česky deutsch

Florbal

Úvod » Kroužky » Florbal

Florbal

Kroužek florbalu je určen pro žáky  druhých  tříd. Max. počet dětí v kroužku je 15. O přijetí žáka do kroužku bude rozhodovat datum přihlášení.

Termín: středa 15:30 - 16:45

Cena kroužku za pololetí:  500 Kč

Vedoucí kroužku: Petra Adamová

 

Kroužek začíná od 21. 9. 2016.