česky deutsch

1.B

Úvod » Třídy » 1.B

Protiepidemická opatření

Informace o očkování proti žloutence typu A

Informace KRAJSKÉ HYGIENICKÉ STANICE rodičům

Poslední výzva

Žádáme rodiče žáků školy - chlapců, kteří doposud neodevzdali potvrzení o očkování svých dětí nebo návratku o uskutečněném odběru krve u svého lékaře, aby tak učinili nejpozději do čtvrtka 12.12.2019 do 9:00 hod spolu s požadavkem na očkování. Pozdější dodání neumožňuje objednání potřebného množství vakcíny. Oddalování návštěvy lékaře a odběrů krve znemožňuje plné protiepidemické opatření a ohrožuje samotného žáka i ostatní.

Děkuji za Váš vstřícný postoj a spolupráci.

Obracíme se na vás s žádostí, abyste se vzhledem k výskytu virového zánětu jater (žloutenky) typu A řídili níže přiloženými pokyny Krajské hygienické stanice. Žáci (chlapci) prokáží očkování proti VHA doloženým očkováním. Ostatní chlapci se dostaví co nejdříve v ranních hodinách nalačno ke svému ošetřujícímu lékaři, který provede vyšetření včetně odběru krve. Žádanka je součástí níže přiložených pokynů.

 

Prosíme rodiče, aby žáky na pondělí vybavili informacemi o tom, u kterého dětského lékaře jsou přihlášení. Zároveň pokud bylo kterékoli z dětí v minulosti očkováno proti žloutence typu A, tak prosíme o doložení očkování.

 

Vítejte na nástěnce třídy 1.B

školní rok 2019 / 2020 

 

Rozvrh pro školní rok 2019/2020

  1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
od:
do:
7:55
8:40
8:50
9:35
10:05
10:50
11:00
11:45
11:55
12:40
12:50
13:35
13:40
14:25
14:35
15:20
15:30
16:15
Pondělí OSV ČJL MA ČJL1 ČJL2      
Úterý TV NJ PRV ČJL MDS        
Středa ČJL MA ČJL PRV VV        
Čtvrtek MA NJ HV ČJL2 ČJL1        
Pátek TV ČJL ČJL MA          

                             OSV - Osobnostní a sociální výchova

                             ČJL1, ČJL2  - děti budou rozděleny do dvou skupin

                             MDS  -  Metoda dobrého startu (pro přihlášené děti na třídních schůzkách v květnu,  2 skupiny,

                                                                po obědě od 12:15 - 13:00)

 

 

 

Vážení rodiče, milé děti,

vítejte na nástěnce třídy 1.B

 

Mgr. Šárka Irová

sarka.irova@husovaliberec.cz

tel. :  603 47 93 14

paní vychovatelka:  Kateřina Matrasová  721 950 156

Informace ze dne 23. 1.

Ve středu 29. 1. vyjde speciální příloha v Libereckém deníku s fotografiemi prvňáčků.

Zítra si děti domů donesou letáček s nabídkou oděvů s logem školy. Můžete si objednat.

V pondělí 27. 1. budeme mít  s divadlem pouze hodiny českého jazyka  a matematiky.

Ve středu 29. 1.  – připomínám recitační soutěž (děti musí umět zpaměti básničku a mít s sebou text).

Sešit „pejska“ si děti přinesou ke kontrole mimořádně taktéž  ve středu 29. 1.

30.1. se děti učí podle rozvrhu 1. - 3. hodinu. Vysvědčení dostanou 4. vyučovací hodinu. Konec výuky v 11,45h (všichni), poté oběd a odchod do ŠD. 

V pátek 31. 1. – pololetní prázdniny.

Omlouvám se, pokud jsem neodpověděla na všechny SMS a maily od rodičů nemocných dětí. Níže uvedu učivo do konce tohoto a příštího týdne, ale je potřeba vyzvednout si prac. listy a sešity.

Učivo do 24. 1.

ČJ – uč. 2. díl „vlaštovka“ do s. 9, zkoušíme číst krátká slova se špičkou jazyka mezi rty ; píšeme do písanky do s. 2 (i doma prosím dbejte na zavedené „rituály“ = procvičení ruky, sezení, držení ořezané tužky (děti vědí) + pracovní listy

MA -  do s. 77 stále pilně procvičujte sčítání a odčítání už do 8

PRV -  s. 40 – 41

Učivo do 30. 1.

ČJ - uč. 2. díl „vlaštovka“ do s. 13; písanka s. 3-4

MA -  dokončíme 1. díl učebnice

PRV – s. 42

Informace ze dne 16. 1.

Děti dostaly do „pejska“  čtení textu s malými tiskacími písmeny. Přečtěte několikrát podle potřeby, dále pokračujte ve čtení z vlastní knihy – alespoň 5x za týden (čtení zaznamenejte do „pejska“). Další úkol z ČJ je rozstříhat písmenka a doma sestavovat dvojice, hrát pexeso, skládat slova z velkých a malých písmen pod sebou, vybrat skupinu písmen, která je pro dítě obtížná k zapamatování  a pracovat pouze s ní … Opět procvičujte doma dle potřeby. Do školy přinesou děti písmenka v obálce až ve čtvrtek.

Na víkend dostanou děti na procvičování počítání do sedmi s. 71 v učebnici matematiky. Není potřeba všechny příklady dopisovat, procvičujte i ústně a hodně názorně (počítejte různé předměty, ne na prstech). D. Ú. podepisujte.

V pondělí 20. 1.  se uskuteční v aule školy  koncert  Dana Kubici Písničky z pohádek. Cena 40 Kč (zaplatím z TF).

Na HV mají mít děti desky na zakládání písniček.

Mnohým dětem došlo tyčinkové lepidlo, prosím doplňte.

Připomínám:

27. 1. - divadelní představení. Moc děkujeme babičce Luca Mihaloviče za doprovod.

Připravujte básničku na recitační soutěž. Třídní kolo recitační soutěže proběhne  ve středu 29. 1.

30. 1.  pololetní vysvědčení

V pondělí 13. 1. jsme  navštívili Fyzikální jarmark na TUL. Studenti pro děti připravili zajímavá stanoviště, kde si vyzkoušely mnoho pokusů a domů si odnášely vlastnoruční výrobky. Prohlédněte si několik fotografií.

Informace ze dne 9. 1.

Čtení do „pejska“ -  děti dnes dostaly do sešitu nové čtení. Jde o čtení s vyhledáváním dvojic slov s velkými a malými písmeny. Dvojice slov mají podtrhnout stejnou barvou a z vybraných slov vytvoří a napíšou větu velkými tiskacími písmeny  na řádky v sešitě.

Informace ze dne  7. 1. 2020

Všem přejeme bezstarostný vstup do nového roku a v celém roce hodně zdraví, štěstí a rodinné pohody.

Š. Irová a K. Matrasová

 

Zítra 8. 1. si mají děti přinést hračku, kterou dostaly k Vánocům.

Vzkaz z družiny :   Vzhledem k trvání protiepidemického opatření do konce ledna nebude plavání a solná jeskyně.

V pondělí 13. 1. jsme pozváni na TUL na Fyzikální jarmark. Ze školy odcházíme v 7, 50 (před aulou TUL máme sraz v 8, 15). S sebou mají mít děti malou tašku na výrobky.

Poslední týden v lednu proběhne třídní kolo recitační soutěže, na kterou se děti individuálně naučí básničku. Nejlepší recitátor postoupí do školního kola, které se bude konat 5. 2. Prosím, pomozte dětem s výběrem vhodné básničky, která bude mít minimálně 3 sloky. K recitaci je potřeba text (okopírovaný nebo v knize) s názvem básně a jménem autora.

27. 1. jdeme do NDL na Pohádku do dlaně od 10, 30 hodin. Vstup 60 Kč zaplatím z TF. Prosím ochotné rodiče, popř. prarodiče o doprovod – ozvěte se mi SMS nebo mailem. Děkuji.

Informace ze dne 20. 12.

Dnes jsme si užili první školní vánoční besídku. Moc děkujeme za společnou přípravu aktivit a hlavně za mnohé originální nápady. Děti byly moc šikovné a  dárečky, ze kterých měly upřímnou radost,  si tak více zasloužily.  Také my s paní vychovatelkou moc děkujeme za milé pozornosti od Vás a Vašich dětí.

Krásné vánoční svátky, rodinnou pohodu a hlavně hodně zdraví do následujícího roku 2020

přejí Š. Irová a K. Matrasová

Děti byly 6. 12.  ve škole  poučeny o zásadách hygieny při výskytu onemocnění žloutenkou typu A.

Informace ze dne 19.12.

Dnes si  děti, které zaplatily 200 Kč, odnášejí vánoční fotografie. Ostatní pošlete zítra peníze.

Prosím, ohlídejte, aby si děti na Vánoce odnesly domů úbor na Tv a vypraný ho přinesly zpět na úterý  7.1.

V pátek 20.12. - zítra máme besídku. Těšíme se na připravená vystoupení vašich dětí a ony se už určitě těší na Ježíška... Konec výuky je  v 11:30h. 

Na prázdniny dostanou děti  D.Ú.:  čtení do „pejska“ a matematiku s. 62. Matematiku jsme probrali až do s. 65 (procvičujte s dětmi příklady na sčítání a odčítání).

V prvním týdnu po Vánocích - 9.1. 2020 budou opět konzultační třídní schůzky (od 16, 00 do 18, 00).  Kdo se mnou potřebujete mluvit, přihlaste se do tabulky  na webu.

Informace ze dne 16. 12.

Poznámka v "kočičce" Ježíšek  je upozorněním na chybějící knihu - dárek  pod stromeček.

Informace ze dne 12. 12.

Vánoční dílničky a společné setkání s rodiči

Velmi děkujeme žákům z 5. B za úžasně připravené vánoční tvoření. Velice nás ale mrzí  neúčast 1. B. Asi 15 páťáků  připravovalo množství pomůcek (každé stanoviště 29X) a toto jejich snažení přišlo ocenit jen 5 dětí z naší třídy. Zúčastněné děti si středeční podvečer užily a jejich  rodiče  mohli využiít neformální setkání na půdě školy.

Fotografie – ještě stále si 7 dětí nevyzvedlo fotografie prvňáčků (120 Kč), můžete posílat po dětech i peníze na vánoční fotografie (jedna sada 200Kč)

Dárečky pod stromeček

Ačkoliv byl termín odevzdání dárku pod stromeček 11. 12., stále mi ještě chybí 12 knih.

Na úterý 17. 12. na PRV budou děti potřebovat fotografii rodiny.

Dnes děti dostaly čtení do „pejska“.  Prosím, čtěte a zapisujte přečtení tohoto textu, popř. čtení z učebnice či vlastní knihy alespoň 5X týdně.

Předpokládané učivo na týden 16. - 20. 12.

ČJ – písmenka Ď, Ť, Ň – pracovní listy budeme tvořit ve škole,  "Jablíčko" - s. 80 - 82,  "Tužka" – s. 29, v  sešitě "pejsek" čtení textu

M - s. 59 – 61, (63)

PRV – 33 – 34

                                                                                                                                                                                                             V pátek 20. 12.  připomínám besídku ve třídě s rozdáváním dárečků. Žáci si mohou připravit své krátké vystoupení, ve kterém nám ukáží, co je baví ve volném čase, co umí, dokáží... mohou zpívat, recitovat, hrát na hudební nástroj, cvičit. Pomozte jim, prosím, s výběrem a přípravou.

 

Informace ze dne 11. 12.

! Pozor!  Akce narychlo :

V pátek 13. 12. navštívíme libereckou knihovnu, program je zaměřen na seznámení s knihovnou. Ze školy odcházíme v 9, 40hod, návrat je v cca 11, 30 hod., poté jdou děti na oběd a do družiny. Učíme se první dvě hodiny  - ČJ a MA 

Pozor!

Vzhledem k výskytu žloutenky je plavání a solná jeskyně se ŠD zrušena.

 

 

Informace ze dne 7. 12.

Pozor!  Přišly fotografie z focení prvňáčků. Cena za jednu sadu je 120 Kč.

Vánoční jarmark   -  akce ŠD  10.12. od 14 - 16:30h . Co vás čeká: dárečky, dílničky, tombola, občerstvení. Těšíme se na vás! Pokud se nestihnete dostavit s dětmi a společně koupit nějakou maličkost, dejte dětem drobné penízky

·         11. 12.  vánoční focení (dopoledne, pro 1. B od cca 9, 00 hod). Na objednávce vánočního focení nelze vybírat jednotlivé položky - pouze je možné napsat, kolikrát danou (celou) sadu za 200,- chcete. Příp. lze přiobjednat plátna, hrnky atd. - uvedeno na nabídce v dolní části.

·         11. 12. od 17, 00 hodin "Vánoční dílničky" - akce pro děti a rodiče, organizují žáci 5. B, prosím šikovné maminky o malé občerstvení

·         20.12. Vánoce v 1.B + besídka pro žáky 1.B (žáci si mohou připravit své krátké vystoupení, ve kterém nám ukáží, co je baví ve volném čase, co umí, dokáží... mohou zpívat, recitovat, hrát na hudební nástroj, cvičit. Pomozte jim, prosím, s výběrem a přípravou.) Nezapomeňte na dárek – zabalenou, podepsanou knihu (nejlépe velkým tiskacím písmem).

 

·      Moc děkujeme s dětmi za čističku vzduchu. Pan Geisler nám ji dodal v pátek do třídy.

Zbylé peníze 573 Kč převedu do TF. 
 

ŽLOUTENKA  - jméno dětského lékaře jsem si opsala z notýsku ("krtečka"), prosím pouze o informaci u nemocných dětí a o očkování proti žloutence typu A.


Předpokládané učivo na týden 9. - 13. 12.

ČJ - písmenko CH, na pátek předměty na CH, "Jablíčko" - s. 75 - 79,  "Tužka" - s. 28 - 29, v  sešitě "pejsek" čtení tabulky s větami , ve čtvrtek dostanou děti do sešitku souvislý text (čtěte alespoň 5x týdně), můžete začínat číst z vlastní knihy, vše pečlivě zapisujte - děti dostávají pochvalu pouze za vámi zapsané čtení a samotné čtení  budeme hodnotit známkou.

M - s. 47, 48, 49, 50, 56, 57, 58, píšeme 6 a počítáme do 6 (+, -)

Prv - 31, 32  téma "Rodina"

·         "Čertí škola" se  vydařila. Děti byly statečné  a Mikuláši a jeho družině přednesly naučené básničky, Lucinka a Terezka B. krásně zazpívaly. I když jsme měli na seznamu hříšníků několik jmen, nakonec nám všechny děti ve třídě zůstaly a po celé dopoledne pracovaly v náhodně vylosovaných skupinkách na čertovských úkolech. Děkuji všem za výborné nápady, čím děti potěšit v nadílce, měly opravdu radost. Některé drobnosti dostanou při dalších příležitostech - např. při vánoční besídce.

·         Několik fotografií z návštěvy galerie 18. 11.

 

Informace ze dne 4. 12.

VÁNOČNÍ FOCENÍ

Děti si dnes ve škole vložily do kočičkového sešitku objednávku na vánoční focení. Prosím, na objednávku napište jméno žáka, třídu + počet objednávaných sad, příp. zda máte zájem něco doobjednat (viz. spodní část nabídky). Focení proběhne ve škole 11.12. (Pochopitelně se netýká těch, kteří o focení zájem nemají. Pokud děti přinesou nabídku domů, zapište, že si nepřejete focení – NE.)

Informace ze dne 2. 12.

Tak už máme  v naší třídě spálový bacil, pátou i šestou nemoc a střevní virózu.

Pro  nemocné  plán učiva na tento týden:

ČJ: Začínáme číst … ( „Jablíčko“) -  s. 69 – 73, čteme a píšeme s písmenkem F a G

      Uvolňovací cviky („Tužka“) – s. 27 + švestky

M:  v matematice trošku přeskakujeme, ale budeme se k některým stránkám a cvičením vracet, s. 47/ 1,2,3; 48/1; 49/ 1, 2, 3, 5;  50/6; 51/1; 53; 54; 55, procvičujeme odčítání a začínáme řadu dalších čísel do 10

PR :  25 – 26

Informace ze dne  29. 11.

·         Pozor, pozor!  V naší  třídě se nově vyskytla šestá nemoc, v 1. A dokonce pátá a šestá nemoc a také spála!!

·        Moc děkujeme všem maminkám za adventní věnce. Také děkujeme za stojánek na stromeček, který pro třídu zakoupili rodiče Tádi  Honzejka.   Na stromeček se těšíme 11. 12., kdy si ho s dětmi společně ozdobíme.

·         Nezapomeňte na dáreček pod stromeček – zabalenou a podepsanou knihu. Dodejte, prosím,  do 11. 12.

 

Informace ze dne 28. 11.

Na zítra si děti mohou přinést předměty na Z, Ž. Na příští týden připravte písmenka a předměty na  F, G.

30. 11.  akce ŠD "Věncování"  (info v "kočičce")

 

3. 12.  – návštěva NDL, divadelní představení Budulínek (vstup zaplatím z TF)

3. 12.  Adra – charitativní sbírka, info v kočičkovém sešitě.

V sešitě „pejsek“ mají děti na čtení tři básničky, každý by měl vědět, kterou se naučí zpaměti.

5. 12. bude projektový den s mikulášskou nadílkou „ Čertovská škola“, děti přijdou v maskách čertíků.

Nezapomeňte do pondělí příspěvky do čertovské krabičky.

Na pondělí budou mít děti  D.Ú. : pracovní list F a v uč. „jablíčko“ s. 68 – napsat o zvířátku.

V úterý odpadá z důvodu nepřítomnosti vyučujícího MDS skupině paní učitelky Brejchové.

Peníze na objednané knížky z katalogů posílejte, až Vám dáme vědět (v „kočičce“), že knihy přišly.

Připomínám:

11. 12.  vánoční focení (dopoledne)

11. 12. od 17, 00 hodin "Vánoční dílničky" - společná akce s rodiči a staršími spolužáky

Informace ze dne 26. 11.

Zítra 27. 11. by měla být uveřejněná fotografie naší třídy v Libereckém deníku.

Informace ze dne 25. 11.

Společně si s dětmi přečtěte  čtvrtletní hodnocení v „kočičce“  a  podepište, také podepište hodnocení v „krtečkovi“ na s. 27.

Do pondělí 2. 12.  můžete nosit příspěvky do čertovské krabičky (29 X), můžete je přinést na třídní schůzky, popř. zanechat v družině nebo v kanceláři školy (označené jménem a třídou).

Ve čtvrtek 28. 11. bude mimořádně vyučování pro všechny děti ukončeno ve 12, 40 hod., kdy budou všechny děti po obědě. Samozřejmě budu respektovat dřívější odchod dětí ze skupiny „včeliček“.

 

Informace ze dne 21.11.

Zítra si děti mohou přinést předměty  začínající na písmena C, Č. Na příští týden připravujte písmenka Z, Ž.

Na pondělí nezapomeňte dát dětem vymytou a zastřiženou krabici od mléka nebo džusu.

Příští čtvrtek 28.11. se konají třídní schůzky (konzultační). Na webu se budete moci zapisovat do tabulky na konkrétní čas.

Na 5. 12. chystejte masky čertíků, čeká nás projektový den "Čertí škola".

Informace ze dne 17. 11.

Minulý týden jsme se hodně věnovali tématu podzimu ve všech předmětech. Celé podzimní téma jsme završíli vycházkou do přírody (viz níže). Tento týden  ještě něco málo podzimního vytvoříme v hodinách PČ a VV  a pomalu se přesuneme k adventnímu období.  Na pondělí 25. 11. na Pč budou děti potřebovat krabici od mléka nebo džusu (vymytou a s odstřihnutou vrchní částí) na výrobu čertovské krabičky.

Zítra 18. 11. nás čeká program v Galerii Lázně (prní dvě vyučovací hodiny)

Připravujte  předměty a písmenka  C, Č .

A pozor!!! V 1. A se vyskytly vši. Jelikož máme společnou družinu, velmi pečlivě prohlížejte dětem hlavičky.

Ve čtvrtek nám počasí vyšlo a vycházka se vyvedla. Děti  tak měly možnost vstřebávat učivo z prvouky  přímo v přírodě.

Informace ze dne 6. 11.

Zítra 7. 11. se sejdeme v 17, 00 hodin v aule, společně se s dětmi usadíte v hledišti a nejprve nás čeká  divadelní představení školního divad. kroužku Amos a vystoupení školního sborečku, poté na scénu nastoupí naši prvňáčci. Děti mohou přijít v jakémkoli slavnostním oblečení.

Na pondělí 11. 11. na PČ – 4x stejně velké krabičky od zápalek (informace jsme si řekli na TS)

Na středu 13. 11. na VV a následující dny budeme potřebovat zavařovací sklenici, podzimní přírodniny a  vylisované listy.

Pokud bude ve čtvrtek 14. 11. vhodné počasí, vyrazíme nejprve na podzimní vycházku. V pátek 15. 11. nás čeká dvoufázové fotografování a mezitím se budeme věnovat podzimní tématice.

Jablíčkový den

 

Telefonní čísla a adresy:

Škola: Základní škola s rozšířenou výukou jazyků, Liberec

Adresa: Základní škola s rozšířenou výukou jazyků, Liberec, Husova 142/44, 460 01

Web: www.zskola.cz

E-mail: info@husovaliberec.cz

Sekretariát školy: 731 632 396

Sborovna 1. stupeň: 725 088 832

Jídelna: 485 102 945; sj.husova44@seznam.cz

Družina: 739 334 394

Telefon sborovna 1. stupeň: 725 088 832

Ředitelka: Mgr. Blanka Lukeš Reindlová                                    

Třídní učitelka: Mgr. Šárka Irová (603479314)

 

 Třídní schůzky:      9. 1. 2020 – konzultační forma od 16:00 do 18:00

                                  2. 4. 2020 – konzultační forma od 16:00 do 18:00

                                  21. 5. 2020 – společné od 17 do 18:30