česky deutsch

1.A

Úvod » Třídy » 1.A

Poslední výzva

Žádáme rodiče žáků školy - chlapců, kteří doposud neodevzdali potvrzení o očkování svých dětí nebo návratku o uskutečněném odběru krve u svého lékaře, aby tak učinili nejpozději do čtvrtka 12.12.2019 do 9:00 hod spolu s požadavkem na očkování. Pozdější dodání neumožňuje objednání potřebného množství vakcíny. Oddalování návštěvy lékaře a odběrů krve znemožňuje plné protiepidemické opatření a ohrožuje samotného žáka i ostatní.

Děkuji za Váš vstřícný postoj a spolupráci.

Obracíme se na vás s žádostí, abyste se vzhledem k výskytu virového zánětu jater (žloutenky) typu A řídili níže přiloženými pokyny Krajské hygienické stanice. Žáci (chlapci) prokáží očkování proti VHA doloženým očkováním. Ostatní chlapci se dostaví co nejdříve v ranních hodinách nalačno ke svému ošetřujícímu lékaři, který provede vyšetření včetně odběru krve. Žádanka je součástí níže přiložených pokynů.

 

Prosíme rodiče, aby žáky na pondělí vybavili informacemi o tom, u kterého dětského lékaře jsou přihlášení. Zároveň pokud bylo kterékoli z dětí v minulosti očkováno proti žloutence typu A, tak prosíme o doložení očkování.

 

 

Vítejte na nástěnce třídy 1.A

školní rok 2019 / 2020 

 

Rozvrh pro školní rok 2019/2020

  1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
od:
do:
7:55
8:40
8:50
9:35
10:05
10:50
11:00
11:45
11:55
12:40
12:50
13:35
13:40
14:25
14:35
15:20
15:30
16:15
Pondělí OSV ČjL Prv Ma Hv MDS       
Úterý Aj ČjL Tv ČjL 1 ČjL 2        
Středa ČjL Ma ČjL Prv Vv        
Čtvrtek Aj ČjL Ma ČjL 2 ČjL 1        
Pátek Ma Tv ČjL          

 

Mgr. Kateřina Štěpánová

katerina.stepanova@husovaliberec.cz

725 088 832 (mobil do sborovny)

 

 

 

 

Očkování

Moc prosím rodiče chlapců, kteří byli v minulosti očkování proti žloutence typu A, aby mi poslali vytisknuté potvrzení (buď přímo od lékaře nebo kopii z očkovacího průkazu). Děkuji

 

 

Informace ze dne 8.12.:

1/ Všimněte si upoznění nad rozvrhem - žloutenka. V pondělí vybavte děti lístečkem s přísl. informacemi. Děkuji

2/ Dorazily fotografie prvňáčků. Cena sady je 120,-. Posílejte po dětech.

3/ V notýsku "Pejsek" mají děti zprávičku o připravovaných dílničkách v 1.A (11.12.) - prosím, vyjádřete svůj zájem o účast na této akci, abychom mohli nakoupit přiměřené množství materiálu :).

4/ V červeném sešítku mají děti vložený (nalepí si) souvislý text. Domácí čtení nutné 5x týdně.

5/ 10.12. od 14 - 16:30h - Vánoční jarmark (akce ŠD). Co vás čeká: dárečky, dílničky, tombola, občerstvení. Přijďte klidně jen na pár minut v rámci vyzvedávání dítěte ze ŠD. Pokud se nestihnete dostavit s dětmi a společně koupit nějakou maličkost, dejte dětem drobné penízky.

6/ 11.12. - vánoční focení (1. A od cca 8, 00 hod). Děti bez vámi vyplněné objednávky se fotit nebudou.
 
7/ Ještě chybí asi 4 dárky. Nezapomeňte :).
 
Pěknou neděli všem přeje K. Štěpánová

 

 

Informace ze dne 5.12.:

1/ Pozor! Na objednávce vánočního focení nelze vybírat jednotlivé položky - pouze je možné napsat, kolikrát danou (celou) sadu za 200,- chcete. Příp. lze přiobjednat plátna, hrnky atd. - uvedeno na nabídce v dolní části.

2/ Zítra mohou děti přinést předměty k písmenu "F" a čeká nás čtení vět v červeném sešítku.

3/ Domácí úkol na víkend - sešit "Jablíčko" str. 72 - co dělám rád/a s maminkou/tatínkem, dobrovolný d.ú. - str. 71 - příprava ovocného salátu dle návodu (který čtou děti :)).

4/ "Čertí škola" se dnes opravdu vydařila. Děti byly statečné, neplakaly, Mikuláši a jeho družině přednesly naučené básničky a pak po celé dopoledne pracovaly v náhodně vylosovaných týmech na čertovských úkolech. Děkuji všem za výborné nápady, čím děti potěšit v nadílce, měly opravdu radost. Některé drobnosti dostanou při dalších příležitostech - např. při vánoční besídce.

 

 

 

Vánoční jarmark

ŠD vás zve na 10.12. od 14 - 16:30h do školy na Vánoční jarmark. Co vás čeká: dárečky, dílničky, tombola, občerstvení. Těšíme se na vás!

 

 

Vánoční focení

Děti si dnes ve škole vložily do pejskového notýsku objednávku na vánoční focení. Prosím, na objednávku napište jméno žáka, třídu + počet objednávaných sad, příp. zda máte zájem něco doobjednat (viz. spodní část nabídky). Focení proběhne ve škole 11.12. (Pochopitelně se netýká těch, kteří o focení zájem nemají :)).

 

 

Informace ze dne  30. 11.:
 
1/ Velká pochvala dětem za domácí čtení. Je opravdu znát, kdo poctivě trénuje. Není ale nutné číst tabulku celý týden - děti mohou číst i svou četbu. Rodiče, zapisujte čtení 5x týdně.
2/ Ve čtvrtek jsme v matematice začali s odčítáním, v pátek děti přinesly předměty k Z, Ž. Na příští týden připravte písmenka a předměty na  F, G.
3/ V pejskovém notýsku mají děti nalepenou básničku, kterou se mají naučit pro Mikuláše :).
4/ Pí vychovatelka naléhavě žádá rodiče, kteří požadují samostatný odchod dítěte ze školy, aby na lístečcích se vzkazem nezapomínali zapisovat: odchází sám - sama.
5/ Pozor pozor ve třídě se objevily vši. Kontrolujte dětem pravidelně vlásky.
 
Co nás čeká:
3. 12.  – návštěva ND, divadelní představení Budulínek (vstup zaplatím z TF)
3. 12.  Adra – charitativní sbírka, info v pejskovém sešitě.
5. 12. - projektový den s mikulášskou nadílkou „ Čertovská škola“, děti mohou přijít v maskách (kdo ještě nestihl - nezapomeňte poslat příspěvek do nadílky:)).
11. 12.  vánoční focení (dopoledne)
11. 12. od 17, 00 hodin "Vánoční dílničky" - akce pro děti a rodiče, organizují žáci 4.a
20.12. Vánoce v 1.a + besídka pro žáky 1.a (žáci si mohou připravit své krátké vystoupení, ve kterém nám ukáží, co je baví ve volném čase, co umí, dokáží... mohou zpívat, recitovat, hrát na hudební nástroj, cvičit. Pomozte jim, prosím, s výběrem a přípravou :)).
 
Moc děkujeme mamince Editky za krásný adventní věnec - už nám zdobí dveře do třídy. Také děkujeme rodičům Honzíka za nabídku vánočního stromečku - vážíme si vaší ochoty :).
(kdo zatím nedodal - nezapomeňte na dáreček pod stromeček – zabalenou a podepsanou knihu. Dodejte, prosím,  do 11. 12.).
 
Děkuji a přeji všem prima neděli
K. Štěpánová
 
 
 
 

 

Informace ze dne 25.11.:

V notýsku s krtkem podepište na str. 27 průběžné hodnocení chování a prospěchu žáka za 1. čtvrtletí. Probereme podrobněji při čtvrteční konzultaci. Děkuji

 

 

Informace ze dne 20.11.:

1/ Pozor, pozor! Ve třídě se nově vyskytla pátá a šestá nemoc a také spála!

2/ V případě, že si přejete, aby vaše dítě ze zdravotních důvodů necvičilo - napište mi vzkaz na lístku.

3/ Naléhavě žádáme rodiče i prarodiče našich žáků, aby při vyzvedávání dětí neblokovali vjezd do areálu. Znemožňujete tak vjezd a výjezd nám a hlavně složkám ISZ. Děkujeme za pochopení

4/ Ještě pár fotek z podzimní vycházky :).

 

 

 

13. 11. - Co víme o stromech?

Celou dnešní výukou nás provázelo téma "Stromy". Při čtení děti vymýšlely hádanky a luštily přesmyčky, přečetli jsme si i novou písmenkovou pohádku O hraběti Er a stromech - nestromech. V prvouce jsme trénovali názvy známých stromů v angličtině a děti ve skupinkách třídily nasbírané přírodniny. Poslední hodinu byla výtvarná výchova - a jak se dětem jejich stromy povedly se můžete podívat sami :).

 

 

 

 

Zdravé zuby

Podívejte se na fotografie z dnešního preventivního programu. Děti byly opět velmi aktivní a šikovné :).

 

 

 

 

Já a galerie

Prohlédněte si fotografie ze seznamovací lekce o tom, co lze vidět v galerii, kdo tam pracuje a vystavuje a jak se mají návštěvníci galerie chovat.

 

 

 

 

 

Údaje k vyplnění notýsků

Školní prázdniny

Vánoční:               23. 12. 2019 – 3. 1. 2020 (nástup do školy 6.1. 2020 )

Pololetní:              31. 1. 2020

Jarní:                    9. – 15. 3. 2020

Velikonoční:        9. 4. 2020

Hlavní:                 1.7.. – 31. 8. 2020

Ředitelské volno: 29. a 30.6. 2020

 

Telefonní čísla a adresy:

Škola: Základní škola s rozšířenou výukou jazyků, Liberec

Adresa: Základní škola s rozšířenou výukou jazyků, Liberec, Husova 142/44, 460 01

Web: www.zskola.cz

E-mail: info@husovaliberec.cz

Sekretariát školy: 731 632 396

Sborovna 1. stupeň: 725 088 832

Jídelna: 485 102 945; sj.husova44@seznam.cz

Družina: 739 334 394

Telefon sborovna 1. stupeň: 725 088 832

Ředitelka: Mgr. Blanka Lukeš Reindlová                                    

Třídní učitelka: Mgr. Kateřina Štěpánová (601 339 774)

 

  Třídní schůzky:    9. 1. 2020 – konzultační forma od 16:00 do 18:00

                                  2. 4. 2020 – konzultační forma od 16:00 do 18:00

                                  21. 5. 2020 – společné od 17 do 18:30

 

Prosíme rodiče, aby k parkování svých aut využívali parkovací místa mimo areál školy!

Všem přeji úspěšný školní rok a těším se na shledanou ve škole.

                                                                                                Kateřina Štěpánová, třídní učitelka   

                                                                                                katerina.stepanova@husovaliberec.cz