česky deutsch

Hra na kytaru, zpěv

Úvod » Kroužky » Hra na kytaru, zpěv

Hra na kytaru, zpěv

Kroužek je určen pro žáky 4. – 9. tříd, pouze pro pokračující. Žáci se naučí jednoduché akordy a rytmus, aby byli schopni se při zpěvu doprovodit. Postupně budou rozšiřovat repertoár a zdokonalovat své muzikantské umění. Ve skupině bude max. 6 dětí. Počet skupin, počet žáků ve skupině budou upřesněny podle zájmu dětí.

Termín:   pondělí: 13:00 – 13:45     úterý : 13:45 – 14:30      čtvrtek: 13:45 – 14:30  

                               13:45 – 14:30                 14:30 – 15:15                    14:30 – 15:15  

                    pátek: 13:00 – 13:45     

Cena kroužku za pololetí:  1 200 Kč

Vedoucí kroužku:  Mgr. Hana Tonevová

 

Kroužky začínají v týdnu od 1.10. 2018.

Platba za kroužky probíhá od 24.9.2018 na sekretariátu školy nebo na účet 5470722/0800 ( v poznámce uveďte prosím účel platby a jméno dítěte). Platbu prosím neprovádějte dříve.