česky deutsch

1.B

Úvod » Třídy » 1.B

Rozvrh třídy _ pro školní rok 2018/2019

  1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
od:
do:
7:55
8:40
8:50
9:35
10:05
10:50
11:00
11:45
11:55
12:40
12:50
13:35
13:40
14:25
14:35
15:20
15:30
16:15
Pondělí Th Tv ČjL Hv

 

       
Úterý Čj Aj/ČjL Ma Vv   Prv      
Středa Ma Čj Aj/ČjL ČjL        
Čtvrtek ČjL Ma Aj/ČjL Tv          
Pátek Ma Prv Aj/ČjL ČjL          

Th - třídnická hodina

 

Vážení rodiče a milé děti, vítejte na nástěnce 1. B

 

Vážení rodiče a milé děti, do nového roku vám přeji hodně zdraví, štěstí a spokojenosti.

 

Informace ze dne 20. 1. 2019

Prosím, aby děti měly na čtvrteční tělesnou výchovu (24. 1.) ve škole teplé oblečení (oteplováky) - půjdeme cvičit na hřiště.

Děkuji vám za spolupráci, kdy jste dětem komentovali jejich sebehodnocení za 1. pololetí. Vážím si také vašich milých a povzbuzujících slov, které jste připojili.

23. - 25. 1. třídní kolo recitační soutěže - děti si vyberou a naučí se doma zpaměti básničku (alespoň 2 sloky), text básně nebo knihu si přinesou s sebou do školy.

1. 2. pololetní prázdniny

 

Prosím rodiče o podepisování informací v "kočičkovém" sešitě, notýsku a také domácích úkolů. Je to pro mě zpětná vazba, že jste si dané informace přečetli. Děkuji za pochopení a vaši spolupráci.

 

Fotografie z imatrikulace a oslavy 100 let republiky si můžete objednávat přímo na stránkách Foto Kubát. http://www.fotokubat.cz/digifoto/index.php?action=albums

 

Odkazy na podporu a rozvoj čtenářství

http://www.ctenipomaha.cz/

https://celeceskoctedetem.cz

 

Vánoce ve třídě, 21. 12. 2018

"Vánoce na statku", Ekocentrum Oldřichov v H., 11. 12. 2018

"Čertovská škola", 5. 12. 2018

"Každý je úspěšný", 30. 11. 2018

Halloween, 31. 10. 2018

Podzimní prázdniny a oslava 100 let naší republiky

Jablíčkový den, 10. 10. 2018

Chválím děti za práci během celého Jablíčkového dne. Pracovaly ve dvojicích, skupinkách i samostatně. Děti zvádly jablíčkovou matematiku, jablíčkové čtení a psaní vět, zavařovaly jablíčka (VV) a připravily výborný mrkvový salát s jablíčky (PČ).  V hodině TV  žonglovaly s jablíčky (tenisáky) a hrály si na ježečky. Všichni si zasloužili velkou jedničku s hvězdičkou. Nejvíce se dětem líbila příprava salátu ve školní kuchyňce.

PČ - stavíme z kaštanů, 3. 10. 2018

Program se "Čmelákem" - "Jizerskohorští velvyslanci", 25. 9. 2018

Úžasné účesy - učíme se písmeno U a foto s naším rodilým mluvčím Johnnym

Důležitá telefonní čísla a adresy

-        Sekretariát školy:  731 632 396

-        Telefon sborovna 1. stupeň: 725 088 832

-        Telefon školní družina: 739 334 394

-        E-mail:  info@zskola.cz

-        Web: www. zskola.cz

-        Ředitelka: Mgr. Blanka Lukeš Reindlová

-        Třídní učitelka: Mgr. Jana Martinovská

-        email: jana.martinovska@husovaliberec.cz

-        Školní jídelna: 485 102 945

 

Školní prázdniny a ředitelské volno

Podzimní                 29. a 30. 10. 2018

Vánoční                   22. 12. 2018 – 2. 1. 2019

Ředitelské volno      3. - 4. 1. 2019

Pololetní                  1. 2. 2019

Jarní                         4. – 10. 3. 2019

Velikonoční              18. 4. 2019

Hlavní                       1. 7. – 30. 8. 2019

 

Třídní schůzky a konzultační dny

17. 1. 2019      konzultační den, 16 – 18 h

21. 3. 2019      konzultační den, 16 – 18 h

23. 5. 2019      od 17:00 h společné