česky deutsch

Basketbal

Úvod » Kroužky » Basketbal

Basketbal

Kroužek je určen pro žáky 1. stupně. Kroužek bude veden trenéry z BK Kondoři p. Masárem a p. Chábkem.

Termín:     pondělí: 15:00 - 16:00

Cena kroužku za pololetí:   500Kč

Vedouci kroužku: Tomáš Masár