česky deutsch

1.B

Úvod » Třídy » 1.B

 

Rozvrh třídy _ pro školní rok 2018/2019

  1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
od:
do:
7:55
8:40
8:50
9:35
10:05
10:50
11:00
11:45
11:55
12:40
12:50
13:35
13:40
14:25
14:35
15:20
15:30
16:15
Pondělí Th Tv ČjL Hv

 

       
Úterý Čj Aj/ČjL Ma Vv   Prv      
Středa Ma Čj Aj/ČjL ČjL        
Čtvrtek ČjL Ma Aj/ČjL Tv          
Pátek Ma Prv Aj/ČjL ČjL          

Th - třídnická hodina

 

Vážení rodiče a milé děti, vítejte na nástěnce 1. B

 

 

Informace ze dne 23. 9. 2018

Kroužek Metoda dobrého startu začíná od 1. 10. 2018.

Pondělí: Kateřina Benešová, Jakub Čejka, Karolína Sobotková, Filip Kocián, Vojtěch Votrubec, Richard Sluka, Eliška Marešová

Čtvrtek: Adam Drmla, Ema Žďánská, Julie Poláková, Matyáš Kloz, Nela Mocová, Ondřej Pastva, Lola Ouhrabková, Barbora Hladíková, Martina Ištoková

Pondělní hodinu povede speciální pedagog na naší škole Mgr. Eva Dousková, PhD., čtvrteční hodinu vedu já. Děti si budeme brát po obědě cca ve 12:15 h, kroužek trvá 45 minut, poté se děti vrátí do školní družiny.

 

Prosím rodiče o podepisování informací v "kočičkovém" sešitě, notýsku a také domácích úkolů. Je to pro mě zpětná vazba, že jste si dané informace přečetli. Děkuji za pochopení a vaši spolupráci.

Adventní věnce do naší třídy nám vyrobí babička Filípka Kociána a maminka Vojtíka Votrubce. Moc děkuji za celou naši 1. B.

 

Informace ze dne 19. 9. 2018

25. 9. Lesní naučná stezka Harcov - program ekocentra Čmelák "Jizerskohorští velvyslanci"                                                                                  Děti si zítra nalepí informace do "kočičkového" sešitu.

Kdo má doma zvídavé dítě, zde je odkaz na přihlášení na logickou olympiádu, kde najdete podrobnější informace. Registraci je nutné vyplnit do 30. 9. 2018.

https://www.logickaolympiada.cz/

 

Informace ze dne 8. 9. 2018

Máme za sebou týden ve škole. Chválím děti za pěkné chování a snahu při vyučování. Učíme se, jak si připravit věci na hodinu, jak se chovat ke kamarádům, co děláme o přestávkách, pravidla stolování a chování ve školní družině.

Následující týden bude výuka probíhat podle platného rozvrhu hodin, vyučování v pondělí začíná v 7:55 h třídnickou hodinou.

V pondělí vrátím dětem notýsky s krtečkem. Podepište, prosím, dětem na str. 25 "poučení o bezpečnosti" a na str. 28 třídní schůzky.

Děti by už měly mít ve škole věci na VV + PČ, TV, matematické divadélko, počítadlo. Pokud ještě nemají, přineste je, prosím.

Obědy budeme společně objednávat každý pátek, děti mohou z domova přinést lísteček s vybranými obědy.

Částku 1 000 Kč a 50 Kč za školní kartu můžete uhradit 13. 9. na třídních schůzkách.

 

Úžasné účesy - učíme se písmeno U a foto s naším rodilým mluvčím Johnnym

Důležitá telefonní čísla a adresy

-        Sekretariát školy:  731 632 396

-        Telefon sborovna 1. stupeň: 725 088 832

-        Telefon školní družina: 739 334 394

-        E-mail:  info@zskola.cz

-        Web: www. zskola.cz

-        Ředitelka: Mgr. Blanka Lukeš Reindlová

-        Třídní učitelka: Mgr. Jana Martinovská

-        email: jana.martinovska@husovaliberec.cz

-        Školní jídelna: 485 102 945

 

Školní prázdniny a ředitelské volno

Podzimní                 29. a 30. 10. 2018

Vánoční                   22. 12. 2018 – 2. 1. 2019

Ředitelské volno      3. - 4. 1. 2019

Pololetní                  1. 2. 2019

Jarní                         4. – 10. 3. 2019

Velikonoční              18. 4. 2019

Hlavní                       1. 7. – 30. 8. 2019

 

Třídní schůzky a konzultační dny

15. 11. 2018    konzultační den, 16 – 18 h, na tyto dny se rodiče objednají elektronicky na vybraný čas

17. 1. 2019      konzultační den, 16 – 18 h

21. 3. 2019      konzultační den, 16 – 18 h

23. 5. 2019      od 17:00 h společné