česky deutsch

Metoda dobrého startu

Úvod » Kroužky » Metoda dobrého startu

Metoda dobrého startu

Kroužek je určen pro žáky 1.tříd. Metoda se úspěšně podílí na rozvoji motorických dovedností a smyslového vnímání prvňáčků. Jejím cílem je zdokonalit zrakovou, pohybovou i sluchovou složku osobnosti. Max. počet dětí ve skupině 10.

 

Termín:

Počet lekcí:

Cena:

Vedouci kroužku: