česky deutsch

Florbal - 4. - 6. třídy

Úvod » Kroužky » Florbal - 4. - 6. třídy

Florbal

Kroužek je určen pro žáky 4. - 6. tříd. Max. počet dětí v kroužku je 20. O přijetí žáka do kroužku bude rozhodovat datum přihlášení.

Termín:  pondělí:  13:30 - 15:00

Cena Kroužku za pololetí:  900 Kč

Vedoucí kroužku:  Ing. Klára Plosová

 

 

Kroužky začínají v týdnu od 1.10. 2018.

Platba za kroužky probíhá od 24.9.2018 na sekretariátu školy nebo na účet 5470722/0800 ( v poznámce uveďte prosím účel platby a jméno dítěte). Platbu prosím neprovádějte dříve.