česky deutsch

1.B

Úvod » Třídy » 1.B

 

Rozvrh třídy _ pro školní rok 2017/2018

  1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
od:
do:
7:55
8:40
8:50
9:35
10:05
10:50
11:00
11:45
11:55
12:40
12:50
13:35
13:40
14:25
14:35
15:20
15:30
16:15
Pondělí Th ČjL Ma Prv

 

       
Úterý Tv Nj/ČjL Ma ČjL   Vv      
Středa ČjL Nj/ČjL Ma Hv          
Čtvrtek Prv ČjL Nj/ČjL Tv          
Pátek ČjL Ma Nj/ČjL ČjL        

 

 

Th - třídnická hodina

Dobrý den vážení rodiče a milé děti,

vítám Vás na nástěnce 1.B, kde budete po celý rok nacházet důležité informace ohledně školní výuky a družiny.

Těším se na společný rok s Vámi - Petra Soldánová

 

Děti byly poučeny o bezpečnostním chování v kontaktu s cizími osobami.

 

23.11.2017 - 16:00 - 18:00 třídní schůzky - konzultační (individuální konzultace)

 

Prosíme zákonné zástupce žáků, aby v rámci konzultačních třídních schůzek v rozmezí mezi 16:00 až 18:00 přišli zvolit svého zástupce do školské rady na období 2018 – 2020 do třídy u třídního učitele.

 

Projektový den 16.11.2017

Ve čtvrtek 16. 11. se uskuteční projekt „Po stopách historie ČR“. Děti budou pracovat ve skupinách sestavených z žáků z různých ročníků prvního stupně. V rámci projektu půjdeme také na vycházku k libereckým památníkům. Na tento den děti potřebují kalendář či diář s vyznačenými státními svátky, penál (psací potřeby, pastelky, fixy, nůžky), lepidlo, vhodné oblečení na ven, svačinu, pití. Ukončení vyučování 11:30. Petra Soldánová

 

Změna v rozvrhu hodin:

Z důvodu docházení rodilého mluvčí do nejazykových hodin, došlo v našem rozvrhu k menší změně, a to: středeční hodina prvouky se přesouvá na čtvrteční ráno a obráceně. Do obou těchto hodin bude docházet rodilý mluvčí (středa- Meike, čtvrtek Ima). P.Soldánová

 

TRILOPARK

Děti zatím nevědí a bude to překvapení, že 14. 11. organizujeme návštěvu mobilního parku "Trilopark". Viz:

http://trilopark.eu/o-triloparku/koordinatori-projektu

Vstup - 50 Kč/ žák, uhradím z TF.

 

Pracovníci  Triloparku nás požádali, abychom dali rodičům i dětem na vědomí - cituji:

  V Triloparku vytváříme veliké repliky dinosauřích lebek, trilobitů apod. Vše z našich vlastnoručních forem - poctivě nabarvené, nalakované... Na výjezdy po školách jsme si zvykli lebky vozit, protože jsme se již přesvědčili, že se dětem (především prvostupňovým) velmi líbí. Proto jim je v rozmezí 50-100 Kč na místě nabízíme ke koupi. Máme už zkušenost, že je dětem během akce líto, pokud se o možnosti koupě předem nedozvědí. (Nechávám na uvážení rodičů.)

 

 

 

A - STYL 7.11.2017

V úterý 7.11. doplňujeme třídu 1.A do A - stylu. Děti, které mají zájem se návštěvy zúčastnit budou mít v tento den sportovní vybavení na bruslení, solnou jeskyni a cvičení (viz.předchozí návštěvy).+ 110 Kč! Vyučování končí klasicky ve 13:35 hod.

 

                                                                                                                                

METODA DOBRÉHO STARTU 

kroužek začne 30.10.(12:10 - 12:55) - pondělní skupina

                          1.11.  (12:10 - 12:55) - skupina středeční

 

Prosím všechny rodiče o vyplněné údaje na úvodní stránce v zetíkovských zápisnících (hlavně tel. čísla)!Děkuji

Nadále prosím, aby děti nosily domácí úkoly podepsané! Děkuji za spolupráci.

 

Třídní schůzky v průběhu celého školního roku  (časy budou  včas upřesněny):

5.10.2017 - klasické

23.11.2017 - konzultační

11.1.2018 - konzultační na objednání

22.3.2018 - konzultační

17.5.2018 - klasické

 

 

Organizace školního roku 2017/2018

 
Období školního vyučování ve školním roce 2017/2018 začne v pondělí 4. září 2017. Vyučování bude v prvním pololetí ukončeno ve středu 31. ledna 2018. Období školního vyučování ve druhém pololetí bude ukončeno v pátek 29. června 2018. 
Podzimní prázdniny připadnou na čtvrtek 26. října a pátek 27. října 2017. 
Vánoční prázdniny budou zahájeny v sobotu 23. prosince 2017 a skončí v úterý 2. ledna 2018. Vyučování začne ve středu 3. ledna 2018. 
Jednodenní pololetní prázdniny připadnou na pátek 2. února 2018.
Jarní prázdniny od  26. 2. - 4. 3. 2018.
Velikonoční prázdniny připadnou na čtvrtek 29. března a pátek 30. března 2018.
Hlavní prázdniny budou trvat od neděle 1. července 2018 do pátku 31. srpna 2018.

 

Důležitá telefonní čísla a adresy:

 
-        Sekretariát školy:  731632396
 
-        Telefon sborovna 1. stupeň: 725 088 832
 
-        E-mail:  info@zskola.cz
 
-        Web: www.zskola.cz
 
-        Ředitelka: Mgr. Blanka Lukeš Reindlová
 
-        Třídní učitelka: Mgr. Petra Soldánová
 
-        email: soldan.petra@seznam.cz
 
-        tel: 733 322 749
 
-        Školní jídelna: 485 102 945