česky deutsch

Hra na flétnu

Úvod » Kroužky » Hra na flétnu

HRA NA FLÉTNU

Kroužek je určen pro žáky 2.-3tříd. Zájmová činnost bude probíhat v učebně 3.A č.107. Max. počet žáků v kroužku je 15.

 

Možné termíny:

Čtvrtek:  15:00 – 15:45

Cena: 500Kč/pololetí

 

Kroužek zaplaťte prosím nejpozději do 31. 10. 2016 na sekretariátu školy nebo na účet

5470722/0800 (v poznámce uveďte prosím účel platby a jméno dítěte).

 

Vedoucí kroužku:  Mgr. Veselková Pavlína