česky deutsch

Přednášky a semináře pro žáky

Úvod » Naše škola » Předmětové aktivity a klasifikace » Přírodovědní předměty » Fyzika » Přednášky a semináře pro žáky

Exkurze - Ústav pro nanomateriály, pokročilé technologie a inovace

Školní rok 2014/2015 - vybraní žáci 9. ročníků.

Seminář a laboratorní práce na KCH TUL

Školní rok 2014/2015 - žáci 9. ročníků.

PRAVĚKÝ SVĚT POD VAŠIMA NOHAMA

Termín: 15. ledna 2014

Lektor: Mgr. Valéria Vaškaninová, Ph.D.

Věděli jste, že i pod vašimi domovy, nebo budovou školy leží pohřbené tajemné světy staré stovky miliónů let? Zajímá vás, jestli pod vaším školním hřištěm dřímá prahorní sopka, nebo v místě učebny fyziky lovili křídoví mořští plazi? Workshop pořádaný přímo u vás ve škole Vaše žáky interaktivní formou seznámí s geologií a paleontologií jejího okolí. Žáci poznají práci geologa a paleontologa, sami si vyzkouší určování nalezených zkamenělin a hornin, budou diskutovat životní podmínky a složení pravěkého ekosystému. Výstupem workshopu bude obrazová rekonstrukce pravěkého světa „pod vašima nohama“ vytvořená žáky v duchu nejlepší české tradice (Zdeněk Burian).

ZKAMENĚLÉ TAJEMSTVÍ ANTARKTIDY

Termín: 3. prosince 2013.

Lektor: Mgr. Radek Vodrážka, Ph.D.

Účastníci workshopu se seznámí s českým geologickým výzkumem v Antarktidě a používanými výzkumnými metodami. Představena bude dále práce geologů v terénu a vybavení české vědecké polární stanice Johanna Gregora Mendela spolu s principy jejího fungování. Prostřednictvím unikátních paleontologických exponátů se žáci dozvědí, jak tyto zkameněliny a horniny z trvale zamrzlého kontinentu vypovídají o změnách klimatu v minulosti Země a jak souvisí s podnebními změnami v současnosti. Součástí workshopu budou ukázky nově objevených zkamenělin a jejich určování a také jedinečné fotografie a videoreportáže pořízené specialisty České geologické služby v průběhu výzkumných prací v Antarktidě. Závěr workshopu bude věnován diskuzi o způsobech, jak se stát polárním výzkumníkem.

Seminář je pořádán v rámci projektu Objevy čekají na Tebe.

Přednáška RNDr. Jiřího Grygara, CSc.

V dubnu 2012 na naší škole uskutečnil sérii dvou přednášek s diskuzí pan Dr. Jiří Grygar. Dopoledne se uskutečnila přednáška pro děti s názvem ,,Pohledy do nebe´´, odpoledne proběhla přednáška pro širší veřejnost na téma: Vznik fyziky, chemie a biologie, aneb Velký třesk za všechno může´´.

Shodou okolností se přednáška konala v den (pátek 13. dubna), kdy naší školu navštívil (a cestopisným seminářem obohatil) známý sportovec Petr Záhrobský. Naše škola mohla tento den hostit dvě významné osobnosti najednou.

Jaroslav Vyskočil, Jiří Grygar, Liberec

Seminář Ing. Šilhána na téma: Moderní elektronika v praxi

Ve školním roce 2011/2012 proběhl seminář pana Ing. Šilhána v 9. ročníku. Tématem byla moderní elektronika, řešili jsme elektroniku v automobilech (ABS, ESP, aj.), přenosy obrazu a zvuku ( modulace FM, AM, RDS, aj.), lasery a mnoho dalšího. Ing. Šilhán byl pracovníkem v Tesle Vrchlabí (výzkum), nyní působí na lyceích a středních školách.