česky deutsch

Divadelní kroužek Amos

Úvod » Kroužky » Divadelní kroužek Amos

DIVADELNÍ KROUŽEK AMOS

 

Pozor, pozor!

Ve středu 24. 4. výuka začíná až ve 14.45 kvůli poradě učitelů. Děti mohou počkat v koutku.

 

 

 

Milí rodiče,

jako každý rok nás čeká soutěž divadelních souborů Dlouhomostecké divadelní hrátky. Akce se koná ve středu 15. května. Podrobnější informace děti dostanou později. Je potřeba hodně trénovat, proto nahradíme 1. a 8. květen pravděpodobně vždy v úterý. Je nutné, aby se děti zkoušek zúčastnily. Děkuji.

Ve středu 17. 4. výuka odpadá kvůli pedagogické radě. Budeme nahrazovat 24. 4. do 15.45 (první hodina).

Ve středu 3. 4. nahrazujeme za 20. 2. (první hodina) a ve středu 10. 4. za 20. 2. (druhá hodina). Výuka vždy potrvá do 15.45.

Ve středu 20. 3. výuka odpadá kvůli poradě učitelů. Nahradíme v dubnu. Ve středu 27.3. výuka potrvá do 15.45 - nahrazujeme za 23. 1.(druhou hodinu).

Ve středu 13. 3. výuka končí v 15.00 kvůli školení učitelů.

Ve středu 20. 2. výuka odpadá kvůli poradě učitelů. Nahradíme v březnu a v dubnu.

Ve středu 13. 2. nahrazujeme za 23. 1. (první hodinu). Výuka potrvá do 15.45.

Ve středu 30. 1. a 6. 2. nahrazujeme za 12. 12. Výuka potrvá do 15.45.

Ve středu 23. 1. výuka odpadá kvůli pedagogické radě - nahradíme v únoru a březnu. 

Ve středu 12. 12. výuka odpadá kvůli poradě učitelů - nahradíme v novém roce. Ve středu 19. 12. výuka potrvá od 14.30 do 16.00  kvůli výjezdu do Jindřichovic.

Ve středu 21. 11. a 28. 11.  nahrazujeme za 14. 11. - výuka potrvá do 15.45.

Milí rodiče,

v úterý, ve středu a ve čtvrtek se sejdeme vždy v 16.15 ve 4. A - jako obvykle. Děti budou mít s sebou kostým a rekvizity (žáci nezapomenou umělé kytičky). Představení je od 17.00 a my vystupujeme hned v úvodu. Akce potrvá cca 15 minut, poté děti mohou odejít domů. Děkuji moc za spolupráci.       

                       S pozdravem Hana Tonevová

 

Milí rodiče,

čeká nás první vystoupení v tomto školním roce, a to hned 3x - na imatrikulaci prvňáčků 6., 7. a 8. listopadu. Podrobnější informace později.

 

Ve středu 24. 10.a 31. 10.  nahrazujeme - výuka potrvá do 15.45.

Ve středu 10. 10. výuka odpadá kvůli poradě učitelů. Nahradíme koncem října a začátkem listopadu. Děti budou včas informovány.

Dramatický kroužek je určen pro žáky 3.- 5. ročníků. Děti budou nacvičovat pohybové a řečové dovednosti. Hlavní náplní bude převážně dramatizace veselých pohádek. Doba konání bude upřesněna podle zájmu dětí.

Termín:  středa: 13:45 – 15:15

Cena kroužku za pololetí:  900 Kč

Vedoucí kroužku:  Mgr. Hana Tonevová

 

Kroužky začínají v týdnu od 1.10. 2018.

Platba za kroužky probíhá od 24.9.2018 na sekretariátu školy nebo na účet 5470722/0800 ( v poznámce uveďte prosím účel platby a jméno dítěte). Platbu prosím neprovádějte dříve.