česky deutsch

Keramika, Fimotika (tvoření s Fimo hmotou)

Úvod » Kroužky » Keramika, Fimotika (tvoření s Fimo hmotou)

KERAMIKA + „fimotika“(tvoření s FIMO hmotou)

 

Kroužek je určen pro žáky 1. - 4. tříd. Děti si vyzkouší různé techniky zpracování hlíny/Fima - modelování, vykrajování z plátu, práce se šablonou, válení, zdobení, glazování. Max. počet dětí ve skupině je 10. O přijetí žáka do kroužku bude rozhodovat datum přihlášení.

 

Termín : pondělí: 15:30 - 17:00 - pouze pro žáky pokračující z loňského roku

              čtvrtek: 15:30 - 17:00 - pouze pro začatečníky

Cena kroužku za pololetí: 1 200 Kč

Vedoucí kroužku: Bc. Prajzlerová Iva

 

Kroužky začínají v týdnu  od 25.9. 2017.