česky deutsch

1.A

Úvod » Třídy » 1.A

 

 

Rozvrh třídy 1.a pro školní rok 2017/2018

  1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
od:
do:
7:55
8:40
8:50
9:35
10:05
10:50
11:00
11:45
11:55
12:40
12:50
13:35
13:40
14:25
14:35
15:20
15:30
16:15
Pondělí Th Ma ČjL Pč/Pč

  

       
Úterý ČjL Prv ČjL/Aj Ma   Prv      
Středa Tv Ma ČjL/Aj Čjl Vv/Vv        
Čtvrtek Tv ČjL/Aj ČjL ČjL          
Pátek Ma ČjL/Aj ČjL Hv          

 

Th - třídnická hodina

 
 

Vážení rodiče, milé děti,

Vítám vás na nástěnce třídy 1.A, v průběhu celého školního roku zde naleznete důležité informace týkající se dění ve třídě a v družině. 

 

 

23.11.2017 - 16:00 - 18:00 třídní schůzky - konzultační (tzn. že rodiče chodí na individuální konzultace)

 

Prosíme zákonné zástupce žáků, aby v rámci konzultačních třídních schůzek v rozmezí mezi 16:00 až 18:00 přišli zvolit svého zástupce do školské rady na období 2018 – 2020 do třídy u třídního učitele.

 

Projektový den 16.11.2017

 

Ve čtvrtek 16. 11. se uskuteční projekt „Po stopách historie ČR“. Děti budou pracovat ve skupinách sestavených z žáků z různých ročníků prvního stupně. V rámci projektu půjdeme také na vycházku k libereckým památníkům. Na tento den děti potřebují kalendář či diář s vyznačenými státními svátky, penál (psací potřeby, pastelky, fixy, nůžky), lepidlo, vhodné oblečení na ven, svačinu, pití. Ukončení vyučování 11:30. 

TRILOPARK

Děti zatím nevědí a bude to překvapení, že 14. 11. organizujeme návštěvu mobilního parku "Trilopark". Viz:

http://trilopark.eu/o-triloparku/koordinatori-projektu

Vstup - 50 Kč/ žák, uhradím z TF.

 

Pracovníci  Triloparku nás požádali, abychom dali rodičům i dětem na vědomí - cituji:

  V Triloparku vytváříme veliké repliky dinosauřích lebek, trilobitů apod. Vše z našich vlastnoručních forem - poctivě nabarvené, nalakované... Na výjezdy po školách jsme si zvykli lebky vozit, protože jsme se již přesvědčili, že se dětem (především prvostupňovým) velmi líbí. Proto jim je v rozmezí 50-100 Kč na místě nabízíme ke koupi. Máme už zkušenost, že je dětem během akce líto, pokud se o možnosti koupě předem nedozvědí. (Nechávám na uvážení rodičů.)

 

IMATRIKULACE 1.11.2017 OD 17:00

Vážení rodiče,

srdečně Vás zveme na slavnostní imatrikulaci třídy 1.A, která proběhne ve středu 1.11.2017 od 17:00 ve školní aule.

Zároveň prosíme o malou spolupráci. Dejte prosím dětem na tento den zelené oblečení (jako žabičky) a pruhované ponožky.

                                                                                              Těšíme se na setkání

                                                                                                                                      Za třídu – Natálie Šreková

 

 

Dále ještě prosím některé o doplacení částky 1000 Kč do třídního fondu na pomůcky a učebnice.

e-mail na naši paní vychovatelku - evehruzova@centrum.cz

Domácí úkol PRACOVNÍ LISTY - PÍSMENA - na druhou (prázdnou) stranu pracovních listů, děti nalepí vystřižená velká písmena z letáků/novin/časopisů.

 

 

Třídní schůzky v průběhu celého školního roku  (časy budou  včas upřesněny):

 

5.10.2017 - klasické

23.11.2017 - konzultační

11.1.2018 - konzultační na objednání

22.3.2018 - konzultační

17.5.2018 - klasické

 

Organizace školního roku 2017/2018

 

 

Období školního vyučování ve školním roce 2017/2018 začne v pondělí 4. září 2017. Vyučování bude v prvním pololetí ukončeno ve středu 31. ledna 2018. Období školního vyučování ve druhém pololetí bude ukončeno v pátek 29. června 2018.

Podzimní prázdniny připadnou na čtvrtek 26. října a pátek 27. října 2017.

Vánoční prázdniny budou zahájeny v sobotu 23. prosince 2017 a skončí v úterý 2. ledna 2018. Vyučování začne ve středu 3. ledna 2018.

Jednodenní pololetní prázdniny připadnou na pátek 2. února 2018.

Jarní prázdniny od  26. 2. - 4. 3. 2018.

Velikonoční prázdniny připadnou na čtvrtek 29. března a pátek 30. března 2018.

 

Hlavní prázdniny budou trvat od neděle 1. července 2018 do pátku 31. srpna 2018.

 
 
 
 
 
Důležitá telefonní čísla a adresy:
 
-        Sekretariát školy:  731632396
 
-        Telefon sborovna 1. stupeň: 725 088 832
 
-        E-mail:  info@zskola.cz
 
-        Web: www.zskola.cz
 
-        Ředitelka: Mgr. Blanka Lukeš Reindlová
 
-        Třídní učitelka: Mgr. Natálie Šreková tel: 724 150 246
 
-        email: natalie.srekova@husovaliberec.cz
 
-        Školní jídelna: 485 102 945