česky deutsch

Basketbal

Úvod » Kroužky » Basketbal

Basketbal

Kroužek je určen pro žáky 1. stupně. Kroužek bude veden trénery z BK Kondoři p. Masárem, p. Chábkem a p. Pavýzou.

Termín:  pondělí: 15:00 -16:00

Cena kroužku: 500 Kč/ pololetí

Vedoucí kroužku: Tomáš Masár

 

 

Kroužky začínají v týdnu od 25.9.2017.