česky deutsch

Klasifikace

 

Klasifikace se vztahuje na předmět tělesná výchova

(váhy a podíly jsou ve všech výchovách shodné)

 

  • Dovednosti, schopnosti (výkony) – váha známky má hodnotu 1
  • Hlášení, rozcvička – váha známky má hodnotu 1

           (na celkové známce podíl 1/3, zhruba 2 výkony za pololetí, 1x hlášení, 1x rozcvička)

  • Aktivita v hodině, příprava hodiny – váha známky má hodnotu 3

            (na celkové známce podíl 2/3, minimálně 2x za pololetí)

  • Úspěšná reprezentace školy na sportovních soutěžích – váha známky 2