česky deutsch

2.B

Úvod » Třídy » 2.B

udalost ples husova fb

Lístky na jarní ples ZŠ Husova jsou k dostání na portálu Evstupenka.

 

Rozvrh třídy _ pro školní rok 2018/2019

  1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
od:
do:
7:55
8:40
8:50
9:35
10:05
10:50
11:00
11:45
11:55
12:40
12:50
13:35
13:40
14:25
14:35
15:20
15:30
16:15
Pondělí Th Nj Tv Vv

ČjL

       
Úterý Ma ČjL Prv ČjL        
Středa Nj ČjL Ma ČjL          
Čtvrtek ČjL Nj Ma Prv   Hv      
Pátek ČjL Tv Ma ČjL          

Th - třídnická hodina

Děti byly poučeny o bezpečnostním chování v kontaktu s cizími osobami.

 

VÁŽENÍ RODIČE, MILÉ DĚTI,

VÍTÁM VÁS NA STRÁNCE TŘÍDY 2.B A PŘEJI VÁM KRÁSNÝ ŠKOLNÍ ROK 2018/2019 PLNÝ POHODY A RADOSTI.PETRA SOLDÁNOVÁ.

 

 

VÍKENDOVÝ DENÍK

Milí rodiče, během příštího  týdne Vás poprosím o zakoupení tzv. víkendového deníku. Může to být jakýkoli sešit v tvrdých deskách, který bude moci sloužit dětem i do příštích let. Děti ho budou potřebovat na výuku ČJ v pátek 15.2. Děkuji za spolupráci. Petra Soldánová

 

KARNEVAL VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ

V pátek 1.3. 2018 proběhne ve školní aule pro žáky 2.,3. a 4. tříd školní karneval.Na programu bude diskotéka, maškarní rej a soutěže. Hudbu zajišťuje DJ Repro. Vstup pouze v maskách!

 

 

V pátek 8.2.2019 začíná výuka plavání. Odchod ze školy je v 7:30 od zadního vchodu školy nebo můžou rodiče děti předat v 7:45 před městským bazeném. 

 

 

V poslední době se u některých dětí stále časteji opakují pozdní ranní příchody do třídy. Prosím o důkladnou promluvu a dřívější příchody do školy, jedná se stále o stejné děti!!!

 

 

Milí rodiče,v níže přikládám krátké video, které nám z  fotek vytvořila naše nejlepší paní vychovatelka Kačka :)

https://splice.gopro.com/v?id=vdEpvo

 

 

 

 

Vážení rodiče,

Mám na vás velikou prosbu. Trochu mě vyděsila odpověď vašich dětí na otázku, jak často čtou. To, že již nekontroluji vyplňování „čtecích karet“ neznamená, že tuto dovednost není třeba procvičovat. Je tomu totiž právě naopak.

Pro děti je v tomto období čtení důležité nejen pro zdokonalování čtecí dovednosti jako takové, ale učí se jím větnou skladbu a získávají zrakovou podobu slov. Děti, které nečtou, jsou schopné potom v diktátech napsat ve slovech Kdo, Kdy „G“. Zároveň si v textu fixují látku z hodin ČJ (velká písmena na začátku vět, velká písmena u vlastních jmen, druhy vět a jejich použití v kontextu, situacích, jako slohový prostředek, později tvrdé/měkké souhlásky, u/ú/ů) Rozšiřují si svou slovní zásobu i schopnost rozvinutějšího ústního projevu.

Uvědomuji si, že není ve vašich silách a ani v silách dětí číst denně, ale 4krát týdně je minimum.

S tímto tématem úzce souvisí schopnost poslouchat. A toto je na vás na rodičích. Děti nejsou schopné se soustředit a následně použít a pracovat s informacemi, které jsou jim podány ústní formou. Čtěte dětem! DENNĚ!!! A to minimálně 20 min. To považuji za naprostou nutnost. Všechny potřebné argumenty proč ano, a rady čemu se vyvarovat najdete na https://celeceskoctedetem.cz/

Věřte mi, že společné každodenní čtení se vám i vašemu dítku 100% vrátí.

 

 

 

Obědy 2.B

Po - chodí se na oběd 13:10, děti jsou po obědě ve 13:30

Út - viz. pondělí

St - hned po vyučování v 11:45, děti jsou po obědě cca ve 12:20

Čt - o volné hodině mezi odpoledním vyučováním

Pá - viz. středa

Pro děti, které chodí hned po vyučování domů tyto časy neplatí a chodí na obědy rovnou po skončení poslední hodiny.

 

Milí rodiče,
 
v současné době jsme s dětmi začali v hodinách matematiky s rozcvičkami obsahujícími příklady na přechod přes základ 10 (8 + 3, 12 - 5). Metodický postup při výkladu a následném osvojování této, pro někoho nové látky, děti vede k rozkladu, kterým se dostanou na "desítku" např: 8 + 5 se rozloží tak, aby při prvním součtu dostaly 10 tzn. 8 + 2  - potom si musí uvědomit, co "zbylo" z čísla 5, které rozložily tzn 3. Výsledný příklad potom vypadá takto 8 + 2 + 3 = 13 V rozcvičkách se po dětech v této první fázi chce, aby takto příklad rozložily tzn 8 + 5 = 8 + 2 + 3 = 13 Nebo 12 - 5 = 12 - 2 - 3 = 7
 
Některé děti avšak tento mezikrok mate, protože si v hlavě vytvořily "svůj" systém a toto jim spíš přitěžuje. Proto dostávají děti při rozcvičce na výběr. Buď počítají i s vypsáním rozkladu a smí používat počítadlo/tečky/číselnou osu. Nebo chtějí psát rovnou výsledek, ale potom nesmí žádnou z těchto pomůcek používat. Na počítadle totiž nepracují s rozkladem. Na dvě řady počítadla dají zvlášť 8 a 5 a spočítají kuličku, po kuličce. Tento postup je nenaučí do budoucna pracovat např s příkladdy 37 + 8 - to už na kuličkách nenapočítají. 
 
Budete-li s dětmi doma toto počítání procvičovat, zohledněte schopnosti svého dítěte a dle těchto užijte jeden ze zmiňovaných postupů.
 
Děkuji za spolupráci

 

Milí rodiče, 

prosím Vás o důslednou kontrolu při dělání domácích úkolů, jak z mých hodin (Čj, Ma, Prv), ale také z hodin německého jazyka! Některé děti opakovaně nenosí týden co týden úkoly, i přesto, že si je zapíší do úkolníčku. Bohužel se jedná stále o stejné žáky. Děkuji za spolupráci!

 

 
 
Třídní schůzky:                                              
 
13. 9.   - prezenční od 17:00 – SHROMÁŽDĚNÍ rodičů – účast nutná!!!
15. 11. - konzultační pouze na objednání (16:00 - 18:00)
17. 1.  - konzultační pouze na objednání (16:00 - 18:00)
21. 3.  - konzultační pouze na objednání (16:00 - 18:00)
23. 5.  - prezenční od 17:00
 
 
Školní prázdniny:
 
Podzimní:             29. a 30. 10. 2018             
Vánoční:               22. 12. – 2. 1. 2019 + 3. a 4. 1. ředitelské volno. Nástup do školy 7. 1. 2019
Pololetní:              1. 2. 2019
Jarní:                    4. – 8. 3. 2019
Velikonoční:        18. 4. 2019
Hlavní:                 29. 6. – 1. 9. 2019

 

 

Důležitá telefonní čísla a adresy

Škola: Základní škola s rozšířenou výukou jazyků, Liberec
 
Adresa: Základní škola s rozšířenou výukou jazyků, Liberec, Husova 142/44, 460 01
 
 
 
-        Sekretariát školy:  731632396
 
-        Telefon sborovna 1. stupeň: 725 088 832
 
-        E-mail:  info@zskola.cz
 
-        Web: www.zskola.cz
 
-        Ředitelka: Mgr. Blanka Lukeš Reindlová
 
-        Třídní učitelka: Mgr. Petra Soldánová
 
-        tel: 733 322 749
 
-        email: soldan.petra@seznam.cz
 
-        Školní jídelna: 485 102 945