česky deutsch

Cvičení z matematiky pro 9. ročník

Úvod » Kroužky » Cvičení z matematiky pro 9. ročník

PŘÍPRAVA NA PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY Z MATEMATIKY

Kroužek je určen pro děti 9. tříd

Možné termíny:

Středa:     7:00 – 7:45, 9. B

Pátek:      7:00 – 7:45, 9. A

Cena:       600 Kč

Kroužek zaplaťte prosím nejpozději do 31. 10. 2016 na sekretariátu školy nebo na účet 

5470722/0800 (v poznámce uveďte prosím účel platby a jméno dítěte)

Vedoucí kroužku: Mgr. Holasová Ivana