česky deutsch

2.A

Úvod » Třídy » 2.A

 

Rozvrh třídy 2.A pro školní rok 2018/2019

  1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
od:
do:
7:55
8:40
8:50
9:35
10:05
10:50
11:00
11:45
11:55
12:40
12:50
13:35
13:40
14:25
14:35
15:20
15:30
16:15
Pondělí TH ČjL Ma Hv

ČjL

       
Úterý Aj Ma ČjL ČjL Prv        
Středa ČjL Aj Vv ČjL          
Čtvrtek Pla vání Ma ČjL   Prv      
Pátek Aj ČjL Ma          

Vážení rodiče, v tomto školním roce nám do hodin přibydou tři "nové" paní učitelky. Jednu skupinu Aj bude učit paní učitelka J. Flossmannová. Jednu skupinu Pč a Vv bude učit paní učitelka A. Jassová, druhou skupinu Pč paní učitelka K. Štěpánová a Vv paní učitelka H. Tonevová.
 

 

 

Vážení rodiče, milé děti,

Vítejte na stránkáchách 2.A

 

Vzhledem k hlásícím tropům se středeční výlet přesouvá k Lesnímu koupališti, kde si děti budou moci hrát ve stínu u potůčku.

 

Vážení rodiče,

Tímto chci poděkovat paní Svatošové, která se nabídla, že zajistí snídani na středeční ráno a to jak ve sladké, tak i slané podobě + pro hladovce na večerní dojezení po buřtech - pizzu.

To znamená neí potřeba hromadně něco napékat. Připravte jen dětem nějakou formu svačinky na středeční výlet. 

S pozdravem

Natálie Šreková

SPANÍ VE ŠKOLE 25.6 .-26.6 .2019

Sraz dětí: 25.6. (úterý) v 17:00 hod. na školním hřišti. Ty děti, které nepůjdou tento den už domů z družiny, si donesou věci na přespání již v úterý ráno a nechají si je v ranní družině.

Co s sebou: Spacák, karimatku, hygienické potřeby, ručník, malý batůžek, lahev na pití, pohodlné oblečení na krátký výlet (středa), věci na převlečení (dle aktuálního počasí), oblečení na spaní, popř. léky proti alergii apod.

Jídlo: Na úterní večer prosíme, abyste dětem dali něco na opékání (buřty, párky)- dle toho, co mají děti rády. Dále bychom Vás chtěli poprosit o menší spolupráci v podobě jídla na druhý den (snídaně, svačina). Uvítali bychom, kdyby byl někdo ochotný napéct např. perník apod. Fantazii se meze nekladou J

Program:

Úterý: Opékání a hry na hřišti na Králově Háji, přesun do školy – večerní promítání filmu/ů ve školní aule.

Středa: Pěší výlet na Českou chalupu a zpět, návrat do školy nejpozději do 12:00.

Družina probíhá po oba dva dny v obvyklém provozu. Děkujeme za spolupráci. Petra Soldánová, Natálie Šreková, Eva Hrůzová, Kateřina Matrasová

 

SPANÍ VE ŠKOLE

Milí rodiče, z organizačních důvodů přesouváme spaní ve škole o den dopředu a to jest na 25.6.-26.6.2019 (z úterý na středu)!!! Podrobnější informace dostanou děti nejpozději do konce týdne. Děkujeme za pochopení.P.Soldánová + N.Šreková

 

 

Žádáme žáky, aby si do 27.6. 2018 vyklidili své šatní skříňky, boxy a odnesli si své školní potřeby, které během roku ponechávají ve škole. Důvodem je úklid a malování. Neodnešené věci budou shromážděny v prostorách skladu školy a to pouze do 15.9. 2019. Poté budou předány pro potřebu červeného kříže a charity.

 

ORGANIZACE VÝUKY DO KONCE ŠKOLNÍHO ROKU

Uzavření klasifikace - do 18. 6 2019

Vybírání učebnic - proběhne 21.6. 2019

Organizace vyučování ve dnech od 20.-.27.6.2019 - celý první stupeň se bude v těchto dnech učit od 7:55 - 11:45. Družina bude v provozu jako obvykle

25.6.-26.6. - spaní ve škole, podrobnější info včas dodáme

 

NAIVNÍ DIVADLO

V úterý 11.6. jdeme s dětmi do Naivního divadla, odchod ze školy je v 10:00. Vstupné hradím z TF.

 

 

 

 

Mílí rodiče, milé děti, přeji vám vše nejlepší do roku 2019!!!

 

 

Vážení rodiče,

Mám na vás velikou prosbu. Trochu mě vyděsila odpověď vašich dětí na otázku, jak často čtou. To, že již nekontroluji vyplňování „čtecích karet“ neznamená, že tuto dovednost není třeba procvičovat. Je tomu totiž právě naopak.

Pro děti je v tomto období čtení důležité nejen pro zdokonalování čtecí dovednosti jako takové, ale učí se jím větnou skladbu a získávají zrakovou podobu slov. Děti, které nečtou, jsou schopné potom v diktátech napsat ve slovech Kdo, Kdy „G“. Zároveň si v textu fixují látku z hodin ČJ (velká písmena na začátku vět, velká písmena u vlastních jmen, druhy vět a jejich použití v kontextu, situacích, jako slohový prostředek, později tvrdé/měkké souhlásky, u/ú/ů) Rozšiřují si svou slovní zásobu i schopnost rozvinutějšího ústního projevu.

Uvědomuji si, že není ve vašich silách a ani v silách dětí číst denně, ale 4krát týdně je minimum.

S tímto tématem úzce souvisí schopnost poslouchat. A toto je na vás na rodičích. Děti nejsou schopné se soustředit a následně použít a pracovat s informacemi, které jsou jim podány ústní formou. Čtěte dětem! DENNĚ!!! A to minimálně 20 min. To považuji za naprostou nutnost. Všechny potřebné argumenty proč ano, a rady čemu se vyvarovat najdete na https://celeceskoctedetem.cz/

 

Věřte mi, že společné každodenní čtení se vám i vašemu dítku 100% vrátí.

Natálie Šreková

 

 

Milí rodiče,

v současné době jsme s dětmi začali v hodinách matematiky s rozcvičkami obsahujícími příklady na přechod přes základ 10 (8 + 3, 12 - 5). Metodický postup při výkladu a následném osvojování této, pro někoho nové látky, děti vede k rozkladu, kterým se dostanou na "desítku" např: 8 + 5 se rozloží tak, aby při prvním součtu dostaly 10 tzn. 8 + 2  - potom si musí uvědomit, co "zbylo" z čísla 5, které rozložily tzn 3. Výsledný příklad potom vypadá takto 8 + 2 + 3 = 13 V rozcvičkách se po dětech v této první fázi chce, aby takto příklad rozložily tzn 8 + 5 = 8 + 2 + 3 = 13 Nebo 12 - 5 = 12 - 2 - 3 = 7

Některé děti avšak tento mezikrok mate, protože si v hlavě vytvořily "svůj" systém a toto jim spíš přitěžuje. Proto dostávají děti při rozcvičce na výběr. Buď počítají i s vypsáním rozkladu a smí používat počítadlo/tečky/číselnou osu. Nebo chtějí psát rovnou výsledek, ale potom nesmí žádnou z těchto pomůcek používat. Na počítadle totiž nepracují s rozkladem. Na dvě řady počítadla dají zvlášť 8 a 5 a spočítají kuličku, po kuličce. Tento postup je nenaučí do budoucna pracovat např s příkladdy 37 + 8 - to už na kuličkách nenapočítají. 

Budete-li s dětmi doma toto počítání procvičovat, zohledněte schopnosti svého dítěte a dle těchto užijte jeden ze zmiňovaných postupů.

Děkuji za spolupráci

Natálie Šreková 

 

 

Vyučování v prvním týdnu:
 
3. 9. pondělí: 7:55 – 9:30 – slavnostní zahájení školního roku
4. 9. úterý: 1 - 3 hodina třídnické práce, dále dle rozvrhu ČjL do 11:45
5. 9. - 7. 9. (středa – pátek): dle rozvrhu bez odpoledního vyučování
Školní družina a jídelna v provozu budou v provozu od 3. 9. 2018                               
 
Třídní schůzky:                                              
 
13. 9.   - prezenční od 17:00 – SHROMÁŽDĚNÍ rodičů – účast nutná!!!
15. 11. - konzultační pouze na objednání (16:00 - 18:00)
17. 1.  - konzultační pouze na objednání (16:00 - 18:00)
21. 3.  - konzultační pouze na objednání (16:00 - 18:00)
23. 5.  - prezenční od 17:00
 
Školní prázdniny:
 
Podzimní:             29. a 30. 10. 2018             
Vánoční:               22. 12. – 2. 1. 2019 + 3. a 4. 1. ředitelské volno. Nástup do školy 7. 1. 2019
Pololetní:              1. 2. 2019
Jarní:                    4. – 8. 3. 2019
Velikonoční:        18. 4. 2019
Hlavní:                 29. 6. – 1. 9. 2019
 

 

Potřeby a pomůcky do druhé třídy.

 

1x krabici papírových kapesníků, 1x balení papírových ručníků, polštářek, podsedák, balík papírů do kopírky.

 

Pomůcky na výtvarnou výchovu (boxík):vodové barvy, tempery, pastelky, voskovky, modelína,

fixy, černá tuš, hadřík, igelit na lavice (pozor některé děti stále nemají), zástěra.

 

Krabička:lepidlo na papír(tyčinka), nůžky, krátké pravítko.

 

Pomůcky na tělesnou výchovu:pevnou obuv - botasky, tričko, krátké kalhoty/tepláky, ponožky, uložit do uzavíratelného látkového pytle.Nutně každý vlastní švihadlo.

 

Vybavení penálu: pero s náhradní náplní, tužka č.1 - 1x, 2 - č.2x, ořezávátko, guma, pastelky,

 

Další pomůcky: počítadlo,  papírové hodiny, průhledná folie A5, úkolníček,

 

Vše pečlivě podepsat

 

Co bude třeba zaplatit v září:

                                                        Český jazyk nově – pracovní sešit  2 díly              

                                                        Matematika – pracovní sešity 2 díly                                                                                 

                                                        Prvouka – pracovní sešit                                         

                                                        Písanky – 2 díly                                                       

                                                        Notýsek                                                                   

                                                        Procvičujeme tvrdé, měkké slabiky

                                                        Matematika – Početníček                    

                            

                                                                                                                          --------------------

                                                                                                                         Celkem: 530 ,-Kč

Příspěvek na pomůcky na pracovní vyučování, výtvarnou výchovu                             170,-                             

školní sešity do druhé třídy                                                                                               50,-

Vklad do třídního fondu vzdělávací pořady – divadla                                                     200,-                    

                                                                                                                            --------------------

                                                                              Prosím uhradit v ZÁŘÍ celkem     950,- Kč    

 

Rodič platí pouze pracovní sešity a školní sešity. V září dostanou žáci také učebnici a pracovní sešit na AJ. Tato učebnice i pracovní sešit budou vlastnictvím každého žáka a rodiče je budou hradit. Předpokládaná částka je 500,- Kč. Ostatní učebnice pro druhou třídu žákům škola zapůjčuje. Budou se na konci roku vracet. Je třeba s nimi zacházet ohleduplně. Učebnice i sešity prosím obalit. Všechno podepsat či označit, zejména pero.

Boxíky odnesou děti přes prázdniny domů. Prosím vykliďte je, vymyjte a vybavte podle informací. Zpět je děti přinesou v září. Šatní skříňky dětem zůstávají. Je nutné je vyklidit a ponechat přes prázdniny ODEMČENÉ. Klíček dětem zůstává. Domů děti odnesou i polštářky a podsedáky.

O prázdninách prosím vyplnit záznamy do Prázdninového kufříku. Vhodné by bylo psát PSACÍM PÍSMEM. Naše záznamy si budeme procházet v září. Procvičujte v praxi znalost hodin, měsíců a ročních dob, zvolte na čtení vhodnou knihu a střídejte se v jejím čtení. Počítejte útratu za drobnosti.

Ve druhé třídě absolvují děti ve druhém pololetí vždy ve čtvrtek či v pátek od 8:00 do 9:00 v rámci výuky TV povinný plavecký výcvik v rozsahu 20 hodin.

Příspěvek na rodilého mluvčího v 2. třídě bude rozpočítán mezi žáky v návaznosti na přeplatek z letošního roku. RM bude přítomný ve 4 vyučovacích hodinách, jak bylo odsouhlaseno na květnových třídních schůzkách.

 

 

                             Krásné, pohodové a dlouhé prázdniny přeje dětem i rodičům

                                                                                            třídní učitelka Natálie Šreková

 
 
 
 
 
Důležitá telefonní čísla a adresy
 
 
Škola: Základní škola s rozšířenou výukou jazyků, Liberec
 
Adresa: Základní škola s rozšířenou výukou jazyků, Liberec, Husova 142/44, 460 01
 
 
 
-        Sekretariát školy:  731632396
 
-        Telefon sborovna 1. stupeň: 725 088 832
 
-        E-mail:  info@zskola.cz
 
-        Web: www.zskola.cz
 
-        Ředitelka: Mgr. Blanka Lukeš Reindlová
 
-        Třídní učitelka: Mgr. Natálie Šreková
 
-        tel: 724 150 246
 
-        email: natalie.srekova@husovaliberec.cz
 
-        Školní jídelna: 485 102 945