česky deutsch

2.A

Úvod » Třídy » 2.A

Dne 15. listopadu budou ve škole od 16 hodin probíhat konzultační třídní schůzky. Pro přhlášení prosím použijte tento odkaz.

 

Rozvrh třídy 2.A pro školní rok 2018/2019

  1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
od:
do:
7:55
8:40
8:50
9:35
10:05
10:50
11:00
11:45
11:55
12:40
12:50
13:35
13:40
14:25
14:35
15:20
15:30
16:15
Pondělí TH ČjL Ma Hv

ČjL

       
Úterý Aj Ma ČjL Tv Prv        
Středa Aj ČjL Vv ČjL          
Čtvrtek Tv ČjL Ma ČjL   Prv      
Pátek Aj ČjL Ma          

Vážení rodiče, v tomto školním roce nám do hodin přibydou tři "nové" paní učitelky. Jednu skupinu Aj bude učit paní učitelka J. Flossmannová. Jednu skupinu Pč a Vv bude učit paní učitelka A. Jassová, druhou skupinu Pč paní učitelka K. Štěpánová a Vv paní učitelka H. Tonevová.
 

 

 

Vážení rodiče, milé děti,

 

Vítejte na stránkáchách 2.A

 

 

VÁNOČNÍ BESÍDKA

 

V pátek 21.12.proběhne v rámci výuky třídní besídka. Stále ještě chybí několik knížek pod vánoční stromeček, prosím o dodání nejpozději do středy 19.12. Pokud se chtějí děti obdarovat mezi sebou, zvolte prosím rozumnou finanční hranici.

 

V týdnu od 17. do 21. 12. bude výuka končit po 4. vyučovací hodině v 11:45

 

VÁNOČNÍ DÁREK

Milí rodiče, pod vánoční školní stromeček Vás tedy poprosím o knihu Lichožrouti od Pavla Šruta. Pokud již doma tuto knihu máte, dodejte prosím jinou. Od  ledna začneme s dětmi v rámci hodin čtení společnou četbu spojenou s pracovními listy, poslechem a jinými aktivitami. Děkuji za spolupráci. 

 

 

Vážení rodiče,

Mám na vás velikou prosbu. Trochu mě vyděsila odpověď vašich dětí na otázku, jak často čtou. To, že již nekontroluji vyplňování „čtecích karet“ neznamená, že tuto dovednost není třeba procvičovat. Je tomu totiž právě naopak.

Pro děti je v tomto období čtení důležité nejen pro zdokonalování čtecí dovednosti jako takové, ale učí se jím větnou skladbu a získávají zrakovou podobu slov. Děti, které nečtou, jsou schopné potom v diktátech napsat ve slovech Kdo, Kdy „G“. Zároveň si v textu fixují látku z hodin ČJ (velká písmena na začátku vět, velká písmena u vlastních jmen, druhy vět a jejich použití v kontextu, situacích, jako slohový prostředek, později tvrdé/měkké souhlásky, u/ú/ů) Rozšiřují si svou slovní zásobu i schopnost rozvinutějšího ústního projevu.

Uvědomuji si, že není ve vašich silách a ani v silách dětí číst denně, ale 4krát týdně je minimum.

S tímto tématem úzce souvisí schopnost poslouchat. A toto je na vás na rodičích. Děti nejsou schopné se soustředit a následně použít a pracovat s informacemi, které jsou jim podány ústní formou. Čtěte dětem! DENNĚ!!! A to minimálně 20 min. To považuji za naprostou nutnost. Všechny potřebné argumenty proč ano, a rady čemu se vyvarovat najdete na https://celeceskoctedetem.cz/

 

Věřte mi, že společné každodenní čtení se vám i vašemu dítku 100% vrátí.

Natálie Šreková

 

 

Milí rodiče,

v současné době jsme s dětmi začali v hodinách matematiky s rozcvičkami obsahujícími příklady na přechod přes základ 10 (8 + 3, 12 - 5). Metodický postup při výkladu a následném osvojování této, pro někoho nové látky, děti vede k rozkladu, kterým se dostanou na "desítku" např: 8 + 5 se rozloží tak, aby při prvním součtu dostaly 10 tzn. 8 + 2  - potom si musí uvědomit, co "zbylo" z čísla 5, které rozložily tzn 3. Výsledný příklad potom vypadá takto 8 + 2 + 3 = 13 V rozcvičkách se po dětech v této první fázi chce, aby takto příklad rozložily tzn 8 + 5 = 8 + 2 + 3 = 13 Nebo 12 - 5 = 12 - 2 - 3 = 7

Některé děti avšak tento mezikrok mate, protože si v hlavě vytvořily "svůj" systém a toto jim spíš přitěžuje. Proto dostávají děti při rozcvičce na výběr. Buď počítají i s vypsáním rozkladu a smí používat počítadlo/tečky/číselnou osu. Nebo chtějí psát rovnou výsledek, ale potom nesmí žádnou z těchto pomůcek používat. Na počítadle totiž nepracují s rozkladem. Na dvě řady počítadla dají zvlášť 8 a 5 a spočítají kuličku, po kuličce. Tento postup je nenaučí do budoucna pracovat např s příkladdy 37 + 8 - to už na kuličkách nenapočítají. 

Budete-li s dětmi doma toto počítání procvičovat, zohledněte schopnosti svého dítěte a dle těchto užijte jeden ze zmiňovaných postupů.

Děkuji za spolupráci

Natálie Šreková 

 

 

Vyučování v prvním týdnu:
 
3. 9. pondělí: 7:55 – 9:30 – slavnostní zahájení školního roku
4. 9. úterý: 1 - 3 hodina třídnické práce, dále dle rozvrhu ČjL do 11:45
5. 9. - 7. 9. (středa – pátek): dle rozvrhu bez odpoledního vyučování
Školní družina a jídelna v provozu budou v provozu od 3. 9. 2018                               
 
Třídní schůzky:                                              
 
13. 9.   - prezenční od 17:00 – SHROMÁŽDĚNÍ rodičů – účast nutná!!!
15. 11. - konzultační pouze na objednání (16:00 - 18:00)
17. 1.  - konzultační pouze na objednání (16:00 - 18:00)
21. 3.  - konzultační pouze na objednání (16:00 - 18:00)
23. 5.  - prezenční od 17:00
 
Školní prázdniny:
 
Podzimní:             29. a 30. 10. 2018             
Vánoční:               22. 12. – 2. 1. 2019 + 3. a 4. 1. ředitelské volno. Nástup do školy 7. 1. 2019
Pololetní:              1. 2. 2019
Jarní:                    4. – 8. 3. 2019
Velikonoční:        18. 4. 2019
Hlavní:                 29. 6. – 1. 9. 2019
 

 

Potřeby a pomůcky do druhé třídy.

 

1x krabici papírových kapesníků, 1x balení papírových ručníků, polštářek, podsedák, balík papírů do kopírky.

 

Pomůcky na výtvarnou výchovu (boxík):vodové barvy, tempery, pastelky, voskovky, modelína,

fixy, černá tuš, hadřík, igelit na lavice (pozor některé děti stále nemají), zástěra.

 

Krabička:lepidlo na papír(tyčinka), nůžky, krátké pravítko.

 

Pomůcky na tělesnou výchovu:pevnou obuv - botasky, tričko, krátké kalhoty/tepláky, ponožky, uložit do uzavíratelného látkového pytle.Nutně každý vlastní švihadlo.

 

Vybavení penálu: pero s náhradní náplní, tužka č.1 - 1x, 2 - č.2x, ořezávátko, guma, pastelky,

 

Další pomůcky: počítadlo,  papírové hodiny, průhledná folie A5, úkolníček,

 

Vše pečlivě podepsat

 

Co bude třeba zaplatit v září:

                                                        Český jazyk nově – pracovní sešit  2 díly              

                                                        Matematika – pracovní sešity 2 díly                                                                                 

                                                        Prvouka – pracovní sešit                                         

                                                        Písanky – 2 díly                                                       

                                                        Notýsek                                                                   

                                                        Procvičujeme tvrdé, měkké slabiky

                                                        Matematika – Početníček                    

                            

                                                                                                                          --------------------

                                                                                                                         Celkem: 530 ,-Kč

Příspěvek na pomůcky na pracovní vyučování, výtvarnou výchovu                             170,-                             

školní sešity do druhé třídy                                                                                               50,-

Vklad do třídního fondu vzdělávací pořady – divadla                                                     200,-                    

                                                                                                                            --------------------

                                                                              Prosím uhradit v ZÁŘÍ celkem     950,- Kč    

 

Rodič platí pouze pracovní sešity a školní sešity. V září dostanou žáci také učebnici a pracovní sešit na AJ. Tato učebnice i pracovní sešit budou vlastnictvím každého žáka a rodiče je budou hradit. Předpokládaná částka je 500,- Kč. Ostatní učebnice pro druhou třídu žákům škola zapůjčuje. Budou se na konci roku vracet. Je třeba s nimi zacházet ohleduplně. Učebnice i sešity prosím obalit. Všechno podepsat či označit, zejména pero.

Boxíky odnesou děti přes prázdniny domů. Prosím vykliďte je, vymyjte a vybavte podle informací. Zpět je děti přinesou v září. Šatní skříňky dětem zůstávají. Je nutné je vyklidit a ponechat přes prázdniny ODEMČENÉ. Klíček dětem zůstává. Domů děti odnesou i polštářky a podsedáky.

O prázdninách prosím vyplnit záznamy do Prázdninového kufříku. Vhodné by bylo psát PSACÍM PÍSMEM. Naše záznamy si budeme procházet v září. Procvičujte v praxi znalost hodin, měsíců a ročních dob, zvolte na čtení vhodnou knihu a střídejte se v jejím čtení. Počítejte útratu za drobnosti.

Ve druhé třídě absolvují děti ve druhém pololetí vždy ve čtvrtek či v pátek od 8:00 do 9:00 v rámci výuky TV povinný plavecký výcvik v rozsahu 20 hodin.

Příspěvek na rodilého mluvčího v 2. třídě bude rozpočítán mezi žáky v návaznosti na přeplatek z letošního roku. RM bude přítomný ve 4 vyučovacích hodinách, jak bylo odsouhlaseno na květnových třídních schůzkách.

 

 

                             Krásné, pohodové a dlouhé prázdniny přeje dětem i rodičům

                                                                                            třídní učitelka Natálie Šreková

 
 
 
 
 
Důležitá telefonní čísla a adresy
 
 
Škola: Základní škola s rozšířenou výukou jazyků, Liberec
 
Adresa: Základní škola s rozšířenou výukou jazyků, Liberec, Husova 142/44, 460 01
 
 
 
-        Sekretariát školy:  731632396
 
-        Telefon sborovna 1. stupeň: 725 088 832
 
-        E-mail:  info@zskola.cz
 
-        Web: www.zskola.cz
 
-        Ředitelka: Mgr. Blanka Lukeš Reindlová
 
-        Třídní učitelka: Mgr. Natálie Šreková
 
-        tel: 724 150 246
 
-        email: natalie.srekova@husovaliberec.cz
 
-        Školní jídelna: 485 102 945