česky deutsch

2.A

Úvod » Třídy » 2.A

 

 

Rozvrh třídy 2.A pro školní rok 2018/2019

  1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
od:
do:
7:55
8:40
8:50
9:35
10:05
10:50
11:00
11:45
11:55
12:40
12:50
13:35
13:40
14:25
14:35
15:20
15:30
16:15
Pondělí TH ČjL Ma Hv

ČjL

       
Úterý Aj Ma ČjL Tv Prv        
Středa Aj ČjL Vv ČjL          
Čtvrtek Tv ČjL Ma ČjL   Prv      
Pátek Aj ČjL Ma          

Vážení rodiče, v tomto školním roce nám do hodin přibydou tři "nové" paní učitelky. Jednu skupinu Aj bude učit paní učitelka J. Flossmannová. Jednu skupinu Pč a Vv bude učit paní učitelka A. Jassová, druhou skupinu Pč paní učitelka K. Štěpánová a Vv paní učitelka H. Tonevová.
 

 

 

Vážení rodiče, milé děti,

 

Vítejte na stránkách třídy 2.A

27.9.2018 - Projektový den

Ve čtvrtek 27.9. proběhne v naší škole projektový den ke dni jazyků. V rámci třídy si s dětmi vytvoříme vlastní vlajku, třídní erb, vymyslíme název státu a vlastní řeč.

 

Vyučování v tento den končí po 4. vyučovací hodině (11:45 hod.)

 

Vyučování v prvním týdnu:
 
3. 9. pondělí: 7:55 – 9:30 – slavnostní zahájení školního roku
4. 9. úterý: 1 - 3 hodina třídnické práce, dále dle rozvrhu ČjL do 11:45
5. 9. - 7. 9. (středa – pátek): dle rozvrhu bez odpoledního vyučování
Školní družina a jídelna v provozu budou v provozu od 3. 9. 2018                               
 
Třídní schůzky:                                              
 
13. 9.   - prezenční od 17:00 – SHROMÁŽDĚNÍ rodičů – účast nutná!!!
15. 11. - konzultační pouze na objednání (16:00 - 18:00)
17. 1.  - konzultační pouze na objednání (16:00 - 18:00)
21. 3.  - konzultační pouze na objednání (16:00 - 18:00)
23. 5.  - prezenční od 17:00
 
Školní prázdniny:
 
Podzimní:             29. a 30. 10. 2018             
Vánoční:               22. 12. – 2. 1. 2019 + 3. a 4. 1. ředitelské volno. Nástup do školy 7. 1. 2019
Pololetní:              1. 2. 2019
Jarní:                    4. – 8. 3. 2019
Velikonoční:        18. 4. 2019
Hlavní:                 29. 6. – 1. 9. 2019
 

 

Potřeby a pomůcky do druhé třídy.

 

1x krabici papírových kapesníků, 1x balení papírových ručníků, polštářek, podsedák, balík papírů do kopírky.

 

Pomůcky na výtvarnou výchovu (boxík):vodové barvy, tempery, pastelky, voskovky, modelína,

fixy, černá tuš, hadřík, igelit na lavice (pozor některé děti stále nemají), zástěra.

 

Krabička:lepidlo na papír(tyčinka), nůžky, krátké pravítko.

 

Pomůcky na tělesnou výchovu:pevnou obuv - botasky, tričko, krátké kalhoty/tepláky, ponožky, uložit do uzavíratelného látkového pytle.Nutně každý vlastní švihadlo.

 

Vybavení penálu: pero s náhradní náplní, tužka č.1 - 1x, 2 - č.2x, ořezávátko, guma, pastelky,

 

Další pomůcky: počítadlo,  papírové hodiny, průhledná folie A5, úkolníček,

 

Vše pečlivě podepsat

 

Co bude třeba zaplatit v září:

                                                        Český jazyk nově – pracovní sešit  2 díly              

                                                        Matematika – pracovní sešity 2 díly                                                                                 

                                                        Prvouka – pracovní sešit                                         

                                                        Písanky – 2 díly                                                       

                                                        Notýsek                                                                   

                                                        Procvičujeme tvrdé, měkké slabiky

                                                        Matematika – Početníček                    

                            

                                                                                                                          --------------------

                                                                                                                         Celkem: 530 ,-Kč

Příspěvek na pomůcky na pracovní vyučování, výtvarnou výchovu                             170,-                             

školní sešity do druhé třídy                                                                                               50,-

Vklad do třídního fondu vzdělávací pořady – divadla                                                     200,-                    

                                                                                                                            --------------------

                                                                              Prosím uhradit v ZÁŘÍ celkem     950,- Kč    

 

Rodič platí pouze pracovní sešity a školní sešity. V září dostanou žáci také učebnici a pracovní sešit na AJ. Tato učebnice i pracovní sešit budou vlastnictvím každého žáka a rodiče je budou hradit. Předpokládaná částka je 500,- Kč. Ostatní učebnice pro druhou třídu žákům škola zapůjčuje. Budou se na konci roku vracet. Je třeba s nimi zacházet ohleduplně. Učebnice i sešity prosím obalit. Všechno podepsat či označit, zejména pero.

Boxíky odnesou děti přes prázdniny domů. Prosím vykliďte je, vymyjte a vybavte podle informací. Zpět je děti přinesou v září. Šatní skříňky dětem zůstávají. Je nutné je vyklidit a ponechat přes prázdniny ODEMČENÉ. Klíček dětem zůstává. Domů děti odnesou i polštářky a podsedáky.

O prázdninách prosím vyplnit záznamy do Prázdninového kufříku. Vhodné by bylo psát PSACÍM PÍSMEM. Naše záznamy si budeme procházet v září. Procvičujte v praxi znalost hodin, měsíců a ročních dob, zvolte na čtení vhodnou knihu a střídejte se v jejím čtení. Počítejte útratu za drobnosti.

Ve druhé třídě absolvují děti ve druhém pololetí vždy ve čtvrtek či v pátek od 8:00 do 9:00 v rámci výuky TV povinný plavecký výcvik v rozsahu 20 hodin.

Příspěvek na rodilého mluvčího v 2. třídě bude rozpočítán mezi žáky v návaznosti na přeplatek z letošního roku. RM bude přítomný ve 4 vyučovacích hodinách, jak bylo odsouhlaseno na květnových třídních schůzkách.

 

 

                             Krásné, pohodové a dlouhé prázdniny přeje dětem i rodičům

                                                                                            třídní učitelka Natálie Šreková

 
 
 
 
 
Důležitá telefonní čísla a adresy
 
 
Škola: Základní škola s rozšířenou výukou jazyků, Liberec
 
Adresa: Základní škola s rozšířenou výukou jazyků, Liberec, Husova 142/44, 460 01
 
 
 
-        Sekretariát školy:  731632396
 
-        Telefon sborovna 1. stupeň: 725 088 832
 
-        E-mail:  info@zskola.cz
 
-        Web: www.zskola.cz
 
-        Ředitelka: Mgr. Blanka Lukeš Reindlová
 
-        Třídní učitelka: Mgr. Natálie Šreková
 
-        tel: 724 150 246
 
-        email: natalie.srekova@husovaliberec.cz
 
-        Školní jídelna: 485 102 945