česky deutsch

2.B

Úvod » Třídy » 2.B
 

Rozvrh třídy _ pro školní rok 2017/2018

  1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
od:
do:
7:55
8:40
8:50
9:35
10:05
10:50
11:00
11:45
11:55
12:40
12:50
13:35
13:40
14:25
14:35
15:20
15:30
16:15
Pondělí        

 

       
Úterý                  
Středa                  
Čtvrtek                  
Pátek                  

Th - třídnická hodina

Děti byly poučeny o bezpečnostním chování v kontaktu s cizími osobami.

29. června 2018

Dobrý den, loučím se posledním zápisem na nástěnce 2. B v tomto školním roce. Děkuji za květiny a dárky a přeji všem dětem i rodičům pohodové a nádherné prázdniny plné společných zážitků a radostí. Mirka Brejchová

Potřeby a pomůcky do třetí třídy.
1x balík papírů do kopírky, 1x krabici papírových kapesníků, 1x balík skládaných papírových ručníků do zásobníku, polštářek, podsedák.

Pomůcky na výtvarnou výchovu (boxík): vodové barvy, tempery, pastelky, voskovky, modelína, lepidlo Herkules,
fixy, černá tuš, hadřík, igelit na lavice (pozor některé děti stále nemají), zástěra.

V prvním pololetí chodíme plavat!!!
Pomůcky na tělesnou výchovu donést až v únoru: pevnou obuv - botasky, tričko, krátké kalhoty/tepláky, ponožky, uložit do uzavíratelného látkového pytle. Nutně každý vlastní švihadlo.

Vybavení penálu: pero s náhradní náplní, tužka č.1 - 1x, č.2 - 2x, ořezávátko, guma, guma na pero, pastelky zvýrazňovač (fix), lepidlo na papír (tyčinka), nůžky.

Další pomůcky: pravítko 30 dlouhé, kružítko.
Vše pečlivě podepsat
Co bude třeba zaplatit v září:
                                                        Český jazyk nově – pracovní sešit  2 díly
                                                        Vyjmenovaná slova hravě  
                                                        Hravá vyjmenovaná slova               
                                                        Matematika – pracovní sešity 2 díly
                                                        Matematika – Početníček                                                                                  
                                                        Prvouka – pracovní sešit
                                                        Liberec - průvodce
                                                                                                                    Celkem:       470,-                                               
                           
Příspěvek na pomůcky na pracovní vyučování, výtvarnou výchovu a sešity (odhad)     250,-                            
                                                                                            
Vklad do třídního fondu vzdělávací pořady – divadla (odhad)                                        280,-                   
                                                                                                                            --------------------
                                                                              Prosím uhradit v ZÁŘÍ celkem      1000,- Kč    

Rodič platí pouze pracovní sešity a školní sešity. Ostatní učebnice škola žákům zapůjčuje. Budou se na konci roku vracet. Je třeba s nimi zacházet ohleduplně. Učebnice i sešity prosím obalit. Všechno podepsat či označit i zejména pero.
Boxíky odnesou děti přes prázdniny domů. Prosím vykliďte je, vymyjte a vybavte podle informací. Zpět je děti přinesou v září. Šatní skříňky dětem zůstávají. Je nutné je vyklidit a ponechat přes prázdniny uzamčené. Klíček dětem zůstává. Domů děti odnesou i polštářky a podsedáky.
Úkoly přes prázdniny:
•    napsat 1 pohled paní učitelce z prázdnin a poslat nebo přinést v září do školy (na nástěnku o prázdninovém cestování)
•    procvičovat v praxi znalost hodin, násobilku, počítání do 100
•    přečíst alespoň 1 knihu – zapsat do Prázdninového deníku
•    4 zápisy do Prázdninového deníku (po 7 větách + nakreslit obrázek, foto, pohledy, …)

Ve třetí třídě absolvují děti v prvním pololetí vždy ve čtvrtek či v pátek od 8:00 do 9:00 v rámci výuky TV povinný plavecký výcvik v rozsahu 20 hodin.
Předpoklad na výuku s rodilým mluvčím ve 3. ročníku je 4 hodiny týdně. Za minulý školní rok máme za RM přeplatek, který bude převeden do dalšího ročníku a bude o něj platba v následujícím školním roce krácena.
24. 9. – 26. 9. 2018 jsme pozvaní k Herešům do penzionu v Rudolfově na „Harmonizační dny“. Cena ze známosti vytvořena pro 3. B 2x plná penze 640,- Kč.


 

 

24. června 2018

Protože počasí je takové jaké je, nedá mi to a píšu ještě upozornění, že v případě deště je hřiště ve Vratislavicích uzavřeno. Udělali bychom místo "Loučení.." "Vítání..." v září.

Zdraví Mirka Brejchová

22.  června 2018

Dobrý den, mílovými kroky kráčíme vstříc prázdninám !!!!!

V pondělí 25. 6. vás srdečně zvu mezi 16:00 a 17:00 na "Loučení s druhou třídou na hřišti ve Vratislavicích za kinem". Objednala jsem možnost opékání uzenin z vlastních zásob.

Přiobjednám ještě dobré počasí a snad se to podaří. 

Celý minulý týden jsem pečlivě  a pozorně četla "KNIHY". Žasla jsem, co vše jste s dětmi dokázali. Patří vám můj obrovský obdiv. Vím, že máte nemalý podíl na tom, že vznikla tak půvabná a nápaditá dílka. Napsali jste užasné, vystihující a vtipné záložky o autorovi. Teď mám pouze dilema, co dál a kam se ještě posunout ve třetí třídě, když výkony ve druhé jsou na maximu. Těším se na osobní setkání ve Vratislavicích. 

Vydařený a pohodový poslední víkend tohoto školního roku přeje Mirka Brejchová

20. června 2018

Dne 27. 6. (úterý) bude poslední sběr starého papíru v tomto školním roce. Balíčky skládejte pod stříškou u zadního vchodu, dětem prosím napište lísteček s počtem odevzdaných kilogramů. Děkuji Mirka Brejchová

16. června 2018

Náplň posledního týdne školního roku:

25.6. – Konec vyuč. v 11:45 -  vybíráme učebnice (Prv, Čj, Čít), uklízíme třídu, děti si odnesou boxík, polštářk  a výkresy - vyklidí šatní skříňky, které jim zůstanou i do následujícího šk. roku. Věci, které budou zapomenuty ve skříňkách, budou po prvním vyučovacím týdnu následujícího školního roku zlikvidovány. Počátkem prázdnin také proběhne likvidace věcí z nálezů v hale školy.

Mezi 16:00 a 17:00 Loučení s druhou třídou na hřišti ve Vratislavicích u kina


26.6. – Den plný her (děti si mohou přinést své oblíbené knihy, hračky, stolní hry, karty…), rozdáváme učebnice, děti obdrží seznam pomůcek do 3.tř.

27.6. – Představujeme si knihy.

28.6. – Čtvrtek s paní učitelkou Petrou - hry, soutěže, ukončení v 11:45.

29.6. – Slavnostní rozdávání vysvědčení, ukončení cca do 9:00.

15. června 2018

Dobrý den,

v příštím týdnu nás čeká ve středu pro další polovinu žáků program o libereckých domech.  Informace jsou na webu v předchozím týdnu.

Počínaje 21. 6. (čtvrtek) bude vyučování ukončeno v 11:45. Děti mohou jít do družiny a na oběd.

Stále platí, že trénujme násobilku a hodiny - napíšeme z obojího ještě testíky.

Do středy prosím uzavřete knihy a děti je odevzdají ve škole. Nezapomínejte stále jestě na čtecí kartu. 

Připomínám v pondělí 25. 6. mezi 16:00 a 17:00 Loučení s druhou třídou na hřišti ve Vratislavicích u kina (stejně jako v minulém školním roce).

Pokud bude dítě nepřítomno v týdnu od 25. 6., musí odevzdat učebnice a odnést si pomůcky do 22. 6. 2018

Děkný víkend přeje Mirka Brejchová

12. června 2018

Zítra se mou odchází skupina paní učitelky Stehlíkové na program o libereckých domech. Program proběhne i za mírného deštíku. Pláštěnky a deštníky s sebou. Bude-li hodně pršet, bude náhradní program ve třídě. Z Mt bude testík z násobilky. Zdraví Mirka Brejchová

11. června 2018

HODINY, HODINY...

Dobrý den, kdo má zájem posílám zítra domů k nahlédnutí test z hodin. Dětem dělá problém zejména údaj např.: 2:55 (malá ručička ukazuje ke trojce -  pak špatně udávají 3:55).

 Ve škole teď budeme pracovat s hodinami každý den. Také trénujte!!!  Ve čtvrtek zadám další test.

Testíky platí i  pro násobilku. STÁLE NEMÁM OD NĚKTERÝCH DĚTÍ ZAPLACENÉ FOTOGRAFIE!!! POSÍLEJTE PO DĚTECH.

Zdraví Mirka Brejchová

8. června 2018

Dobrý den, do středy 20. 6. mají děti uzavřít svoje knihy, které píší. Rodiče prosím, aby do knihy zapsali sloupek o autorovi, jak jsme o tom hovořili na třídních schůzkách. Uděláme si vzájemné představování knih a také pozveme ostatní třídy.

Ve středu 13. 6. odchází skupinka paní učitelky Stehlíkové se mnou na program o libereckých domech, další středu ji vystřídá skupina paní učitelky Weinzettlové. 50,- Kč uhradím z fondu.

TRÉNUJTE NÁSOBILKU DO 5-TI A ZNALOST HODIN (např.: 5 hod. 10 min, za 5 min 1/2 6, 4 hod. 55 min a pod).

Jako domácí úkol je pracovní list k procvičování znalostí hodin. Obdobný list dostanou žáci v pondělí jako test. V násleujících 14 dnech budeme psát testíky z násobilky. Zdraví a krásný víkend  přeje Mirka Brejchová

7. června 20018

Dobrý den, kdo potřebuje trénovat násobilku, zapsal si to dnes do úkoláčků. Trénujte, trénujte, hlavně dělení. Zdraví Mirka Brejchová

6. června 2018

Dobrý den, výlet se opravdu vydařil. Počasí nám přálo, děti byly prima, nemělo to chybu. Ze 120.- Kč, které jsem vybrala, jsme odčerpali 60,- na jízdné. Ze zbývajících 60,- Kč zaplatím 10,- Kč za vstupenku na Veletrh dětské knihy - dnes a 50,- Kč jako vstupné do Naivního divadla, kam půjdeme v pondělí 11. 6. na program "Čechy leží u moře". Ze školy odcházíme asi v 8:15. Může prosím někdo jako doprovod? Kontaktujte mě.

POSÍLEJTE PO DĚTECH PENÍZE NA FOTKY. ČÁSTKU MAJÍ ZAPSANOU VE SLUNÍČKU.

Krásný čas přeje Mirka Brejchová

1. června 2018

Dobrý den, v následujícím týdnu nás čeká:

4. 6. TEST  z PRV. - opakování hodin, ročních dob a měsíců v roce, znalosti jarních kytiček, znalosti trojic zvířat - samec, samice, mládě a ptáků.

5. 6.  VÝLET

Sraz: v 7:45 na školním hřišti a v cca 8:00 odchod na tramvaj
Odjezd: z nádraží ČD v 8:58 směr Brniště
Program: návštěva Stezky hastrmanů – www.stezkahastrmanu.cz
Návrat: v 15:13 na nádraží ČD Liberec – zde si rodiče vyzvednou své dítě

S sebou: jízdenka MHD, vhodné oblečení a obutí (PLÁŠTĚNKU), jídlo na celý den, pití. Všichni na sebe zelená trika z "PASOVÁNÍ"!!!! Červené pentličky do vlasů, TUŽKY!!!

Doporučené kapesné do 30,- Kč.

6. 6. - DEN VE SPOLEČENSKÉM OBLEČENÍ

první hodinu TEST - násobení a dělení  do 5-ti. Dokončení celotřídní hry z výletu.

Festival dětského čtenářství (Lidové sady) - v 9:15 ODCHÁZÍME do LS, vstupné 10 Kč zaplatím z fondu, děti si mohou vzít své peníze, pokud by si chtěly zakoupit knihy přímo od vystavovatelů, do školy se vrátíme do 12:40 h na oběd. Od 10:00 h se zúčastníme programu se spisovatelkou Petrou Braunovou (čteme od ní knihu Kuba...... necháme si ji podepsat). Prosím, kdo by mohl jít se mnou jako doprovod, kontaktujte mě. Děkuji.
https://www.veletrhdetskeknihy.cz/

Vstupenka platí i ke vstupu pro další dny.

 
V pondělí 4. 6. ODPADÁ Z PROVOZNÍCH DŮVODŮ SBOREČEK.
 
Pěkný víkend Mirka Brejchová

 

30. května 2018

Dobrý den, v pátek 1. 6. oslavíme MDD. Ráno jdou děti normálně plavat. Po plavání budeme hrát třídní hru "Riskuj". Chybět nebute i "něco na zub" a dárky v podobě knih, které jsem dětem s vašim souhlasem z třídních schůzek objednala. Knihy zatím necháme ve škole. Po přečtení si je děti příští rok vezmou domů. Ukončení třídní oslavy bude v 11:45. Potom jdou děti  na oběd a do družiny.

Zdraví Mirka Brejchová 

Pozor mnoho dětí nezvládá svižně násobení a dělení do 5-ti. TRÉNUJTE, TRÉNUJTE, TRÉNUJTE!!!

 

25. května 2018

Dobrý den, kdo ještě neuhradil školní výlet, učiňte tek bezprostředně. Platbu za ČD musím poukázat předem podle objednávky. 

Pilně pracujeme. V PRV se potýkáme se znalostí hodin. Procvičujte prosím s dětmi tuto dovednost v praxi běžného života. V MT probíráme násobilku 5 -ti. Je to poslední letošní znalost z Mt, kterou musí děti zvládnout. V Čj probíráme psaní velkých písmen u vlastních a místních jmen. Nezapomínejte na čtení. Pohodový víkend přeje Mirka Brejchová

18. května 2018

Dobrý den, děkuji všem za účast a vstřícnost na oslavě Dne maminek a třídních schůzkách. 

Vybírám 120,- Kč na výlet, 50,- Kč na výukový program se SM a 30,- na pochoutku k MDD. Zaokrouhlila jsem to na celou částku 200,-. Přebytek vložím do třídního fondu.

Jako víkendový úkol bude předposlední záznam do knihy. 

Pěkný víkend přeje Mirka Brejchová

Prosím podepište v úkolníčku oznámení o konání třídních schůzek. Děkuji.

10. května 2018

Dobrý den, třídní schůzky 17. 5. budou od 17:00 u nás ve třídě. Od 17:45 je možné konzultovat s p. učitelkami na NJ. 

Oslava "Dne matek je 15. 5. od 17:00 ve třídě. Účast dětí na oslavě je velmi nutná, protože mají společné říkání, které na sebe skládankově navazuje. Na všechny maminky(v případě nepřítomnosti maminky i tatínky) se moc tešíme... A bude i překvapení!!!

Zdraví Mirka Brejchová

4. května 2018

Dobrý den, zdravím všechny v májovém měsíci. Co nás čeká?

9. 5. hned po volných dnech -  FOCENÍ TŘÍDY

15. 5. od 17:00 oslava Dne matek -  ve třídě

17. 5. třídní schůzky - čas upřesním

Jako domácí úkol je pracovní sešit z PRVOUKY - dokončit a udělat strany 63- 65 včetně. Z MT - začíníme násobilku 4. Opakujte svižné počítání násobilek 2 a 3. Z ČJ trénujeme - řadu slovních druhů a jejich rozlišení a  básničky pro maminku, z PRV - čas, kalendář, měsíce a roční doby, postupně i hodiny. 

Krásný májový čas přeje Mirka Brejchová

27. dubna 2018

Dobrý den, jako úkol na volné dny je psaní knihy a kdo nemá, dodělá PS z ČJ na straně 29. Pozor, mnoha dětem jsem na této straně vyznačila chyby. Z matematiky jsme probrali násobení a dělení 3, z ČJL se stále učíme slovní druhy. Z prvouky jsme začali probírat roční období.

Děti odnesly domů k nahlédnutí a podpisu 3/4 letní hodnocení prospěchu. Vraťe mi jej prosím po dětech.

Každý si nalepil do Sluníčka svoji básničku k oslavě Dne matek (15. 5. od 17:00). Básničky prosím naučit během volných dní. 

Dostala jsem tip na školní výlet viz http://www.stezkahastrmanu.cz     

Minulou sobotu jsme tam zajeli. Tip vyhovuje po všech stránkách. Doprava vlakem, zábavné úkoly pro děti, prolézačky a houpačky, nanuky v prodejně ve vesnici, délka trasy 6 km. Plánuji výlet uskutečnit 5. 6. 2018. 

Pěkné pohodové dny volna přeje Mirka Brejchová

23. dubna 2018

Prosím podepište oznámení ve Sluníčkovém sešitě. 

Během tohoto týdne si děti odnesou domů k podpisu "Hodnocení za 3/4". Hodnocení podepište a pošlete zpět. Děkuji

22. dubna 2018

Dobrý den, POZOR, POZOR.....

Mnoho dětí nemá lepidlo na papír v tyčince. Často dětem také chybí nůžky. Oboje budeme v následujícím týdnu nutně potřebovat.

Nezapomeňte podepsat ve Sluníčku informace  o ukončení výuky ve čtvrtek 26. 4. a informace o ředitelském volnu.

V květnu plánuji oslavu DNE MATEK. Termín by byl úterý 15. 5. od 17:00 u nás ve třídě. Ve čtvrtek 17. května jsou  třídní schůzky.

Začaly jsme násobilku 3. Trénujte řadu násobků 3. Testík z násobení a dělení 2 dopadl moc dobře, děti zaslouží pochvalu. Snažíme se rozlišovat podstatná jména, slovesa a předložky. Budeme se učit vyjmenovat řadu všech 10 slovních druhů. Probíraly jsme hospodářská zvířata. Jako víkendový úkol je sloupeček z matematiky a pracovní sešit z prvouky (hospodářská zvířata).

9. května se děti budou fotit.

Slunečný a teplý víkend přeje Mirka Brejchová

18. dubna 2018

Dobrý den,

zítra si děti nalepí do Sluníčka informaci o tom, že ve čtvrtek 26. 4. bude vzhledem k zápisu výuka ukončena v 11:45. Děti půjdou na oběd a do družiny. V pondělí 30. dubna a 7. května 2018 je ve škole vyhlášeno ředitelské volno. Děti mohou jít na základě přihlášky, kterou mají nalepenou ve Sluníčku, do školní družiny.

Informace prosím ve Sluníčku podepište.

Zdraví Mirka Brejchová

17. dubna 2018

Předávám pozvánku na "KRAJSKÝ DEN ZEMĚ" dne 20. 4. 2018, který pořádá KRAJSKÝ ÚŘAD. Podrobnosti jsou na pozvánce ve vestibulu školy. Zdraví Mirka Brejchová a Filípek Hořín z 2. B

13. dubna 2018

Dobrý den, v tomto týdnu jsme začali nově probírat v matematice dělení 2. V ČJL jsme pokračovali v rozlišování slovních druhů (podstatných jmen a sloves), v prvouce jsme napsali opakovací test z kapitolky "jaro"a naučili jsme se něco o životě včel a ptáků na jaře.

Jako víkendový úkol jsou dva sloupečky z matematiky na pracovním listě.

Všem moc děkuji za tipy na školní výlet. Moc se mi líbil park Mirakulum. Když jsem začala zjišťovat, na kolik by nás přišel autobus, zhrozila jsem se. Od pondělka nás bude ve třídě 32 žáků. Najít autobus pro 34 pasažérů nelze.  Když dáme dohromady dvě třídy z prvního stupně, je nás opět moc, protože autobus pobere pouze 60 pasažérů a všechny ostatní třídy mají po 29 -30 žácích. Obří patrové autobusy jsou pro jednodenní výlety nedostatkové. V úvahu tedy přichází pouze lokalita dosažitelná vlakem. Například exkurze do výrobny dřevěných hraček do podniku Detoa v Albrechticích v Jizerských horách, která je spojená s kreativní dílnou. Raději bych ale něco v přírodě.

 

Moc děkuji za dodané krabičky papírových kapesníků.

Přeji krásný, teplý víkend, který si užijeme venku v přírodě. Zdraví Mirka Brejchová

9. DUBNA 2018

Dobrý den, ve třídě máme roupy. Promluvte prosím s dětmi o nutnosti mytí rukou zejména po použití WC. Pozor na okusování nehtů. Proberu to s nimi zítra také ve škole. Zdraví Mirka Brejchová.

8. dubna 2018

Dobrý den, hledám tipy na školní výlet, aby byl pro děti přitažlivý a zábavný. Nemá někdo z rodičů NÁPAD??? Děkuji a přeji pěknou neděli. Zdraví Mirka Brejchová

6. dubna 2018

Dobrý den, začali jsme se učit násobilku 2. Prosím opakujte doma řady násobků (2, 4, 6, 8, ...) i jednotlivé příklady ( 2 x 4, 7.x 2, 8 x 2 ...). Jako víkendový úkol je pokračování knihy a dokončit  s. 9 v písance.

Nezapomeňte na čtecí kartu. 

Mnoho dětí nemá na geometrii pravítko, které je 30 cm dlouhé. Doplňte prosím a nezapomeńte ho podepsat.

26. dubna proběhne na škole zápis do 1. tříd. Vyučování bude v tento den ukončeno v 11:45. Děti půjdou na oběd a do družiny.

Kdo může, pošlete prosím do školy papírové kapesníky v krabičce. Došla nám zásoba. Děkuji.

Krásné jarní dny přeje Mirka Brejchová

Tipy na procvičování:

Matematika

On-line procvičování - pro 1. - 5. ročník, stačí si vybrat třídu

www.matika.in/cs/ - zažij radost s matematikou (1. - 5. ročník) - vyber si třídu

Matematika hrou   pro všechny ročníky

Matematika na internetu - vše pohromadě

Brumlík     pro 1. - 5. ročník, vyber si třídu

Matematika - logické úlohy MATEMATIKA IN

Mat Mat - inteligentní procvičování matematiky

Český jazyk

 On-line procvičování  - pro 2. - 5. ročník, stačí si vybrat třídu

www.gramar.in/cs/ - zažij radost s češtinou (1. - 5. ročník) - vyber si třídu

Brumlík                    - Čj pro 1. - 5. ročník, vyber si třídu

Diktáty EWA -  procvičování ČJ

KamiNet - testy k procvičování Čj , přehled mluvnice, literární ukázky
 

Prvouka

Brumlík   - prvouka pro 1. , 2. a 3. ročník

V pondělí 30. dubna a 7. května 2018 je ve škole vyhlášeno ředitelské volno. Děti mohou jít po předchozím přihlášení do školní družiny.

4. dubna 2018 bude sběr starého papíru. Balíčky nechte pod stříškou u zadního vchodu, počet kg napište prosím dětem na lísteček. Děkuji Brejchová

28. března 2018

Dobrý den, končí náš kraťoučký předvelikonoční týden. Myslím, že se líbíl všem. Úžasný byl včera projekt v IQparku, prima bylo i pondělní zdobení vajec a dnešní učení deváťáků. Dnes jsme každý ochutnal z naše třídního beránka, abychom se ve zdraví a svornosti sešli za rok zase. Přeji vám klidné a spokojené Velikonoce a nebude-li sluníčko na obloze, mějte ho alespoň v duši. Zdraví Mirka Brejchová

Jako prázdninový úkol jsou cvičení v PS z matematiky vše do s. 33 včetně.

22. 4. je Den země. Budeme k této příležitosti vytvářet plakát "Modrá planeta šťastná i nešťastná" - bude to koláž. Prosím vyhledávejte a vystříhávejte obrázky s touto tématikou.

23. března 2018

Dobrý den, následující týden bude pracovně krátký. V pondělí děti potřebují k nazdobení vyfouklá vajíčka.

V úterý odcházíme v 8:00 do IQlandie. Pozor návrat až ve 13:00. Děti půjdou na oběd později, než je běžné dle rozvrhu. Pošlete mi návratky na akci a 70,- Kč. 

Ve středu od 7:55 do 11:45 -  projektový den"Škola naruby"  - učí žáci 9. tříd. (Den učitelů).

Víkendový úkol je ČJ - doplňovačka a opis do sešitu, čtecí karta a kytička - "Jsem šťastný, když".

Jarní sváteční dny prožijte v pohodě, klidu a zdraví. Pozdrav posílá Mirka Brejchová

 

Děti mají nalepeno ve sluníčku:

1. Informace  ŠD o Velikonočních prázdninách.

2. Informace s návratkou o návštěvě IQlandie. Vyplňte a pošlete zpět. Uhraďte 70,- Kč.

4. dubna 2018 bude sběr papíru.

Zdraví Mirka Brejchová

 

16. března 2018

Dobrý den, zaseli jsme osení, čekáme na úrodu, snad se zadaří.

Do Velikonoc nás čeká spousta zajímavých akcí.

V pondělí 19. 3. (druhá vyučovací hodina) akce se společností Maják - Zdravé  tělo.

V úterý na počest nástupu jara mohou děti přijít v bílém či modrém oblečení(stačí triko).

22. 3. jsou konzultační třídní schůzky - v úvodu webu arch na objednání.

Prosím podepisujte zápisy a známky v NOTÝSKU. Známky zapisuji každý čtvrtek. V některých notýscích jsou zápisy nepodepsané. Omlouvejte nepřítomnosti  dětí v omluvném listu. 

Dětem hojně chybí TYČINKOVÉ LEPIDLO  na papír, prosím doplňte jej.

Na Pč budeme potřebovat obrázky s jarní tematikou a velikonoční ubrousek.

Před Velikonocemi si děti mohou v dílnách mimo vyučování vyzdobit vyfouklá vajíčka, která si přinesou z domova.

27. 3. půjdeme na projektové vyučování vědeckých dílen a science show do IQPARKU. Vstup bude 70,- Kč. Vezmu-li tuto částku z fondu, prakticky jej zlikviduji. Proto vás prosím posílejte 70,- Kč po dětech. Příjem potvrdím a nepřítomným vrátím.

28. 3. školní projekt "Škola naruby".

Jako víkendový úkol je kniha. Prosím, kdo má doma nějaké pokojové květiny, proberte s dětmi jejich názvy a zásady pěstování. Děkuji a přeji klidný víkend Mirka Brejchová

 

9. března 2018

Dobrý den, v pondělí 12. 3.  budeme mít dopravní výchovu. Děti budou pracovat po celou dobu výuky na různých stanovištích a plnit úkoly.

22. 3. jsou konzultační třídní schůzky od 16:00 do 18:00. 

Na konzultace se  od pondělí  zapisujte do časového pořadníku, který bude umístěn a stránkách školy v sekci úvod. 

V pondělí 30. dubna a 7. května 2018 je ve škole vyhlášeno ředitelské volno. Děti mohou jít po předchozím přihlášení do školní družiny.

Pěkný víkend přeje Mirka Brejchová

7. března 2018

Plánované akce, potřebné pomůcky

12. 3. Dopravní výchova - dopolední program ve škole.

15. 3. Pč - setí velikonočního osení. Každý potřebuje vlastní vymytou krabičku od Ramy.

19. 3. Zdravé tělo - tématický preventivní program společnosti Maják.

20. 3. Barevný den - akce školního parlamentu (dívky mohou přijít v bílém, chlapci v modrém oblečení).

21. 3. Výroba koláže "Klíč k jaru". Využijeme obrázky s jarní tematikou, které pilně shromažďujete.

22. 3. Zdobení polystyrénových vajíček ubrouskovou technikou. Děti potřebují lepidlo Herkules a ubrousek s velikonočním motivem.

 Školní parlament zároveň děti vyzývá k přípravě oslav Velikonoc - kdo se bude chtít účastnit, má si začít chystat vyfouknutá vajíčka.

Zdraví Mirka Brejchová

5. března 2018

Dobrý den, vítám všechny po prázdninách. Sešli jsme se v plném počtu. Pomalu si zvykáme na běžný režim. Jde to ztuha. Zejména umět posečkat a vyslechnout druhého, je pro některé až extrémně náročné, ale věřím, že to zase dáme.

Zítra 6.3. jedou prvňáčci opět do A - Stylu. Mají narozdíl od nás velkou nemocnost a prosí o pomoc. Pokud souhlasíte, aby se vaše dítko akce zúčastnilo jako náhradník (v případě, že bude volno), vybavte je 110,- a potřebnou výstrojí (vše již znáte).

Připomínám, že je potřeba sbírat obrázky s jarní tematikou k výrobě koláže "Klíč k jaru".

Prosím, zda někdo nemá (čistě náhodou) doma starou nepotřebnou funkční žehličku bez otvorů na napařování. Upotřebili bychom ji při výtvarce. Děkuji Brejchová

Ve 2. pololetí bude místo hodin TV realizována vždy v pátek povinná výuka plavání v libereckém plaveckém bazénu.

1. lekce proběhne v pátek 9. 2. 2018

Ze školy budeme odcházet zadním vchodem z hřiště v 7:30. Návrat do školy bude na velkou přestávku. Jestliže budete vodit dítě přímo k bazénu, je třeba s ním zde vyčkat až do příchodu paní učitelky (7:45), které ho předáte.  Následovat budou tři vyučovací hodiny MT, NJ a ČJL.
Děti potřebují: do samostatného batůžku (kromě aktovky, kterou si nechají v šatně) plavky, ručník, děvčata s dlouhými vlasy gumičku do vlasů a ručník navíc, koupací čepici, hřeben, fén. 
S tímto budou souviset i drobné úpravy v rozvrhu. V pondělí bude místo TV ČJL a ve čtvrtek bude PRV.
Jako úkol na prázdniny je "Moje kniha" - nový záznam. Jinak si společně užijte volna a sportování v přírodě. Zdraví Mirka Brejchová
                    
 

Co nás čeká?

11. 1. 2018 - pololetní konzultace
22. 1. - 26. 1.  2018 - Recitační soutěž (třídní kolo)
2. 2.  2018 - Pololetní prázdniny
12. 2. 2018 - Vzdělávací pořad KVK Liberec (odchod v 8:00 - návrat 10:30)
12. 2. 2018 - Tonda Obal - beseda o recyklaci (4. vyučovací hodina).
26. 2. až 4. 3. 2018 - Jarní prázdniny              
22. 3. 2018 - konzultace za třetí čtvrtletí                  
29. 3. až 30. 3. 2018 - Velikonoční prázdniny
17. 5. 2018 - Třídní schůzky                  
1. 7. až 31. 8. 2018 - Letní prázdniny


Tipy na zábavné procvičování učiva najdete na skolakov. eu

 

Zdraví Mirka Brejchová

Dobrý den, moc děkuji paní Paškové za nahrání fotek do galerie.

Prázdniny:

Hlavní        -  1. 7. - 31. 8. 2018
 
V pondělí 30. dubna a 7. května 2018 je ve škole vyhlášeno ředitelské volno. Děti mohou jít po předchozím přihlášení do školní družiny.

Třídní schůzky

17. 5. 2018

Důležitá telefonní čísla a adresy:

-        Sekretariát školy:  731632396

-        Telefon sborovna 1. stupeň: 725 088 832

-        E-mail:  info@zskola.cz

-        Web: www.zskola.cz

-        Ředitelka: Mgr. Blanka Reindlová

-        Třídní učitelka: Mgr. Miroslava Brejchová

-        email: miroslava.brejchova@husovaliberec.cz

-        Školní jídelna: 485 102 945