česky deutsch

Věda je zábava

Úvod » Kroužky » Věda je zábava

VĚDA JE ZÁBAVA

Kroužek je určen pro žáky 2. - 4. tříd. Žáci si hravou formou vyzkouší jednoduché pokusy, ověří si chemické  a fyzikální podstaty různých jevů. Pokud to daná úloha umožní, odnesou si děti výsledek své práce domů. Kroužek bude probíhat 1x za 14 dní v délce 2 hodin. Max. počet přihlášených žáků je 20. O přijetí žáka do kroužku bude rozhodovat datum přihlášení.

Termín:  čtvrtek: 13: 45 - 15:45

Cena kroužku za pololetí:  880 Kč

Vedoucí kroužku:  Ing. Zuzana Kounková

 

Kroužky začínají v týdnu od 1.10. 2018.

Platba za kroužky probíhá od 24.9.2018 na sekretariátu školy nebo na účet 5470722/0800 ( v poznámce uveďte prosím účel platby a jméno dítěte). Platbu prosím neprovádějte dříve.