česky deutsch

1.B

Úvod » Třídy » 1.B

 

Rozvrh třídy _ pro školní rok 2017/2018

  1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
od:
do:
7:55
8:40
8:50
9:35
10:05
10:50
11:00
11:45
11:55
12:40
12:50
13:35
13:40
14:25
14:35
15:20
15:30
16:15
Pondělí Th ČjL Ma Prv

 

       
Úterý Tv Nj/ČjL Ma ČjL   Vv      
Středa ČjL Nj/ČjL Ma Hv          
Čtvrtek Prv ČjL Nj/ČjL Tv          
Pátek ČjL Ma Nj/ČjL ČjL        

 

 

 

 

Th - třídnická hodina

Dobrý den vážení rodiče a milé děti,

vítám Vás na nástěnce 1.B, kde budete po celý rok nacházet důležité informace ohledně školní výuky a družiny.

Těším se na společný rok s Vámi - Petra Soldánová

 

 

Moji milí školáčci a rodičové,

chtěla bych vám všem touto cestou popřát krásné prázdniny plné sluníčka a pohody a poděkovat za krásné dárečky! Budu se těšit po prázdninách. Vaše paní učitelka Petra

 

 

Vyučování 29.6.2018 končí v 8:45 hod. (poté možnost družiny).

                                

 

Třídní schůzky v průběhu celého školního roku  (časy budou  včas upřesněny):

5.10.2017 - klasické

23.11.2017 - konzultační

11.1.2018 - konzultační na objednání

22.3.2018 - konzultační

17.5.2018 - klasické

 

 

Organizace školního roku 2017/2018

 
Období školního vyučování ve školním roce 2017/2018 začne v pondělí 4. září 2017. Vyučování bude v prvním pololetí ukončeno ve středu 31. ledna 2018. Období školního vyučování ve druhém pololetí bude ukončeno v pátek 29. června 2018. 
Podzimní prázdniny připadnou na čtvrtek 26. října a pátek 27. října 2017. 
Vánoční prázdniny budou zahájeny v sobotu 23. prosince 2017 a skončí v úterý 2. ledna 2018. Vyučování začne ve středu 3. ledna 2018. 
Jednodenní pololetní prázdniny připadnou na pátek 2. února 2018.
Jarní prázdniny od  26. 2. - 4. 3. 2018.
Velikonoční prázdniny připadnou na čtvrtek 29. března a pátek 30. března 2018.
Hlavní prázdniny budou trvat od neděle 1. července 2018 do pátku 31. srpna 2018.

 

Důležitá telefonní čísla a adresy:

 
-        Sekretariát školy:  731632396
 
-        Telefon sborovna 1. stupeň: 725 088 832
 
-        E-mail:  info@zskola.cz
 
-        Web: www.zskola.cz
 
-        Ředitelka: Mgr. Blanka Lukeš Reindlová
 
-        Třídní učitelka: Mgr. Petra Soldánová
 
-        email: soldan.petra@seznam.cz
 
-        tel: 733 322 749
 
-        Školní jídelna: 485 102 945