česky deutsch

Keramika, Fimotika (tvoření s Fimo hmotou)

Úvod » Kroužky » Keramika, Fimotika (tvoření s Fimo hmotou)

KERAMIKA + „fimotika“(tvoření s FIMO hmotou)

Kroužek je určen pro žáky 1. - 5. tříd. Děti si vyzkouší různé techniky zpracování hlíny/Fima – modelování, vykrajování z plátu, práce se šablonou, válení, zdobení. Max. počet dětí ve skupině je 12. O přijetí žáka do kroužku bude rozhodovat datum přihlášení.

Termín:   pondělí: 15:30 – 17:00                   

Cena kroužku za pololetí:1 500Kč

Vedoucí kroužku: Mgr. Eduard Durník

 

Kroužky začínají v týdnu od 1.10. 2018.

Platba za kroužky probíhá od 24.9.2018 na sekretariátu školy nebo na účet 5470722/0800 ( v poznámce uveďte prosím účel platby a jméno dítěte). Platbu prosím neprovádějte dříve.