česky deutsch

2.B

Úvod » Třídy » 2.B

Chřipková epidemie

 

Vzhledem k celostátní chřipkové epidemii a velmi vysoké nemocnosti žáků naší školy Vás zdvořile žádám, abyste zvážili zdravotní stav svého dítěte. V případě počínajících příznaků onemocnění nechali své ratolesti v domácím ošetření. Pomůžete tak snížení šíření nemoci.

Děkuji za pochopení,

Blanka Lukeš Reindlová.

Vítejte na nástěnce třídy 2.B

školní rok 2019 / 2020 

 

Rozvrh pro školní rok 2019/2020

  1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
od:
do:
7:55
8:40
8:50
9:35
10:05
10:50
11:00
11:45
11:55
12:40
12:50
13:35
13:40
14:25
14:35
15:20
15:30
16:15
Pondělí OSV ČjL Hv Ma   ČjL      
Úterý ČjL Ma ČjL Aj   ČjL      
Středa Aj ČjL Ma Prv        
Čtvrtek Tv Tv ČjL Vv          
Pátek Aj Ma ČjL Prv          

 

 

Vážení rodiče a milé děti, vítám vás na nástěnce třídy 2. B.

 

Informace ze dne 17. 2. 2020

Prosím, vyplňte svůj předběžný zájem o náhradní stravování (v případě realizace rekonstrukce školní kuchyně a jídelny), děti mají nalepeno v kočičkovém sešitě.

 

Informace ze dne 14. 2. 2020

Zdravíme nemocné děti a přejeme brzké uzdravení. Zde je přehled učiva: ČJ - učb. do s. 71 a PS 2. díl do s. 7, M - do s. 5, PRV  - učb. do s. 35 a PS do s. 35, písanka do s. 6.

Děti dnes dostaly dodatečné informace k plaveckému výcviku, prosím, podepište a pošlete zpět do školy. Na plavání byly děti moc šikovné, plavaly již ve velkém bazénu. Paní trenérky doporučují plavecké brýle (kvůli chloru) a pro holky plaveckou čepici.

 

Informace ze dne 2. 2. 2020

Ve čtvrtek 6. února nám začíná plavecký výcvik. Ze školy budeme odcházet v 7:30 h zadním vchodem přes školní hřiště. Aktovku si děti nechají v šatně na lavičkách a do bazénu půjdeme s batohem. Děti mohou čekat u bazénu v 7:45 h, rodiče vyčkají příchodu učitele a předají své dítě osobně. Pokud děti nemohou jít plavat (po nemoci, nachlazení), zůstávají ve škole a jdou do třídy 2. A. Do školy se budeme vracet na velkou přestávku.

 

Akce naší třídy

27. 3. Noc s Andersenem, akce na podporu čtenářství s přespáním ve škole, info pošlu před akcí

2. 4. Galerie - Lázně, Příběh linky - doprovodný program k výstavě Zdeňka Sýkory, vstupné 20 Kč uhradím z fondu, 10:15 h - 11:45 h

 

Informace k anglickému jazyku - každou středu budeme psát minitestík na probíranou slovní zásobu. 

Žáci, kteří nebudou ve středu přítomni si napíší tento testík hned po návratu do školy. Dohlédněte prosím na domácí přípravu - vypracovávání domácích úkolů a nošení všech pomůcek na AJ do školy.

Děkujeme N. Šreková, J. Flossmannová

 

Stránky na podporu dětského čtenářství - tipy na výběr knih pro děti

Výběr knih ze současné české literatury pro děti, https://www.nejlepsiknihydetem.cz/
Čtení pomáhá, http://www.ctenipomaha.cz/
Celé Česko čte dětem, https://celeceskoctedetem.cz/
Rosteme s knihou, http://www.rostemesknihou.cz/cz/o-kampani/aktuality/

 

Informace k výuce

Geometrie bude pravidelně každý pátek, potřebujeme trojúhelník s ryskou a ořezanou tužku č. 2.

Psaní: kontrolujte, prosím, správný úchop psacích potřeba a sezení.

Prosím rodiče o pravidelné podepisování hodnocení v notýsku (+ poučení), informací v "kočičkovém" sešitě a domácích úkolů. Každé pondělí vybírám ke kontrole zápisy ve čtecí kartě - je třeba stále s dětmi často a pravidelně číst, používáme učebnice ČJ a PRV, kde je nutné číst  s porozuměním.

Omlouvání dětí zapisujte, prosím, do notýsku.

Pozor na pozdní příchody! Některé děti chodí po zvonění (7:55 h) a narušují tím začátek výuky celé třídy. Děti by měly být ve škole v 7:50 h připravené na výuku.

 

Vánoce ve třídě, 20. 12. 2019

"Ryba na talíři", Galerie-Lázně 17. 12. 2019

Andělská škola, 5. 12. 2019

Projektový den k výročí 17. listopadu 1989

Galerie - Lázně, výstava a výtvarná dílna, 24. 10. 2019

Autorské čtení v knihkupectví Luxor, 17. 10. 2019

V knihkupectví Luxor jsme se seznámili s knihou Ukradený poklad z nakladatelství Albatros. Knihu napsal Pavel Valach a ilustroval Tomáš Chlud. Pavel Valach nám přečetl úryvek ze své knihy a vyprávěl o tom, jak kniha vzniká. Výtvarník Tomáš Chlud s dětmi kreslil piráty a zaujal je svým vyprávěním o životě pirátů. Oba pánové na závěr vybrali kresby dětí a odměnili je kreslenými obrázky pirátů od Tomáše Chluda. Děti chválíme za pěkné chování a krásné obrázky, které nakreslily v průběhu workshopu. 

Návštěva kasáren, 23. 9. 2019

Děkujeme paní Slukové za zprostředkování návštěvy libereckých kasáren. Kasárnami nás provázel kaplan Petr Šabaka. Vyprávěl nám o práci vojáků u chemického vojska. Děti si pod jeho vedením vyzkoušely některé vlastnosti, které má mít správný voják. Na závěr jsme navštívili Muzeum chemického vojska. Moc děkujeme za vstřícnost a ochotu pana Šabaky. Děti byly moc šikovné při plnění úkolů, chválíme je také za pěkné chování  v kasárnách.

Po stopách Ještídka, Pláně p. J. 10. - 12. 9. 2019

Na Pláních jsme si to s dětmi užili. Během pobytu jsme stihli opravdu hodně zážitků: jízda lanovkou na Ještěd, návštěva Nového pralesa, válení sudů po sjezdovce, pozorování života v lese s lupou, hry na hřišti, sběr hub, stavění domečků, večerní procházka se stezkou odvahy. Přijel za námi pan Sluka se svým psem Sorbonem a Hanka Böhme s belgickým ovčákem. Paní Böhme cvičí tuto rasu psů, která pak v africkém Kongu pomáhá v boji proti pytlákům a pašerákům slonoviny, želvoviny či šupin luskounů.Také nás na Pláních navštívil člen Horské služby Ještěd, který nám vyprávěl o práci členů HS a názorně ukázal poskytnutí první pomoci. Děti si mohly prohlédnout vybavení auta HS. Děkujeme za zprostředkování návštěvy panu Žižkovi. Na Pláních nám všem chutnalo, výborně zde vaří a podle dětí to je nejlepší restaurace na světě. :)) Děkujeme panu Ištokovi za odvoz zavazadel a panu Astlovi za jejich přivezení. Chválíme děti za pěkné chování, znalosti a dovednosti při plnění úkolů se skřítkem Ještídkem. Na památku si děti ve škole ozdobily trička.                                      Jana Martinovská a Lucie Jírů

Důležitá telefonní čísla a adresy

Škola: Základní škola s rozšířenou výukou jazyků, Liberec

Adresa: Základní škola s rozšířenou výukou jazyků, Liberec, Husova 142/44, 460 01

E-mail: info@zskola.cz

Telefon ředitelna: telefonní číslo: 733 518 277

Kancelář: telefonní číslo: 731 632 396

Jídelna: 485 102 945

Družina: 739 334 394

Telefon sborovna 1. stupeň: 725 088 832

Ředitelka: Mgr. Blanka Lukeš Reindlová                                    

Třídní učitelka: Mgr. Jana Martinovská (jana.martinovska@husovaliberec.cz)

 

Prázdniny

Podzimní prázdniny                          29. 10. - 30. 10. 2019

Vánoční prázdniny                            23. 12. 2019 – 3. 1. 2020

Pololetní prázdniny                           31. 1. 2020

Jarní prázdniny                                  9. 3. – 13. 3. 2020

Velikonoční prázdniny                       9. 4. 2020

Hlavní prázdniny                               1. 7. – 31. 8. 2020

Ředitelské volno: 29. – 30. 6. 2020

 

Třídní schůzky

3. 10. 2019 – společné, 17 – 18:30 h  

28. 11. 2019 – konzultační, 16 – 18 h

9. 1. 2020 – konzultační, 16 – 18 h

2. 4. 2020 – konzultační, 16 – 18 h

21. 5. 2020 – společné, 17 – 18:30 h                                                                                                                                                                                                                                        

Předpokládané výdaje ve druhé třídě:

             pracovní sešity a školní sešity          600 Kč

      třídní fond                                         200 Kč

      pomůcky na Vv + Pč                         200 Kč

      pobyt na Pláních 10. - 12. 9.            800 Kč 

      příspěvek na bilingvní vyučování     500 Kč na celý školní rok

 

Nahlaste, prosím, případné změny telefonních čísel, bydliště …

 

Všem přeji úspěšný start do nového školního roku a těším se na Vaši spolupráci.

                                                                                Jana Martinovská, třídní učitelka