česky deutsch

Cvičení z českého jazyka pro 9. ročník

Úvod » Kroužky » Cvičení z českého jazyka pro 9. ročník

PŘÍPRAVA NA PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY Z ČJ

Kroužek je určen pro děti 9.tříd

Možné termíny:

Středa:     7:00 – 7:45, 9. A

Pátek:      7:00 – 7:45, 9. B

Cena:       600 Kč

Kroužek zaplaťte prosím nejpozději do 31. 10. 2016 na sekretariátu školy nebo na účet 

19-7964490237/0100 (v poznámce uveďte prosím účel platby a jméno dítěte)

Vedoucí kroužku: Mgr. Hyšková Marta, Mgr. Muráňová Alena