česky deutsch

Metoda dobrého startu

Úvod » Kroužky » Metoda dobrého startu

METODA DOBREHO STARTU

Kroužek je určen pro žáky 1.tříd.Metoda se úspěšně podílí na rozvoji motorických dovedností a smyslového vnímání prvňáčků. Jejím cílem je zdokonalit zrakovou, pohybovou i sluchovou složku osobnosti, vyhranit lateralizaci, zlepšit orientaci v tělesném schématu a prostoru. To vše tvoří významnou složku přípravy pro zdárnou výuku počátečního čtení a psaní, posiluje víru ve vlastní schopnosti, rozvoj zdravého sebevědomí. Max. počet dětí ve skupině je 10.

Kroužek je určen pro děti 1. tříd.

Možné termíny:

Úterý:         11:55 – 12:40

Čtvrtek:     11:55 – 12:40

 

Cena: 1 400Kč

Počet lekcí:  25

Kroužek zaplaťte prosím nejpozději do 31. 10. 2016 na sekretariátu školy nebo na účet 

5470722/0800 (v poznámce uveďte prosím účel platby a jméno dítěte)

Vedoucí kroužku:  Mgr. Miroslava Brejchová