česky deutsch

Zpěv

Úvod » Kroužky » Zpěv

KROUŽEK ZPĚVU

Kroužek je určen pro děti 1. -6. třídy

 

Termín: pondělí: 14:00 - 15:00

Cena kroužku za pololetí: 500 Kč

Vedouci kroužku: Mgr. Janečková Jarmila, Mgr. Petra Soldánová

 

Kroužky začínají v týdnu od 25.9. 2017.