česky deutsch

Fyzikální olympiády

57. ročník Fyzikální olympiády (2015/2016)

Připravuje se.....

 

56. ročník Fyzikální olympiády (2014/2015)

Postupující v kategorii F: Martin Stárek.

 

55. ročník Fyzikální olympiády (2013/2014)

VÝSLEDKY OKRESNÍHO KOLA FYZIKÁLNÍ OLYMPIÁDA KATEGORIE F:

7. - 8. místo - Stárek Martin

19. místo - Plašek Vojtěch

Pozn.: Oba účastníci získávají dostatečný počet dobů pro postup.

 

 

Nový ročník Fyzikální olympiády je tu. Fyzikální olympiáda je uspořádána do dvou kategorií:

1) kategorie E a F (pro 8. a 9. ročník)

2) kategorie G (pro 7. ročník)

Níže naleznete ke stažení znění úloh. POZOR! Obě kategorie jsou v jednom dokumentu! V první části se jedná o E a F, teprve na konci naleznete úlohy pro kategorii G. Je to odlišeno v levém rohu záhlaví na každé stránce.

Vytištěné exempláře FO jsou pověšeny na nástěnce v učebně fyziky (k nahlédnutí)!

Více informací získají žáci u J. Vyskočila.

Pokyny pro soutěžící v kategorii E a F (8. a 9. ročník)

Pro obě kategorie E a F je v domácím kole zadáno společně více úloh, z nichž učitel fyziky vybere a vyznačí sedm úloh pro každou kategorii podle učiva, které bude na vaší škole probráno do konce března.

Řešení pište úhledně a čitelně na listy formátu A4. Každou úlohu vypracujte na samostatný papír, pomocné obrázky a náčrty zhotovte tužkou. Jestliže používáte kalkulačku, nezapomeňte na správné zaokrouhlení výsledků. Na první list řešení každé úlohy napište záhlaví podle následujícího vzoru:

Jméno a příjmení: Kategorie E, F
Třída: Školní rok:
Škola: I. kolo
Vyučíjící fyziky: Posudek:
Okres: Posuzovali:
Úloha č.:

Následuje stručný záznam textu úlohy, vysvětlete označení veličin. Zapište podrobný protokol o řešení úlohy, doplněný o příslušné obrázky a náčrtky. Nezapomeňte, že z protokolu musí být jasný myšlenkový postup při řešení úlohy.

Na každý další list napište své jméno, příjmení, školu a číslo řešené úlohy, stránku protokolu o řešení. Texty úloh neopisujte, vysvětlete však vámi použité označení a udělejte stručný zápis a legendu. Používejte náčrtky. Řešení úloh doprovázejte vždy takovým slovním výkladem, aby každý, kdo si vaše řešení přečte, porozuměl vašemu postupu řešení. Připomínáme ještě jednou, že řešení úlohy bez výkladu je hodnoceno jako nevyhovující. K označení veličin používejte obvyklé značky, které užíváte ve výuce fyziky. Naučte se, že podat dobrou zprávu o řešení problému je stejně tak důležité jako jeho vyřešení. Bude se vám to hodit v dalším studiu.

Úlohy řešte pokud možno nejprve obecně, potom proveďte číselné řešení. Nezapomínejte, že fyzikální veličiny jsou vždy doprovázeny jednotkami, že ve fyzice pracujeme často s nepřesnými čísly a výsledek je třeba zaokrouhlovat s ohledem na počet platných míst daných veličin. U zlomků pište vodorovnou zlomkovou čáru. Při řešení úloh se opírejte především o učebnice fyziky. Váš učitel fyziky vám doporučí i jiné vhodné studijní pomůcky. K úspěšnému číselnému výpočtu používejte kalkulátory; výsledek však nezapomeňte zaokrouhlit na rozumný počet platných míst. Naučte se odhadovat výsledek, což vám pomůže při kontrole vašich výpočtů.

Pokyny pro soutěžící v kategorii G (7. ročník)

Soutěž ARCHIMÉDIÁDA 2014 probíhá ve dvou částech a je určena žákům 7. ročníků základních škol a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií. První část soutěže proběhne 1. 2.–7. 5. 2014. Máte za úkol vyřešit pět úloh. Jejich řešení vyžaduje schopnost fyzikálně uvažovat, používat jednoduché výpočty nebo grafy. Některé úlohy předpokládají také provést jednoduchý pokus. Řešení úloh zapisujte na papíry formátu A5 (malý sešit), každou úlohu na zvláštní papír, a odevzdávejte je svému učiteli fyziky.

U všech úloh popište své úvahy při řešení. Učitel fyziky vaše řešení opraví, pravděpodobně s vámi pohovoří o řešení, nebo vám alespoň sdělí správné výsledky a hodnocení vašeho řešení. Úlohy byste měli řešit stručně, ale protokol o řešení musí být výstižný, doplněný výpočty, grafy, tabulkami naměřených hodnot či jinak získaných údajů. Při řešení kreslete obrázky a náčrtky. Stačí obrázky načrtnout „od ruky“, ale grafy pečlivě narýsujte. Pokusy můžete provádět doma nebo ve škole, musí však být načrtnuta a popsána soustava použitých pomůcek, uveden postup měření a zpracovány výsledky.

54. ročník Fyzikální olympiády

 

OKRESNÍ KOLO FYZIKÁLNÍ OLYMPIÁDY KATEGORIE E a F:

Úspěšným řešitelem okresního kola FYZIKÁLNÍ OLYMPIÁDY kategorie E se stala Kristýna Zámečníková z 9.A. Postupuje tak to krajského kola FO konaného 18. dubna 2013 na ZŠ Sokolovská.

Gratulujeme!

 

Kategorie E je určena žákům 9. tříd.

Kategorie F určena žákům 8. tříd.

V prvním (domácím) kole žáci řeší 7 úloh. První až třetí úlohu je obvyklé odevzdat do konce listopadu, úlohu čtvrtou až sedmou nejpozději do 15. 3. 2013, kdy končí první kolo soutěže. Zadání fyzikální olympiády E a F naleznete níže. 

 

Pro žáky 7. tříd je určena kategorie G fyzikální olympiády – Archimediáda.

Řeší se všechny zadané úlohy (pět).