česky deutsch

2.B

Úvod » Třídy » 2.B
 

Rozvrh třídy _ pro školní rok 2017/2018

  1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
od:
do:
7:55
8:40
8:50
9:35
10:05
10:50
11:00
11:45
11:55
12:40
12:50
13:35
13:40
14:25
14:35
15:20
15:30
16:15
Pondělí Th Tv ČjL Prv

 

       
Úterý ČjL Nj Ma ČjL          
Středa Ma ČjL Nj Vv ČjL        
Čtvrtek Hv Ma Tv ČjL        
Pátek ČjL Prv Ma Nj ČjL        

Th - třídnická hodina

Vážení rodiče, milí žáci, vítám Vás na nástěnce 2. B

Mirka Brejchová

 

Nedá mi to, prosím ještě jednou: NEZAPOMENOUT s sebou do Rudolfova

Teplé oblečení

 
KARTIČKU POJIŠTĚNCE nejlépe kopii
PROHLÁŠENÍ ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCŮ
VYPLNĚNOU NÁVRATKU s telefonem k zastižení
1x lístek na MHD nebo kartu
Tyto doklady a uhrazení pobytu 740,- Kč odevzdají v euro deskách učitelce při příjezdu na místo. 
Penál, nůžky, lepidlo. Pracovní sešit z matematiky, obálku, kam děti napíší svoji adresu a známku na dopis.
Návrat v pátek do 12:30 do školy na oběd. Děti mohou jít dále do družiny.

Dobrý den,

dnešní test z prvouky se všem nepovedl. Měsíce v roce opakujte stále. Děti si budou moci svoje známky opravit. 

Na školu v přírodě prosím nezapomeňte 1x lístek na MHD, obálku se známkou a adresou, vyplněné formuláře, kopii kartičky pojištěnce. 

Zdraví a v Rudolfově se na viděnou těší Mirka Brejchová

Do školy  v přírodě doporučuji dát dětem místo kartičky pojištěnce pouze její kopii.

15. září 2017

Dobrý den,

veliká pochvala patří dětem za práci v matematice.

Prosím nezapomínejte kontrolovat a podepisovat Sluníčkový sešit a Notýsek. 

V pondělí budeme psát testík z prvouky. Učivo bude ze strany 3 v učebnici dole(měsíce v roce).

Do sluníčkovývh sešitů jsem nalepila dětem básničku, aby podle ní zvládly ABECEDU. Každý by se ji měl naučit do pondělí 25. září. V pondělí dám dětem čtecí kartu a nalepíme do Sluníček VÝDAJE na školní rok 2017/18, které vyberu na třídních scůzkách 5. 10.  2017. Pěkný víkend přeje a zdraví Mirka Brejchová

 

13. září

Dobrý den, někteří záčci mají stále problém s vypracováváním domácích úkolů. Prosím pomožte jim s vytvořením návyku, že přípravu do školy začínám vždy podle záznamu v úkolníčku. Pozor, často se stává, že je vypracována pouze část úkolu. Jestliže se jedná o vypracování udané strany a nejsou uvedena cvičení, která je třeba udělat, je nutné dodělat stranu celou. Děkuji a zdravím Mirka Brejchová

9. září 2017

Dobrý den,
velká pochvala patří všem dětem i rodičům. Přes prázdniny jste pečlivě doplnily prázdninové deníčky, je na nich vidět kus poctivé práce.
Přes víkend prosím doobalte učebnice a pracovní sešity, vyplňte Notýsek a kdo ještě nemá ve škole, přinese si desky s číslicemi, stíratelnou tabulku na psaní a fixy, košíček na lavici a počítadlo.Objednávání obědů (stejně jako v prvním ročníku) probíhá v pátek. V pondělí dostanou děti informace k naší škole v přírodě. Moc prosím, zda by se ozvali ti rodiče, kteří mohou pomoci s odvozem zavazadel v pátek 22.9. ráno z Rudolfova. Přeji krásný a pohodivý víkend. Mirka Brejchová
 

6. září 2017

Dobrý den, prosím rodiče, aby zatím neposílali peníze k úhradě za pomůcky a pracovní sešity. Obnos bych vybrala na třídních schůzkách 5. 10. 2017. Dodatečně mi dala zprávu paní učitelka na NJ.  V tomto roce bude třeba zakoupit pro druháčky učebnici s pracovním sešitem za 344,- Kč. Vybrala bych tedy 5. 10. vše: celkem 1250,- Kč. Platbu ze školu v přírodě 740,- Kč(pobyt, 2x plná penze a návštěva lanového parku v Bedřichově) prosím uhraďte na místě v Rudolfově, kam děti přivezete. Zdraví Mirka Brejchová

1. září 2017

Dobrý den, seznam kroužků bude k dispozici na webových stránkách školy. Přihlašujte se prosím elektronicky do 18. 9.  Do 22. 9. bude na webu zveřejněno, kdo je do kroužku přijat. Neplaťe prosím kroužky předem, ale až po zjištění, že žáček byl do kroužku skutečně přijat. Nezapomeňte uvádět jméno DÍTĚTE. Obdobně i při platbě za školní družinu. Zdraví Mirka Brejchová

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ

Žádáte-li o uvolnění z výuky na více než 3 dny, vyplňte prosím oficiální žádost, kterou najdete na webu školy (Naše škola - dokumenty) a podepsanou ji pošlete po žákovi. Žádost musí být zaevidována.

Důsleně prosím omlouvejte absence žáků do omluvných listů v Notýsku.

Děkuji za spolupráci, zdraví Mirka Brejchová

28. srpna 2017

Dobrý den,

prázdniny se nachýlily ke konci a já vás vítám na nástěnce druhé 2. B.

Děkuji rodičům za podporu, vstřícnost a ochotu. Je mi s vámi i vašimi dětmi fajn. Těším se na setávání ve druhé třídě.

Několik důležitých informací nejen k začátku školního roku:
 

Vyučování v prvním týdnu

4. 9. (pondělí): 7:55 - 9:35 (dvě vyučovací hodiny) - zahájení školního roku

 
5. 9.  (úterý): 7:55 – 11: 45 (čtyři vyučovací hodiny)
 
od 6. 9. (středa)  dle rozvrhu
 

Pomůcky a potřeby na úterý 5. 9. 2017

 
1)        penál
 
2)       aktovku na  pracovní sešity (obalit prosím do konce týdne)
 
3)       klíč od šatny
 
4)       kartu ke vstupu do školy
 
5)       svačinu a pití
 
6)       přezůvky
 
7)      Prázdninový deník 

 

Děti obdrží do Sluníčkového sešitu "Informace pro vyplnění katalogového listu" a záznam o poučení o bezpečnosti.  Bezpečnost prosím podepsat a aktualizovat "Informace..." - změny, hlavně telefonních čísel, vyznačte červeně. 

 
Pomůcky na VV, Pč, Tv … a ostatní školní potřeby mohou děti nosit od úterý 5. 9. 2017.
 
Pro jistotu připomínám seznam z konce školního roku.

 

Potřeby a pomůcky do druhé třídy.

1x krabici papírových kapesníků, 1x balík skládaných papírových ručníků do zásobníku, polštářek, podsedák.

 
Pomůcky na výtvarnou výchovu (boxík): vodové barvy, tempery, pastelky, voskovky, modelína, 
fixy, černá tuš, hadřík, igelit na lavice (pozor některé děti stále nemají), zástěra. 
Pomůcky na tělesnou výchovu: pevnou obuv - botasky, tričko, krátké kalhoty/tepláky, ponožky, uložit do uzavíratelného látkového pytle. Nutně každý vlastní švihadlo. 
 
Košíček: lepidlo na papír (tyčinka), nůžky, pokladna z krabiček a peníze, krátké pravítko.
 
Vybavení penálu: pero s náhradní náplní, tužka č.1 - 1x, 2 - č.2x, ořezávátko, guma, guma na pero pastelky zvýrazňovač (fix). 
 
Další pomůcky: počítadlo, desky s čísly do 20, papírové hodiny, průhledná folie A5, úkolníček, bílou stíratelnou tabulku  - pozor koupit k ní nové fixy.

Vše pečlivě podepsat

Co bude třeba zaplatit v září:

Pracovní sešity                                                                                                               500,-

Příspěvek na pomůcky na pracovní vyučování, výtvarnou výchovu                             150,-                             

školní sešity do druhé třídy                                                                                               50,-
Vklad do třídního fondu vzdělávací pořady – divadla                                                     200,-                    
                                                                                                                            --------------------
                                                                              Prosím uhradit v ZÁŘÍ celkem     900,- Kč     
 
Rodič platí pouze pracovní sešity a školní sešity. V září dostanou žáci také učebnici na NJ s pracovním sešitem. Tato učebnice bude vlastnictvím každého žáka a rodiče ji budou hradit. Předpokládaná částka je 500,- Kč. Ostatní učebnice pro druhou třídu žákům škola zapůjčuje. Budou se na konci roku vracet. Je třeba s nimi zacházet ohleduplně. Učebnice i sešity prosím obalit. Všechno podepsat či označit i zejména pero.
 
Ve druhé třídě absolvují děti ve druhém pololetí vždy ve čtvrtek či v pátek od 8:00 do 9:00 v rámci výuky TV povinný plavecký výcvik v rozsahu 20 hodin.
Příspěvek na rodilou mluvčí v 2. třídě stejně jako v minulém roce bude 860,- Kč na pololetí. RM bude přítomna ve 4 vyučovacích hodinách, jak bylo odsouhlaseno n květnových třídních schůzkách.
20. 9. – 22. 9. 2017 jsme pozvaní k Herešům do penzionu v Rudolfově na „Harmonizační dny“. Cena ze známosti vytvořena pro 2. B 2x plná penze 640,- Kč.

Paní Pašková prosí rodiče, kteří mají zajímavé fotky z akcí 1. B, které by bylo možné dát do galerie fotek na  1bhusova.rajce.idnes.cz aby jí je zaslali na email:chloubice@seznam.cz

Zdraví Mirka Brejchová

Prázdniny

 
Podzimní -   26. - 27. 10. 2017
 
Vánoční  -    23. 12. - 2. 1. 2018 (vyučování začíná ve středu 3. 1. 2018)
 
Pololetní -    2. 2. 2018
 
Jarní       - 26. 2. - 4. 3. 2018
 
Velikonoční - 29. 3. - 30. 3. 2018
 
Hlavní        -  1. 7. - 31. 8. 2018

 

Třídní schůzky

 
5.10. 2017
 
23.11. 2017 konzultační
 
11.1.2018 konzultační na objednání
 
22.3.2018 konzultační;
 
17.5.2018

 

Důležitá telefonní čísla a adresy:

-        Sekretariát školy:  731632396

-        Telefon sborovna 1. stupeň: 725 088 832

-        E-mail:  info@zskola.cz

-        Web: www.zskola.cz

-        Ředitelka: Mgr. Blanka Reindlová

-        Třídní učitelka: Mgr. Miroslava Brejchová

-        email: mbrejchova@gmail.com

-        Školní jídelna: 485 102 945