česky deutsch

Zpěv

Úvod » Kroužky » Zpěv

KROUŽEK ZPĚVU

Kroužek je určen pro děti 1.stupně.

Možné termíny:

Pondělí:   14: 00 - 14: 45

Cena:      500Kč/pololetí

Kroužek zaplaťte prosím nejpozději do 31. 10. 2016 na sekretariátu školy nebo na účet 

5470722/0800 (v poznámce uveďte prosím účel platby a jméno dítěte)

Vedoucí kroužku:  Janečková Jarmila