česky deutsch

2.B

Úvod » Třídy » 2.B

 

Rozvrh třídy _ pro školní rok 2018/2019

  1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
od:
do:
7:55
8:40
8:50
9:35
10:05
10:50
11:00
11:45
11:55
12:40
12:50
13:35
13:40
14:25
14:35
15:20
15:30
16:15
Pondělí Th Nj Tv Vv

ČjL

       
Úterý Ma ČjL Prv ČjL        
Středa Nj ČjL Ma ČjL          
Čtvrtek ČjL Nj Ma Prv   Hv      
Pátek ČjL Tv Ma ČjL          

Th - třídnická hodina

Děti byly poučeny o bezpečnostním chování v kontaktu s cizími osobami.

 

VÁŽENÍ RODIČE, MILÉ DĚTI,

VÍTÁM VÁS NA STRÁNCE TŘÍDY 2.B A PŘEJI VÁM KRÁSNÝ ŠKOLNÍ ROK 2018/2019 PLNÝ POHODY A RADOSTI.PETRA SOLDÁNOVÁ.

 

 

26.6.2019 - sběr papíru

 

21.6.2019

Děti dnes dostaly seznam pomůcek a potřeb na příští školní rok, v elektronické podobě ho najdete zde ve spodní části stránky. PS

 

Vzhledem k hlásícím tropům se středeční výlet přesouvá k Lesnímu koupališti, kde si děti budou moci hrát ve stínu u potůčku.

 

SPANÍ VE ŠKOLE 25.6 .-26.6 .2019

Sraz dětí: 25.6. (úterý) v 17:00 hod. na školním hřišti. Ty děti, které nepůjdou tento den už domů z družiny, si donesou věci na přespání již v úterý ráno a nechají si je v ranní družině.

Co s sebou: Spacák, karimatku, hygienické potřeby, ručník, malý batůžek, lahev na pití, pohodlné oblečení na krátký výlet (středa), věci na převlečení (dle aktuálního počasí), oblečení na spaní, popř. léky proti alergii apod.

Jídlo: Na úterní večer prosíme, abyste dětem dali něco na opékání (buřty, párky)- dle toho, co mají děti rády. Dále bychom Vás chtěli poprosit o menší spolupráci v podobě jídla na druhý den (snídaně, svačina). Uvítali bychom, kdyby byl někdo ochotný napéct např. perník apod. Fantazii se meze nekladou J

Program:

Úterý: Opékání a hry na hřišti na Králově Háji, přesun do školy – večerní promítání filmu/ů ve školní aule.

Středa: Pěší výlet na Českou chalupu a zpět, návrat do školy nejpozději do 12:00.

Družina probíhá po oba dva dny v obvyklém provozu. Děkujeme za spolupráci. Petra Soldánová, Natálie Šreková, Eva Hrůzová, Kateřina Matrasová

 

 

SPANÍ VE ŠKOLE

Milí rodiče, z organizačních důvodů přesouváme spaní ve škole o den dopředu a to jest na 25.6.-26.6.2019 (z úterý na středu)!!! Podrobnější informace dostanou děti nejpozději do konce týdne. Děkujeme za pochopení.P.Soldánová + N.Šreková

 

Žádáme žáky, aby si do 27.6. 2018 vyklidili své šatní skříňky, boxy a odnesli si své školní potřeby, které během roku ponechávají ve škole. Důvodem je úklid a malování. Neodnešené věci budou shromážděny v prostorách skladu školy a to pouze do 15.9. 2019. Poté budou předány pro potřebu červeného kříže a charity.

 

 

TŘÍDNÍ FOND

Vážení rodiče,

ze školy v přírodě po vyúčtování zůstalo 400 Kč na každého žáka, které tedy s Vaším dovolením převedu do třídního fondu na příští rok, jak jsme se domluvili na třídních schůzkách a o to méně vyberu v září do roku následujícího.Děkuji PS.

 

 

ORGANIZACE VÝUKY DO KONCE ŠKOLNÍHO ROKU

Uzavření klasifikace - do 18. 6 2019

Vybírání učebnic - proběhne 21.6. 2019

Organizace vyučování ve dnech od 20.-.27.6.2019 - celý první stupeň se bude v těchto dnech učit od 7:55 - 11:45. Družina bude v provozu jako obvykle

25.6.-26.6. - spaní ve škole, podrobnější info včas dodáme

 

 

Vážení rodiče,

pokud mě budete potřebovat kontaktovat prostřednictvím emailu, použijte, prosím, tuto adresu:petra.soldanova@husovaliberec.cz

 

 

Milí rodiče,v níže přikládám krátké video, které nám z  fotek vytvořila naše nejlepší paní vychovatelka Kačka :)

https://splice.gopro.com/v?id=vdEpvo

 

 

 

 
Třídní schůzky:                                              
 
13. 9.   - prezenční od 17:00 – SHROMÁŽDĚNÍ rodičů – účast nutná!!!
15. 11. - konzultační pouze na objednání (16:00 - 18:00)
17. 1.  - konzultační pouze na objednání (16:00 - 18:00)
21. 3.  - konzultační pouze na objednání (16:00 - 18:00)
23. 5.  - prezenční od 17:00
 
 
Školní prázdniny:
 
Podzimní:             29. a 30. 10. 2018             
Vánoční:               22. 12. – 2. 1. 2019 + 3. a 4. 1. ředitelské volno. Nástup do školy 7. 1. 2019
Pololetní:              1. 2. 2019
Jarní:                    4. – 8. 3. 2019
Velikonoční:        18. 4. 2019
Hlavní:                 29. 6. – 1. 9. 2019

 

 

Důležitá telefonní čísla a adresy

Škola: Základní škola s rozšířenou výukou jazyků, Liberec
 
Adresa: Základní škola s rozšířenou výukou jazyků, Liberec, Husova 142/44, 460 01
 
 
 
-        Sekretariát školy:  731632396
 
-        Telefon sborovna 1. stupeň: 725 088 832
 
-        E-mail:  info@zskola.cz
 
-        Web: www.zskola.cz
 
-        Ředitelka: Mgr. Blanka Lukeš Reindlová
 
-        Třídní učitelka: Mgr. Petra Soldánová
 
-        tel: 733 322 749
 
-        email: petra.soldanova@husovaliberec.cz
 
-        Školní jídelna: 485 102 945