česky deutsch

Divadelní kroužek Amos

Úvod » Kroužky » Divadelní kroužek Amos

DIVADELNÍ KROUŽEK AMOS

Ve středu 20. 2. výuka odpadá kvůli poradě učitelů. Nahradíme v březnu a v dubnu.

Ve středu 13. 2. nahrazujeme za 23. 1. (první hodinu). Výuka potrvá do 15.45.

Ve středu 30. 1. a 6. 2. nahrazujeme za 12. 12. Výuka potrvá do 15.45.

Ve středu 23. 1. výuka odpadá kvůli pedagogické radě - nahradíme v únoru a březnu. 

Ve středu 12. 12. výuka odpadá kvůli poradě učitelů - nahradíme v novém roce. Ve středu 19. 12. výuka potrvá od 14.30 do 16.00  kvůli výjezdu do Jindřichovic.

Ve středu 21. 11. a 28. 11.  nahrazujeme za 14. 11. - výuka potrvá do 15.45.

Milí rodiče,

v úterý, ve středu a ve čtvrtek se sejdeme vždy v 16.15 ve 4. A - jako obvykle. Děti budou mít s sebou kostým a rekvizity (žáci nezapomenou umělé kytičky). Představení je od 17.00 a my vystupujeme hned v úvodu. Akce potrvá cca 15 minut, poté děti mohou odejít domů. Děkuji moc za spolupráci.       

                       S pozdravem Hana Tonevová

 

Milí rodiče,

čeká nás první vystoupení v tomto školním roce, a to hned 3x - na imatrikulaci prvňáčků 6., 7. a 8. listopadu. Podrobnější informace později.

 

Ve středu 24. 10.a 31. 10.  nahrazujeme - výuka potrvá do 15.45.

Ve středu 10. 10. výuka odpadá kvůli poradě učitelů. Nahradíme koncem října a začátkem listopadu. Děti budou včas informovány.

Dramatický kroužek je určen pro žáky 3.- 5. ročníků. Děti budou nacvičovat pohybové a řečové dovednosti. Hlavní náplní bude převážně dramatizace veselých pohádek. Doba konání bude upřesněna podle zájmu dětí.

Termín:  středa: 13:45 – 15:15

Cena kroužku za pololetí:  900 Kč

Vedoucí kroužku:  Mgr. Hana Tonevová

 

Kroužky začínají v týdnu od 1.10. 2018.

Platba za kroužky probíhá od 24.9.2018 na sekretariátu školy nebo na účet 5470722/0800 ( v poznámce uveďte prosím účel platby a jméno dítěte). Platbu prosím neprovádějte dříve.