česky deutsch

Kroužky

Úvod » Kroužky

Elektronické přihlašování kroužků bude probíhat od 3.9. - 17.9. 2018.

O přijetí/nepřijetí žáka budete informování prostřednictvím emailu v týdnu od 17. 9. – 21. 9. 2018.

Kroužky začínají v týdnu od 1.10.2018

Platba za kroužky probíhá od 24.9.2018 na sekretariátu školy nebo na účet 5470722/0800 ( v poznámce uveďte prosím účel platby a jméno dítěte). Platbu prosím neprovádějte dříve.

 

Kroužky ........................ se ve školním roce 2018/19 neotevírají z důvodu malého zájmu žáků.