česky deutsch

Sportovní hry

Úvod » Kroužky » Sportovní hry

SPORTOVNÍ HRY

Sportovní hry jsou určeny pro žáky 3. – 5. ročníku. Cílem Sportovních her je všestranný rozvoj pohybových dovedností dětí a trénování základní techniky jednotlivých kolektivních sportů (fotbal, florbal, vybíjená, házená, basketbal).

Termín: středa: 13:45 – 15:15 (velká tělocvična)

Cena kroužku za pololetí:900 Kč

Vedoucí kroužku:  Mgr. Eduard Durník

 

Kroužky začínají v týdnu od 1.10. 2018.

Platba za kroužky probíhá od 24.9.2018 na sekretariátu školy nebo na účet 5470722/0800 ( v poznámce uveďte prosím účel platby a jméno dítěte). Platbu prosím neprovádějte dříve.