Mikuláš. Děkuji za příspěvky do nadílky - přispěli skoro všichni rodiče :).
do 10.12. nezapomeňte poslat dárek pro svoje dítko, zabalte a označte jmenovkou
14. 12. od 10:30 -  ND - Pohádka o Liazce, vstupné 60,- uhradím z TF.
20. 12. - výlet do Ekocentra v Oldřichově - program "Vánoce na statku". Podrobnosti pošlu v týdnu.
21.12. - plavání, po návratu besídka (vystoupení žáků + nadělování).
 
P.S. Děkuji také mamince Nellinky za opravdu nádherný adventní věnec na dveře :)).
Prosím někoho z dalších rodičů o nabídku vánočního stromku (zasazeného do stojanu). Prosím, napište mi na mail.
Poslední prosba: rádi bychom letošní stromek zdobili v duchu Vánoc před 100 lety - prosím, kdo můžete, nachystejte nám na šňůrkách oříšky, jablíčka, perníčky, usušené citrusy... Děkujeme!
 
 
 

 

 

Informace ze dne 27.11.:

1/ Na zítřek mají děti zpaměti umět řadu vyjm. slov po L.

2/ Procvičujeme násobilku 6, 7. Zítra malý testík. Čeká nás násobilka 8. Opět nutné naučit se řadu zpaměti.

3/ V el. žákovské si prohlédněte známky z procvičování znalosti hodin. Některé děti jsou na tom výborně, jiné musí ještě trénovat!

 

 

Návštěva radnice

V úterý 20.11. jsme byli na exkurzi na radnici. Paní průvodkyně nám ukázala budovu, vzala nás do obřadní síně a na věž.  Moc chválím naše děti - byly velmi pozorné, zvídavé a o Liberci toho už hodně vědí :).

 

 

 

Informace ze dne 25.11:

 
1/ Děkuji za sladkosti do dětského domova. Nezapomeňte na příspěvek i do nadílky našim dětem :).
 
2/ V prvouce nás čeká opakování celku Svět kolem nás (29.11.), v čes.jazyce diktát z vyjm. slov po B + nová řada vyjm. slov po L, v matematice probíráme násobilku 7. Některé děti mají dost velké rezervy ve znalostech z geometrie, nutno také procvičovat!
 
3/ Máte-li zájem podívat se/objednat si "balónkové" fotografie ke 100. výročí republiky, můžete tak učinit na webových stránkách p. Kubáta - www.fotokubat.cz
 
4/ Pozor! Ve 3.B se potýkají s opakovaným výskytem vší. Preventivně zkontrolujte hlavy i našim dětem Děkuji.  

 

 

Vaření

Děkuji všem za podporu - fotografie z dnešní hodiny vaření jsou vám důkazem toho, s jakým nasazením děti pracují a jak spokojeně si pak na vlastním výtvoru pochutnávají :)).

 

 

 

 

Pobyt v přírodě - Bedřichov

V úterý 25.9. jsme vyrazili na 3 dny do Bedřichova. Cestou na Královku nás zastihly kroupy, proto jsme se u rozhledny moc nezdrželi a šlapali dál směr Šámalka. Ubytovali jsme se, naobědvali a po poledním klidu vyrazili na náš 1. výlet - kolem Blaťáku až do osady Kristiánov. Tady si děti užívaly sluníčka a spousty volného prostoru :). Na večer pro nás personál chaty připravil táborák. Pekli jsme buřty, kytary hrály, zpívalo se.... Středeční dopoledne bylo určeno pro školu - věnovali jsme se živočichům Jizerských hor a venku pak orientaci v přírodě. Odpoledne jsme obešli přehradu Černá Nisa a všechno se chystalo na večerní program - přednášku o práci myslivců a diskotéku. Vyvětrané a vyskákané děti usnuly jako miminka :)). Ve čtvrtek už se uklízelo a s řízkem v balíčku jsme vyrazili na zpáteční cestu. Cestou jsme pozorovali přírodu, houbařili a zastavili se i u viklanu. Více uvidíte níže:

 

 

Informace k projektu „ Dětský klub Husova“

Registrační číslo projektu:  CZ.03.1.51/0.0/0.0/17_077/0007928

Rodiče, kteří pracují jako OSVČ, vyplní a potvrdí prosím (na ČSSZ)  Žádost o potvrzení v evidenci ČSSZ, která je k dispozici ke stažení na nástěnkách tříd.

 

Školní prázdniny:

 
Vánoční:               22. 12. – 2. 1. 2019 + 3. a 4. 1. ředitelské volno, nástup do školy 7. 1. 2019
Pololetní:              1. 2. 2019
Jarní:                    4. – 8. 3. 2019
Velikonoční:        18. 4. 2019
Hlavní:                 29. 6. – 1. 9. 2019
 
 
Třídní schůzky:   
 
17. 1.  - konzultační, pouze na objednání (16:00 - 18:00)
21. 3.  - konzultační, pouze na objednání (16:00 - 18:00)
23. 5.  - prezenční od 17:00
 
 
Důležitá telefonní čísla a adresy:
 
 
Škola: Základní škola s rozšířenou výukou jazyků, Liberec
 
Adresa: Základní škola s rozšířenou výukou jazyků, Liberec, Husova 142/44, 460 01
 
 
 
-        Sekretariát školy:  731632396
 
-        Telefon sborovna 1. stupeň: 725 088 832
 
-        E-mail:  info@zskola.cz
 
-        Web: www.zskola.cz
 
-        Ředitelka: Mgr. Blanka Lukeš Reindlová
 
-        Třídní učitelka: Mgr. Kateřina Štěpánová
 
          email: kacka.stepanova@seznam.cz
 
          tel.:  601 339 774
 
-        Školní jídelna: 485 102 945
 
 
 
 
Všem přeji úspěšný nový školní rok a těším se na shledanou ve škole