česky deutsch

Volejbal

Úvod » Kroužky » Volejbal

VOLEJBALOVÝ KROUŽEK

Kroužek je určen pro žáky 6. – 9. tříd.

Možné termíny:

Čtvrtek:    15:30 - 16:30

Cena:   500Kč/pololetí

 

Kroužek zaplaťte prosím nejpozději do 31. 10. 2016 na sekretariátu školy nebo na účet 

5470722/0800 (v poznámce uveďte prosím účel platby a jméno dítěte)

Vedoucí kroužku:  Malý Zdeněk