česky deutsch

1.B

Úvod » Třídy » 1.B

 

Rozvrh třídy _ pro školní rok 2017/2018

  1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
od:
do:
7:55
8:40
8:50
9:35
10:05
10:50
11:00
11:45
11:55
12:40
12:50
13:35
13:40
14:25
14:35
15:20
15:30
16:15
Pondělí Th ČjL Ma Prv

 

       
Úterý Tv Nj/ČjL Ma ČjL   Vv      
Středa ČjL Nj/ČjL Ma Hv          
Čtvrtek Prv ČjL Nj/ČjL Tv          
Pátek ČjL Ma Nj/ČjL ČjL        

 

 

 

 

Th - třídnická hodina

Dobrý den vážení rodiče a milé děti,

vítám Vás na nástěnce 1.B, kde budete po celý rok nacházet důležité informace ohledně školní výuky a družiny.

Těším se na společný rok s Vámi - Petra Soldánová

 

 

 

RODILÝ MLUVČÍ

Vážení rodiče, vybírám 450 Kč na rodilého mluvčího pro toto pololetí. Děkuji za spolupráci. 

 

ŘEDITELSKÉ VOLNO

V pondělí 30. dubna a 7. května 2018 je ve škole vyhlášeno ředitelské volno. Děti mohou jít po předchozím přihlášení do školní družiny.

 

ČTECÍ KARTY

Milí rodiče, děkuji za vzornou přípravu s dětmi, konkrétně myslím čtení. Chtěla jsem jen poprosit,zda byste mohli přiště k záznamu v podobě hvězdiček ještě dopsat název aktuálně čtené knížky (popř. rozmezí stran, které děti v týdnu přečetly-např. Povídaní o pejskovi a kočičce, stra.10 - 16 apod.) Děkuji za spolupráci. Petra Soldánová

 

Milí rodiče,

v českém jazyce jsme s dětmi začali psát "diktáty". Diktuji dětem 5 slov, která zapisují do sešitu. Používám slova, se kterými děti přišly do styku při praci v Lili a Vili. Trénujte prosím s dětmi doma "zpětný" rozklad slov. Řekněte dětem celé slovo a nechte si ho vyhláskovat ( rodič: ŽIDLE dítě: Ž-I-D-L-E) po písmenech D,T,N by měly děti být již také schopné rozeznat I/Y - chtějte to po nich.
 
V matematice jsme podobných způsobem zavedli "matematické rozcvičky", jsou taktéž na známky.

 

 

Prosím všechny rodiče, aby dětem důkladně kontrolovali školní pomůcky (pastelky, nůžky, lepidla apod.).V poslední době některým dětem stále něco z výše jmenovaných pomůcek chybí! Děkuji.

 

 

DRŽENÍ TUŽKY

Prosím Vás tímto o spolupráci. Dbejte prosím zvýšené pozornosti na způsob úchytu tužky. Spousta dětí má již ze školky zafixován špatný úchop tužky. Pokud na to děti upozorním, jsou schopné si ho samy opravit, ale musí se na tuto skutečnost upozorňovat. Hlídejte prosím a upozorňujte své děti na správné držení tužky během vypracovávání domácích úkolů, nebo např při malování, zkrátka kdykoliv když drží tužku.

 

 

Děti byly poučeny o bezpečnostním chování v kontaktu s cizími osobami.

 

Změna v rozvrhu hodin:

Z důvodu docházení rodilého mluvčí do nejazykových hodin, došlo v našem rozvrhu k menší změně, a to: středeční hodina prvouky se přesouvá na čtvrteční ráno a obráceně. Do obou těchto hodin bude docházet rodilý mluvčí.

 

                                                                                                                                

METODA DOBRÉHO STARTU 

kroužek začne 30.10.(12:10 - 12:55) - pondělní skupina

                          1.11.  (12:10 - 12:55) - skupina středeční

 

Prosím všechny rodiče o vyplněné údaje na úvodní stránce v zetíkovských zápisnících (hlavně tel. čísla)!Děkuji

Nadále prosím, aby děti nosily domácí úkoly podepsané! Děkuji za spolupráci.

 

Třídní schůzky v průběhu celého školního roku  (časy budou  včas upřesněny):

5.10.2017 - klasické

23.11.2017 - konzultační

11.1.2018 - konzultační na objednání

22.3.2018 - konzultační

17.5.2018 - klasické

 

 

Organizace školního roku 2017/2018

 
Období školního vyučování ve školním roce 2017/2018 začne v pondělí 4. září 2017. Vyučování bude v prvním pololetí ukončeno ve středu 31. ledna 2018. Období školního vyučování ve druhém pololetí bude ukončeno v pátek 29. června 2018. 
Podzimní prázdniny připadnou na čtvrtek 26. října a pátek 27. října 2017. 
Vánoční prázdniny budou zahájeny v sobotu 23. prosince 2017 a skončí v úterý 2. ledna 2018. Vyučování začne ve středu 3. ledna 2018. 
Jednodenní pololetní prázdniny připadnou na pátek 2. února 2018.
Jarní prázdniny od  26. 2. - 4. 3. 2018.
Velikonoční prázdniny připadnou na čtvrtek 29. března a pátek 30. března 2018.
Hlavní prázdniny budou trvat od neděle 1. července 2018 do pátku 31. srpna 2018.

 

Důležitá telefonní čísla a adresy:

 
-        Sekretariát školy:  731632396
 
-        Telefon sborovna 1. stupeň: 725 088 832
 
-        E-mail:  info@zskola.cz
 
-        Web: www.zskola.cz
 
-        Ředitelka: Mgr. Blanka Lukeš Reindlová
 
-        Třídní učitelka: Mgr. Petra Soldánová
 
-        email: soldan.petra@seznam.cz
 
-        tel: 733 322 749
 
-        Školní jídelna: 485 102 945