česky deutsch

Moderní tanec

Úvod » Kroužky » Moderní tanec

Moderní tanec

Kroužek je určen pro žáky 1. – 5. tříd. Cílem kroužku je rozvoj fyzické kondice, koordinace horních a dolních končeti a správného držení těla dětí. Děti se v kroužku seznamují s tanečními styly (street dance, disco dance, pom pom dance) prostřednictvím tanečních sestav.  V průběhu roku je možná účast na pohárových soutěží v kategorii hobby.

Termín: Středa 15:00 – 16:00

Cena kroužku za pololetí: 650 Kč

Vedoucí kroužku: externí lektor Musictime (garantem kroužku je Mgr. Pavel Bernát)

Více informací naleznete na stránkách www.musictime.cz

Přihlašování je možné na http://www.musictime.cz/prihlaska.htm/Krouzky2017-2018

Kroužek začíná v týdnu od 2.10. 2017