česky deutsch

1.B

Úvod » Třídy » 1.B

Vítejte na nástěnce třídy 1.B

školní rok 2019 / 2020 

 

Rozvrh pro školní rok 2019/2020

  1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
od:
do:
7:55
8:40
8:50
9:35
10:05
10:50
11:00
11:45
11:55
12:40
12:50
13:35
13:40
14:25
14:35
15:20
15:30
16:15
Pondělí OSV ČJL MA ČJL1 ČJL2      
Úterý TV NJ PRV ČJL MDS        
Středa ČJL MA ČJL PRV VV        
Čtvrtek MA NJ HV ČJL2 ČJL1        
Pátek TV ČJL ČJL MA          

                             OSV - Osobnostní a sociální výchova

                             ČJL1, ČJL2  - děti budou rozděleny do dvou skupin

                             MDS  -  Metoda dobrého startu (pro přihlášené děti na třídních schůzkách v květnu,  2 skupiny,

                                                                po obědě od 12:15 - 13:00)

 

 

 

Vážení rodiče, milé děti,

vítejte na nástěnce třídy 1.B

 

Mgr. Šárka Irová

sarka.irova@husovaliberec.cz

tel. :  603 47 93 14

paní vychovatelka:  Kateřina Matrasová  721 950 156

Informace ze dne  8. 11.

Děkuji všem za účast na slavnostní Imatrikulaci. Doufám, že se vám vystoupení (nejen) vašich dětí líbilo a večer jste si užili :). Fotografie budou cca od neděle 10.11. k  prohlédnutí a příp. objednání nawww. fotokubat.cz

Děkuji také všem, kteří do školy dopravili starý papír. Nejlepším sběračem byl tentokrát Táďa.

Připomínám:

V pondělí 11. 11. na Pč -  4x stejně velkou krabičku od zápalek.

V úterý 12. 11.–   preventivní program Zdravé zuby (1. hodinu ve třídě)

Ve středu 13. 11. na VV – zavařovací sklenice, podzimní přírodniny a vylisované listy.

Bude-li nám přát počasí, půjdeme 14. 11. na podzimní vycházku (dejte dětem vhodné oblečení na ven, batůžek, svačinu a pití, penál). Výuka bude pro všechny ukončena po 4. vyučovací hodině (v 11,30 jdou děti na oběd).

V pátek  15. 11.- focení

Velká pochvala dětem, které opět  přinesly spoustu předmětů k písmenům D, B. Příští týden nás čekají písmena R, Ř,(Š).

 

 

Informace ze dne 6. 11.

Zítra 7. 11. se sejdeme v 17, 00 hodin v aule, společně se s dětmi usadíte v hledišti a nejprve nás čeká  divadelní představení školního divad. kroužku Amos a vystoupení školního sborečku, poté na scénu nastoupí naši prvňáčci. Děti mohou přijít v jakémkoli slavnostním oblečení.

Na pondělí 11. 11. na PČ – 4x stejně velké krabičky od zápalek (informace jsme si řekli na TS)

Na středu 13. 11. na VV a následující dny budeme potřebovat zavařovací sklenici, podzimní přírodniny a  vylisované listy.

Pokud bude ve čtvrtek 14. 11. vhodné počasí, vyrazíme nejprve na podzimní vycházku. V pátek 15. 11. nás čeká dvoufázové fotografování a mezitím se budeme věnovat podzimní tématice.

Jablíčkový den

Informace ze dne 1. 11.

Dnes jsme si užili „Jablíčkový den“.  Děti super pracovaly ve skupinkách, zahrály si jablíčkové pohybové hry v tělocvičně. V hodinách Ma a Čj jsme „jablíčkově“ procvičovali probranou látku, v prvouce jsme vyzkoušeli smyslové vnímání a zopakovali jsme podzimní ovoce. Tématem  jablíčka jsme se zabývali  i výtvarně, na závěr jsme pár minut relaxovali u pohádky O posledním jablíčku. Obrovským zážitkem pro všechny byla svačinová přestávka s ochutnávkou ovoce a jablíčkových dobrot z domova. Velký dík za úžasnou spolupráci při přípravě na tento den. Velmi oceňuji nápady a kreativitu některých maminek i tatínků při přípravě pokrmů z jablíček. Moc, moc všechny chválím.

Příští týden probereme písmenko B, na pátek si připravte předměty na D a B

Čteme tabulku č. 8 v  "pejskovém" sešitě (někteří minulý týden zapomněli číst)

Připomínám akce příští týden:

6. 11. – sběr starého papíru (prosím o lísteček se jménem a  počtem kg)

7. 11. – slavnostní IMATRIKULACE prvňáčků, od 17,00 v aule školy

Další akce:

12. 11. – Zdravé zuby (preventivní program)

14. 11. -  dle počasí vycházka do přírody a podzimní tvoření  ( z podzimních přírodnin)

15. 11. – FOCENÍ - od cca 8, 00 společná fotka do Libereckého deníku, od cca 10, 00 hodin focení prvňáčků (pan fotograf Kubát)

18. 11.  - návštěva galerie (vstup zaplatím z TF)

3. 12.  – návštěva NDL, divadelní představení Budulínek (vstup zaplatím z TF)

 

Informace ze dne 24. 10. 

Na zítra si připravte předměty na P a H.

 

31. 10. 2019 dojde k plánovanému přerušení dodávek elektrického proudu. Výuka začíná v 8:50 h (2. vyučovací hodina). Mimo provoz bude školní jídelna. ŠD je v provozu. Vybavte, prosím, děti větší svačinou a teplým oblečením. Děkujeme za pochopení.

 

Pozor!!! Ve čtvrtek 31. 10. se ruší projekt k podzimu ( přesouvá se na listopad (14. - 15. 11.) Podzimní přírodniny sbírejte a sušte, listy (cca 5-6 ks) lisujte.  Ve čtvrtek se učíme od 2. vyuč. hodiny dle rozvrhu. Děti si přinesou učebnice a „pejska“ se čtecí tabulkou, seznámíme se s písmenkem D.  V pátek 1. 11. platí pojektový „ Jablíčkový den“ ( Halloween se týká tříd s výukou AJ). Nezapomeňte na dobrůtky a jablíčko. V tento den budeme opakovat a procvičovat probrané učivo v různých činnostech.

 

 Doporučujeme dětem uklidit si šatní skříňky (oblečení na ven) a cvičební úbor si děti odnesou domů na vyprání.

 

Pozor!!! Ve škole máme vši. Kontrolujte pravidelně a důkladně každý den dětem vlásky, děkujeme za spolupráci.

 

Tip na zábavu pro celou rodinu: Festival společenských her v Lidových sadech Liberec, 6. - 10. listopadu 2019. http://www.hopecon.cz/

 

Krásné podzimní prázdniny (29. - 30. 10.)

přeje Š. Irová


Informace ze dne 17. 10.

Ve středu 6. 11.  proběhne  před  8. 00 hod.  sběr starého papíru. Svázaný papír můžete nosit dříve a odložit pod přístřeškem u vchodu na hřiště a po dětech pošlete lísteček se jménem a počtem kilogramů.

Naše škola dostala nabídku od Libereckého deníku spolupracovat na projektu Naši prvňáci. Redaktoři pořizují fotografie prvňáčků v základních školách našeho okresu. Tato novinová tabla vycházejí ve středečním vydání Deníku, 29. 1. 2020 vyjde speciální příloha se všemi prvňáky našeho okresu. V „Kočičce“ podepište, prosím, zda souhlasíte s tímto focením.  Pokud rodiče jednoho dítěte vysloví nesouhlas, nenecháme tuto fotografii pořizovat.

Moc děkuji panu Geislerovi za vyhledávání informací k čističce vzduchu. Přepošlu email paní Telekesové, aby mohla seznámit ostatní rodiče poté,  co bude zřízen skupinový email (popř. můžete řešit  přímo s panem Geislerem). K jeho vytvoření a možnosti dalšího řešení této záležitosti, posílám dnes panu Houšťovi seznam s vašimi emaily. Dovolila jsem si doplnit adresy těch, kteří mi ji nezaslali (dejte vědět, pokud by to byl problém).

Děti a vás musím opět pochválit za domácí čtení. Velmi se nám zlepšuje rozeznávání písmen a posléze čtení. Při hodinách  je vidět, že většina  poctivě trénuje s tabulkou. Dnes jsem dětem nalepila další tabulku.

Při psaní doma (nyní v matematice číslice) dbejte, aby děti správně seděly a držely tužku. Společně hodnoťte povedené a nepovedené tvary.

Na zítra nezapomeňte předměty na písmenka K, V.  Na příští týden připravujte P, H.

Po prázdninách 31. 10. a 1. 11. budeme mít projektové dny. Děti budou potřebovat na čtvrtek podzimní přírodniny ( kaštany, žaludy, bukvice, šípky, větvičky, vylisované listy, … a zavařovací sklenici), na pátek budeme potřebovat jablíčko a nějakou dobrotu z jablka.

Nezapomeňte trénovat básničku, termín 7. 11. se blíží.

Stále vybírám 1000 Kč.

Užívejte krásné podzimní počasí  a čerpejte hodně energie.

Informace 15. 10.

IZS sdělení: pokud oba rodiče žáka naší školy pracují ve složkách integrovaného záchranného systému, prosím, ozvěte se

Informace ze dne 11. 10.

Včera děti dostaly další tabulku na čtení do „pejskového“ sešitku. Tabulka slouží k týdennímu trénování čtení (alespoň 5x týdně dle informace na TS, čtení zapisujte). Příští týden ve čtvrtek proběhne další kontrolní čtení v hodině. Kromě tabulky dostávají děti průběžně čtení z učebnice alespoň dvakrát týdně s aktuálně probíranými písmenky. Dbejte na to, aby děti důsledně rozeznávaly naučená písmena. Jako pomůcku k zapamatování písmen posílám dětem domů(nechte si ji DOMA) obrázkovou abecedu, se kterou můžete písmenka také procvičovat.

Dětem nalepíme v pondělí do „pejskového“ sešitku básničku, kterou se budeme učit na IMATRIKULACI. Můžete ji zkoušet číst, ale hlavně se ji společně učit.

Prosím při psaní doma dbejte také na správné sezení.

Dnes byl úkol na předměty opět úžasně splněn – velká pochvala. Příští týden nás čekají písmenka K, V.

Moc děkuji za zasílané peníze (1000 Kč). Také seznam s emaily už se plní.

Informace ze dne 7. 10.

Zítra mimořádně odpadá MDS skupině u paní učitelky Brejchové. Děti budou v družině.

Dnes byly děti při OSV poučené o hygieně ( správném mytí rukou ) k  prevenci žloutenky.  Pohovořte s dětmi na toto téma i doma.

D.Ú. - dnes mají děti z ČJ dva D. Ú. - pracovní list k písmenu S a čtení na s. 35 (procvičeno ve škole).

Chválím čtení z tabulky, děti se chlubily.

Zítra při prvouce máme naplánovanou vycházku po okolí školy, pokud nebude pršet.

 

Informace ze dne 4. 10.

Metoda dobrého startu  – všechny děti, které jsou  přihlášené na MDS, jsou zapsané a od tohoto týdne kroužek navštěvují. Prosím  o úhradu 1 400 Kč – převodem (č. účtu viz  sekce „Kroužky“ na webu).

Na pondělí 7. 10. potřebujeme na Pč kaštany (cca 3 kusy). Jinak sbírejte podzimní plody  a jiné přírodniny a lisujte listy.

Děkujeme moc  mamince Viktorky Petrákové, která vyrobí s Viktorkou  pro třídu adventní věnec a obstarají vánoční stromeček.

Dnes děti dostaly na čtení tabulku se slovy (zmínila jsem se na TS), čtěte – hláskujte (U-M-Í /UMÍ) alespoň 5x týdně a zapište datum a podpis.  Výborní čtenáři mohou číst vlastní knihu a obdrželi pracovní listy, kde si můžete společně vyzkoušet čtení s porozuměním. Z pokynů pro práci se třídou si vyberte úkoly pro domácí práci.

Na příští týden připravujte písmenka a předměty, které začínají písmeny S, L.

Děti chválím za úžasně splněný D. Ú. na předměty a celotýdenní práci.

Nezapomeňte posílat e-mailové adresy.

Informace ze dne 30. 9.  - ke ŠD

Zítra 1. 10. (a následující každý sudý týden) jde 1. B do solné jeskyně.

 

 

Informace ze dne 26. 9.

Dnes dostaly děti za úkol číst sestavené věty na s. 38. Trénujte rozklad – hláskování a čtení slov MÁ, UMÍ.  Stále trénujeme  „skřítkovsky“ své jméno a krátká slova, dále rozlišení hlásky na začátku a na konci slova. Procvičujte všechna probraná písmenka. Většinu dětí chválím, ale někteří potřebují doma trénovat.

Zítra si mohou děti přinést předměty začínající písmeny M, T.

Na příští týden můžete připravovat písmenka J, N.

3. 10. - třídní schůzky  od 17,00 ve třídě 1. B


 

Informace ze dne 19. 9.

Některé děti mají v notýsku přihlášku na Metodu dobrého startu (nejsou přihlášené elektronicky), trvá - li váš zájem, prosím, vyplňte.

 Zítra si mohou děti přinést předměty začínající písmeny E, I, (Y).

Na příští týden můžete připravovat písmenka M, T.

Moc chválím děti za úžasné pracovní listy s písmenky a vůbec celotýdenní práci ve škole i doma. Děkuji rodičům za spolupráci.

Prosím, stále pravidelně kontrolujte a podepisujte „KOČIČKU“ A  „KRTEČKA“.

Informace ze dne 18. 9.

Po dětech posílám k nahlédnutí knižní katalog (Fragment). Na s. 4 je uvedena kniha pro čtenáře genetickou metodou (tento druh literatury se bude hodit pro naše počínající čtení). Pokud si tuto nebo jinou knihu budete chtít objednat, pošlete zpět do školy do pátku 20. 9. vyplněný objednávkový list (zadní strana katalogu).

Informace ze dne 13. 9.

Na pondělí nezapomeňte pracovní list s písmenem A (alespoň 5 písmenek vystřihnout a nalepit). Na příští týden si připravujte písmenka E, I, Y. Opět zkuste najít nějaké předměty, které začínají na tato písmena a v pátek přinést do školy.

V notýsku (krtečku) podepište, prosím, také informace o pravidlech hodnocení v prvním ročníku.

Informace ze dne 9. 9.

POZOR! Dnes si děti nesou v deskách domů první list s písmenkem "O". Za úkol mají z druhé strany listu nalepit min. 5 daných písmen vystřižených z novin či časopisů, mohou i kreslit písmeno i obrázky. Vytvoříme si "Písmenkovou knihu".

Některé děti zatím neměly v pořádku všechny pomůcky - úbor na tv, mat. divadélko, fixy na bílou tabulku... Tento týden už budeme nutně potřebovat.

Prosím, nezapomínejte podepisovat domácí úkoly, „Kočičku“ a notýsek. Některé předměty v rozvrhu občas prohodíme (např. PRV z pátku přesuneme na středu), proto je potřeba, aby děti nosily D.Ú. hned na druhý den (pokud nezadám jiný termín), i když v rozvrhu předmět není.

Na lístečky se vzkazy nejen pro ŠD pište, prosím, celé jméno dítěte a  datum!

                                                                             Děkuji

Informace ze dne 5. 9.

Doplnění informace ze včerejška: Pokud jste již sehnali desky na číslice A4, je to v pořádku. Hlavně aby to nebyly desky na písmenka!!

 

Informace ze dne 4. 9.

Omlouvám se rodičům za chybu v seznamu pomůcek do 1. třídy - desky na číslice pořiďte malé, formát A4 je na písmenka, která používat nebudeme. Děkuji

 


Informace ze dne 3. 9.

1/ Pí vychovatelka vás seznámila s možností objednat se na individuální schůzku rodič (dítě) - učitel - vychovatel, na které bychom se s vámi rády trochu blíže seznámily, popovídaly si o tom, co vaše dítě baví, v čem je šikovné, čeho se naopak ve škole trošku bojí apod. Máte-li ještě zájem o volný termín - dopište se do tabulky ráno ve třídě.

2/ Nezapomeňte dát zítra dětem zpět do tašky sešity (pokud možno je dnes obalte) a matematické divadélko (kdo nepřinesl).

3/ Příští týden nás už čekají první 3 písmenka (O - U - A). Každý týden v pátek budou moci děti do školy přinést předměty, které probranými písmenky začínají a ukázat nám, jaké poklady jste společně doma našli.

 

 

Informace  ze dne 2. 9. 2019:

1/ Od úterý (3.9.) můžete nosit do třídy pomůcky dle seznamu. Papíry do kopírky, eurodesky atd. roztřiďte do připravených košů a krabic, do boxíků na lavicích dejte potřeby na Vv, úbory na tělocvik ponechte v šatní skříňce. Platbu 1 000,- a za vstupní karty předejte, prosím, mně osobně. Děkuji

2/ Zítra si děti odnesou domů sešity, prosím, obalte je a na středu vraťte do aktovky. Pokud nebude v sešitě úkol - sešit zůstane ve škole, pokud úkol bude - hledejte u zadání červenou tečku. Úkoly podepisujte. Děkuji

3/ Sešit s kočičkou je sešit kázeňský a informační.

V notýsku s krtkem hledejte hodnocení (zpočátku razítka, později známky), v jiných sděleních od str. 25 podepisujte důležité zprávy (aktuálně Poučení dětí o bezpečnosti) a do omluvných listů zapisujte nepřítomnost dětí ve škole.

Oba sešity budou mít děti každý den v aktovce a denně je kontrolujte.

4/ Přihlášky na kroužky (včetně MDS) provádějte elektronicky.

5/ Denně 5 minut trénujte hláskový sklad a rozklad slov: např. L - E - S = les, nos = N - O - S. Zpočátku trénujte krátká slova. S dětmi si povídáme skřítkovsky.

6/ Budeme probírat cca 3 písmenka velké tiskací abecedy týdně. Ke každému písmenku dostanou děti pracovní list, na který z druhé strany nalepí min. 5 daných písmen vystřižených z novin či časopisů, mohou i kreslit. Vytvoříme si "Písmenkovou knihu".

7/ Děti jsou rozdělené do dvou skupin : sovičky a včeličky. Sovičky (skupina ČJL 1 v rozvrhu na webu) končí v pondělí ve 12,40 a ve čtvrtek ve 12, 40 s pauzou na oběd; včeličky (skupina ČJL 2 v rozvrhu na webu)  končí v pondělí ve 13,35 s pauzou na oběd a ve čtvrtek v 11,45). Takto rozdělené budou děti i na NJ a ostatní půlené předměty (viz papírový rozvrh).

 

8/ Telefon na paní vychovatelku:  Kateřina Matrasová  721 950 156

Informace ze dne 29. srpna 2019

Vyučování v prvním týdnu:

2. 9. (pondělí):7:55 – cca 9:35 ( dvě vyučovací hodiny) – slavnostní zahájení školního roku

 První hodinu  - všichni společně s dětmi ve třídě, druhou hodinu děti zůstanou s paní učitelkou ve třídě, rodiče odchází s pí vychovatelkou do auly (informace o ŠD, vyplní údaje do katalogového listu, dostanou klíče k šatním skříňkám a vstupní karty).

 V tento den NEnoste pomůcky na Vv, Pč, Tv a ostatní potřeby, které budeme vybírat až od úterý 3.9. 2019   

3. 9. - 6.9.  výuka od 7:55 – 10:50

od 9.9. výuka dle rozvrhu

Školní družina a jídelna  budou v provozu  od 2.9. 2019.      

Kroužky: elektronická přihláška od 2.9. do 16.9., vyrozumění o přijetí dostanete do 23.9., začíná se od 30.9. 2019.  (Seznam kroužků bude uveřejněn na stránkách školy).

                                                                     

Pomůcky a potřeby na úterý 3. 9. 2013

1)       penál

2)       aktovku na  pracovní sešity (obalit prosím do konce týdne)

3)       klíč od šatny

4)       kartu pro vstup do školy

5)       svačinu a pití

6)       přezůvky

7)      malou fotografii na společnou nástěnku (kdo nepřinesl na Skřítkovu stopu)

V úterý děti dostanou pracovní sešity a notýsek, který je potřeba vyplnit  -  prosím, obalit co nejdříve (zpočátku budeme potřebovat 4x obaly  A4,    1x  A5  )

Pomůcky na VV, Pč, Tv … a ostatní školní potřeby mohou děti nosit od úterý 3. 9. 2019.

 

 

 

Údaje k vyplnění notýsků

Školní prázdniny

Podzimní:             29. a 30. 10. 2019           

Vánoční:               23. 12. 2019 – 3. 1. 2020 (nástup do školy 6.1. 2020 )

Pololetní:              31. 1. 2020

Jarní:                    9. – 15. 3. 2020

Velikonoční:        9. 4. 2020

Hlavní:                 1.7.. – 31. 8. 2020

Ředitelské volno: 29. a 30.6. 2020

 

Telefonní čísla a adresy:

Škola: Základní škola s rozšířenou výukou jazyků, Liberec

Adresa: Základní škola s rozšířenou výukou jazyků, Liberec, Husova 142/44, 460 01

Web: www.zskola.cz

E-mail: info@husovaliberec.cz

Sekretariát školy: 731 632 396

Sborovna 1. stupeň: 725 088 832

Jídelna: 485 102 945; sj.husova44@seznam.cz

Družina: 739 334 394

Telefon sborovna 1. stupeň: 725 088 832

Ředitelka: Mgr. Blanka Lukeš Reindlová                                    

Třídní učitelka: Mgr. Šárka Irová

 

 

 

Třídní schůzky:   3. 10. 2019 – společné od 17 do 18:30

                              28. 11. 2019 – konzultační forma od 16:00 do 18:00

                              9. 1. 2020 – konzultační forma od 16:00 do 18:00

                              2. 4. 2020 – konzultační forma od 16:00 do 18:00

                              21. 5. 2020 – společné od 17 do 18:30

 

Prosíme rodiče, aby k parkování svých aut využívali parkovací místa mimo areál školy!

Všem přeji úspěšný školní rok a těším se na shledanou ve škole.

                                                                                                Šárka Irová, třídní učitelka   

                                                                                                 sarka.irova@husovaliberec.cz