česky deutsch

Věda je zábava

Úvod » Kroužky » Věda je zábava

VĚDA JE ZÁBAVA

Kroužek je určen pro žáky 2. - 4.tříd. Žáci si hravou vyzkouší jednoduché pokusy, ověří si chemické a fyzikální podstaty různých jevů. Pokud to daná úloha umožní, odnesou si děti výsledek své práce domů. Kroužek bude probíhat 1x za 14 dní v délce 2 hodiny. Max. počet přihlášených žáků je 20. O přijetí žáka do kroužku bude rozhodovat datum přihlášení.

Termmín: čtvrtek:13:00 - 15:00

Cena kroužku za pololetí: 800 Kč

Vedouci kroužku: Ing. Zuzana Kounková

 

Kroužky začínají v týdnu od 25.9. 2017.