česky deutsch

Divadelní kroužek Amos

Úvod » Kroužky » Divadelní kroužek Amos

DIVADELNÍ KROUŽEK AMOS

 

Upozornění:

Milí rodiče, 

rádi bychom se letos zúčastnili soutěže divadelních souborů, která se bude konat 17. května. Je nutné, aby do této doby děti vůbec nechyběly při výuce. Každý má svou roli a je velmi důležitý. Proto prosím neobjednávejte návštěvy lékařů a jiné aktivity na středu. Děkuji za pochopení. Bližší informace uvedu později.

 

Ve středu 10. května bude výuka zkrácena do 14.00 kvůli školení pedagogů. Náhradní  hodiny (i za 15. února)  proběhnou v sobotu 13. května od 9.00 v aule. Účast všech účinkujících je nutná. Soustředění se potrvá nejdéle do 12.00. Děti dostanou informace písemně.

 

Ve středu 5. dubna bude výuka zkrácena do 14.00 kvůli školení pedagogů a ve středu 19. dubna rovněž kvůli pedagogické radě. Nahrazovat budeme ve středu 26. dubna - do 15.00 a ve středu 3. května také do 15.00.

Ve středu 29. března nahrazujeme výuku za druhou hodinu z 8. února - do 15.00.

Ve středu 22. března nahrazujeme výuku za jednu hodinu z 8. února - do 15.00.

Výuka ve středu 8. března  bude zkrácena do 14.00 kvůli školení pedagogů. Nahrazovat budeme ve středu 15. března - do 15.00.

Výuka ve středu 8. a 15. února pro nemoc vyučující odpadá. Náhrada výuky proběhne v březnu a dubnu. Později upřesním.

Dramatický kroužek je určen pro žáky 2. – 6. ročníků. Děti budou nacvičovat pohybové a řečové dovednosti. Hlavní náplní bude převážně dramatizace veselých pohádek.
Doba konání bude upřesněna podle zájmu dětí.

Středa:                                       13.00 – 14.30           

Cena kroužku na  pololetí:    700 Kč, 2x 45 minut

Vedoucí kroužku:                      Mgr. Tonevová Hana

Kroužek zaplaťte prosím nejpozději do 31. 10. 2016 na sekretariátu školy nebo na účet 

5470722/0800  (v poznámce uveďte prosím účel platby a jméno dítěte).