česky deutsch

Hra na flétnu

Úvod » Kroužky » Hra na flétnu

HRA NA FLÉTNU

Kroužek je určen pro žáky 1. – 3. tříd. Děti – začátečníci se naučí základům hry na flétnu podle notového zápisu a pokročilejší se budou ve hře dále rozvíjet a zdokonalovat. Zájmová činnost bude probíhat v učebně 1. A č. 107. Max. počet žáků ve třídě 12.  O přijetí žáka do kroužku bude rozhodovat datum přihlášení.

Termín:   pondělí: 13:00 – 13:45  žáci 1. tříd

                čtvrtek: 14:00 – 14:45   žáci 2. – 3. tříd             

Cena kroužku za pololetí: 800,-

Vedoucí kroužku: Mgr. Pavlína Veselková

 

Kroužky začínají v týdnu od 1.10. 2018.

Platba za kroužky probíhá od 24.9.2018 na sekretariátu školy nebo na účet 5470722/0800 ( v poznámce uveďte prosím účel platby a jméno dítěte). Platbu prosím neprovádějte dříve.