česky deutsch

1.B

Úvod » Třídy » 1.B

 

Vítejte na nástěnce třídy 1.B

školní rok 2019 / 2020 

 

Rozvrh pro školní rok 2019/2020

  1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
od:
do:
7:55
8:40
8:50
9:35
10:05
10:50
11:00
11:45
11:55
12:40
12:50
13:35
13:40
14:25
14:35
15:20
15:30
16:15
Pondělí OSV ČJL MA ČJL1 ČJL2      
Úterý TV NJ PRV ČJL MDS        
Středa ČJL MA ČJL PRV VV        
Čtvrtek MA NJ HV ČJL2 ČJL1        
Pátek TV ČJL ČJL MA          

                             OSV - Osobnostní a sociální výchova

                             ČJL1, ČJL2  - děti budou rozděleny do dvou skupin

                             MDS  -  Metoda dobrého startu (pro přihlášené děti na třídních schůzkách v květnu,  2 skupiny,

                                                                po obědě od 12:15 - 13:00)

 

 

 

Vážení rodiče, milé děti,

vítejte na nástěnce třídy 1.B

 

Mgr. Šárka Irová

sarka.irova@husovaliberec.cz

tel. :  603 47 93 14

paní vychovatelka:  Kateřina Matrasová  721 950 156

 

Informace ze dne 13. 9.

Na pondělí nezapomeňte pracovní list s písmenem A (alespoň 5 písmenek vystřihnout a nalepit). Na příští týden si připravujte písmenka E, I, Y. Opět zkuste najít nějaké předměty, které začínají na tato písmena a v pátek přinést do školy.

V notýsku (krtečku) podepište, prosím, také informace o pravidlech hodnocení v prvním ročníku.

Informace ze dne 9. 9.

POZOR! Dnes si děti nesou v deskách domů první list s písmenkem "O". Za úkol mají z druhé strany listu nalepit min. 5 daných písmen vystřižených z novin či časopisů, mohou i kreslit písmeno i obrázky. Vytvoříme si "Písmenkovou knihu".

Některé děti zatím neměly v pořádku všechny pomůcky - úbor na tv, mat. divadélko, fixy na bílou tabulku... Tento týden už budeme nutně potřebovat.

Prosím, nezapomínejte podepisovat domácí úkoly, „Kočičku“ a notýsek. Některé předměty v rozvrhu občas prohodíme (např. PRV z pátku přesuneme na středu), proto je potřeba, aby děti nosily D.Ú. hned na druhý den (pokud nezadám jiný termín), i když v rozvrhu předmět není.

Na lístečky se vzkazy nejen pro ŠD pište, prosím, celé jméno dítěte a  datum!

                                                                             Děkuji

Informace ze dne 5. 9.

Doplnění informace ze včerejška: Pokud jste již sehnali desky na číslice A4, je to v pořádku. Hlavně aby to nebyly desky na písmenka!!

 

Informace ze dne 4. 9.

Omlouvám se rodičům za chybu v seznamu pomůcek do 1. třídy - desky na číslice pořiďte malé, formát A4 je na písmenka, která používat nebudeme. Děkuji

 


Informace ze dne 3. 9.

1/ Pí vychovatelka vás seznámila s možností objednat se na individuální schůzku rodič (dítě) - učitel - vychovatel, na které bychom se s vámi rády trochu blíže seznámily, popovídaly si o tom, co vaše dítě baví, v čem je šikovné, čeho se naopak ve škole trošku bojí apod. Máte-li ještě zájem o volný termín - dopište se do tabulky ráno ve třídě.

2/ Nezapomeňte dát zítra dětem zpět do tašky sešity (pokud možno je dnes obalte) a matematické divadélko (kdo nepřinesl).

3/ Příští týden nás už čekají první 3 písmenka (O - U - A). Každý týden v pátek budou moci děti do školy přinést předměty, které probranými písmenky začínají a ukázat nám, jaké poklady jste společně doma našli.

 

 

Informace  ze dne 2. 9. 2019:

1/ Od úterý (3.9.) můžete nosit do třídy pomůcky dle seznamu. Papíry do kopírky, eurodesky atd. roztřiďte do připravených košů a krabic, do boxíků na lavicích dejte potřeby na Vv, úbory na tělocvik ponechte v šatní skříňce. Platbu 1 000,- a za vstupní karty předejte, prosím, mně osobně. Děkuji

2/ Zítra si děti odnesou domů sešity, prosím, obalte je a na středu vraťte do aktovky. Pokud nebude v sešitě úkol - sešit zůstane ve škole, pokud úkol bude - hledejte u zadání červenou tečku. Úkoly podepisujte. Děkuji

3/ Sešit s kočičkou je sešit kázeňský a informační.

V notýsku s krtkem hledejte hodnocení (zpočátku razítka, později známky), v jiných sděleních od str. 25 podepisujte důležité zprávy (aktuálně Poučení dětí o bezpečnosti) a do omluvných listů zapisujte nepřítomnost dětí ve škole.

Oba sešity budou mít děti každý den v aktovce a denně je kontrolujte.

4/ Přihlášky na kroužky (včetně MDS) provádějte elektronicky.

5/ Denně 5 minut trénujte hláskový sklad a rozklad slov: např. L - E - S = les, nos = N - O - S. Zpočátku trénujte krátká slova. S dětmi si povídáme skřítkovsky.

6/ Budeme probírat cca 3 písmenka velké tiskací abecedy týdně. Ke každému písmenku dostanou děti pracovní list, na který z druhé strany nalepí min. 5 daných písmen vystřižených z novin či časopisů, mohou i kreslit. Vytvoříme si "Písmenkovou knihu".

7/ Děti jsou rozdělené do dvou skupin : sovičky a včeličky. Sovičky (skupina ČJL 1 v rozvrhu na webu) končí v pondělí ve 12,40 a ve čtvrtek ve 12, 40 s pauzou na oběd; včeličky (skupina ČJL 2 v rozvrhu na webu)  končí v pondělí ve 13,35 s pauzou na oběd a ve čtvrtek v 11,45). Takto rozdělené budou děti i na NJ a ostatní půlené předměty (viz papírový rozvrh).

 

8/ Telefon na paní vychovatelku:  Kateřina Matrasová  721 950 156

Informace ze dne 29. srpna 2019

Vyučování v prvním týdnu:

2. 9. (pondělí):7:55 – cca 9:35 ( dvě vyučovací hodiny) – slavnostní zahájení školního roku

 První hodinu  - všichni společně s dětmi ve třídě, druhou hodinu děti zůstanou s paní učitelkou ve třídě, rodiče odchází s pí vychovatelkou do auly (informace o ŠD, vyplní údaje do katalogového listu, dostanou klíče k šatním skříňkám a vstupní karty).

 V tento den NEnoste pomůcky na Vv, Pč, Tv a ostatní potřeby, které budeme vybírat až od úterý 3.9. 2019   

3. 9. - 6.9.  výuka od 7:55 – 10:50

od 9.9. výuka dle rozvrhu

Školní družina a jídelna  budou v provozu  od 2.9. 2019.      

Kroužky: elektronická přihláška od 2.9. do 16.9., vyrozumění o přijetí dostanete do 23.9., začíná se od 30.9. 2019.  (Seznam kroužků bude uveřejněn na stránkách školy).

                                                                     

Pomůcky a potřeby na úterý 3. 9. 2013

1)       penál

2)       aktovku na  pracovní sešity (obalit prosím do konce týdne)

3)       klíč od šatny

4)       kartu pro vstup do školy

5)       svačinu a pití

6)       přezůvky

7)      malou fotografii na společnou nástěnku (kdo nepřinesl na Skřítkovu stopu)

V úterý děti dostanou pracovní sešity a notýsek, který je potřeba vyplnit  -  prosím, obalit co nejdříve (zpočátku budeme potřebovat 4x obaly  A4,    1x  A5  )

Pomůcky na VV, Pč, Tv … a ostatní školní potřeby mohou děti nosit od úterý 3. 9. 2019.

 

 

 

Údaje k vyplnění notýsků

Školní prázdniny

Podzimní:             29. a 30. 10. 2019           

Vánoční:               23. 12. 2019 – 3. 1. 2020 (nástup do školy 6.1. 2020 )

Pololetní:              31. 1. 2020

Jarní:                    9. – 15. 3. 2020

Velikonoční:        9. 4. 2020

Hlavní:                 1.7.. – 31. 8. 2020

Ředitelské volno: 29. a 30.6. 2020

 

Telefonní čísla a adresy:

Škola: Základní škola s rozšířenou výukou jazyků, Liberec

Adresa: Základní škola s rozšířenou výukou jazyků, Liberec, Husova 142/44, 460 01

Web: www.zskola.cz

E-mail: info@husovaliberec.cz

Sekretariát školy: 731 632 396

Sborovna 1. stupeň: 725 088 832

Jídelna: 485 102 945; sj.husova44@seznam.cz

Družina: 739 334 394

Telefon sborovna 1. stupeň: 725 088 832

Ředitelka: Mgr. Blanka Lukeš Reindlová                                    

Třídní učitelka: Mgr. Šárka Irová

 

 

 

Třídní schůzky:   3. 10. 2019 – společné od 17 do 18:30

                              28. 11. 2019 – konzultační forma od 16:00 do 18:00

                              9. 1. 2020 – konzultační forma od 16:00 do 18:00

                              2. 4. 2020 – konzultační forma od 16:00 do 18:00

                              21. 5. 2020 – společné od 17 do 18:30

 

Prosíme rodiče, aby k parkování svých aut využívali parkovací místa mimo areál školy!

Všem přeji úspěšný školní rok a těším se na shledanou ve škole.

                                                                                                Šárka Irová, třídní učitelka   

                                                                                                 sarka.irova@husovaliberec.cz