česky deutsch

Taneční kroužek

Úvod » Kroužky » Taneční kroužek

Taneční kroužek

Přihlašování bude spuštěno od 3.9., začátek kroužku zamýšlíme k 3.10.

Odkaz na přihlášku:
https://www.musictime.cz/zakladni-skoly/prihlasky/krouzek-kurz