česky deutsch

Metoda dobrého startu

Úvod » Kroužky » Metoda dobrého startu

Metoda dobrého startu

Kroužek je určen pro žáky 1.tříd. Metoda dobrého startu se úspěšně podílí na rozvoji motorických dovedností a smyslového vnímání prvňáčků. Jejím cílem je zdokonalit zrakovou, pohybovou i sluchovou složku osobnosti, vyhranit lateralizaci, zlepšit orientaci v tělesném schématu a prostoru. To vše tvoří významnou složku přípravy pro zdárnou výuku počátečního čtení a psaní, posiluje víru ve vlastní schopnosti, rozvoj zdravého sebevědomí.

5 skupin - předpoklad 62 žáků

Termín: pondělí: 12:10 - 12:55  Mgr. Pavlína Veselková

             pondělí: 12:10 - 12:55  Mgr. Jana Martinovská

             středa:   12:10 - 12:55  Mgr. Miroslava Brejchová

             čtvrtek:  12:10 - 12:55  Mgr. Jana Martinovská

             pátek:    12:10 - 12:55  Mgr. Lucie Vavřichová

Počet lekcí:   25

Cena:  1 400 Kč

 

Kroužky začínají v týdnu od 1.10. 2018.

Platba za kroužky probíhá od 24.9.2018 na sekretariátu školy nebo na účet 5470722/0800 ( v poznámce uveďte prosím účel platby a jméno dítěte). Platbu prosím neprovádějte dříve.