česky deutsch

Hra na flétnu

Úvod » Kroužky » Hra na flétnu

HRA NA FLÉTNU

Kroužek je určen pro žáky 1. - 3. tříd. Zájmová činnost bude probíhat v učebně 5.A č.107. Max. počet žáků v kroužku je 15.

O přijetí žáka do kroužku bude rozhodovat datum přihlášení.

 

Termín: úterý: 15:00 - 15:45

Cena kroužku za pololetí: 500 Kč

Vedoucí kroužku: Mgr. Veselková Pavlína

 

Kroužky začínají v týdnu od 25.9. 2017.