česky deutsch

Kontakt

Úvod » Kontakt

Základní škola s rozšířenou výukou jazyků, Liberec, Husova 142/44, příspěvková organizace

 

Telefon

Email

Mgr. Blanka Lukeš Reindlová
ředitelka školy

731 632 396

733 518 277

lukes.reindlova@husovaliberec.cz

Mgr. Iva Kutrová
zástupkyně ředitelky

 

731 632 396

kutrova@zskola.cz

Pavla Urbánková
hospodářka

 

731 632 396

info@zskola.cz

1. stupeň

sborovna 1. stupně

 

  725 088 832

  731 632 396

 

Petra Adamová
vedoucí školní družiny

 

736 410 521

 

Školní jídelna 

 

485 102 945

 

 

   
 

Adresa školy:

Husova 142/44
Liberec 5
PSČ: 460 01
Czech Republic

IČO: 72741554

Číslo účtu: 19-7964490237/0100


Zřizovatel:

Statutární město Liberec