česky deutsch

2.B

Úvod » Třídy » 2.B

Poslední výzva

Žádáme rodiče žáků školy - chlapců, kteří doposud neodevzdali potvrzení o očkování svých dětí nebo návratku o uskutečněném odběru krve u svého lékaře, aby tak učinili nejpozději do čtvrtka 12.12.2019 do 9:00 hod spolu s požadavkem na očkování. Pozdější dodání neumožňuje objednání potřebného množství vakcíny. Oddalování návštěvy lékaře a odběrů krve znemožňuje plné protiepidemické opatření a ohrožuje samotného žáka i ostatní.

Děkuji za Váš vstřícný postoj a spolupráci.

Obracíme se na vás s žádostí, abyste se vzhledem k výskytu virového zánětu jater (žloutenky) typu A řídili níže přiloženými pokyny Krajské hygienické stanice. Žáci (chlapci) prokáží očkování proti VHA doloženým očkováním. Ostatní chlapci se dostaví co nejdříve v ranních hodinách nalačno ke svému ošetřujícímu lékaři, který provede vyšetření včetně odběru krve. Žádanka je součástí níže přiložených pokynů.

 

Prosíme rodiče, aby žáky na pondělí vybavili informacemi o tom, u kterého dětského lékaře jsou přihlášení. Zároveň pokud bylo kterékoli z dětí v minulosti očkováno proti žloutence typu A, tak prosíme o doložení očkování.

 

Vítejte na nástěnce třídy 2.B

školní rok 2019 / 2020 

 

Rozvrh pro školní rok 2019/2020

  1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
od:
do:
7:55
8:40
8:50
9:35
10:05
10:50
11:00
11:45
11:55
12:40
12:50
13:35
13:40
14:25
14:35
15:20
15:30
16:15
Pondělí OSV ČjL Hv Ma   ČjL      
Úterý ČjL Tv Ma Aj   ČjL      
Středa Aj ČjL Ma Prv        
Čtvrtek ČjL Tv ČjL Vv          
Pátek Aj Ma ČjL Prv          

 

 

Vážení rodiče a milé děti, vítám vás na nástěnce třídy 2. B.

 

Ve středu 11.12. budeme psát písemnou práci z anglického jazyka Unit 3 - bude obsahovat všechna slovíčka 1. - 15.+ vazbu I´ve got a/an......

 

Informace ze dne 3. 12. 2019

Děkujeme za všechny hračky, knihy a hry, které děti donesly pro humanitární organizaci Adra.

Pozor!!! Ve třídě se objevila spálová angína.

 

Adventní věnce letos máme od rodičů Leonýska Krále, vánoční stromeček pořídí rodiče Martinky Ištokové a ozdobíme si ho andílky od maminky Filípka Kociána. Moc všem s dětmi děkujeme.

 

20.11. Anglický jazyk - opakovací písemná práce UNIT 2 - členové rodiny + man, woman, girl, boy

 

Geometrie bude pravidelně každý pátek, potřebujeme trojúhelník s ryskou a ořezanou tužku č. 2.

 

Akce naší třídy

10. 12. Vánoční jarmark ve školní družině

11. 12. vánoční fotografování - pro zájemce

12. 12. knižní veletrh, do knihy vložte jméno dítěte, třídu, cenu 

17. 12. Vánoce v Galerii - Lázně, wokkshop, vstupné 20 Kč uhradím z fondu

18. 12. beseda s knihou "ON-LINE ZOO" - ve škole, o bezpečnosti na sociálních sítích

18. 12. Vánoční zpívání druháčků na schodech, 16:30 h, všichni jste srdečně zváni

20. 12. vánoční besídka ve třídě

 

Stránky na podporu dětského čtenářství - tipy na výběr knih pro děti

Výběr knih ze současné české literatury pro děti, https://www.nejlepsiknihydetem.cz/
Čtení pomáhá, http://www.ctenipomaha.cz/
Celé Česko čte dětem, https://celeceskoctedetem.cz/
Rosteme s knihou, http://www.rostemesknihou.cz/cz/o-kampani/aktuality/

 

Informace k anglickému jazyku - každou středu budeme psát minitestík na probíranou slovní zásobu. 

18.9. slovíčka 1 - 5 (red, yellow, blue, green, black)

25.9. slovíčka 1. - 10.

2.10. slovíčka 1 - 11.

9.10. slovíčka - barvy (které už umíme) + čísla 1-5

16.10. Velký test - UNIT 1 (colours, numbers)

Žáci, kteří nebudou ve středu přítomni si napíší tento testík hned po návratu do školy. Dohlédněte prosím na domácí přípravu - vypracovávání domácích úkolů a nošení všech pomůcek na AJ do školy.

Děkujeme N. Šreková, J. Flossmannová

 

Informace k výuce

Psaní: kontrolujte, prosím, správný úchop psacích potřeba a sezení.

Prosím rodiče o pravidelné podepisování hodnocení v notýsku (+ poučení), informací v "kočičkovém" sešitě a domácích úkolů. Každé pondělí vybírám ke kontrole zápisy ve čtecí kartě - je třeba stále s dětmi často a pravidelně číst, používáme učebnice ČJ a PRV, kde je nutné číst  s porozuměním.

Omlouvání dětí zapisujte, prosím, do notýsku.

Pozor na pozdní příchody! Některé děti chodí po zvonění (7:55 h) a narušují tím začátek výuky celé třídy. Děti by měly být ve škole v 7:50 h připravené na výuku.

 

Andělská škola, 5. 12. 2019

Projektový den k výročí 17. listopadu 1989

Galerie - Lázně, výstava a výtvarná dílna, 24. 10. 2019

Autorské čtení v knihkupectví Luxor, 17. 10. 2019

V knihkupectví Luxor jsme se seznámili s knihou Ukradený poklad z nakladatelství Albatros. Knihu napsal Pavel Valach a ilustroval Tomáš Chlud. Pavel Valach nám přečetl úryvek ze své knihy a vyprávěl o tom, jak kniha vzniká. Výtvarník Tomáš Chlud s dětmi kreslil piráty a zaujal je svým vyprávěním o životě pirátů. Oba pánové na závěr vybrali kresby dětí a odměnili je kreslenými obrázky pirátů od Tomáše Chluda. Děti chválíme za pěkné chování a krásné obrázky, které nakreslily v průběhu workshopu. 

Návštěva kasáren, 23. 9. 2019

Děkujeme paní Slukové za zprostředkování návštěvy libereckých kasáren. Kasárnami nás provázel kaplan Petr Šabaka. Vyprávěl nám o práci vojáků u chemického vojska. Děti si pod jeho vedením vyzkoušely některé vlastnosti, které má mít správný voják. Na závěr jsme navštívili Muzeum chemického vojska. Moc děkujeme za vstřícnost a ochotu pana Šabaky. Děti byly moc šikovné při plnění úkolů, chválíme je také za pěkné chování  v kasárnách.

Po stopách Ještídka, Pláně p. J. 10. - 12. 9. 2019

Na Pláních jsme si to s dětmi užili. Během pobytu jsme stihli opravdu hodně zážitků: jízda lanovkou na Ještěd, návštěva Nového pralesa, válení sudů po sjezdovce, pozorování života v lese s lupou, hry na hřišti, sběr hub, stavění domečků, večerní procházka se stezkou odvahy. Přijel za námi pan Sluka se svým psem Sorbonem a Hanka Böhme s belgickým ovčákem. Paní Böhme cvičí tuto rasu psů, která pak v africkém Kongu pomáhá v boji proti pytlákům a pašerákům slonoviny, želvoviny či šupin luskounů.Také nás na Pláních navštívil člen Horské služby Ještěd, který nám vyprávěl o práci členů HS a názorně ukázal poskytnutí první pomoci. Děti si mohly prohlédnout vybavení auta HS. Děkujeme za zprostředkování návštěvy panu Žižkovi. Na Pláních nám všem chutnalo, výborně zde vaří a podle dětí to je nejlepší restaurace na světě. :)) Děkujeme panu Ištokovi za odvoz zavazadel a panu Astlovi za jejich přivezení. Chválíme děti za pěkné chování, znalosti a dovednosti při plnění úkolů se skřítkem Ještídkem. Na památku si děti ve škole ozdobily trička.                                      Jana Martinovská a Lucie Jírů

Důležitá telefonní čísla a adresy

Škola: Základní škola s rozšířenou výukou jazyků, Liberec

Adresa: Základní škola s rozšířenou výukou jazyků, Liberec, Husova 142/44, 460 01

E-mail: info@zskola.cz

Telefon ředitelna: telefonní číslo: 733 518 277

Kancelář: telefonní číslo: 731 632 396

Jídelna: 485 102 945

Družina: 739 334 394

Telefon sborovna 1. stupeň: 725 088 832

Ředitelka: Mgr. Blanka Lukeš Reindlová                                    

Třídní učitelka: Mgr. Jana Martinovská (jana.martinovska@husovaliberec.cz)

 

Prázdniny

Podzimní prázdniny                          29. 10. - 30. 10. 2019

Vánoční prázdniny                            23. 12. 2019 – 3. 1. 2020

Pololetní prázdniny                           31. 1. 2020

Jarní prázdniny                                  9. 3. – 13. 3. 2020

Velikonoční prázdniny                       9. 4. 2020

Hlavní prázdniny                               1. 7. – 31. 8. 2020

Ředitelské volno: 29. – 30. 6. 2020

 

Třídní schůzky

3. 10. 2019 – společné, 17 – 18:30 h  

28. 11. 2019 – konzultační, 16 – 18 h

9. 1. 2020 – konzultační, 16 – 18 h

2. 4. 2020 – konzultační, 16 – 18 h

21. 5. 2020 – společné, 17 – 18:30 h                                                                                                                                                                                                                                        

Předpokládané výdaje ve druhé třídě:

             pracovní sešity a školní sešity          600 Kč

      třídní fond                                         200 Kč

      pomůcky na Vv + Pč                         200 Kč

      pobyt na Pláních 10. - 12. 9.            800 Kč 

      příspěvek na bilingvní vyučování     500 Kč na celý školní rok

 

Nahlaste, prosím, případné změny telefonních čísel, bydliště …

 

Všem přeji úspěšný start do nového školního roku a těším se na Vaši spolupráci.

                                                                                Jana Martinovská, třídní učitelka