česky deutsch

1.B

Úvod » Třídy » 1.B

Dne 15. listopadu budou ve škole od 16 hodin probíhat konzultační třídní schůzky. Pro přhlášení prosím použijte tento odkaz.

Rozvrh třídy _ pro školní rok 2018/2019

  1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
od:
do:
7:55
8:40
8:50
9:35
10:05
10:50
11:00
11:45
11:55
12:40
12:50
13:35
13:40
14:25
14:35
15:20
15:30
16:15
Pondělí Th Tv ČjL Hv

 

       
Úterý Čj Aj/ČjL Ma Vv   Prv      
Středa Ma Čj Aj/ČjL ČjL        
Čtvrtek ČjL Ma Aj/ČjL Tv          
Pátek Ma Prv Aj/ČjL ČjL          

Th - třídnická hodina

 

Vážení rodiče a milé děti, vítejte na nástěnce 1. B

 

Informace ze dne 12. 11. 2018

Chválíme děti za pěkné vystoupení a chování na slavnostní imatrikulaci 7. 11. 2018.

Fotografie z imatrikulace a oslavy 100 let republiky si můžete objednávat přímo na stránkách Foto Kubát. http://www.fotokubat.cz/digifoto/index.php?action=albums

Hodnocení za 1. čtvrtletí jsem zapsala dětem do notýsku (Krteček) na s. 27, prosím podepište + s. 28.

Prosíme rodiče, kteří ještě nezaplatili poplatek za rodilého mluvčího a SRPŠ, přineste prosím 15. 11. na schůzky. Do třídního fondu budu vybírat 300 Kč, částku můžete posílat i po dětech, platbu potvrdím do "kočičkového" sešitu, děkuji moc.

 

Na třídní schůzky můžete přinést drobný příspěvek do mikulášské nadílky pro děti 1. B v počtu 25x a nemusí to být jen sladkost. Nejpozději posílejte do 3. 12.

 

Vánoční dárek, zabalenou knihu s jmenovkou, můžete také přinést nebo tajně posílejte do 18. 12.

 

Adventní věnce na stůl a dveře stačí donést v pondělí 3. 12.

 

Pomůcky, které budeme brzy potřebovat:

 

  • krabice od mléka (džusu) 1 l, vymýt a odstřihnout horní část, ozdobíme si krabičku na mikulášskou nadílku

  • 4 krabičky od zápalek (stejně velké) – vyrobíme z nich kasičku na matematiku

 

 

Děkujeme dětem a rodičům za sladkosti pro děti do dětského domova a za donesený starý papír do sběru.

 

 

 

Žákovský parlament                                                                                                                           

Žaci parlamentu rozhodli, že naše škola uspořádá sbírku sladkosti, které se na Mikuláše předají dětem v dětském domově. Děti mohou v příštích 14 dnech nosit dobroty do mikulášské nadílky.

Škola také každý rok vybírá příspěvky do psího útulku. Na chodbě v přízemí bude krabice, do které mohou děti nosit hračky, granule a pochoutky pro pejsky. Akce bude také probíhat následující 2 týdny.

Letos poprvé pořádá žákovský parlament knižní veletrh. Pokud máte doma knihy, které již Vaše děti nevyužijí, můžete je na tomto veletrhu za symbolickou cenu prodat a zároveň si nakoupit knížky nové. Stačí jen knihy poslat po dětech s vloženým lístečekem, kde bude jméno žáka, třída a cena, za kterou se kniha bude prodávat. Knihy mohou děti nosit do třídy.

Tyto akce žákovského parlamentu  jsou dobrovolné!!!

 

Prosím rodiče o podepisování domácích úkolů ze čtení - nalepené tabulky, čteme řádky, sloupky, hledáme souřadnice. Slova čteme jako roboti, hláskujeme, pak spojíme ( př. slovo MÁMA - čteme M - Á - M - A, potom vyslovíme MÁMA).

Prosím rodiče o podepisování informací v "kočičkovém" sešitě, notýsku a také domácích úkolů. Je to pro mě zpětná vazba, že jste si dané informace přečetli. Děkuji za pochopení a vaši spolupráci.

 

Děkuji moc za nakopírování pracovních listů panu Astlovi , paní Maříkové a paní Ištokové.

 

Vánoční stromeček do třídy obstarají rodiče Emičky Žďánské, adventní věnce do naší třídy nám vyrobí babička Filípka

Kociána a maminka Vojtíka Votrubce. Moc děkuji za celou naši 1. B.

 

Halloween, 31. 10. 2018

Podzimní prázdniny a oslava 100 let naší republiky

Jablíčkový den, 10. 10. 2018

Chválím děti za práci během celého Jablíčkového dne. Pracovaly ve dvojicích, skupinkách i samostatně. Děti zvádly jablíčkovou matematiku, jablíčkové čtení a psaní vět, zavařovaly jablíčka (VV) a připravily výborný mrkvový salát s jablíčky (PČ).  V hodině TV  žonglovaly s jablíčky (tenisáky) a hrály si na ježečky. Všichni si zasloužili velkou jedničku s hvězdičkou. Nejvíce se dětem líbila příprava salátu ve školní kuchyňce.

PČ - stavíme z kaštanů, 3. 10. 2018

Program se "Čmelákem" - "Jizerskohorští velvyslanci", 25. 9. 2018

Úžasné účesy - učíme se písmeno U a foto s naším rodilým mluvčím Johnnym

Důležitá telefonní čísla a adresy

-        Sekretariát školy:  731 632 396

-        Telefon sborovna 1. stupeň: 725 088 832

-        Telefon školní družina: 739 334 394

-        E-mail:  info@zskola.cz

-        Web: www. zskola.cz

-        Ředitelka: Mgr. Blanka Lukeš Reindlová

-        Třídní učitelka: Mgr. Jana Martinovská

-        email: jana.martinovska@husovaliberec.cz

-        Školní jídelna: 485 102 945

 

Školní prázdniny a ředitelské volno

Podzimní                 29. a 30. 10. 2018

Vánoční                   22. 12. 2018 – 2. 1. 2019

Ředitelské volno      3. - 4. 1. 2019

Pololetní                  1. 2. 2019

Jarní                         4. – 10. 3. 2019

Velikonoční              18. 4. 2019

Hlavní                       1. 7. – 30. 8. 2019

 

Třídní schůzky a konzultační dny

15. 11. 2018    konzultační den, 16 – 18 h, na tyto dny se rodiče objednají elektronicky na vybraný čas

17. 1. 2019      konzultační den, 16 – 18 h

21. 3. 2019      konzultační den, 16 – 18 h

23. 5. 2019      od 17:00 h společné