česky deutsch

2.B

Úvod » Třídy » 2.B
 

Rozvrh třídy _ pro školní rok 2018/2019

  1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
od:
do:
7:55
8:40
8:50
9:35
10:05
10:50
11:00
11:45
11:55
12:40
12:50
13:35
13:40
14:25
14:35
15:20
15:30
16:15
Pondělí Th Nj Tv Vv

ČjL

       
Úterý Ma ČjL Prv ČjL        
Středa Nj ČjL Ma ČjL          
Čtvrtek ČjL Nj Ma Prv   Hv      
Pátek ČjL Tv Ma ČjL          

Th - třídnická hodina

Děti byly poučeny o bezpečnostním chování v kontaktu s cizími osobami.

 

VÁŽENÍ RODIČE, MILÉ DĚTI,

VÍTÁM VÁS NA STRÁNCE TŘÍDY 2.B A PŘEJI VÁM KRÁSNÝ ŠKOLNÍ ROK 2018/2019 PLNÝ POHODY A RADOSTI.PETRA SOLDÁNOVÁ.

 

Vážení rodiče, prosím o uhrazení částky 350 Kč na učebnice německého jazyka těm, kteří dosud ještě nezaplatili. Děkuji.PS

 

Obědy 2.B

Po - chodí se na oběd 13:10, děti jsou po obědě ve 13:30

Út - viz. pondělí

St - hned po vyučování v 11:45, děti jsou po obědě cca ve 12:20

Čt - o volné hodině mezi odpoledním vyučováním

Pá - viz. středa

Pro děti, které chodí hned po vyučování domů tyto časy neplatí a chodí na obědy rovnou po skončení poslední hodiny.

 

Milí rodiče,
 
v současné době jsme s dětmi začali v hodinách matematiky s rozcvičkami obsahujícími příklady na přechod přes základ 10 (8 + 3, 12 - 5). Metodický postup při výkladu a následném osvojování této, pro někoho nové látky, děti vede k rozkladu, kterým se dostanou na "desítku" např: 8 + 5 se rozloží tak, aby při prvním součtu dostaly 10 tzn. 8 + 2  - potom si musí uvědomit, co "zbylo" z čísla 5, které rozložily tzn 3. Výsledný příklad potom vypadá takto 8 + 2 + 3 = 13 V rozcvičkách se po dětech v této první fázi chce, aby takto příklad rozložily tzn 8 + 5 = 8 + 2 + 3 = 13 Nebo 12 - 5 = 12 - 2 - 3 = 7
 
Některé děti avšak tento mezikrok mate, protože si v hlavě vytvořily "svůj" systém a toto jim spíš přitěžuje. Proto dostávají děti při rozcvičce na výběr. Buď počítají i s vypsáním rozkladu a smí používat počítadlo/tečky/číselnou osu. Nebo chtějí psát rovnou výsledek, ale potom nesmí žádnou z těchto pomůcek používat. Na počítadle totiž nepracují s rozkladem. Na dvě řady počítadla dají zvlášť 8 a 5 a spočítají kuličku, po kuličce. Tento postup je nenaučí do budoucna pracovat např s příkladdy 37 + 8 - to už na kuličkách nenapočítají. 
 
Budete-li s dětmi doma toto počítání procvičovat, zohledněte schopnosti svého dítěte a dle těchto užijte jeden ze zmiňovaných postupů.
 
Děkuji za spolupráci

 

Milí rodiče, 

prosím Vás o důslednou kontrolu při dělání domácích úkolů, jak z mých hodin (Čj, Ma, Prv), ale také z hodin německého jazyka! Některé děti opakovaně nenosí týden co týden úkoly, i přesto, že si je zapíší do úkolníčku. Bohužel se jedná stále o stejné žáky. Děkuji za spolupráci!

 

PROSÍM RODIČE, KTEŘÍ SE NEÚČASTNILI TŘÍDNÍCH SCHŮZEK NEBO JEŠTĚ TAK NEUČINILI O UHRAZENÍ TF,SRPŠ A RODILÉHO MLUVČÍHO, A TO NEJPOZDĚJI DO KONCE MĚSÍCE ŘÍJNA. DĚKUJI.

 950 Kč - třídní fond
 500 Kč - SRPŠ
 350 Kč - rodilý mluvčí
 
 
Třídní schůzky:                                              
 
13. 9.   - prezenční od 17:00 – SHROMÁŽDĚNÍ rodičů – účast nutná!!!
15. 11. - konzultační pouze na objednání (16:00 - 18:00)
17. 1.  - konzultační pouze na objednání (16:00 - 18:00)
21. 3.  - konzultační pouze na objednání (16:00 - 18:00)
23. 5.  - prezenční od 17:00
 
 
Školní prázdniny:
 
Podzimní:             29. a 30. 10. 2018             
Vánoční:               22. 12. – 2. 1. 2019 + 3. a 4. 1. ředitelské volno. Nástup do školy 7. 1. 2019
Pololetní:              1. 2. 2019
Jarní:                    4. – 8. 3. 2019
Velikonoční:        18. 4. 2019
Hlavní:                 29. 6. – 1. 9. 2019

 

 

Důležitá telefonní čísla a adresy

Škola: Základní škola s rozšířenou výukou jazyků, Liberec
 
Adresa: Základní škola s rozšířenou výukou jazyků, Liberec, Husova 142/44, 460 01
 
 
 
-        Sekretariát školy:  731632396
 
-        Telefon sborovna 1. stupeň: 725 088 832
 
-        E-mail:  info@zskola.cz
 
-        Web: www.zskola.cz
 
-        Ředitelka: Mgr. Blanka Lukeš Reindlová
 
-        Třídní učitelka: Mgr. Petra Soldánová
 
-        tel: 733 322 749
 
-        email: soldan.petra@seznam.cz
 
-        Školní jídelna: 485 102 945