česky deutsch

Sportovní hry pro nejmenší

Úvod » Kroužky » Sportovní hry pro nejmenší

Sportovní hry pro nejmenší

Sportovní hry pro nejmenší jsou určeny žákům 1. a 2. tříd. V kroužku děti rozvíjí obratnost a pohybovou koordinaci těla, postřeh, rychlé reakce, týmovou spolupráci a ohleduplnost k druhým, radost z pohybu a úspěchu.

Termín: pondělí: 13:45 - 15:15 (malá tělocvična)

Počet lekcí: 15

Cena kroužku za pololetí: 900 Kč

Vedoucí kroužku: Mgr. Eduard Durník

Kroužky začínají v týdnu od 1.10.2018

Platba za kroužky probíhá od 24.9.2018 na sekretariátu školy nebo na účet 5470722/0800 ( v poznámce uveďte prosím účel platby a jméno dítěte). Platbu prosím neprovádějte dříve.