česky deutsch

Věda je zábava

Úvod » Kroužky » Věda je zábava

VĚDA JE ZÁBAVA

Koužek je určen pro žáky 2.-4..tříd. Žáci si hravou formou vyzkouší jednoduché pokusy, ověří si chemické a fyzikální podstaty různých jevů. Pokud to daná úloha umožní, odnesou si děti výsledek své práce domů. Kroužek bude probíhat 1x za 14 dní v délce 2 hodiny. Max. počet přihlášených žáků je 20. O přijetí žáka bude rozhodovat datum přihlášení.

 

Možné termíny:

Čtvrtek:    13:00 -15:00

Cena:  800Kč/pololetí

Max. počet dětí v kroužku: 10

Kroužek zaplaťte prosím nejpozději do 31. 10. 2016 na sekretariátu školy nebo na účet 

5470722/0800 (v poznámce uveďte prosím účel platby a jméno dítěte)

Vedoucí kroužku: Ing.  Kounková Zuzana