česky deutsch

Hra na kytaru, zpěv

Úvod » Kroužky » Hra na kytaru, zpěv

Hra na kytaru, zpěv

Upozornění:

Výuka v úterý 20. 6. odpadá. Náhrada proběhne v úterý 27. 6.

 

Výuka ve čtvrtek 20. 4. odpadá kvůli zápisu do 1. tříd. Náhrady proběhnou po dohodě s dětmi.

Výuka v týdnech od 6. do 17. února pro nemoc vyučující odpadá. Náhrady proběhnou po dohodě s dětmi.

Kroužek je určen pro žáky 3.-9.tříd.  

Skupiny (pravděpodobně ještě dojde k změnám)

Pondělí    13.00 – 13.45 - Mírně pokročilí - Treuchelová, Šourková, Javůrková - 4. B, Richterová, Švecová - 5. A, Bubeníková - 5. B

                13.50 – 14.35 - Pokročilí - Šolcová, Čálková, Kochová, Poplužníková - 6. A, Novotný, Králová  - 7. A

Úterý       13.50 – 14.35 - Začátečníci - Nováková, Hiendorfer, Křivohlávková - 4. B, Černohous - 4. A, Vitvarová - 3. B

                14.40 – 15.25 - Začátečnici - Fryaufová - 6. B, Stejskalová - 7. A, Kašparová - 5. B, Vedralová - 4. B

Čtvrtek    13.40 – 14.25 - Začátečníci - Cejnar, Čepičková, Hrochová - 3. A, Stránská, Vitvar, Štencl - 5. B, Landová - 5. A

                 14.30 – 15.15 - Mírně pokročilí - Habán - 5. B, Pokorná, Dvořáčková - 4. A, Mrugalová

Pátek       13.40 – 14.25 - Pokročilí - Kalinová - 9. A, Chroustová - 5. A, Pražák - 4. A

                


Vedoucí kroužku: Mgr. Hana Tonevová

Cena kroužku na pololetí: 1000 Kč 

                                          

 

Kroužek zaplaťte prosím nejpozději do 31. 10. 2016 na sekretariátu školy nebo na účet 

5470722/0800 (v poznámce uveďte prosím účel platby a jméno dítěte).