česky deutsch

Kontakt

Úvod » Kontakt

Základní škola s rozšířenou výukou jazyků, Liberec, Husova 142/44, příspěvková organizace

 

 

Telefon

Email

 

Sekretariát

Mgr. Blanka Lukeš Reindlová
ředitelka školy

731 632 396

733 518 277

lukes.reindlova@husovaliberec.cz

Mgr. Iva Kutrová
zástupkyně ředitelky

 

731 632 396

kutrova@zskola.cz

Pavla Urbánková
hospodářka

 

731 632 396

info@zskola.cz

1. stupeň

sborovna 1. stupně

 

            725 088 832

            731 632 396

 

Petra Adamová
vedoucí školní družiny

 

736 410 521

 

Školní jídelna 

 

485 102 945

 

Dovolujeme si vás upozornit, že škola přes prázdniny změnila své bankovní spojení. Nové číslo účtu u České spořitelny je následující:

5470722/0800

Veškeré platby směrujte prosím na nový bankovní účet.

 

Adresa školy:

Husova 142/44
Liberec 5
PSČ: 460 01
Czech Republic

IČO: 72741554

Číslo účtu: 19-7964490237/0100


Zřizovatel:

Statutární město Liberec