česky deutsch

2.B

Úvod » Třídy » 2.B
 

Rozvrh třídy _ pro školní rok 2016/2017

  1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
od:
do:
7:55
8:40
8:50
9:35
10:05
10:50
11:00
11:45
11:55
12:40
12:50
13:35
13:40
14:25
14:35
15:20
15:30
16:15
Pondělí Th Tv ČjL Ma

Prv

       
Úterý ČjL Ma Nj Hv ČjL        
Středa ČjL Prv Nj Ma ČjL        
Čtvrtek ČjL Ma ČjL          
Pátek Tv ČjL Nj Vv          

Th - třídnická hodina

Vážení rodiče, milí žáci, vítám Vás na nástěnce 2. B

 

 

Informace ze dne 26. 5.

Ve čtvrtek 1. 6. oslavíme MDD v přírodě - vhodné oblečení, batoh se svačinou, pitím a pláštěnkou
 
Učivo do 26. 5.
Č - PS do s. 31, Pís. s. 31 - 32
 
M - PS do s. 48, s. 78, procvičovat násobení a dělení 2
 
PRV - PS s. 64, 65, uč. s. 56 - 58
 
Na pondělí:  opravené sešity Č, M, čtecí karta, deník - téma: Výlet do Německa
 
 
 

Informace ze dne 19.5.

Informace z třídních schůzek

1. Informace tř. důvěrníka 

2. Třídnické hodiny

3. Třídní fond

4. Akce:

Čtenářské dílny – každý čtvrtek 3. vyučovací hodinu svoji knihu beletrii, 25. 6.

23. 5.  výlet do Jonsdorfu a na Oybin – pasy, pouze pojištění, vhodné oblečení i náhradní

1. 6.  MDD v přírodě

10. 6. Skřítkova stopa – pomocníci 

          akce na podporu ohrožených zvířat v Zoo (10.00 - 15,00)

15. 6. oslava Dne otců + podvečer s tatínky (hry, sportování, grilování…), nocování – druhý den plavání

20. 6. školní výlet Lemberk, vstup, jízdenka  - TF

27. (28.) 6.  –  exkurze Drážďany, Muzeum hygieny, pas  - sponzor. dar + TF   

Odevzdávání učebnic  - opravy

30. 6. rozdávání vysvědčení, konec po první vyuč. hodině

Příští rok  nabídka A styl -  bruslení, gymnastika, solná  110Kč  při 44 dětech,  9 – 12h, brusle ?

Plavání pokračuje v 1. pol 3. tř. ,  dochvilnost

5. Sledovat info na webu, úkoláčky,  podepisovat notýsky, "kočičky", sešity ...

6. Učivo, chování a prospěch

 

Informace ze dne 12. 5.

Dnes děti obdržely informace  k výletu do Německa 23. 5.  Prosím pošlete po dětech návratky.

Na Nj potřebuje paní učitelka  nejpozději v úterý od každého fotku velikosti 4x5 cm. Lze i vystřihnout z fotky větších rozměrů. Děti psaly dopis kamarádům do Německa. Budou tam ještě lepit svoje fotky.
 
Připomínám třídní schůzky 18. 5. 2017 od 17, 00 ve třídě 2.B
 
Učivo do 12. 5.
 
Č - PS do s. 27, Pís. s. 19,  naučit se  říkanku Spojky 
 
M - PS do s. 41, procvičovat násobilku 2
 
PRV - PS s. 60
 
Na pondělí:  čtecí karta, deník.
 

Informace ze dne 4. 5.

Prosím, stále věnujte velkou pozornost prohlížení hlaviček !!!!!!

9. 5. - hned po svátcích se budeme fotit 5. vyučovací hodinu.  Doporučuji spíš barevnější a světlejší oblečení.  Společná fotka (velká) bude za 35,- Kč. Dále se domluvte s dětmi na focení ve skupinkách. Každé dítě bude vědět počet (popř. sdělte dětem, kde si to mohou přečíst - úkoláček, "kočička"). Malá fotografie stojí 15 Kč.
 
23. 5. jedeme s dětmi (s celou třídou) v rámci německého projektu do SRN. Výlet je zdarma, pouze zaplatíme pojištění (z TF). PŘIPOMÍNÁM : PLATNÉ PASY !!!!!Podrobnější informace zašlu po dětech.
 

Učivo do  5. 5.

Č - PS do s.25/cv.1,2, Pís  s.25, 26

M - PS do s.38, s. 39/ cv.6 s. 75 - 77/1,2

PRV - uč. s. 52 - 53

Na úterý: čtecí karta, deník, kdo zapomněl: D.Ú. z ČJ, opravený sešit.

Informace ze dne 28. 4.

Připomínám

4. 5. - První pomoc s medvědem

Učivo do  28. 4.

Č - PS do s.23, Pís  s.17 - 18

M - PS do s. 37, s. 73 - 74

PRV - uč. s. 54 - 55, PS 62 - 63

Na úterý: čtecí karta, deník, kdo zapomněl: D.Ú. z matematiky a opravené sešity.

Krásný prodloužený víkend.

 

 

Informace ze dne 21. 4.

Děti obdržely nabídku mikin s logem školy. V kanceláři máte možnost vyzkoušet velikosti. Vyplněnou objednávku s penězi vybírám do 30. 4.

Zapsala jsem dětem do notýsků (s. 27) známky za 3. čtvrtletí školního roku. Hodnocení prosím podepište.

 

Připomínám:

27. 4. se bude konat zážitkový týmový program ve škole. Cena pro celou třídu je 1 000 Kč. Program svým zaměřením přispívá k osobnostnímu rozvoji žáka a podporuje komunikaci dětí na prvním stupni. Kombinace skupinových a individuálních aktivit umožní účastníkům hravou formou rozvíjet jak sociální dovednosti, tak prvky kreativity, pozornosti, soustředění a osvojit si techniky otevřené pozitivní komunikace. Více informací lze nalézt na www. drumben.cz
 

Učivo do  21. 4.

Č - PS do s.20, Pís  s. 15 - 16, PSM s. 32 - 33

M - PS do s. 33, s. 71 - 72, na matematiku budeme potřebovat obal na vajíčka (děti vědí)

PRV - uč. s. 50 - 51

Na pondělí: čtecí karta, deník, opravené a podepsané sešity ČJ, M

Týden začínáme společně.
 
V třídním kolektivu se spolužáky tráví děti významnou část dne. Role každého z nich v takové skupině je nesmírně důležitá a formuje do života jejich další postoje. Záleží na tom, jak se děti cítí během dne, zda mají mezi spolužáky někoho, komu důvěřují a s kým sdílí své zážitky. Proto a nejen proto, jsme se rozhodli začínat týden společně. Třídnická hodina je nejen dějištěm upevňování třídních kolektivů a poznávání se, ale i příležitostí řešit společně řadu problémů, které nás všechny tíží.
 
Od dětí víme, že se jim takto společně strávený čas líbí, po víkendu se na něj řada z nich těší a cítí, že jim pomáhá startovat pracovní den. Vzhledem k tomu, že to není zcela standardní způsob, dovolili jsme si pro vás, vážení rodiče, připravit pár otázek na toto téma a prosíme vás o chvilku času nad jejich zodpovězením. Pro nás je důležitý pohled každého z vás.
 
Předem velmi děkuji,
Mgr. Blanka Lukeš Reindlová,
 
 

 

Informace ze dne 17. 3.

Sběr starého papíru: 29. 3.

6.4. - konzultační třídní schůzky

 

Učivo do 10. 3.

Č - PS do s.10, Pís do s. 14

M - PS do s. 18, s. 19/ 7 (D.Ú.)

PRV - PS do s. 52

 

Informace ze dne 10. 3.

Akce  ve čtvrtek 16. 3.

 V návaznosti na německý projekt ( v pondělí odpoledne ve 2. B) proběhne také setkání 2. B a 5. B v tabletové třídě. Mladší žáčci si opět za podpory starších spolužáků vyzkouší výukovou hodinu s tablety v aplikacích o podmořském světě či vodě jako takové. Tato společná hodina se uskuteční ve čtvrtek 16. 3. Při vzájemné spolupráci žáci využijí i jazykové znalosti.

 

Jak bylo již  zmíněno, v  pátek 17. 3. jdeme rovnou z bazénu do galerie na výstavu o Josefu Čapkovi s výtvarným programem. Ve čtvrtek 16. 3.  si budeme o Josefu Čapkovi povídat a číst. Děti si mohou přinést Povídání o pejskovi a kočičce a další knihy, které ilustroval.

Vzhledem k akcím v týdnu od 13. do 17. 3. bude malinko pozměněn rozvrh. S dětmi vše proberu.

Nezapomeňte na pondělí : deník (téma: Můj tatínek, popř. Můj dědeček), čtecí kartu, sešity Č a M (většina již odevzdala dnes).

Informace ze dne 9. 3. 

Vážení rodiče, dne 30.3. 2017 bude provoz školní družiny zkrácen do 16:15 hodin. Děkujeme za pochopení.

Připomínám:

13. 3. beseda o želvách

17. 3. návštěva Galerie Lázně

Učivo do 10. 3.

 

Č - PS do s.8, Pís do s. 12

M - PS do s. 15

PRV - PS do s. 50

 

Informace ze dne 7. 4.

POZOR! Dnes je opět nahlášen výskyt vší.

10. -  12. 4. 2017 je na škole vyhlášeno ředitelské volno z důvodu vzdělávání učitelského sboru

13. 4. - velikonoční prázdniny

21. 4. Německo - český festival v KVK Liberec od 15:00 – viz dopis od paní učitelky Weinzettlové, v úterý  18. 4. prosím o návratky

Učivo do 7. 4.
ČJ - PS do s.18, písanka s. 27, 30, 31,35; PSM do s. 30
M - do s. 32
PRV - do s. 59/2, 5;  připravovat se na  test z částí rostlin, učebnice do s. 47
Nezapomeňte na deníky, čtecí karty a opravu sešitu z ČJ.
 
Krásné prázdniny a velikonoční svátky
Š. Irová
 
 

Informace ze dne 31. 3. 

Připomínám třídní schůzky 6. 4. -  dle rozpisu v "kočičce" ve třídě 2. B;

                                                      16,00 - 18,00 - informace k NJ u paní učitelky na němčinu

Učivo do 31. 3.
ČJ - PS do s. 17, pís. s. 23-24
M - do s. 28
PRV - do s. 58, v pondělí test ze cv. 2 na této straně
Nezapomeňte na deníky a čtecí karty.

 

Informace ze dne 24. 3. 

 

Pozor!!! Opět máme ve třídě vši.

Doufám, že všichni obdrželi email s hodnocením třídy. Pokud ne, ozvěte se. V "kočičce" máte informaci o účasti na třídních schůzkách 6. 4. Prosím o podpis (děkuji všem, kteří již podepsali). 

V pondělí 20. 3. byl ukončen česko-německý projekt ve škole. Ještě nás čeká na úplný závěr výlet do Německa (pravděpodobně Jonsdorf, Oybin) 23. 5. 2017 . Výletu se zúčastní celá třída. Je potřeba zajistit, aby děti měly platný pas. Pokud se někdo nebude moci zúčastnit, prosím kontaktujte mě.
 
 
Připomínám: V úterý 28. 3. jdeme do divadla - od 10.30 - ES, vstupné 40,- uhradím z TF. Vycházíme v 9.45.
 
27. 4. se bude konat zážitkový týmový program ve škole. Cena pro celou třídu je 1 000 Kč. Program svým zaměřením přispívá k osobnostnímu rozvoji žáka a podporuje komunikaci dětí na prvním stupni. Kombinace skupinových a individuálních aktivit umožní účastníkům hravou formou rozvíjet jak sociální dovednosti, tak prvky kreativity, pozornosti, soustředění a osvojit si techniky otevřené pozitivní komunikace. Více informací lze nalézt na www. drumben.cz
Nepřejete-li si, aby se vaše dítě programu zúčastnilo, kontaktujte mě emailem.
 
4. 5. - se naše třída 2. vyuč. hodinu zúčastní programu První pomoc s medvědem. Jedná se o poučení o první pomoci hravou formou.
         Hodina bude vedena odborníkem - záchranářem. 
 
Učivo do 24. 3.
ČJ - PS do s. 13, pís. s. 20-22
M - do s. 22
PRV - do s. 54, na pondělí D.Ú. s. 54/napište o své babičce
Nezapomeňte na deníky a čtecí karty.
 
 
 

Informace ze dne 3. 3. 2017

 

Pozor změna termínů německého projektu !!!! Další setkání bude následovat každé pondělí do konce března, t.j. 6.3., 13.3., 20.3. Na závěr se během května - června se uskuteční zdarma v rámci tohoto projektu výjezd do Německa (  termín ještě upřesním).

Další akce během března

13.3. Přednáška o ochraně mořských želv (aula, 30Kč, uhradím z TF)

17.3. Galerie Lázně - výstava J. Čapka Nespatříte hada s výtvarným programem.(20Kč, z TF) Ráno odejdeme do bazénu. Po skončení plavání se děti v bazénu nasvačí(musí mít s sebou svačinu) a poté odejdeme na 10,00 do galerie. Pokud dítě nepůjde do bazénu, prosím včas se mi ozvěte, abychom to vyřešili.

28.3. Divadelní představení Deset černoušků, ES, (40Kč, z TF)

Děkuji všem za zaslání peněz. Z prvního pololetí máme velký přeplatek za RM - budu informovat na třídních schůzkách.

Učivo do 3.3.

ČJ - PS1 do s. 54 + příloha č. 1, PS2 s. 3,PSM do s. 9; Pís s. 8-9

M - PS1 dokončen, PS2 do s. 9

PRV - PS do s. 48

 

Informace ze dne 16. 2.

Nezapomínejte každý pátek na včasný příchod ke škole a k bazénu na plavání. Od školy odcházíme v 7,30 hod., u bazénu je sraz v 7, 45 hod. 

Učivo do 17. 2. a přes prázdniny

ČJ: PS do s. 51, PSm do s. 20, Pís. do s.7 (písanku jsme dopsali ve škole, pracovní sešity dostaly děti na dokončení domů)

M: PS 1. díl kromě str. 88 ( opakování z geometrie) jsme dokončili, PS 2. díl do s. 6

PRV: PS do s. 46

Na prázdniny mají děti téma do deníku Jarní prázdniny a Lyžování, lze spojit do jednoho zápisu s nejméně 10 větami, dále  PS z ČJ, oprava sešitů Č a M a samozřejmě čtení. Matematiku můžete procvičovat na www. matika.in/cs/

Úkoly a všechny sešity, které posílám domů,  podepisujte.

Všem přeji krásné a odpočinkové prázdniny.

Š. Irová

 

 

Informace ze dne 10. 2.

Pod záštitou žákovského parlamentu se koná sbirka, která  pomůže opuštěným psům a kočičkám v útulku Azyl pes. Sbírka se netýká pouze žrádla, ale je možné přispět hračkami, dekami, obojky, vodítky, miskami na žrádlo - vše může být i použité. Věci můžete nosit do 14. 2. 2017. Předem děkujeme za vstřícnost a empatii s opuštěnými zvířaty.

 

V pondělí 13. 2. nás čeká od 10,00 hod. program v knihovně. Děti si mohou opět vzít čtenářský průkaz, knihu na vrácení a jednu si mohou  půjčit. 

Dále děti čeká odpoledne v rámci programu školní družiny ( 13 – 15 hod.) pokračování projektu o podmořském světě v česko německém jazyce. Další setkání následuje 27.2.; 20.3, 27.3 ,3.4. Moc děkuji za zaslání návratky se souhlasem s propagací projektu.

 

Stále věnujte velkou pozornost prohlížení hlaviček !!!!

 

Učivo do 10. 2. 

ČJ:  PS M do s. 18, Pís. do s. 6, stále procvičujeme tvrdé a měkké souhlásky

M: do s. 76, v geometrii jsme opakovali geom. tvary a tělesa, vysvětlovali jsme si rozdíl mezi přímkou a úsečkou

PRV: PS s. 44 - 46

 

 

 

 

Informace ze dne 2. 2. 2017 

Všichni (kdo nezapomněli a připravili si básničku do recitační soutěže) si vysloužili velkou jedničku s pochvalou do notýsku.

Gratuluji všem dětem ke krásnému vysvědčení. Většinu chválím za velmi pečlivou přípravu a svědomitou práci. Prosím stále na děti dohlížejte, pomáhejte s přípravou do školy, podepisujte domácí úkoly, společně čtěte, pište, prohlížejte  úkoláček, notýsek, "kočičku" a sledujte web. Nepracujte za děti, ale nenechávejte vše pouze na nich.

Včera a dnes jsme pracovali na projektu o lidském těle společně s 1. B. Děti moc chválím nejen za práci na dílčích úkolech, ale především za úžasnou spolupráci s mladšími spolužáky. 

Nezapomeňte: v pondělí není tělocvik a v pátek jdeme  plavat.

Tento týden jsme vypracovali pouze dvě stránky v PS v matematice a v PS M v českém jazyce. Stále procvičujeme sčítání a odčítání do 100 a  tvrdé a měkké slabiky.

Na pondělí nezapomeňte čtecí kartu a deník. 

 

 

Informace ze dne 27. 1. 2017 

V pondělí 30. 1. - připomínám třídní kolo recitační soutěže
V úterý 31. 1. - kino a rozdávání vysvědčení
Ve středu 1. 2. (1. - 3. hod.) a ve čtvrtek 2. 1. (1. - 2. hodina ) - projekt Lidské tělo společně s 1. B , je potřeba, aby si děti přinesly krejčovský metr, encyklopedie o lidském těle a prosím někoho, kdo by nám zapůjčil na čtvrtek osobní váhu
V pátek 3. 2. - pololetní prázdniny
 
Tento týden děti dostaly nový pracovní sešit na procvičování tvrdých a měkkých slabik ( budeme ho označovat PS M) a druhý díl písanky.
 
Učivo do 27. 1.
ČJ - uč. 60-61, PS M (Procvičujeme tvrdé a měkké slabiky) do s. 8, Pís.2 do s. 3
M  - do s. 70
PRV - uč. s. 36 

Informace ze dne 19. 1.

Upozornění: v 2. A se vyskytly neštovice.
 
Dnes nás navštívily děti z MŠ Jizerka a druháčci se o předškoláčky vzorně starali. Všechny moc chválím.
Zítra půjdeme na TV  ježdíkovat - důkladně děti oblékněte !!! Pokud děti nemají cvičit, budou mít lísteček a  půjdou do náhradní třídy.
 
V úterý 24. 1. - koncert cimbálové kapely Réva ve škole, vstupné 50 Kč
30. 1. - připomínám třídní recitační soutěž, knížku nebo vytisknutou básničku s sebou, básnička bude mít nejméně 3 sloky.
31. 1. - dopoledne navštívíme filmové představení "Zpívej", vstupné 65 Kč. Po návratu rozdáme vysvědčení, výuka ukončena ve 12,00 a hned jdeme na oběd.
3. 2. (pátek)  - pololetní prázdniny
 
Děti dostaly info k plavání a prohlídce hlavy, prosím o  návratky.
V druhém pololetí budu vybírat 1000 Kč - 810 Kč na RM a zbytek do TF. Dětem, které se nezúčastnily některých akcí, zapíši do "Kočičky" částku, kterou budou platit.
 

Učivo do 20 1. 2017.

ČJ: PS do s. 46, pís. do s.40

M: do s. 67

PRV: PS do s.43

Na pondělí: deník - téma: Zima,  čtecí karta; opravený, podepsaný  sešit Č 

 

Informace z 18. 1. 2017

Další upozornění: Opět jsou ve třídě vši!!!!!! Prohlížejte opravdu každý den důkladně hlavy!!!!!

Ještě info z Krajské hygienické stanice:

(+ letáček nahoře)

Veš dětská (hlavová)  

 

Vši tvoří samostatný řád bezkřídlého hmyzu, který parazituje pouze na savcích. Během vývoje se tito ektoparaziti svému druhu hostitele dokonale přizpůsobili. Různé druhy savců mají své specifické druhy vší.

Největší u nás žijící vší je veš prasečí (Haematopinus suis)– samička měří okolo 5 mm. 

Veš dětská (Pediculus humanus capitis) se vyvíjí pouze ve vlasech lidí všech věkových kategorií. Je to drobný hmyz, dospělci měří asi 3 mm. Samičky přilepují denně na vlasy 3 – 4 vajíčka (tzv. hnidy). Larvy se v  optimální teplotě u hlavy líhnou již za 7 dní. S růstem vlasů se hnidy vzdalují od kůže a obecně platí, že hnidy vzdálené více než 1 cm od pokožky jsou s největší pravděpodobností vylíhlé nebo mrtvé. Zůstávají pevně přilepené na vlasech a s nimi odrůstají.  Larvy i dospělci sají minimálně 3 x denně.

Samičky se dožívají 3 – 5 týdnů, mimo hostitele brzy hynou.

 

           K přenosu vši dětskémůže docházet při vzájemném dotyku hlav, půjčování hřebenů, různých pokrývek hlavy, sdílení ložního prádla apod. Riziková jsou i oblíbená společná selfie.

 

           Zavšivení tzv. pedikulóza) je onemocnění, které může potkat kohokoli z nás a v posledním desetiletí se stalo globálním problémem a noční můrou provozovatelů školních a předškolních zařízení.

          Platí, že odvšivení je především záležitostí rodičů, zákonných zástupců dítěte- dle § 858 zákona č.   89/2012 Sb., občanského zákoníku: „ Rodičovská odpovědnost zahrnuje povinnosti a práva rodičů, která spočívají v péči o dítě, zahrnující zejména péči o jeho zdraví, jeho tělesný, citový, rozumový a mravní vývoj…..“

PREVENTIVNÍ OPATŘENÍ

          Při odvšivováníje klíčové používání správných přípravků a to vždy v souladu s návodem výrobce.

        Všechny přípravky, které jsou v současné době v ČR dostupné, zahubí pouze živé parazity, nikoli jejich vajíčka hnidy – zásah je tedy nutno po 7- 8 dnech opakovat. Na živé vši účinkují přípravky obsahující dimethicone (silikonový olej).

        Nejúčinnější jedůkladné a pravidelné vyčesávání vší tzv. „všiváčkem“, či přímo ostříhání vlasů na délku cca 0,8 mm – tento úkon je v kompetenci rodičů dítěte. Živé vši lze z vlasů odstranit během krátké doby, proto většinou nebývá nutné dítě izolovat doma, pokud tak nerozhodne ošetřující lékař.

        Hnidy vzdálené cca 1 cm od pokožky, jsou spolehlivě vylíhlé nebo mrtvé - výskyt hnid na odrůstajících vlasech tedy  NENÍ příznakem zavšivení.

         Důležité je ošetřit zavšivené osoby v kolektivech, rodinách ve stejnou dobu adezinsekční přípravek použít i na  hřebeny apod.

         Málo známé je, že veš, která sice plavat neumí, je schopná se velice dlouho a v dobré formě ve vodě vznášet, přežije i praní v pračce (např. prací cyklus při teplotě 40°C je pro ni příjemnou lázní).

 

           

 

                                                                              MUDr. Jana Prattingerová

                                                                                ředitelka protiepidemického odboru

 

 

 

 

 

Zpracovala: RNDr.Dušana Kafková                                            

Foto: RNDr.Dušana Kafková

 

Aktualizace 21/3/16

 

POZOR!!!! Opět naléhavé upozornění na výskyt vší. Opět jsou ve třídě!!!! Pokud někteří nebudete pravidelně prohlížet hlavičky, nikdy se těchto "nezvaných návštěvníků"  nezbavíme a stále se budou šířit po třídě. 

Informace ze dne  6. 1. 2017

Akce

10. 1. divadelní představení  "Kufr", ES, od 9,00 hod.,  50,- Kč (z TF)

12. 1. divadelní představení  "Kapela jede..., NDL, od 9,00 hod.,  50,- Kč (z TF)

13. 1. - za příznivého sněhového počasí (nebude velký mráz, chumelenice, ...) půjdeme na hodinu TV ven, ! děti musí mít vhodné oblečení na převlečení a mohou si přinést ježdíky.

Recitační soutěž - koncem ledna uspořádáme třídní kolo recitační soutěže, zástupce třídy může postoupit do školního kola, atd. Všechny děti se mají naučit báseň dle vlastního výběru s nejméně třemi slokami. 

Učivo do 6. 1. 2017.

ČJ: PS do s.42, pís. do s.35, s. 36/5řádků 

M: do s. 58, s. 60 /2,3

PRV: PS do s.38

Na pondělí: deník, čtecí karta; opravený, podepsaný  sešit Č a M

Údaje k vyplnění notýsků

Státní svátky: 28. 9. středa + 17. 11. čtvrtek

Podzimní prázdniny: 26. 10 – 27.10 + státní svátek 28. 10. – středa až pátek

Ředitelské volno: 24. – 25. 10. z důvodu DVPP – provoz školní družiny od 8:00 do 16:00

Vánoční prázdniny: 23. 12 (pátek) – 2. 1. 2017

Pololetí končí 31. ledna 2017

Pololetní prázdniny: 3. 2. 2017

Jarní prázdniny 20. 2. – 26. 2. 2017

Ředitelské volno: 10. 4. – 12. 4. 2017 – z důvodu DVPP

Velikonoční prázdniny: čtvrtek 13. 4. 2017

Konec školního roku 30. 6. (pátek)

 

Třídní schůzky

29. 9. 2016    klasické od 17:30

24. 11. 2016  konzultační od 16:00

6. 4. 2017

18. 5. 2017

Důležitá telefonní čísla a adresy:

-        Sekretariát školy:  731632396

-        Telefon sborovna 1. stupeň: 725 088 832

-        E-mail:  info@zskola.cz

-        Web: www.zskola.cz

-        Ředitelka: Mgr. Blanka Reindlová

-        Třídní učitelka: Mgr. Šárka Irová

-        email: sarkairova@seznam.cz

-        Školní jídelna: 485 102 945