česky deutsch

Florbal - 1. třídy

Úvod » Kroužky » Florbal - 1. třídy

Florbal

Kroužek florbalu je určen pro žáky prvních tříd. Děti se pomocí průpravných her naučí základní florbalové dovednosti. Zaměříme se na zručnost, rychlost, postřeh a zvládnutí hry s hokejkou. Možnost zapůjčení hokejek ve škole. Max. počet dětí v kroužku je 16. O přijetí žáka do kroužku bude rozhodovat datum přihlášení.

Termín:  středa: 15:30 - 16:45 (velká tělocvična)

Cena kroužku za pololetí:  600 Kč

Vedoucí kroužku:  Petra Adamová

 

Kroužky začínají v týdnu od 1.10. 2018.

Platba za kroužky probíhá od 24.9.2018 na sekretariátu školy nebo na účet 5470722/0800 ( v poznámce uveďte prosím účel platby a jméno dítěte). Platbu prosím neprovádějte dříve.