česky deutsch

Sportovní hry

Úvod » Kroužky » Sportovní hry

Sportovní hry

Cílem sportovním her je všestranný rozvoj pohybových dovedností dětí a trénování základní techniky jednotlivých kolektivních sportů (florbal, fotbal, vybíjená, házená, basketbal). Kurz je veden zábavnou formou s cílem získat dlouhodobý zájem dětí o aktivní trávení volného času. V kroužku děti rozvíjí obratnost a pohybovou koordinaci těla, fyzickou kondici, postřeh, rychle reakce, týmovou spolupráci a ohleduplnost k druhým, radost z pohybu a úspěchu.

Kroužek je určen pro žáky 3. - 5. tříd. Max. počet dětí v kroužku je 16. O přijetí žáka do kroužku bude rozhodovat datum přihlášení.

Termín: pondělí: 13:30-15:00

Cena kroužku za pololetí: 500 Kč

Vedoucí kroužku: Mgr. Eduard Durník

 

Kroužky začínají v týdnu od 25.9. 2017.