česky deutsch

Divadelní kroužek Amos

Úvod » Kroužky » Divadelní kroužek Amos

DIVADELNÍ KROUŽEK AMOS

Ve středu 10. 10. výuka odpadá kvůli poradě učitelů. Nahradíme koncem října a začátkem listopadu. Děti budou včas informovány.

Dramatický kroužek je určen pro žáky 3.- 5. ročníků. Děti budou nacvičovat pohybové a řečové dovednosti. Hlavní náplní bude převážně dramatizace veselých pohádek. Doba konání bude upřesněna podle zájmu dětí.

Termín:  středa: 13:45 – 15:15

Cena kroužku za pololetí:  900 Kč

Vedoucí kroužku:  Mgr. Hana Tonevová

 

Kroužky začínají v týdnu od 1.10. 2018.

Platba za kroužky probíhá od 24.9.2018 na sekretariátu školy nebo na účet 5470722/0800 ( v poznámce uveďte prosím účel platby a jméno dítěte). Platbu prosím neprovádějte dříve.