česky deutsch

Divadelní kroužek Amos

Úvod » Kroužky » Divadelní kroužek Amos

DIVADELNÍ KROUŽEK AMOS

Dramatický kroužek je určen pro žáky 3. - 5. ročníků. Děti budou nacvičovat pohybové řečové dovednosti. Hlavní náplní bude převažně dramatizace veselých pohádek. Doba konání bude upřesněna podle zájmu dětí.

 

Termín: středa: 13:00 - 14:30

Cena kroužku za pololetí: 700 Kč

Vedoucí kroužku:  Mgr.Tonevová Hana

 

Kroužky začínají v týdnu od 25.9. 2017.